Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 005091 21547956 na godz. na dobę w sumie
System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji - ebook/pdf
System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-316-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prezentujemy Państwu kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania przed sądem pierwszej instancji. Na niniejszy tom składają się opracowania czterech Autorów, wybitnych znawców prawa procesowego cywilnego:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM Prawa Procesowego Cywilnego Redaktor Naczelny Tadeusz Ereciński Członkowie Rady Programowej dr hab. Sławomir Cieślak, prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, dr hab. Paweł Grzegorczyk, sędzia SN Jacek Gudowski, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Janusz Jankowski, prof. dr hab. Kazimierz Lubiński, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Karol Weitz, prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, prof. dr hab. Feliks Zedler, dr hab. Andrzej Zieliński Tom I. Zagadnienia ogólne Paweł Grzegorczyk i Karol Weitz Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem I instancji Karol Weitz (cz. 1), Tadeusz Wiśniewski (cz. 2), Sławomir Cieślak (cz. 3) Tom III. Środki zaskarżenia Jacek Gudowski Tom IV. Postępowanie nieprocesowe Kazimierz Lubiński Tom V. Postępowanie zabezpieczające. Postępowanie egzekucyjne Andrzej Jakubecki Tom VI. Międzynarodowe i europejskie prawo procesowe Paweł Grzegorczyk i Karol Weitz POSTĘPOWANIE PROCESOWE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI Redakcja naukowa Tadeusz Wiśniewski Autorzy: Agnieszka Góra-Błaszczykowska Bartosz Karolczyk Krzysztof Knoppek Kazimierz Lubiński II cz. 2 Warszawa 2016 Poszczególne działy tomu II napisali: Agnieszka Góra-Błaszczykowska dział II rozdz. 1, 2, 3 pkt 1–6; rozdz. 4–6 Bartosz Karolczyk Krzysztof Knoppek Kazimierz Lubiński dział II rozdz. 3 pkt 7 dział I rozdz. 1–9 dział II rozdz. 7 Spis treści SpiS treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym . . . . . . 13 17 DoWoDy i postępoWanie DoWoDoWe Dział i RozDział 1. zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Zasada bezpośredniości postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Zasada swobodnej oceny dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Zasada kontradyktoryjności a wykrywanie prawdy i problem dopuszczania dowodów z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Zagadnienia ogólne postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozDział 2. Dowód z dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . pojęcie dokumentu w znaczeniu potocznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Dokument w prawie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . pojęcie dokumentu w znaczeniu procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Dokument w postępowaniu cywilnym państw obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Dokument w polskim procesie cywilnym (według stanu prawnego przed 8 września 2016 r .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . podpis jako element konstytuujący dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . treść podpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 . Sposób składania podpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .4 . problem podpisów skróconych i paraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .5 . problem konieczności podpisu jako elementu konstytuującego dokument oraz problem anonimów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .6 . problem umiejscowienia podpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .7 . Funkcje podpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .8 . podpis in blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . początek dowodu na piśmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Dokumenty urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 . pojęcie dokumentu urzędowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 . Orzeczenia sądowe oraz ich uzasadnienia jako dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . 36 36 52 76 108 134 163 163 165 170 170 172 176 176 177 180 185 187 189 191 192 194 199 199 203 5 Spis treści 6 .3 . Dowód z akt sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 . Dokumenty kościelne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .5 . Domniemania prawne łączące się z dokumentami urzędowymi . . . . . . . . . . . 7 . Ograniczenia dowodu z zeznań świadków i dowodu z przesłuchania stron ze względu na dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .1 . Ograniczenia w zakresie zastąpienia dowodu z dokumentu dowodem z zeznań świadków i dowodem z przesłuchania stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .2 . Ograniczenia w zakresie prowadzenia dowodu przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Dokumenty prywatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . Dokument elektroniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . Zmiany w zakresie dowodu z dokumentu wprowadzone nowelizacją z 10 lipca 2015 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozDział 3. Dowód z zeznań świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . pojęcie świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . pojęcie świadka w znaczeniu potocznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 . świadek przybrany do czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .3 . świadek w znaczeniu procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Niemożność bycia świadkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Niezdolność świadka do spostrzegania lub przekazywania spostrzeżeń . . . . . 2 .2 . Ochrona tajemnicy informacji niejawnych jako przesłanka wyłączająca ze składania zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . Ograniczenia dowodu z zeznań świadków ze względu na dowód z przesłuchania stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .1 . rozgraniczenie dowodu ze świadków i dowodu ze stron . . . . . . . . . . . 2 .3 .2 . Zakaz przesłuchania osoby będącej stroną jako świadka . . . . . . . . . . . 2 .3 .3 . problem wyboru właściwego środka dowodowego w przypadku szczególnych kategorii stron procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .4 . Zakaz przesłuchiwania przedstawiciela ustawowego strony jako świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .4 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .4 .2 . rodzice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .4 .3 . Opiekunowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .4 .4 . Kuratorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .4 .5 . Doradca tymczasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .4 .6 . Zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka osób wchodzących w skład organu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej będącej stroną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 .4 .7 . Znaczenie procesowe współuczestnictwa dla prowadzenia dowodu z zeznań świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Szczególne ograniczenie podmiotowe dowodu z zeznań świadków w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .5 . Niedopuszczalność przesłuchania mediatora jako świadka . . . . . . . . . . . . . . . 2 .6 . problem dopuszczalności przesłuchania prezydenta rzeczypospolitej polskiej jako świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 211 214 219 219 224 234 238 255 262 263 263 264 269 273 273 281 288 288 291 294 298 298 298 300 301 301 302 307 309 312 313 6 Spis treści 2 .7 . przesłuchanie jako świadków osób objętych immunitetem dyplomatycznym i konsularnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .8 . Zakaz dowodowy wynikający z ustawy o świadku koronnym . . . . . . . . . . . . 3 . prawo świadka do odmowy zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Ogólna charakterystyka prawa odmowy zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . podmiotowy zakres prawa odmowy zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . problemy szczególne odmowy zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . prawo świadka do odmowy odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . pojęcie prawa do odmowy odpowiedzi i jego stosunek do prawa do odmowy zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . problem pouczania świadka o prawie do odmowy odpowiedzi . . . . . . . . . . . . 4 .3 . Narażenie na odpowiedzialność karną, hańbę lub szkodę majątkową jako przesłanka prawa do odmowy odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .4 . Ochrona tajemnicy zawodowej jako podstawa odmowy odpowiedzi . . . . . . . 4 .5 . Duchowny jako świadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . problem dopuszczalności przesłuchania pełnomocnika procesowego jako świadka . . 6 . przebieg dowodu z zeznań świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Ocena dowodu z zeznań świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Dziecko jako świadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozDział 4. Dowód z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . pojęcie dowodu z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . porównanie dowodu z opinii biegłego i dowodu z zeznań świadków . . . . . . . . . . . 3 . przedmiot dowodu z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Osoba biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Ocena dowodu z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Sporządzanie opinii przez biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . przesłuchanie biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . rodzaje i podziały opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . Wykorzystanie opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . prywatna opinia biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . Odpowiedzialność prawna biegłego sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .1 . Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .2 . Odpowiedzialność karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .3 . Odpowiedzialność dyscyplinarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .4 . Odpowiedzialność porządkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . problem tzw . świadków-biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . Koszty dowodu z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . Udział tłumaczy przysięgłych w procesie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . Założenia projektu ustawy o biegłych sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . charakterystyka wybranych kategorii opinii biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 .1 . Opinia biegłego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego . . . . . 17 .2 . Opinia psychologiczna i psychiatryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 .3 . Opinia pismoznawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 .4 . Opinia z zakresu ekonomii i wyceny majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 319 320 320 322 326 335 335 338 342 344 358 365 368 377 380 383 383 387 389 399 405 412 416 419 422 428 431 437 437 439 439 440 441 444 447 449 452 452 457 462 463 7 Spis treści RozDział 5. Dowód z oględzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . przedmiot dowodu z oględzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Obowiązek przedstawienia (okazania) przedmiotu oględzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Dowód z oględzin osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozDział 6. Dowód z przesłuchania stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . pojęcie dowodu z przesłuchania stron i jego dopuszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . przebieg dowodu z przesłuchania stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Ocena dowodu z przesłuchania stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Znaczenie dowodu z przesłuchania stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Dowód z przesłuchania stron a informacyjne przesłuchanie stron . . . . . . . . . . . . . RozDział 7. Dowody przyrodnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . pojęcie i rodzaje dowodów przyrodniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Dowód z grupowego badania krwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Dowód z ekspertyzy antropologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Dowód z badania antygenów w układzie HLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Dowód z niezdolności mężczyzny do zapłodnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Dowód z ustalenia okresów płodności kobiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Dowód z badania śliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Dowód z porównania daty obcowania płciowego ze stopniem rozwoju dziecka po urodzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . Dowód z badania kodu genetycznego (DNA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozDział 8. Dowód z nośników obrazu lub dźwięku (dowód z dokumentów pozatekstowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . pojęcie i rodzaje dowodu z nośników obrazu lub dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Sposób prowadzenia dowodu z nośników obrazu lub dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . charakter prawny fotokopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozDział 9. Dowody inne (nienazwane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . pojęcie dowodów nienazwanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Dalsze rodzaje nienazwanych środków dowodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Znaczenie dowodowe kserokopii dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział ii CzynnośCi DeCyzyjne RozDział 1. zasady określające treść rozstrzygnięcia sprawy . . . . . . . . . . . . . . . 1 . pojęcie zasady prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . rola zasad prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Naczelne zasady procesu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozDział 2. zasady orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . pojęcie zasad orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Klasyfikacja zasad orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 465 468 471 474 474 477 493 494 496 498 498 500 507 509 510 511 511 512 513 519 519 523 527 531 531 533 539 560 560 562 562 564 564 565 8 Spis treści 2 .1 . Zasady dotyczące przedmiotu i podmiotów orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 .2 . Zasada orzekania tylko na wniosek strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 .3 . Zasada związania sądu granicami dochodzonej ochrony prawnej . . . . . 2 .1 .4 . Zakaz orzekania ponad żądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Zasady dotyczące czasu i podstaw orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 .1 . Zasada aktualności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 .2 . Zasada związania podstawą faktyczną żądań powoda . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 .3 . Zasada braku związania podstawą prawną powoływaną przez powoda . . 3 . Szczególne kompetencje sądu podczas orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Zastrzeżenie na rzecz pozwanego prawa do powołania się w toku egzekucji na ograniczenie odpowiedzialności (art . 319 k .p .c .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty i wyznaczenie terminu spełnienia świadczenia (art . 320 k .p .c .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 . Zasądzenie odpowiedniej sumy według oceny sądu (art . 322 k .p .c .) . . . . . . . RozDział 3. Wyroki i nakazy zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . rodzaje wyroków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . podział wyroków ze względu na sposób ustosunkowania się sądu do powództwa . . 2 .1 . Wyrok uwzględniający powództwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Wyrok oddalający powództwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . podział wyroków ze względu na treść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Wyrok zasądzający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Wyrok ustalający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . Wyrok kształtujący prawo lub stosunek prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . podział wyroków ze względu na skutki prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . Wyrok deklaratywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 . Wyrok konstytutywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . podział wyroków ze względu na zakres rozstrzygnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 . Wyrok częściowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .2 . Wyrok wstępny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .3 . Wyrok końcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .4 . Wyrok łączny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .5 . Wyrok uzupełniający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . podział wyroków ze względu na sposób ustosunkowania się pozwanego do powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 . Wyrok kontradyktoryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 . Wyrok zaoczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .3 . Wyrok z uznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Nakaz zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .1 . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .2 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .3 . charakter prawny nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .4 . Dopuszczalność wydawania częściowych nakazów zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . 7 .5 . Kwestie szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 568 569 571 576 581 581 586 587 588 588 590 592 596 602 602 603 603 609 620 620 622 626 628 628 629 630 633 634 643 655 656 656 658 658 659 664 669 669 671 673 678 680 9 Spis treści RozDział 4. postanowienia i zarządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Odpowiednie stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . podział postanowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . postanowienia kończące postępowanie w sprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .2 . postanowienie o odrzuceniu pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .3 . postanowienie o umorzeniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .3 .2 . Zbędność wydania wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .3 .3 . Niedopuszczalność wydania wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .3 .4 . postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu cofnięcia pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .3 .5 . postanowienie o umorzeniu postępowania w razie zawarcia ugody sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 .4 . postanowienie o odrzuceniu środka zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . postanowienia niekończące postępowania w sprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .1 . postanowienia zaskarżalne zażaleniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 .2 . postanowienia niezaskarżalne zażaleniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Wydawanie i doręczanie postanowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . redagowanie postanowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 . Ogłaszanie postanowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .4 . Uzasadnianie postanowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Zarządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozDział 5. Uchwały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Uchwały o charakterze indywidualnym (indywidualno-konkretnym) . . . . . . . . . . . 2 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . Wydanie uchwały na podstawie art . 390 k .p .c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . Wydanie uchwały na podstawie art . 39817 k .p .c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Uchwały o charakterze abstrakcyjnym (ogólnym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozDział 6. Uzasadnianie orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Funkcje uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Konstrukcja uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . elementy uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . Uzasadnienie podstawy faktycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .3 . Ocena materiału dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .4 . Uzasadnienie podstawy prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Zagadnienia szczególne związane z uzasadnianiem wybranych postaci orzeczeń . . 5 .1 . charakterystyka uzasadnienia orzeczeń merytorycznych . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 .1 . Uzasadnienie orzeczenia sądu ii instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 .2 . Uzasadnienia orzeczeń Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 683 683 688 691 691 691 691 694 698 698 701 702 703 706 709 710 710 711 715 715 716 717 718 720 724 724 726 726 726 729 730 733 733 735 740 744 744 745 747 749 753 753 753 758 Spis treści 5 .2 . Uzasadnienia orzeczeń procesowych, wydawanych w kwestiach wpadkowych i ubocznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Język uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Uzasadnienie ustne a pisemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Dostępność uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . termin sporządzenia uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . podpisanie uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . Doręczenie uzasadnienia i jego skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozDział 7. Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . terminologia polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 . terminologia zagraniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .3 . Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . rys historyczno-porównawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 . rektyfikacja wyroku w rzymskim procesie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . rektyfikacja wyroku w procesie kanonicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . rektyfikacja wyroku w polskim procesie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .4 . Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . cele i funkcje rektyfikacji wyroków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . istota i charakter prawny rektyfikacji wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Orzeczenia podlegające sprostowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Sprostowanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .1 . Ustalenia prawnoporównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .2 . Oczywista omyłka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .3 . Niedokładności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .4 . Błędy pisarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .5 . Błędy rachunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .6 . inne oczywiste omyłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . Uzupełnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .2 . Ustalenia prawnoporównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .3 . Zakres uzupełnienia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .3 .1 . Nierozstrzygnięcie przez sąd o całości żądania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .3 .2 . Nierozstrzygnięcie przez sąd o kosztach procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .3 .3 . Nierozstrzygnięcie przez sąd o natychmiastowej wykonalności . . . . . . 8 .3 .4 . Niezamieszczenie przez sąd w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według ustawy powinien był zamieścić z urzędu . . . . . . . . . . . . . 9 . Wykładnia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . postępowanie rektyfikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .1 . Właściwość i skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .2 . Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .3 . postępowanie dowodowe . rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .4 . Orzeczenia rektyfikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .5 . Zaskarżanie orzeczeń rektyfikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skorowidz przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 763 767 772 772 775 776 779 780 782 782 784 785 786 786 788 789 795 796 799 806 810 810 816 819 824 826 828 829 829 831 834 834 838 846 849 861 865 865 869 873 875 876 879 11 Wykaz skrótów WyKAZ SKrótóW – austriacki kodeks postępowania cywilnego – niemiecki kodeks cywilny – codex iuris canonici – Konwencja o Ochronie praw człowieka i podstawowych Wolności, spo- rządzona w  rzymie, dnia 4 listopada 1950 r . (Dz . U . z  1993 r . Nr  61, poz . 284 ze zm .) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r . – Kodeks cywilny (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . – ustawa z 6 czerwca 1997 r . – Kodeks karny (Dz . U . Nr 88, poz . 553 ze zm .) k .k . Konstytucja rp – Konstytucja rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r . (Dz . U . Nr 78, Wykaz skrótów Wykaz skrótówakty prawne austriacki k .p .c . BGB cic eKpcz k .c . k .p . k .p .a . k .p .c . k .p .c . z 1930 r . k .p .k . k .r .o . k .s .h . k .z . nowelizacja z 10 lipca 2015 r . p .a .s .c . poz . 121 ze zm .) poz . 483 ze zm .) poz . 1502 ze zm .) – ustawa z 26 czerwca 1974 r . – Kodeks pracy (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . – ustawa z 14 czerwca 1960 r . – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 267 ze zm .) – ustawa z 17 listopada 1964 r . – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 101 ze zm .) – rozporządzenie prezydenta rzeczypospolitej z 29 listopada 1930 r . – Ko- deks postępowania cywilnego (uwaga: przepisy przywoływane w brzmie- niu tekstu jedn .: Dz .  U . z  1932 r . Nr  112, poz .  934  ze  zm .; jeśli przy- woływane przepisy są w brzmieniu tekstu jedn .: Dz . U . z 1950 r . Nr 43, poz . 394 ze zm ., jest to wyraźnie zaznaczone w tekście) – ustawa z 6 czerwca 1997 r . – Kodeks postępowania karnego (Dz . U . Nr 89, poz . 555 ze zm .) – ustawa z 25 lutego 1964 r . – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn .: – ustawa z 15 września 2000 r . – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 583 ze zm .) Dz . U . z 2013 r . poz . 1030 ze zm .) – rozporządzenie prezydenta rzeczypospolitej z 27 października 1933 r . – Kodeks zobowiązań (Dz . U . Nr 82, poz . 598 ze zm .) – ustawa z 10 lipca 2015 r . o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz . U . poz . 1311) – ustawa z 28 listopada 2014 r . – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz . U . poz . 1741 ze zm .) 13 Wykaz skrótów – ustawa z  26 maja 1982 r . – prawo o  adwokaturze (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 615 ze zm .) – ustawa z  28 kwietnia 1936 r . – prawo czekowe (Dz . U . Nr  37, – ustawa z 14 lutego 1991 r . – prawo o notariacie (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . – ustawa z  16 września 1982 r . – prawo spółdzielcze (tekst jedn .: Dz . U . – ustawa z  28 kwietnia 1936 r . – prawo wekslowe (Dz . U . Nr  37, poz . 283 ze zm .) poz . 164 ze zm .) z 2013 r . poz . 1443 ze zm .) poz . 282 ze zm .) – ustawa z 28 lutego 2003 r . – prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 233 ze zm .) – ustawa z 27 lipca 2001 r . – prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 133 ze zm .) – rozporządzenie z 24 stycznia 2005 r . w sprawie biegłych sądowych (Dz . U . Nr 15, poz . 133) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 czerwca 2015 r . – regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz . U . poz . 925) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 kwietnia 2013 r . w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz spo- sobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w po- stępowaniu cywilnym (Dz . U . poz . 518) – rozporządzenie (We) nr  1896/2006 parlamentu europejskiego i  rady z 12 grudnia 2006 r . ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz . Urz . Ue 2006 L 399/1 ze zm .) – traktat o  funkcjonowaniu Unii europejskiej (wersja skonsolidowana Dz . Urz . Ue 2010 c 83/1) – ustawa z 28 lipca 2005 r . o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 1025 ze zm .) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r . o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 790 ze zm .) – ustawa z 8 lipca 1982 r . o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn .: – ustawa z  5 sierpnia 2010 r . o  ochronie informacji niejawnych (Dz . U . Dz . U . z 2013 r . poz . 707 ze zm .) Nr 182, poz . 1228 ze zm .) – ustawa z 21 czerwca 2001 r . o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 150 ze zm .) – ustawa postępowania sądowego cywilnego z 20 listopada 1864 r . (tom XVi, – ustawa z 20 sierpnia 1997 r . o Krajowym rejestrze Sądowym (tekst jedn .: – ustawa z  23 listopada 2002 r . o  Sądzie Najwyższym (tekst jedn .: część i Zwodu praw) Dz . U . z 2015 r . poz . 1142 ze zm .) Dz . U . z 2013 r . poz . 499 ze zm .) – ustawa z 6 grudnia 1996 r . o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn .: Dz . U . z 2009 r . Nr 67, poz . 569 ze zm .) pr . adw . pr . czek . pr . not . pr . spółdz . pr . weksl . p .u .n . p .u .s .p . r .b .s . reg . sąd . r .o .s .w .b . rozporządzenie nr 1896/2006 tFUe u .k .s .c . u .k .s .e . u .k .w .h . u .o .i .n . u .o .p .l . u .p .c . ustawa o KrS ustawa o SN u .z .r . 14 Wykaz skrótów ZpO – Zivilprozessordnung – niemiecki kodeks postępowania cywilnego z 30 stycznia 1877 r ., tekst jedn . z 5 grudnia 2005 r ., BGBl . i S . 3202 Czasopisma i publikatory Apel .-W-wa AUWr Biul . SN BMS cpH Dpp ep GSp KZS Mop NJW Np Npc OSA OSAB OSAŁ OSN(c) OSN(K) OSNApiUS – „Apelacja . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie” – „Acta Universitatis Wratislaviensis” – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości” – „czasopismo prawno-Historyczne” – „Demokratyczny przegląd prawniczy” – „edukacja prawnicza” – „Gdańskie Studia prawnicze” – „Krakowskie Zeszyty Sądowe” – „Monitor prawniczy” – „Neue Juristische Wochenschrift” – „Nowe prawo” – „Nowy proces cywilny” – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” – „Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej” – „Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego (izba cywilna)” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego (izba Karna)” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego . izba Administracyjna, pracy i Ubezpie- czeń Społecznych” (od 1994 r .) – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego . izba cywilna” (od 1995 r .) – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego izby cywilnej i izby Karnej” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego . izba pracy, Ubezpieczeń Społecznych OSNc OSNcK OSNcp OSNc-ZD OSNKW OSNp OSNpG OSp OSpiKA OtK OtK-A pal . pe pip pN pOSAG ppc ppiA pr . Spółek prok . i pr . i Spraw publicznych” (od 2003 r .) – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zeszyt Dodatkowy” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego . izba Karna i Wojskowa” – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego . izba cywilna oraz izba Administra- cyjna, pracy i Ubezpieczeń Społecznych” (1963–1994) – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Biuletyn prokuratury Generalnej” – „Orzecznictwo Sądów polskich” – „Orzecznictwo Sądów polskich i Komisji Arbitrażowych” – „Orzecznictwo trybunału Konstytucyjnego . Zbiór Urzędowy” – „Orzecznictwo trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy . Seria A” – „palestra” – „problemy egzekucji” – „państwo i prawo” – „przegląd Notarialny” – „przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku” – „polski proces cywilny” – „przegląd prawa i Administracji” – „prawo Spółek” – „prokuratura i prawo” 15 Wykaz skrótów – „przegląd Sądowy” – „przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – „problemy Współczesnej Kryminalistyki” – „problemy Wymiaru Sprawiedliwości” – „rejent” – „recht in Ost und West” – „ruch prawniczy, ekonomiczny i Socjologiczny” – „Studia cywilistyczne” – „Studia iuridica” – „transformacje prawa prywatnego” – „Wojskowy przegląd prawniczy” – „Zeszyty Naukowe instytutu Badania prawa Sądowego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” – „Zeitschrift für Zivilprozess” – Naczelna rada Adwokacka – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – sąd okręgowy – sąd wojewódzki – trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny pS pUG pWK pWS rej . rOW rpeiS Sc Si tpp Wpp ZNiBpS ZNUŁ ZZp instytucje” NrA SA SN SO SW tK WSA 16 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym WyKAZ pODStAWOWeJ LiterAtUry pODAWANeJ WyŁącZNie W ZApiSie SKrócONyM systemy System, t . ii, red . Z . resich S . Dalka, t . ereciński, M . Jędrzejewska, K . Korzan, t . Mi- siuk, K . piasecki, Z . resich, W . Siedlecki, A . Zieliński, System prawa procesowego cywilnego, t . ii, Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, red . naczelny W . Berutowicz, red . tomu Z . resich, Ossolineum 1987 System, t . iii, cz . ii, red . J . Gudowski, 2013 System, t . iii, red . W . Siedlecki S . Hanausek, A . Miączyński, M . Sawczuk, W . Siedlecki, Sy- stem prawa procesowego cywilnego, t . iii, Zaskarżanie orzeczeń sądowych, red . naczelny W . Berutowicz, red . W . Siedlecki, Os- solineum 1986 t . ereciński, p . Grzegorczyk, J . Gudowski, K . Markiewicz, H . pietrzkowski, M . romańska, K . Weitz, t . Wiśniewski, t . Zembrzuski, System prawa procesowego Cywilnego, t .  iii, Środki zaskarżenia, cz . ii, red . naczelny t . ereciński, red . tomu J . Gudowski, Warszawa 2013 B . Adamiak, J . Borkowski, A . Skoczylas, System Prawa Ad- ministracyjnego, t .  iX, Prawo procesowe administracyjne, red . r . Hauser, Z . Niewiadomski, A . Wróbel, Warszawa 2010 e . Gniewek, J . Gołaczyński, p . Machnikowski, r . Mikosz, J . pisuliński, A . Stelmachowski, K . Zaradkiewicz, System Prawa Prywatnego, t . iii, Prawo rzeczowe, red . tomu e . Gnie- wek, Warszawa 2013 M . Andrzejewski, e . Holewińska -Łapińska, t . Smyczyński, W . Stojanowska, J . Strzebinczyk, System Prawa Prywatnego, t . Xii, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red . tomu t . Smyczyński, Warszawa 2003 e . Waśkowski, System procesu cywilnego, Wilno 1932 System PA, t . iX, red . r . Hauser, Z . Niewiadomski, A . Wróbel System PP, t . iii, red . e . Gniewek, 2013 System PP, t . Xii, red . t . Smyczyński e . Waśkowski, System 17 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym KomentaRze Do KoDeKsU postępoWania CyWilnego M . Allerhand, Kodeks A . Akerberg, Środki odwoławcze H . Dolecki, t . Wiśniewski (red .), Kodeks, t . i, 2011, 2013 M . Allerhand, Kodeks postępowania cywilnego, Lwów 1932 A . Akerberg, Środki odwoławcze. Komentarz do art. 393–441 kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 1933 H . Dolecki, i . Gromska -Szuster, A . Jakubecki, J . Klimko- wicz, K . Knoppek, G . Misiurek, p . pogonowski, t . Zembrzu- ski, t . Żyznowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t . i, Artykuły 1–366, red . H . Dolecki, t . Wiśniewski, War- szawa 2011, 2013 H . Dolecki, J . iwulski, i . Koper, G . Misiurek, p . pogonowski, t . Wiśniewski, D . Zawistowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t . ii, Artykuły 367–50537, red . H . Dolecki, t . Wiś- niewski, Warszawa 2013 t . ereciński, J . Gudowski, M . Jędrzejewska, K . Weitz, p . Grzegorczyk, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Po- stępowanie rozpoznawcze, t . i, red . t . ereciński, Warszawa 2012 t . ereciński, J . Gudowski, M . Jędrzejewska, K . Weitz, p . Grze- gorczyk, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowa- nie rozpoznawcze, t . ii, red . t . ereciński, Warszawa 2012 t . ereciński, J . Gudowski, Kodeks postępowania cywilnego. Ko- mentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpiecza- jące, t . iii, red . t . ereciński, Warszawa 2009, 2012 t . ereciński, J . ciszewski, K . Weitz, p . Grzegorczyk, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowa- nie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), t . V, red . t . ereciński, Warszawa 2009, 2012 t . ereciński, J . Gudowski, M . Jędrzejewska, K . Weitz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowa- nie rozpoznawcze. Część druga. Postępowanie zabezpieczające rozpoznawcze, t . ii, red . t . ereciński, Warszawa 2009 S . cieślak, p . cioch, r . Flejszar, K . Gajda -roszczynialska, A . Góra-Błaszczykowska, J . Jankowski, M .J . Kaczyński, i . Kunicki, M . Malczyk, M . Muliński, M . Sorysz, A . Harast- -Sidowska, Kodeks postępowania cywilnego, t .  i, Komentarz. Art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2013 A . Góra-Błaszczykowska, Orzeczenia w  procesie cywilnym. Art. 316–366 kpc. Komentarz, Warszawa 2003, 2014 J . Bodio, t . Demendecki, A . Jakubecki, O . Marcewicz, p . te- lenga, M .p . Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red . A . Jakubecki, Warszawa 2010, 2012 H . Dolecki, t . Wiśniewski (red .), Kodeks, t . ii, 2013 t . ereciński (red .), Kodeks, t . i, 2012 t . ereciński (red .), Kodeks, t . ii, 2012 t . ereciński (red .), Kodeks, t . iii, 2009, 2012 t . ereciński (red .), Kodeks, t . V, 2009, 2012 t . ereciński (red .), Komentarz, t . ii, 2009 A . Góra-Błaszczykowska (red .), Kodeks, t . i A . Góra-Błaszczykowska, Orzeczenia, 2003, 2014 A . Jakubecki (red .), Kodeks, 2010, 2012 18 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym ś . Kruszelnicki, Kodeks J .J . Litauer, Komentarz M . Manowska (red .), Kodeks, t . i A . Marciniak, K . piasecki (red .), Kodeks, t . i, 2014 L . peiper, Komentarz, t . i K . piasecki (red .), Kodeks, t . i, 2010 Z . resich, W . Siedlecki (red .), Kodeks, t . i, 1975 Z . resich, W . Siedlecki (red .), Kodeks, t . ii, 1976 Z . resich, W . Siedlecki (red .), Kodeks M . richter, Kodeks M . Uliasz, Kodeks, 2008 M . Uliasz, Kodeks, t . i A . Zieliński (red .), Kodeks, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 ś . Kruszelnicki, Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem. Część I. Art. 1–507, poznań 1938 J .J . Litauer, Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa 1933 A . Adamczuk, M . Manowska, p . pruś, M . radwan, M . Sieńko, e . Stefańska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t . i, (art. 1–50537), red . M . Manowska, Warszawa 2011 H . ciepła, B . czech, K . Gonera, J . Górowski, J . Jagieła, r . Kulski, i . Kunicki, A . Laskowska -Hulisz, A . Marci- niak, M . Michalska -Marciniak, K . piasecki, J . rodziewicz, A . Stempniak, M . Sychowicz, A . torbus, Kodeks postępowania cywilnego, t . i, Komentarz. Art. 1–366, Warszawa 2014 L . peiper, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego (część pierwsza), t . i, Kraków 1934 G . Bieniek, H . ciepła, B . czech, S . Dalka, S . Dmowski, K . Kołakowski, A . Marciniak, K . piasecki, J . rodziewicz, M . Sychowicz, Kodeks postępowania cywilnego, t . i, Komentarz do artykułów 1–366, red . K . piasecki, Warszawa 2010 B . Dobrzański, M . Lisiewski, Z . resich, W . Siedlecki, Ko- deks postępowania cywilnego. Komentarz, t . i, red . Z . resich, W . Siedlecki, Warszawa 1975 B . Dobrzański, M . Lisiewski, Z . resich, W . Siedlecki, Ko- deks postępowania cywilnego. Komentarz, t . i, red . Z . resich, W . Siedlecki, Warszawa 1976 B . Dobrzański, M . Lisiewski, Z . resich, W . Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red . Z . resich, W . Siedle- cki, Warszawa 1969 M . richter, Kodeks postępowania cywilnego, przemyśl–War- szawa, b .r .w . M . Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, War- szawa 2008 Uliasz M ., Kodeks postępowania cywilnego, t . i, Komentarz do artykułów 1–50514, Warszawa 2007 A . Zieliński, K . Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cy- wilnego. Komentarz, red . A . Zieliński, Warszawa 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 poDRęCzniKi, monogRafie, inne KomentaRze W . Broniewicz, Postępowanie, 1973, 1999, 2005, 2006, 2008 W . Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1973, 1999, 2005, 2006, 2008 19 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym H . Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, War- szawa 2005, 2006, 2007, 2011, 2013 Kodeks cywilny. Komentarz, red . e . Gniewek, Warszawa 2011 K . Gonera, Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, Warszawa 2012 W . Berutowicz, J . Jodłowski, W . Siedlecki, S . Włodyka, e . Wengerek, Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego. Zbiór studiów, red . J . Jodłowski, Ossolineum 1974 J . Jodłowski, Z . resich, J . Lapierre, t . Misiuk -Jodłowska, K . Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 1996, 2009 J . Jodłowski, W . Siedlecki, Postępowanie cywilne. Część ogólna, Warszawa 1958 K . Knoppek, Postępowanie cywilne, Warszawa 2015 K . Knoppek, Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012 H . Mądrzak, e . Marszałkowska -Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 1999 W . Miszewski, Proces cywilny w zarysie. Część pierwsza, War- szawa–Łódź 1946 Orzecznictwo powojenne Sądu Najwyższego w sprawach cywil- nych, opr . W . święcicki, Łódź 1948 K . piasecki, Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004 H . pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2007, 2012, 2014 J . policzkiewicz, W . Siedlecki, e . Wengerek, Czynności sądowe w sprawach cywilnych. Wzory i komentarz, Warszawa 1959 Polska procedura cywilna. Projekty referentów z uzasadnieniem, przedruk wyczerpanych druków z r . 1921 i 1923, t . i, War- szawa 1928 W . Siedlecki, Postępowanie cywilne. Część szczegółowa, War- szawa 1959 W . Siedlecki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1972 H . Dolecki, Postępowanie. Zarys wykładu, 2005, 2007, 2011, 2013 e . Gniewek (red .), Komentarz, 2011 K . Gonera, Ustawa o kosztach J . Jodłowski (red .), Wstęp J . Jodłowski i in ., Postępowanie cywilne, 1996, 2009 J . Jodłowski, W . Siedlecki, Postępowanie. Część ogólna K . Knoppek, Postępowanie cywilne K . Knoppek, Postępowanie cywilne w pytaniach H . Mądrzak, e . Marszałkowska -Krześ, Postępowanie cywilne, 1999 W . Miszewski, Proces. Część pierwsza Orzecznictwo powojenne, opr . W . święcicki K . piasecki, Postępowanie sporne H . pietrzkowski, Metodyka, 2007, 2012, 2014 J . policzkiewicz, W . Siedlecki, e . Wengerek, Czynności sądowe Polska procedura, t . i W . Siedlecki, Postępowanie. Część szczegółowa W . Siedlecki, Postępowanie cywilne w zarysie 20 Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym W . Siedlecki, Z . świeboda, Postępowanie. Zarys M . Waligórski, Dynamika M . Waligórski, Funkcja e . Waśkowski, Podręcznik e . Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne t . Wiśniewski, Przebieg procesu, 2009, 2013 Księgi Księga dedykowana Profesorowi F. Zedlerowi Księga ku czci E. Gniewka Księga ku czci K. Stefki Księga ku czci Profesora J. Jodłowskiego Księga ku czci Profesora T. Erecińskiego Księga ku czci Profesora W. Chrzanowskiego Księga ku czci W. Broniewicza Księga ku czci Z. Resicha Księga z okazji 75. urodzin Profesora A. Zielińskiego W . Siedlecki, Z . świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wy- kładu, Warszawa 2000, 2003, 2004 M . Waligórski, Polskie prawo procesowe cywilne. Dynamika pro- cesu (postępowanie), Warszawa 1948 M . Waligórski, Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struk- tura procesu, Warszawa 1947 e . Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1932 e . Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cy- wilnych, Warszawa 1978 t . Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa  2009, 2013 Proces cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga ju- bileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red . p . Grzegorczyk, K . Knoppek, M . Walasik, Warszawa 2012 Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red . J . Gołaczyński, p . Mach- nikowsk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: