Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00190 003526 21549614 na godz. na dobę w sumie
Stworzeni do miłości. Skłonności homoseksualne i Kościół katolicki - ebook/pdf
Stworzeni do miłości. Skłonności homoseksualne i Kościół katolicki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379063857 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

'Stworzeni do miłości. Skłonności homoseksualne i Kościół katolicki', Michael Schmitz Ks. Michael Schmitz w kompetentny a przy tym przystępny sposób mówi nam o tym, że w Kościele katolickim jest miejsce dla osób homoseksualnych. Odnosi się on przy tym z wielkim zrozumieniem i współczuciem do ich, niejednokrotnie trudnych, doświadczeń. Tłumaczy nauczanie Kościoła, osadzając je w chrześcijańskim rozumieniu natury człowieka oraz istoty prawdziwej miłości. Podkreśla, że choć po grzechu pierworodnym wszyscy zmagamy się z samymi sobą (ze swoimi emocjami, pragnieniami, seksualnością) to wszyscy jesteśmy także stworzeni do pełni życia i miłości.

Autor podkreśla osobisty charakter książki; napisał ją dla każdego, kto doznaje rzeczywistości, jaką są skłonności homoseksualne, dla wszystkich, którzy czują się inni, a także dla ich bliskich: Nie musicie się lękać niczego, co w niej znajdziecie, nawet jeśli sfera seksualna jest dla was polem zmagań, walki i upadków (...) Nie znaczy to jednak, że książka ta nie będzie stawiać wyzwań. Podążanie za Chrystusem zawsze niesie ze sobą wyzwania, lecz zawsze jest możliwe i warte wysiłku podkreśla Michael Schmitz.

Książka pomaga znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania, o to: Dokąd mogę się zwrócić, gdy czuję się zdezorientowany w kwestii swojej płciowości? Kim jestem? Jaka jest moja tożsamość, także seksualna, i jak z miłością ją zaakceptować? Co powinienem zrobić w kwestii tego, co odczuwam? Co powiedzieć bliskiej osobie, która wyznaje prawdę o sobie? Jak, dzięki nauce Chrystusa, dążyć do miłości i wolności?

'Stworzeni do miłości. Skłonności homoseksualne i Kościół katolicki' została napisana w gawędziarskim stylu, jednak traktuje o głębokich prawdach dotyczącej istoty ludzkiej seksualności i bycia człowiekiem. Nie ma w niej żadnych wątków dyskryminujących czy potępiających. Nie znaczy to jednak, że książka ta nie stawia wyzwań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Stworzeni do miłości Michael Schmitz Stworzeni do miłości Skłonności homoseksualne i Kościół katolicki Przełożyła Agata Jankowiak Wydawnictwo W Drodze, Poznań 2020 Tytuł oryginału Made for Love: Same-Sex Attraction and the Catholic Church © 2017 by Ignatius Press, San Francisco, and the Augustine Institute, Greenwood Village, CO. All rights reserved. © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2020 Redaktor prowadzący – EWA KubIAK Redakcja – ElIzA lITAK Korekta – AGnIESzKA CzAPCzyK, ElIzA lITAK Skład i łamanie – STAnISłAW TuChołKA • panbook.pl Redakcja techniczna – JózEFA KuRPISz Projekt okładki – KRzySzToF loRCzyK OP Fotografia na okładce – pxhere.com Fotografia (s. 2) – unsplash.com ISBN 978-83-7906-385-7 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I ul. Kościuszki 99 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Przedmowa „Kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja?” Ta prosta a głęboka modlitwa wydaje się wręcz stworzona dla młodych ludzi żyjących na początku XXI wieku. Jesteśmy – jak nigdy wcze- śniej – uwikłani w poszukiwanie definicji nas samych i w dą- żenie do zrozumienia tego, co czyni każdego z nas tym, kim jest, oraz co sprawi, że ktoś nas zauważy i że będzie o nas dbał. Fakt, że przytoczona wyżej modlitwa została wypowie- dziana na początku t r z y n a s t e g o wieku przez młodego św. Franciszka z Asyżu przypomina nam, że ta ludzka tęsk- nota jest doświadczeniem uniwersalnym. Pytanie to stanowi jednak również wyzwanie: jest ono zadane w sposób, który rzadko dziś doceniamy. „Kim jestem?” to pytanie ważne, ale często kierujemy je w niewłaściwą stronę. Odpowiedzi nie znajdziemy w Inter- necie. Nie da się jej zdobyć w mediach społecznościowych ani w przeprowadzonym online sondażu, nie da się jej wymie- rzyć ilością lajków, udostępnień czy retweetów. Przeciwnie, Przedmowa | 5 wydaje się, że im bardziej łączą nas media społecznościowe, tym mniej jest więzi międzyludzkich. Wielu młodych lu- dzi odkrywa, że woła w internetową próżnię i że przyjmu- je te odpowiedzi, które rozbrzmiewają najgłośniej. Łatwo pozwalamy, by definiowali nas inni, i nie pytamy przy tym, czy nas znają albo czy im w ogóle na nas zależy. Szczególnie nastolatkowie i młodzi dorośli stają w obliczu wielu wyzwań nurtujących ludzkie serca, na przykład takich, jak odnajdy- wanie się w nowych rolach w rodzinie, budowanie nowych przyjaźni, adaptowanie się w nowym miejscu zamieszkania bądź wybór zawodu albo sposobu spędzenia wakacji. Jednak niewiele doświadczeń jest równie głębokich – bądź tak po- tencjalnie pogmatwanych – co uzmysłowienie sobie naszej tożsamości seksualnej oraz zrozumienie nowych i potężnych pragnień bliskości, relacji i miłości. Niestety, nasza zeświec- czona kultura z reguły nie jest tu zbyt pomocna: zwykle bywa s u b i e k t y w n a („Prawdą jest to, co nazywam praw- dą”), u t y l i t a r n a („Najlepsze jest to, co zapewnia mi coś, czego chcę”) oraz h e d o n i s t y c z n a („Najlepsze jest to, co daje mi największą przyjemność”). Gdy zadajemy światu pytanie: „Co powinienem zrobić w kwestii tego, co odczuwam?”, otrzymujemy odpowiedź: „Rób to, na co masz ochotę i co sprawia, że czujesz się dobrze”. I jesteśmy w takiej samej sytuacji, jak przed zadaniem owego pytania! Zaś gdy to, co odczuwamy, samo w sobie jest niejasne, niejasna odpowiedź ze strony świata wcale nie pomaga. Każdy młody człowiek odczuwa pociąg płciowy – prag- nienie emocjonalnej i fizycznej bliskości z drugą osobą, pragnienie poznania tej osoby i należenia do niej w sposób niedostępny nikomu innemu. Pociąg płciowy ze swej natu- ry ukierunkowany jest ku osobie płci przeciwnej i odgrywa wielką rolę w uczynieniu z zawarcia małżeństwa i założenia 6 | Stworzeni do miłości rodziny spraw możliwych i pożądanych. Jednak niektórzy ludzie, z rozmaitych powodów, odczuwają pociąg do osób tej samej płci. To doświadczenie jest trudne do zrozumienia i może ich zastanawiać, co fakt ten oznacza dla ich tożsamo- ści i przyszłości. Dokąd mogą się zwrócić po odpowiedzi, gdy czują się zdezorientowani w kwestii swojej płciowości? Świat zdaje się mówić, że uprawianie seksu jest najważniejszym doświadczeniem, jakie może przeżyć człowiek, że silne pra- gnienie związku jest zawsze pragnieniem seksualnym, że to, co czują, jest zawsze właściwe i że zawsze mają postępować tak, jak dyktują im uczucia. Czy taka odpowiedź naprawdę komukolwiek pomaga? Książka Stworzeni do miłości stanowi ważną odpowiedź na te pytania o tożsamość i seksualność. Podobnie jak św. Franciszek, ks. Mike zdaje sobie sprawę, że jedyną praw- dziwą odpowiedź na pytanie: „Kim ja jestem?” można znaleźć w pytaniu: „Kim ty jesteś?”. Innymi słowy, mogę zrozumieć samego siebie tylko jeśli zrozumiem swoje relacje, szczególnie tę pierwszą i najważniejszą – relację z moim Stwórcą. Kie- dy uznaję Boga za Pana mego życia, mogę wołać do Niego: „O Panie, kim jesteś?”. On zaś odpowiada w sposób, jakiego nigdy bym się nie spodziewał: „Jestem twoim Ojcem. Jestem twoim Zbawicielem. Jestem źródłem twego życia. Jestem ce- lem, do którego zmierzasz”. Kiedy poznaję tożsamość Boga, pełniej odkrywam też własną: „Jestem Twoim ukochanym dzieckiem. Należę do Ciebie. Wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie. Wszystko, czym jestem, prowadzi mnie do większej bliskości z Tobą. Będę słuchać Twego słowa i wypełniać Twój plan dla mojego życia”. Ksiądz Mike w gawędziarskim stylu, z którego jest znany, pisze o prawdach, które – jak się wydaje – w przeszłości każdy uważał za oczywiste, a które dziś są wręcz rewolucyjne: Przedmowa | 7 dobrych decyzji. tej osoby. prawda, którą można zrozumieć. * Wasze istnienie jest darem. Dobrze, że istniejecie! * Wasze ciało i dusza są ważne. * Za każdą rzeczywistością kryje się pewna obiektywna * Seks to coś ogromnie ważnego, co ma konkretny cel. * Silne uczucia nie zawsze prowadzą do podejmowania * Przyjaźń jest prawdziwą miłością, a nie nagrodą pocieszenia. * Można się z kimś nie zgadzać, nie nienawidząc przy tym Przede wszystkim zaś ks. Mike wie, o czym mówi i zna wasz sposób myślenia. Dzięki tej wiedzy, połączonej z ojcowską troską i współczuciem, książka Stworzeni do miłości przeka- zuje głośno i wyraźnie jedno przesłanie: „Jesteście tym, kim jesteście, ponieważ Bóg was kocha!”. Mam zaszczyt pracować z kobietami i mężczyznami w róż- nym wieku, pochodzącymi z różnych środowisk, którzy usiłu- ją zrozumieć doświadczane przez siebie skłonności homosek- sualne i reagować na nie w taki sposób, do jakiego zaprasza ich Bóg. Dziś młodzi ludzie, bardziej niż kiedykolwiek dotąd, stają przed tym samym wyzwaniem i dokładają starań, by udzielić takiej samej odpowiedzi – zatem jestem wdzięcz- ny, że książka Stworzeni do miłości została napisana z myślą właśnie o was. Mam nadzieję, że w miarę zdobywania coraz głębszego rozumienia Boga i Jego planu będziecie również coraz lepiej rozumieć samych siebie i swoje pragnienia, a tak- że coraz pełniej żyć jako osoby, którymi macie być zgodnie z pełnym miłości, stwórczym zamysłem Boga. ks. Philip G. Bochanski dyrektor wykonawczy Courage International Spis treści Przedmowa — 5 Wprowadzenie — 9 Rozdział pierwszy: Na początku — 17 Rozdział drugi: Istotowość — 31 Rozdział trzeci: Zbadajcie swoje uczucia – wiecie, że tak jest — 47 Rozdział czwarty: „Brzydkie” słowo na p — 59 Rozdział piąty: Dobrzy, ale grzeszni — 71 Rozdział szósty: Stworzeni do miłości — 81 Rozdział siódmy: Tożsamość — 101 Rozdział ósmy: Czego szukacie? — 115 Rozdział dziewiąty: Skłonności homoseksualne a Kościół — 129 Rozdział dziesiąty: Kwestia definicji — 149 Rozdział jedenasty: A gdzie jest o tym mowa w Biblii? — 163 Rozdział dwunasty: Prawdziwa relacja — 179 Rozdział trzynasty: Pytania i odpowiedzi — 195 Rozdział czternasty: Ostatnie pytanie — 211 Spis treści | 215
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stworzeni do miłości. Skłonności homoseksualne i Kościół katolicki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: