Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 003791 22426093 na godz. na dobę w sumie
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - komentarz do ustawy - ebook/pdf
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - komentarz do ustawy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 161
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-935855-6-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

 

 

Komentarz stanowi kompleksową i szeroką analizę prawną ustawy - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie uwzględnia w swej treści wszystkie jej zmiany. Zamierzeniem autora było przedstawienie problematyki ustawy w sposób kompleksowy, a jednocześnie praktyczny. Niniejsza publikacja stanowi efekt badań i praktyki autora w obszarze polskiego prawa handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz skierowany jest zarówno do teoretyków jak też i praktyków, którzy na co dzień zajmują się problematyką handlu emisjami. Czytelny układ treści, przystępny język publikacji oraz precyzyjne omówienie poszczególnych zagadnień ustawy sprawiają, że niniejszy komentarz stanowi swoiste kompendium w zakresie problematyki systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Sławomir Turkowski Sławomir Turkowski _________________________ _________________________ System handlu System handlu uprawnieniami uprawnieniami do emisji gazów do emisji gazów cieplarnianych cieplarnianych _________________________ _________________________ Komentarz do ustawy Komentarz do ustawy Warszawa 2012 Warszawa 2012 1 System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Komentarz do ustawy Sławomir Turkowski WARSZAWA 2012 2 System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Komentarz do ustawy Sławomir Turkowski Stan prawny na dzień 5 grudnia 2012 r. Wydanie I © Copyright by Sławomir Turkowski ISBN: 978-83-935855-6-4 3 System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych SPIS TREŚCI Wprowadzenie....................................................................................................................9 ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy] ................................................................................. 11 Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy - rozwinięcie] ........................................................... 14 Art. 3. [Definicje ustawowe] ............................................................................................... 18 Art. 4. [Okres rozliczeniowy] ..............................................................................................21 Art. 5. [Rola ministra] ..........................................................................................................21 Rozdział 2 ADMINISTROWANIE SYSTEMEM Art. 6. [Nadzór nad systemem] .......................................................................................... 24 Art. 7. [KOBIZE] ................................................................................................................. 24 Art. 8. [Krajowy rejestr jednostek Kioto i uprawnień do emisji] .................................. 26 Art. 9. [Opłaty] ................................................................................................................... 29 Art. 10. [Rozporządzanie uprawnieniami] ......................................................................... 32 Art. 11. [Niewykorzystane uprawnienia] ............................................................................ 35 Rozdział 3 ROZDZIAŁ UPRAWNIEŃ DO EMISJI Art. 12. [Krajowy plan rozdziału uprawnień] .................................................................... 36 Art. 13. [Zakres planu] ........................................................................................................ 38 Art. 14. [Projekt planu] ....................................................................................................... 41 Art. 15. [Procedura] ............................................................................................................. 43 4 System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Art. 16. [Odrzucenie planu]................................................................................................44 Art. 17. [Rozdział uprawnień]............................................................................................. 45 Art. 18. [Wniosek o przekazanie jednostek redukcji emisji odpowiadających wielkości osiągniętej emisji zredukowanej] ..................................................................................... 46 Art. 19. [Uprawnienia niewykorzystane] ...........................................................................48 Art. 20. [Przekazywanie informacji o wielkości emisji] ................................................... 49 Art. 21. [Rola ministra] ........................................................................................................ 51 Rozdział 4 PRZYZNAWANIE UPRAWNIEŃ DO EMISJI OPERATOROM STATKÓW POWIETRZNYCH I PROWADZĄCYM INSTALACJE Art. 22. [Przyznanie uprawnień i opłata rejestracyjna] .................................................... 55 Art. 23. [Operator statku powietrznego] ........................................................................... 58 Art. 24. [Rola ministra w zakresie obliczeń] ..................................................................... 61 Art. 25. [Uprawnienia do emisji ze rezerwy specjalnej] ................................................... 63 Art. 26. [Zobowiązania i uprawnienia] ............................................................................. 64 Art. 27. [Opłata za wprowadzanie dwutlenku węgla] ..................................................... 66 Art. 28. [Opłaty – odesłanie do przepisów] ....................................................................... 67 Rozdział 5 AUKCJE UPRAWNIEŃ DO EMISJI Art. 29. [Akcje uprawnień do emisji] ................................................................................ 69 Art. 30. [Zgoda na aukcję] .................................................................................................. 70 Art. 31. [Procedura i regulamin aukcji] ...............................................................................71 Art. 32. [Ogłoszenie o aukcji] ............................................................................................. 72 Art. 33. [Wadium] ............................................................................................................... 74 Art. 34. [Zasady składania oferty] ...................................................................................... 76 Art. 35. [Zasady akceptacji ofert] ....................................................................................... 77 Art. 36. [Dalsze czynności]................................................................................................. 77 5 System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Art. 37. [Zamknięcie sesji aukcji] ....................................................................................... 79 Art. 38. [Unieważnienie aukcji] ........................................................................................ 80 Art. 39. [Rola ministra do spraw środowiska w zakresie organizacji] ............................. 82 Rozdział 6 ZEZWOLENIA Art. 40. [Uzyskanie zezwolenia] ........................................................................................ 83 Art. 41. [Organ właściwy do wydania zezwolenia] ............................................................84 Art. 42. [Elementy wniosku o wydanie zezwolenia] ......................................................... 85 Art. 43. [Treść zezwolenia] ................................................................................................. 87 Art. 44. [Przesłanki zmiany zezwolenia] .......................................................................... 90 Art. 45. [Skutki braku posiadania zezwolenia] ................................................................. 91 Art. 46. [Przyznawanie i wydawanie uprawnień do emisji z rezerwy krajowej] ............. 91 Art. 47. [Tytuł prawny do instalacji objętej systemem] ................................................... 94 Art. 48. [Podział instalacji]................................................................................................ 96 Art. 49. [Wygaśnięcie zezwolenia] .................................................................................... 97 Rozdział 7 SZCZEGÓLNE ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ PODMIOTOM PODEJMUJĄCYM REALIZACJĘ INSTALACJI, KTÓRE BĘDĄ WYTWARZAŁY ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Art. 50. [Zezwolenie] ......................................................................................................... 99 Rozdział 8 MONITOROWANIE I ROZLICZANIE WIELKOŚCI EMISJI Art. 51. [Obowiązek sporządzenia planu planów monitorowania] ................................. 103 Art. 52. [Wniosek o zatwierdzenie planów monitorowania] ......................................... 104 Art. 53. [Zatwierdzenie planów monitorowania] ............................................................ 107 Art. 54. [Przegląd planu monitorowania]........................................................................ 107 6 System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Art. 55. [Raport o liczbie tonokilometrów pochodzących z operacji lotniczych w roku monitorowania] ................................................................................................................ 108 Art. 56. [Plan monitorowania wielkości emisji] ............................................................... 110 Art. 57. [Obowiązek monitorowania i rozliczenia wielkości emisji] .............................. 112 Art. 58. [Decyzja Komisji nr 2007/589/WE] .................................................................... 113 Art. 59. [Weryfikacja raportów] ........................................................................................ 114 Art. 60. [Wykaz jednostek uprawnionych, prowadzony przez KOBiZE] ....................... 115 Art. 61. [Koszty weryfikacji raportów] .............................................................................. 117 Art. 62. [Procedura przekazania raportu] ........................................................................ 118 Art. 63. [Kontrola raportu] ................................................................................................ 119 Art. 64. [Informacja o wielkości emisji] ........................................................................... 123 Art. 65. [Umorzenia uprawnień do emisji] ......................................................................124 Art. 66. [Wykaz prowadzących instalacje] ....................................................................... 125 Art. 67. [Przekazanie wykazu] .......................................................................................... 127 Rozdział 9 GRUPA INSTALACJI OBJĘTYCH SYSTEMEM Art. 68. [Grupa instalacji]................................................................................................. 128 Rozdział 10 WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK REDUKCJI EMISJI I JEDNOSTEK POŚWIADCZONEJ REDUKCJI EMISJI Art. 69. [Wykorzystanie jednostek].................................................................................. 131 Rozdział 11 KARY PIENIĘŻNE Art. 70. [Nieprzedłożenie raportu w terminie oraz brak zgłoszenia faktu zaprzestania spełniania przez instalację przesłanek objęcia systemem] ............................................. 134 Art. 71. [Brak umorzenia w terminie] ............................................................................... 135 7 System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Art. 72. [Brak zezwolenia] .................................................................................................136 Art. 73. [Podmiot uprawniony do nałożenia kary]........................................................... 137 Art. 74. [Rachunek bankowy, na który wnoszone są kary] ............................................. 137 Art. 75. [Odesłanie do przepisów] .................................................................................... 138 Art. 76. [Informacje o karach pieniężnych] ..................................................................... 138 Art. 77. [Zakaz prowadzenia przez operatora statku operacji lotniczych] .....................139 Rozdział 12 ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH .........................................................142 Rozdział 13 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - komentarz do ustawy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: