Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 007090 21293198 na godz. na dobę w sumie
Święty Peregryn - ebook/pdf
Święty Peregryn - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7569-718 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Peregryn Laziosi zasłynął cudownym uzdrowieniem wymodlonym u samego ukrzyżowanego Jezusa. Jest orędownikiem wszystkich najciężej chorych, zwłaszcza na choroby nowotworowe; tych, którym lekarze nie dają nadziei; tych, którym ludzką miarą pomóc nie sposób. Ale dla Boga nie ma spraw niemożliwych.

Książka prezentuje postać św. Peregryna, patrona chorych na raka, oraz zbiór modlitw, które za jego pośrednictwem każdy potrzebujący może zanosić do Boga. Kto czuje, że jego choroba nad nim zwycięża, kto gorąco wierzy w moc Bożego Miłosierdzia, ten w treści książki odnajdzie nadzieję, a w słowach modlitw siłę do walki z chorobą i dźwigania jej krzyża.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Święty Peregryn modlitwy do Orędownika najciężej chorych, którym lekarze nie dają nadziei na wyzdrowienie Patron chorych na raka ImprImatur Kuria Metropolitalna w Krakowie nr 3273/2015, 9 grudnia 2015 r. ks. Jan Szkodoń, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB, cenzor KoreKta Agata Chadzińska Magdalena Jankosz Projekt okładki Izabela Puk Skład Izabela Puk ISBN 978-83-7569-718-6 © 2016 Dom Wydawniczy „Rafael” ul. Dąbrowskiego 16 30-532 Kraków tel./fax 12 411-14-52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl Królewska Droga Krzyża WSTĘP PATRON DAJĄCY NADZIEJĘ „W moim ciele dopełniam braki udręk Chry- stusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” – pisał św. Paweł Apostoł (Kol 1,24), ukazując nam wszystkim zbawczą wartość cierpienia. Jednym z tych, którzy dopełniali w swym ciele Chrystusowych udręk, był św. Peregryn Laziosi (1265-1345). Znosił wielkie boleści, a dzięki żarliwej modlitwie został uzdrowiony i z tego właśnie powodu uważany jest za czu- łego wspomożyciela tych, którzy przeżywają fizyczne i psychiczne cierpienia. Święty Pe- regryn został patronem chorych na raka, osób cierpiących na AIDS, dolegliwości stóp lub na nieuleczalne choroby. We Włoszech niemal dorównuje popularnością św. Ricie z Cascii i św. Judzie Tadeuszowi. Zapoznaj się z jego niezwykłym życiem... 3 Królewska Droga Krzyża ROZDZIAŁ I WIELKI CUD! Na większości obrazów i obrazków przed- stawiających św. Peregryna Laziosiego widzimy otoczonego aniołami, odzianego w czarny habit zakonnika z obnażoną obandażowaną prawą nogą, półleżącego przed krucyfiksem, z którego schodzi doń Chrystus. Scena ta obrazuje wielki cud, jakiego doświadczył ten włoski święty. PROBLEMY Z NOGĄ Sześćdziesięcioletni Peregryn od pewnego już czasu cierpiał z powodu paskudnej rany, która utworzyła mu się na prawej nodze. Ponoć była ona tak straszna, że można było zobaczyć przez nią kość, a tym, którzy tę ranę widzie- li, zbierało się na płacz. Kończyna, na której ta rana się pojawiła, była spuchnięta i pewnie czarna od zgangrenowanych tkanek. Wiele osób sądziło, że dni zakonnika są już policzone. 4 Królewska Droga Krzyża Według Nicolo Borghesego – autora na- pisanego około 1483 roku najważniejszego żywota św. Peregryna i, jak wszyscy zgodnie twierdzą, najbliższego prawdy o tym oddanym Bogu i ludziom człowieku – był to rak, ale nie możemy być tego w stu, a nawet w pięćdzie- sięciu procentach pewni. Podejrzewano jednak, że faktycznie mogły nastąpić już zmiany no- wotworowe i wdała się gangrena. Czy tak było w istocie, tego do końca nie wiadomo. Diagno- zy z XIV wieku różniły się bowiem dość znacz- nie od współczesnych. Charakterystyczną cechą tej rany był to- warzyszący jej potworny, nieznośny fetor, na skutek którego zakonnika unikali nawet jego współbracia, także ci, którzy musieli się nim opiekować. Ba! Sam Peregryn sobą się brzy- dził. Rana powodowała dotkliwy ból – nie tyl- ko fizyczny, ale i psychiczny. Z czasem Peregryna zaczęto nazywać dru- gim Hiobem. Cierpiał bardzo. Choroba była dla niego bardzo kłopotliwa i wyczerpała go do cna, ale nie lamentował, nie użalał się nad swym 5 Królewska Droga Krzyża losem. Znosił tę chorobę jak każdą inną. Przyj- mował ten „Boży dopust”, wyraz przedziwnej Bożej miłości z niezmienną, stałą pogodą ducha, z wiarą w słowa Pawła Apostoła, że cnota wła- śnie w słabościach się doskonali. Borghese pi- sał, że była to zesłana przez Boga próba, swoisty dowód i wyraz nadprzyrodzonej Bożej miłości. Peregryn z pewnością też tak na to patrzył. TRZYDZIEŚCI LAT NA STOJĄCO! Borghese podał możliwą przyczynę choroby, tej rany Peregryna. Miałyby nią być niezwykle surowe umartwienia, jakim oddawał się zakon- nik, a zwłaszcza jedno z nich, wprost niewiary- godne, polegające na tym, że przez 30 lat – dzień w dzień i noc w noc – nigdy... nie siadał. Ro- bił wszystko na stojąco. Na stojąco jadł, modlił się, lekko tylko przyklękając, a przegrywając ze zmęczeniem, na krótki czas opierał się o ka- mienną ścianę lub, przebywając na zakonnym 6 Królewska Droga Krzyża ROZDZIAŁ IX MODLITWY MODLITWA I Święty Peregrynie, dałeś nam przykład do naśladowania, bo jako chrześcijanin byłeś odda- ny miłości, jako serwita byłeś wierny w służbie, jako pokutnik pokornie uznawałeś swój grzech, dotknięty – cierpliwie znosiłeś cierpienie. Orę- duj za nami u Ojca Niebieskiego, abyśmy jak ty, oddani, pokorni i cierpliwi, mogli otrzymać od Jezusa Chrystusa łaskę, o którą prosimy. Amen. MODLITWA O CUD Panie Jezu, stoję przed Tobą taki, jaki je- stem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę, przebacz mi. W Twoje imię przeba- czam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciw- ko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów 56 Królewska Droga Krzyża i ich dzieł. Oddaję się Tobie, Panie Jezu, cał- kowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź, Panie Jezu, osłoń mnie najdroższą Krwią Twoją i napełnij swoim Duchem Świętym. Kocham Cię, Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Maryjo, Matko moja, Królowo Pokoju, św. Peregrynie, patronie chorych na raka, wszyscy aniołowie i święci, przyjdźcie mi z pomocą. Amen. MODLITWA DO ŚW. PEREGRYNA Drogi św. Peregrynie, potrzebuję twojej po- mocy. Tak bardzo boję się o swoje życie. Ta po- ważna choroba sprawia, że tęsknię za znakiem Bożej miłości. Pomóż mi naśladować twoją 57 Królewska Droga Krzyża SPIS TREŚCI Wstęp Patron dający nadzieję ................................................3 Rozdział I Wielki cud! ....................................................................4 Problemy z nogą .......................................................4 Trzydzieści lat na stojąco! ........................................6 Nogę trzeba amputować! ..........................................8 Niezwykła noc ........................................................10 Wielki cud! .............................................................13 Rozdział II Peregryn z rodu Laziosich .........................................16 Utracjusz? ...............................................................16 Tumult w Forli ........................................................17 Święty Filip Benizi i serwici ..................................18 Peregryn i Filip .......................................................27 Rozdział III Pokaż mi drogę zbawienia .........................................30 Objawienie .............................................................30 U serwitów w Sienie ..............................................32 Rozdział IV Zakonnik doskonały...................................................34 Brat Joachim i ksiądz Franciszek ...........................34 63 Królewska Droga Krzyża Rozdział V Peregryn w Forli.........................................................39 Matka i syn .............................................................39 Boże słowo, Boże prawo ........................................41 Post i pokuta ...........................................................42 Przykład świętego życia .........................................43 Kapłan czy brat laik? ..............................................44 Rozdział VI Powrót do domu Ojca ................................................46 Rozdział VII Cudotwórca.................................................................47 W chwale ołtarzy ....................................................51 Żywot ....................................................................52 Rozdział VIII Pośmiertny kult ..........................................................54 Rozdział IX Modlitwy .....................................................................56 Modlitwa I ..............................................................56 Modlitwa o cud .......................................................56 Modlitwa do św. Peregryna ....................................57 Modlitwa do św. Peregryna za chorych krewnych i przyjaciół .....................58 Modlitwa chorych ..................................................59 Modlitwa za chorego ..............................................60 Bibliografia .................................................................62 64 Królewska Droga Krzyża
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Święty Peregryn
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: