Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 002840 21537923 na godz. na dobę w sumie
Świadczenia na rzecz pracowników - ebook/pdf
Świadczenia na rzecz pracowników - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4287-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Coraz większa ilość pracodawców obok wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę stosuje inne sposoby wynagradzania swoich pracowników. Część z tych form wynagradzania podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, część natomiast jest z podatku zwolniona - i tym chętniej używana jest jako narzędzie dodatkowej motywacji, tym bardziej, że dla pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu.

Niestety w ostatnim czasie urzędy skarbowe i sądy coraz częściej wykazują profiskalne stanowisko i wymagają opodatkowania świadczeń, do których jeszcze niedawno było stosowane zwolnienie.

Jeśli chcesz zmotywować pracowników poprzez dodatkowe świadczenia, ale boisz się sporów z aparatem skarbowym zapoznaj się z publikacją 'Świadczenia na rzecz pracowników', z której dowiesz się:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-PORADNIK ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Rafał Kłagisz Część II: Radosław Kowalski, Tomasz Krywan, Małgorzata Niedźwiedzka, Paweł Ziółkowski Redaktor merytoryczny Magdalena Stankiewicz Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i cudzą własność. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN (e-book PDF): 978-83-264-4287-2 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................ Część I Koszty świadczeń pozapłacowych ............................................................. 1. Przychód pracownika a świadczenia od pracodawcy ........................ 2. Obowiązki pracodawcy w związku z wypłatą wynagrodzenia .......... 2.1. Pobór zaliczek na podatek dochodowy ..................................... 2.2. Pozostałe koszty pracodawcy związane z wynagrodzeniem 5 7 7 9 9 pracownika ................................................................................ 9 3. Możliwe rodzaje świadczeń od pracodawcy na rzecz pracowników . 10 3.1. Pakiety medyczne ..................................................................... 10 3.2. Impreza integracyjna ................................................................. 13 3.3. Kształcenie pracowników ......................................................... 14 3.4. Koszty podróży pracownika ..................................................... 15 3.5. Programy motywacyjne pracowników ..................................... 16 3.6. Świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .............................................................. 16 3.7. Samochody służbowe ............................................................... 18 3.8. Ubezpieczenia ........................................................................... 20 3.9. Inne świadczenia na rzecz pracowników zwolnione spod opodatkowania .......................................................................... 20 4. Świadczenia na rzecz pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawcy ........................................................................................ 21 Część II Świadczenia na rzecz pracowników w pytaniach i odpowiedziach ........ 23 1. Pakiety medyczne .............................................................................. 23 1.1. Czy koszty całych składek ZUS i podatku od abonamentu medycznego pokrywa pracownik? ............................................ 23 1.2. Czy wartość abonamentu medycznego powinna być wykazana w PIT-11, czy w PIT-8C? ........................................ 28 1.3. Czy należy doliczać do przychodu pracownika wartość pakietu medycznego opłaconego za członka jego rodziny? ..... 30 4 2. SPIS TREŚCI Imprezy integracyjne .......................................................................... 31 2.1. Czy udział w imprezie integracyjnej pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne stanowi dla nich przychód podatkowy? ............................................................... 31 2.2. Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą uzyskują przychód podatkowy w związku z uczestnictwem w imprezie integracyjnej? ............................................................................ 33 2.3. Czy zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników, sfinansowanej z ZFŚS, stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy? ........................................................................................ 34 2.4. Czy udział w spotkaniu szkoleniowym stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jeśli w spotkaniu nie znajdują się elementy integracji? ........................................ 35 3. Kształcenie pracowników .................................................................. 37 3.1. Czy kwota dofinansowania do kursu językowego pracownika stanowi przychód zwolniony z opodatkowania? ...................... 37 3.2. W jaki sposób należy udokumentować w firmie wydatki na dokształcanie? ........................................................................... 41 4. Dowóz pracowników do pracy .......................................................... 43 4.1. Czy wydatki na dowóz pracowników do pracy stanowią koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy i przychód do opodatkowania dla pracownika? ............................................... 43 4.2. Czy jeżeli pracodawca zapewnia pracowników dowóz do i z pracy, a pracownik zwraca mu 50 kosztów dowozu, to pozostała połowa wartości świadczenia stanowi przychód pracownika? .............................................................................. 48 WYKAZ SKRÓTÓW u.p.d.o.f. – u.p.d.o.p. – u.s.u.s. k.p. r.s.z.u.p. – – – u.z.f.ś.s. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1998 r. wydanego przez Mini- stra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytal- ne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenia na rzecz pracowników
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: