Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00410 007086 20520536 na godz. na dobę w sumie
Stowarzyszenie umarłych poetów Nancy H. Kleinbaum. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Stowarzyszenie umarłych poetów Nancy H. Kleinbaum. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-408-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Przejrzysty układ. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury. Konsultacja merytoryczna z nauczycielami języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

 E I N E Z C Z S E R T S SAMO- NEILA Bohaterowie Rozdział XIV Podczas gdy kandydaci „Stowarzyszenia” wracali do bursy, Knox i Chris tulili się do siebie i całowali. W tym czasie państwo Perry leżeli już w łóżku, nie słyszeli, jak Neil idzie do gabinetu ojca. Podszedł do biurka i wyjął z szuflady kluczyk, którym otwo- rzył zamek w niższej szufladzie. Państwa Perry obudził jakiś dźwięk. Ojciec Neila poszedł zoba- czyć, co się stało. Zobaczył, że łóżko syna jest pu- ste. Wszedł do swojej pracow- ni i zauważył na podłodze jakiś czarny przedmiot – rewolwer, za biurkiem leżał martwy Neil. Pan Perry z rozpaczą wziął syna w ramiona. Rano koledzy obudzili Todda i powiedzieli mu, że Neil się zastrzelił. Todd wybuchnął płaczem, wstał z łóżka i biegł przez korytarz, krzycząc. Zrobiło mu się niedobrze i zwymiotował. Płacząc, mówił, że wszystkiemu winien jest ojciec Neila. Keating usiadł na miejscu Neila w pustej klasie i zobaczył książkę, którą mu kiedyś podarował. Do oczu na- płynęły mu łzy. BÓJSTWO POGRZEB NEILA Następnego dnia pochowano Neila na cmentarzu w Welton. Trumnę nieśli kandydaci „Sto- warzyszenia”. Cała szkoła brała 30 31 Rozdział XV E I N E Z C Z S E R T S udział we mszy. Dyrektor szkoły powiedział, że śmierć chłopca to wielka tragedia i chce dokładnie sprawdzić okoliczności tego wydarzenia. Po południu kandydaci „Stowarzyszenia”, oprócz Meeksa i Camerona, spotkali się w piwnicy bursy. Meeks przyszedł i powiedział, że nie może znaleźć Camerona. Charlie domyślił ZDRADA się, że Cameron poszedł do dy- rektora, by ujawnić „Stowa- CAMERONA rzyszenie” i wydać kolegów, ponieważ dyrektor potrzebuje kogoś, na kogo może zrzucić winę za śmierć Neila, by oczyścić siebie i szkołę z jakichkolwiek zarzutów. Gdy przyszedł Cameron, Charlie rzucił się, by go pobić za zdradę. Cameron opowiedział o wszystkim, bo nie chciał być wyrzucony ze szkoły, martwił się tylko o siebie, inni go nie obchodzili. Oznajmił, że dyrektor chce zrzucić całą odpowiedzialność na Ke- atinga. Cameron potwierdził w obecności dyrektora, że to on namówił chłopców na założenie „Stowarzy- szenia” i przez niego Neil się zabił. Chłopcy byli oburzeni słowami Camerona, bo wiedzieli, że Ke- ating jest niewinny. Cameron stwierdził, że Keatin- ga trzeba rzucić na pożarcie (s. 147). Należy mar- twić się o siebie. Charlie nie wytrzymał i go uderzył. Rozdział XV Todd siedział przy oknie w swoim pokoju w bursie. 31  KONSE- KWENCJE E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie Widział, jak koledzy pojedynczo idą do gabinetu dyrektora. Wiedział, że zaraz nadejdzie jego kolej. Meeks i Knox Overstreet wychodzili z załzawiony- mi oczyma. Charlie został wyrzucony ze szkoły za pobicie Camerona. W ga- binecie dyrektor zapytał Todda, czy należał do „Stowarzysze- nia umarłych poetów”. Todd przyznał się. Potem Nolan dał mu do podpisania dokument, który stwierdzał, że to John Keating namawiał chłopców do zawiązania „Stowarzy- szenia”, kierował nim i zezwalał na lekkomyślne zachowania oraz nakłaniał Neila do gry w teatrze wbrew woli ojca, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci chłopca. Pan Keating miał już nigdy nie uczyć w szkole. Choć dyrektor i rodzice namawiali Todda do podpisania dokumentu, chło- pak oświadczył, że to niepraw- da i nie podpisze kłamstwa. Po raz pierwszy przeciwstawił się ojcu i powiedział, że Keating troszczył się o niego bardziej niż ojciec. Przez resz- tę roku szkolnego Todda obowiązywał zaostrzony reżim. Miał wykonywać specjalne zdania, mieć mnóstwo zajęć pozalekcyjnych i nie oddalać się poza teren szkoły lub bursy. Dyrektor miał pod- pisy wszystkich pozostałych, więc Todd nie ura- tował Keatinga. ODWAGA TODDA 32 33 Rozdział XV E I N E Z C Z S E R T S Następnego dnia, gdy Keating pakował swoje rze- czy, jego uczniowie czekali na nowego nauczyciela języka angielskiego. Chłopcy ze „Stowarzyszenia umarłych poetów” czuli się okropnie. Tylko Came- ron był spokojny. Do klasy wszedł dyrektor, to on miał ich uczyć. Kazał otworzyć podręczniki i prze- czytać wstęp. Potem przyszedł Keating, żeby za- brać swoje rzeczy. Dyrektor polecił czytać Came- ronowi. Cameron powiedział, że w podręcznikach nie ma stron ze wstępem, ponieważ zostały wyrwa- ne. Rozdrażniony dyrektor dał mu swój podręcznik i Cameron zaczął czytać na głos. Chłopcy wstydzi- li się spojrzeć na Keatinga. Kiedy już wychodził, Todd wykrzyknął, że zo- stali zmuszeni do podpi- sania obciążającego go dokumentu. Dyrektor No- lan nakazał Keatingowi natychmiast wyjść, a Tod- dowi usiąść. Zagroził, że jeżeli on lub ktokolwiek inny powie chociaż słowo, zostanie wyrzucony ze szkoły. Todd jednak wykrzyknął: O kapitanie, mój kapitanie! (s. 155) i wszedł na ławkę, tak jak uczył tego Keating, a po nim zrobili to wszyscy uczniowie. Dyrektor Nolan nie mógł nic na to po- radzić, choć był wściekły. Uczniowie żegnali w ten sposób ukochanego nauczyciela. Wzruszony Ke- ating popatrzył na chłopców, podziękował im i wy- szedł. POŻEGNANIE Z KEATINGEM 33  K E N U T A G Fabuła Rodzaj i gatunek literacki Rodzaj: epika Gatunek: powieść obyczajowa, psychologiczna, podstawą fabularną utworu są przeżycia i problemy grupy uczniów Akademii Weltona. Powieść psychologiczna – odmiana powieści, w której ważna jest przede wszystkim sfera prze- żyć wewnętrznych postaci i analiza psychologiczna ich postępowania. Fabuła ma znaczenie podrzędne, jest pretekstem do ukazania postaw ludzkich, mo- tywów działań i przeżyć wewnętrznych. Kompozycja Powieść składa się z piętnastu rozdziałów, wyda- rzenia w utworze są ułożone w porządku chrono- logicznym. Narracja Narracja trzecioosobowa (autorska). Występuje tu narrator wszechwiedzący, ukryty za światem przedstawionym. Dysponuje wiedzą na temat my- śli i uczuć bohaterów i może je oceniać. 35 34 Wątki Fabuła Podstawę fabularną powieści stanowią wyda- rzenia rozgrywające się w Akademii Weltona – wyróżniającej się wielkimi osiągnięciami eduka- cyjnymi i surową dyscypliną elitarnej szkoły dla chłopców – po przyjęciu nowego nauczyciela języka angielskiego, Johna Keatinga i założeniu przez grupkę uczniów tej szkoły „Stowarzysze- nia umarłych poetów”. Wątki ► wątek Keatinga i jego metod nauczania – dzia- łania niekonwencjonalnego nauczyciela; ► wątek Knoxa Overstreeta i jego miłości do Chris Noel – próby zdobycia ukochanej dziew- czyny pomimo przeciwności losu; ► wątek Neila Perry’ego i jego ojca – bunt wobec despotycznego ojca; ► wątek Todda Andersona – pokonywanie włas- nych lęków; ► wątek Charliego Daltona – poszukiwanie włas- nej drogi przez zbuntowanego nastolatka. 35 I K T Ą W
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stowarzyszenie umarłych poetów Nancy H. Kleinbaum. Streszczenie, analiza, interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: