Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00233 004367 21778621 na godz. na dobę w sumie
System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym. Wydanie 1 - ebook/pdf
System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 840
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0684-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom II Proces karny – rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym to kolejny tom Systemu Prawa Karnego Procesowego. Tom II zawiera dwadzieścia sześć rozdziałów zebranych w sześciu działach. Omówiono wybrane obce systemy prawa karnego procesowego, wyselekcjonowane z uwagi na ich szczególną doniosłość z punktu widzenia wpływu na kształt polskiego procesu, a także ze względu na wartość poznawczą zawartych w nich instytucji.

Publikacja przeznaczona przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, a także środowisk naukowych, aplikantów i studentów. Odbiorcy – głównie kancelarie, uczelnie, biblioteki. To książka z wyższej półki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM Prawa Karnego Procesowego SYSTEM Prawa Karnego Procesowego Redaktor Naczelny Piotr Hofmański Członkowie Rady Programowej prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr hab. Wojciech Cieślak prof. dr hab. Wiesław Daszkiewicz prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk prof. dr hab. Jerzy Kasprzak dr hab. Monika Klejnowska prof. dr hab. Piotr Kruszyński prof. dr hab. Cezary Kulesza dr hab. Zbigniew Kwiatkowski prof. dr hab. Kazimierz Marszał dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. dr hab. Lech Paprzycki prof. dr hab. Feliks Prusak prof. dr hab. Jerzy Skorupka prof. dr hab. Stanisław Stachowiak prof. dr hab. Ryszard A. Stefański prof. dr hab. Janusz Tylman prof. dr hab. Stanisław Waltoś dr hab. Paweł Wiliński sędzia SN Stanisław Zabłocki prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Tom I. Tom II. Tom III. Tom IV. Tom V. Tom VI. ZAGADNIENIA OGÓLNE Piotr Hofmański PROCES KARNY – ROZWIĄZANIA MODELOWE W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM Piotr Kruszyński ZASADY PROCESU KARNEGO Paweł Wiliński DOPUSZCZALNOŚĆ PROCESU Arkadiusz Lach Maria Jeż-Ludwichowska SĄDY I INNE ORGANY POSTĘPOWANIA KARNEGO Zbigniew Kwiatkowski STRONY I INNI UCZESTNICY POSTĘPOWANIA KARNEGO Cezary Kulesza Tom VII. CZYNNOŚCI PROCESOWE Ireneusz Nowikowski Tom VIII. DOWODY Jerzy Skorupka Tom IX. Tom X. ŚRODKI PRZYMUSU Tomasz Grzegorczyk POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE Ryszard A. Stefański Tom XI. Tom XII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI Kazimierz Zgryzek POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Sławomir Steinborn Krzysztof Woźniewski Tom XIII. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA I ŚRODKI POZAPROCESOWE Stanisław Zabłocki Tom XIV. TRYBY SZCZEGÓLNE Feliks Prusak Tom XV. POZAKODEKSOWE POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE Tomasz Grzegorczyk Tom XVI. POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA Andrzej Światłowski Tom XVII. OBRÓT PRAWNY Z ZAGRANICĄ I POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI Lech Paprzycki Tom XVIII. KOSZTY PROCESU I OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH Monika Klejnowska PROCES KARNY ROZWIĄZANIA MODELOWE W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM Redakcja naukowa Piotr Kruszyński Autorzy: Hanna Gajewska-Kraczkowska Katarzyna Girdwoyń Justyna Głębocka Waldemar Gontarski Łukasz Jagiełłowicz Aleksandra Komar-Nalepa Piotr Kruszyński Łukasz Malinowski Szymon Pawelec Dariusz Pożaroszczyk Marcin Warchoł Łukasz Wiśniewski II Poszczególne rozdziały tomu II napisali: Hanna Gajewska-Kraczkowska Katarzyna Girdwoyń Justyna Głębocka Waldemar Gontarski Łukasz Jagiełłowicz Aleksandra Komar-Nalepa Piotr Kruszyński Łukasz Malinowski Szymon Pawelec Dariusz Pożaroszczyk Marcin Warchoł Łukasz Wiśniewski rozdział 17 rozdział 18 pkt 3-5 rozdział 20 pkt 1, 2 i 4 rozdział 21 pkt 1 rozdział 22 rozdział 24 pkt 1, 3–5 rozdział 25 rozdział 3–7 rozdział 2 rozdział 1 rozdział 18 pkt 1 i 2 rozdział 19 rozdział 20 pkt 3 rozdział 21 pkt 2 rozdział 23 rozdział 24 pkt 2 rozdział 26 Wprowadzenie rozdział 9 rozdział 1 rozdział 10 rozdziały 11–16 rozdział 8 SPIS TREŚCI Spis treści Spis treściWykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ I. Komparatystyka a modele procesu karnego ROZDZIAŁ 1. Znaczenie komparatystyki prawniczej oraz badań nad modelami procesu karnego dla nauki prawa karnego procesowego . . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przesłanki komparatystyki oraz metodologia komparatystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Model procesu karnego jako przedmiot badań prawnoporównawczych . . . . . . . . . . 4. Zakres przedmiotowy badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Funkcje komparatystyki prawniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Znaczenie badań komparatystycznych dla procesu stanowienia prawa karnego procesowego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Znaczenie badań komparatystycznych dla procesu stosowania prawa karnego procesowego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Badania komparatystyczne w polskiej nauce postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . 9. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 2. Porównanie niekontradyktoryjnego (kontynentalnego) procesu karnego z procesem kontradyktoryjnym (anglosaskim) . . . . . . . . . 1. Pojęcie „kontradyktoryjność” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. What happened albo the reliability of evidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Podwójne znaczenie pojęcia „kontradyktoryjność” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Tradycja romańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Uzasadnienie fi lozofi czne prawdy sądowej. Od Arystotelesa do Dworkina . . . . . . . . 3. Różnice i podobieństwa między prawdą formalną a prawdą materialną w praktyce sądowej. Konwergencja systemów kontynentalnych i anglosaskich . . . . . . . . . . . . . . 4. Typologia modeli poznania sądowego jako konsekwencja modelu odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Sędzia kontynentalny i anglosaski jako arbiter. Różnice w zadaniach procesu niekontradyktoryjnego i kontradyktoryjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Dochodzenie do prawdy materialnej i prawdy formalnej poprzez różne oceny dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 21 29 37 41 46 54 57 60 64 67 72 79 82 89 89 94 100 103 116 133 145 158 181 7 Spis treści DZIAŁ II. Francuska procedura karna ROZDZIAŁ 3. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa karnego francuskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Konstytucja V Republiki Francuskiej z 1958 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Kodeks postępowania karnego z 1958 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Prawo międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wykładnia prawa karnego francuskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Charakter francuskiego procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 4. Zasady postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Klasyfi kacja zasad procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prawo do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Prawo do sądu jako gwarancja sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Prawo do sądu jako gwarancja instytucjonalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zasada domniemania niewinności i ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zasada kontradyktoryjności i równości broni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zasada oportunizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 5. Postępowanie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zasady postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Organy postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Policja sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Sędzia śledczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Sędzia ds. wolności i aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Izba ds. śledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Prokuratura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Środki przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Zatrzymanie (garde à vue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Środki kontroli sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Dozór elektroniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Tymczasowe aresztowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dochodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Dochodzenie in fl agranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Dochodzenie wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Inne rodzaje dochodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Śledztwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Akcja cywilna (action civile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 6. Postępowanie sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Struktura sądownictwa we Francji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 193 193 194 196 199 201 201 203 203 207 207 209 213 218 221 226 230 230 231 231 234 239 241 247 251 251 252 255 257 259 268 268 269 274 277 278 285 292 298 298 298 8 www.lexisnexis.pl Spis treści 1.2. Sądy policji i sądy sąsiedzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Sądy poprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Sądy przysięgłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przebieg postępowania sądowego przed sądami policji i sądami poprawczymi . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Czynności wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Przebieg rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Narada i wyrokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Wyrok zaoczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Postępowanie poprawcze uproszczone (procédure correctionnelle simplifi ée) . . . . 2.7. Postępowanie poprawcze w trybie wezwania do stawiennictwa po uprzednim przyznaniu się do winy (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) . . 2.8. Postępowanie skrócone w sprawach o wykroczenia (procédure contraventionnelles sommaires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przebieg postępowania sądowego przed sądami przysięgłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Czynności wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Przebieg rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Narada i wyrokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Wyrok zaoczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 7. Środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Sprzeciw (opposition) i procedura purge de contumace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Odwołanie (appel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Kasacja (pourvoi en cassation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Charakter kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Kasacja w interesie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Kasacja w obronie ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Wniosek o wznowienie postępowania (pourvoi en révision) . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Wniosek o wznowienie postępowania z powodu naruszenia praw człowieka . . . DZIAŁ III. Niemiecki proces karny ROZDZIAŁ 8. Postępowanie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi ogólne oraz cele postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Przedmiot procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Struktura postępowania przygotowawczego oraz jego uczestnicy . . . . . . . . . . . . 2. Prokuratura i policja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Pozycja prawnoustrojowa prokuratury oraz jej struktura organizacyjna . . . . . . . 2.2. Zasady funkcjonowania prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Policja w postępowaniu przygotowawczym oraz jej stosunek względem prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 302 304 309 309 310 310 312 313 314 315 317 319 319 319 321 326 327 329 329 332 332 335 343 343 344 344 344 354 356 361 365 367 367 374 375 379 379 382 384 9 Spis treści 3. Wszczęcie postępowania przygotowawczego i jego przebieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Pojęcie „podejrzenie” (der Verdacht) i różne jego stopnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Źródła i sposoby uzyskania informacji o okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Przeprowadzanie czynności dochodzeniowych. Przesłuchanie podejrzanego . . . 3.5. Środki przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Sędzia ds. postępowania przygotowawczego (sędzia dochodzenia) . . . . . . . . . . . 4. Zakończenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Wniesienie aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Umorzenie w trybie § 170 ust. 2 StPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Postępowanie wymuszające skargę (das Klageerzwingungsverfahren) . . . . . . . . . . 4.5. Umorzenia ze względów oportunistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 9. Postępowanie po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu . . . . . . . . . . 1. Właściwość sądów (die Zuständigkeit der Strafgericht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Właściwość rzeczowa (die sachliche Zuständigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Amtsgericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. Sąd krajowy (Landgericht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4. Wyższy sąd krajowy (Oberlandesgericht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.5. Ruchoma właś ciwość sądów (beweglichen Zuständigkeit) . . . . . . . . . . . . . 1.2.6. Właściwość z łączności spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Właściwość miejscowa (die örtliche Zuständigkeit, der Gerichtsstand) . . . . . . . . . 1.4. Właściwość funkcjonalna (die funktionelle Zuständigkeit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Postępowanie przejściowe (das Zwischenverfahren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Postępowanie główne w pierwszej instancji (das Hauptverfahren in erster Instanz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Przygotowanie rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Rozprawa główna (die Hauptverhandlug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Ustność i bezpośredniość postępowania rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Jawność (publiczność) rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1. Cele postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.2. Przeprowadzanie dowodów w toku postępowania w pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.3. Środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.3.1. Wyjaśnienia oskarżonego a inne środki dowodowe . . . . . . . . . . . 3.5.3.2. Zeznania świadków (die Zeugen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.3.3. Opinie biegłych (das Sachverständigengutachen) . . . . . . . . . . . . . . 3.5.3.4. Dowód z dokumentów (der Urkundenbeweis) . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.3.5. Dowód z oględzin (Augenscheinsbeweis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.4. Zakazy dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Narada i głosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 386 387 389 391 396 402 409 409 410 412 413 415 420 421 421 422 422 423 425 428 430 431 432 435 437 444 444 447 454 458 462 462 463 467 467 469 473 476 477 478 481 483 10 www.lexisnexis.pl Spis treści 3.8. Szczególne odmiany postępowania zwykłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8.1. Postępowanie przyspieszone (das beschleunigte Verfahren) . . . . . . . . . . . . . 3.8.2. Postępowanie w stosunku do osoby nieobecnej – postępowanie zaoczne (das Verfahren gegen Abwesende) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9. Udział pokrzywdzonego (der Verletzte) w postępowaniu karnym . . . . . . . . . . . . 3.9.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9.2. Sprawy z oskarżenia prywatnego (die Privatklage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9.3. Postępowanie z oskarżenia posiłkowego (das Nebenklageverfahren) . . . . . 3.9.4. Postępowanie adhezyjne (das Adhäsionsverfahren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 10. Środki zaskarżenia w procesie niemieckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przepisy wspólne dotyczące środków odwoławczych (Allgemeine Vorschriften) . . . . . 3. Zażalenie (Beschwerde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Apelacja (Berufung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Rewizja (Revision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Sprzeciw od nakazu karnego (Einspruch gegen den Strafbefehl) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Wznowienie postępowania (Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 486 488 489 489 489 490 492 495 495 498 504 508 513 524 526 DZIAŁ IV. Włoski proces karny ROZDZIAŁ 11. Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 ROZDZIAŁ 12. Skargowość włoskiego modelu postępowania karnego . . . . . . . . . 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Cechy charakterystyczne modelu skargowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Cechy charakterystyczne modelu inkwizycyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Różnice między modelem skargowym a inkwizycyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zmiany w modelu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 13. Naczelne zasady procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zasada kontradyktoryjności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasada ustności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zasada jawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zasada oskarżania (ścigania z urzędu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zasada równości stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 14. Oskarżony i jego obrońca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Oskarżony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Oskarżony a podejrzany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Identyfi kacja osoby oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Śmierć oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Zdolność procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Uprawnienia oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Obrońca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 541 542 543 544 544 547 547 550 550 551 553 556 556 556 557 558 559 560 563 11 Spis treści ROZDZIAŁ 15. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Świadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Incidente probatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 16. Przebieg postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Postępowanie przygotowawcze (indagini preliminari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Sędzia do spraw postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Policja sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Prokurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Prawo do obrony w trakcie postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Śledztwo obrońcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Środki przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Umorzenie postępowania przygotowawczego (l’archiviazione) . . . . . . . . . . . . . . 2. Posiedzenie przed rozprawą (udienza preliminare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Sędzia do spraw posiedzenia przed rozprawą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Przebieg posiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Modyfi kacja oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Uzupełnienie postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Decyzje sędziego do spraw posiedzenia przed rozprawą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Odwołanie wyroku umarzającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Postępowania szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Postępowanie skrócone (giudizio abbreviato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Wymierzenie kary na wniosek stron (applicazione della pena su richiesta delle parti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Postępowanie przyspieszone (il giudizio direttissimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przygotowanie do rozprawy i rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Kwestie wstępne (le questioni preliminari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Nieobecność oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Nieobecność obrońcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Postępowanie dowodowe na rozprawie (l’istruzione dibattimentale) . . . . . . . . . . 4.7. Przesłuchanie świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8. Przesłuchanie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9. Odczytywanie na rozprawie akt postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . 4.10. Wyrokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Postępowanie dowodowe w sądzie drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Orzeczenia sądu odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Apelacja incydentalna (wpadkowa) (appello incidentale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. Kasacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 565 569 572 576 577 577 579 580 581 583 586 590 591 595 595 597 598 599 599 600 603 603 603 605 607 609 610 610 613 613 614 616 618 622 624 625 629 632 632 635 638 639 641 641 12 www.lexisnexis.pl Spis treści 5.7. Przedmiot zaskarżenia w kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8. Podstawy kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 643 646 651 DZIAŁ V. System sowiecki ROZDZIAŁ 17. Radziecki (sowiecki) model procesu karnego (1917–2001) . . . . . . 1. Istota i funkcje radzieckiego (sowieckiego) procesu karnego. Miejsce prawa karnego procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dekrety o sądzie (1917–1918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ustawa o Sądzie Ludowym i ustawa o Trybunałach Rewolucyjnych (1918–1924). Instytucje nadzwyczajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sowiecka procedura karna (1924–1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Po Stalinie. Nowy Kodeks postępowania karnego radzieckiej Rosji (1961–2001) . . . DZIAŁ VI. Angielski proces karny ROZDZIAŁ 18. Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Akty prawne o fundamentalnym znaczeniu dla angielskiego procesu karnego i płynące z nich zasady systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ogólna charakterystyka procesu karnego w Anglii i Walii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Klasyfi kacja przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Indictable off ences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Summary off ences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Off ences triable either-way . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przebieg postępowania karnego w Anglii i Walii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 19. Wybrani uczestnicy postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Oskarżony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Obrońca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pokrzywdzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 20. Organy uprawnione do ścigania przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Policja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Th e Crown Prosecution Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Instytucja Prokuratora Generalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Inne podmioty uprawnione do inicjowania postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 21. Sądownictwo w Anglii i Walii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Sądy orzekające w pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Magistrates’ Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2. District judges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3. Lay magistrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 658 661 663 665 670 677 681 683 686 692 692 692 693 694 696 697 697 704 705 708 708 710 712 713 715 715 715 715 718 718 13 Spis treści 1.2. Crown Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Sędziowie zawodowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. Przysięgli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sądy odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Crown Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Court of Appeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Divisional Court (Divisional Court of High Court) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 22. Plea bargaining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie plea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Plea bargaining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 23. Zagadnienia dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Poszukiwanie i badanie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ograniczenia możliwości poszukiwania dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Formalne reguły dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wymiana informacji między stronami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ograniczenia przeprowadzania dowodów na rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Dopuszczenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Ocena dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 24. Przedsądowa faza postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Police investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pozycja oskarżonego w fazie investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Commencing a prosecution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Laying an information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Przedstawienie zarzutu (charging a suspect) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Th e evidential stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Th e Public Interest stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4. Przedstawienie zarzutów na posterunku policji (charging a suspect at the police station) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5. Written charge and requisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Alternatywne do przedstawienia zarzutów sposoby reakcji na fakt popełnionego przestępstwa (out-of-court disposals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zakończenie postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Pozostałe sposoby zakończenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 25. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . 1. Postępowanie w sprawach dotyczących przestępstw klasyfi kowanych jako indictable off ences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Initial appearance before magistrates’ court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Preliminary Hearing w Crown Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Plea and Case Management Hearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 www.lexisnexis.pl 720 720 724 724 727 727 727 727 728 728 734 740 740 741 743 744 747 748 749 751 751 756 757 758 759 759 761 762 765 766 768 771 771 773 774 776 777 777 781 782 Spis treści 1.4. Rozprawa w Crown Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1. Wybór ławy przysięgłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2. Th e prosecution case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2.1. Th e prosecution opening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2.2. Witness for the prosecution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3. Th e defence case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3.1. Th e defence opening speech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3.2. Witness for the defence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.4. Counsel for the prosecution sums up his case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.5. Counsel for the defence sums up his case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.6. Th e judge’s summing up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.7. Werdykt przysięgłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Postępowanie w sprawach dotyczących przestępstw klasyfi kowanych jako summary off ences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Early First Hearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Pleading guilty by post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Early Administrative Hearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Rozprawa przed magistrates’ court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Postępowanie w sprawach dotyczących przestępstw klasyfi kowanych jako either-way off ences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Plea before venue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Procedura, gdy oskarżony składa deklarację guilty plea . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3. Procedura, gdy oskarżony składa deklarację not guilty plea . . . . . . . . . . . 3.2. Allocation proceeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Procedura, gdy sąd nie uznaje swojej właś ciwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Procedura, gdy sąd uzna się za właś ciwy do rozpoznania danej sprawy . . . . . . . 4. Sentencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 26. Postępowanie odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wznowienie postępowania (reopening a case) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Apelacja od orzeczenia magistrates’ court do Crown Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Apelacja by the way of case stated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd wyższej instancji w ramach kontroli sądowej (judicial review) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Apelacja od orzeczenia Crown Court do Court of Appeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Apelacja do Supreme Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Criminal Cases Review Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Uprawnienia prokuratury w postępowaniu odwoławczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skorowidz przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 784 787 787 787 789 789 790 790 791 791 793 798 799 800 802 803 809 810 810 811 811 812 815 815 821 827 827 828 829 831 833 834 837 838 839 843 15 Wykaz skrótów Wykaz skrótówI. Akty prawne BGB BVerfGG BZGR CC CIC CJA CP CPIA 1996 CPP c.p. c.p.p. EGStPO EKPCz, Konwencja GG WYKAZ SKRÓTÓW – Bürgerliches Gesetzbuch – Bundesverfassungsgerichtsgesetz (Gesetz über das Bundesver- fassungsgericht). In der Fassung der Bekanntmachung vom 11.08.1993 (BGBl. I S. 1473) zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.08.2013 (BGBl. I S. 3463) m.W.v. 04.09.2013 – Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (z 18 marca 1971 r. w brzmieniu ustalonym obwieszczeniem z 21 wrześ nia 1984 r. BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195) – Code civil (francuski Kodeks cywilny) z 5 marca 1803 r. – Code d’instruction criminelle (francuski Kodeks postępowania karnego z 1808 r.) – Criminal Justice Act – Code criminal (francuski Kodeks karny z 1992 r., uchwalony ustawami nr 92-683, 92-684, 92-685, 92-686 z 22 lipca 1992 r., JO nr 169 z 23 lipca 1992 r., s. 9875 oraz ustawą nr 92- -1336 z 16 grudnia 1992 r., JO nr 0298 z 23 grudnia 1992 r., s. 17568) – Criminal Procedure (Investigations) Act z 1996 r. – Code de procedure penal (francuski Kodeks postępowania kar- nego z 1958 r., uchwalony ordonansem nr 58-1296 z 23 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia Kodeksu postępowania karnego (modifi ant et compétant le code de procédure pénale), JO (Journal Offi ciel de la Republique Française) z 24 grudnia 1958 r., – codice penale (włoski Kodeks karny) – Codice di procedura penale: Kodeks postępowania karnego (włoski Kodeks postępowania karnego) – Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung Gesetz vom 01.02.1877 (RGBl. I S. 346) zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2274) m.W.v. 01.01.2012 (Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4 listo pada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) – Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland z dnia 23 maja 1949 r. w brzmieniu obwieszczonym w Federalnym Dzienniku Ustaw część III, nr podziału 100-1 (in der im Bundesgesetz- 17 GVG JGG k.k. Konstytucja Francji Konstytucja RP k.p.c. k.p.k. k.p.k. z 1969 r. k.p.k. RFSRR MPPOiP, Pakt Wykaz skrótów blatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröff entlichten be- reinigten Fassung), ze zm.) – Gerichtsverfassungsgesetz (w brzmieniu nadanym obwieszcze- niem z 9 maja 1975 r., BGBl. I S. 1077 ze zm.; niemiecka ustawa o ustroju sądów) – Jugendgerichtsgesetz z 4 sierpnia 1953 r. w brzmieniu ustalonym obwieszczeniem z 11 grudnia 1974 r., (BGBl. I S. 3427) ze zm. (niemiecka ustawa o ustroju sądów dla nieletnich) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – Konstytucja V Republiki Francuskiej z 4 października 1958 r. (JO nr 0238 z 5 października 1958 r., s. 9151) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z 17 listo pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – polski Kodeks postępowania karnego z 1997 r. (ustawa z 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) – nieobowiązująca – Kodeks postępowania karnego RFSRR z 1960 r. – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) nowela z 10 stycznia 2003 r. – ustawa z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks po- stępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Ko- deks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 155 ze zm.) nowela z 27 wrześ nia 2013 r. – ustawa z 27 wrześ nia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks po- stępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) PACE RiStBV RStPO StGB StPO ZPO – Polica and Criminal Evidence Act z 1984 r. – Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren – Reichsstrafprozesordnung v. 1.2.1877 (niemiecki kodeks postę- powania karnego z 1 lutego 1877 r.). – Strafgesetzbuch z 15 maja 1871 r. w brzmieniu ustalonym ob- wieszczeniem z 13 listo pada 1998 r., BGBl. I S. 3322 ze zm.) – Strafprozeßordnung z 1 lutego 1877 r. w brzmieniu ustalonym ob- wieszczeniem z 7 kwietnia 1987 r., BGBl. I S. 1074, 1319 ze zm.) – Zivilprozessordnung (w brzmieniu ustalonym obwieszczeniem z 5 grudnia 2005 r., BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781 ze zm.) II. Czasopisma i publikatory BGBl. – Bundesgesetzblatt (Federalny Dziennik Ustaw – ofi cjalny organ publikacyjny Republiki Federalnej Niemiec 18 www.lexisnexis.pl BGH NStZ BGHSt BGHStGrS Bull. BVerfGE BVerfG NJW BVerfG NStZ BVerfG StV CPKiNP DRiZ JO JZ NJW NStZ OSN OSNC OSNCP OSNKW OTK ZU PiP PS Prok.iPr. RPEiS RGBl. VRS WPP Zb.Orz. III. Inne APJ BGH BVerfG ETPCz ETS G.I.P. G.U.P. JurionRS Wykaz skrótów – orzeczenia BGH publikowane w „Neue Zeitschrift für Straf- – orzeczenia BGH publikowane w „Strafsachen” – Entscheidungen des Großen Senats beim BGH in Strafsachen – Biuletyn orzeczeń Sądu Kasacyjnego, izba karna (Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambre criminelle) – Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (zbiór orzeczeń Federalnego Trybunału Konstytucyjnego), – orzeczenia BVerfG publikowane w „Neue Juristische Wochen- recht” schrift” recht“ – orzeczenia BVerfG publikowane w „Neue Zeitschrift für Straf- – orzeczenia BVerfG publikowane w „Strafverteidiger” – „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – „Deutsche Richterzeitung” – „Journal Offi ciel de la Republique Française” – „Juristen Zeitung” – „Neue Juristische Wochenschrift” – „Neue Zeitschrift für Strafrecht“ – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Sądowy” – „Prokuratura i Prawo” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – Reichsgesetzblatt (Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej; po – „Verkehrsrechts-Sammlung” – „Wojskowy Przegląd Prawniczy” – Zbiór Orzeczeń ETS – agent policji sądowej (fr. agent de police judiciaitre) – Bundesgerichtshof (Trybunał Federalny) – Bundesverfassungsgericht (Federalny Trybunał Konstytucyjny) – Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Spra- – sędzia do spraw postępowania przygotowawczego (wł. Giudice wiedliwości Unii Europejskiej) per le Indagini Preliminari ) – sędzia do spraw posiedzenia przed rozprawą (wł. Giudice per la – nazwa bazy orzeczeń znajdująca się na portalu Jurion https:// Udienza Preliminare ) www.jurion.de/ 19 Lexis.pl OLG OPJ openJur RFSRR SN TK TSUE Wykaz skrótów – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Oberlandesgericht (wyższy sąd krajowy) – ofi cer policji sądowej (fr. offi cier de police judiciaire) – niemiecki portal prawniczy zawierający orzecznictwo, dostępny pod adresem http://openjur.de/i/willkommen.html – Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 20 www.lexisnexis.pl WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY PODAWANEJ WYŁĄCZNIE W ZAPISIE SKRÓCONYM Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym1. PODRĘCZNIKI Artymiak, Rogalski, Proces. Część ogólna Artymiak, Rogalski, Proces. Część szczególna Bulsiewicz, Przebieg Cieślak, Podstawowe założenia Cieślak, Podstawowe założenia. Dzieła wybrane Cieślak, Zarys Daszkiewicz, Zagadnienia, t. I G. Artymiak, M. Klejnowska, Cz.P. Kłak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, K. Sowiński, Proces karny. Część ogólna, red. G. Artymiak, M. Rogalski. G. Artymiak, M. Klejnowska, Cz.P. Kłak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, A. Masłowska, Proces karny. Część szcze- gólna, red. G. Artymiak, M. Rogalski. A. Bulsiewicz, M. Jeż-Ludwichowska, D. Kala, D. Osowska, A. Lach, Przebieg procesu karnego, red. A. Bulsiewicz. M. Cieślak, Polska procedura karna: podstawowe założenia teoretyczne. M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, w: Dzieła wybrane, t. II, red. S. Waltoś, Kraków 2011. M. Cieślak, Postępowanie karne. Zarys instytucji. W. Daszkiewcz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, tom I. Daszkiewicz, Zagadnienia, t. II W. Daszkiewcz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, Daszkiewicz, Nowak, Stachowiak, Proces Gardocka, Podręcznik Glaser, Polski proces Grajewski, Przebieg procesu Grajewski i inni, Prawo tom II. W. Daszkiewcz, T. Nowak, S. Stachowiak, Proces karny. Część szczególna. T. Gardocka, Postępowanie karne. Podręcznik akademicki. S. Glaser, Polski proces karny w zarysie wraz z prawem o ustroju sądów powszechnych, Kraków 1934. J. Grajewski, Przebieg procesu karnego. K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, K. Woźniewski, Prawo karne procesowe – część ogólna, red. J. Grajewski. 21 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym Grzegorczyk, Tylman, Postępowanie Hofmański, Zabłocki, Elementy metodyki Kalinowski, Polski proces Kalinowski, Postępowanie. Zarys Kmiecik, Skrętowicz, Proces Kruszyński i inni, Wykład Lipczyńska, Proces, cz. 1 Lipczyńska, Proces, cz. 2 Marszał, Proces Marszał i inni, Przebieg Prusak, Postępowanie Schaff , Proces Siewierski, Tylman, Olszewski, Postępowanie Śliwiński, Polski proces Śliwiński, Proces. Przebieg Świda, Postępowanie Świda, Skorupka, Postępowanie. Część ogólna Waltoś, Proces Waltoś, Hofmański, Proces T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne. karny. Przebieg P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych. S. Kalinowski, Polski proces karny. S. Kalinowski, Postępowanie karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1963. R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna. B. Bieńkowska, P. Kruszyński, C. Kulesza, P. Piszczek, Sz. Pawelec, Wykład prawa karnego procesowego, red. P. Kru- szyński. M. Lipczyńska, Polski proces karny. Zagadnienia ogólne, część 1, Warszawa 1971; Warszawa 1986. M. Lipczyńska, Polski proces karny. Zagadnienia szczególne, część 2, Warszawa 1986. K. Marszał, Proces karny. K. Marszał, S. Stachowiak, K. Sychta, J. Zagrodnik, K. Zgryzek, Proces postępowania, red. K. Marszał, Katowice 2008, Katowice 2012. F. Prusak, Postępowanie karne, Warszawa 2001. L. Schaff , Proces karny Polski Ludowej. Wykład zasad ogól- nych, Warszawa 1953. M. Siewierski, J. Tylman, M. Olszewski, Postępowanie karne w zarysie, Warszawa 1971, Warszawa 1974. S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948, Warszawa 1959, Warszawa 1961. S. Śliwiński, Proces karny. Przebieg procesu i postępowanie wykonawcze, Warszawa 1948. Z. Świda, J. Skorupka, R. Ponikowski, W. Posnow, Postępo- wanie karne. Część szczególna, red. Z. Świda. Z. Świda, J. Skorupka, R. Ponikowski, W. Posnow, Postępo- wanie karne. Część ogólna, red. J. Skorupka. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, War- szawa 2013. 22 www.lexisnexis.pl Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym 2. KOMENTARZE Angerman, Nowotny, Przeworski, Komentarz Boratyńska, Górski, Sakowicz, Ważny, Kodeks Gostyński i in., Kodeks, t. I Gostyński i in., Kodeks, t. II Gostyński i in., Kodeks, t. III Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. 1 Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. 2 Grajewski, Skrętowicz, Kodeks Grzegorczyk, Kodeks Grzeszczyk, Kodeks Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Kodeks, t. 1 Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Kodeks, t. 2 Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Kodeks, t. 3 Kalinowski, Siewierski, Kodeks Lipczyńska, Ponikowski, Mały komentarz Mazur, Kodeks K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski, Komentarz do ko- deksu postępowania karnego wraz z dotyczącemi ustawami i roz- porządzeniami, Warszawa 1930. K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Ko- deks postępowania karnego. Komentarz. J. Bratoszewski, Z. Gostyński, L. Gardocki, S.M. Przy- jemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, tom I. J. Bratoszewski, Z. Gostyński, L. Gardocki, S.M. Przy- jemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, tom II. J. Bratoszewski, Z. Gostyński, L. Gardocki, S.M. Przy- jemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, tom III. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępo- wania karnego. Komentarz, red. J. Grajewski, tom 1. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępo- wania karnego. Komentarz, red. J. Grajewski, tom 2. J. Grajewski, E. Skrętowicz, Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Gdańsk 1996. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz. W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępo- wania karnego. Tom 1. Komentarz do artykułów 1–296, red. P. Hofmański. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępo- wania karnego. Tom 2. Komentarz do artykułów 297–467, red. P. Hofmański. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępo- wania karnego. Tom 3, Komentarz do artykułów 468–682, red. P. Hofmański. S. Kalinowski. M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1960, Warszawa 1966. M. Lipczyńska, R. Ponikowski, Mały komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1986. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. M. Mazur, Warszawa 1971, Warszawa 1976. 23 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym Peiper, Komentarz Świecki, Kodeks Zabłocki, Postępowanie L. Peiper, Komentarz do kodeksu postępowania karnego i przepisów wprowadzających tenże kodeks, Kraków 1929, Kraków 1933. B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, Warszawa 2013. S. Zabłocki, Postępowanie kasacyjne w nowym kodeksie postę- powania karnego. Komentarz praktyczny, Warszawa 1998. 3. KOMENTARZE DO INNYCH USTAW Bojarski, Skrętowicz, Nieletni Garlicki, Konwencja, t. I Garlicki, Konwencja, t. II Grzegorczyk, K.k.s. Grzegorczyk, K.p.w. T. Bojarski, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w spra- wach nieletnich. Komentarz. L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Ko- mentarz. Tom 1. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Gar- licki, Warszawa 2010. L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, R. Degener, M. Krzy- żanowska-Mierzewska, I. Kondak, K. Ryngielewicz, Kon- wencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, Tom II. Komentarz do artykułów 19–59 oraz Pro- tokołów dodatkowych, red. L. Garlicki, Warszawa 2011. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykro- czenia. Komentarz. Kardas, Łabuda, Razowski, K.k.s. P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Skowron, K.p.w. Komentarz. A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. 4. MATERIAŁY POKONFERENCYJNE Bojarski, Rozwój nauk Bojarski, Skrętowicz, Problemy Ćwiąkalski, Artymiak, Karnomaterialne 24 Rozwój nauk penalnych w sześćdziesięcioleciu Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMCS w Lublinie w dn. 23–24 kwietnia 2009 r., red. T. Bojarski, Lublin 2009. Problemy reformy prawa karnego: materiały z sesji naukowej, Lublin–Kazimierz Dolny, 20–22 wrześ nia 1993 r., red. T. Bojarski, E. Skrętowicz, Lublin 1993. Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfi kacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2010. www.lexisnexis.pl Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym Ćwiąkalski, Artymiak, Współzależność Dynia, Kłak, Europejskie standardy Hofmański, Węzłowe problemy Kasprzak, Młodziejowski, Wybrane problemy Kruszyński, Postępowanie karne w XXI wieku Kulesza, Ocena funkcjonowania Kulesza, System Mozgawa, Dudka, Kodeks: ocena i perspektywy zmian Skorupka, Jawność procesu Skorupka, Hayduk-Hawrylak, Współczesne tendencje Skrętowicz, Nowy kodeks Sobolewski, Artymiak, Kłak, Problemy Szwarc, Porozumiewanie się Szwarc, Przestępczość przygraniczna i kryminalistyki, Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego: w świetle kodyfi kacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 11–13 października 2007 r. w Czarnej, poświęconej pamięci Profesora Zbigniewa Sobolewskiego, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009. Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodaw- stwo polskie, red. E. Dynia, Cz.P. Kłak, Rzeszów 2005. Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, War- szawa 2010. Wybrane problemy procesu karnego red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2010. Postępowanie karne w XXI wieku: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Popowo 26–28 października 2001 r., red. P. Kruszyński, Warszawa 2002. Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. C. Kulesza, Warszawa 2009. System wymiaru sprawiedliwości a media, red. C. Kulesza, Białys
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym. Wydanie 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: