Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 002775 23546765 na godz. na dobę w sumie
Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne - ebook/pdf
Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 276
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2898-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Przekazana do rąk czytelnika książka jest owocem trzyletnich badań nad Ewangelią Jana, realizowanych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Obejmujące cztery rozdziały studium w sposób kompleksowy prezentuje świadectwo Boga Ojca w czwartej Ewangelii i wskazuje na jego – niedostrzeganą dotąd w biblistyce – wiążącą rolę zarówno w strukturze, jak i teologii tekstu. Wzmiankowane świadectwo nie stanowi bowiem jednego z wielu prezentowanych w Ewangelii Jana wątków, ale jest tematem, który je łączy, porządkuje i odnosi do Boga Ojca jako protagonisty dziejów zbawczych. We wprowadzeniu zawarto obszerną prezentację stanu badań i przyjętą w publikacji procedurę badawczą, która bazuje na podejściu synchronicznym w analizie tekstu biblijnego. Pierwszy rozdział książki zawiera studium świadectwa Ojca w czwartej Ewangelii na tle Starego Testamentu. Dwa kolejne rozdziały przedstawiają szczegółową analizę perykop J 5,31-47 oraz 19,31-37, w których wspomniane świadectwo wprawdzie jest obecne, ale tożsamość świadczącego pozostaje zakryta przed zbiorowym adresatem czwartej Ewangelii. Ostatni, czwarty rozdział, prezentuje z kolei miejsca występowania świadectwa Ojca w narracjach po zmartwychwstaniu Jezusa. Wydarzenie to stanowi najważniejsze świadectwo Ojca o Synu i kulminację procesu, w którym Bóg poprzez swoją mowę, Pisma oraz dzieła potwierdza wobec ludu tożsamość Chrystusa i objawia siebie. W przedstawionym świadectwie Ojca ma także udział umiłowany uczeń Jezusa i autor Ewangelii. Składane przez niego świadectwo na mocy relacji z Synem jest w równym stopniu wiarygodne i przynosi wierzącym tę samą duchową korzyść – życie wieczne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K s . D a w i d L e d w o ń Ś I W A D E C T W O J O C A W C Z W A R T E J E Ks. Dawid Ledwoń ŚWIADECTWO OJCA W CZWARTEJ EWANGELII Studium egzegetyczno-teologiczne W A N G E L I I Więcej o książce 7 C M Y CM MY CY CMY K ISSN 0208-6336 ) VAT Cena 36 zł (+ ŚWIADECTWO OJCA W CZWARTEJ EWANGELII Studium egzegetyczno-teologiczne Ks. Dawid Ledwoń ŚWIADECTWO OJCA W CZWARTEJ EWANGELII Studium egzegetyczno-teologiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ● Katowice 2017 Redaktor serii: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego JÓZEF BUDNIAK Recenzent PAWEŁ PODESZWA Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS1/00985 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii w świetle stanu badań . . . . 1.1. Ujęcia relacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Profil jurydyczno -teologiczny świadectwa Ojca о Synu . . . . . . 1.3. Ujęcia teologalno -strukturalne świadectwa . . . . . . . . . . 1.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Koncepcja i plan dalszych poszukiwań w świetle stanu badań . . . . . ROZDZIAŁ I Biblijna perspektywa świadectwa Ojca w czwartej Ewangelii . . . . . . 1. Cechy świadectwa Bożego w Ewangelii Jana na tle Starego Testamentu . 1.1. Świadectwo prawdziwe (J 5,32) . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Świadectwo większe od Janowego (J 5,36) . . . . . . . . . . . 1.3. Kryteria wyboru tekstów starotestamentalnych . . . . . . . . . 2. Trzy aspekty świadectwa Boga w ujęciu Ewangelii Jana . . . . . . . 2.1. Boża wypowiedź jako świadectwo Ojca . . . . . . . . . . . 2.1.1. Starotestamentalny wzorzec . . . . . . . . . . . . . 2.1.2. Świadectwo Tego, który posłał (J 1,33) – analiza w kontekście . 2.1.3. Świadectwo głosu z nieba (J 12,28) – analiza w kontekście . . . 2.2. Słowo spisane jako świadectwo Ojca . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. W wypowiedziach Syna . . . . . . . . . . . . . . . a) W dialogu z Natanaelem (1,47–51) . . . . . . . . . . . b) Podczas oczyszczenia świątyni (2,13–22) . . . . . . . . c) W dialogu z Nikodemem (3,1–21) . . . . . . . . . . . d) W dialogu z Samarytanką przy studni w Sychar (4,1–26) . . e) Podczas mowy eucharystycznej (6,26–59) . . . . . . . . 13 15 16 18 28 35 42 43 47 48 49 51 55 57 59 59 62 67 70 72 72 73 73 75 75 6 Spis treści f) Podczas wystąpienia w Święto Namiotów (7,1–53) . . . . . g) Podczas nauczania w świątyni (8,12–20) . . . . . . . . h) W sporach о boską tożsamość Jezusa (8,21–59) . . . . . . i) W mowie о Dobrym Pasterzu (10,1–19) . . . . . . . . . j) W sporach podczas uroczystości Poświęcenia Świątyni (10,22– 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k) Podczas ostatniej wieczerzy (13,18–20) . . . . . . . . . l) W mowie pożegnalnej о zjednoczeniu z Chrystusem (15,25) . ł) W mowie pożegnalnej о powtórnym przyjściu (16,32) i pod- czas pojmania Jezusa w Ogrójcu (18,5) . . . . . . . . . 2.2.2. W wypowiedziach bohaterów ewangelicznej narracji . . . . . a) Jan Chrzciciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Natanael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Matka Jezusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Niewidomy od urodzenia . . . . . . . . . . . . . e) Żydzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. W komentarzach ewangelisty -narratora . . . . . . . . . a) W scenie wyrzucenia przekupniów ze świątyni (2,17.22) . . . b) W scenie wjazdu Jezusa do Jerozolimy (12,15.16.38.40.41) . . . c) W narracji о ukrzyżowaniu (19,24) . . . . . . . . . . d) W narracji о śmierci Jezusa (19,28–30) . . . . . . . . . 2.3. Dzieła Jezusa jako świadectwo Ojca . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Starotestamentalne tło dzieł Jezusa . . . . . . . . . . . 2.3.2. Ojcostwo Boga w dziełach Syna . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Synostwo Jezusa w wypełnieniu dzieł . . . . . . . . . . 3. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II Świadectwo „innego” (J 5,31–47) . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Granice perykopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Tradycyjne wyróżnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Kontekst narracyjny i jego funkcja . . . . . . . . . . . . . 2. Krytyka tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przekład i uwagi filologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Struktura tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Analiza w kontekście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Wstęp о innym świadczącym (5,31–32) . . . . . . . . . . . . 5.2. Mowa о wysłaniu i świadectwie Jana Chrzciciela (5,33–35) . . . . . 5.3. Dowodzenie (5,36–44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1. Świadectwo działania Boga (5,36–40) . . . . . . . . . . 5.3.2. Odrzucenie świadectwa (5,41–44) . . . . . . . . . . . . 5.3.3. Konkluzja (5,45–47) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 79 80 81 83 84 85 86 86 86 88 89 90 91 94 94 95 98 98 99 102 104 109 111 113 113 114 116 117 124 148 152 152 155 160 160 165 170 173 Spis treści 7 ROZDZIAŁ III Świadectwo „widzącego” (J 19,31–37) . . . . . . . . . . . . . . 1. Granice perykopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Tradycyjne wyróżnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Ramy narracji о przebiciu boku Jezusa . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Wyróżnienie chronologiczne . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Zmiany topograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. Obecność osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4. Wyróżnienie działań . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Spójność narracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Krytyka tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przekład i uwagi filologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Struktura narracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Analiza szczegółowa w kontekście . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Wstęp (19,31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1. Prośba Żydów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2. Tło wydarzeń i cel działania . . . . . . . . . . . . . 5.2. Scena I: Pojawienie się żołnierzy (19,32) . . . . . . . . . . . . 5.3. Scena II: Pod krzyżem Jezusa (19,33–34) . . . . . . . . . . . 5.3.1. Zmiana akcji (19,33) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.2. Przebicie boku Jezusa (19,34a) . . . . . . . . . . . . . 5.3.3. Wypłynięcie krwi i wody (19,34b) . . . . . . . . . . . 5.4. Zakończenie perykopy (19,35–37) . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1. Świadectwo tego, który zobaczył (19,35) . . . . . . . . . 5.4.2. Świadectwo Pism (19,36–37) . . . . . . . . . . . . . . a) W ocenie ewangelisty (19,36) . . . . . . . . . . . . b) W wypowiedzi Pism (19,37) . . . . . . . . . . . . . 6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ IV Świadectwo Ojca a zmartwychwstanie Syna . . . . . . . . . . . . 1. Zmartwychwstanie Jezusa jako „świadectwo” Ojca (J 20,1–13) . . . . . 1.1. Otwarty grób (20,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Mowa Pism (20,9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Aniołowie (20,11–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Popaschalne chrystofanie jako znaki i świadectwo о Ojcu (J 20,14–29; 21,1–23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Ukazanie się Jezusa Marii Magdalenie (20,14–18) . . . . . . . . 2.2. Pierwsze i drugie spotkanie Jezusa z uczniami w wieczerniku (20,19– 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Nad jeziorem (21,1–23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Objawienie się Jezusa (21,1–4) . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Cudowny połów (21,5–8) . . . . . . . . . . . . . . . 175 176 176 178 178 180 181 181 184 184 188 200 203 204 204 205 208 209 209 210 211 213 213 216 216 218 220 221 221 222 224 227 229 229 231 237 237 239 8 Spis treści 2.3.3. Chleb i ryby (21,9–14) . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4. Dialog z Piotrem (21,15–23) . . . . . . . . . . . . . . 3. Świadectwo ewangelisty -ucznia (J 20,30–31; 21,24–25) . . . . . . . . 4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 242 245 249 Zakończenie. Rola świadectwa Ojca w teologii czwartej Ewangelii . . . . 251 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Indeks autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommario Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 274 Indice Elenco delle abbreviazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione 1. La testimonianza del Padre nel quarto Vangelo alla luce dello stato de- gli studi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Le impostazioni relazionali . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Il profilo giuridico-teologico della testimonianza del Padre in merito al Figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Le impostazioni teologali-strutturali della testimonianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Ricapitolazione 2. La concezione e il piano delle ulteriori ricerche alla luce dello stato degli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . studi CAPITOLO I La prospettiva biblica della testimonianza del Padre nel quarto Vangelo . . 1. Le caratteristiche della testimonianza di Dio nel Vangelo di Giovanni sul- lo sfondo dell’Antico Testamento . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. La testimonianza autentica (Gv 5,32) . . . . . . . . . . . . 1.2. La testimonianza più grande di quella di Giovanni (Gv 5,36) . . . . 1.3. I criteri di scelta dei testi anticotestamentari . . . . . . . . . 2. I tre aspetti della testimonianza di Dio nell’impostazione del Vangelo di Giovanni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Il discorso di Dio come testimonianza del Padre . . . . . . . . 2.1.1. Il modello anticotestamentario . . . . . . . . . . . . 2.1.2. La testimonianza di Colui che mandò (Gv 1,33) – analisi nel con- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3. La testimonianza della voce dal cielo (Gv 12,28) – analisi nel contesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . testo 13 15 16 18 28 35 42 43 47 48 49 51 55 57 59 59 62 67 10 Indice di contenuto 2.2. La parola scritta come testimonianza del Padre . . . . . . . . 2.2.1. Nelle affermazioni del Figlio . . . . . . . . . . . . . a) Nel dialogo con Natanaele (1,47–51) . . . . . . . . . . b) Durante la purificazione del tempio (2,13–22) . . . . . . c) Nel dialogo con Nicodemo (3,1–21) . . . . . . . . . . d) Nel dialogo con la Samaritana presso il pozzo di Sicar (4,1–26) e) Durante il discorso eucaristico (6,26–59) . . . . . . . . f) Durante il discorso alla festa dei Tabernacoli (7,1–53) . . . . g) Durante l’insegnamento nel tempio (8,12–20) . . . . . . h) Nei diverbi sull’identità divina di Gesù (8,21–59) . . . . . i) Nel discorso sul Buon Pastore (10,1–19) . . . . . . . . . j) Nei diverbi durante la festa della Dedicazione (10,22–39) . . . k) Durante l’ultima cena (13,18–20) . . . . . . . . . . . l) Nel discorso di addio sull’unità con Cristo (15,25) . . . . ł) Nel discorso di addio sul ritorno (16,32) e durante l’arresto di Gesù nel Getsemani (18,5) . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Nelle parole dei protagonisti della narrazione evangelica . . . a) Giovanni Battista . . . . . . . . . . . . . . . . b) Natanaele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) La Madre di Gesù . . . . . . . . . . . . . . . . d) Il cieco nato . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) I Giudei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Nei commenti dell’evangelista-narratore . . . . . . . . . a) Nella scena della cacciata dei venditori dal tempio (2,17.22) . . b) Nella scena dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (12,15.16.38.40.41) . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Nella narrazione della crocifissione (19,24) . . . . . . . . d) Nella narrazione della morte di Gesù (19,28–30) . . . . . . 2.3. Le opere di Gesù come testimonianza del Padre . . . . . . . . 2.3.1. Lo sfondo anticotestamentario delle opere di Gesù . . . . . 2.3.2. La paternità di Dio nelle opere del Figlio . . . . . . . . . 2.3.3. La filiazione di Gesù nel compimento delle opere . . . . . . 3. Ricapitolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPITOLO II La testimonianza dell’“altro” (Gv 5,31–47) . . . . . . . . . . . . . 1. I limiti della pericope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. La distinzione tradizionale . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Il contesto narrativo e la sua funzione . . . . . . . . . . . . 2. La critica del testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. La traduzione e le note filologiche . . . . . . . . . . . . . . . 4. La struttura del testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. L’analisi nel contesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. La premessa sull’altro che rende testimonianza (5,31–32) . . . . . 70 72 72 73 73 75 75 77 79 80 81 83 84 85 86 86 86 88 89 90 91 94 94 95 98 98 99 102 104 109 111 113 113 114 116 117 124 148 152 152 Indice di contenuto 11 (5,33–35) 5.2. Il discorso sulla missione e sulla testimonianza di Giovanni Battista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. La dimostrazione (5,36–44) . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1. La testimonianza dell’azione di Dio (5,36–40) . . . . . . . 5.3.2. Il rifiuto della testimonianza (5,41–44) . . . . . . . . . . 5.3.3. La conclusione (5,45–47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ricapitolazione CAPITOLO III La testimonianza del “vedente” (Gv 19,31–37) . . . . . . . . . . . 1. I limiti della pericope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. La distinzione tradizionale . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Le cornici della narrazione sul trafiggimento del fianco di Gesù . . 1.2.1. La distinzione cronologica . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. I cambiamenti topografici . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. La presenza delle persone . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4. La distinzione delle azioni . . . . . . . . . . . . . . 1.3. La coerenza della narrazione . . . . . . . . . . . . . . . 2. La critica del testo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. La traduzione e le note filologiche . . . . . . . . . . . . . . . 4. La struttura della narrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. L’analisi dettagliata nel contesto . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Introduzione (19,31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1. La richiesta dei Giudei . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2. Lo sfondo degli eventi e lo scopo dell’azione . . . . . . . 5.2. Scena I: L’arrivo dei soldati (19,32) . . . . . . . . . . . . . 5.3. Scena II: Sotto la croce di Gesù (19,33–34) . . . . . . . . . . . 5.3.1. Il cambiamento di azione (19,33) . . . . . . . . . . . . 5.3.2. Il trafiggimento del fianco di Gesù (19,34a) . . . . . . . . 5.3.3. La fuoriuscita del sangue e dell’acqua (19,34b) . . . . . . . 5.4. La conclusione della pericope (19,35–37) . . . . . . . . . . . 5.4.1. La testimonianza di colui che vide (19,35) . . . . . . . . . 5.4.2. La testimonianza delle Scritture (19,36–37) . . . . . . . . a) Secondo il giudizio dell’evangelista (19,36) . . . . . . . b) Nelle parole delle Scritture (19,37) . . . . . . . . . . . 6. Ricapitolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPITOLO IV La testimonianza del Padre e la risurrezione del Figlio . . . . . . . . 1. La risurrezione di Gesù come “testimonianza” del Padre (Gv 20,1–13) . . 1.1. Il sepolcro aperto (20,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. La parola delle Scritture (20,9) . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Gli angeli (20,11–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 160 160 165 170 173 175 176 176 178 178 180 181 181 184 184 188 200 203 204 204 205 208 209 209 210 211 213 213 216 216 218 220 221 221 222 224 227 12 Indice di contenuto 2. Le cristofanie postpasquali come segni e testimonianza del Padre (Gv 20,14–29; 21,1–23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. L’apparizione di Gesù a Maria Maddalena (20,14–18) . . . . . . . 2.2. Il primo e il secondo incontro di Gesù con i discepoli nel cenacolo (20,19– 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Al lago (21,1–23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. L’apparizione di Gesù (21,1–4) . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. La pesca miracolosa (21,5–8) . . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Il pane e i pesci (21,9–14) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4. Il dialogo con Pietro (21,15–23) . . . . . . . . . . . . 3. La testimonianza dell’evangelista-discepolo (Gv 20,30–31; 21,24–25) . . . 4. Ricapitolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conclusione. Il ruolo della testimonianza del Padre nella teologia del quarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vangelo 229 229 231 237 237 239 241 242 245 249 251 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Indice degli autori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Sommario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 274 Don Dawid Ledwoń La testimonianza del Padre nel quarto Vangelo Studio esegetico-teologico Sommario Tra le quattro figure canoniche del Vangelo il testo di Giovanni è quello che parla di più del Padre di Gesù – Dio. Lo strumento fondamentale in Giovanni per esprimere (rivelare) tale verità è rappresentato invece dalla testimonianza (μαρτυρία) e dall’atto del testimoniare legato ad essa (μαρτυρέω). Nel concetto di testimonianza rientrano il parlare, il dimostrare, il persuadere, il confermare che Gesù è il Figlio di Dio mandato perché coloro che credono in Lui abbiano la vita eterna (Gv 3,15–16). Il tema della testimonianza del Padre nella biblistica mondiale rimase inosservato come oggetto coerente di studio fino alla metà del XX secolo. Non veniva percepito nemmeno come elemento essenziale dell’insegnamento su Dio Padre. Soltanto gli anni cinquanta del XX secolo portarono una svolta radicale nella teologia biblica. Si prestò allora attenzione alla correlazione fortemente accentuata nei Vangeli tra la cristologia e la riflessione sulla presenza e sull’opera delle altre Persone della Santissima Trinità. Il testo di Giovanni dimostra di essere un oggetto di studio particolarmente prezioso per il tema in esso presente della paternità di Dio, e specialmente della testimonianza in merito al Figlio, che costruisce la struttura del quarto Vangelo e ha un’importanza cruciale per la sua interpretazione. Viene anche indicato ancora un altro importante aspetto della testimonianza in Giovanni: la rivelazione della vita interiore di Gesù e della relazione nella Trinità. La presente monografia intende definire le caratteristiche della testimonianza che Dio presenta su suo Figlio; intende in seguito indicare i luoghi e le modalità di realizza- zione di tale testimonianza nel quarto Vangelo ed anche la risposta alla domanda sulla possibilità di partecipazione dell’uomo nel testimoniare il Padre e su dove ciò si compia definitivamente. L’ampia introduzione contiene la presentazione dello stato degli studi finora raggiunto e giustifica la scelta del metodo di studio. L’approccio sincronico costi- tuisce lo strumento fondamentale nell’analisi del Vangelo di Giovanni nella sua forma canonica. Il primo capitolo del libro include uno studio sulla testimonianza del Padre nel quarto Vangelo sullo sfondo dell’Antico Testamento. I due capitoli successivi presen- tano un’analisi dettagliata delle pericopi di Gv 5,31–47 e 19,31–37 secondo il medesimo schema: delimitazione del testo, critica del testo, traduzione e note filologiche, presen- tazione della struttura del testo, infine la sua analisi nel contesto. Le conclusioni sono state incluse nelle ricapitolazioni. Il quarto ed ultimo capitolo presenta invece i luoghi in cui è presente la testimonianza del Padre nelle narrazioni dopo la risurrezione di Gesù. Considerata l’area estesa degli studi sulla testimonianza del Padre in Gv 20 e 21, si è rinunciato alla traduzione completa del testo. L’analisi in questa parte della monografia si concentra sugli elementi, presenti nella narrazione evangelica, della descrizione del sepolcro vuoto, della reazione e delle condotte dei protagonisti, comunque soprattut- to sulle descrizioni delle cristofanie e sui discorsi di Gesù. La conclusione comprende la sintesi dei risultati degli studi. Rev. Dawid Ledwoń The Witness of the Father in the Fourth Gospel An Exegetical-Theological Study Summary From among the four canonical Gospels, the Johannine rendering is the one most fo- cused on Jesus’ Father – God. In the Gospel according to John, the basic means of express- ing (revealing) the said truth is witness (μαρτυρία) along with, related thereto, the act of bearing witness (μαρτυρέω). The notion of witness contains speaking, arguing for, convinc- ing, and asserting that Jesus was the Son of God sent so that whoever believes in Him shall have eternal life (John 3:15–16). The theme of witness of the Father as a cohesive research subject had gone unnoticed in global biblical studies until the half of the 20th century. Also, it had not been perceived as a crucial element of teaching about God the Father. Only 1950s brought about radical change in biblical theology. What began to be stressed back then was the relationship be- tween Christology, emphasised strongly in the Gospels, and the reflection about presence and the work of the remaining Persons of the Holy Trinity. The Johannine Gospel appears to be an especially valuable subject of research due to the theme of God’s fatherhood – in particular, giving witness to the Son – present therein, which constitutes a structure of the fourth Gospel and remains critical for its interpretation. Another important aspect of the witness indicated in John is: unveiling the internal life of Jesus and the interrelations within the Trinity. This monograph aims at determining features of the witness that God gives about His Son; to subsequently indicate places and manners in which the said witness is actualised in the fourth Gospel, in addition to providing an answer to the question regarding the possibility of the human participation in the witness of the Father and where it eventually finds its fulfillment. The book’s extensive introduction contains a presentation of the cur- rent state of research as well as a justification of an assumed research method. A synchronic approach is a basic device of analysing the Gospel according to John in its canonical form. Chapter One of the book contains a study of the witness of the Father in the fourth Gospel against the backdrop of the Old Testament. Two subsequent chapters present a detailed analysis of the pericopes John 5:31–47 and 19:31–37 which follows the same pattern: the text delimitation, the text criticism, the translation and philological remarks, presentation of the text structure, and finally, the analysis thereof in context. The concluding remarks are included in particular summaries. The final, fourth chapter pinpoints, in turn, the places where the witness of the Father occurs in the narratives about Jesus’ resurrection. Due to the extent of research scope into the witness of the Father in John 20 and 21, the translation of the mentioned chapters in their entirety has been abandoned. In this part of the mono- graph, the analysis concerns the descriptions of the empty tomb and of characters’ reac- tions and attitudes present in the Gospel narratives; most of all, however, it is focused on the descriptions of the Christophany and Jesus’ speeches. Conclusions of the book present the synthesis of the research findings. Redaktor Anna Sakiewicz Projektant okładki Aleksandra Gaździcka Korektor Marzena Marczyk Agata Sowińska Łamanie Grażyna Szewczyk Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 -6336 ISBN 978 -83 -8012 -871-2 (wersja drukowana) ISBN 978 -83 -8012 -898-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 -007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 17,25. Ark. wyd. 23,0. Pa- pier offset. kl. III, 90 g Cena 36 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław K s . D a w i d L e d w o ń Ś I W A D E C T W O J O C A W C Z W A R T E J E Ks. Dawid Ledwoń ŚWIADECTWO OJCA W CZWARTEJ EWANGELII Studium egzegetyczno-teologiczne W A N G E L I I Więcej o książce 7 C M Y CM MY CY CMY K ISSN 0208-6336 ) VAT Cena 36 zł (+
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: