Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01305 005738 22955939 na godz. na dobę w sumie
System Prawa Karnego Procesowego. Tom X. Postępowanie przygotowawcze - ebook/pdf
System Prawa Karnego Procesowego. Tom X. Postępowanie przygotowawcze - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-520-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej. Opracowanie o charakterze systemowym jest czymś więcej niż komentarz, podręcznik czy encyklopedia. Może bowiem służyć jako źródło szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa, może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa.

Sukcesem niemającym dotąd precedensu jest skupienie wokół idei powstania Systemu Prawa Karnego Procesowego wszystkich bez wyjątku ośrodków uniwersyteckich zajmujących się postępowaniem karnym, a ponadto wielu światłych praktyków: sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokatów, członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Każdy ośrodek koordynuje prace nad jednym przynajmniej tomem Systemu, a jego redakcję obejmuje ktoś z tego ośrodka. To dzięki temu będzie on - niezależnie od innych wskazywanych już walorów - obrazować stan wiedzy i nauki polskiego prawa karnego procesowego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM Prawa Karnego Procesowego Redaktor Naczelny Piotr Hofmański Członkowie Rady Programowej prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr hab. Wojciech Cieślak prof. dr hab. Wiesław Daszkiewicz prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk prof. dr hab. Jerzy Kasprzak dr hab. Monika Klejnowska prof. dr hab. Piotr Kruszyński prof. dr hab. Cezary Kulesza dr hab. Zbigniew Kwiatkowski prof. dr hab. Kazimierz Marszał dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. dr hab. Lech Paprzycki prof. dr hab. Feliks Prusak prof. dr hab. Jerzy Skorupka prof. dr hab. Stanisław Stachowiak prof. dr hab. Ryszard A. Stefański prof. dr hab. Janusz Tylman prof. dr hab. Stanisław Waltoś prof. dr hab. Paweł Wiliński sędzia SN Stanisław Zabłocki prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Tom I. Tom II. Tom III. Tom IV. Tom V. Tom VI. ZAGADNIENIA OGÓLNE Piotr Hofmański PROCES KARNY – ROZWIĄZANIA MODELOWE W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM Piotr Kruszyński ZASADY PROCESU KARNEGO Paweł Wiliński DOPUSZCZALNOŚĆ PROCESU Maria Jeż-Ludwichowska Arkadiusz Lach SĄDY I INNE ORGANY POSTĘPOWANIA KARNEGO Zbigniew Kwiatkowski STRONY I INNI UCZESTNICY POSTĘPOWANIA KARNEGO Cezary Kulesza Tom VII. CZYNNOŚCI PROCESOWE Ireneusz Nowikowski Tom VIII. DOWODY Jerzy Skorupka Tom IX. Tom X. ŚRODKI PRZYMUSU Tomasz Grzegorczyk POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE Ryszard A. Stefański Tom XI. Tom XII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI Kazimierz Zgryzek POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Sławomir Steinborn Krzysztof Woźniewski Tom XIII. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA I ŚRODKI POZAPROCESOWE Stanisław Zabłocki Tom XIV. TRYBY SZCZEGÓLNE Feliks Prusak Tom XV. POZAKODEKSOWE POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE Tomasz Grzegorczyk Tom XVI. POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA Andrzej Światłowski Tom XVII. OBRÓT PRAWNY Z ZAGRANICĄ I POSTĘPOWANIA PRZED TRYBUNAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI Lech Paprzycki Tom XVIII. KOSZTY PROCESU I OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH Monika Klejnowska POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE Redakcja naukowa Ryszard A. Stefański Autorzy: Stanisław Cora Katarzyna Dudka Krzysztof Eichstaedt Andrzej Kiełtyka Józef Koredczuk Jacek Kosonoga Cezary Kulesza Maciej Rogalski Jerzy Skorupka Ryszard A. Stefański Janusz Tylman Krzysztof Woźniewski X Warszawa 2016 Poszczególne rozdziały tomu X napisali: Stanisław Cora Katarzyna Dudka Krzysztof Eichstaedt Andrzej Kiełtyka Józef Koredczuk Jacek Kosonoga Cezary Kulesza Maciej Rogalski Jerzy Skorupka Ryszard A. Stefański Janusz Tylman Krzysztof Woźniewski rozdział 6.1 rozdział. 6.5 rozdział 8 rozdział 5 rozdział 1 rozdział 6.3 rozdział 6.6 rozdział 7 rozdział 4 rozdział 6.2, 6.7, rozdział 9 rozdział 2, rozdział 3 rozdział 6.4 Spis treści SPiS treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 37 1 .4 . Lata 1772/1795–1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Ewolucja modelu postępowania przygotowawczego w polskim prawie karnym procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 . Okres średniowiecza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 . czasy nowożytne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 .1 . Proces ziemski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 .2 . Proces miejski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 .3 . Proces wiejski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 .2 . Zabór pruski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 .3 . Zabór austriacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .4 .4 . Zabór rosyjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 . Lata 1918–1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 .1 . Do czasu wydania kodeksu postępowania karnego z 1928 r . . . . . . . . . . . 1 .5 .2 . Kodeks postępowania karnego z 1928 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .5 .3 . Kodeks postępowania karnego z 1969 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Cele postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Pojęcie celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . cele postępowania przygotowawczego w kodeksach postępowania karnego . . . . 2 .4 . cele postępowania karnego a cele postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . 2 .5 . cele postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .5 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .5 .2 . Ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .5 .3 . Wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .5 .4 . Zebranie danych o podejrzanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .5 .5 . Wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .5 .6 . Utrwalenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 50 52 56 56 59 64 66 66 66 71 76 80 80 89 108 121 125 126 127 133 138 138 139 139 140 143 145 7 Spis treści 2 .5 .7 . Wyjaśnienie okoliczności, które sprzyjały popełnieniu czynu . . . . . . . . . . 2 .6 . Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Przedmiot procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Pojęcie sprawdzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . Formy sprawdzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 . Pojęcie i kształtowanie się postępowania sprawdzającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 . Postępowanie sprawdzające w kodeksie postępowania karnego z 1997 r . . . . . . . . 3 .5 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .2 . Organy prowadzące postępowanie sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .3 . Przesłanki postępowania sprawdzającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .4 . czynności postępowania sprawdzającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .5 . termin postępowania sprawdzającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .6 . Postępowanie sprawdzające a czynności operacyjno-rozpoznawcze . . . . . . 3 .5 .7 . Nadzór prokuratora nad postępowaniem sprawdzającym . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .8 . charakter postępowania sprawdzającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .5 .9 . Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 174 176 180 181 182 184 214 214 215 215 218 224 226 232 235 249 Rozdział 4. Postępowanie w niezbędnym zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Ogólna charakterystyka postępowania w niezbędnym zakresie 255 (czynności niecierpiących zwłoki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 4 .2 . ewolucja postępowania w niezbędnym zakresie oraz instytucji czynności niepowtarzalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 4 .3 . Postępowanie w niezbędnym zakresie w modelu postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .4 . cel, funkcje i przesłanki postępowania w niezbędnym zakresie . . . . . . . . . . . . . 4 .5 . Granice podmiotowe postępowania w niezbędnym zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .5 .1 . Organy uprawnione do przeprowadzenia postępowania w niezbędnym zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 298 306 306 309 311 311 315 322 333 338 342 342 344 346 357 362 4 .5 .2 . Osoba podejrzana jako podmiot czynności w postępowaniu w niezbędnym zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 . Zakres przedmiotowy postępowania w niezbędnym zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .1 . Przedmiotowe granice pierwszego i drugiego stopnia . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .2 . ślady i dowody jako przedmioty czynności zabezpieczających . . . . . . . . . 4 .6 .3 . Oględziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .4 . Przeszukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .5 . czynności wymienione w art . 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .6 . inne niezbędne czynności przedsiębrane wobec osoby podejrzanej . . . . . 4 .6 .6 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .6 .2 . Pobranie krwi, włosów i wydzielin organizmu . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .6 .3 . Okazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .6 .4 . eksperyment procesowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .6 .5 . Problem badań przesiewowych i badania przy użyciu wariografu z art . 192a § 1 i 2 k .p .k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Spis treści 4 .6 .6 .6 . czynności niepowtarzalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .6 .6 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .6 .6 .2 . Przesłuchanie świadka na podstawie art . 316 § 3 k .p .k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 .7 . Przesłuchanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .7 . Zakres temporalny postępowania w niezbędnym zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .8 . czynności zabezpieczające ślady i dowody przestępstwa w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Formy postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 . Pojęcie formy postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 . Formy postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1928 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .3 . Formy postępowania przygotowawczego w latach 1944–1969 . . . . . . . . . . . . . . . 5 .4 . śledztwo i dochodzenie po wejściu w życie kodeksu postępowania karnego z 1969 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .5 . śledztwo i dochodzenie w kodeksie postępowania karnego z 1997 r . . . . . . . . . . 5 .6 . śledztwo i dochodzenie po noweli kodeksu postępowania karnego z 10 stycznia 2003 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .7 . śledztwo i dochodzenie po nowelizacji kodeksu postępowania karnego 367 367 383 385 394 396 400 406 415 419 431 451 472 541 569 579 579 582 582 585 595 595 599 601 629 638 641 663 667 667 673 673 9 z 29 marca 2007 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 5 .8 . Formy postępowania przygotowawczego po nowelizacjach kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r . oraz z 20 lutego 2015 r . . . . . . . . . . 5 .9 . Zmiany wpływające na formy postępowania przygotowawczego wprowadzone w 2016 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Przebieg postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 . Wszczęcie postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 .2 . Kształtowanie się wszczęcia postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . 6 .1 .3 . Przesłanki wszczęcia postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 .4 . Zawiadomienie o przestępstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 .4 .1 . Kształtowanie się zawiadomienia o przestępstwie . . . . . . . . . . . 6 .1 .4 .2 . istota zawiadomienia o przestępstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 .4 .3 . rodzaje zawiadomień o przestępstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 .4 .4 . Skutki niedopełnienia obowiązku zawiadomienia o przestępstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 .4 .5 . Forma zawiadomienia o przestępstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 .5 . informacje własne organów ścigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 . Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .2 . Kształtowanie się odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego . . 6 .2 .3 . Odmowa wszczęcia śledztwa lub dochodzenia w kodeksie postępowania karnego z 1997 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .3 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 6 .2 .3 .2 . Przyczyny odmowy wszczęcia śledztwa lub dochodzenia . . . . . . 6 .2 .3 .3 . Organy uprawnione do odmowy wszczęcia śledztwa lub dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .3 .3 .1 . Organy uprawnione do odmowy wszczęcia śledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .3 .3 .2 . Organy uprawnione do odmowy wszczęcia 6 .2 .3 .4 . Forma odmowy wszczęcia śledztwa lub dochodzenia . . . . . . . . dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .3 .4 .1 . Forma odmowy wszczęcia śledztwa . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .3 .4 .2 . Forma odmowy wszczęcia dochodzenia . . . . . . . . . 6 .2 .3 .5 . termin wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .3 .6 . Zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .3 .7 . Zaskarżalność postanowień o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .3 .7 .1 . Uprawnienie do zaskarżania postanowień o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia . . . 6 .2 .3 .7 .2 . Uprawnieni do wniesienia zażalenia . . . . . . . . . . . . 6 .2 .3 .7 .3 . Postępowanie w przedmiocie zażalenia . . . . . . . . . . 692 6 .2 .3 .8 . Wzruszenie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 675 685 685 686 687 687 688 689 691 692 693 709 715 725 733 735 744 744 748 751 751 752 753 763 767 770 776 776 776 778 783 785 786 788 790 6 .2 .4 . Zażalenie na bezczynność w zakresie rozpoznania zawiadomienia o przestępstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 . Przedstawienie zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .2 . Kształtowanie się instytucji przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .3 . Sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .3 .1 . Podstawa faktyczna postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .3 .2 . Moment sporządzenia postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .3 .3 . Struktura postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .3 .3 .1 . Wymogi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .3 .3 .2 . Wskazanie podejrzanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .3 .3 .3 . Dokładne określenie zarzucanego czynu . . . . . . . . . 6 .3 .3 .3 .4 . Podanie kwalifikacji prawnej czynu . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .4 . Ogłoszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .5 . Pouczenie podejrzanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .6 . Przesłuchanie podejrzanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .6 .1 . chronologia czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .6 .2 . Udział obrońcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .6 .3 . Przebieg przesłuchania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .6 .4 . Protokołowanie czynności przesłuchania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .6 .5 . Urządzenie rejestrujące obraz lub dźwięk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .6 .6 . Udział tłumacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .6 .7 . Złożenie wyjaśnień w formie pisemnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .7 . Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów . . . . . . . . . . . . . 10 Spis treści 6 .3 .8 . Skuteczność przedstawienia zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .9 . Konsekwencje ukrywania się podejrzanego lub jego nieobecności w kraju . . 6 .3 .10 . Skutki przedstawienia zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .10 .1 . Skutki procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .10 .2 . Skutki pozaprocesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .10 .2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .10 .2 .2 . Konsekwencje w zakresie stosunków służbowych i pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .10 .2 .3 . Utrata lub ograniczenie uprawnień . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .10 .2 .4 . Możliwość pozyskiwania określonych informacji . . 6 .3 .10 .2 .5 . Ograniczenie udziału w komisjach 6 .3 .10 .2 .6 . Pozostałe skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . egzaminacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .10 .3 . Obowiązek zawiadomienia o wszczęciu postępowania przeciwko osobie (art . 21 k .p .k .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .11 . Modyfikacja zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .11 .1 . rodzaje modyfikacji zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .11 .2 . Zarzucenie czynu nieobjętego wydanym uprzednio postanowieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .11 .3 . Zarzucenie czynu w zmienionej w istotny sposób postaci . . . . . 6 .3 .11 .3 .1 . Zmieniona w istotny sposób postać czynu . . . . . . . 6 .3 .11 .3 .2 . Ontologiczna tożsamość czynu . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .11 .3 .3 . Konwalidacja postanowienia o przedstawieniu zarzutów na etapie postępowania sądowego . . . . . . 6 .3 .11 .4 . Zmiana kwalifikacji prawnej czynu na surowszą . . . . . . . . . . . . 6 .3 .11 .4 .1 . Kryteria oceny surowości kwalifikacji prawnej . . . . 6 .3 .11 .4 .2 . Zmiana kwalifikacji na łagodniejszą 6 .4 . czynności w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub równorzędną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .11 .5 . czynności związane z modyfikacją zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .12 . Uproszczone formy przedstawienia zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .12 .1 . czynności w niezbędnym zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .12 .2 . Dochodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 .12 .3 . Postępowanie przyspieszone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .2 . Podział czynności procesowych – klasyfikacja ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .3 . czynności operacyjno-rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .4 . Podział ze względu na treść i charakter czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .4 .1 . czynności faktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .4 .2 . Spostrzeżenia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .4 .3 . Oświadczenia procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .4 .3 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .4 .3 .2 . Oświadczenia wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .4 .3 .3 . Oświadczenia woli postulujące . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .4 .3 .4 . Oświadczenia woli imperatywne . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .5 . Promulgacja i odwołalność czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .5 .1 . Promulgacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 804 807 807 809 809 809 814 815 817 818 820 821 821 822 825 825 829 832 833 833 835 837 838 838 841 842 843 845 847 850 852 852 853 854 854 854 855 860 867 867 11 Spis treści 6 .4 .5 .2 . Odwołalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .5 .3 . Prawomocność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 . Zagadnienie niewadliwości czynności procesowych postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .2 . Kompetencja organu postępowania przygotowawczego . . . . . . . 6 .4 .6 .3 . Wymogi modalne czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .3 .1 . Forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .3 .2 . Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .3 .3 . Miejsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .3 .4 . Język . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .3 .5 . czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .4 . Niedopuszczalność, bezzasadność, bezskuteczność i nieważność czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .4 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .4 .2 . Niedopuszczalność czynności procesowej . . . . . . . . 6 .4 .6 .4 .3 . Wadliwość czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .4 .4 . Bezskuteczność czynności procesowych . . . . . . . . . 6 .4 .6 .4 .5 . Zasadność czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . 6 .4 .6 .4 .6 . Nieważność czynności procesowych . . . . . . . . . . . . 6 .5 . Udział stron w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .5 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .5 .2 . Udział stron w postępowaniu przygotowawczym w kodeksie postępowania karnego z 1928 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .5 .3 . Udział stron w postępowaniu przygotowawczym w kodeksie postępowania karnego z 1969 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .5 .4 . Udział stron w czynnościach postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1997 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .5 .4 .1 . inicjowanie czynności postępowania przygotowawczego przez strony (art . 315 § 1 k .p .k .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .5 .4 .2 . Wniosek stron o przeprowadzenie mediacji (art . 23a § 1 k .p .k .) . . 6 .5 .4 .3 . Udział stron w czynnościach niepowtarzalnych (art . 316 k .p .k .) . . 6 .5 .4 .3 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .5 .4 .3 .2 . Prawo do żądania przesłuchania świadka przez sąd w przypadku niebezpieczeństwa niemożności przesłuchania go na rozprawie (art . 316 § 3 k .p .k .) 6 .5 .4 .4 . Udział pokrzywdzonego w innych niż niepowtarzalne czynnościach postępowania przygotowawczego (art . 317 i 318 k .p .k .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .5 .4 .5 . Udział stron w czynnościach dochodzenia w niezbędnym 6 .6 . Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .6 .1 . Kształtowanie się udziału obrońcy w postępowaniu przygotowawczym . . 6 .6 .2 . Standard strasburski efektywnej obrony w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .6 .3 . Wstąpienie obrońcy do procesu i udział w przesłuchaniu podejrzanego . . 6 .6 .4 . Poufność kontaktów obrońcy z podejrzanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 870 872 872 872 882 882 884 884 884 886 888 888 889 890 890 891 893 895 898 899 900 902 902 907 911 911 918 920 924 926 930 940 946 958 12 Spis treści 6 .6 .5 . Prawo obrońcy do zapoznania się z aktami postępowania . . . . . . . . . . . . 6 .6 .6 . Składanie wniosków dowodowych przez obrońcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .6 .7 . Udział obrońcy oskarżonego w czynnościach śledztwa i dochodzenia . . . 6 .6 .8 . rola obrońcy w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego 960 965 970 6 .6 .9 . Udział obrońcy w końcowym zapoznaniu się z aktami postępowania . . . 6 .6 .10 . Dopuszczalność śledztw własnych adwokatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 1000 6 .7 . Zakończenie postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 6 .7 .1 . Formy zakończenia postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 6 .7 .2 . Kształtowanie się zamknięcia postępowania przygotowawczego . . . . . . . . 1015 6 .7 .2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 6 .7 .2 .2 . Zamknięcie postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1928 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 6 .7 .2 .3 . Zamknięcie postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1969 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 6 .7 .2 .4 . Zamknięcie postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1997 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 6 .7 .3 . Zamknięcie postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego po nowelizacji z 11 marca 2016 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 6 .7 .3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 6 .7 .3 .2 . Końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .7 .3 .2 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .7 .3 .2 .2 . Podmioty uprawnione do zaznajomienia z materiałami postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .7 .3 .2 .3 . Wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami 1031 1031 1032 postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . 1032 6 .7 .3 .2 .4 . Powiadomienie o możliwości przejrzenia akt i wyznaczenie terminu zapoznania się z nimi . . . . . 1033 6 .7 .3 .2 .5 . Udostępnienie akt do przejrzenia . . . . . . . . . . . . . . 1035 6 .7 .3 .2 .6 . Udział podejrzanego w zaznajomieniu . . . . . . . . . . 1037 6 .7 .3 .2 .7 . Sposób zaznajomienia z materiałami postępowania 1038 6 .7 .3 .2 .8 . czas zaznajamiania z materiałami postępowania . . 1041 6 .7 .3 .2 .9 . Dokumentowanie zaznajomienia z materiałami postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 6 .7 .3 .2 .10 . Wnioski składane po zaznajomieniu z materiałami postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 6 .7 .3 .3 . Wydanie postanowienia o zamknięciu śledztwa 1047 6 .7 .4 . Skutki procesowe niezapoznania z materiałami postępowania . . . . . . . . . 1048 lub dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym . . . . . 1050 7 .1 . Kształtowanie się nadzoru prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym . . 1053 7 .2 . Nadzór procesowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 1061 1069 1080 7 .2 .1 . Zakres nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .2 .2 . Sposoby sprawowania nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .2 .3 . Podjęcie i wznowienie postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . 13 Spis treści 7 .2 .4 . Nadzwyczajne uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przez prokuratora generalnego . . . . . . . 1107 1121 7 .3 . Nadzór służbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .4 . Nadzór służbowy innych organów prowadzących postępowanie przygotowawcze 1131 Rozdział 8. Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . 1136 8 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 8 .2 . Modelowe rozwiązania dotyczące udziału sądu w stadium poprzedzającym rozprawę sądową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 8 .2 .1 . Model angielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 8 .2 .2 . Model francuski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156 8 .2 .3 . Model niemiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160 8 .2 .4 . Model rosyjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164 8 .3 . Kształtowanie się udziału sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .4 . czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym w kodeksie postępowania 1185 karnego z 1997 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .4 .1 . Wybór modelu postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185 8 .4 .2 . czynności decyzyjne sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 1192 8 .4 .2 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .4 .2 .2 . Zwolnienie z zachowania tajemnicy zawodowej szczególnie 1168 chronionej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 8 .4 .2 .3 . Orzekanie o badaniach psychiatrycznych podejrzanego połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym . . . . . . . . . . . 1193 8 .4 .2 .4 . Zatrzymanie pism oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem funkcji obrońcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195 8 .4 .2 .5 . Orzekanie o zniszczeniu przedmiotów i substancji niebezpiecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 8 .4 .2 .6 . Zarządzenie podsłuchu procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 8 .4 .2 .7 . Stosowanie tymczasowego aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197 8 .4 .2 .8 . Przedłużanie tymczasowego aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198 8 .4 .2 .9 . Orzekanie o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania . . . . . 1200 8 .4 .2 .10 . Orzekanie w przedmiocie aresztowania jako kary porządkowej 1200 8 .4 .2 .11 . Orzekanie pieniężnej kary porządkowej wobec obrońcy lub pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 8 .4 .2 .12 . Orzekanie przepadku przedmiotów poręczenia majątkowego oraz ściągnięcie sumy poręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 8 .4 .2 .13 . Wydanie listu żelaznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202 8 .4 .2 .14 . Orzekanie przepadku tytułem środka zabezpieczającego . . . . . . 1203 8 .4 .2 .15 . Umorzenie postępowania przygotowawczego połączone z zastosowaniem środków zabezpieczających . . . . . . . . . . . . . . . 1204 8 .4 .3 . czynności kontrolne sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208 1208 8 .4 .3 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .4 .3 .2 . Kontrola zasadności nałożonej przez prokuratora kary pieniężnej za nieudzielanie wyjaśnień w wyznaczonym terminie w razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej . . 1210 14 Spis treści 8 .4 .3 .3 . Kontrola zasadności nałożonej przez prokuratora kary pieniężnej na dziekana właściwej rady za nienadesłanie w wyznaczonym terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia o rażącym naruszeniu przez obrońcę lub pełnomocnika strony obowiązków procesowych w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . 8 .4 .3 .4 . Kontrola decyzji prokuratora o zachowaniu w tajemnicy 1210 okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka . 1211 8 .4 .3 .5 . Kontrola decyzji prokuratora dotyczącej przeszukania . . . . . . . . 1211 8 .4 .3 .6 . Kontrola decyzji prokuratora dotyczącej zatrzymania korespondencji, przesyłek oraz wykazów połączeń telekomunikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .4 .3 .7 . Kontrola postanowień prokuratora w przedmiocie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych w wypadkach niecierpiących zwłoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .4 .3 .8 . Kontrola postanowień prokuratora w przedmiocie wyrażania 1212 1213 zgody następczej na procesowe wykorzystanie materiałów pochodzących z legalnego podsłuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213 8 .4 .3 .9 . Kontrola zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213 8 .4 .3 .10 . Kontrola zatrzymania oraz doprowadzenia świadka, biegłego, tłumacza i specjalisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214 8 .4 .3 .11 . Kontrola ukarania świadka, biegłego, tłumacza i specjalisty karą pieniężną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214 8 .4 .3 .12 . Kontrola decyzji prokuratorskich w przedmiocie orzekania środków zapobiegawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215 8 .4 .3 .13 . Kontrola postanowień prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215 1216 8 .4 .3 .14 . Kontrola decyzji prokuratorskich o zaniechaniu ścigania . . . . . 8 .4 .3 .15 . Kontrola postanowień prokuratorskich w przedmiocie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216 8 .4 .3 .16 . Kontrola kosztów w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . 1217 8 .4 .4 . czynności dowodowe sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220 8 .4 .5 . Subsydiarny akt oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222 8 .4 .6 . czynności decyzyjne i kontrolne sądu w postępowaniu przygotowawczym wynikające z ustawy o świadku koronnym . . . . . . . . . 1227 1227 8 .4 .6 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .4 .6 .2 . Zażalenie na postanowienie o wznowieniu postępowania . . . . . 1228 8 .4 .6 .3 . Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zastosowania ochrony lub pomocy dla świadka koronnego i osoby dla niego najbliższej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .4 .6 .4 . Zażalenie na postanowienie prokuratora o zwrocie właściwemu 1228 organowi równowartości świadczeń otrzymanych w ramach pomocy udzielonej świadkowi koronnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228 1229 8 .4 .7 . Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Spis treści Rozdział 9. Rodzaje decyzji kończących postępowanie przygotowawcze . . . . . 1234 9 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263 9 .2 . Kształtowanie się sposobów zakończenia postępowania przygotowawczego . . . . 1266 1266 9 .2 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 9 .2 .2 . Umorzenie postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .2 .3 . Warunkowe umorzenie postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . 1296 9 .2 .4 . Akt oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 1300 9 .2 .4 .1 . czynności przed wniesieniem aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . 9 .2 .4 .2 . Wymogi formalne aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307 1318 9 .2 .5 . Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 . Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1997 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323 9 .3 .1 . Umorzenie śledztwa lub dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323 9 .3 .1 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323 9 .3 .1 .2 . Podstawy umorzenia postępowania przygotowawczego . . . . . . . 1324 9 .3 .1 .3 . rodzaje przyczyn umorzenia postępowania przygotowawczego . . 1328 1328 9 .3 .1 .3 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .1 .3 .2 . Przyczyny faktyczne umorzenia postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331 9 .3 .1 .3 .3 . Przyczyny prawne umorzenia postępowania 9 .3 .1 .4 . Konkurencja przyczyn umorzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .1 .5 . Postępowanie w przedmiocie umorzenia postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1340 1449 przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .1 .5 .1 . Organy uprawnione do umorzenia postępowania 1459 przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 9 .3 .1 .5 .2 . Forma umorzenia postępowania przygotowawczego 1461 9 .3 .1 .5 .3 . Struktura postanowienia o umorzeniu . . . . . . . . . . 1461 9 .3 .1 .6 . czynności związane z wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470 9 .3 .1 .6 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470 9 .3 .1 .6 .2 . Wydanie postanowienia co do dowodów rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471 9 .3 .1 .6 .3 . Wniosek o orzeczenie przepadku . . . . . . . . . . . . . . . 1486 9 .3 .1 .6 .4 . Zażalenie na postanowienie co do dowodów rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 9 .3 .1 .6 .5 . Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 9 .3 .1 .7 . czynności związane z umorzeniem śledztwa lub dochodzenia . . 1500 9 .3 .1 .7 .1 . Uchylenie zastosowanych środków zapobiegawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 9 .3 .1 .7 .2 . Uchylenie zabezpieczeń majątkowych . . . . . . . . . . . 1501 9 .3 .1 .7 .3 . Przekazanie sprawy policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie za wykroczenie . . . . . . . . . 1501 9 .3 .1 .7 .4 . Przekazanie sprawy innemu właściwemu organowi z wnioskiem o ukaranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502 Skierowanie sygnalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502 9 .3 .1 .7 .5 . 16 Spis treści 9 .3 .1 .7 .6 . Zawiadomienie o ukończeniu postępowania przygotowawczego przeciw niektórym osobom . . . . 1504 9 .3 .2 . Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i zastosowanie środków zabezpieczających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1504 9 .3 .3 . Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przygotowawczego . . . . 1513 9 .3 .3 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1513 9 .3 .3 .2 . Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania . . . . . . . . . . 1514 9 .3 .3 .3 . Stopnie winy i społecznej szkodliwości czynu . . . . . . . . . . . . . . 1514 9 .3 .3 .4 . Niebudzące wątpliwości okoliczności popełnienia czynu . . . . . . 1516 9 .3 .3 .5 . Przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą pięciu lat pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517 9 .3 .3 .6 . Niekaralność za przestępstwo umyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517 9 .3 .3 .7 . Pomyślna prognoza kryminologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1518 9 .3 .3 .8 . Okres próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 9 .3 .3 .9 . Upływ okresu próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1521 9 .3 .3 .10 . Postępowanie w przedmiocie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1521 9 .3 .3 .10 .1 . charakter prawny wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1521 9 .3 .3 .10 .2 . Organy uprawnione do złożenia wniosku . . . . . . . . 1525 9 .3 .3 .10 .3 . termin wniesienia wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1528 9 .3 .3 .10 .4 . Warunki formalne wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1528 9 .3 .4 . Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków . . . . . . . . . . . . . . . 1531 1531 9 .3 .4 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .4 .2 . Porozumienie między prokuratorem a podejrzanym . . . . . . . . . 1533 9 .3 .4 .3 . Warunki złożenia wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego zamiast aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .4 .3 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .4 .3 .2 . Popełnienie występku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .4 .3 .3 . Niebudzące wątpliwości okoliczności popełnienia 1537 1537 1538 przestępstwa i wina podejrzanego . . . . . . . . . . . . . . 1539 1541 9 .3 .4 .3 .4 . Przyznanie się podejrzanego do winy . . . . . . . . . . . 9 .3 .4 .3 .5 . Postawa oskarżonego wskazująca, że cele postępowania zostaną osiągnięte . . . . . . . . . . . . . . . 1544 9 .3 .4 .3 .6 . Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .4 .3 .7 . Uzgodnienie przez prokuratora z podejrzanym kary 1545 lub innych środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1546 9 .3 .4 .3 .8 . Ograniczenie czynności dowodowych . . . . . . . . . . . 1549 9 .3 .4 .3 .9 . Organy uprawnione do wystąpienia z wnioskiem . . 1550 9 .3 .4 .3 .10 . Warunki formalne wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1551 1553 9 .3 .4 .4 . Wniosek dołączany do aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557 9 .3 .5 . Skierowanie aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .5 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557 9 .3 .5 .2 . Pojęcie aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1558 9 .3 .5 .3 . Funkcje aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1560 9 .3 .5 .4 . Organy uprawnione do wniesienia aktu oskarżenia . . . . . . . . . . 1564 17 Spis treści 1568 9 .3 .5 .5 . Podstawa faktyczna aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .5 .6 . termin wniesienia aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1574 9 .3 .5 .7 . Warunki formalne aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578 1578 9 .3 .5 .7 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .5 .7 .2 . Forma aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1579 9 .3 .5 .7 .3 . Struktura aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1581 9 .3 .5 .8 . Załączniki do aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619 1619 9 .3 .5 .8 .1 . Załączniki obligatoryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .3 .5 .8 .2 . Załącznik fakultatywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1629 9 .3 .5 .8 .3 . czynności związane z wniesieniem aktu oskarżenia do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1631 Skorowidz przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635 18 Wykaz skrótów WyKAZ SKrótóW Wykaz skrótów Wykaz skrótów1. akty PRaWNE dyrektywa 2013/48/Ue eKPc k .k . k .k . z 1932 r . k .k . z 1969 r . k .k .s . k .k .w . Konstytucja rP k .p .c . k .p .k . k .p .k . z 1928 r . k .p .k . tekst jedn . z 1932 r . k .p .k . tekst jedn . z 1939 r . – dyrektywa Parlamentu europejskiego i  rady 2013/48/Ue z 22 października 2013 r . w sprawie prawa dostępu do adwo- kata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami kon- sularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz .Urz . Ue L 294 z 6 .11 .2013, s . 1) – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno- ści sporządzona w rzymie dnia 4 listopada 1950 r ., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz .U . z 1993 r . Nr 61, poz . 284 ze zm .) – ustawa z  6 czerwca 1997 r . – Kodeks karny (Dz .U . Nr  88, poz . 553 ze zm .) – rozporządzenie Prezydenta rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 r . – Kodeks karny (Dz .U . Nr 60, poz . 571 ze zm .) – ustawa z 19 kwietnia 1969 r . – Kodeks karny (Dz .U . Nr 13, poz . 94 ze zm .) – ustawa z 10 września 1999 r . – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 186 ze zm .) – ustawa z  6 czerwca 1997 r . – Kodeks karny wykonawczy – Konstytucja rzeczypospolitej Polskiej z  2 kwietnia 1997 r . (Dz .U . Nr 90, poz . 557 ze zm .) (Dz .U . Nr 78, poz . 483 ze zm .) – ustawa z 17 listopada 1964 r . – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn . Dz .U . z 2014 r ., poz . 101 ze zm .) – ustawa z 6 czerwca 1997 r . – Kodeks postępowania karnego (Dz .U . Nr 89, poz . 555 ze zm .) – rozporządzenie Prezydenta rzeczypospolitej z 19 marca 1928 r . – Kodeks postępowania karnego (tekst pierwotny Dz .U . Nr 33, poz . 313 ze zm .) – ustawa z  19 marca 1928 r . – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn . Dz .U . z 1932 r . Nr 83, poz . 725 ze zm .) – ustawa z  19 marca 1928 r . – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn . Dz .U . z 1939 r . Nr 8, poz . 44 ze zm .) 19 Wykaz skrótów k .p .k . tekst jedn . z 1949 r . k .p .k . tekst jedn . z 1950 r . k .p .k . z 1969 r . k .p .w . k .r .o . k .s .h . k .w . m .k .k . MPPOiP nowelizacja z 10 stycznia 2003 r . nowelizacja z 29 marca 2007 r . – ustawa z  19 marca 1928 r . – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn . Dz .U . z 1949 r . Nr 33, poz . 243 ze zm .) – ustawa z  19 marca 1928 r . – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn . Dz .U . z 1950 r . Nr 40, poz . 364 ze zm .) – ustawa z 19 kwietnia 1969 r . – Kodeks postępowania karnego (Dz .U . Nr 13, poz . 96 ze zm .) – ustawa z 24 sierpnia 2001 r . – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 395 ze zm .) – ustawa z 25 lutego 1964 r . – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn . Dz .U . z 2015 r ., poz . 2082 ze zm .) – ustawa z  15 września 2000 r . – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn . Dz .U . z 2013 r ., poz . 1030 ze zm .) – ustawa z  20 maja 1971 r . – Kodeks wykroczeń (tekst jedn . Dz .U . z 2015 r ., poz . 1094 ze zm .) – dekret z 13 czerwca 1946 r . o przestępstwach szczególnie niebez- piecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz .U . Nr 30, poz . 192 ze zm .); tzw . mały kodeks karny – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ot- warty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r . (Dz .U . z 1977 r . Nr 38, poz . 167, zał .) – ustawa z 10 stycznia 2003 r . o zmianie ustawy – Kodeks postę- powania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks po- stępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz .U . Nr 17, poz . 155 ze zm .) – ustawa z 29 marca 2007 r . o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz .U . Nr 64, poz . 432 ze zm .) nowelizacja z 9 maja 2007 r . – ustawa z  9 maja 2007 r . o  zmianie ustawy – Kodeks postę- powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz .U . Nr 99, poz . 664) nowelizacja z 5 list
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System Prawa Karnego Procesowego. Tom X. Postępowanie przygotowawcze
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: