Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00302 004707 22931986 na godz. na dobę w sumie
Sycylia. Travelbook. Wydanie 3 - książka
Sycylia. Travelbook. Wydanie 3 - książka
Autor: , Liczba stron: 232
Wydawca: Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4056-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> przewodniki turystyczne po kontynentach i regionach
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Sycylia to największa wyspa na Morzu Śródziemnym, owiana starożytnymi mitami i uwikłana we wciąż żywe historie mafijne. Ekscytująca i urokliwa, z budzącą respekt Etną, dzikimi plażami, zacisznymi zatokami i słonecznymi winnicami. Uliczki Syrakuz, Palermo i Taorminy prowadzą do świątyń, amfiteatrów i pałaców przypominających o wpływach greckich, arabskich, normańskich i bizantyjskich... Istny kulturowy tygiel, feeria zapachów, spektakularnych widoków oraz smaków kuchni zakrapianej wybornymi oliwą i winem. Sycylię chce się chłonąć wszystkimi zmysłami!

Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne umożliwią staranne zaplanowanie podróży.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sycylia Autorki przewodnika: Agnieszka Fundowicz, Agnieszka Masternak (Informacje krajoznawcze, Informacje praktyczne) Redaktor prowadzący: Maciej Żemojtel Aktualizacja: Aleksander Król Redakcja: Anna Pałczyńska Redakcja techniczna: Katarzyna Leja Projekt okładki: Ewa Jarocka; materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej pu- blikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorki oraz wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za zwią- zane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorki oraz wydawnictwo Helion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania infor- macji zawartych w książce. Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel.: 32 2309863 e-mail: redakcja@bezdroza.pl księgarnia internetowa: http://bezdroza.pl Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: http://bezdroza.pl/user/opinie/?besyt3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydanie III ISBN: 978-83-283-4056-5 Copyright © Helion, 2018 • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! Nasza społeczność 3 I C Ś E R T I S P S Spis treści ATRAKCJE SYCYLII _______________________________________ 8 INFORMACJE PRAKTYCZNE ____________ 17 PRZED WYJAZDEM ______________________________________18 Wybór czasu podróży _________________________________________18 Formalności ________________________________________________19 DOJAZD _______________________________________________21 Podróż samolotem ___________________________________________21 Podróż samochodem _________________________________________21 Podróż autobusem ___________________________________________22 Podróż pociągiem ____________________________________________22 NA MIEJSCU ____________________________________________23 Podróżowanie po Sycylii _______________________________________23 Noclegi ____________________________________________________24 Wyżywienie ________________________________________________26 INFORMATOR A–Z _______________________________________28 INFORMACJE KRAJOZNAWCZE ________________43 KRAJOZNAWCZE ABC ____________________________________44 Klimat _____________________________________________________45 Przyroda ___________________________________________________46 SPOŁECZEŃSTWO _______________________________________51 Mafia ______________________________________________________52 Język ______________________________________________________53 KULTURA I SZTUKA ______________________________________56 Rzemiosło __________________________________________________56 Architektura ________________________________________________56 Muzyka tradycyjna ___________________________________________62 Święta i festiwale_____________________________________________63 KUCHNIA WŁOSKA ______________________________________66 Kuchnia sycylijska ____________________________________________70 Kup książkę Poleć książkę 4 I C Ś E R T I S P S SYCYLIA ZACHODNIA ___________________________73 PALERMO ______________________________________________74 SYCYLIJSKIE MARIONETKI _______________________________90 MONREALE _____________________________________________94 SEGESTA _______________________________________________97 TRÁPANI _______________________________________________99 ÉRICE _________________________________________________ 104 MARSALA _____________________________________________ 111 SYCYLIJSKA MAFIA ___________________________________ 114 WYSPA MOZIA _________________________________________ 118 WYSPY EGADZKIE ______________________________________ 119 SELINUNTE ____________________________________________ 123 AGRIGENTO ___________________________________________ 126 SYCYLIA WSCHODNIA __________________________ 135 KATANIA ______________________________________________ 137 TAORMINA ____________________________________________ 147 SYRAKUZY ____________________________________________ 156 NOTO ________________________________________________ 165 SŁYNNI SYCYLIJCZYCY ________________________________ 170 MODIKA ______________________________________________ 174 RAGUSA ______________________________________________ 181 CALTAGIRONE _________________________________________ 187 VILLA ROMANA DEL CASALE _____________________________ 192 ENNA_________________________________________________ 196 ŚWIĘTA I FESTIWALE __________________________________ 202 CEFALÙ _______________________________________________ 208 WYSPY LIPARYJSKIE (EOLSKIE) ____________________________ 215 SŁOWNICZEK POLSKO-WŁOSKI ___________________________ 226 INDEKS _______________________________________________ 231 Kup książkę Poleć książkę 5 I K E M A R S P S | P A M I W Ó N A L P S P S I Spis planów i map Sycylia ____________________________________________ okładka przednia Sycylia – najpiękniejsze plaże ___________________________________30–31 Sycylia – wśród znaków przeszłości ______________________________58–59 Sycylia zachodnia _____________________________________________ 74–75 Palermo_____________________________________________________78–79 Segesta ________________________________________________________98 Trápani ___________________________________________________ 100–101 Érice _________________________________________________________ 105 Marsala _______________________________________________________ 111 Wyspy Egadzkie ____________________________________________ 120–121 Selinunte__________________________________________________ 124–125 Agrigento – Dolina Świątyń ______________________________________ 127 Agrigento _________________________________________________ 132–133 Sycylia wschodnia ______________________________________________ 136 Katania _______________________________________________________ 139 Taormina __________________________________________________ 148–149 Syrakuzy – Ortygia ______________________________________________ 157 Syrakuzy ______________________________________________________160 Noto _________________________________________________________ 165 Modika _______________________________________________________ 176 Ragusa Ibla ________________________________________________ 182–183 Caltagirone ____________________________________________________188 Villa Romana del Casale __________________________________________ 193 Enna _____________________________________________________ 198–199 Cefalù ________________________________________________________ 210 Wyspy Liparyjskie (Eolskie) ___________________________________ 216–217 Włochy południowe____________________________________ okładka tylna Spis ramek Dla ciekawych __________________________________________________ 18 Włoskie placówki dyplomatyczne w Polsce ___________________________ 19 Co zabrać? _____________________________________________________20 Największe lotniska Sycylii ________________________________________23 Gdzie zjeść, wypić lub coś kupić – minisłowniczek _____________________27 Dni wolne od pracy ______________________________________________32 Kup książkę Poleć książkę NAJPIĘKNIEJSZE BUDOWLE Kamienice w Katanii Urokliwe czarno-białe kamienice wzdłuż Via Etnea, wyłożonej lawą, najdłuższej drogi na Sycylii. Katedra w Monreale Jeden z najwspanialszych przykładów sztuki Normanów. W Monreale romańska bryła ka- tedry została połączona z bizantyjskim wy- strojem wnętrza. Atrakcje Sycylii San Giovanni degli Eremiti w Palermo Świątynia pochodząca z okresu panowania Normanów z imponującymi pięcioma czerwonymi kopułami. Schody Matki Boskiej Górskiej w Caltagirone Inkrustowane schody – arcydzieło ceramiki. Kup książkę Poleć książkę Zabytkowe centrum Noto Zabytkowe centrum miasta zostało wpisane na Listę UNESCO. Szczególne wrażenie robi barokowa katedra z żół- tego tufu wulkanicznego zbudowana w stylu charaktery- stycznym dla dawnych sycylijskich kościołów. Syrakuzy i nekropolia Pantalica Piękno starego miasta i zabytków z czasów starożytnej Grecji wpły- nęło na wpisanie Syrakuz na Listę UNESCO. Trafiły na nią także wy- kute w skałach groby w miejsco- wości Pantalica (25 km na zachód od miasta). Teatr w Taorminie Teatr antyczny z widokiem na ośnieżoną Etnę, z której kraterów od stuleci wydo- bywa się lawa. Kup książkę Poleć książkę 94 e L A e r N O M | I A N D O H C A Z A L Y C Y S I Monreale Na zachód od Palermo znajduje się wzgó- rze Monreale, a na nim spokojne miasteczko skupione wokół kompleksu architektonicz- nego, na który składają się kościół, konwent i Pałac Królewski (Palazzo Reale), wybudo- wane dzięki ostatniemu suwerenowi Nor- mandii Wilhelmowi II. Kiedyś, wg legendy, pod wzgórzem zakopane były królewskie klejnoty. Dziś wewnątrz kompleksu mo- żemy podziwiać prawdziwe skarby, wśród nich: najcenniejsze, majestatyczne, świe- cące złotem mozaiki katedry, połączone ze sobą w idealnej harmonii, oraz skłaniające do kontemplacji krużganki, które mają w so- bie arabski czar i delikatność. warto zobaczyć katedra nie robi takiego Na zewnątrz wrażenia, jak wówczas, gdy przekroczymy jej progi, ale wieże, absydy, fasada i drzwi są także warte uwagi. Absydy zewnętrzne cha- rakteryzują się wspaniałą i harmonijną grą ostrych łuków o różnej wysokości, harmonią wzorów, żywymi i jasnymi kolorami, połącze- niem wapienia z tufem wulkanicznym oraz obecnością wpływów islamskich. Fasada główna z imponującymi normańskimi wie- żami dominuje nad skwerem poświęconym Wilhelmowi II, na którym zbiera się wieczo- rami miejscowa młodzież. Między wieżami biegnie arkada, zwana rajską. Wsparta na czterech kolumnach z korynckimi kapite- lami, broni majestatycznych drzwi. Drzwi główne, obramowane marmurowymi re- liefami, wykonane z brązu przez Bonanno Pisano w 1186 r., składają się z 42 rzeźbio- nych płyt, przedstawiających sceny z Pisma Świętego: od stworzenia Adama do ukrzy- żowania Chrystusa; widnieją na nich także łacińskie inskrypcje. Wnętrze katedry podzielone jest na trzy nawy, co stanowi wynik połączenia mistrzow- skich umiejętności trzech tradycji: łacińskiej (nawy), bizantyjskiej (krzyż transeptu i plan kwadratu) i arabskiej (sufit, motywy dekora- cyjne, arkady). Imponujący Chrystus Pan- tokrator (Wszechwładca) dominuje nad główną absydą – rozpiętość Jego ramion mierzy ponad 12 metrów! W lewej ręce trzyma ▼   Absydy zewnętrzne Kup książkę Poleć książkę 95 e L A e r N O M | I A N D O H C A Z A L Y C Y S I ▲   Krużganki i dzwonnica katedry otwartą księgę, w której możemy przeczytać po łacinie albo po grecku słowa: „Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie bę- dzie chodził w ciemności”. Przenikliwe, ale i łagodne spojrzenie Pantokratora podąża za nami wszędzie. Równie niezwykłego uczucia można doświadczyć, podziwiając mozaikę z obu stron absydy. Sąd niebiański namalo- wany pod Pantokratorem wychwala Matkę Bożą, która siedzi pośrodku, trzymając bło- gosławione Dziecię na rękach. Mozaiki są największym skarbem katedry. Na ścianach centralnej nawy przedstawiają sceny ze Sta- rego Testamentu. Drewniany sufit, reprezen- tujący czysty styl arabski, nad nawą centralną ma dwa nachylenia, nad bocznymi nawami jest pojedynczy. Został zrekonstruowany po pożarze w 1811 r., ale jest dobrą reprodukcją oryginalnych motywów dekoracyjnych i pier- wotnych wzorów geometrycznych. Kaplica Świętego Krzyża to znako- mity przykład baroku sycylijskiego; została Legenda o powstaniu katedry w Monreale Młody król Wilhelm, wracając z ob- ławy myśliwskiej, położył się spać pod drzewem nazywanym chlebem świę- tojańskim. Wtedy to we śnie objawiła mu się Madonna, która wskazała mu miejsce na wzgórzu, gdzie zakopane są skarby jego ojca Wilhelma I. W tym miejscu w podzięce Matce Boskiej Wil- helm II nazywany „Dobrym” kazał wy- budować katedrę. Prace nad nią rozpo- częły się w 1172 r., przebiegały bardzo szybko i sprawnie. Zaangażowano do nich ok. 150 ludzi, sięgano do wielu stylistycznych inspiracji. Zaczęto od wzniesienia konwentu i Palazzo Reale, pierwszy powstał klasztor Benedykty- nów, krużganki, a następnie katedra – symbol potęgi monarchii normańskiej. Kup książkę Poleć książkę 96 e L A e r N O M | I A N D O H C A Z A L Y C Y S I wybudowana w 1680 r. jako podziękowanie Bogu za hiszpańsko-holenderskie zwycięstwo w bitwie morskiej przeciw Francji (która pró- bowała zająć Palermo) w 1676 r. Zaprojektował ją kapucyński mnich Jan z Monreale. Umiesz- czony jest w niej bardzo stary, cudowny krzyż, który miał się do tej wiktorii przyczynić, poda- rowany przez Wilhelma Dobrego. Skarbiec – połączony z kaplicą Świę- tego Krzyża – zawiera jedenaście gablot wypełnionych srebrnymi i złotymi przed- miotami liturgicznego użytku, m.in. lektyką w stylu francuskim, pergaminowym brewia- rzem z Ewangelią św. Jana i koroną cierniową wykonaną we Francji w XII w. Krużganki powstały w tym samym cza- sie co katedra. Stanowią niezwykły przykład rzeźby romańskiej z Prowansji, tworzą per- fekcyjny kwadrat i dają jakże cenny na Sy- cylii cień, stanowiąc miejsce odpoczynku i kontemplacji dla spacerujących mnichów. Na krużgankach znajduje się 228 par uni- katowych kolumn. Jedne są inkrustowane olśniewającymi, wielokolorowymi mozai- kami, niektóre rzeźbione, inne gładkie. Ich łuki opierają się na kapitelach dekorowanych polichromowanymi mozaikami. Kapitele kolumn pozostają w perfekcyjnej harmonii Informator   ◆Biuro turystyki miejskiej: Piazza Vittorio Emanuele 1; tel.: +39 091 6409589.   ◆Dojazd: Autobusem miejskim nr 389 z Palermo, z przystanku na Piazza Indi- pendenza (należy uzbroić się w cierpli- wość i nastawić na czekanie – auto- busy kursują co godzinę, brak rozkładu jazdy – oraz na stanie w korkach, zanim autobus zacznie wspinać się na górę). z kolumnami, ich delikatne rzeźbienia przed- stawiają biblijne epizody, sceny polowań, starcia między zwierzętami a wojownikami. Najcenniejszymi rzeźbami są: Zwiastowanie (w północno-wschodniej części krużgan- ków) i Prezentacja Katedry Madonnie przez Wilhelma Dobrego (w ósmym łuku od strony zachodniej). Klasztorny ogród został odnowiony w 1997 r. Mały krużganek znajduje się w po- łudniowo-wschodniej części kompleksu, zdobi go fontanna (nazywana fontanną Królewską), która składa się z okrągłej misy i rzeźbionego w zygzaki trzonu, zakończo- nego 12 paszczami lwów. Prawdopodobnie pełniła ona funkcję chrzcielnicy. ▲   Chrystus Pantokrator Kup książkę Poleć książkę 97 A t S e g e S | I A N D O H C A Z A L Y C Y S I Segesta Segesta – obok Érice – była jedną z najważ- niejszych siedzib rdzennej ludności Sycylii, zamieszkana przez plemię Elymów. Stale ry- walizowała również z pobliskim Selinunte. Konflikt o granice między miastami roz- począł się w już w VI w. p.n.e., a zakończył w 409 r. p.n.e. wraz ze zniszczeniem Selinunte przez Kartagińczyków. Kres świetności Se- gesty nadszedł w 307 r. p.n.e., kiedy została napadnięta i zniszczona przez Agatoklesa, tyrana Syrakuz. Co prawda później miasto podźwignęli z gruzów Rzymianie, ale znisz- czone następnie przez Wandali i Arabów znik- nęło zupełnie w średniowieczu. Z dawnego siedliska pozostało niewiele: szczątki kilku kwadratowych wież, jedna brama obronna, fragment późniejszych murów fortyfikacyj- nych. Na zachodnim stoku wzgórza Bàrbaro (na wysokości 304 m n.p.m.) wznoszącego się nad rozległym, ogołoconym terytorium, ostał się prawdziwy skarb – idealnie wkom- ponowana w krajobraz, nabierająca w słońcu koloru miodowego, świątynia. Budowla o podstawie 61,15 × 26,25 m, z 36 kolumnami o wysokości 9 m i średnicy 2 m, wybudowana została w czystym stylu doryckim w ostatnim trzydziestoleciu V w. p.n.e. Przedmiotem zażartych dyskusji bada- czy jest funkcja, jaką pełnił ten święty przy- bytek, gdyż jest on jedyną znaną świątynią antyczną o strukturze otwartej. W części wewnętrznej brak naosu – pomieszczenia na rytualny posąg. Nie wiadomo czy świąty- nia jest niedokończona, czy było to celowe zamierzenie architektoniczne. Jedna z hi- potez mówi, że zamieszkujący tu Elymowie nadali jej taką formę w celu podkreślenia różnicy pomiędzy nimi a dominującymi na wyspie Grekami, możliwe też, że otwarta na niebo wolna przestrzeń potrzebna była ▼   Ruiny świątyni w Segescie Kup książkę Poleć książkę 98 A t S e g e S | I A N D O H C A Z A L Y C Y S I oprac. M. Czopik do celebrowania ich pierwotnych rytuałów. Część naukowców twierdzi, że została uszko- dzona podczas konfliktu z Selinunte w 416 r. p.n.e. lub że zwyczajnie nie zdążono jej ukończyć przed zrujnowaniem miasta. Drugim dobrze zachowanym obiektem jest położony na wysokości 400 m n.p.m. grecki teatr z połowy IV lub III w. p.n.e. Zwró- cony jest wyjątkowo na północ, zapewne z powodu zachwycającego widoku na wzgó- rza i morze, którego starożytni budowniczy, posiadający doskonałe wyczucie architektury krajobrazu, nie mogli zlekceważyć. Pozosta- łości po scenie (ozdobionej pierwotnie pila- strami i kolumnami), są prawie niewidoczne, podobnie jak szczątki wcześniejszej konstruk- cji z X–IX w. p.n.e. Latem odbywają się tu in- scenizacje dramatów klasycznych, widownia może pomieścić 4 tys. widzów. Na stoku południowo-wschodnim Monte Bàrbaro (Contradina Mango), na prostokątnym placu znajdują się pozosta- łości okazałego niegdyś sanktuarium, oto- czonego wielkim murem, ze znajdującymi się wewnątrz ruinami świątyni doryckiej wzniesionej między VI a V w. p.n.e. ▲ Antyczny teatr w Segescie Kup książkę Poleć książkę 99 I N A p á r t | I A N D O H C A Z A L Y C Y S I Trápani Trápani jest usytuowane na długim półwy- spie, na zachodnim krańcu Sycylii. Pierwotni mieszkańcy – Sykanowie – mówili o nim Drapano lub Drepano, Grecy natomiast Drepanon – co oznacza „sierp” (kształt cy- pla przypomina go kształtem). Miasto jest świetnym punktem wypadowym na pobli- skie Wyspy Egadzkie, do Érice i San Vito Lo Capo, do świątyni w Segescie, a także do salin, Marsali i na wyspę Mozia. W przeszło- ści pełniło ważną rolę handlową, w VIII w. p.n.e. znajdowała się tu znacząca baza stat- ków punickich. Samo miasto nie jest tak atrakcyjne jak zachwycająca bogactwami przyrodniczymi i architektonicznymi okolica (zwłaszcza wy- spy, średniowieczne miasteczko na górze Érice i cudowna plaża San Vito), ale nie jest pozbawione uroku. Jest to dobre miejsce by wieczorem, po dniu pełnym wrażeń, odpocząć przy stoliku jednej z kawiarni na starym mieście w towarzystwie delikatnego powiewu nadmorskiej bryzy. Trápani słynie z obfitych połowów tuń- czyka oraz wyrobów jubilerskich, przed- ▼   Nabrzeże Trápani miotów artystycznych i rzeźb z czerwo- nego koralu (z obróbki białego koralu znana jest Katania i Mesyna, czarnego – Palermo, a z czerwonego właśnie Trápani i Sciacca). Sztuka obróbki artystycznej koralu przeży- wała tu rozkwit w XVIII–XIX w. warto zobaczyć Zwiedzanie Trápani najlepiej zacząć od naj- ciekawszych zabytków, umiejscowionych na peryferiach starówki: sanktuarium i Muzeum Augusta Pepoli. Najważniejszym zabytkiem Sanktuarium Zwiastowania miasta jest Sanctuario dell’Anunziata; Via Conte Ago- stino Pepoli; www.madonnaditrapani.it; 7.00– 12.00 i 16.00–19.00, wybudowane w latach 1315–32 i gruntownie przebudowane w 1760 r. Z oryginalnego budynku pozostała fasada z wielką rozetą i portalem gotycko-nor- mandzkim z pocz. XV w.; barokowa dzwon- nica przypomina o restylizacji kompleksu w 1650 r. Wewnątrz sanktuarium znajdują się zrekonstruowane w XVIII w., a powstałe w XVI w.: kaplica Rybaków (po prawej stronie) Kup książkę Poleć książkę 100 I N A p á r t | I A N D O H C A Z A L Y C Y S I i kaplica Marynarzy (po lewej) Giovanniego Biagio Amico. Warto zwrócić uwagę na po- lichromowany marmur ścian i podłóg ka- plicy Madonny (1530), wielki marmurowy łuk ozdobiony reliefami Padre eterno e profeti (Odwieczny Ojciec i Prorocy), dzieło Anto- nia i Giacomo Gaginich z lat 1531–37, oraz na marmurową figurę Madonny z Dzieciątkiem (nazywanej Madonną z Trápani) w ołtarzu, prawdopodobnie dzieło Nino Pisano lub artystów z jego pracowni. Obok, w XVII-wiecznym budynku byłego konwentu ojców karmelitów z Trápani, mieści się interesujące Muzeum Regionalne Ago- stino Pepoli Via Conte A. Popoli 180; wt. 9.00–13.30, śr.–sb. 9.00–17.30, w święta 9.00– 12.30; wstęp 6 EUR, ulgowy 3 EUR, z wysta- wami dotyczącymi archeologii, rzeźby, ma- larstwa, bardzo ciekawym zbiorem wyrobów z koralu, srebra i złota, terakotowych figurek pochodzących z szopek bożonarodzenio- wych, przedmiotów sakralnych oraz ceramiki. Przy XIX-wiecznym Piazza Vittorio Emanuele stoi pomnik tegoż męża stanu, pierwszego króla zjednoczonych Włoch, z 1882 r., oraz fontanna Trytonów (1951); obok rozciąga się XIX-wieczny park Villa Margherita, w którym znajduje się letnia scena teatralna i ptaszarnia. Przy placu Vittorio Emanuele rozpo- czyna się Via Garibaldi, dawna Rua Nova, prowadząca do średniowiecznej części Trápani. „Salonem miasta” nazywana jest ulica, w którą przechodzi Via Garibaldi – Corso Vittorio Emanuele, dawna Rua Grande. Wzdłuż ulic starego miasta przeci- nających półwysep wznosi się wiele starych świątyń i barokowych pałaców. Warto zwró- cić uwagę na kościoły: Santa Maria del- l’Itria i Santa Maria del Soccorso (Maryi Wspomożycielki); San Domenico z ciekawą katedrę San Lorenzo; rozetą; barokową kościół Sant Agostino XIV-wieczny oprac. A. Tworek, M. Czopik (nazywany kościołem Templariuszy) z prze- piękną rozetą, przed którym znajduje się placyk z fontanną Saturna z końca XVI w.; kościół Maria del Gesù (z połowy XVI w., z gotycko-renesansową fasadą widoczną od strony Via Sant Elisabetta i renesansowym portalem, ozdobionym reliefem gotycko- -katalońskim, przedstawiającym Zwiastowa- nie), a także na Pałac Senatorski (Palazzo Senatorio) i Pałac Sądu (Palazzo della Giu- decca). Ten ostatni jest ciekawym przykła- dem wpływu hiszpańskiego stylu plateresco (tzw. stylu złotniczego) na architekturę sy- cylijską. Styl ten powstał pod koniec XV w. w  Hiszpanii i był popularny do końca XVI w., nawiązywał do geometrycznej ornamentyki mauretańskiej; charakteryzował się bujnymi, fantastycznymi formami, dużym nagroma- dzeniem zawiłych, mocno zagęszczonych i nieregularnych ornamentów. Kup książkę Poleć książkę 101 I N A p á r t | I A N D O H C A Z A L Y C Y S I ▼   Torre di Ligny Kup książkę Poleć książkę 174 I A k D O M | I A N D O H C S W A L Y C Y S I Modika Najwyższy most w Europie, rozległe pano- ramy, wspinaczka po starym mieście z naj- starszą na Sycylii fabryką czekolady, barokowa architektura objęta patronatem UNESCO – to tylko kilka powodów, dla których warto wstą- pić do miasteczka Modika wśród gór Iblei. Modika (Módica) składa się z trzech czę- ści. Módica Alta (Wysoka) jest najstarszą par- tią miasta, Módica Bassa (Niska) – to centrum starego miasta, Módica Sacro Cuore, tzw. Sorda – powstała niedawno nowa dzielnica handlowa. Miasto charakteryzuje ciekawa topografia, podporządkowana linii czte- rech otaczających ją wzgórz. W przeszłości przez stare miasto płynęły dwie rzeki: Janni Mauro i Pozzo dei Pruni, dzięki nim Modika zyskała miano „drugiej Wenecji”. Rzeki zostały jednak zasypane po katastrofalnej powodzi, która zniszczyła miasto w 1902 r. Utworzono wtedy, w miejscu ich koryt, dwie główne drogi dolnej dzielnicy: Corso Umberto I i Via Marchesa Tedeschi, które tworzą wielkie roz- widlenie w kształcie litery Y. Położone przy nich zabudowania oglądane np. z mostu Gu- errieri przypominają skalną rzekę, wijącą się wzdłuż doliny. Po dwóch silnych trzęsieniach ziemi w XVII w. miejscowość odbudowano w stylu barokowym. warto zobaczyć Za stacją kolejową rozciąga się najwyższy ponoć w Europie wiadukt (137 m wysokości, most Guerrieri (zbu- 550 m długości), dowany w latach 60. XX w.), który łączy dwa wzgórza – dzielnicę Sorda i Dente. Jest on jednym z najlepszych punktów widokowych, z którego można obejrzeć panoramę mia- steczka. Stacja kolejowa znajduje się zaledwie Corso Umberto, nazywa- kilka kroków od nym w dialekcie u salottu – „salonem miasta” (aby do niego dotrzeć, wystarczy przejść Via Stazione i dalej Via Vittorio Veneto do Piazza Rizzone). Spacer po mieście najlepiej zacząć od dolnej dzielnicy, w której znajduje się wiele pałaców i pięknych świątyń (nie bez powodu jest ona nazywana „miastem stu kościołów”). Koniecznie należy wstąpić do którejś z ka- wiarń przy deptaku, zwłaszcza do sklepiku Dolce Bonajuto, oferującego produkty z naj- starszej wytwórni czekolady na Sycylii. Przy Corso Umberto, na szczycie scho- dów ozdobionych figurami dwunastu apo- stołów, stoi kościół św. Piotra (patrona miejscowości), który pełni funkcję katedry dla niższej części miasta. Zrekonstruowany w okresie późnego baroku, ma trzy nawy ▼   Kościół św. Piotra Kup książkę Poleć książkę 175 I A k D O M | I A N D O H C S W A L Y C Y S I Aztecka czekolada z Modiki Historia czekolady z Modiki jest związana z okresem dominacji hiszpańskiej. Jej ko- rzenie sięgają odkrycia Ameryki, a z nim jednego z dóbr cywilizacji mezoamery- kańskiej (tu Azteków, rdzennych miesz- kańców Meksyku) – xocoatl. Ten produkt z ziaren kakaowca miał dawać siłę i wigor, a także symbolizował bogactwo i powo- dzenie. Aztekowie otrzymywali xocoatl, mieląc ziarna kakaowca przy pomocy kamiennego żarna nazywanego metate. Uzyskaną w ten sposób miazgę kakaową przed zastygnięciem mieszali z przypra- wami. Metodę przyrządzania czekolady sprowadzili na Sycylię Hiszpanie, jednak, inaczej niż w pozostałej części Europy, ni- gdy nie doczekała tu fazy przemysłowej. W najstarszej fabryce czekolady na Sycylii Antica Dolceria Bonajuto do dziś produ- kuje się czekoladę tą samą aztecką me- todą i przy użyciu tych samych składni- ków: masy kakaowej, cukru i naturalnych przypraw. Masa czekoladowa jest pod- grzewana do płynnej konsystencji, a na- stępnie w odpowiedniej temperaturze mieszana z cukrem i przyprawami (cyna- monem lub wanilią) przez refiner – odpo- wiednik metate. Dostosowana właściwie temperatura sprawia, że kryształki cukru nie rozpuszczają się w masie. Następ- nie masa jest rozlewana w odpowied- nie formy i zastyga. Ta szczególna metoda „pracy na zimno” stanowi prawdopodob- nie o sekrecie zdumiewająco czystego, intensywnego smaku sycylijskiej czeko- lady. Siłą przysmaku z Modiki jest prostota produkcji (nie dodaje się do niej masła, tłuszczów roślinnych, pochodnych mleka ani lecytyny). W przeszłości Modika była wyjątkowym miastem, w którym można było znaleźć cudowną postać ciucculattaru („czekoladowego człowieka”). Istota ta, podobnie jak jego hiszpański odpowied- nik, woziła od domu do domu metate do produkcji czekolady, tak że mieszkańcy musieli się bardziej troszczyć o jedzenie niż o słodycze. W 1880 r. Francesco Bonajuto poszedł w ślady swego ojca i otworzył przy głównej ulicy barokowej Modiki Corso Umberto I (pod nr. 159) swoją malutką, wspaniałą cukiernię. Antica Dolceria Bonajuto oferuje zu- pełnie unikatowe produkty: wzorowaną na azteckiej xocoatl czekoladę z cynamo- nem i wanilią oraz „pikantną” czekoladę z peperoncino (ostrą papryczką); a także inne, niezwykłe słodkości: aranciata i ce- drata (słodycze pochodzenia arabskiego, gotowana w miodzie skórka pomarań- czowa i cedrowa), nu- catoli (ciaste czka z na- dzieniem z suszonych fig, migdałów, pigwy i miodu), ‘mpanatigghi (typowe biszkopty z Mo- diki, których nazwa po- chodzi od hiszpańskich empanadas – rogalików nadziewanych mięsem). Kup książkę Poleć książkę i mieści marmurową grupę rzeźb, w któ- rej skład wchodzą: Madonna z  Trápani, św. Piotr i Paralityk oraz relikwiarz świę- tego. W charakterystycznej uliczce obok kościoła, Via Clemente Grimaldi, w 1987 r. kościół San Nicolò odkryto XII-wieczny Inferiore 9.00–13.00 i 16.00–19.00; wstęp 2 EUR, ulgowy 1,5 EUR. Można w nim zoba- czyć bardzo zniszczone, a mimo to robiące duże wrażenie, bizantyjskie freski przed- oprac. A. Tworek, M. Czopik 176 I A k D O M | I I A N D O H C S W A L Y C Y S Kup książkę Poleć książkę 177 I A k D O M | I A N D O H C S W A L Y C Y S I stawiające Chrystusa Pantokratora otoczo- nego aniołami i świętymi. Wspinając się Via Posterla, dotrzemy do domu, w którym narodził się poeta Salva- tore Quasimodo, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1959 r. Przy Via Posterla 84 znajduje się jego muzeum wt.–nd. 10.00–13.00 i 16.00–19.00; wstęp 2,5 EUR, ulgowy 1,5 EUR. Wchodząc jeszcze wyżej, dojdziemy do Via Castello, a nią do zamku, którego wieża, osadzona na skale, dominuje nad niższym miastem. Z wieży zegarowej można po- dziwiać panoramę miasta. Na północ od zamku dalej wznosi się katedra św. Jerzego (San przepiękna Giorgio). Stoi ona na szczycie widowisko- wych 250 schodów. Robi imponujące wra- żenie, zwłaszcza z oddali. Jej twórcom udało się wyjątkowo ciekawie zespolić koncepcje architektoniczne, scenograficzne i urbani- styczne. Wybudowana w XI w., zniszczona przez trzęsienie ziemi w XVII w., została przebudowana w XVIII stuleciu w stylu ba- rokowym. W obrębie jej pięciu naw odnaj- dziemy wiele dzieł sztuki, m.in. poliptyk Giro- lamo Alibrandiego z 1513 r., posąg Madonna ▲   Katedra San Giorgio Kup książkę Madonna „Całus Całus” Turystów przyciąga do Modiki nie tylko malownicze położenie miasta, baro- kowa architektura i czekolada, ale także wiele odbywających się tu tradycyj- nych obrzędów świątecznych i festi- wali. Najciekawszy z nich ma miejsce w Niedzielę Wielkanocną i nosi dość zagadkową nazwę Madonna Vasa Vasa, co można przetłumaczyć jako Madonna „Całus Całus”. Podczas ob- chodów święta figura Maryi „wędruje” uliczkami miasta w czarnym żałobnym płaszczu, szukając Syna. Kiedy go znaj- dzie, zrzuca żałobną szatę i biegnie na spotkanie ze Zmartwychwstałym, kła- nia się mu i całuje go. Widowisko ob- serwują rzesze wiernych. Madonna „Całus Całus” w charakterystyczny dla religijności Sycylijczyków sposób pod- kreśla ludzką naturę Syna Bożego i Jego Matki, siłę matczynego uczucia i wielką radość ze zmartwychwstania Chrystusa. Dzięki inscenizacji święte postaci stają się bliższe zwykłym ludziom, a znakiem radości ze zmartwychwstania jest ludzki gest – pocałunek. Śnieżna Giuliano Mancino i Bartolomeo Ber- rettaro z 1510 r., relikwiarz św. Jerzego. W Modice Wysokiej znajduje się także wybudowany w XII w. na ruinach wcze- śniejszego kościoła i wielokrotnie przebudo- wywany kościół św. Jana (San Giuseppe). Uliczką obok niego możemy wspiąć się na Pizzo, najwyższy punkt miasta z cudownym widokiem na Modikę. Na północnych obrze- kościół żach miasta warto odwiedzić Santa Maria del Gesù z niezwykle cieka- wym portalem, który jest rzadkim przykła- dem stylu gotyku Chiaramonte na Sycylii. Poleć książkę 178 I A k D O M | I A N D O H C S W A L Y C Y S I Kiedy zejdziemy do dolnej dzielnicy, idąc Corso Umberto, dotrzemy do Teatru Garibaldiego (budynek z połowy XVIII w., niedawno odrestaurowany). Położone w po- bliżu Muzeum Campailla nosi imię słyn- nego lekarza, naukowca i filozofa Toma- sza Campailli, pioniera w leczeniu chorób wenerycznych. Z kolei w Pałacu Kultury znajduje się Muzeum Miejskie Corso Umberto I 149; wt.–nd. 9.00–13.00 i 15.30– 19.30; wstęp 2 EUR, ulgowy 1,5 EUR, na- zwane imieniem pasjonata i miłośnika Mo- diki Franco Libero Belgiorno, z ciekawymi zbiorami paleontologicznymi, architekto- nicznymi i historycznymi. Interesującym muzeum jest też Mu- zeum Sztuki i Tradycji Ludowych Gór Iblei Museo Ibleo delle Arti e Tradizioni Popolari; Via della Merce, w byłym konwen- cie Padri Mercedari; 10.00–13.00 i 16.00–19.00; wstęp 4 EUR, ulgowy 2 EUR. Mieści ono re- konstrukcje (wielkości naturalnej) chłop- skiego gospodarstwa rolnego i dawnych zakładów, z oryginalnym wyposażeniem i umeblowaniem, scarparu – szewca, firraru e firrashecch – ślusarza i kowala, mastru rica- retta – konstruktora wozów. Na Piazza Matteotti stoi kościół Ma- donna del Carmine z 1390 r. z ładną rozetą, dwoma oknami ozdobionymi łagodnymi łukami, dzwonnicą i portalem pozostałym z wcześniejszego budynku. Wewnątrz ko- ścioła, w drugim ołtarzu po lewej stronie, znajduje się marmurowa rzeźba Zwiasto- wanie Antonello Gaginiego z lat 1528–30. W pobliżu, na Piazza Munizipio, stoi kościół św. Dominika, w którym w 1972 r. odkryto kryptę z V w. Kilkaset metrów od placu, na Via Mar- kościół Ma- chesa Tedeschi wznosi się ryi Betlejemskiej, jedna z najważniejszych świątyń w Modice. Kościół ten łączy w so- bie wiele epok historycznych. Zbudowany na ruinach czterech kościołów, obecny wy- gląd zawdzięcza pracom budowlanym cią- gnącym się od XVI w., aż do XIX w. Wnętrze podzielone jest na trzy nawy, znajduje się tu niezwykły późnogotycki portal z ele- mentami arabskimi, normańskimi i kata- lońskimi, który przetrwał trzęsienie ziemi w 1693 r. Warta uwagi jest także kaplica Najświętszego Sakramentu, przykład architektury późnogotyckiej i renesansowej (XV–XVI w.). W jednej z nisz po lewej stronie znajduje się artystyczna szopka bożonaro- dzeniowa z 1882 r., dzieło ojca Benedetto Papale (składa się z 60 malowanych figurek z terakoty w strojach ludowych). ▼   Wieża zegarowa Kup książkę Poleć książkę Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne umożliwią staranne zaplanowanie podróży. Sycylia to największa wyspa na Morzu Śródziemnym, owiana starożytnymi mitami i uwikłana we wciąż żywe historie mafijne. Ekscytująca i urokliwa, z budzącą respekt Etną, dzikimi plażami, zacisznymi zatokami i słonecznymi winnicami. Uliczki Syrakuz, Palermo i Taorminy prowadzą do świątyń, amfiteatrów i pałaców przypominających o wpływach greckich, arabskich, bizantyjskich... Istny kulturowy tygiel, feeria zapachów, spektakularnych widoków oraz smaków kuchni zakrapianej wybornymi oliwą i winem. Sycylię chce się chłonąć wszystkimi zmysłami! Kolorowe miasteczka Budowle antyczne Rajskie plaże i gaje oliwne Etna – najwyższy wulkan Europy Kuchnia śródziemnomorska ISBN 978-83-283-4056-5 C e n a 2 6 9 0 z ł ,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sycylia. Travelbook. Wydanie 3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: