Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 004901 22934840 na godz. na dobę w sumie
Synagoga Szatana - ebook/pdf
Synagoga Szatana - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 68
Wydawca: Wydawnictwo Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978–83–7639–036–9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Znakomicie napisana książeczka o psychologii czarownicy, o czarnej mszy, czci oddawanej złym mocom i o pełnym krwi i kultu Szatana sabacie.

Fragment:

»Wszystko, co widzisz na ziemi, moich słucha rozkazów. Gdy tylko zechcę, zwiędnie i zeschnie kwitnąca szata ziemi; gdy tylko zechcę, woda poleje się ze skały, a z twardych granitowych opok wytrysną obfite strumienie. Rwące wodospady są mi mostami, a wiatry pokornie kładą mi u stóp swoją potęgę. Mnie słuchają strumienie, mnie słucha tygrys hyrkański, a smok się nie poruszy, gdy ja go poskromię.«

(Petronius).

»Śpiewem moim kształty księżyca ściągam na ziemię, a gdy rozwichrzę krąg ziemski, sam Phebus powstrzyma słoneczne swe rumaki.«

(Vergilius).

Tym dumnym językiem przemawiała czarownica, kiedy tajemną swą potęgą wznosiła się ponad fatum, kiedy jeszcze zły bóg żył w kształtach tysiąca bogów, co nagim swym przepychem królowali światu, kiedy jeszcze Phallus władał bez granic jako symbol odwiecznego rozpłodu i wiecznego odrodzenia w komnatach sypialnych, – kiedy Pan dłoń swą błogosławiącą rozpościerał nad wszelką miłością: nad miłością małżeńską, nad miłością rozpustną i miłością w gimnazyach.

Dumnie i przemożnie kroczyła pogańska czarownica przez świat. Jako Pythia kierowała losami ludów, jako Druida czytała z klejnotów gdyby z otwartej księgi przyszłe wydarzenia, a zawsze była świętą kapłanką, co swoją potęgą nadawała sobie godność bogini.

To było w czasach, kiedy dar jasnowidzenia był nadprzyrodzoną łaską Boga, kiedy czarownik był wysłannikiem nadziemskiej jakiejś potęgi i boskiej czci doznawał, kiedy jeszcze godnym zazdrości był ten, kto zdołał zniweczyć prawa natury, kto chwytał związek wszechrzeczy w najgłębszem przepastnem powiązaniu, ten, kto słoneczną jaśnią rozświetlał najgłębsze tajniki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Stanisław Przybyszewski Stanisław Przybyszewski SSynagoga ynagoga SSzatana zatana Armoryka Armoryka Synagoga Szatana Stanisław Przybyszewski ynagoga SSynagoga zatana SSzatana Armoryka Sandomierz 2009 Redaktor: Władysław Kot Projekt okładki i opracowanie graficzne: Juliusz Susak Na okładce: Witches Sabbath - Johannes Praetorius: Blockes-Berges Verrichtung, Leipzig u.a. 1668 (licencja public domain), źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praetorius_Blocksberg.jpg Rozdział Powstanie i tworzenie w niniejszej edycji SYNAGOGI SZTANA pochodzi z: „ŻYCIE. DWUTYGODNIK POŚWIĘCONY LITERATURZE I SZTUCE”, Nr 4, 15 lutego 1899 r., s. 62-63 i Nr 5, 1 marca 1899 r., s. 82-87 zaś rozdział Synagoga Szatana z wydania książkowego, które ukazało się w Warszawie w 1902 roku w drukarni Jana Fiszera. Zachowano pisownię wówczas obowiązującą. Tekst złożono czcionką IM FELL DW Pica, autorstwa Igino Marini. The Fell Types are digitally reproduced by Igino Marini. www.iginomarini.com Tytuł złożono czcionką Aneirin.ttf, użyto inicjałów Jongeleur.ttf, których autorem i właścicielem jest Dave Nalle, The Scriptorium, www.fontcraft.com Aneirin.ttf Jongeleur.ttf font copyright 2008 by The Scriptorium, all rights reserved Copyright © 2009 by Wydawnictwo i Księgarnia Internetowa „Armoryka” Wydawnictwo ARMORYKA ul. Krucza 16 27–600 Sandomierz tel (0–15) 833 21 41 e–mail: wydawnictwo.armoryka@interia.pl http://www.armoryka.strefa.pl/ ISBN 978–83–7639–036–9 POWSTANIE I TWORZENIE »Wszystko, co widzisz na ziemi, moich słucha rozkazów. Gdy tylko zechcę, zwiędnie i zeschnie kwitnąca szata ziemi; gdy tylko zechcę, woda poleje się ze skały, a z twardych granitowych opok wytrysną obfite strumienie. Rwące wodospady są mi mostami, a wia- try pokornie kładą mi u stóp swoją potęgę. Mnie słuchają strumie- nie, mnie słucha tygrys hyrkański, a smok się nie poruszy, gdy ja go poskromię.» (Petronius). »Śpiewem moim kształty księżyca ściągam na ziemię, a gdy rozwichrzę krąg ziemski, sam Phebus powstrzyma słoneczne swe rumaki.« (Vergilius). Tym dumnym językiem przemawiała czarownica, kiedy tajemną swą potęgą wznosiła się ponad fatum, kiedy jeszcze zły bóg żył w kształtach tysiąca bogów, co nagim swym przepychem królowali światu, kiedy 5 jeszcze Phallus władał bez granic jako symbol od- wiecznego rozpłodu i wiecznego odrodzenia w kom- natach sypialnych, – kiedy Pan dłoń swą błogosławią- cą rozpościerał nad wszelką miłością: nad miłością małżeńską, nad miłością rozpustną i miłością w gim- nazyach. Dumnie i przemożnie kroczyła pogańska czarow- nica przez świat. Jako Pythia kierowała losami ludów, jako Druida czytała z klejnotów gdyby z otwartej księ- gi przyszłe wydarzenia, a zawsze była świętą kapłanką, co swoją potęgą nadawała sobie godność bogini. To było w czasach, kiedy dar jasnowidzenia był nadprzyrodzoną łaską Boga, kiedy czarownik był wy- słannikiem nadziemskiej jakiejś potęgi i boskiej czci doznawał, kiedy jeszcze godnym zazdrości był ten, kto zdołał zniweczyć prawa natury, kto chwytał zwią- zek wszechrzeczy w najgłębszem przepastnem powią- zaniu, ten, kto słoneczną jaśnią rozświetlał najgłębsze tajniki. Bo wtedy jeszcze świętą była wszelkiemu stworze- niu nagość i świętą była dusza, w czemkolwiek się ob- jawiała, w przyrodzie czy w człowieku. Poganin żył z przyrodą w najściślejszem zbrataniu. Żył bezpośred- nio z nią i w niej, był jej cząstką, był cząstką nerwu, 6 który na zewnątrz objawiał najdrobniejszą w niej zmianę. Był prajekcyą organów przyrody, ujawniającą się w błogosławiącej i niszczącej potędze, podobnie jak każdy wynalazek mechaniczny jest projekcyą orga- nów samej istoty natury człowieczej. Swiętem mu było wszelkie objawienie duszy wszechświata, której sam czuł się atomem, a w każdym przejawie ludzkiej istoty, choćby najbardziej zbrodniczym, widział działanie pytagorejskiego praognia, w którym dusza ludzka rozpalała się do życia ziemskiego. Dobrym i świętym był mu szał i chaos, dobrą i świętą ciekawość, co przedzierała mroki, osłaniające najskrytsze tajniki, dobrym i świętym był mu tytanicz- ny, hardy polot, co wszelkie prawa i normy niweczył nieokiełzaną swą pychą. Dobre i święte były dumne i jasnowidzące skoki w przyszłość, dobrem i świętem było twórcze nieokiełzanie, a nade wszystko Ja, jedyne zło w doktrynie chrześcijańskiej. »Ja« było naówczas dobrem. Pycha była szlachec- twem duszy, gniew i mściwość były świętemi cnotami królów, najskrytsza chytrość i najuleglejsza pokora były w owych czasach oznaką najwyższej mądrości. Wzgardą i szyderstwem otaczano pokornego, co przebaczał obelgi – pokorny był tchórzem – wzgardą 7 otaczano skromność jako oznakę uległego, płaszczą- cego się charakteru, wzgardą okrywano cnotliwość jako cnotę rzezańców. Dobrym był bóg jaźni, »zły« bóg, kiedy sam jesz- cze światem władał. On uświęcił pychę i hardość i zu- chwalstwo i żądzę królowania i nazwał je bohater- stwem, on pokazał człowiekowi, że niema żadnych zbrodni prócz wykraczeń przeciw własnej naturze, uświęcił ciekawość i nazwał ją nauką, natchnął czło- wieka żądzą zbadania własnego swego początku i na- zwał ją filozofią i wszystkie instynkty rozpostarł w bezdennem łożysku chuci i nazwał to sztuką. I dumnie i potężnie kroczyła pogańska czarownica po świecie pod opieką »złego« boga. Albowiem dobrym był zły bóg, dobrym był ojcem, i łaskawym przywódcą. I tak rzekł do człowieka: Chory jesteś i zdrowia pragniesz. Patrz! Bujnie za- rasta moją ziemię wszelakie zioło, co uzdrowić cię może, bujnie pokrywa ziemię moją wszelaka trucizna, ale ty z niej zrobić możesz uzdrawiające leki. Dobrotliwy ojciec poszedł do biednych i zrozpa- czonych i tak do nich przemówił. Chcesz być bogatym, szukasz skarbów ukrytych? Patrz! Nadmierne jest bogactwo mojej ziemi, bujnie 8 rozpościerają się w jej wielkiem łonie kosztowne żyły złota i szlachetnych kruszców. Ale duszę swoją musisz wywabić z ukrycia, a ona objawi ci wszystko. Dusza twoja, która od prapoczątku ze mną była zespolona, dusza twoja, cząstka mojej istoty, wie wszystko. I bóg przyrody, naga dusza wszechświata, poszła do tych, co trudzili się i dręczyli rozwiązaniem naj- głębszych zagadek bytu i tak do nich przemówił do- brotliwy ojciec: Chcesz spojrzeć w przyszłość i odczytać runy przyszłych zdarzeń? Idź! badaj lot ptaków, w których płonie ten sam praogień, co w duszy twej, słuchaj szmeru liści, co mięszają się z melodyą najtajniejszej twej głębi, spoglądaj w gwiazdy i w kryształowe zwier- ciadła, odczytuj linie twej dłoni: w tysiącu form ukształtowałem już z góry twą przyszłość, ale ty ba- daj, szukaj, rozwiązuj zagadki, bo przykazaniem mo- jem jest bystrość i chytrość, przezorność i twórcza cie- kawość. I poszedł do ludzi, co nad zemstą myśleli, poszedł do prześladowanych i uciśnionych i tak do nich prze- mówił: Chcesz zniszczyć swych wrogów a nie chcesz, by mściwa sprawiedliwość cię dosięgła? Idź! Naucz się 9 oddzielić duszę swą od ciała, a Ja poniosę ją wskroś bezkresnych przestworzy, abyś mógł dokonać swej ze- msty niewidzialnie. Albowiem własne twe dobro, wła- sne twe zbawienie i przyszłość, niechaj ci będą najwyż- szem przykazaniem. Chodził wszędzie, dodawał odwagi i pocieszał. Nauczył człowieka, jak śmierci samej się oprzeć i tak przemówił do niego: Żonę porwała ci śmierć? Lituję się nad miłością twoją, bo miłość twoja, która rozradza rodzaj twój, miła jest sercu mojemu. Idź! Tysiące mam środków i tysiące zaklęć, ażeby twój klejnot wydrzeć robactwu. I głowa jego wrosła w najgłębsze łożyska niebie- skie, od jednego krańca do drugiego rozpostarły się królewskie jego ramiona i spoczęły pełne łaski na ro- dzie ludzkim, a łaskawą i dobrą była mowa jego: Wszystko ci przyrzekam, synu ziemi, wszystko zo- baczysz i wszystko otrzymasz, gdy będziesz kroczył moimi szlakami. Ciężkie są drogi moje, bo ciężka i trudna jest wszelka doskonałość, ale królewską jest nagroda! Długo musisz uczyć się, jak zapanować nad własnym oddechem, jak kierować biegiem swej krwi, i jak ujawniać na zewnątrz potęgę czucia swego ciała, ale za to równym mi będziesz, a potęga twoja zdoła 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Synagoga Szatana
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: