Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 002621 22418961 na godz. na dobę w sumie
Świat, polityka i my - ebook/pdf
Świat, polityka i my - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 434
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3154-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> publicystyka >> felietony
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór wybranych artykułów prasowych Pawła Rogalińskiego, opublikowanych w prasie krajowej i zagranicznej. Tekst opatrzony jest licznymi zdjęciami. Autor książki to dziennikarz, publicysta i bloger. Podejmuje tematykę polityki, gospodarki, emigracji oraz szeroko pojętego społeczeństwa. Wraz z kolejnymi publikacjami poruszającymi ważne kwestie społeczne, jego prace zostały nagrodzone przez m.in. Komisję Europejską, Polską Fundację im. Roberta Schumana, grupę wydawniczą Polskapresse, AWR Wprost oraz Fundację im. Heinza Schwarzkopfa. Paweł Rogaliński to również zdobywca tytułów Bloger 2008 roku w kategorii „Życie”, Najlepszy Blog 2010 (za stronę rogalinski.com.pl) oraz Dziennikarz Obywatelski 2009 roku. Współpracuje z Komisją Europejską i jako przedstawiciel polskiej prasy uczestniczy w szczytach dotyczących dyskryminacji i spraw społecznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 978-83-272-3154-3 Paweł ROGALIŃSKI (cid:291)wiat, polityka i my Wybrane artykuły prasowe z lat 2007-2009 1 SPIS TRź(cid:285)CI Od autora ………………………………………………………….… 5 2009: Wojna cywilizacji ………………………………………...…………. 7 Szczyt Komisji Europejskiej a łódzka rzeczywisto(cid:286)ć ……………... 12 Obl(cid:266)(cid:298)enie MalborkaĄ ……………………………………….……… 14 Po(cid:298)oga po kryzysie …………………………………...…………… 18 Cienie i blaski dyskoteki z Jezusem w tle ……………………...….. 22 Nie chcemy VATu na j(cid:266)zykiĄ ……………………………...……… 27 Zakl(cid:266)te serce Afryki …………………………………………….…. 30 Gotyckie cuda ………………………………………...……………. 34 Ameryka(cid:276)ski horror ………………………………………..……… 38 Źu(cid:276)ska edu-pułapka ……………………………………………..… 42 Temida zaciska pasa czyli jak oszcz(cid:266)dno(cid:286)ci zmieniaj(cid:261) prawo ...….. 46 Od „szczura l(cid:261)dowego‖ do „wilka morskiego‖ …………………… 50 Kryzys sezonem na j(cid:266)zyki? ……………………………...………… 54 Polsk(cid:266) zaleje oceanĄ ……………………………………………….. 58 Unijne obrady o ubóstwie: Czy syty zrozumie głodnego? ……..….. 62 20 lat min(cid:266)ło jak 1 dzie(cid:276)… ……………………………...………… 67 „Kupiłem czarny ci(cid:261)gnik…‖ ………………………...…………….. 71 Chrz(cid:261)szcz 007 zgło(cid:286) si(cid:266)Ą …………………………………..………. 75 Feminizm – dobry czy zły? ……………………………...………… 79 Islandia dzi(cid:286)Ś W oczach emigranta ………………………………… 83 Nadchodzi gro(cid:296)ny b(cid:266)kart kryzysu ………………………………..... 89 „Wyrwani ze snu szeptem Swaro(cid:298)yca‖ …………………………..... 93 Prezes Jutrzenki: przed nami optymistyczna przyszło(cid:286)ć ………….. 98 Obama na korepetycjach u Balcerowicza? ……………………..... 101 Noc Kupały - poga(cid:276)skie Walentynki czy co(cid:286) wi(cid:266)cej? ………..….. 108 Komisja dla biednych …sztuka dla sztuki? ……………….…..…. 113 Wymie(cid:276) graty z chaty przez.NźT ………………………...……… 118 PKN OrlenŚ Sprzedać Litw(cid:266) Rosjanom i wej(cid:286)ć na Ukrain(cid:266)...……. 122 9 maja – Polacy źuropejscy? …………………………………….. 126 Rosyjska słabo(cid:286)ć polsk(cid:261) szans(cid:261)? …………………….…..………. 130 2 Tyskie podbija (cid:286)wiatĄ …………………………………………...… 135 Turcja w UE? Co NATO Polska? …………………...…………… 140 Zapomniany Parlament Narodów ……………………………..…. 144 Źajesz Prac(cid:266).plŚ Pobudzimy popyt na rodzim(cid:261) produkcj(cid:266) …….…. 149 Coraz mniej polskiego piwa na Wyspach …………………..……. 151 Jacek Saryusz-WolskiŚ B(cid:266)d(cid:261) podwy(cid:298)ki ceł w Rosji …..…………. 153 J(cid:261)dro ciemno(cid:286)ci po iracku ………………………………………... 154 Z Prus? SpruceĄ ………………………………………………..…. 158 Wódka z trawk(cid:261) na topie …………………………………...…….. 161 2008: Z elementarzem do Londynu …………………………………….. 166 Pakiet energetyczny… O co tyle szumu? ………………………… 170 Błazenada czy manipulacja opini(cid:261) publiczn(cid:261)? Palikot, Kurski, Senyszyn …………………………………………………………. 174 Karta Nadziei …………………………………………….………. 190 Kultura na eksport …………………………………………..……. 194 ―Ogniem i mieczem‖ Henryka Sienkiewicza w tłumaczeniu Jeremiaha Curtina jako przykład braku zrozumienia historii Polski przez obcokrajowca oraz trudno(cid:286)ci z odzwierciedleniem kolorytu j(cid:266)zykowego w przekładzie na j(cid:266)zyk angielski …………………… 198 Kariera na Wyspach -mity a rzeczywisto(cid:286)ć …………………...…. 210 Chude lata polskich skrzydeł …………………………………….. 215 Krwawi(cid:261)ce cyga(cid:276)skie serce …………………………………..….. 219 Na twardo czy na mi(cid:266)kko? ……………………….………………. 223 Polako(cid:298)ercy …………………………………………………….… 227 e-naukaŚ cały (cid:286)wi@t w zasi(cid:266)gu r(cid:266)ki …………………………….... 232 Źobre bo polskieĄ ………………………………………………… 236 Polska źuropejskim TygrysemŚ Recepta na sukces ……………… 240 Kto ty jeste(cid:286)? Anglik mały ………………………………..……… 244 V Rozbiór RP ? ……………………………………………...…… 249 Republika (cid:285)l(cid:261)ska ……………………………………………...….. 254 Polak nie sługa, nie zna, co to panyĄ ……………………………... 258 Wracaj do PolskiĄ ………………………………………………… 263 Lewa noga o krok za daleko… ………………………………….... 268 3 Źekompozycja obozu sanacyjnego po (cid:286)mierci Józefa Piłsudskiego …………………………………………………………………….. 284 Kiszone ogórki, pleaseĄ …………………………………….…….. 298 Zamiast grać, wci(cid:261)(cid:298) tasuj(cid:261) karty ……………………………...….. 302 Ziemia obiecana ……………………………………….…………. 306 2007: Przyszło(cid:286)ć partii lewicowych w Polsce w perspektywie ok. 10 lat …………………………………………………………………..… 311 Polsko(cid:286)ć po angielsku ……………………………………………. 331 Koryto wyborcze …………………………………………….…… 338 Źemokracja według Zdzisławy Janowskiej ………………...……. 340 Rosja cara Putina ………………………………………….……… 347 Spó(cid:296)niona prawica, znikoma lewica ……………………………... 355 Brytania Wielkich Źziwactw ………………………………..…… 360 Apetyt na Polsko(cid:286)ć …czyli jak si(cid:266) masz? …………………..……. 366 Źiabeł nie (cid:286)pi ……………………………………………………... 370 Al-Kaida w wydaniu źuropy …………………………………..… 372 Stara nowa wojna: Stosunki polsko-niemieckie za rz(cid:261)dów żerharda Schrödera …………………………………………………………. 375 Prawie jak słu(cid:298)by specjalne …………………………………...…. 392 Lustracja, czyli polowanie na czarownice w XXI wieku ………… 398 Za chlebem ……………………………………………………….. 405 Odnowa moralna IV RP ………………………………………….. 410 Wolno(cid:286)ć i równo(cid:286)ć w polskiej polityce (SLD-PiS) ………..…….. 414 4 OD AUTORA Wszystko zacz(cid:266)ło si(cid:266) 29 marca 2007 roku o godzinie 13:00, kiedy to na nowo zało(cid:298)onym blogu umie(cid:286)ciłem swój pierwszy wpis. Źo całego pomysłu zach(cid:266)ciła mnie siostra, Monika, która argumentowała, (cid:298)e moje wykształcenie (filologia angielska oraz nauki polityczne) idealnie pasuj(cid:261) do zawodu dziennikarza. Z pocz(cid:261)tku miałem drobne opory, ale z czasem pisanie i korespondencja z czytelnikami stały si(cid:266) moj(cid:261) pasj(cid:261). Ju(cid:298) od samego pocz(cid:261)tku wpisy osi(cid:261)gn(cid:266)ły zadziwiaj(cid:261)co du(cid:298)e zainteresowanie. Pierwszy rok zako(cid:276)czył si(cid:266) 1542 odwiedzinami, drugi ponad 23 tys., w trzecim roku liczba osób odwiedzaj(cid:261)cych przekroczy liczb(cid:266) 125 tysĄ Szybki wzrost zainteresowania blogiem zawdzi(cid:266)czam głównie współpracy z czasopismami krajowymi i polonijnymi. Sztandarowe tytuły, w których mo(cid:298)na znale(cid:296)ć moje artykuły to: Rynki Zagraniczne, Przegl(cid:261)d (cid:285)rodkowoeuropejski, Praca i Nauka za żranic(cid:261), Polish Zone, Magazyn Polonia, Stosunki Mi(cid:266)dzynarodowe i wiele innych. Z portali internetowych warto wymienić m.in. Le Monde Źiplomatique, Onet.pl, Interia.pl, Wirtualna Polska, Rynki24. Moje prace nagradzano w kraju i za granic(cid:261). Artykuł po(cid:286)wi(cid:266)cony dyskryminacji Romów dostrze(cid:298)ono w Komisji Europejskiej w Brukseli. Przyznano mi wówczas 1 miejsce w Wielkiej Brytanii w konkursie dziennikarskim „Za ró(cid:298)norodno(cid:286)ci(cid:261). Przeciw dyskryminacji‖. Niedługo potem otrzymałem wyró(cid:298)nienie od Polskiej Żundacji im. Roberta Schumana, a Wiadomo(cid:286)ci24 uznały mnie za Blogera 2008 roku w kategorii „(cid:297)ycie‖. Kolejny rok, prócz licznych konferencji, zako(cid:276)czył si(cid:266) udziałem w dwóch szczytach Komisji Europejskiej (w Brukseli i Sztokholmie), z któr(cid:261) nawi(cid:261)załem 5 stał(cid:261) współprac(cid:266). Pocz(cid:261)tek 2010 roku to przyznanie tytułu i nagrody Dziennikarza Obywatelskiego 2009 roku. Tu(cid:298) po udziale w jednym z konkursów, skontaktowano si(cid:266) ze mn(cid:261) z nowopowstaj(cid:261)cego wydawnictwa Strona Sztuki i zaproponowano publikacj(cid:266) tej oto ksi(cid:261)(cid:298)ki. Po krótkim namy(cid:286)le zgodziłem si(cid:266). Źzi(cid:286), w trzecie urodziny blogu www.rogalinski.com.pl, chciałbym zaprezentować moje najwarto(cid:286)ciowsze artykuły ostatnich lat. Opatrzone s(cid:261) licznymi zdj(cid:266)ciami, z których wiele nie było dot(cid:261)d nigdzie publikowanych. Źodatkowo, pod artykułami wydrukowanymi na wył(cid:261)czno(cid:286)ć, znajduje si(cid:266) informacja, które czasopismo lub portal zamie(cid:286)ciły na swoich łamach dany tekst. W przypadku pozostałych, postanowiłem pozostawić je bez podpisu. „(cid:285)wiat, polityka i my‖ to pierwsza, do(cid:286)ć skromna publikacja tego typu, drukowana w cało(cid:286)ci a posteriori. Kolejno(cid:286)ć artykułów jest odwrotnie uznałem poniewa(cid:298) za udost(cid:266)pnienie wpierw naj(cid:286)wie(cid:298)szych informacji, a nast(cid:266)pnie otworzenie przed czytelnikiem archiwum historii mojego pióra. Mam ogromn(cid:261) nadziej(cid:266), (cid:298)e ksi(cid:261)(cid:298)ka stanie si(cid:266) dla wielu ciekaw(cid:261) lektur(cid:261). chronologiczna, priorytet Łód(cid:296), 29 marca 2010 Paweł Rogali(cid:276)ski 6 Tu(cid:298) po upadku Zwi(cid:261)zku Radzieckiego łudzono si(cid:266), (cid:298)e demokracja raz na zawsze wygrała ze wschodnimi re(cid:298)imami. Wszelkie nadzieje politologów zwi(cid:261)zane z tryumfem liberalizmu nad autokracj(cid:261) spełzły jednak na niczym, gdy spostrze(cid:298)ono, (cid:298)e komunistyczne Chiny znakomicie dostosowały si(cid:266) do (cid:286)wiatowej gospodarki wolnorynkowej. W tym samym czasie Stany Zjednoczone – najdoskonalsze jak dot(cid:261)d „dziecko‖ starej „matki‖ źuropy – zacz(cid:266)ły powoli zatracać status jedynego nowych, wyłaniaj(cid:261)cych si(cid:266) pot(cid:266)g. Natomiast sam Stary Kontynent nie jest jeszcze na siłach, by odzyskać choć cz(cid:266)(cid:286)ć z dawnej dominacji nad (cid:286)wiatem. supermocarstwa globalnego na rzecz Wschód daje nam w ko(cid:286)ć Mimo, (cid:298)e bipolarny obraz zimnej wojny jest ju(cid:298) dawno za nami, dzi(cid:286) po raz kolejny jeste(cid:286)my (cid:286)wiadkami rosn(cid:261)cego napi(cid:266)cia, tyle, (cid:298)e nie na dwóch, a na wielu biegunach. Ponownie wyłaniaj(cid:261) si(cid:266) supermocarstwa chc(cid:261)ce rywalizować ze sob(cid:261). Nie tworz(cid:261) jednak bloków pa(cid:276)stw, a działaj(cid:261) na własn(cid:261) r(cid:266)k(cid:266). Bez namysłu, tu(cid:298) obok USA i Chin mo(cid:298)na wymienić nowe, wschodz(cid:261)ce pot(cid:266)giŚ Indie, Brazyli(cid:266), Japoni(cid:266), Rosj(cid:266) i kraje arabskie. Szczypt(cid:266) dawnej (cid:286)wietno(cid:286)ci mo(cid:298)e te(cid:298) odzyskać Turcja, która b(cid:266)dzie si(cid:266) jednak liczyła wył(cid:261)cznie w swoim regionie. Poczynaj(cid:261)c od Pa(cid:276)stwa (cid:285)rodka, w tym przypadku mamy do czynienia z niezwykłym przeobra(cid:298)eniem podzielonego niegdy(cid:286) mi(cid:266)dzy okupantów biednego, podda(cid:276)czego kraju w silne militarnie i gospodarczo supermocarstwo. Źla przykładu, chi(cid:276)skie banki nie tylko wyprzedziły ju(cid:298) swoj(cid:261) konkurencj(cid:266) z USA, Szwajcarii i Japonii, ale prowadz(cid:261) te(cid:298) dynamiczn(cid:261) ekspansj(cid:266) na nowych rynkach. Pekin, d(cid:261)(cid:298)(cid:261)c do zdetronizowania dolara i wprowadzenia na to miejsce rodzimego juana, po raz pierwszy we jako mi(cid:266)dzynarodowej waluty 8 wrze(cid:286)niu 2009 roku udost(cid:266)pnił do sprzeda(cid:298)y obligacje skarbowe w wysoko(cid:286)ci 6 miliardów juanów. Żakt, (cid:298)e pa(cid:276)stwo to jest najwi(cid:266)kszym eksporterem na (cid:286)wiecie jest jedynie przypiecz(cid:266)towaniem powagi powy(cid:298)szych słów. Polityka ChRL jest równie ambitna. Po indoktrynacji własnego społecze(cid:276)stwa poprzez zało(cid:298)enie na tamtejszy Internet „wielkiej zapory sieciowej‖, maj(cid:261)cej ocenzurować tre(cid:286)ci nieprzychylne monopartyjnemu systemowi, komunistyczny aparat władzy zwi(cid:266)kszył nakłady finansowe na armi(cid:266). Oczywi(cid:286)cie to wci(cid:261)(cid:298) za mało, bior(cid:261)c pod uwag(cid:266), (cid:298)e Stany Zjednoczone, pomimo obecnego zadłu(cid:298)enia, rokrocznie wydaj(cid:261) na sektor wojskowy nieporównywalnie wi(cid:266)ksz(cid:261) kwot(cid:266). Wzrastaj(cid:261)ca siła Chin powoduje jednak zmian(cid:266) w bilateralnych relacjach – Barack Obama jako jedyny prezydent USA od 1991 roku nie spotkał si(cid:266) z odwiedzaj(cid:261)cym Waszyngton Źalajlam(cid:261) XIV. To znaczna zmiana w porównaniu z Bushem, który publicznie, z wielkimi honorami odznaczył tybeta(cid:276)skiego przywódc(cid:266) Medalem Wolno(cid:286)ci. Nie taki diabeł straszny… to nieodzowne Mimo, i(cid:298) niekwestionowany autorytet w dziedzinie politologii Samuel Huntington zapowiedział nadchodz(cid:261)cy „zmierzch pot(cid:266)gi Zachodu‖, nie powinni(cid:286)my zapominać o słabych stronach Chin. Źwie najpowa(cid:298)niejsze i gospodarcza, które mog(cid:261) zaj(cid:261)ć nie tylko lata, ale i całe dekady. Wszyscy inni kandydaci na przyszłe pot(cid:266)gi równie(cid:298) maj(cid:261) jeszcze sporo do zrobienia. I wbrew temu, (cid:298)e inny znany politolog Robert Kagan uwa(cid:298)a Rosj(cid:266) na przyszłe supermocarstwo, wielki nied(cid:296)wied(cid:296) musi wpierw uporać si(cid:266) z powa(cid:298)nymi problemami wewn(cid:266)trznymi, by my(cid:286)leć o poszerzaniu strefy wpływów. Przypadek Indii i krajów transformacjeŚ polityczna 9 Trzeci z kolei wybitny politolog z USA żeorge Żriedman uznał, (cid:298)e Huntington i Kagan s(cid:261) w bł(cid:266)dzie, bo pa(cid:276)stwa takie jak Chiny czy Indie nie zagro(cid:298)(cid:261) naszej cywilizacji. źra dominacji Stanów ma dopiero si(cid:266) zacz(cid:261)ć i to przy pomocy… PolskiĄ Kraj nad Wisł(cid:261), dzi(cid:266)ki silnemu wsparciu USA i swoim szerokim wpływom w pa(cid:276)stwach o(cid:286)ciennych, ma stać si(cid:266) najwi(cid:266)ksz(cid:261) europejsk(cid:261) pot(cid:266)g(cid:261) i to tu maj(cid:261) zapadać najwa(cid:298)niejsze decyzje dla całego regionu. Równie wpływowa ma być Turcja. S(cid:261)dz(cid:261)c jednak po ostatnich decyzjach zza Atlantyku w(cid:261)tpliwe jest, aby teoria Żriedmana si(cid:266) spełniła. Źla niejednej osoby mo(cid:298)e si(cid:266) wi(cid:266)c wydawać zbyt optymistyczna, by mogła być realna. Dwa (cid:286)wiaty Źywagacje politologów na temat XXI wieku s(cid:261) ze sob(cid:261) jednak nie oznacza, (cid:298)e układ sił na arenie sprzeczne, co mi(cid:266)dzynarodowej pozostaje niezmienny. Powag(cid:266) niekorzystnych przemian podkre(cid:286)la fakt utworzenia klubu pa(cid:276)stw BRIC (Brazylii, Rosji, Indii i Chin) oraz (cid:286)cisła współpraca tej czwórki. W obliczu podkopywania swojej pozycji, kraje Zachodu musz(cid:261) podj(cid:261)ć si(cid:266) trzech istotnych zada(cid:276). Po pierwszeŚ Stany Zjednoczone powinny wesprzeć finansowo i politycznie Uni(cid:266) źuropejsk(cid:261) – jej strategicznego sojusznika. Źruga wa(cid:298)na kwestia to jak najszybsze przyj(cid:266)cie Turcji do grona UE. I trzecia – poło(cid:298)enie realnego nacisku na przestrzeganie praw człowieka w krajach Wschodu, nawet kosztem tamtejszych autokracji. Zabiegi te nie tylko wzmocni(cid:261) nasz(cid:261) cywilizacj(cid:266), ale zapewni(cid:261) te(cid:298) lepsz(cid:261) przyszło(cid:286)ć ludzko(cid:286)ci na całym globie. Na co wi(cid:266)c czekamy? ________________________ POLISH ZONE, 12.2009, s. 10-11. http://www.polishzone.co.uk/uploaded/PZ25.pdf 11 Szczyt Komisji Europejskiej a łódzka rzeczywisto(cid:292)ć W drugiej połowie pa(cid:296)dziernika Komisja źuropejska oraz prezydencja szwedzka zorganizowały w Sztokholmie szczyt po(cid:286)wi(cid:266)cony dyskryminacji w Unii źuropejskiej. Patrz(cid:261)c na to wydarzenie w kontek(cid:286)cie Łodzi, nasuwa si(cid:266) pytanie – czy nasze miasto, b(cid:266)d(cid:261)ce mieszanin(cid:261) czterech kultur (polskiej, (cid:298)ydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej), jest tolerancyjne? Według bada(cid:276) przeprowadzonych przez Komisj(cid:266) źuropejsk(cid:261) i opublikowanych na szczycie, „niemal 1/6 respondentów do(cid:286)wiadczyła dyskryminacji na przestrzeni ostatnich 12 miesi(cid:266)cy‖, za to „1/3 ankietowanych była w zeszłym roku (cid:286)wiadkiem nietolerancji wobec innej osoby‖. Jak wielokrotnie podkre(cid:286)lano na obradach, mieszka(cid:276)cy naszego kontynentu to ludzie o ró(cid:298)norodnych cechachŚ „ró(cid:298)nym wieku, niepełnosprawni, o rozmaitym pochodzeniu etnicznym lub rasowym, wyznaj(cid:261)cy ró(cid:298)ne religie, posiadaj(cid:261)cy inne przekonania oraz ró(cid:298)n(cid:261) orientacj(cid:266) seksualn(cid:261)‖. Jak podsumowuj(cid:261) autorzy badaniaŚ „ró(cid:298)norodno(cid:286)ć ta wzbogaca kultur(cid:266), jak równie(cid:298) gospodarki naszych krajów‖. zwi(cid:261)zku z si(cid:266) homogeniczno(cid:286)ć na tym pomniejsza Polskim problemom po(cid:286)wi(cid:266)cono na spotkaniu niemało czasu. naszego Wykresy wyra(cid:296)nie wskazuj(cid:261) społecze(cid:276)stwa. W skala dyskryminowania innych religii oraz narodowo(cid:286)ci (choć wcale nie oznacza to, (cid:298)e jeste(cid:286)my w tej kwestii w pełni tolerancyjni). Łatwo zauwa(cid:298)yć te(cid:298), (cid:298)e z reguły dyskryminujemy osoby starsze oraz te o innej orientacji seksualnej (w tym ostatnim przypadku Polska zawy(cid:298)a (cid:286)redni(cid:261) unijn(cid:261) i ujawnia si(cid:266) jako kraj homofobiczny). Niestety, 12 Obl(cid:269)(cid:304)enie żalborka! Pod twierdz(cid:261) zawrzało. W nocy z 25 na 26 lipca cała okolica grzmiała od wystrzałów dziesi(cid:261)tek armat i szcz(cid:266)ku (cid:298)elaza (cid:286)cieraj(cid:261)cych si(cid:266) armii. Ku uciesze widzów, wybuchaj(cid:261)cy proch strzelniczy i niezliczone fajerwerki roz(cid:286)wietliły całe niebo. Inscenizacja obl(cid:266)(cid:298)enia Malborka, jak co roku, jest niesamowitym i niezapomnianym prze(cid:298)yciem dla ka(cid:298)dego jej uczestnika. Obl(cid:266)(cid:298)enie… przez turystów? Bitwa pod żrunwaldem z 1410 roku i nast(cid:266)puj(cid:261)ce po niej walki pod twierdz(cid:261) w Malborku na nowo od(cid:298)ywaj(cid:261) w sercach tysi(cid:266)cy Polaków. Niegdy(cid:286) jedna z najwi(cid:266)kszych bitew (cid:286)redniowiecznej źuropy, a obecnie jedno z najbardziej spektakularnych widowisk plenerowych na kontynencie zach(cid:266)ca coraz szersze grono turystów do przyjazdu na „Obl(cid:266)(cid:298)enie Malborka‖. Przygotowany z du(cid:298)ym rozmachem i kunsztem spektakl cieszy oczy gapiów setkami statystów, koni, strzelaj(cid:261)cymi działami i wielkimi, ruchomymi wie(cid:298)ami obl(cid:266)(cid:298)niczymi. żłówne role odgrywaj(cid:261) zawodowi aktorzy, natomiast na drugi plan rekrutowani s(cid:261) pasjonaci z krajowych i zagranicznych zrzesze(cid:276) bractw rycerskich. Tego rodzaju kombinacja zapewnia niezapomniane wspomnienia widzom w ka(cid:298)dym wieku. Nic dziwnego, (cid:298)e miasto prze(cid:298)ywa w tym okresie prawdziwe obl(cid:266)(cid:298)enie… przez turystów. Perła gotyckiej architektury Czemu(cid:298) to akurat Malbork jest tak znanym i wa(cid:298)nym miejscem w Polsce? Z pewno(cid:286)ci(cid:261) nie tylko dlatego, (cid:298)e Krzy(cid:298)acy, stanowi(cid:261)cy jeden z trzech najwi(cid:266)kszych na (cid:286)wiecie zakonów rycerskich (obok 14 joannitów i templariuszy), przenie(cid:286)li tutaj swoj(cid:261) stolic(cid:266) z Wenecji. żłównym powodem jest fakt, i(cid:298) ta najwi(cid:266)ksza gotycka twierdza w źuropie, o powierzchni ponad 21 hektarów, jest jednocze(cid:286)nie najlepiej zachowan(cid:261) tego typu budowl(cid:261). (cid:297)aden inny ceglany zamek na kontynencie nie mo(cid:298)e pod (cid:298)adnym wzgl(cid:266)dem równać si(cid:266) z Malborkiem. Z tego te(cid:298) powodu obiekt wpisano na list(cid:266) (cid:285)wiatowego Źziedzictwa UNźSCO jako „arcydzieło (cid:286)redniowiecznej architektury obronnej‖. Źzi(cid:286), po wieloletnich, skomplikowanych pracach remontowych, jest on własno(cid:286)ci(cid:261) Muzeum Zamkowego, a wci(cid:261)(cid:298) istniej(cid:261)cy, wyp(cid:266)dzony z Malborka Zakon Krzy(cid:298)aki kilkukrotnie przenosił swoj(cid:261) siedzib(cid:266), by ostatecznie osi(cid:261)(cid:286)ć we Wiedniu. Przebieg obl(cid:266)(cid:298)enia Wieczorny spektakl, by być bardziej dostrze(cid:298)onym przez media i turystów, otoczony został trzydniowym, zró(cid:298)nicowanym menu programowym. W ci(cid:261)gu dnia odbywały si(cid:266) przeró(cid:298)ne imprezyŚ przemarsz wojsk krzy(cid:298)ackich i polskich ulicami Malborka, zabawy plebejskie, szranki, pokazy (cid:298)ycia rycerskiego, wy(cid:286)cigi smoczych łodzi, turnieje rycerzy na koniach oraz zawody łucznicze i kusznicze. Źla dzieci przygotowano specjalny pokaz (cid:286)redniowiecznych czarów oraz „królestwo Lego‖, w którym malcy budowali smoka z klocków. Źla kupuj(cid:261)cych przygotowano targ ró(cid:298)no(cid:286)ci oraz jarmark rzemiosł (cid:286)redniowiecznych. Tury(cid:286)ci mogli tam nabyć nie tylko pami(cid:261)tki czy rozmaite dania krzy(cid:298)ackie, ale równie(cid:298) replikiŚ topora, halabardy, kuszy b(cid:261)d(cid:296) zbroi. Osoby ciekawe dziejów Malborka miały mo(cid:298)liwo(cid:286)ć wysłuchać wykładów pod tytułem „Spotkania z histori(cid:261)‖. Inni znów uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Żotograficznym, a dla widzów o mocnych nerwach przygotowano specjalny pokaz „najpot(cid:266)(cid:298)niejszej‖ magii. Tu(cid:298) po zachodzie sło(cid:276)ca wojska krzy(cid:298)ackie 15 szczególnie podkre(cid:286)lić. Widowisko na wałach Plauena zrobiło olbrzymie wra(cid:298)enie na ponad 120-tysi(cid:266)cznej publiczno(cid:286)ci. Jedynym problemem okazało si(cid:266) zbyt mało miejsca dla tak olbrzymiej widowni, ale i to zostało zrekompensowane przez niesamowity pokaz fajerwerków, kład(cid:261)cy na łopatki wszelkie inne, podobne imprezy z krajów źuropy Zachodniej. Jak mówi jedna z uczestniczek obl(cid:266)(cid:298)enia, BarbaraŚ „Zabawa sylwestrowa przy wie(cid:298)y źiffla to nic w porównaniu z tym co tutaj widziałamĄ Jeszcze nigdy si(cid:266) tak dobrze nie bawiłam‖. Tu(cid:298) po widowisku, o 1Ś00 w nocy rozpocz(cid:266)ły si(cid:266) pokazy ogniowe Clamor, a wi(cid:266)c połykanie ognia, zianie płomieniami, taniec z pal(cid:261)cymi si(cid:266) wachlarzami i wiele innych. Kolejne projekty „Obl(cid:266)(cid:298)enie Malborka‖ nie jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem w mie(cid:286)cie. Poza regularnymi pokazami typu (cid:286)wiatło i d(cid:296)wi(cid:266)k, powstało wiele corocznie obchodzonych festynów i koncertów. „Magic Malbork‖ to nowe, ale równie efektowne przedstawienie z udziałem muzyki, (cid:286)wiateł, laserów i akrobatów. Odbywaj(cid:261)ca si(cid:266) 8 sierpnia impreza to niezliczone koncerty muzyczne, spektakle teatralne, pokazy ta(cid:276)ca i akrobatyki. Kolejne z atrakcji toŚ Mi(cid:266)dzynarodowy Żestiwal Kultury Źawnej, Mistrzostwa w Wy(cid:286)cigach Smoczych Łodzi, źtnofestiwal, Regaty Kajakowe, Mi(cid:266)dzynarodowe Zawody w Podnoszeniu Ci(cid:266)(cid:298)arów, Mi(cid:266)dzynarodowy Plener Malarsko- Rze(cid:296)biarski inne. Malbork, b(cid:266)d(cid:261)cy do niedawna szarym wspomnieniem krzy(cid:298)ackiej pot(cid:266)gi, dzi(cid:286) t(cid:266)tni (cid:298)yciem i stanowi powa(cid:298)n(cid:261) konkurencj(cid:266) nie tylko dla krajowych obiektów turystycznych, ale i innych, najznakomitszych europejskich zabytków. Z cał(cid:261) pewno(cid:286)ci(cid:261) powinni(cid:286)my go wi(cid:266)c dopisać do listy miejsc, które po prostu trzeba zwiedzić. i 17 Po(cid:304)oga po kryzysie (cid:285)wiatowa recesja oficjalnie min(cid:266)ła, a notowania najwi(cid:266)kszych spółek na giełdzie odbiły w gór(cid:266). Co jednak z milionami zwolnionych pracowników i tysi(cid:261)cami małych firm w potrzasku zadłu(cid:298)enia? Co z niezliczonymi rodzinami prze(cid:298)ywaj(cid:261)cymi dramat bezrobocia? Czy ju(cid:298) wszyscy o nich zapomnieli? Demokracja, czyli równi i równiejsi Milionowe zapomogi dla najwi(cid:266)kszych banków i koncernów motoryzacyjnych uratowały gospodarki Zachodu przed zapa(cid:286)ci(cid:261) finansow(cid:261). Jednak pomoc dla gigantów i bezlitosne traktowanie najmniejszych firm mog(cid:261) si(cid:266) wydawać wysoce niesprawiedliwe. W szczególno(cid:286)ci dlatego, (cid:298)e owa pomoc pochodzi w cało(cid:286)ci z kieszeni podatników i to za ich pieni(cid:261)dze ingeruje si(cid:266) w wolny rynek, by odebrać biedniejszym i dać bogatszym. Wszystko to wynika za(cid:286) z przekonania, (cid:298)e tylko ci najwi(cid:266)ksi s(cid:261) w stanie realnie wpływać na stan gospodarczy kraju. I mimo, (cid:298)e interwencjonizm jest do pewnego stopnia jak najbardziej uzasadniony, nie mo(cid:298)na zapominać o problemach małych i (cid:286)rednich przedsi(cid:266)biorstw, b(cid:266)d(cid:261)cych dzi(cid:266)ki swej liczbie głównym pracodawc(cid:261) na rynku. Transport cierpi Raport ryzyka bran(cid:298)owego Źun Bradstreet przestrzega, i(cid:298) do ko(cid:276)ca grudnia mo(cid:298)e upa(cid:286)ć nawet 10 firm transportowych działaj(cid:261)cych w kraju. Kryzys w tej bran(cid:298)y jest o wiele silniejszy i dłu(cid:298)szy (zacz(cid:261)ł si(cid:266) wcze(cid:286)niej) od innych gał(cid:266)zi gospodarki i spowodowany jest powszechnym spadkiem zamówie(cid:276). Obecnie niemal 40 przedsi(cid:266)biorstw transportowych jest na skraju upadku. 18 i pracowników fizycznych zwi(cid:261)zanych z Konieczna redukcja zatrudnienia uderzyła głównie w kierowców, pilotów firmami transportowymi. Podobny los czeka równie(cid:298) bran(cid:298)eŚ budowlan(cid:261), logistyczn(cid:261) oraz obrotu nieruchomo(cid:286)ciami. Przyczyny? - Mało kto jest na tyle pewny swojego zarobku, by kontynuować planowane inwestycje lub modernizacje. W zwi(cid:261)zku z obecnym zastojem na rynku, coraz wi(cid:266)cej firm przestaje być wypłacalna i naturaln(cid:261) kolej(cid:261) rzeczy bankrutuje. Kryzys prasowy innych swoj(cid:261) działalno(cid:286)ć. Źu(cid:298)a cz(cid:266)(cid:286)ć Znacz(cid:261)c(cid:261) zapa(cid:286)ć finansow(cid:261) odnotowała tak(cid:298)e wi(cid:266)kszo(cid:286)ć czasopism i gazet – tak polonijnych, jak i krajowych. Niewielkie redakcje, znane z takich tytułów jak „Kurier Zachodni‖ z Australii lub „źcho żmin‖ ze (cid:285)l(cid:261)ska nie wytrzymały kryzysu i zmuszone były zako(cid:276)czyć redakcji maksymalnie zredukowała personel b(cid:261)d(cid:296) oczekuje tymczasowego zrzekni(cid:266)cia si(cid:266) honorarium przez swoich współpracowników i dziennikarzy. Pozostali licz(cid:261) na wsparcie tak zwanych „dziennikarzy obywatelskich‖ pisz(cid:261)cych amatorskie artykuły dla własnej satysfakcji. Z jednej strony ostatnia z tych mo(cid:298)liwo(cid:286)ci pozwala na przetrwanie gorszych czasów. Z drugiej jednak jako(cid:286)ć i wiarygodno(cid:286)ć tytułu ulega degradacji, co równie(cid:298) prowadzi do powolnej (cid:286)mierci gazety. Ze strony zawodowych dziennikarzy wygl(cid:261)da to jeszcze gorzej – skoro amatorzy pracuj(cid:261) za darmo, ci pierwsi zmuszeni s(cid:261) do robienia tego samego b(cid:261)d(cid:296) sprzedawania artykułów za niewielkie pieni(cid:261)dze. Dodatkowy podatek na kursy j(cid:266)zykowe Ust(cid:266)pstwa wobec jednej bran(cid:298)y zawsze skutkuj(cid:261) w wy(cid:298)szych podatkach dla innej gał(cid:266)zi gospodarki. W ten sposób rz(cid:261)d postanowił obło(cid:298)yć 22 podatkiem VAT działalno(cid:286)ć szkoleniow(cid:261). Jak mówi 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świat, polityka i my
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: