Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00211 011264 21736780 na godz. na dobę w sumie
Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony - książka
Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0714-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli nie masz własnego marzenia, przez całe życie będziesz pracować nad spełnianiem cudzych.

A jeśli masz marzenie, wstrzymaj się chwilę. Zanim zaczniesz je realizować, odrób zadanie domowe. Dowiedz się, jak pracują ludzie, którzy stworzyli takie firmy, jak: Uber, Xiaomi, Airbnb czy Dropbox. Poznaj sposób myślenia twórców jednorożców, czyli firm wartych co najmniej miliard dolarów.

Dziś do założenia firmy najbardziej potrzebna jest zaradność, nie duże pieniądze. Jeśli tylko wiesz, gdzie szukać i jakich narzędzi używać, możesz małym kosztem stworzyć dobry startup i zacząć zarabiać już po kilku miesiącach. A gdy trafisz na swoją niszę i zaczniesz zdobywać klientów, uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy venture capital nie powinno być trudne. Wtedy przeprowadzisz globalną ekspansję i — kto wie — może dołączysz do grona twórców jednorożców?
 
Dowiedz się:
Grzegorz Kubera — przedsiębiorca i założyciel studia startupowego www.jednorozce.pl  dla zaradnych przedsiębiorców. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Anna Kozłowska Grafika na okładce: designed by Freepik.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/starpi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-0714-8 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:621)CI Wprowadzenie ..................................................................................... 7 Cz(cid:566)(cid:622)(cid:550) I. Wiedza i praca Rozdzia(cid:141) 1. Jednoro(cid:657)ce istniej(cid:548) .......................................................... 13 Nie licz(cid:548) si(cid:566) zasoby, tylko zaradno(cid:622)(cid:550) ....................................................................13 Narodziny jednoro(cid:657)ców ...........................................................................................15 (cid:656)yj w przysz(cid:141)o(cid:622)ci .......................................................................................................17 Wpadnij w na(cid:141)óg dzia(cid:141)ania .......................................................................................19 Nie zatrzymuj si(cid:566) na aplikacji ..................................................................................21 Rozwa(cid:657) stworzenie platformy ................................................................................23 Startup to nie zabawa ...............................................................................................25 Rozdzia(cid:141) 2. Motywacja do dzia(cid:141)ania i szukanie problemu ..................... 27 Zdobywanie wiedzy w XXI wieku ............................................................................27 Wzoruj si(cid:566) na innych .................................................................................................29 Zdefiniuj swój problem .............................................................................................37 Dlaczego warto tworzy(cid:550) platformy ........................................................................42 Pora na twój startup musi by(cid:550) dobra idealna ......................................................47 Dobry biznes nie jest z(cid:141)y ...........................................................................................50 To jak stworzy(cid:550) ten model biznesowy? ................................................................63 Rozdzia(cid:141) 3. Nigdy nie uwa(cid:657)aj si(cid:566) za eksperta ...................................... 71 Ucz si(cid:566) na czyich(cid:622) b(cid:141)(cid:566)dach .....................................................................................71 B(cid:548)d(cid:655) w czym(cid:622) autentycznie dobry ........................................................................73 Zatrudniaj swoje s(cid:141)abo(cid:622)ci ........................................................................................75 Co takiego daje wspó(cid:141)za(cid:141)o(cid:657)yciel? ...........................................................................76 Poleć książkęKup książkę Stwórz jednoro(cid:657)ca Na co trzeba uwa(cid:657)a(cid:550) ................................................................................................ 78 G(cid:141)ówne kompetencje trzymaj w domu ................................................................. 79 Nie musisz tego zna(cid:550) i umie(cid:550). Ale mo(cid:657)esz .......................................................... 80 Gdzie rozszerza(cid:550) wiedz(cid:566)? ....................................................................................... 85 Wystarczy si(cid:566)gn(cid:548)(cid:550) .................................................................................................... 87 Cz(cid:566)(cid:622)(cid:550) II. Eksperymenty i narz(cid:566)dzia Rozdzia(cid:141) 4. Jak wygra(cid:550) z konkurencj(cid:548), czyli marketing mix ................. 91 Osi(cid:548)gn(cid:548)(cid:550) du(cid:657)o ma(cid:141)ym kosztem ............................................................................ 91 Do kogo skierowa(cid:550) przekaz marketingowy? ....................................................... 93 Czego marketingowiec ci nie zdradzi ................................................................... 95 Narz(cid:566)dzia, narz(cid:566)dzia i jeszcze raz pomiary ......................................................... 97 SEO, czyli pozwól si(cid:566) znale(cid:655)(cid:550) ...............................................................................100 E-mail marketing, czyli z klientem „na ty” ...........................................................111 Referral marketing, czyli „kupi(cid:141)em to i polecam!” ..............................................133 Pozyskiwanie leadów, czyli „sk(cid:548)d wzi(cid:548)(cid:550) klientów” ...........................................141 Conversion rate optimization, czyli „poprawianie wyniku” ..............................158 O wszystkim i tak zdecyduje cena .......................................................................161 Gospodarka cyfrowa — tu rozpocznij .................................................................169 Rozdzia(cid:141) 5. Wykorzystaj spo(cid:141)eczno(cid:622)(cid:550), ale zacznij od siebie ............... 171 Wi(cid:566)cej za mniej ........................................................................................................171 Jak tworzy(cid:550) biznes — nastawienie zaradnego przedsi(cid:566)biorcy ......................173 Spo(cid:141)eczno(cid:622)(cid:550) w roli twojego pracownika ............................................................183 Czy jeste(cid:622) gotów na skalowanie? ........................................................................195 VC niezb(cid:566)dne w tworzeniu jednoro(cid:657)ca ...............................................................205 Cz(cid:566)(cid:622)(cid:550) III. Odwaga i skalowanie Rozdzia(cid:141) 6. Tworzenie jednoro(cid:657)ca ..................................................... 209 Pomówmy o pieni(cid:548)dzach ......................................................................................209 Jednoro(cid:657)ec? Raczej zebra! ...................................................................................216 Ile za ile? ....................................................................................................................221 Istotne formalno(cid:622)ci ................................................................................................224 Co zrobi(cid:550) z pieni(cid:566)dzmi? .........................................................................................228 – 4 – Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:622)ci Od autora. Wystarczy mie(cid:550) racj(cid:566) tylko raz ........................................ 231 Dodatek. Polecane (cid:655)ród(cid:141)a i narz(cid:566)dzia ............................................... 235 Newslettery .............................................................................................................. 235 Informacje, blogi nt. startupów, technologii, trendów ..................................... 236 Blogi dla inwestorów i przedsi(cid:566)biorców ............................................................. 236 Narz(cid:566)dzia marketingowe, SEO, dla startupów .................................................. 237 Zestawy startowe dla przedsi(cid:566)biorców ............................................................. 237 Budowanie linków SEO .......................................................................................... 238 Dodatkowe porady ................................................................................................. 238 Bibliografia ..................................................................................... 239 Cz(cid:566)(cid:622)(cid:550) I. Wiedza i praca ......................................................................................... 239 Cz(cid:566)(cid:622)(cid:550) II. Eksperymenty i narz(cid:566)dzia .................................................................... 242 Cz(cid:566)(cid:622)(cid:550) III. Odwaga i skalowanie ........................................................................... 246 – 5 – Poleć książkęKup książkę Stwórz jednoro(cid:657)ca – 6 – Poleć książkęKup książkę Jednoro(cid:657)ce istniej(cid:548) ROZDZIA(cid:140) 1. JEDNORO(cid:656)CE ISTNIEJ(cid:547) Nie licz(cid:548) si(cid:566) zasoby, tylko zaradno(cid:622)(cid:550) John Rogers dorasta(cid:225) w mi(cid:225)o(cid:286)ci do samochodów i motocykli. Jego dziadek, Ralph Rogers, by(cid:225) w(cid:225)a(cid:286)cicielem legendarnej firmy Indian Motorcycle1, co mia(cid:225)o du(cid:298)y wp(cid:225)yw na rozwój Johna. Kiedy ten dorós(cid:225), przypuszcza(cid:225), (cid:298)e zrobi karier(cid:266) jako projektant motoryzacyjny, ale po sko(cid:276)czeniu studiów szybko przekona(cid:225) si(cid:266), (cid:298)e trudno zdoby(cid:252) prac(cid:266) w tej bran(cid:298)y. John Rogers pracowa(cid:225) wi(cid:266)c w startupie z bran(cid:298)y medycznej, a po trzech latach zmieni(cid:225) zawód na analityka finansowego. Mówi(cid:261)c krótko: nie realizowa(cid:225) si(cid:266) w swojej pasji. Sp(cid:266)- dzi(cid:225) jeszcze kilka lat w Marines, a tak(cid:298)e uko(cid:276)czy(cid:225) mened(cid:298)erskie studia MBA na Harvardzie. Pewnego dnia natkn(cid:261)(cid:225) si(cid:266) na firm(cid:266) Threadless2, produkuj(cid:261)c(cid:261) T-shirty w modelu open source — internauci mog(cid:261) zamieszcza(cid:252) projekty koszulek i najlepsze z nich s(cid:261) produkowane i trafiaj(cid:261) do sprzeda(cid:298)y. John pomy(cid:286)la(cid:225), (cid:298)e w podobnym modelu mog(cid:225)aby dzia(cid:225)a(cid:252) firma produkuj(cid:261)ca samo- chody. Tworzenie samochodów jest, rzecz jasna, bardziej skomplikowane ni(cid:298) produkcja T-shirtów, ale Johnem kierowa(cid:225)o przede wszystkim przeko- nanie, (cid:298)e nie musi budowa(cid:252) swojej wymarzonej firmy w pojedynk(cid:266). Zda(cid:225) sobie spraw(cid:266), (cid:298)e na (cid:286)wiecie z pewno(cid:286)ci(cid:261) jest wiele innych ludzi podzielaj(cid:261)cych jego pasj(cid:266) do samochodów. John Rogers za(cid:225)o(cid:298)y(cid:225) Local Motors3 w 2007 r. Jego idea by(cid:225)a prosta: tworzy(cid:252) wspania(cid:225)e pojazdy wraz z innymi lud(cid:296)mi. By(cid:225)a to pierwsza na (cid:286)wiecie open source’owa firma produkuj(cid:261)ca samochody, która odnios(cid:225)a sukces. Local Motors projektuje i buduje samochody pi(cid:266)(cid:252) razy szybciej i setki razy taniej ni(cid:298) tradycyjne koncerny motoryzacyjne. W Ameryce — poza firm(cid:261) Tesla, za(cid:225)o- (cid:298)on(cid:261) przez utalentowanego seryjnego przedsi(cid:266)biorc(cid:266) Elona Muska — w ci(cid:261)gu – 13 – Poleć książkęKup książkę Stwórz jednoro(cid:657)ca ostatnich co najmniej 30 lat nie powsta(cid:225)a nowa firma produkuj(cid:261)ca samochody, która zdo(cid:225)a(cid:225)a utrzyma(cid:252) si(cid:266) na powierzchni. Co zapewni(cid:225)o sukces Local Motors? John wykorzysta(cid:225) dost(cid:266)pne technologie i globalizacj(cid:266). Stworzy(cid:225) spo(cid:225)eczno(cid:286)(cid:252) zrzeszaj(cid:261)c(cid:261) ludzi dziel(cid:261)cych t(cid:266) sam(cid:261) pasj(cid:266) — mi(cid:225)o(cid:286)(cid:252) do motoryzacji. Spo(cid:225)eczno(cid:286)(cid:252) tworzy projekty, decyduje o tym, z jakich cz(cid:266)(cid:286)ci wyprodukowany zostanie dany pojazd, a dzi(cid:266)ki wykorzystaniu drukarek 3D w najbli(cid:298)szej przysz(cid:225)o(cid:286)ci — plany zak(cid:225)adaj(cid:261) rok 2016 — Local Motors wprowadzi do sprzeda(cid:298)y samochód, który zostanie w ca(cid:225)o(cid:286)ci wydru- kowany4. I pomy(cid:286)le(cid:252), (cid:298)e ca(cid:225)e przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cie zrodzi(cid:225)o si(cid:266) w umy(cid:286)le jednego pasjonata motoryzacji, któremu starczy(cid:225)o determinacji, by wykorzysta(cid:252) obec- nie dost(cid:266)pne narz(cid:266)dzia i stworzy(cid:252) co(cid:286) innowacyjnego. — Internet zmieni(cid:225) wiele rzeczy — mówi Jón S. von Tetzchner, wspó(cid:225)za(cid:225)o- (cid:298)yciel i by(cid:225)y dyrektor generalny Opera Software, a obecnie CEO firmy Vivaldi, tworz(cid:261)cej przegl(cid:261)darki internetowe dla zaawansowanych u(cid:298)ytkow- ników. — Teraz biznes mo(cid:298)e istnie(cid:252), przyk(cid:225)adowo, tylko w internecie. To du(cid:298)a zmiana. Oczywi(cid:286)cie, nie dotyczy ona wszystkich firm, ale je(cid:286)li odnosi si(cid:266) do was, oznacza to, (cid:298)e mo(cid:298)esz za(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) firm(cid:266) ze znacznie ni(cid:298)szymi kosztami pocz(cid:261)tkowymi i ni(cid:298)szym ryzykiem — t(cid:225)umaczy von Tetzchner. Internet zmieni(cid:225) sposób, w jaki si(cid:266) uczysz, pracujesz, tworzysz, rozprowadzasz, nawi(cid:261)zujesz relacje oraz zaspokajasz wiele potrzeb. Bariery wej(cid:286)cia s(cid:261) ni(cid:298)sze ni(cid:298) kiedykolwiek — mo(cid:298)esz za(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) biznes w du(cid:298)ej mierze za darmo. Narz(cid:266)- dzia niezb(cid:266)dne do pracy? Znajduj(cid:261) si(cid:266) prawdopodobnie w miejscu, w którym aktualnie przebywasz. Wystarczy laptop i dost(cid:266)p do internetu. Na kompu- terze mo(cid:298)esz dzi(cid:286) edytowa(cid:252) d(cid:296)wi(cid:266)k i filmy, projektowa(cid:252) oprogramowanie i us(cid:225)ugi internetowe, natomiast internet pozwala na wspó(cid:225)prac(cid:266) i komuni- kacj(cid:266) z lud(cid:296)mi z drugiego ko(cid:276)ca planety. (cid:224)atwiej jest te(cid:298) wprowadza(cid:252) inno- wacje. Dawniej wymiana pomys(cid:225)ów i do(cid:286)wiadcze(cid:276) odbywa(cid:225)a si(cid:266) przy wieczor- nym ognisku i nie by(cid:225)e(cid:286) w stanie dowiedzie(cid:252) si(cid:266), co dzieje si(cid:266) w innej wiosce, oddalonej o kilkaset kilometrów. Dzi(cid:286) w ci(cid:261)gu kilku sekund dowiesz si(cid:266), co dzieje si(cid:266) na drugim ko(cid:276)cu (cid:286)wiata. Wszystko, co mo(cid:298)e przybra(cid:252) posta(cid:252) cyfrow(cid:261) — reprezentowan(cid:261) przez zera i jedynki — mo(cid:298)e rozprzestrzenia(cid:252) si(cid:266) wsz(cid:266)dzie z pr(cid:266)dko(cid:286)ci(cid:261) internetu. — G(cid:225)(cid:266)boko wierz(cid:266), (cid:298)e jeste(cid:286)my (cid:286)wiadkami rewolucji, która z ró(cid:298)nymi zawirowaniami trwa od XV wieku, od momentu wynalezienia prasy Gutenberga — mówi Patryk Szymczak, CEO firmy Cloud Your Car, oferuj(cid:261)cej narz(cid:266)dzie do monitorowania ruchu pojazdów i zachowa(cid:276) kierowców na drodze. — Rewolucja ta przybiera na sile i jej przejawy mo(cid:298)e- – 14 – Poleć książkęKup książkę Jednoro(cid:657)ce istniej(cid:548) my obserwowa(cid:252) zarówno na scenie startupowej, w(cid:286)ród rosn(cid:261)cego grona niezale(cid:298)nych artystów, jak i w(cid:286)ród pracowników korporacji, którzy zry- waj(cid:261) z systemem i wybieraj(cid:261) po prostu siebie. Narodziny jednoro(cid:657)ców Trudno stworzy(cid:252) firm(cid:266), która b(cid:266)dzie wyceniana tak wysoko jak Microsoft, Oracle, Cisco, Amazon, Facebook, Google czy Apple. Ostatnia z wymienio- nych w 2013 r. zgromadzi(cid:225)a najwi(cid:266)ksze rezerwy w bran(cid:298)y — dysponowa(cid:225)a (cid:286)rodkami wynosz(cid:261)cymi 159 mld dolarów. To wi(cid:266)cej ni(cid:298) rezerwy niejednego pa(cid:276)stwa, w tym Polski. Kto wie, ile miliardów Apple ma w banku w chwili, gdy czytasz te s(cid:225)owa. Prawdopodobnie my(cid:286)lisz, (cid:298)e stworzenie tak dochodowej firmy graniczy z cudem. Masz racj(cid:266). Ale jak mawia(cid:225) William Clement Stone: „Celuj w Ksi(cid:266)- (cid:298)yc. Je(cid:286)li spud(cid:225)ujesz, mo(cid:298)e i tak uda ci si(cid:266) trafi(cid:252) gwiazd(cid:266)”. Dlatego zach(cid:266)cam do odwa(cid:298)nych strategii i wizji. Je(cid:286)li wykorzystasz dost(cid:266)pne zasoby i skupisz si(cid:266) na rozwi(cid:261)zaniu wa(cid:298)nego problemu, mo(cid:298)e uda ci si(cid:266) stworzy(cid:252) jednoro(cid:298)ca. Wbrew pozorom, jest ich ju(cid:298) kilkaset — obecnie masz ok. 1,3 szans5 na stwo- rzenie jednoro(cid:298)ca, firmy o warto(cid:286)ci co najmniej 1 mld dol. Jednym z moich ulubionych jednoro(cid:298)ców jest Instagram. Ten fotograficzny serwis spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowy, po(cid:225)(cid:261)czony z aplikacj(cid:261) mobiln(cid:261) o tej samej nazwie, udost(cid:266)pni(cid:225) doskona(cid:225)e rozwi(cid:261)zanie do dzielenia si(cid:266) zdj(cid:266)ciami na urz(cid:261)dzeniach mobilnych. Zyska(cid:225) miliony u(cid:298)ytkowników i pojawi(cid:225) si(cid:266) na radarze Marka Zuckerberga z Facebooka. Zuckerberg wiedzia(cid:225), (cid:298)e Instagram trafi(cid:225) w czu(cid:225)y punkt — Facebook to przede wszystkim serwis wizualny, w którym zdj(cid:266)cia odgrywaj(cid:261) kluczow(cid:261) rol(cid:266), a na urz(cid:261)dzeniach mobilnych nie notowa(cid:225) tak gigan- tycznego wzrostu jak Instagram, który od pocz(cid:261)tku powsta(cid:225) z my(cid:286)l(cid:261) o posia- daczach smartfonów. Zuckerberg zrobi(cid:225) wi(cid:266)c to, co na jego miejscu zrobi(cid:225)by inny gigant internetowy: wykupi(cid:225) konkurenta. Instagram, zatrudniaj(cid:261)c zaled- wie 18 osób, zosta(cid:225) przej(cid:266)ty za 1 mld dolarów. Do(cid:225)(cid:261)czy(cid:225) do klubu jednoro(cid:298)ców. Je(cid:286)li chcesz stworzy(cid:252) jednoro(cid:298)ca, s(cid:261) dwie drogi do wyboru. (cid:224)atwiejsza: oprze(cid:252) firm(cid:266) na genialnym pomy(cid:286)le i prostocie, uderzy(cid:252) konkurencj(cid:266) tam, gdzie zaboli najbardziej, zbudowa(cid:252) baz(cid:266) u(cid:298)ytkowników id(cid:261)c(cid:261) w setki milionów osób i czeka(cid:252) na ofert(cid:266) sprzeda(cid:298)y opiewaj(cid:261)c(cid:261) na okr(cid:261)g(cid:225)y miliard. Tak, to ta (cid:225)atwiej- sza droga. Trudniejsza i ambitniejsza opiera si(cid:266) na rozwi(cid:261)zaniu powa(cid:298)nego – 15 – Poleć książkęKup książkę Stwórz jednoro(cid:657)ca problemu, zgodnie z za(cid:225)o(cid:298)eniem, (cid:298)e je(cid:286)li chcesz zbudowa(cid:252) firm(cid:266) wart(cid:261) miliard dolarów, powiniene(cid:286) rozwi(cid:261)za(cid:252) problem miliarda ludzi. We wcze(cid:286)niejszych latach jednoro(cid:298)ce powstawa(cid:225)y rzadko. Kiedy pojawia(cid:225)a si(cid:266) prze(cid:225)omowa technologia, pojawia(cid:225)y si(cid:266) te(cid:298) firmy, które potrafi(cid:225)y j(cid:261) wykorzy- sta(cid:252) i osi(cid:261)gn(cid:261)(cid:252) sukces. Lata 60. zapisa(cid:225)y si(cid:266) jako era pó(cid:225)przewodnika, lata 70. to narodziny komputera osobistego, lata 80. da(cid:225)y nam nowy po(cid:225)(cid:261)czony (cid:286)wiat, a lata 90. by(cid:225)y pocz(cid:261)tkiem wspó(cid:225)czesnego internetu. Po roku 2000 mieli(cid:286)my ju(cid:298) nowe sieci spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowe — Instagram jest jedn(cid:261) z tych firm, która opar(cid:225)a sukces w(cid:225)a(cid:286)nie na nich. Prze(cid:225)omowe technologie rodz(cid:261) firmy osi(cid:261)gaj(cid:261)ce ogromne sukcesy. Spójrz te(cid:298) na dost(cid:266)pne dzi(cid:286) modele biznesowe. Startupy, które szybko si(cid:266) rozwijaj(cid:261) i pozyskuj(cid:261) du(cid:298)y kapita(cid:225) od inwestorów, cz(cid:266)sto opieraj(cid:261) si(cid:266) na modelu SaaS (ang. software as a service), oferuj(cid:261)c us(cid:225)ugi w internecie — w chmurze infor- matycznej. Dawniej takie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci robienia biznesu zwyczajnie nie istnia(cid:225)y. Albo inny przyk(cid:225)ad — ekonomia skali. Dawniej w(cid:225)adz(cid:266) mia(cid:225)y wielkie korpo- racje, które zgromadzi(cid:225)y du(cid:298)e zasoby. Dzi(cid:286) (cid:298)yjemy w ekonomii dost(cid:266)pu. — Airbnb w grudniu 2014 roku mia(cid:225) milion pokoi w ofercie — mówi Magda Borowik z TechFuture. — Najwi(cid:266)ksza europejska sie(cid:252) hoteli, Intercontinental Hotel Group, ma ich 698 tys. Airbnb nie jest w(cid:225)a(cid:286)cicielem ani jednego z oferowanych pokoi, jest jedynie platform(cid:261) oferuj(cid:261)c(cid:261) dost(cid:266)p do bazy nocle- gowej. Pomimo to jest wyceniany na ponad 25 mld dolarów, o wiele wi(cid:266)cej ni(cid:298) ca(cid:225)a grupa Accor — t(cid:225)umaczy. We(cid:296) to pod uwag(cid:266): nowa ekonomia to nie posiadanie, ale dost(cid:266)p. Firma analityczna CB Insights poinformowa(cid:225)a w 2015 r., (cid:298)e jednoro(cid:298)ce mno(cid:298)(cid:261) si(cid:266) jak króliki. We wcze(cid:286)niejszych latach pojawia(cid:225)y si(cid:266) cztery firmy o wycenie na poziomie 1 mld dol. w ci(cid:261)gu roku, podczas gdy w 2015 r. w niektórych miesi(cid:261)cach w zestawieniu jednoro(cid:298)ców dopisywano nawet 15 firm. Najwi(cid:266)- cej firm powstaje w Stanach Zjednoczonych, ale jednoro(cid:298)ce wyst(cid:266)puj(cid:261) te(cid:298) w Europie. Przyk(cid:225)adowo — serwis muzyczny Spotify jest jednoro(cid:298)cem ze Szwecji, a Delivery Hero, sie(cid:252) stron pozwalaj(cid:261)cych na zamawianie jedzenia przez internet, to jednoro(cid:298)ec pochodz(cid:261)cy z Niemiec. W 2015 r. serwis Bloom- berg Business opublikowa(cid:225) wyniki raportu opracowanego przez National Ventu- re Capital Association i PwC, który podsumowa(cid:225) rok 2014. Okaza(cid:225)o si(cid:266), (cid:298)e fun- dusze venture capital przeznaczy(cid:225)y w tym okresie a(cid:298) 48,3 mld dol. na startupy. Tak du(cid:298)o kapita(cid:225)u nie przeznaczono na inwestycje w firmy od 2000 r.6. – 16 – Poleć książkęKup książkę Jednoro(cid:657)ce istniej(cid:548) (cid:656)yj w przysz(cid:141)o(cid:622)ci Aby stworzy(cid:252) jednoro(cid:298)ca, powiniene(cid:286) „(cid:298)y(cid:252) w przysz(cid:225)o(cid:286)ci” i tworzy(cid:252) rzeczy, które wydaj(cid:261) ci si(cid:266) interesuj(cid:261)ce. Zacznij od tego, czym zajmujesz si(cid:266) aktual- nie. Przeanalizuj swoje do(cid:286)wiadczenie zawodowe i zastanów si(cid:266), czy jest co(cid:286), czego brakuje w bran(cid:298)y, w której dzia(cid:225)asz. We(cid:296) pod uwag(cid:266) rzeczy, które b(cid:266)d(cid:261) dost(cid:266)pne w ci(cid:261)gu najbli(cid:298)szych lat. Przyk(cid:225)adowo — w najbli(cid:298)szych latach bardzo rozwinie si(cid:266) sektor drukarek 3D i Internet of Things (Internet rzeczy). Czy mo(cid:298)esz wykorzysta(cid:252) te narz(cid:266)dzia i trendy w pracy, któr(cid:261) wykonujesz aktu- alnie? Czy jest co(cid:286), co do niedawna wydawa(cid:225)o si(cid:266) niemo(cid:298)liwe, a teraz jest twoim zdaniem coraz bardziej w zasi(cid:266)gu r(cid:266)ki? Je(cid:286)li uwa(cid:298)asz, (cid:298)e na rynku, na którym dzia(cid:225)asz, raczej trudno stworzy(cid:252) co(cid:286) nowego — zw(cid:225)aszcza za ma(cid:225)e pieni(cid:261)dze lub bez bud(cid:298)etu — porozmawiaj z lud(cid:296)mi. Dowiedz si(cid:266), czy s(cid:261) luki, które mo(cid:298)na wype(cid:225)ni(cid:252). Zapytaj znajomych lub nieznajomych o to, czego im brakuje. Co chcieliby zrobi(cid:252), ale nie mog(cid:261)? Co(cid:286) jest uci(cid:261)(cid:298)liwe i denerwuj(cid:261)ce, szczególnie w ich pracy? Przeprowad(cid:296) kilka rozmów, ale nie mów, (cid:298)e szukasz „pomys(cid:225)u na startup”. To, czego szukasz, to inspiracja, co(cid:286), co zach(cid:266)ci ci(cid:266) do podj(cid:266)cia kolejnego kroku. W ten sposób zauwa(cid:298)ysz problem, który maj(cid:261) inni ludzie, a który ty wiesz, jak rozwi(cid:261)za(cid:252). Nastaw si(cid:266), (cid:298)e rozmowy na temat problemów b(cid:266)d(cid:261) trudne. Ludzie mog(cid:261) nie wiedzie(cid:252), czego dok(cid:225)adnie potrzebuj(cid:261). Twoim zadaniem jest wcielenie si(cid:266) w konsultanta — staraj si(cid:266) w pe(cid:225)ni zrozumie(cid:252) sytuacj(cid:266) danej osoby, uwa(cid:298)nie s(cid:225)uchaj i zadawaj du(cid:298)o pyta(cid:276) pozwalaj(cid:261)cych pozna(cid:252) wi(cid:266)cej szczegó(cid:225)ów. Kolejna droga, dzi(cid:266)ki której mo(cid:298)esz wpa(cid:286)(cid:252) na (cid:286)wietny pomys(cid:225) na biznes, to zadanie sobie pytania: „Czego mi brakuje i czy jest co(cid:286), za co ch(cid:266)tnie bym zap(cid:225)aci(cid:225), gdyby by(cid:225)o dost(cid:266)pne?”. Dobrym posuni(cid:266)ciem jest analiza istniej(cid:261)- cych bran(cid:298) i firm, które od d(cid:225)u(cid:298)szego czasu maj(cid:261) problemy z dalszym roz- wojem. Zastanów si(cid:266), co mo(cid:298)e je uratowa(cid:252), a tak(cid:298)e czy s(cid:261) firmy, które mog(cid:261) wykorzysta(cid:252) ich kiepsk(cid:261) sytuacj(cid:266). Dla przyk(cid:225)adu, od ponad 10 lat zajmuj(cid:266) si(cid:266) dziennikarstwem i zauwa(cid:298)am, (cid:298)e coraz trudniej wy(cid:298)y(cid:252) z pisania artyku(cid:225)ów. Media zatrudniaj(cid:261) niedo(cid:286)wiadczonych, a przez to tanich autorów, dzienni- karze zatrudniani s(cid:261) do pisania reklam (sprawd(cid:296) oferty pracy pod has(cid:225)em „dziennikarz reklamy natywnej”), ludzie kupuj(cid:261) coraz mniej prasy i zado- walaj(cid:261) si(cid:266) bezp(cid:225)atn(cid:261) tre(cid:286)ci(cid:261) dobrej, ale nie najwy(cid:298)szej jako(cid:286)ci. Reklamo- dawcy za(cid:286) przesuwaj(cid:261) bud(cid:298)ety marketingowe na inne dzia(cid:225)ania, np. reklamy – 17 – Poleć książkęKup książkę Stwórz jednoro(cid:657)ca w serwisach spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych, rezygnuj(cid:261)c z reklam w prasie. Ale nawet kiedy sytuacja wydaje si(cid:266) nieciekawa, w mediach ci(cid:261)gle mo(cid:298)na zarobi(cid:252), a dzienni- karze to nierzadko eksperci dysponuj(cid:261)cy bogat(cid:261) wiedz(cid:261) i umiej(cid:266)tno(cid:286)ciami. A zatem: jakiego typu firma mog(cid:225)aby zaistnie(cid:252) na rynku, o której w przy- sz(cid:225)o(cid:286)ci ludzie mówiliby, (cid:298)e „to ona zast(cid:261)pi(cid:225)a dziennikarstwo”? Skoncentruj si(cid:266) na bran(cid:298)y, w której dzia(cid:225)asz albo która ci(cid:266) interesuje, i prze- prowad(cid:296) podobn(cid:261) analiz(cid:266). Wyobra(cid:296) sobie (cid:286)wiat za 10 lub 20 lat. Zwykle kiedy jedna firma lub bran(cid:298)a zast(cid:266)puje inn(cid:261), na pocz(cid:261)tku wcale nie wygl(cid:261)da na to, (cid:298)e dojdzie do tak przewrotnej zmiany. Dlatego — wracaj(cid:261)c do przyk(cid:225)adu z dziennikarstwem — nie próbuj zastanawia(cid:252) si(cid:266), co mo(cid:298)e je zast(cid:261)pi(cid:252). Zamiast tego my(cid:286)l o czym(cid:286), co po kilku latach zostanie nazwane „tym, co zast(cid:261)pi(cid:225)o dziennikarstwo”. Zastanawiaj(cid:261)c si(cid:266) nad w(cid:225)asnym startupem, skup si(cid:266) na bran(cid:298)y, któr(cid:261) rozu- miesz i w której zdoby(cid:225)e(cid:286) ju(cid:298) do(cid:286)wiadczenie. Je(cid:286)li jeste(cid:286) ekspertem od remon- tów mieszka(cid:276), nie twórz mobilnego komunikatora dla dzieci lubi(cid:261)cych lalki Barbie. By(cid:252) mo(cid:298)e to dobry pomys(cid:225), ale je(cid:286)li nie potrafisz zaufa(cid:252) swojej intuicji, lepiej go zignoruj. Przeprowadzenie rozpoznania rynkowego i zbieranie opinii nie zast(cid:261)pi wyczucia, (cid:298)e jaki(cid:286) biznes rzeczywi(cid:286)cie mo(cid:298)e si(cid:266) uda(cid:252). Z pewno- (cid:286)ci(cid:261) istniej(cid:261) mo(cid:298)liwo(cid:286)ci, aby odmieni(cid:252) bran(cid:298)(cid:266) remontow(cid:261), oraz rozwi(cid:261)zania i narz(cid:266)dzia, które mog(cid:225)yby by(cid:252) o wiele lepszej jako(cid:286)ci. Dzi(cid:266)ki temu, (cid:298)e masz w czym(cid:286) do(cid:286)wiadczenie i wiedz(cid:266), automatycznie w tym konkretnym segmen- cie masz wy(cid:298)sze wymagania ni(cid:298) przeci(cid:266)tny klient. Je(cid:286)li zajmujesz si(cid:266) remon- towaniem mieszka(cid:276), to podczas remontu w(cid:225)asnego mieszkania na pewno przy(cid:225)o(cid:298)ysz du(cid:298)o uwagi nawet do najdrobniejszych szczegó(cid:225)ów. Aby znale(cid:296)(cid:252) pomys(cid:225) na biznes, znajd(cid:296) i nazwij rzeczy, które s(cid:261) ci potrzebne. Co(cid:286) na pewno jest ci potrzebne. Co(cid:286) na pewno mo(cid:298)e by(cid:252) lepsze. Czego(cid:286) pewnie wci(cid:261)(cid:298) brakuje. Zabieraj(cid:261)c si(cid:266) za tworzenie firmy, powiniene(cid:286) odczuwa(cid:252) du(cid:298)(cid:261) potrzeb(cid:266) roz- wi(cid:261)zania jakiego(cid:286) realnego problemu. Celowo napisa(cid:225)em „realnego”, ponie- wa(cid:298) wielu za(cid:225)o(cid:298)ycieli startupów uwa(cid:298)a, (cid:298)e rozwi(cid:261)zuje problem, podczas gdy s(cid:261) to problemy, które w rzeczywisto(cid:286)ci nie istniej(cid:261) lub które sami stworzyli. Je(cid:286)li startup ma odnie(cid:286)(cid:252) sukces, musi spe(cid:225)nia(cid:252) trzy warunki: za(cid:225)o(cid:298)yciel two- rzy produkt lub us(cid:225)ug(cid:266), które sam chcia(cid:225)by mie(cid:252) i których chcia(cid:225)by u(cid:298)ywa(cid:252); za(cid:225)o(cid:298)yciel tworzy produkt lub us(cid:225)ug(cid:266), które sam potrafi stworzy(cid:252); inni ludzie uwa(cid:298)aj(cid:261), (cid:298)e faktycznie warto stworzy(cid:252) dany produkt lub us(cid:225)ug(cid:266), poniewa(cid:298) istnieje na nie realne zapotrzebowanie. – 18 – Poleć książkęKup książkę Jednoro(cid:657)ce istniej(cid:548) Dodatkowo zastanów si(cid:266), do której z dwóch kategorii zalicza si(cid:266) to, co chcesz stworzy(cid:252): czy to b(cid:266)dzie co(cid:286), czego ludzie zechc(cid:261) u(cid:298)ywa(cid:252) pewnego dnia, czy te(cid:298) co(cid:286), czego zechc(cid:261) u(cid:298)ywa(cid:252) natychmiast. Lepsza jest ta druga kategoria, jednak w jej przypadku tylko niewielka grupa ludzi b(cid:266)dzie chcia(cid:225)a u(cid:298)ywa(cid:252) twojego produktu natychmiast. Nie przejmuj si(cid:266) tym. Po pierwsze, je(cid:298)eli istnia(cid:225)aby du(cid:298)a grupa ludzi, która chce u(cid:298)ywa(cid:252) danego produktu natych- miast, produkt ten dawno trafi(cid:225)by na rynek, a zapotrzebowanie zosta(cid:225)oby dostrze(cid:298)one przez wielkie korporacje. Nie (cid:298)yjemy w czasach, kiedy nie wyna- leziono ko(cid:225)a. (cid:297)yjemy w czasach, kiedy ko(cid:225)a tworzone s(cid:261) z przeró(cid:298)nych mate- ria(cid:225)ów, instalowane w robotach maj(cid:261)cych przewozi(cid:252) ludzi z punktu A do punktu B i sterowane sztuczn(cid:261) inteligencj(cid:261). Wa(cid:298)ny wybór, przed jakim musi stan(cid:261)(cid:252) ka(cid:298)dy za(cid:225)o(cid:298)yciel startupu, sprowadza si(cid:266) do tego, czy lepiej stworzy(cid:252) co(cid:286), czego du(cid:298)a grupa ludzi b(cid:266)dzie chcia(cid:225)a u(cid:298)ywa(cid:252) w ma(cid:225)ej ilo(cid:286)ci, czy raczej co(cid:286), czego ma(cid:225)a grupa ludzi b(cid:266)dzie u(cid:298)ywa(cid:252) w du(cid:298)ej ilo(cid:286)ci. Wybierz to drugie. Je(cid:286)li stworzysz co(cid:286), czego ludzie chc(cid:261) u(cid:298)y- wa(cid:252) w du(cid:298)ej ilo(cid:286)ci, b(cid:266)dziesz móg(cid:225) liczy(cid:252) na wi(cid:266)ksze zadowolenie i lojalno(cid:286)(cid:252) klientów, a tak(cid:298)e próbowa(cid:252) skalowa(cid:252) biznes — stara(cid:252) si(cid:266) dociera(cid:252) do podob- nych ludzi, którzy szybko polubi(cid:261) twój produkt lub us(cid:225)ug(cid:266). Kolejne wa(cid:298)ne pytanie brzmi: Jak bardzo ludzie b(cid:266)d(cid:261) chcieli u(cid:298)ywa(cid:252) mojego produktu? Kto b(cid:266)dzie potrzebowa(cid:252) go tak bardzo, (cid:298)e zechce korzysta(cid:252) nawet z pierwszej wersji, która z pewno(cid:286)ci(cid:261) nie b(cid:266)dzie idealna? Je(cid:298)eli nie potrafisz szybko odpowiedzie(cid:252) na to pytanie, twój pomys(cid:225) na biznes jest nietrafiony. Zapami(cid:266)taj rad(cid:266) Paula Buchheita, ameryka(cid:276)skiego programisty i przedsi(cid:266)- biorcy, twórcy Gmaila: „(cid:297)yj w przysz(cid:225)o(cid:286)ci i twórz rzeczy, których brakuje obecnie”7. Wpadnij w na(cid:141)óg dzia(cid:141)ania — Cz(cid:225)owiek staj(cid:261)cy przed wyborem, czy za(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) startup, ma w dzisiejszych czasach du(cid:298)o (cid:225)atwiejsze zadanie ni(cid:298) kiedy(cid:286) — mówi Micha(cid:225) Bo(cid:298)ek, senior advisor z firmy doradczej ConQuest Consulting. — Istotna jest post(cid:266)puj(cid:261)ca informatyzacja. Dzi(cid:266)ki niej jedna osoba maj(cid:261)ca niewielkie zasoby finansowe mo(cid:298)e za pomoc(cid:261) dost(cid:266)pnych narz(cid:266)dzi internetowych prowadzi(cid:252) sama ca(cid:225)e przedsi(cid:266)biorstwo, b(cid:266)d(cid:261)c jednocze(cid:286)nie ksi(cid:266)gowym, sprzedawc(cid:261) czy specjalist(cid:261) od marketingu. W(cid:225)a(cid:286)nie to ograniczenie kosztów jest kluczowe w naszych – 19 – Poleć książkęKup książkę Stwórz jednoro(cid:657)ca czasach — podkre(cid:286)la. Jako przedsi(cid:266)biorca powiniene(cid:286) wykorzysta(cid:252) obecne mo(cid:298)liwo(cid:286)ci i wyrobi(cid:252) sobie na(cid:225)óg dzia(cid:225)ania. Niewykluczone, (cid:298)e nale(cid:298)ysz do marzycieli. To osoby, które maj(cid:261) (cid:286)wietne pomys(cid:225)y na biznes, ale ci(cid:261)gle przek(cid:225)a- daj(cid:261) ich realizacj(cid:266). Czekaj(cid:261) na lepsze czasy. Na wi(cid:266)cej oszcz(cid:266)dno(cid:286)ci. Na to, a(cid:298) podro(cid:286)nie ich dziecko albo a(cid:298) zd(cid:261)(cid:298)(cid:261) zrobi(cid:252) remont dachu. Nie pozwól, aby ja- kiekolwiek preteksty i wymówki przyczynia(cid:225)y si(cid:266) do nieustannego odk(cid:225)adania decyzji o za(cid:225)o(cid:298)eniu startupu. Nie my(cid:286)l, (cid:298)e warunki na za(cid:225)o(cid:298)enie firmy b(cid:266)d(cid:261) kie- dy(cid:286) idealne. Tak si(cid:266) nigdy nie stanie i w rezultacie minie kilka lat, a ty ci(cid:261)gle b(cid:266)dziesz mia(cid:225) swoje pomys(cid:225)y wy(cid:225)(cid:261)cznie w g(cid:225)owie. Lepszy jest dobry plan, który zostanie zrealizowany, ni(cid:298) perfekcyjny, który nie ujrzy (cid:286)wiat(cid:225)a dziennego. Ka(cid:298)de przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cie poci(cid:261)ga za sob(cid:261) ryzyko, problemy i niepewno(cid:286)(cid:252). Wyobra(cid:296) sobie, (cid:298)e chcesz pojecha(cid:252) samochodem z Warszawy do Wroc(cid:225)awia, ale upie- rasz si(cid:266), (cid:298)e poczekasz do momentu, gdy zyskasz pewno(cid:286)(cid:252), (cid:298)e nie b(cid:266)dzie objaz- dów, problemów z silnikiem, z(cid:225)ej pogody czy te(cid:298) pijanych kierowców na drodze. W tym momencie wiesz ju(cid:298), (cid:298)e nigdy nie wyruszysz w drog(cid:266). Nigdy nie wyeliminujesz wszystkich potencjalnych problemów i nie zlikwidujesz ryzyka do ko(cid:276)ca. Zamiast pozbywa(cid:252) si(cid:266) ryzyka, naucz si(cid:266), jak sobie z nim radzi(cid:252) i je minimalizowa(cid:252). I nie martw si(cid:266) na zapas. — Dla mnie prowadzenie firmy to jeden z najlepszych pomys(cid:225)ów na realizacj(cid:266) swoich marze(cid:276) i spe(cid:225)- nianie si(cid:266) — mówi Marcin Beme, za(cid:225)o(cid:298)yciel i CEO Audioteki. — Sam chcia(cid:225)em zosta(cid:252) przedsi(cid:266)biorc(cid:261), odk(cid:261)d pami(cid:266)tam, nawet kiedy jeszcze nie wiedzia(cid:225)em, (cid:298)e tak to si(cid:266) nazywa. Oczywi(cid:286)cie, chcia(cid:225)em zosta(cid:252) te(cid:298) gwiazd(cid:261) rocka, ale niestety nie mam adekwatnego talentu. Prowadz(cid:261)c w(cid:225)asn(cid:261) dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252), mo(cid:298)esz sam kreowa(cid:252) swój produkt lub us(cid:225)ug(cid:266) i rozwija(cid:252) si(cid:266) w kierunku, w jakim tylko chcesz. Mo(cid:298)esz sam zarz(cid:261)dza(cid:252) swoim czasem i decydowa(cid:252), kiedy pracowa(cid:252), a kiedy zrobi(cid:252) sobie wolne. — W(cid:225)asny biznes warto zak(cid:225)ada(cid:252) zawsze, szczególnie je(cid:286)li nie odnajdujemy si(cid:266) w pracy w korporacji czy na etacie w d(cid:225)u(cid:298)szym terminie — zauwa(cid:298)a Kamil Górski, wspó(cid:225)za(cid:225)o(cid:298)yciel Bliq.pl. — Czas przeminie tak czy owak i za kilka lat mo(cid:298)esz (cid:298)a(cid:225)owa(cid:252), (cid:298)e nie zdecydowa(cid:225)e(cid:286) si(cid:266) na za(cid:225)o(cid:298)enie w(cid:225)asnego startupu — doda- je. Nadaj wi(cid:266)c warto(cid:286)(cid:252) swoim pomys(cid:225)om i wprowad(cid:296) je w (cid:298)ycie. Nawet je- (cid:286)li masz wspania(cid:225)y pomys(cid:225), to dopóki nic z nim nie zrobisz, pozostanie on tylko pomys(cid:225)em. – 20 – Poleć książkęKup książkę Jednoro(cid:657)ce istniej(cid:548) Nie zatrzymuj si(cid:566) na aplikacji — G(cid:225)ówny powód powinien by(cid:252) zawsze jeden i ten sam, niezale(cid:298)nie od cza- sów: (cid:298)eby co(cid:286) w (cid:286)wiecie zmieni(cid:252) na lepsze — mówi Borys Musielak, za(cid:225)o(cid:298)y- ciel Filmastera i dyrektor operacyjny na Europ(cid:266) w Samba TV. Zach(cid:266)cam ci(cid:266) do tworzenia jednoro(cid:298)ca, a przynajmniej do tworzenia firmy, która ma szans(cid:266) si(cid:266) nim sta(cid:252). Dlatego nie twórz aplikacji mobilnej na iPhone’a, my(cid:286)l(cid:261)c, (cid:298)e to przyniesie ci ogromny sukces. Projekty takie jak tworzenie aplikacji czy roz- szerzenia dla przegl(cid:261)darki internetowej powinny by(cid:252) drog(cid:261) do celu, ale nie celem samym w sobie. Je(cid:286)li np. chcesz stworzy(cid:252) tablet, na pocz(cid:261)tku nie b(cid:266)dziesz w stanie, bo nie b(cid:266)dziesz mia(cid:225) finansów. Wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) za(cid:225)o(cid:298)ycieli startupów zaczyna przygod(cid:266) z biznesem w bran(cid:298)y us(cid:225)ugowej i w internecie. Powód jest prosty: bariera wej(cid:286)cia jest bardzo niska. Nie musisz mie(cid:252) kilkudziesi(cid:266)ciu czy kilkuset tysi(cid:266)cy z(cid:225)otych, aby rozpocz(cid:261)(cid:252) dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) i stworzy(cid:252) pierwsze pro- dukty. Wystarczy kilka tysi(cid:266)cy lub nawet kilkaset z(cid:225)otych. Bardzo popularne — zw(cid:225)aszcza dla pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cego przedsi(cid:266)biorcy — s(cid:261) us(cid:225)ugi w modelu SaaS (ang. Software as a Service, oprogramowanie jako us(cid:225)uga). Biznes ten opiera si(cid:266) na chmurze obliczeniowej: aplikacja przechowywana jest i udost(cid:266)pniana przez internet, co eliminuje potrzeb(cid:266) instalacji i uruchamiania jej na komputerze klienta. Korzy(cid:286)ci(cid:261) dla u(cid:298)ytkownika jest przede wszystkim (cid:225)atwo(cid:286)(cid:252) obs(cid:225)ugi — kupuje dzia(cid:225)aj(cid:261)ce rozwi(cid:261)zanie o okre(cid:286)lonej funkcjonalno(cid:286)ci i bez konieczno(cid:286)ci zag(cid:225)(cid:266)biania si(cid:266) w zagadnienia techniczne. Us(cid:225)ugi SaaS najcz(cid:266)(cid:286)ciej oferowane s(cid:261) w ramach abonamentu miesi(cid:266)cznego lub rocznego. Równie(cid:298) inwestorzy doceniaj(cid:261) us(cid:225)ugi SaaS i w 2014 r. przeznaczyli 11,7 mld dol. na inwestycje w startupy z tego sektora8. Firm(cid:261) z sektora SaaS, która odnios(cid:225)a ogromny sukces, jest Dropbox — tylko w 2014 r. pozyska(cid:225) (cid:225)(cid:261)cznie 350 mln dol. od inwestorów9. A to przecie(cid:298) bardzo prosta us(cid:225)uga: dysk internetowy do przechowywania i synchronizowania pli- ków pomi(cid:266)dzy urz(cid:261)dzeniami. W latach 2011 – 2014 dosz(cid:225)o te(cid:298) do kilku prze- j(cid:266)(cid:252). Takie korporacje jak Oracle, IBM, Google, Cisco lub VMWare przej(cid:266)(cid:225)y mniejsze firmy z sektora SaaS. Najwi(cid:266)cej, bo a(cid:298) 1,54 mld dol., przeznaczy(cid:225)o VMWare na przej(cid:266)cie AirWatch10, firmy specjalizuj(cid:261)cej si(cid:266) w rozwi(cid:261)zaniach zabezpieczaj(cid:261)cych i s(cid:225)u(cid:298)(cid:261)cych do zarz(cid:261)dzania urz(cid:261)dzeniami mobilnymi. Je(cid:286)li za(cid:286) chodzi o bran(cid:298)e, w jakich dzia(cid:225)aj(cid:261) startupy SaaS, najwi(cid:266)ksze sukcesy bizne- sowe wed(cid:225)ug analityków CB Insights11 osi(cid:261)gaj(cid:261) te, które dzia(cid:225)aj(cid:261) w bran(cid:298)ach: – 21 – Poleć książkęKup książkę Stwórz jednoro(cid:657)ca Business Intelligence, analityka i zarz(cid:261)dzanie oraz pomiary wydajno(cid:286)ci. Marketing, sprzeda(cid:298) i reklamy. Zarz(cid:261)dzanie bazami i relacjami klientów (CRM). Monitoring i bezpiecze(cid:276)stwo. Zarz(cid:261)dzanie danymi i dokumentami. Firmy specjalizuj(cid:261)ce si(cid:266) w oferowaniu us(cid:225)ug do zarz(cid:261)dzania projektami i wspó(cid:225)pracy. Sektor HR i zarz(cid:261)dzanie pracownikami. Zwró(cid:252) uwag(cid:266), (cid:298)e s(cid:261) to bran(cid:298)e B2B (ang. business to business), czyli us(cid:225)ugi tworzone przez firmy i dla firm. W(cid:286)ród firm z sektora SaaS s(cid:261) te(cid:298) jednoro(cid:298)ce. Te najpopularniejsze to LinkedIn, Workday oraz Veeva Systems — ka(cid:298)da z tych firm jest wyceniana na ponad 1 mld dol. Dodatkowo, specjali(cid:286)ci z bran(cid:298)y IT tak(cid:298)e wskazali na SaaS, gdy spyta(cid:225)em o sektory, w których warto rozwija(cid:252) biznes. — Dzi(cid:286) mamy (cid:225)atwiejszy dost(cid:266)p do zaawansowanych technologii, które zapewniaj(cid:261) przewag(cid:266) kon- kurencyjn(cid:261) — zauwa(cid:298)a Igor Zacharjasz, ecosystem development leader w IBM. — Globalna gospodarka umo(cid:298)liwia za(cid:286) dost(cid:266)p do niemal wszystkich (cid:286)wiato- wych rynków. Dzi(cid:266)ki temu np. modele biznesowe oparte na SaaS (cid:225)atwo si(cid:266) skaluj(cid:261) i umo(cid:298)liwiaj(cid:261) dotarcie do klientów na ca(cid:225)ym (cid:286)wiecie od pocz(cid:261)tku istnienia przedsi(cid:266)biorstwa — dodaje przedstawiciel IBM. Specjali(cid:286)ci z firmy doradczej PwC równie(cid:298) podkre(cid:286)lili znaczenie sektora SaaS w publikacji Trendy 2015 w bran(cid:298)y technologicznej12. Skorzystali jednak z okre(cid:286)lenia XaaS, gdzie „X” oznacza „everything” (wszystko), czyli skrót mo(cid:298)na przet(cid:225)umaczy(cid:252) na „wszystko jako us(cid:225)uga”. W(cid:225)a(cid:286)nie tak du(cid:298)e znaczenie w oczach PwC ma bran(cid:298)a us(cid:225)ugowa w obecnych czasach. Wed(cid:225)ug analityków firmy wkraczaj(cid:261)ce do sektora XaaS mog(cid:261) liczy(cid:252) na du(cid:298)y rozwój — z prognoz wynika, (cid:298)e w tej dekadzie sektor XaaS b(cid:266)dzie notowa(cid:225) 20-procentowy wzrost w ka(cid:298)dym roku. Z kolei analitycy z IDC sugeruj(cid:261), (cid:298)e model SaaS wyprzedzi w ko(cid:276)cu tradycyjne oprogramowanie oferowane na licencji13. Sektor XaaS/SaaS wydaje si(cid:266) wart uwagi nie tylko z punktu widzenia za(cid:225)o(cid:298)y- ciela startupu. Klienci równie(cid:298) doceniaj(cid:261) te us(cid:225)ugi, poniewa(cid:298) obecnie wyma- gaj(cid:261) du(cid:298)ej elastyczno(cid:286)ci. Niemal nikt nie chce ju(cid:298) instalowa(cid:252) programu na dysku komputera. Chcemy u(cid:298)ywa(cid:252) tej samej aplikacji na tablecie, smartfo- nie i na komputerze, maj(cid:261)c ca(cid:225)y czas dost(cid:266)p do tych samych danych, które – 22 – Poleć książkęKup książkę Jednoro(cid:657)ce istniej(cid:548) b(cid:266)d(cid:261) si(cid:266) synchronizowa(cid:252) pomi(cid:266)dzy urz(cid:261)dzeniami. Us(cid:225)ugi w chmurze zapew- niaj(cid:261) w(cid:225)a(cid:286)nie takie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci. I nie tylko startupy dostosowuj(cid:261) si(cid:266) do tego trendu — spójrz np. na firm(cid:266) Adobe, która zdecydowa(cid:225)a, (cid:298)e udost(cid:266)pni swoje popularne programy dla grafików i projektantów w chmurze i w ramach abo- namentu. Microsoft czy Google równie(cid:298) bardzo stawiaj(cid:261) na chmur(cid:266) i us(cid:225)ugi dost(cid:266)pne na wielu platformach. Je(cid:286)li we(cid:296)miesz pod uwag(cid:266) pozosta(cid:225)e trendy w (cid:286)wiecie IT, takie jak Internet of Things (Internet rzeczy), post(cid:266)puj(cid:261)ca automatyzacja pracy opartej na wie- dzy, zaawansowana robotyka, drukarki 3D czy wirtualna rzeczywisto(cid:286)(cid:252), szybko mo(cid:298)esz wpa(cid:286)(cid:252) na pomys(cid:225), aby stworzy(cid:252) co(cid:286) znakomitego. Tylko twórz biz- nes, który b(cid:266)dzie na siebie zarabia(cid:252). — Obecnie o wiele (cid:225)atwiej jest stworzy(cid:252) aplikacj(cid:266) czy platform(cid:266), która zyska du(cid:298)(cid:261) popularno(cid:286)(cid:252), pozwalaj(cid:261)c(cid:261) na pozyskanie inwestorów, o wiele trudniej jest jednak sprawi(cid:252), aby ten biznes na siebie zarabia(cid:225) — mówi Kamil Górski z Bliq.pl. — Nawet takie tuzy jak Twitter, Snapchat czy Spotify s(cid:261) ca(cid:225)y czas na sporym minusie. Warto o tym pami(cid:266)ta(cid:252) i zamiast robienia planów zbudowania kolejnej platformy spo(cid:225)ecz- no(cid:286)ciowej pomy(cid:286)le(cid:252) o stworzeniu nieco bardziej przyziemnego biznesu, który b(cid:266)dzie po prostu zarabia(cid:225) pieni(cid:261)dze, oferuj(cid:261)c swoim klientom kon- kretne korzy(cid:286)ci. Pami(cid:266)tajmy, (cid:298)e Polska to nie Kalifornia i pomys(cid:225)y, które tam w trakcie kolejnych rund finansowania pozyskuj(cid:261) dziesi(cid:261)tki milionów dolarów, u nas mog(cid:261) spe(cid:225)zn(cid:261)(cid:252) na niczym. Wystarczy zreszt(cid:261) poprzegl(cid:261)- da(cid:252) projekty na AngelList.com — wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) z nich u nas by si(cid:266) zwyczajnie nie sprawdzi(cid:225)a — doradza Górski. Rozwa(cid:657) stworzenie platformy Sprawdzonym sposobem na stworzenie jednoro(cid:298)ca jest zbudowanie plat- formy. Spójrz na firmy, które w ostatnich latach osi(cid:261)gn(cid:266)(cid:225)y najwi(cid:266)ksze suk- cesy i wyceny o warto(cid:286)ci ponad 1 mld dolarów. To przyk(cid:225)adowo Airbnb, Uber, Instagram, Spotify, Plantir Technologies czy Pinterest. Najwi(cid:266)cej jednoro(cid:298)- ców to w(cid:225)a(cid:286)nie platformy. Nie jeste(cid:286) w stanie zarobi(cid:252) miliarda dolarów w(cid:225)a- snymi r(cid:266)kami. Odnios(cid:266) si(cid:266) ponownie do swojego zawodu — jako dziennikarz nie zarobi(cid:266) miliarda dolarów, pracuj(cid:261)c samodzielnie i pisz(cid:261)c artyku(cid:225)y. Zwy- czajnie nie starczy mi na to (cid:298)ycia. Nawet je(cid:286)li b(cid:266)d(cid:266) zleca(cid:252) teksty ludziom z innych krajów w ramach outsourcingu, wykorzystuj(cid:261)c strefy czasowe tak, aby kto(cid:286) wykonywa(cid:225) moje zadania wtedy, gdy ja akurat (cid:286)pi(cid:266), przez co wykonam – 23 – Poleć książkęKup książkę Stwórz jednoro(cid:657)ca wi(cid:266)cej w ci(cid:261)gu roku czy miesi(cid:261)ca, to i tak ta praca nie pozwala na zarobienie miliarda lub stworzenie czego(cid:286), co jest tyle warte. Ale stworzenie platformy — w tym przypadku medium — ju(cid:298) znacznie zwi(cid:266)ksza szanse na osi(cid:261)gni(cid:266)cie takiego sukcesu. Medium, jak ka(cid:298)da platforma, mo(cid:298)e by(cid:252) zarz(cid:261)dzane auto- matycznie i publikowa(cid:252) o wiele wi(cid:266)cej artyku(cid:225)ów ni(cid:298) jeden, nawet najbardziej obrotny dziennikarz. Google jest jedn(cid:261) z firm, która opiera swoj(cid:261) strategi(cid:266) na tworzeniu platform. W 2011 r. pojawi(cid:225) si(cid:266) artyku(cid:225)14 autorstwa Susan Wojcicki — obecnej szefo- wej YouTube, a wcze(cid:286)niej wiceprezes z zespo(cid:225)u reklam w Google — w któ- rym mogli(cid:286)my znale(cid:296)(cid:252) osiem zasad innowacji, którymi kieruje si(cid:266) ta pot(cid:266)(cid:298)na firma. Jedna z nich to „Be a Platform” (b(cid:261)d(cid:296) platform(cid:261)). Platformy (cid:225)atwo si(cid:266) skaluj(cid:261), przez co mog(cid:261) rozrosn(cid:261)(cid:252) si(cid:266) do du(cid:298)ych rozmiarów, a tak(cid:298)e s(cid:261) nap(cid:266)- dzane automatycznie — kiedy ju(cid:298) stworzysz platform(cid:266), nie musisz obs(cid:225)ugi- wa(cid:252) ka(cid:298)dego klienta, bo robi to sama us(cid:225)uga. Ty musisz bardziej skupi(cid:252) si(cid:266) na zapewnieniu stabilnej pracy i bezpiecze(cid:276)stwa platformy. Platformy mog(cid:261) te(cid:298) wykorzystywa(cid:252) d(cid:296)wigni(cid:266). Jak dzia(cid:225)a d(cid:296)wignia? Pozwala podnie(cid:286)(cid:252) du(cid:298)y ci(cid:266)(cid:298)ar ma(cid:225)ym wysi(cid:225)kiem, a w (cid:286)wiecie biznesu — zarabia(cid:252) du(cid:298)e pieni(cid:261)dze przy u(cid:298)yciu ma(cid:225)ych. Je(cid:286)li stworzenie platformy b(cid:266)dzie ci(cid:266) kosz- towa(cid:252) 10 tys. z(cid:225), ale zarobisz za jej pomoc(cid:261) 50 tys. z(cid:225), to b(cid:266)dzie to doskona(cid:225)y przyk(cid:225)ad zastosowania d(cid:296)wigni. Ka(cid:298)dy z nas ma t(cid:266) sam(cid:261) 24-godzinn(cid:261) dob(cid:266) do wykorzystania, a miliarderzy tworz(cid:261) swoje maj(cid:261)tki poprzez „wyd(cid:296)wigni(cid:266)- cie si(cid:266)” w ka(cid:298)dej dziedzinie (cid:298)ycia. Sprawiaj(cid:261), (cid:298)e czas, pieni(cid:261)dze, marketing i systemy pracuj(cid:261) na nich. Dawniej popularna by(cid:225)a tzw. d(cid:296)wignia czasowa. Powiedzmy, (cid:298)e sprzedajesz swój czas za 20 z(cid:225)/godz. i pracujesz dziesi(cid:266)(cid:252) godzin dziennie — za jeden dzie(cid:276) otrzymujesz wi(cid:266)c 200 z(cid:225). Pomy(cid:286)l jednak, co by si(cid:266) sta(cid:225)o, gdyby(cid:286) nauczy(cid:225) gorzej wykwalifikowanych i mniej do(cid:286)wiadczonych ludzi robi(cid:252) to, co ty, ale p(cid:225)ac(cid:261)c im 10 z(cid:225) za godzin(cid:266) zamiast 20 z(cid:225). Je(cid:286)li za(cid:286) stwo- rzysz odpowiednie systemy i procedury, mo(cid:298)esz je wykorzysta(cid:252) w d(cid:296)wigni czasowej — zatrudnij cztery osoby po 10 z(cid:225) za godzin(cid:266) i wtedy b(cid:266)dziesz ka(cid:298)dej z nich p(cid:225)aci(cid:252) 100 z(cid:225) dziennie, a 100 z(cid:225) b(cid:266)dzie twoim zyskiem. Przy czterech pracownikach zarabiasz ju(cid:298) 400 z(cid:225), a jednocze(cid:286)nie masz ca(cid:225)y dzie(cid:276) dla siebie na inne zadania. „Wyd(cid:296)wign(cid:261)(cid:225)e(cid:286) si(cid:266)” zatem od stawki 20 z(cid:225) za godzin(cid:266) do 40 z(cid:225) za godzin(cid:266). Wielu przedsi(cid:266)biorców ci(cid:261)gle polega na tej d(cid:296)wigni i dawno ju(cid:298) zda(cid:225)o sobie spraw(cid:266), (cid:298)e nigdy nie osi(cid:261)gn(cid:261) zamo(cid:298)no(cid:286)ci, je(cid:286)li b(cid:266)d(cid:261) sprzeda- wa(cid:252) w(cid:225)asny czas. Opracowuj(cid:261) wi(cid:266)c systemy i wykorzystuj(cid:261) czas innych ludzi na tworzenie produktów, które sprzedaj(cid:261) po wy(cid:298)szej cenie. – 24 – Poleć książkęKup książkę Jednoro(cid:657)ce istniej(cid:548) Platformy dzia(cid:225)aj(cid:261)ce w internecie to równie(cid:298) systemy, ale dzi(cid:266)ki nim zara- biasz przede wszystkim na klientach, a nie na swoich pracownikach. Czy chcesz zatrudnia(cid:252) ludzi, którzy b(cid:266)d(cid:261) za twoimi plecami narzeka(cid:252): „Ja robi(cid:266) to za 10 z(cid:225), a szef zarabia na mnie dwa razy tyle”? Je(cid:286)li stworzysz platform(cid:266) i b(cid:266)dziesz oferowa(cid:252) co(cid:286), co przydaje si(cid:266) ludziom, b(cid:266)d(cid:261) oni za to p(cid:225)aci(cid:252) i je(cid:298)eli b(cid:266)d(cid:261) zado- woleni z oferowanego produktu lub us(cid:225)ugi, stan(cid:261) si(cid:266) lojalnymi klientami. Przyk(cid:225)ad: serwis muzyczny Spotify za 20 z(cid:225) miesi(cid:266)cznie oferuje dost(cid:266)p do ogromnych zbiorów muzyki w dobrej jako(cid:286)ci. Czy wolisz p(cid:225)aci(cid:252) 20 z(cid:225) za dost(cid:266)p do platformy, która ma praktycznie ka(cid:298)d(cid:261) twoj(cid:261) ulubion(cid:261) p(cid:225)yt(cid:266) z muzyk(cid:261), czy wolisz zap(cid:225)aci(cid:252) 20 z(cid:225) za jedn(cid:261) p(cid:225)yt(cid:266)? Je(cid:286)li chcesz stworzy(cid:252) jednoro(cid:298)ca, rozwa(cid:298) stworzenie platformy. Startup to nie zabawa Obecnie jest wi(cid:266)cej szans na sukces, ale nie znaczy to, (cid:298)e go osi(cid:261)gniesz. (cid:224)atwiej jest zacz(cid:261)(cid:252), bo mo(cid:298)esz uczy(cid:252) si(cid:266) z czyjego(cid:286) do(cid:286)wiadczenia — wystarczy skorzy- sta(cid:252) z Google i w ten sposób znale(cid:296)(cid:252) wiele przyk(cid:225)adów i informacji pozwa- laj(cid:261)cych unikn(cid:261)(cid:252) b(cid:225)(cid:266)dów w biznesie. Powsta(cid:225)y inkubatory przedsi(cid:266)biorczo(cid:286)ci, jest te(cid:298) wi(cid:266)cej ekspertów, którzy ch(cid:266)tnie dziel(cid:261) si(cid:266) wiedz(cid:261), a tak(cid:298)e sami przed- si(cid:266)biorcy cz(cid:266)sto s(cid:261) dost(cid:266)pni online i nierzadko odpowiadaj(cid:261) na pytania osób chc(cid:261)cych za(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) startup. Wejd(cid:296) na Quora.com i po chwili znajdziesz dost(cid:266)p do wiedzy profesjonalistów odpowiadaj(cid:261)cych w zasadzie na ka(cid:298)de pytanie, od „Jak Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg i Jack Dorsey zarz(cid:261)dzaj(cid:261) swoj(cid:261) poczt(cid:261) e-mail?”, przez „Czy Y Combinator oczekuje za du(cid:298)ych udzia(cid:225)ów w zamian za 120 tys. dolarów?”, po „Jakie s(cid:261) mniej znane, ale bardzo dobre narz(cid:266)dzia do pozycjonowania?”. Na tego rodzaju pytania odpowiadaj(cid:261) tam ludzie, którzy maj(cid:261) ogromne do(cid:286)wiadczenie, a nierzadko mieli okazj(cid:266) praco- wa(cid:252) z najlepszymi biznesmenami na (cid:286)wiecie. Nie da si(cid:266) zaprzeczy(cid:252), (cid:298)e dzi(cid:286) (cid:225)atwiej zacz(cid:261)(cid:252) biznes. Ale nie my(cid:286)l, (cid:298)e bycie w(cid:225)asnym szefem i zarz(cid:261)dzanie swoim czasem to czysta przyjemno(cid:286)(cid:252) i zabawa. — Mimo (cid:298)e od kilku lat prowadz(cid:266) magazyn dla startupowców, pozna(cid:225)em wiele historii pora(cid:298)ek i sukcesów, to nadal sceptycznie podchodz(cid:266) do traktowania startupu jako recepty na sukces finansowy, bo bardzo trudno go osi(cid:261)gn(cid:261)(cid:252) — mówi Adam (cid:224)opusiewicz, autor ksi(cid:261)(cid:298)ki Start-up. Od pomys(cid:225)u do biznesu i redaktor prowadz(cid:261)cy magazynu Mamstartup.pl. — Odradzam ka(cid:298)demu pod(cid:261)(cid:298)anie za s(cid:225)owem „startup” tylko dlatego, (cid:298)e jest modne. Startup to ci(cid:266)(cid:298)ka praca, która – 25 – Poleć książkęKup książkę Stwórz jednoro(cid:657)ca d(cid:225)ugo nie przynosi efektów — dodaje. Jako przedsi(cid:266)biorca szybko przeko- nasz si(cid:266), (cid:298)e rozwijanie biznesu wi(cid:261)(cid:298)e si(cid:266) z rezygnacj(cid:261) z wielu przyjemno(cid:286)ci. By(cid:252) mo(cid:298)e wydasz oszcz(cid:266)dno(cid:286)ci na stworzenie us(cid:225)ugi internetowej. Na pewno b(cid:266)dziesz mia(cid:225) mniej czasu na przyjemno(cid:286)ci, takie jak wyj(cid:286)cie do kina czy do restauracji. B(cid:266)dziesz te(cid:298) odczuwa(cid:252) presj(cid:266) spo(cid:225)eczn(cid:261). — Tworzenie startupu jest trudne, bo wysysa wszystkie oszcz(cid:266)dno(cid:286)ci. Przygotuj si(cid:266) na to, (cid:298)e wszyscy wokó(cid:225) b(cid:266)d(cid:261) mie(cid:252) drogie telefony, nosi(cid:252) buty reklamowane przez gwiazdy i publikowa(cid:252) zdj(cid:266)cia z egzotycznych wakacji, tylko nie ty — zauwa(cid:298)a (cid:224)o- pusiewicz. Pewnie natkniesz si(cid:266) na artyku(cid:225)y opisuj(cid:261)ce za(cid:225)o(cid:298)ycieli startupów jak gwiazdy. Zak(cid:225)adanie startupu sta(cid:225)o si(cid:266) wr(cid:266)cz modnym stylem (cid:298)ycia, ale zapewniam, (cid:298)e to nic prostego. — Wymaga znacznie wi(cid:266)cej pracy i zaanga(cid:298)owania ni(cid:298) praca na etacie i przynajmniej na pocz(cid:261)tku nie gwarantuje satysfakcjonuj(cid:261)- cych i sta(cid:225)ych dochodów — podkre(cid:286)la Grzegorz Teter, CEO i wspó(cid:225)za(cid:225)o(cid:298)yciel Pressium.pl. Ale dodaje przy tym, (cid:298)e w(cid:225)asny biznes mo(cid:298)e da(cid:252) równie(cid:298) wiele satysfakcji. — Je(cid:286)li kto(cid:286) czuje si(cid:266) na si(cid:225)ach, aby wzi(cid:261)(cid:252) sprawy w swoje r(cid:266)ce, powinien spróbowa(cid:252) — mówi Teter. Paul Graham, angielski programista i wspó(cid:225)za(cid:225)o(cid:298)yciel Y Combinatora, zapew- niaj(cid:261)cego finansowanie zal(cid:261)(cid:298)kowe wielu startupom, uwa(cid:298)a, (cid:298)e nikt z nas nie powinien mie(cid:252) szefa. W swoim eseju z 2008 r.15 napisa(cid:225): „Technologie maj(cid:261) tendencj(cid:266) do oddzielania tego, co normalne, od tego, co naturalne. (...) W ubieg(cid:225)ym roku by(cid:225)em w Afryce i widzia(cid:225)em w dziczy wiele zwierz(cid:261)t, które wcze(cid:286)niej mog(cid:225)em zobaczy(cid:252) tylko w zoo. To niesamowite, jak bardzo te zwie- rz(cid:266)ta si(cid:266) od siebie ró(cid:298)ni(cid:225)y. Zw(cid:225)aszcza lwy. Lwy w naturalnym (cid:286)rodowisku wydaj(cid:261) si(cid:266) o dziesi(cid:266)(cid:252) razy bardziej (cid:298)ywe. S(cid:261) jak ca(cid:225)kowicie inne zwierz(cid:266)ta. (cid:297)ycie w zoo jest (cid:225)atwiejsze, ale nie jest to (cid:298)ycie, do jakiego zosta(cid:225)y stworzone. Podejrzewam, (cid:298)e podobnie jest z lud(cid:296)mi”. Graham jest zdania, (cid:298)e za(cid:225)o(cid:298)yciele startupów pracuj(cid:261) w sposób bardziej naturalny dla cz(cid:225)owieka. I cho(cid:252) praca w korporacji jest (cid:225)atwiejsza, szybko mo(cid:298)na odczu(cid:252) ró(cid:298)nic(cid:266) np. pomi(cid:266)dzy pro- gramist(cid:261), który pracuje na co dzie(cid:276) w korporacyjnym boksie, a programist(cid:261) tworz(cid:261)cym w(cid:225)asny startup. Ludzie pracuj(cid:261)cy nad w(cid:225)asnym biznesem czuj(cid:261) si(cid:266) lepiej. Nie czekaj wi(cid:266)c na idealny moment. Zacznij tworzy(cid:252) co(cid:286) swojego ju(cid:298) teraz. Jedyna obawa, jaka powinna towarzyszy(cid:252) za(cid:225)o(cid:298)ycielowi startupu, to obawa przed niewykorzystaniem nadarzaj(cid:261)cej si(cid:266) okazji. – 26 – Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: