Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00726 010932 21050987 na godz. na dobę w sumie
Świadczenia na rzecz pracowników – skutki dla rozliczenia VAT - ebook/pdf
Świadczenia na rzecz pracowników – skutki dla rozliczenia VAT - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789273 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia zasady rozliczeń VAT od świadczeń na rzecz pracowników. Pracodawcy dokonują na rzecz swoich pracowników różnego rodzaju świadczeń. Na sposób rozliczenia VAT z tego tytułu wpływa m.in. to, czy obowiązek spełnienia danego świadczenia wynika z odrębnych przepisów (głównie prawa pracy), czy też jest to świadczenie wynikające z dobrej woli pracodawcy. Nie bez znaczenia, dla właściwego rozliczenia podatku od świadczeń dokonanych na rzecz pracowników, jest również źródło finansowania wydatków. Mimo że przepisy w tym zakresie od dawna nie uległy zmianie, organy często zmieniają swoje stanowiska na temat rozliczenia tych świadczeń

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – SKUTKI DLA ROZLICZENIA vATANETA SZWĘCHisbn 978-83-65789-27-3stan prawny 5 marca 2017 r. 2marzec 2017 r/IFKŚwiadczenianarzeczpracowników–skutkidlarozliczeniaVATI. Świadczenia na rzecz pracowników, które mogą być finansowane ze środków ZFŚS lub ze środków obrotowych .............................................. 3 1. Dlaczego świadczenia na rzecz pracowników finansowane ze środków ZFŚS nie podlegają VAT ..................................................... 3 2. Jak rozliczyć dopłaty do wczasów dla rodziny pracownika lub kolonii dla jego dzieci sfinansowane z ZFŚS lub ze środków obrotowych .................... 4 3. Jak rozliczyć przekazanie pracownikom karnetów sportowych sfinansowane ze środków ZFŚS lub ze środków obrotowych ............................. 6 4. Jak rozliczyć VAT przy przekazaniu pracownikom biletów do kina lub teatru ... 8 5. Czy istnieje ryzyko szacowania podstawy opodatkowania w przypadku poniesienia przez pracownika częściowej odpłatności za otrzymane świadczenie .......................................................... 9II. Świadczenia na rzecz pracowników finansowane wyłącznie ze środków obrotowych ............................................................ 11 1. Jak rozliczyć VAT przy bezpłatnym dowozie pracowników do/z pracy ......... 11 2. Jak rozliczyć przekazanie pracownikom pakietów medycznych .............. 12 3. Jak rozliczyć VAT przy przekazaniu pracownikom do spożycia wody, napojów i kawy ....................................................... 14 4. Jak rozliczyć VAT przy przekazaniu pracownikom do spożycia kanapek, owoców, słodyczy i innych przekąsek .................................... 15 5. Jak rozliczyć VAT przy zakupie kwiatów wręczanych pracownikom ........... 16 6. Jak rozliczyć VAT od przekazywanych pracownikom prezentów okolicznościowych .................................................... 17 7. Jak rozliczyć VAT przy zakupie nekrologów i wiązanek pogrzebowych w związku ze śmiercią pracownika lub byłego pracownika ............................ 18 8. Jak rozliczyć VAT z tytułu nieodpłatnego użyczenia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych ....................................... 19SPIS TREŚCI 3ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – SKUTKI DLA ROZLICZENIA vaTmarzec 2017 r/IFK1. Świadczenia na rzecz pracowników – skutki dla rozliczenia VATPracodawcy dokonują na rzecz swoich pracowników różnego rodza-ju świadczeń. Na sposób rozliczenia VAT z tego tytułu wpływa m.in. to, czy obowiązek spełnienia danego świadczenia wynika z odrębnych przepisów (głównie prawa pracy), czy też jest to świadczenie wynikające z dobrej woli pracodawcy. Nie bez znaczenia, dla właściwego rozliczenia podatku od świadczeń dokonanych na rzecz pracowników, jest również źródło finansowania wydatków. Mimo że przepisy w tym zakresie od dawna nie uległy zmianie, organy podatkowe często zmieniają swoje stanowiska na temat rozliczenia tych świadczeń. I. Świadczenia na rzecz pracowników, które mogą być finansowane ze środków ZFŚS lub ze środków obrotowychTworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i administrowa-nie jego środkami jest obowiązkiem pracodawcy, jeśli spełnia warunki wyni-kające z ustawy o zakładowym fundu-szu świadczeń socjalnych (zwanej da-lej ustawą o ZFŚS). Zakupy dokonane w związku z dysponowaniem środkami tego funduszu nie są związane z pro-wadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, lecz z działalnością so-cjalną, o której mowa w art. 2 pkt 1 usta-wy o ZFŚS. Ze środków funduszu nie mogą być finansowane dowolne świad-czenia na rzecz pracowników. Finanso-waniu podlegają bowiem te świadcze-nia, które mają na celu wsparcie pracownika w jego trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej. Z tego powodu pomoc przyznawana z funduszu powinna być uzależniona od sytuacji pracownika, co wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS.1. Dlaczego świadczenia na rzecz pracowników finansowane ze środków ZFŚS nie podlegają VATPracodawca, który administruje środkami ZFŚS, nie występuje w tym przypadku w cha-rakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Dlatego świadczenia na rzecz pracowników i ich rodzin, dokonane przez pracodawcę z wykorzystaniem środków DEFINICJaDziałalność socjalna, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, obejmuje:n usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:– różnych form wypoczynku, – działalności kulturalno-oświatowej, – działalności sportowo-rekreacyjnej, – opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dzie-cięcych, sprawowanej przez dziennego opieku-na lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, a takżen udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, oraz zwrotnej lub bezzwrotnej pomo-cy na cele mieszkaniowe na warunkach określo-nych umową. Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenia na rzecz pracowników – skutki dla rozliczenia VAT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: