Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00477 018639 23462778 na godz. na dobę w sumie
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik - ebook/pdf
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3953-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Dołącz do programistów języka Swift!

Firma Apple od lat z powodzeniem i świetnym wyczuciem potrzeb klientów działa na rynku elektroniki użytkowej. Pracujący w niej inżynierowie projektują produkty oryginalne, funkcjonalne i wyprzedzające swoją epokę. Ważną składową tego sukcesu jest wysokiej jakości oprogramowanie, które można tworzyć wyłącznie za pomocą wydajnych, wygodnych w użyciu i nowoczesnych narzędzi programistycznych. Przewodnik ten poświęcono językowi Swift, który jest podstawą oprogramowania współpracującego z macOS, iOS, watchOS oraz tvOS. Od chwili wprowadzenia na rynek w 2014 roku Swift doczekał się już trzeciej wersji i powoli wypiera królujący niepodzielnie od lat Objective-C.

Jeśli chcesz poznać najnowszą wersję języka Swift oraz środowisko programistyczne Xcode, sięgnij po tę książkę! Opanujesz dzięki niej przejrzystą składnię Swifta, typy danych oraz sposoby deklarowania stałych i zmiennych. Dowiesz się, jak tworzyć instrukcje warunkowe i pętle, jak korzystać z operatorów, funkcji, tablic, słowników, krotek i klas. Poznasz elementy interfejsu użytkownika, nauczysz się zarządzać danymi w swoich aplikacjach i posługiwać się komentarzami. Zrozumiesz także, jak działają narzędzia oferowane przez środowisko Xcode, i zyskasz wiedzę o podstawach pisania testów jednostkowych. Czas na naukę!

Wkrocz w świat programowania na platformy Apple!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłez wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Małgorzata Kulik Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/swifpk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-3497-7 Copyright © Helion 2017 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................... 9 //TODO: 1. Swift ........................................................................................................................... 11 //MARK: 1.1. Język programowania Swift .......................................................................................................... 11 //MARK: 1.2. Narzędzia programisty .................................................................................................................. 11 //MARK: 1.3. Podstawowe informacje o składni języka .................................................................................... 12 //TODO: 2. Playground .................................................................................................................. 13 //MARK: 2.1. Uruchomienie środowiska playground ....................................................................................... 13 //MARK: 2.2. Hello, playground ........................................................................................................................ 14 //MARK: 2.3. Quick Look ...................................................................................................................................... 14 //MARK: 2.4. Pomoc kontekstowa ....................................................................................................................... 15 //TODO: 3. Wyświetlamy dane print() ............................................................................................. 17 //MARK: 3.1. Wyświetlanie tekstu ....................................................................................................................... 17 //MARK: 3.2. Wyświetlamy zmienne ................................................................................................................... 18 //TODO: 4. Deklarowanie stałych i zmiennych .................................................................................. 19 //MARK: 4.1. Deklarowanie zmiennych .............................................................................................................. 19 //MARK: 4.2. Deklarowanie stałych ..................................................................................................................... 20 //MARK: 4.3. Optional ........................................................................................................................................... 20 //TODO: 5. Komentarze ................................................................................................................. 23 //MARK: 5.1. Komentarz liniowy ......................................................................................................................... 23 //MARK: 5.2. Komentarz blokowy ....................................................................................................................... 23 //MARK: 5.3. Komentarz bardziej czytelny ........................................................................................................ 23 //MARK: 5.4. Komentarze zagnieżdżone ............................................................................................................ 24 //MARK: 5.5. Grupowanie kodu, znacznik MARK ........................................................................................... 24 //MARK: 5.6. Grupowanie kodu, znacznik TODO ........................................................................................... 24 //MARK: 5.7. Grupowanie kodu, znacznik FIXME ........................................................................................... 24 //TODO: 6. Typy danych ................................................................................................................. 25 //MARK: 6.1. Typ danych Bool ............................................................................................................................. 25 //MARK: 6.2. Typ danych Bit ................................................................................................................................ 25 //MARK: 6.3. Typ danych Int ................................................................................................................................ 25 //MARK: 6.4. Typ danych Int8 .............................................................................................................................. 26 Poleć książkęKup książkę 6 Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik //MARK: 6.5. Typ danych UInt8 .......................................................................................................................... 26 //MARK: 6.6. Typ danych Int16 ........................................................................................................................... 26 //MARK: 6.7. Typ danych UInt16 ........................................................................................................................ 26 //MARK: 6.8. Typ danych Int32 ........................................................................................................................... 27 //MARK: 6.9. Typ danych UInt32 ........................................................................................................................ 27 //MARK: 6.10. Typ danych Int64 ......................................................................................................................... 27 //MARK: 6.11. Typ danych UInt64 ...................................................................................................................... 27 //MARK: 6.12. Typ danych Float .......................................................................................................................... 27 //MARK: 6.13. Typ danych Double ...................................................................................................................... 28 //MARK: 6.14. Typ danych Float80 ...................................................................................................................... 29 //MARK: 6.15. Typ danych Character (znakowy) .............................................................................................. 29 //MARK: 6.16. Typ danych Range ........................................................................................................................ 29 //MARK: 6.17. Typ danych String ........................................................................................................................ 30 //MARK: 6.18. Typ danych Array ......................................................................................................................... 31 //TODO: 7. Operatory .................................................................................................................... 33 //MARK: 7.1. Operator przypisania (=) ............................................................................................................... 33 //MARK: 7.2. Operatory jednoargumentowe (– + !) ......................................................................................... 33 //MARK: 7.3. Operator inkrementacji (++) ........................................................................................................ 33 //MARK: 7.4. Operator dekrementacji (--) ......................................................................................................... 34 //MARK: 7.5. Operatory arytmetyczne (+ – * / ) ............................................................................................ 34 //MARK: 7.6. Operatory porównania (== === != = =) ......................................................................... 35 //MARK: 7.7. Operator trójargumentowy (?:) .................................................................................................... 35 //TODO: 8. Kontrola przepływu działania programu ......................................................................... 37 //MARK: 8.1. Instrukcja if ...................................................................................................................................... 37 //MARK: 8.2. Instrukcja switch ............................................................................................................................. 38 //TODO: 9. Pętle ........................................................................................................................... 41 //MARK: 9.1. Pętla for-in ....................................................................................................................................... 41 //MARK: 9.2. Pętla for ............................................................................................................................................ 41 //MARK: 9.3. Pętla while ........................................................................................................................................ 42 //MARK: 9.4. Pętla repeat-while ........................................................................................................................... 42 //TODO: 10. Funkcje ...................................................................................................................... 43 //MARK: 10.1. Funkcje bez argumentów ............................................................................................................ 43 //MARK: 10.2. Funkcje z argumentami ............................................................................................................... 43 //MARK: 10.3. Funkcja zwraca wartość ............................................................................................................... 45 //TODO: 11. Tablice ....................................................................................................................... 47 //MARK: 11.1. Deklarowanie tablicy ................................................................................................................... 47 //MARK: 11.2. Wyświetlenie elementów tablicy ................................................................................................ 48 //MARK: 11.3. Liczba elementów tablicy ............................................................................................................ 48 //MARK: 11.4. Dodawanie elementów do tablicy .............................................................................................. 49 //MARK: 11.5. Usuwanie elementu z tablicy ...................................................................................................... 49 //MARK: 11.6. Łączenie dwóch tablic .................................................................................................................. 51 //MARK: 11.7. Sortowanie tablicy ........................................................................................................................ 51 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 //TODO: 12. Słowniki .................................................................................................................... 53 //MARK: 12.1. Deklarowanie słowników ............................................................................................................ 53 //MARK: 12.2. Wyświetlenie elementów słownika ............................................................................................ 53 //MARK: 12.3. Liczba elementów słownika ........................................................................................................ 54 //MARK: 12.4. Dodawanie elementów do słownika .......................................................................................... 54 //MARK: 12.5. Edycja elementu słownika ........................................................................................................... 55 //MARK: 12.6. Usuwanie elementu słownika ..................................................................................................... 55 //TODO: 13. Touples, czyli krotki .................................................................................................... 57 //MARK: 13.1. Deklaracja krotki .......................................................................................................................... 57 //MARK: 13.2. Przypisywanie krotki do zmiennej ............................................................................................. 58 //MARK: 13.3. Zagnieżdżone krotki .................................................................................................................... 59 //TODO: 14. Typ wyliczeniowy ........................................................................................................ 61 //MARK: 14.1. Deklaracja typu wyliczeniowego ................................................................................................ 61 //TODO: 15. Klasy ......................................................................................................................... 63 //MARK: 15.1. Deklaracja klasy ............................................................................................................................ 63 //MARK: 15.2. Konstruktor klasy ......................................................................................................................... 64 //MARK: 15.3. Destruktor klasy ........................................................................................................................... 64 //MARK: 15.4. Metody klasy ................................................................................................................................. 65 //MARK: 15.5. Getter i setter ................................................................................................................................. 66 //MARK: 15.6. Obserwator .................................................................................................................................... 66 //MARK: 15.7. Dziedziczenie ................................................................................................................................ 67 //TODO: 16. Extensions ................................................................................................................. 71 //TODO: 17. Narzędzie Xcode ......................................................................................................... 73 //MARK: 17.1. Uruchamiamy Xcode ................................................................................................................... 73 //MARK: 17.2. Interfejs aplikacji .......................................................................................................................... 76 //TODO: 18. Budowa aplikacji ........................................................................................................ 81 //MARK: 18.1. Outles ............................................................................................................................................. 81 //MARK: 18.2. Actions ........................................................................................................................................... 84 //MARK: 18.3. Delegate ......................................................................................................................................... 87 //TODO: 19. Kontrolki do obsługi tekstu .......................................................................................... 91 //MARK: 19.1. UILabel, najważniejsze atrybuty ................................................................................................ 91 //MARK: 19.2. UILabel, wyświetlenie tekstu ...................................................................................................... 91 //MARK: 19.3. UITextField ................................................................................................................................... 94 //MARK: 19.4. Pobieramy tekst z TextField i wyświetlamy w Label ............................................................... 94 //MARK: 19.5. TextField — wprowadzanie hasła .............................................................................................. 97 //MARK: 19.6. TextField — ukrywanie klawiatury ............................................................................................ 98 //TODO: 20. Elementy formularza ................................................................................................ 101 //MARK: 20.1. Switch ...........................................................................................................................................101 //MARK: 20.2. Segmented Control ....................................................................................................................104 //MARK: 20.3. Slider .............................................................................................................................................106 Poleć książkęKup książkę 8 Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik //TODO: 21. Nawigacja ................................................................................................................ 111 //MARK: 21.1. Navigation Bar ............................................................................................................................111 //MARK: 21.2. Tab Bar .........................................................................................................................................117 //TODO: 22. Kontrolery ............................................................................................................... 121 //MARK: 22.1. Zmiana nazwy kontrolera (podstawowy widok) ...................................................................121 //MARK: 22.2. Zmiana nazwy kontrolera (kolejne widoki) ...........................................................................122 //MARK: 22.3. Przesyłanie danych między kontrolerami ..............................................................................126 //TODO: 23. Table View ............................................................................................................... 131 //MARK: 23.1. Tabela ...........................................................................................................................................131 //MARK: 23.2. Tablica, czyli źródło danych dla TableView ...........................................................................134 //MARK: 23.3. Dostosowujemy wiersz tabeli ...................................................................................................136 //TODO: 24. Mapy ....................................................................................................................... 143 //MARK: 24.1. Uzyskanie uprawnień dla aplikacji ..........................................................................................143 //MARK: 24.2. Moja lokalizacja na mapie .........................................................................................................146 //MARK: 24.3. Dodanie punktu na mapie ........................................................................................................148 //MARK: 24.4. Utworzenie regionu na mapie ..................................................................................................149 //TODO: 25. Core Data ................................................................................................................. 157 //MARK: 25.1. Podstawy ......................................................................................................................................157 //MARK: 25.2. Struktura danych ........................................................................................................................158 //MARK: 25.3. Zapis danych ...............................................................................................................................159 //MARK: 25.4. Odczyt danych ............................................................................................................................162 //TODO: 26. Testy ....................................................................................................................... 165 //MARK: 26.1. Automatyczne testowanie kodu ...............................................................................................165 Podsumiowanie ........................................................................................................................ 169 Skorowidz ............................................................................................................................... 171 Poleć książkęKup książkę //TODO: 6. Typy danych 25 //TODO: 6. Typy danych //MARK: 6.1. Typ danych Bool var toJestPrawda:Bool = true var toJestFalsz:Bool = false Typ danych Bool przechowuje tylko dwie wartości — true lub false (prawda lub fałsz). //MARK: 6.2. Typ danych Bit var bitZero = Bit.Zero var bitOne = Bit.One Typ danych Bit może przechowywać tylko dwie wartości — Zero lub One. //MARK: 6.3. Typ danych Int var liczbaCalkowita: Int = 23453 Typ danych Int jest jednym z najpopularniejszych typów zmiennych. Może przecho- wywać liczby z zakresu od –9223372036854775808 do 9223372036854775807 dla ma- szyn 64-bitowych, z kolei dla maszyn 32-bitowych zakres ten wynosi od –2147483648 do 2147483647. Analogicznie zachowuje się typ UInt, czyli liczba całkowita bez znaku (unsigned). Przyjmuje on różne maksymalne zakresy, w zależności od tego, czy pro- gram pracuje na platformie 32-bitowej, czy 64-bitowej. W języku Swift zdefiniowano osiem typów danych służących do przechowywania liczb całkowitych; przedstawia to tabela 6.1. Poleć książkęKup książkę 26 Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik Tabela 6.1. Typy danych służących do przechowywania liczb całkowitych Typ Int8 Int16 Int32 Int64 UInt8 UInt16 UInt32 UInt64 Wartość minimalna –128 –32 768 –2 147 483 648 –9 223 372 036 854 775 808 0 0 0 0 Wartość maksymalna 127 32 767 2 147 483 647 9 223 372 036 854 775 807 255 65 535 4 294 967 295 18 446 744 073 709 551 615 //MARK: 6.4. Typ danych Int8 var liczbaCalkowita:Int8 = -100 Typ Int8 może przechowywać liczby z zakresu od –128 do 127. //MARK: 6.5. Typ danych UInt8 var liczbaCalkowita: UInt8 = 255 Typ UInt8 może przechowywać liczby z zakresu od 0 do 255. Literka U na początku nazwy oznacza Unsigned, czyli bez znaku. //MARK: 6.6. Typ danych Int16 var liczbaCalkowita: Int16 = – 30000 Typ Int16 może przechowywać liczby z zakresu od –32768 do 32767. //MARK: 6.7. Typ danych UInt16 var liczbaCalkowita: UInt16 = 65000 Typ UInt16 może przechowywać liczby z zakresu od 0 do 65535. Poleć książkęKup książkę //TODO: 6. Typy danych 27 //MARK: 6.8. Typ danych Int32 var liczbaCalkowita:Int32 = – 30000000 Typ Int32 może przechowywać liczby z zakresu od –2147483648 do 2147483647. //MARK: 6.9. Typ danych UInt32 var liczbaCalkowita: UInt32 = 4000000000 Typ UInt32 może przechowywać liczby z zakresu od 0 do 4294967295. //MARK: 6.10. Typ danych Int64 var liczbaCalkowita: Int64 = 90000000000 Typ Int64 pozwala przechować bardzo duże liczby, z zakresu od –9223372036854775808 do 9223372036854775807. //MARK: 6.11. Typ danych UInt64 var liczbaCalkowita: UInt64 = 10000000000000 Typ UInt64 pozwala przechować bardzo duże liczby dodatnie, z zakresu od 0 do 18446744073709551615. //MARK: 6.12. Typ danych Float var liczbaPi: Float = 3.14 W języku Swift do reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych służą trzy typy danych; są to typ Float (pozwala na przechowywanie danych na 32 bitach), typ Double ( alias Float64 przechowuje dane na 64 bitach) oraz Float80 ( extended-precision wyko- rzystuje aż 80 bitów). var liczbaPi = 3.14 Poleć książkęKup książkę 28 Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik Deklarując zmienną w ten sposób, zadeklarujemy ją nie jako typ Float, lecz jako typ Double. Swift domyślnie zwiększa dokładność danych (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Deklaracja zmiennej typu Float //MARK: 6.13. Typ danych Double var liczbaPiWiekszaPrecyzja: Double = 3.141592 Typ Double również pozwala na przechowywanie liczb zmiennoprzecinkowych, jed- nak w odróżnieniu od typu Float ten typ umożliwia przechowywanie liczb z większą dokładnością po przecinku niż typ Float (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. Deklaracja zmiennej typu Double Dla przykładu porównamy liczbę PI przypisaną do zmiennej typu Float i Double. Stała M_PI jest liczbą PI zdefiniowaną we frameworku Foundation. Kiedy podstawimy tę wartość do zmiennych typu Float i Double, widzimy różnicę na szóstym miejscu po przecinku. Przy dokładnych obliczeniach mogłoby to generować błędy. Poleć książkęKup książkę //TODO: 6. Typy danych 29 //MARK: 6.14. Typ danych Float80 var liczbaZmiennoPrzecinkowa: Float80 = 3.141592 Typ Float80 wykorzystuje 80 bitów do przechowywania danych. //MARK: 6.15. Typ danych Character (znakowy) var litera:Character = a Typ danych Character służy do reprezentacji jednego znaku tekstowego. var symbolDolara = \u{0024} // wyświetlimy znak $ Znak dolara wyświetlamy za pomocą konstrukcji \u{n}, gdzie n jest liczbą szesnastkową reprezentującą symbol w tablicy Unicode. Listę symboli można znaleźć pod adresem https://unicode-table.com/en/#control-character (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Strona internetowa z symbolami Unicode //MARK: 6.16. Typ danych Range var dniPracujace: Range = 1.. 6 Typ danych Range określa przedział liczb w zakresie „od do”. Taka deklaracja oznacza przedział prawostronnie otwarty. Początek przedziału to cyfra 1, a koniec przedziału to cyfra 6. Przedział w tym przypadku składa się z cyfr (1, 2, 3, 4 ,5). var dniPracujace: Range = 1...5 Poleć książkęKup książkę 30 Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik Taka deklaracja określa przedział prawostronnie domknięty. Początek przedziału to cyfra 1, a koniec przedziału to cyfra 6. Przedział w tym przypadku składa się z cyfr (1, 2, 3, 4, 5). // Przypadek dniPracujace:Range = 1.. 6 var dniPracujace:startIndex // wyświetli cyfrę 1 var dniPracujace:endIndex // wyświetli cyfrę 5 // Przypadek dniPracujace:Range = 1...5 var dniPracujace:startIndex // wyświetli cyfrę 1 var dniPracujace:endIndex // wyświetli cyfrę 5 Do określenia początku przedziału służy właściwość obiektu o nazwie startIndex, a do określenia końca przedziału — właściwość endIndex. //MARK: 6.17. Typ danych String var imie: String = Paweł var nazwisko: String = Pasternak Typ danych String służy do przechowywania napisów. Napisy ujmujemy w podwójny cudzysłów. Poniżej przedstawię kilka najbardziej popularnych operacji na tym typie danych. imie.lowercaseString // paweł Metoda lowercaseString zamienia duże litery na małe litery. imie.uppercaseString // PAWEŁ Metoda uppercaseString zamienia małe litery na duże litery. imie + + nazwisko // Paweł Pasternak Do łączenia dwóch napisów typu String służy znak +. Jest to duże ułatwienie w po- równaniu z Objective-C. imie.endIndex // 4 Właściwość endIndex określa długość ciągu znaków. var znak: Character = 1 imie.append(znak) // Paweł1 Metoda append służy do dodawania pojedynczego znaku do zmiennej typu String. Poleć książkęKup książkę //TODO: 6. Typy danych 31 //MARK: 6.18. Typ danych Array var wartoscVat[Int] = [0, 9, 18, 23] Tablica służy do przechowywania wartości tego samego typu. Ta sama wartość może pojawić się w tablicy wielokrotnie. Elementy tablicy umieszczamy w kwadratowym nawiasie i rozdzielamy przecinkiem. Poniżej przedstawię podstawowe operacje związane z tablicami. wartoscVat.count // 4 Metoda count wyświetli ilość elementów tablicy. wartoscVat.append(25) // [0, 9, 18, 23, 25] Metoda append doda nowy element do tablicy. wartoscVat.dropFirst() // [9, 18, 23, 25] Metoda dropFirst usuwa pierwszy element tablicy. wartoscVat.dropFirst() // [9, 18, 23, 25] Metoda dropLast usuwa ostatni element tablicy. wartoscVat.insert(19, atIndex:3) // [0, 9, 18, 19, 23] Metoda insert wstawia element na określonej pozycji. Poleć książkęKup książkę 32 Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik Poleć książkęKup książkę Skorowidz A akcja, 84 aplikacja, 81 uzyskanie uprawnień, 143 atrybuty nowego projektu, 75 pola tekstowego, 94 automatyczne testowanie, 165 B biblioteka MapKit, 143 błędy, 168 budowa aplikacji, 81 C Connections Inspector, 88 Core Data, 157 odczyt danych, 162 struktura danych, 158 zapis danych, 159 D Debug area, 79 deklarowanie klasy, 63 krotki, 57 słownika, 53 stałej, 20 tablicy, 47 typu Optional, 20 typu wyliczeniowego, 61 zmiennej, 19 delegacja, 87 destruktor klasy, 64 dodawanie elementów do słownika, 54 elementów do tablicy, 49 przycisku, 84 dziedziczenie, 67 E Editor area, 78 edycja elementu słownika, 55 elementy formularza, 101 etykieta Label, 91, 92 extensions, 71 F formularze, 101 framework Core Data, 157 funkcja print(), 17 funkcje bez argumentów, 43 z argumentami, 43 zwracające wartość, 45 G H getter, 66 grupowanie kodu, 24 hasło, 97 Poleć książkęKup książkę 172 Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik I L IDE, Integrated Development Environment, 11 identyfikator TableViewCell, 139 instrukcja if, 37 switch, 38 interfejs, 76, 82, 85 język Swift, 11 Jump bar, 77 J K klasa Square, 165, 167 Squre, 166 klasy, 63 deklaracja, 63 destruktor, 64 dziedziczenie, 67 konstruktor, 64 metody, 65 klucz NSLocationWhenInUseUsageDescription, 145 komentarze blokowe, 23 liniowe, 23 zagnieżdżone, 24 konstruktor klasy, 64 kontroler, 82, 85, 121 przesyłanie danych, 126 zmiana nazwy, 121, 122 kontrolka MKMapView, 143 Segmented Control, 104 Slider, 107 Switch, 102 TextField, 81 kontrolki do obsługi tekstu, 91 krotki, 57 deklaracja, 57 przypisywanie do zmiennej, 58 zagnieżdżone, 59 Library panel, 79 liczba elementów słownika, 54 tablicy, 48 lista, 112 logika biznesowa, 81 lokalizacja, 146 Ł łączenie dwóch tablic, 51 M mapa, 143 dodawanie punktów, 148 pineska, 155 tworzenie regionów, 149 współrzędne regionu, 156 wyświetlanie lokalizacji, 146 metoda didSet, 66 get, 66 set, 66 willSet, 66 metody klasy, 65 testowe, 166 MKMapView, 143 N narzędzia programisty, 11 narzędzie Xcode, 73 Navigation Bar, 111 kolor przycisków, 116 przycisk przejścia, 114 widok szczegółów, 114 Navigator panel, 76 nawigacja, 111 Navigation Bar, 111 Tab Bar, 117 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 173 O obserwator, 66 obsługa interfejsu, 82, 84 TableViewCell, 138 tekstu, 91 odczyt danych, 162 okno Xcode, 73 opcja Quick Look, 14 operator dekrementacji, 34 inkrementacji, 33 przypisania, 33 trójargumentowy, 35 operatory arytmetyczne, 34 jednoargumentowe, 33 porównania, 35 Optional, 20 Optional Binding, 21 P pętla for, 41 for-in, 41 repeat-while, 42 while, 42 playground, 13 pomoc kontekstowa, 15 Quick Look, 14 uruchomienie środowiska, 13 plik info.plist, 145 pole tekstowe, 94 atrybuty, 94 połączenie dataSource z View Controller, 132, 137 między widokami, 128 Outlet, 93 projekt Map View, 143 punkt na mapie, 148 R region na mapie, 149 rozszerzenia, 71 S schemat połączeń widoków, 115 Segmented Control, 104 setter, 66 składnia języka, 12 Slider, 106 słowniki, 53 deklarowanie, 53 dodawanie elementów, 54 edycja elementu, 55 liczba elementów, 54 usuwanie elementu, 55 wyświetlenie elementów, 53 słowo kluczowe newValue, 66 override, 68 sortowanie tablicy, 51 stałe, 20 struktura danych, 158 Swift, 11 Switch, 101 symulowana lokalizacja telefonu, 151 symulowany ruch osoby, 151 środowisko playground, 13 Xcode, 73 Ś T Tab Bar, 117 łączenie widoku, 119 tabela, 131 dostosowanie wierszy, 136 Table View, 131 tablica, 134 tablice, 47, 134 deklarowanie, 47 dodawanie elementów, 49 liczba elementów, 48 łączenie, 51 sortowanie, 51 usuwanie elementu, 49 wyświetlenie elementów, 48 tekst, 91 testy automatyczne, 165 Poleć książkęKup książkę 174 Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik TextField, 94 ukrywanie klawiatury, 98 wprowadzanie hasła, 97 zdarzenia, 95 Toolbar, 77 tworzenie aplikacji, 74 Outlet, 95, 107 połączenia, 88 typ danych Array, 31 Bit, 25 Bool, 25 Character, 29 Double, 28 Float, 27 Float80, 29 Int, 25 Int16, 26 Int32, 27 Int64, 27 Int8, 26 Range, 29 String, 30 UInt16, 26 UInt32, 27 UInt64, 27 UInt8, 26 typy hierarchiczne, 111 płaskie, 111 sterowania treścią, 111 wyliczeniowe, 61 U UILabel, 91 UITextField, 94 ukrywanie klawiatury, 98 uprawnienia dla aplikacji, 143 usuwanie elementu słownika, 55 z tablicy, 49 Utilities area, 78 V View Controller, 119 W warstwa prezentacji danych, 81 wartość nil, 21 widok interfejsu, 82, 85, 92 kontrolera, 82, 85, 92 mapy, 144 okna listy, 112 tabeli, 134, 136, 142 Table View, 131 wiersz tabeli, 136 wprowadzanie hasła, 97 wyświetlanie lokalizacji, 146 tekstu, 17 zmiennej, 18 elementów słownika, 53 elementów tablicy, 48 tekstu, 91 X Xcode atrybuty nowego projektu, 75 Debug area, 79 Editor area, 78 interfejs aplikacji, 76 Jump bar, 77 Library panel, 79 Navigator panel, 76 Toolbar, 77 tworzenie aplikacji, 74 uruchamianie, 73 Utilities area, 78 Z zakładka Connections Inspector, 88 zapis danych, 159 zintegrowane środowisko programistyczne, 11 zmiana nazwy kontrolera, 121 zmienne, 18 znacznik FIXME, 24 MARK, 24 TODO, 24 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: