Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01126 025527 21115805 na godz. na dobę w sumie
Świadectwo pracy Wydawanie wypełnianie korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
Świadectwo pracy Wydawanie wypełnianie korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 48
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326959486 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W 2017 r. zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych. Obowiązuje też nowy wzór świadectwa pracy, w którym niektóre punkty uległy zmianie w porównaniu z poprzednią wersją (nowe są też zasady wypełniania niektórych punktów). Wszystko to wyjaśniamy na przykładach i wzorach. Jednocześnie wyjaśniamy wiele innych dylematów z praktyki związanych ze świadectwami pracy, które wprawdzie nie zmieniły się w 2017 r. ale nadal sprawiają duże problemy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ŚWIADECTWO PRACY v wydawanie, v wypełnianie, v korekty v odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r. Patronat medialny AKTUALNOŚCI I PRZYKŁADY ROZLICZEŃ: ZUS • PODATKI • PRAWO PRACY Książka dostępna jako e-book na: ISBN 978-83-269-5948-6 3 6 1 B O U Cena 49,90 zł UOB163_okladka.indd 1 1/13/2017 9:38:29 AM Już dziś zamów prenumeratę roczną i sprawdź, jakie prezenty otrzymasz. plus Wszyscy Czytelnicy, którzy zamówią i opłacą prenumeratę roczną magazynu „Aktualności Kadrowe plus”, otrzymają TABLET w prezencie + 2016 KALENDARZ KADROWO-PŁACOWY + 2016” KSIĄŻKĘ „KODEKS PRACY Prenumerata roczna magazynu + prezenty: tablet, Kodeks pracy 2016, Kalendarz kadrowo-płacowy 2016 z aktualnymi wskaźnikami kadrowo-płacowymi. To nie wszystko! W ramach prenumeraty otrzymujesz: — telefoniczny i e-mailowy dyżur eksperta — elektroniczny ,,Przegląd prawa pracy” — dostęp do serwisu: www.aktualnoscikadrowe.wip.pl JAK ZAMÓWIĆ W celu złożenia zamówienia prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta: cok@wip.pl lub tel. 22 518 29 29 i podanie kodu NKBQ. Oferta jest ważna w ciągu 14 dni. Uwaga! Pierwszy egz. wysyłamy bezpłatnie, abyś mógł/mogła się z nim zapoznać i podjąć w ciągu 14 dni decyzję dotyczącą prenumeraty. UOB163_okladka.indd 2 1/13/2017 9:38:29 AM Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r. Od 2017 roku nie ma już kłopotliwego obowiązku wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach trwania umów terminowych. Można poczekać z wydaniem świadectwa za umowy, po których (bezpośrednio albo w ciągu siedmiu dni) zawieramy kolejną umo- wę. Nie dotyczy to wszakże umów skończonych przed 1 stycznia 2017 r., za które świa- dectwo wydaje się na odrębnych zasadach. Poza tym od 2017 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy (wprowadziło go podpi- sane 30 grudnia 2016 r. nowe rozporządzenie). W niektórych punktach zmiany są nie- wielkie, jednak w kilku – dość zasadnicze. Przede wszystkim rozbito na kilka punktów informacje „rodzicielskie”, a także szczegółowo wskazano, kiedy i jak wykazywać urlopy związane z rodzicielstwem. Sprecyzowano co trzeba, a co można wpisać w świadectwie (na wniosek pracownika). Oto publikacja, w której prezentujemy obecne zasady wydawania i wypełniania świa- dectwa, a także opisy poszczególnych punktów świadectwa – z wzorami zapisów. Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący: Szymon Sokolik Autor: Monika Frączek Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Opracowanie grafi czne: Piotr Fedorczyk Druk: Drukarnia Miller Skład i łamanie: 6AN Studio ISBN 978-83-269-5948-6 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: personel@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł © Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Publikacja „Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie , korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r.” jest chroniona prawem autor- skim. Przedruk materiałów w niej opublikowanych – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie , korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r.” została przygoto- wana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Świadectwo pracy – wy- dawanie, wypełnianie , korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r.” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Więcej informacji: tel. 22 518 29 29; e-mail: cok@wip.pl UOB163_srodki.indd 1 UOB163_srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 1/12/2017 1:03:59 PM 1/12/2017 1:03:59 PM Spis treści Spis treści Wydawanie świadectw pracy – po umowach terminowych i bezterminowych po zmianach z 2017 r. Kolejna umowa w ciągu siedmiu dni zwolni z obowiązku wydania świadectwa Dalej będą „zbiorcze” świadectwa pracy, ale na innych zasadach Za umowy terminowe zakończone przed 2017 rokiem – świadectwo do czerwca 2017 r. Niekiedy musimy wpisać urlop z roku ustania zatrudnienia Siedem dni na wydanie świadectwa Bez wniosku pracownika – chyba że chce uzyskać świadectwo wcześniej Co musi zawierać świadectwo pracy? Trzeba pouczyć o możliwości żądania sprostowania Kto jest uprawniony do odbioru świadectwa (lub jego odpisu)? Informacje na górze świadectwa pracy Kiedy wydaje się nowe świadectwo? Ustęp 1 świadectwa pracy – oznaczenie pracodawcy i okresy zatrudnienia Należy odnotować przejście zakładu na innego pracodawcę Można też odnotować zmianę nazwy – choć nie trzeba Ustęp 2 świadectwa pracy – rodzaj pracy, stanowiska i funkcje Ustęp 3 świadectwa pracy – tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy Przy porozumieniu stron – nie trzeba podawać, z czyjej inicjatywy Zwolnienie dyscyplinarne – można powołać się na art. 52 Kodeksu pracy Pracownik długo choruje – można go zwolnić bez wypowiedzenia Pracodawca ciężko zawinił – pracownik może odejść bez wypowiedzenia Upływ czasu trwania umowy terminowej to nie wygaśnięcie umowy W lit. a – także nietypowe przypadki ustania zatrudnienia W lit. b – tylko przypadki wygaśnięcia umowy Ustęp 4 świadectwa – jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia Ustęp 5 pkt 1 świadectwa – urlop wypoczynkowy Nie trzeba odnotowywać porozumienia przenoszącego urlop Ustęp 5 pkt 2 świadectwa – urlop bezpłatny Ustęp 5 pkt 3 świadectwa – informacja o urlopie ojcowskim Ustęp 5 pkt 4 świadectwa – informacja o urlopie rodzicielskim Ustęp 5 pkt 5 świadectwa – informacja o urlopie wychowawczym W niektórych przypadkach wykazujemy tylko urlopy na mniejsze dzieci Ustęp 5 pkt 6 świadectwa – informacja o ochronie na podstawie art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy Ustęp 5 pkt 7 – informacja o korzystaniu z wolnego z tytułu wychowywania dziecka Ustęp 5 pkt 7 świadectwa – informacja o korzystaniu z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat Ustęp 5 pkt 8 świadectwa – informacja o niezdolności do pracy oraz pobieraniu wynagrodzenia chorobowego Ustęp 5 pkt 8 świadectwa – informacja o niezdolności do pracy Ustęp 5 pkt 9 świadectwa – informacja o niepłatnym pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego, udzielonego na krócej niż siedem dni Ustęp 5 pkt 10 świadectwa – informacja o odbytej służbie wojskowej Ustęp 5 pkt 11 świadectwa – informacja o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze Ustęp 5 pkt 11 świadectwa – informacja o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach Ustęp 5 pkt 12 świadectwa – dodatkowy urlop lub dodatkowe uprawnienia Można odnotować liczbę nadgodzin Ustęp 5 pkt 13 świadectwa – okresy nieskładkowe Ustęp 6 świadectwa – należność egzekwowana przez komornika Ustęp 7 świadectwa – informacje uzupełniające 3 3 3 4 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 23 24 24 25 26 26 26 28 28 30 31 31 31 32 32 32 33 33 34 35 35 36 36 2 Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie , korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r. UOB163_srodki.indd 2 UOB163_srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 1/12/2017 1:04:42 PM 1/12/2017 1:04:42 PM Wydawanie świadectw pracy – po umowach terminowych i bezterminowych po zmianach z 2017 r. Wydawanie świadectw pracy – po umowach terminowych i bezterminowych po zmianach z 2017 r. Kolejna umowa w ciągu siedmiu dni zwolni z obowiązku wydania świadectwa W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca musi nie- zwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Wydane w takim przypadku świadectwo pracy doty- czy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa. Natomiast w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego sto- sunku pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo wyłącznie na jego wnio- sek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. PRZYKŁ AD Liczy się dzień rozpoczęcia pracy wskazany w umowie Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy, stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Zatem należy uznać, że jeżeli pracodawca po umowie na czas określony, która rozwiązała się z upływem czasu, na który został zawarta, np. 30 czerwca 2017 r. podpisze kolejną umowę o pracę z dniem 1 lipca 2017 r., ale jako dzień rozpoczęcia pracy wskaże np. 10 lipca 2017 r. – będzie musiał wydać świadectwo pracy za poprzednią umowę o pracę. Dalej będą „zbiorcze” świadectwa pracy, ale na innych zasadach Można więc przyjąć, że od 1 stycznia 2017 r. zasadą jest, że świadectwo pracy wyda- wane jest w sytuacji, gdy pracodawca ewidentnie kończy zatrudnianie pracownika w swojej fi rmie (co najmniej na dłuższy czas albo defi nitywnie). W pozostałych przypadkach świadectwa pracy będą „zbiorcze”, np. jedno świadectwo pracy za umowy: na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony, w sytu- acji, gdy umowy będą zawierane bezpośrednio po sobie albo z przerwą nie dłuższą niż siedem dni między nawiązaniem poprzedniego i kolejnego stosunku pracy. W praktyce pracodawca będzie musiał wydać pracownikowi świadectwo pracy rów- nież wtedy, gdy np. pracownik rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, po- Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie , korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r. 3 UOB163_srodki.indd 3 UOB163_srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 1/12/2017 1:04:42 PM 1/12/2017 1:04:42 PM Wydawanie świadectw pracy – po umowach terminowych i bezterminowych po zmianach z 2017 r. wołując się na winę pracodawcy albo gdy stosunek pracy wygaśnie w związku ze śmiercią pracownika. Za umowy terminowe zakończone przed 2017 rokiem – świadectwo do czerwca 2017 r. Powyższe zmiany dotyczą jednak: • umów terminowych, które będą zawarte począwszy od 1 stycznia 2017 r. albo będą trwały w tym dniu oraz • umów zawartych na czas nieokreślony. Natomiast jeśli chodzi o umowy terminowe zakończone przed 1 stycznia 2017 r., świadectwo pracy za nie trzeba wydać w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie wydawania świadectw pracy – czyli do 30 czerwca 2017 r. Poniżej przedstawiamy te zasady na przykładach i schematach. PRZYKŁ AD Kilka umów, pierwsza po 1 stycznia 2017 r. Strony zawarły umowę na okres próbny od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. Po niej mają zamiar zawrzeć (bezpośrednio lub np. po 4-dniowej przerwie) umowę na czas nieokreślony. Świadectwo pracy za obie umowy należy wydać po zakończeniu umowy na czas nieokreślony (oczywiście pod warunkiem, że strony nie będą już kontynuować współpracy). PRZYKŁ AD Kilka umów, pierwsza na przełomie 2016 i 2017 r. Strony zawarły umowę na okres próbny od 1 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Bezpośrednio po niej zawrą umowę na czas określony od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., a następnie od 2 września 2017 r. umowę na czas nieokreślony. Świadectwo pracy za wszystkie te umowy należy wydać dopiero po zakończeniu umowy na czas nieokreślony. Identyczna sytuacja będzie w przypadku gdy po wspomnianej umowie na okres próbny strony od razu zawrą umowę na czas nieokreślony. PRZYKŁ AD Umowa na zastępstwo Strony zawarły umowę na okres próbny od grudnia 2016 r. do lutego 2017 r. 4 Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie , korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r. UOB163_srodki.indd 4 UOB163_srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 1/12/2017 1:04:42 PM 1/12/2017 1:04:42 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadectwo pracy Wydawanie wypełnianie korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: