Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00181 003465 21550160 na godz. na dobę w sumie
Szachy dla bystrzaków. Wydanie II - książka
Szachy dla bystrzaków. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1162-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kto szachami wojuje - ten przyjemnie spędza czas

Pionek w pierwszym ruchu, jak wiesz, posuwa się o dwa pola. Musisz więc przebyć jak najszybciej Trzecie Pole - najlepiej pociągiem - i już będziesz na Czwartym Polu. To pole należy do Tirli Boma i Tirli Bima. Piąte składa się głównie z wody... Spokojnie, gra w szachy w rzeczywistości jest nieco mniej skomplikowana niż w książce Lewisa Carrolla, Alicja po drugiej stronie lustra. Jest jednak równie wciągająca. Gra ta wywodzi się z Indii i stanowi niezwykłą mieszankę nauki i sportu, zaś jej popularność rośnie już od kilku tysięcy lat. Dla kogo właściwie są szachy? Odpowiedź jest prosta - dla każdego. Nie musisz dysponować ponadprzeciętną inteligencją. Możesz mieć umysł ścisły lub być zaprzysięgłym humanistą - tak naprawdę wystarczy odrobina wolnego czasu i trochę zapału. Nic tak znakomicie nie pobudza mózgu do myślenia logicznego oraz procesów twórczych. Książkę tę docenią zarówno początkujący, jak i średnio zaawansowani szachiści. Tym pierwszym dostarczy solidnych podstaw, a także informacji dotyczących tego, jak należy rozmawiać o tej królewskiej grze. Ci drudzy zaś znajdą tu bezcenne złoża wskazówek odnośnie rozwijania umiejętności i udoskonalania swojego stylu.

Ponadto: przydatne informacje na temat turniejów szachowych.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

...Po radę do książki IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Zam(cid:243)w drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: SZACHY DLA BYSTRZAK(cid:211)W. WYDANIE II Autor: James Eade T‡umaczenie: Marcin Kowalczyk ISBN: 978-83-246-1162-1 Tytu‡ orygina‡u: Chess For Dummies Format: 180x235, stron: 376 Zam(cid:243)w informacje o nowościach Zam(cid:243)w cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Kto szachami wojuje (cid:150) ten przyjemnie spŒdza czas Pionek w pierwszym ruchu, jak wiesz, posuwa siŒ o dwa pola. Musisz wiŒc przeby(cid:230) jak najszybciej Trzecie Pole (cid:150) najlepiej poci„giem (cid:150) i ju¿ bŒdziesz na Czwartym Polu. To pole nale¿y do Tirli Boma i Tirli Bima. Pi„te sk‡ada siŒ g‡(cid:243)wnie z wody... Spokojnie, gra w szachy w rzeczywisto(cid:156)ci jest nieco mniej skomplikowana ni¿ w ksi„¿ce Lewisa Carrolla, Alicja po drugiej stronie lustra. Jest jednak r(cid:243)wnie wci„gaj„ca. Gra ta wywodzi siŒ z Indii i stanowi niezwyk‡„ mieszankŒ nauki i sportu, za(cid:156) jej popularno(cid:156)(cid:230) ro(cid:156)nie ju¿ od kilku tysiŒcy lat. Dla kogo w‡a(cid:156)ciwie s„ szachy? Odpowied(cid:159) jest prosta (cid:150) dla ka¿dego. Nie musisz dysponowa(cid:230) ponadprzeciŒtn„ inteligencj„. Mo¿esz mie(cid:230) umys‡ (cid:156)cis‡y lub by(cid:230) zaprzysiŒg‡ym humanist„ (cid:150) tak naprawdŒ wystarczy odrobina wolnego czasu i trochŒ zapa‡u. Nic tak znakomicie nie pobudza m(cid:243)zgu do my(cid:156)lenia logicznego oraz proces(cid:243)w tw(cid:243)rczych. Ksi„¿kŒ tŒ doceni„ zar(cid:243)wno pocz„tkuj„cy, jak i (cid:156)rednio zaawansowani szachi(cid:156)ci. Tym pierwszym dostarczy solidnych podstaw, a tak¿e informacji dotycz„cych tego, jak nale¿y rozmawia(cid:230) o tej kr(cid:243)lewskiej grze. Ci drudzy za(cid:156) znajd„ tu bezcenne z‡o¿a wskaz(cid:243)wek odno(cid:156)nie rozwijania umiejŒtno(cid:156)ci i udoskonalania swojego stylu. Na pocz„tek szczeg(cid:243)‡owo rozpracuj podstawy i osi„gnij w nich doskona‡o(cid:156)(cid:230). NastŒpnie opanuj konieczne kombinacje taktyczne oraz znaczenie motyw(cid:243)w. W kolejnym kroku spr(cid:243)buj zaznajomi(cid:230) siŒ z emocjonuj„c„ stron„ szach(cid:243)w, opart„ na rywalizacji. Poznaj najwybitniejszych szachist(cid:243)w i najbardziej wyj„tkowe pojedynki. Zgromad(cid:159) te¿ nieco informacji na temat szach(cid:243)w w internecie. Ponadto: przydatne informacje na temat turniej(cid:243)w szachowych septem@septem.pl e-mail: redakcja: informacje: redakcjawww@septem.pl o księgarni septem.pl Spis treści O autorze ...........................................................................................................................13 Podziękowania od autora ..................................................................................................15 Wstęp ...............................................................................................................................17 O książce ................................................................................................................................ 18 Konwencje zastosowane w książce ....................................................................................... 18 Naiwne założenia .................................................................................................................. 19 Jak podzielona jest książka .................................................................................................... 19 Część I: Słowo wprowadzenia ......................................................................................... 19 Część II: Szachowe know-how ........................................................................................ 20 Część III: Partia: pokaż się z szachowej strony ............................................................... 20 Część IV: Przejdź na wyższy poziom .............................................................................. 20 Część V: Dekalogi ............................................................................................................. 21 Dodatki .............................................................................................................................. 21 Ikony wykorzystane w książce .............................................................................................. 21 Co dalej .................................................................................................................................. 22 Część I: Słowo wprowadzenia ....................................23 Rozdział 1: Podstawy szachów .........................................................................................25 Szachwycające! Podstawy gry ............................................................................................... 25 Podstawowe założenia ...................................................................................................... 26 Co należy wiedzieć, aby podejmować mądre decyzje? ................................................... 27 Trzy części szachowej partii ............................................................................................. 27 Różne sposoby gry ............................................................................................................ 28 Wynik, którym można się pochwalić ............................................................................... 28 Szczęk szachownicy: plansza i bierki ................................................................................... 29 Jak znaleźć właściwą planszę i bierki? .............................................................................. 29 Poznanie szachownicy ...................................................................................................... 30 Stopniowe stawianie bierek na szachownicy ....................................................................... 34 6 Szachy dla bystrzaków Rozdział 2: Figury i ich siła ...............................................................................................39 Imitacja zamku: wieża ........................................................................................................... 40 Smukłe kształty: goniec ......................................................................................................... 42 Szachowy mocarz: hetman ................................................................................................... 46 Zakładanie korony: król ........................................................................................................ 48 Galop w kształcie litery L: skoczek ....................................................................................... 49 Szachowa armia: pion ............................................................................................................ 51 Rozdział 3: Elementy szachów ..........................................................................................57 Zdominowanie całej szachownicy: przestrzeń .................................................................... 57 Nie daj się stłoczyć ............................................................................................................ 58 Uzyskanie kontroli ............................................................................................................ 58 Strategie przestrzeni .......................................................................................................... 58 Uzyskanie jak największych zysków: materiał .................................................................... 62 Wartość pionów i figur ...................................................................................................... 62 Strategie materialne ........................................................................................................... 63 Właściwy człowiek na właściwym miejscu: rozwój ............................................................ 65 Zyskanie tempa .................................................................................................................. 65 Gambit ............................................................................................................................... 67 Ochrona szefa: bezpieczeństwo króla .................................................................................. 67 Formacja pionów ................................................................................................................... 71 Promocja: piony przechodnie (wolne) ............................................................................ 73 Mobilność jest kluczowa: piony izolowane ..................................................................... 74 Zostawione na otwartej przestrzeni: piony odstałe ......................................................... 75 Na skraju odstania: piony wiszące .................................................................................... 76 Przed swoim bratem: piony zdwojone ............................................................................ 76 Łańcuchy pionów .............................................................................................................. 78 Rozdział 4: W poszukiwaniu króla. Szach, pat i mat .........................................................81 Szach. Atakowanie króla przeciwnika .................................................................................. 81 Utknąć w koleinie. Pat .......................................................................................................... 83 Nie ma ratunku dla króla. Mat ............................................................................................. 84 Odcinanie pól za pomocą króla i hetmana ....................................................................... 85 Matowanie królem i wieżą ................................................................................................ 88 Część II: Szachowe know-how ................................... 97 Rozdział 5: Taktyka i kombinacje walki wręcz ..................................................................99 Zrozumienie planu taktycznego gry ................................................................................... 100 Atakowanie dwóch bierek jednocześnie: widełki .......................................................... 100 Podążanie za ochroniarzem: związanie .......................................................................... 105 Zmuszenie przeciwnika do wykonania ruchu: szpikulec ............................................. 107 Najciekawsze: ataki odkryte i podwójne ........................................................................ 110 Jak sobie radzić z szachem odkrytym i podwójnym? .................................................... 112 Spis treści 7 Kombinacje szachowe — przyspieszenie gry .................................................................... 114 Poświęcenie bierki w celu zrobienia miejsca ................................................................. 115 Pułapka na przeciwnika .................................................................................................. 118 Usuwanie bierki przeciwnika z kluczowego pola ......................................................... 120 Niszczenie strażnika ....................................................................................................... 121 Przeciążenie jednej bierki, aby zaatakować inną ........................................................... 124 Rozdział 6: Ofiara: kiedy lepiej oddać, niż zabrać ...........................................................127 Ofiara w imię rozwoju: gambit .......................................................................................... 128 Poddawanie gońca ............................................................................................................... 130 Korzyść natychmiastowa: ofiara tymczasowa .................................................................... 133 Strategiczny ruch dla cierpliwych: ofiara stała ................................................................... 135 Rozdział 7: Motywy matowe ............................................................................................139 Uważaj na nieosłonięty tylny rząd: maty tylnego rzędu ................................................... 141 Maty z użyciem hetmana i piona ....................................................................................... 143 Maty z użyciem hetmana i skoczka .................................................................................... 147 Walec drogowy z wykorzystaniem gońca i wieży .............................................................. 151 Rozdział 8: Rozpoznawanie motywów .............................................................................155 Analizowanie pozycji szachowych i planowanie posunięć ............................................... 156 Formacje pionów ................................................................................................................ 157 Obrona francuska i łańcuch pionów .............................................................................. 158 Po obronie francuskiej: typowe formacje pionów ........................................................ 161 Motywy końcówek .............................................................................................................. 165 Przemieszczenie wieży ................................................................................................... 166 Most ................................................................................................................................. 169 Rozdział 9: Formacje pionów ..........................................................................................173 Siła formacji pionów ........................................................................................................... 173 Jak formacje pionów wpływają na grę? .......................................................................... 174 Czerpanie korzyści z pionów ......................................................................................... 175 Zaangażowanie gońca: fianchetto ...................................................................................... 176 Siła fianchetto .................................................................................................................. 177 Słabości fianchetto .......................................................................................................... 177 Wariant smoczy ................................................................................................................... 178 Przedzieranie się przez szachownicę: zalety smoka ...................................................... 179 Wady wariantu smoczego ............................................................................................... 180 Sprawdzanie elastyczności pionów: Scheveningen ........................................................... 180 Wariant Scheveningen: korzyści .................................................................................... 181 Słabości wariantu Scheveningen .................................................................................... 182 Budowa muru ..................................................................................................................... 182 Zalety muru ..................................................................................................................... 183 Słabości muru .................................................................................................................. 183 8 Szachy dla bystrzaków Stworzenie megatwierdzy w centrum szachownicy: podwójny mur .............................. 183 Zalety podwójnego muru ............................................................................................... 184 Wady podwójnego muru ................................................................................................ 184 Sprowadzanie kolorów do środka planszy: formacja angielska ........................................ 185 Zalety formacji angielskiej .............................................................................................. 186 Zasadzki formacji angielskiej .......................................................................................... 186 Atak skrzydłem: formacja Nimzovicha-Botwinnika ......................................................... 186 Zalety formacji Nimzovicha-Botwinnika ...................................................................... 187 Słabości formacji Nimzovicha-Botwinnika ................................................................... 187 Rozdział 10: Posunięcia specjalne ..................................................................................189 Bicie piona po swojej stronie szachownicy: en passant ....................................................... 189 Bicie en passant ................................................................................................................ 190 Szczegóły en passant, o których warto pamiętać ........................................................... 191 Wzmacnianie siły pionów: promocja ................................................................................. 191 Ochrona króla i ruch wieżą: roszada .................................................................................. 192 Roszada jest niedopuszczalna, jeśli… ............................................................................. 194 Roszada jest dopuszczalna, jeśli… .................................................................................. 194 Część III: Partia: pokaż się z szachowej strony ......... 195 Rozdział 11: Wybór strategii: zasady gry .........................................................................197 Zmierzanie do centrum ...................................................................................................... 198 Wymiana bierek ................................................................................................................... 203 Mniej znaczy więcej: atak mniejszościowy ........................................................................ 204 Kontrolowanie kluczowych pól w celu uzyskania przewagi ............................................. 206 Powstrzymywanie pionów: blokada ................................................................................... 209 Rozdział 12: Mocne otwarcie ..........................................................................................211 Rozwinięcie bierek .............................................................................................................. 212 Kontrolowanie centrum .................................................................................................. 212 Uwaga na przeciwnika .................................................................................................... 212 Stosowanie podstawowych zasad ................................................................................... 213 Atakowanie bierek przeciwnika .......................................................................................... 213 Krok do przodu dzięki ruchom otwarcia ........................................................................... 214 Zapamiętaj dobre ruchy otwarcia ................................................................................... 214 Stosowanie mniej skutecznych ruchów otwarcia .......................................................... 216 Jak uratować słaby ruch otwarcia? .................................................................................. 217 Analiza popularnych ruchów otwarcia ............................................................................... 218 Podwójne otwarcie pionem królewskim ....................................................................... 219 Pozostałe posunięcia: inne odpowiedzi czarnych .......................................................... 225 Szlachta przodem: podwójne otwarcie pionem hetmańskim ....................................... 227 Obrony indyjskie ............................................................................................................. 229 Spis treści 9 Rozdział 13: Postępy w grze środkowej ..........................................................................233 Kiedy dojdziesz do gry środkowej… .................................................................................. 233 Opracowanie planu gry środkowej .................................................................................... 234 Ocena pozycji .................................................................................................................. 234 Wykorzystanie struktury pionów ................................................................................... 235 Poszukaj sposobów na przeprowadzenie ataku mniejszościowego ............................. 239 Atak w grze środkowej ........................................................................................................ 240 Rodzaje ataków, na które trzeba uważać i przed którymi należy się bronić ................ 241 Zasady, o których trzeba pamiętać ................................................................................. 241 Rozdział 14: Wyjście z twarzą w końcówce ....................................................................245 Nabranie dystansu do końcówki ........................................................................................ 245 Ogólna zwycięska strategia końcówki ................................................................................ 246 Końcówki typu król i pion .................................................................................................. 247 Kiedy króle stają twarzą w twarz: opozycja .................................................................... 249 Kiedy każda ze stron ma więcej niż jednego piona ....................................................... 253 Końcówki z wieżami: starzy naciągacze ............................................................................. 257 Gońce i skoczki: końcówki z wykorzystaniem lekkich figur ........................................... 258 Skoczek kontra skoczek .................................................................................................. 260 Dobór naturalny: skoczek kontra goniec ....................................................................... 261 Kto szybszy: goniec kontra goniec ................................................................................. 262 Część IV: Przejdź na wyższy poziom .........................263 Rozdział 15: Zawody i szachowa etykieta .......................................................................265 Praktyka czyni mistrza: krok pierwszy — wstąp do klubu ............................................... 265 Turnieje amerykańskie ....................................................................................................... 266 Pilnuj czasu i zachodź daleko ......................................................................................... 266 Różne rodzaje turniejów ................................................................................................ 268 Turnieje szachowe na świecie ............................................................................................ 269 Gra na odległość: szachy korespondencyjne ..................................................................... 271 Arystokratyczne maniery: etykieta turniejowa .................................................................. 271 Kiedy się poddać? ............................................................................................................ 272 Proponowanie remisu ..................................................................................................... 273 Uważaj, czego dotykasz .................................................................................................. 274 Poprawianie bierek .......................................................................................................... 275 Zachowaj przekąski na później ....................................................................................... 275 Rozdział 16: Na podbój Sieci — szachy komputerowe .................................................277 Komputer kontra człowiek ................................................................................................. 277 Triumf maszyn liczących ................................................................................................ 278 Deep Blue pogrąża arcymistrza ...................................................................................... 279 10 Szachy dla bystrzaków Programy do gry w szachy .................................................................................................. 279 Szachowe bazy danych ........................................................................................................ 280 Elektroniczne instrukcje szachowe .................................................................................... 280 Szachy online ....................................................................................................................... 281 Rozdział 17: Notacja. Pisanie i czytanie o szachach ......................................................283 Śledzenie bierek ................................................................................................................... 284 Zapisywanie posunięć ......................................................................................................... 284 Opisanie typowego otwarcia ........................................................................................... 284 Oznaczanie bicia .............................................................................................................. 286 Bicie figurą i roszady ....................................................................................................... 288 Zapisywanie promocji piona ........................................................................................... 290 Wystrzeganie się wieloznaczności (który skoczek, u licha?) ............................................. 290 Komentowanie partii po jej zakończeniu ........................................................................... 292 Czytanie schematów w gazecie ........................................................................................... 293 Część V: Dekalogi .................................................. 295 Rozdział 18: Dziesięć najsłynniejszych partii szachów ..................................................297 Rozumienie partii ................................................................................................................ 298 Adolf Anderssen kontra Lionel Kieseritzky: Nieśmiertelna Partia ................................... 299 Adolf Anderssen kontra Jean Dufresne: Wiecznie Zielona Partia ....................................... 301 Paul Morphy kontra Karol, książę Brunszwiku, i hrabia Isouard .................................... 303 Wilhelm Steinitz kontra Curt von Bardeleben .................................................................. 305 Gersz Rotlewi kontra Akiba Rubinstein ............................................................................ 308 Stefan Lewicki kontra Frank Marshall ............................................................................... 310 Emanuel Lasker kontra José Raúl Capablanca ................................................................... 312 Donald Byrne kontra Robert J. Fischer ............................................................................. 314 Deep Blue kontra Garri Kasparow ..................................................................................... 317 Garri Kasparow kontra Świat .............................................................................................. 319 Rozdział 19: Dziesięciu najlepszych szachistów wszech czasów ..................................325 Garri Kasparow (ur. 1936), Rosja ....................................................................................... 325 José Raúl Capablanca (1888 – 1942), Kuba ........................................................................ 326 Robert James Fischer (1943 – 2008), Stany Zjednoczone ................................................ 326 Anatolij Karpow (ur. 1951), Rosja ...................................................................................... 327 Paul Morphy (1837 – 1884), Stany Zjednoczone .............................................................. 327 Emanuel Lasker (1868 – 1941), Niemcy ............................................................................ 328 Wilhelm Steinitz (1836 – 1900), Austria ............................................................................ 328 Aleksander Alechin (1892 – 1946), Rosja ........................................................................... 329 Michaił Botwinnik (1911 – 1995), Rosja ........................................................................... 329 Michaił Tal (1936 – 1992), Łotwa ...................................................................................... 330 Wyróżnienia honorowe ....................................................................................................... 331 Spis treści 11 Najlepsi gracze, którzy nigdy nie byli mistrzami świata ................................................... 331 Michaił Czigorin (1850 – 1908), Rosja .......................................................................... 331 Siegbert Tarrasch (1862 – 1934), Niemcy ..................................................................... 332 Harry Nelson Pillsbury (1872 – 1906), Stany Zjednoczone ........................................ 332 Akiba Rubinstein (1882 – 1961), Polska ........................................................................ 332 Samuel Reshevsky (1911 – 1992), Stany Zjednoczone ................................................. 333 Paul Keres (1916 – 1975), Estonia ................................................................................. 333 Wiktor Korcznoj (ur. 1931), Rosja ................................................................................. 333 Dodatki Dodatek A: Szachowy słowniczek .................................................................................337 Dodatek B: Pomoce szachowe ......................................................................................361 Książki dla początkujących ................................................................................................. 361 Szachy. Poradnik bez kantów ......................................................................................... 361 Szachy dla dzieci ............................................................................................................. 361 Zagrajmy w szachy .......................................................................................................... 362 Graj jak Kasparow. Lekcje z arcymistrzem .................................................................... 362 Ekwipunek szachowy .......................................................................................................... 362 Caissa — sklep szachowy ................................................................................................ 362 Szachy.com.pl .................................................................................................................. 363 Gambit — Agencja Szachowa ........................................................................................ 363 Szachy w Internecie ............................................................................................................ 363 Miejsca związane z szachami .............................................................................................. 364 Skorowidz .......................................................................................................................365 Rozdział 2 Figury i ich siła W tym rozdziale: ► Góruje nad Tobą (jeśli jesteś mrówką): wieża. ► Dostarcza nie tylko wiadomości: goniec. ► Dumnie dzierży buławę: hetman. ► Kłaniamy się przed królem. ► Przemieszcza się ponad przeszkodami: skoczek. ► Pion (który nie jest figurą) bohaterem dnia. P o latach uczenia gry w szachy uczniów szkoły podstawowej wydaje mi się, że znalazłem najłatwiejszy sposób na opisanie poszczególnych figur. Posłużę się tą metodą również tutaj. Opis rozpoczynam od wieży, ponieważ jej ruchy do przodu i tyłu oraz na boki łatwo zapamiętać. Następnie omówię gońca, który porusza się odważnie po przekątnych, tam gdzie wieża nie może. Dzieci pojmują te zasady w lot. A to, co się sprawdza na nich, z pewnością będzie też skuteczne i u starszych uczniów, prawda? Po zapoznaniu się z ruchami wieży i gońca opanowanie ruchów hetmana przyjdzie już z łatwością. Hetman bowiem posiada połączoną siłę wieży i gońca. Podobnie porusza się król, tyle że w jednym posunięciu może pokonać jedno pole. Informacje o skoczku i pionach zostawiam na koniec, ponieważ są one najtrudniejsze do wyjaśnienia. Warto zapamiętać sobie, że kiedy bierki są od siebie oddzielone, to szachy są nauką, ale kiedy łączą się na rozmaite sposoby, stają się sztuką. Wszystkie bierki lubią towarzystwo, ale bywają kapryśne, czasami hetman czuje się dobrze obok króla, innym razem jest wręcz odwrotnie. Jasne wytłumaczenie relacji tego typu nie istnieje. Tylko szachowy geniusz wie, jak sprawić, aby bierki harmonijnie ze sobą współdziałały, pozostali muszą przebrnąć przez las prób i błędów. W rozdziale 3. w podobny sposób — najpierw osobno, a później w kombinacji — zostały opisane czynniki szachów. 40 Część I: Słowo wprowadzenia Imitacja zamku: wieża Z pewnością wiele osób może uważać, iż pierwowzorem tej figury była prawdziwa wieża albo zamek. Jednak było wręcz przeciwnie! Szachowa wieża wywodzi się bowiem z rydwanu: figura ta jest zarówno szybka, jak i mocna, stąd jej znacząca wartość. Może się wydawać, iż zdecydowanie różni się od innych bierek, co częściowo wyjaśnia postrzeganie jej jako figury silnej (patrz zakładka „Ciężkie figury” w dalszej części tego rozdziału). Oczywiście, aspekt siły można traktować zbyt poważnie. Wieża porusza się dość szybko, zatem często bywa tak, iż gracz, który bardziej skutecznie wprowadzi ją do gry, zwycięża. Niestety, każdą partię wieża rozpoczyna wciśnięta w narożnik szachownicy i musi czekać na ruchy pozostałych bierek, zanim ktoś się nią zainteresuje. Na rysunku 2.1 pokazuję pierwotne położenie wież na szachownicy. Rysunek 2.1. Na początku gry wieże zajmują na- rożniki sza- chownicy Wieża może się poruszać o dowolną liczbę pól, jednak wyłącznie w linii prostej, w górę i dół oraz do boku, tak jak to zaznaczono na rysunku 2.2. Widać na nim wieżę zajmującą pole d5. Ponownie sięgamy myślami do rydwanu. Kiedy pojazd się rozpędzi, wykonywanie zakrętów nie jest łatwe. Czy kiedykolwiek widziałeś film Ben Hur? Wieża porusza się tak samo jak rydwan w tym filmie, tyle że nie jest uzbrojona w szpice. Na rysunku 2.2b pokazuję, że wieża nie może wykonać ruchu na pole zajęte przez jedną z własnych bierek — w tej sytuacji inną wieżę, która znajduje się na f5 — ani też przeskoczyć nad figurą i znaleźć się na innym polu w tym rzędzie. Rozdział 2: Figury i ich siła 41 Na rysunku 2.3a widać, jak wieże biała i czarna są gotowe do bitwy. Wieża biała nie może przesunąć się w tym samym rzędzie poza wieżę czarną, ale może ją zbić i zająć jej miejsce, co zostało pokazane na rysunku 2.3b (w notacji szachowej ruch ten zapisujemy 1. Wxf5; szczegóły dotyczące notacji znajdują się w rozdziale 17.). Ale nie myśl, że bierki przeciwnika należy zbijać przy każdej okazji. To nie warcaby! Rysunek 2.2. Wieża może się poruszać o dowolną liczbę pól, pod warun- kiem że nie ogranicza jej żadna własna bierka Rysunek 2.3. Biała wieża atakuje i zbija czarną wieżę Ciężkie figury Czasami wieża i hetman są nazywane figurami ciężkimi lub głównymi, ponieważ zarówno sa- ma wieża i jej król, jak i sam hetman i jego król mogą doprowadzić króla przeciwnika do mata (informacje o macie znajdują się w rozdziale 4.). Natomiast lekkie figury, takie jak skoczek i goniec, nie mogą doprowadzić przeciwnika do mata przy wsparciu jedynie własnego króla. 42 Część I: Słowo wprowadzenia Kiedy początkujący szachiści odkryją siłę wieży, czasami już na samym początku partii decydują się na ruch pionów stojących bezpośrednio przed nią (piony te znane są pod nazwą pionów wieżowych). Za sprawą takiego manewru zyskują przestrzeń dla wieży, ale zazwyczaj jest to kiepskie rozpoczęcie gry. Wszak w przypadku zagrożenia ze strony pionka, skoczka lub gońca przeciwnika wieżę należy wycofać. Jest bowiem zbyt cenna, aby stracić ją za którąś z wymienionych bierek. W takiej sytuacji przemieszczanie wieży do przodu i z powrotem jest zwykłą stratą czasu. Najlepszą strategią jest uruchomienie jak najmniejszej liczby pionków, wprowadzenie do gry figur lekkich (skoczków i gońców), a następnie zajęcie się wieżami. Smukłe kształty: goniec Goniec ma smukłą talię, zatem może przeciskać się po przekątnych (naprawdę nie wiem, dlaczego goniec ma akurat taki kształt, ale zawsze tak go sobie wyobrażałem). Goniec jest nazywany lekką figurą, bowiem nie jest w stanie doprowadzić przeciwnika do mata za pomocą wyłącznie króla. Jeśli ktoś nie wierzy, ustawiamy szachownicę i próbujemy! (Być może, wcześniej warto zajrzeć do rozdziału 4.). Jeśli komuś ta sztuka się uda, z pewnością stanie się słynny na całym świecie, a sam zaproszę go do pracy przy kolejnym wydaniu niniejszej książki. Gońce i ich miejsce na szachownicy na początku gry ukazuję na rysunku 2.4. Goniec może przemierzać dowolną liczbę pól, ale wyłącznie ukośnie i jeśli na jego drodze nic nie stoi. Jeżeli, wykonując ruch, napotka na szlaku bierkę przeciwnika, może ją zbić i zająć jej miejsce. Co łączy gońca ze słoniem? Wprawdzie początkowo trudno w to uwierzyć, ale szachowy goniec wywodzi się od słonia. Jednak pochodzenie tej figury łatwiej zrozumieć, kiedy pomyślimy o dawnym żołnierzu hinduskim, który siedział na słoniu i ciskał we wrogów włóczniami, albo wyobrazimy sobie średnio- wiecznego łucznika posyłającego strzały w stro- nę nieszczęsnych wrogów. Goniec nie lubi star- cia wręcz i najlepiej wypada podczas ataków z dalszej linii. Sam możesz zdecydować, czy wolałbyś strzelać strzałami bezpiecznie, bez wyrządzania komu- kolwiek krzywdy, czy też w dół, aż okopy zapeł- nią się ludźmi przeciwnika? Łucznicy nie byli głupi. Na przestrzeni wieków figura ta była nazywa- na rozmaicie, na przykład Włosi widzieli w niej mitrę biskupią. Obecną postać oraz siłę goniec uzyskał w epoce Renesansu. Rozdział 2: Figury i ich siła 43 Rysunek 2.4. Gońce na pozycjach wyjściowych Rysunek 2.5. Goniec atakuje 13 pól (oznaczonych znakiem X) Na rysunku 2.5 przedstawiam kilka potencjalnych ruchów gońca. W przeciwieństwie do wieży, siła ataku gońca jest uzależniona od jego położenia na szachownicy, a w końcu od jego mobilności lub zasięgu, czyli liczby pól, na które może się przesunąć. Większość pól atakowanych przez gońca znajduje się w centrum szachownicy, dlatego jego moc rażenia jest większa, jeżeli właśnie tam się znajduje. Niestety, równocześnie sam jest narażony na łatwiejsze ataki. Na rysunku 2.5a widać, jak goniec atakuje 13 pól. Ile szachowych pól znajduje się w jego zasięgu na rysunku 2.5b? (Prawidłowa odpowiedź brzmi 9 — nie licząc pola, które zajmuje). Rzut oka na szachownicę i można by rzec, iż niektóre przekątne są dłuższe od innych. Przekątne, które przebiegają przez centrum szachowej planszy są dłuższe od tych, które dzielą jej narożniki na pół. W związku z tym, iż goniec nie lubi pojedynków wręcz, szachiści często umieszczają go na długich przekątnych, co zostało pokazane na rysunku 2.5b. 44 Część I: Słowo wprowadzenia Warto również wspomnieć o dość osobliwym ograniczeniu ruchów gońca. Otóż, jeśli zaczyna grę na jasnych polach, może się poruszać wyłącznie po nich, i odwrotnie, jeżeli goniec na początku partii zajmuje pole ciemnie, to już do jej końca ma możliwości przemieszczania się wyłącznie po nich. Od samego początku gry goniec jest dyskryminowany ze względu na kolor! Poza jego zasięgiem pozostaje co najmniej połowa szachownicy! Z tego też powodu ludzie szachów mówią o dysponowaniu „dwoma gońcami”, ponieważ w tandemie mogą one, przynajmniej teoretycznie, przemieszczać się po całej planszy. Chociaż nigdy nie są w stanie pospieszyć przyjacielowi z pomocą i w żadnym wypadku nie mogą wynagrodzić wzajemnej straty. Cecha ta jest tak niezwykła, iż w zakończeniach szachowych istnieje specjalna kategoria nazywana zakończeniem gońców przeciwnych kolorów. Ma ono miejsce wówczas, kiedy każdemu z graczy pozostaje jeden goniec, ale poruszają się one po polach innego koloru i w ten sposób są skazane na nieustanną włóczęgę po przeciwstawnych stronach szachownicy. Opisywany typ zakończenia ilustruje rysunek 2.6. Gońce są wobec siebie bardzo blisko — na tyle, iż mogłyby sobie dać buziaka — ale nie są w stanie zbić siebie nawzajem. Rysunek 2.6. Zupełnie nie- zadowalające zakończenie gońców przeciwnych kolorów Gońcowi, podobnie jak wieży, na przeszkodzie może stanąć własna armia. Zdecydowanie najmniej pożądanym miejscem dla gońca jest znajdujące się za pionem pole tego samego koloru. Piony są bowiem najmniej mobilnymi bierkami i mogą sprawić, iż goniec stanie się prawie bezsilny, jak to zostało pokazane na rysunku 2.7a. Goniec, który jest blokowany przez własne piony, doczekał się określenia „zły goniec”. Do ograniczenia ruchliwości gońca mogą być również wykorzystane piony przeciwnika (patrz rysunek 2.7b). Jednak ograniczenie posunięć gońca poprzez ustawienie pionów nie zawsze przynosi skutek, ponieważ może on zbić bierki przeciwnika, chociażby w sposób, jaki został przedstawiony na rysunkach 2.8a i 2.8b (1. Gxf3). Rozdział 2: Figury i ich siła 45 Rysunek 2.7. Goniec blokowany przez piony swoje i prze- ciwnika Rysunek 2.8. Goniec zbija piona Gracze, którzy do ograniczenia mobilności gońca zamierzają użyć pionów — co jest dobrym rozwiązaniem, dopóki nie ogranicza się własnych gońców — powinni się najpierw upewnić, że są one wystarczająco dobrze bronione! Ruch gońców jest stosunkowo łatwy do zapamiętania, ale ich zdolność do atakowania z daleka często bywa zaskakująca. Już wielokrotnie byłem w szoku, patrząc, jak goniec mego rywala przeskakuje z jednego narożnika szachownicy na drugi. Jeśli gońce przeciwnika nie są w bezpośredniej bliskości Twoich bierek, nie oznacza to, iż Ciebie nie atakują! 46 Część I: Słowo wprowadzenia Szachowy mocarz: hetman Najsilniejszą figurą na szachownicy jest hetman. W szachach siła bierki jest bezpośrednio uzależniona od jej mobilności, a hetman jest właśnie najbardziej ruchliwą figurą. Chociaż dysponuje ogromną mocą, w potyczkach z siłami przeciwnika musi zachować szczególną ostrożność. Podczas ataku wieży lub lekkich figur hetman często bywa zmuszony do wycofania się lub może zostać stracony. Trzeba go zatem traktować z należytym szacunkiem! Na rysunku 2.9 przedstawiam położenie hetmanów na szachownicy na początku gry. Rysunek 2.9. Hetmani zajmują swoje pozycje Ruch hetmana stanowi po prostu połączenie ruchów wieży (do przodu i tyłu oraz na boki) i gońca (po przekątnej) — w zasadzie hetman może się przemieszczać o dowolną liczbę pól, w wybranym przez siebie kierunku. Jedyne ograniczenie mobilności tej figury polega na tym, iż nie może przeskakiwać bierek. Hetman bije przeciwnika, zajmując jego miejsce na szachownicy. Narodziny hetmana Hetman wywodzi się od hinduskiego wezyra, który był premierem króla lub jego doradcą. Pierwotnie była to figura słaba, ale pod koniec XV wieku wyposażono ją w wielką siłę. Nie wia- domo, czy nastąpiło to za sprawą nobilitacji figury, czy w rezultacie kolejnej próby przyspieszenia gry. Wydaje się jednak oczywiste, iż średnio- wieczna Europa przywykła do potężnych królo- wych1 i to właśnie może tłumaczyć zmianę cha- rakteru figury. 1 Aluzja do angielskiej nazwy tej figury: queen, czyli „królowa” — przyp. red. Rozdział 2: Figury i ich siła 47 Aby uświadomić sobie, jak wielka jest siła hetmana, wystarczy postawić figurę pośrodku pustej szachownicy, co, nawiasem mówiąc, jest sytuacją, która nigdy się nie zdarzy podczas partyjki szachów rozgrywanej wedle obowiązujących zasad! Umieszczony na środku szachownicy hetman może przemieścić się aż na 27 pól, w ośmiu różnych kierunkach, co obrazuję na rysunku 2.10. Rysunek 2.10. Władza usytuowane- go w centrum szachownicy hetmana obejmuje niemal całą planszę Kiedy hetman znajdzie się na boku szachownicy, jego możliwości są nieco mniejsze, zatem siła odrobinę słabsza. Jednak usytuowanie hetmana w centrum planszy szachowej już we wczesnym stadium gry jest manewrem zbyt niebezpiecznym, bowiem wystawia figurę na możliwość nękania jej przez armię przeciwnika. Znacznie bardziej powszechnym rozwiązaniem jest usytuowanie hetmana w zdecydowanie bardziej defensywnym położeniu i poczekanie z wprowadzeniem do gry do czasu, kiedy wiele bierek zostanie wyeliminowanych z pojedynku i zagrożenie będzie mniejsze. W szachach hetman jest nie tylko najsilniejszą i najbardziej niebezpieczną figurą. Jest również najcenniejszy! Przesuwanie go w miejsca, w których będzie narażony na łatwe ataki, jest generalnie mało roztropne. We wczesnej fazie gry należy pozwolić walczyć na szachownicy innym figurom i pionom, zaś samego hetmana wprowadzić do walki dopiero wtedy, kiedy na planszy zrobi się trochę luźniej. Jeżeli przeciwnik we wczesnej fazie gry przesunie hetmana na Twoją stronę szachownicy, odwagi! Prawdopodobnie popełnił błąd. Należy poszukać metod, aby swoimi figurami wykonać takie ruchy, które doprowadzą do ataku na wysuniętego hetmana lub zmuszą go do wycofania się. 48 Część I: Słowo wprowadzenia Zakładanie korony: król Król nie jest najsilniejszą figurą szachową (jest nią hetman), ale na szachownicy najważniejszą (w tradycyjnych szachach jest również najwyższy). Podczas ataku na króla należy go bronić. Sytuacja, w której król jest atakowany, a szachista nie jest w stanie go obronić, prowadzi do mata... i zakończenia gry (wiadomości o macie znajdują się w rozdziale 4.). Właściwie króla nigdy nie można zbić, wystarczy go zmusić do poddania się. Na polu bitwy mogą zginąć tysiące, ale król darzy szacunkiem drugiego króla (nie można jednak zapomnieć, iż tak samo jak inne bierki, król może zbijać rywali, zajmując ich miejsce na szachownicy!). Na rysunku 2.11 ukazuję położenie króli na szachownicy na początku gry. Rysunek 2.11. Królowie sie- dzą na swoich tronach Król może poruszać się o jedno pole w dowolnym kierunku, z wyjątkiem możliwości dokonania roszady (więcej informacji o tym specjalnym posunięciu znajduje się w rozdziale 10.), co może nastąpić podczas partii tylko raz. Królowie nie mogą się znajdować zbyt blisko siebie. Musi ich oddzielać przynajmniej jedno pole, gdyż jeden król nie może zaszachować drugiego. Możliwości wykonania ruchu przez króla można zobaczyć na rysunku 2.12. Można by się spodziewać, iż to król wiedzie swoje oddziały do bitwy, ale ta analogia w szachach ma niewielkie zastosowanie. Bowiem do czasu, kiedy czuje się wystarczająco bezpieczny, monarcha ukrywa się za rzędem pionów. Ogólnie rzecz ujmując, kiedy król staje się aktywny, rozpoczyna się końcówka (większość figur została już zbita). Na tym etapie pojedynku monarcha może być wyjątkowo potężny i warto pomyśleć nad przemieszczeniem go do centrum szachownicy. Jeżeli jednak wspomniany manewr nastąpi już w środkowej fazie gry, jest to krok w stronę katastrofy (szczegóły strategii w środkowej i końcowej fazie pojedynku zostały opisane w rozdziałach 13. i 14.). Rozdział 2: Figury i ich siła 49 Rysunek 2.12. Znak X wy- znacza poten- cjalne ruchy, które król mo- że wykonać ze swojego położenia Galop w kształcie litery L: skoczek Skoczek to skomplikowana figura i trzeba trochę poćwiczyć, zanim będzie można nim swobodnie operować na szachownicy. Sam jej kształt sugeruje, iż wywodzi się z dawnej kawalerii. Skoczek nie jest w stanie doprowadzić przeciwnika do mata za pomocą wyłącznie króla, dlatego, podobnie jak goniec, jest figurą lekką — chociaż jego siła jest inna. W przeciwieństwie do gońca specjalizującego się w atakach z dalszego rzędu, skoczek lubi walkę na niewielkiej przestrzeni. Zazwyczaj jest też pierwszą figurą z tylnego rzędu, która zostaje poprowadzona do gry i starcia z armią przeciwnika. Skoczek jest naprawdę wkurzony i gotowy do walki! Na rysunku 2.13 pokazuję położenie skoczków na szachownicy na początku gry. Rysunek 2.13. Skoczki zaczynają tutaj 50 Część I: Słowo wprowadzenia Kiedy gram w szachy, skoczka postrzegam jako dosiadającego konia średniowiecznego rycerza, który jest uzbrojony w kopię. Nie może nią zbyt daleko sięgnąć, ale jeśli ktoś podejdzie do rycerza zbyt blisko, z pewnością zostanie przebity. A co dziwne, jeśli rywalowi uda się ominąć kopię i zbliżyć do rycerza, w zasadzie jest on bezbronny (prawdziwy rycerz musiałby zsiąść z konia, rzucić kopię i dobyć miecza do dalszej walki na krótkim dystansie, ale jest to zbyt czasochłonne, a poza tym zasady gry w szachy na to nie zezwalają!). To dość zaskakujące, że posiadający dużą siłę ofensywną skoczek nie jest w stanie kontrolować pól, z którymi bezpośrednio sąsiaduje. Najłatwiejszym sposobem zapamiętania ruchu skoczka jest wyobrażenie sobie ruchu w kształcie litery L. Kierunek posunięcia nie ma znaczenia. Dwa pola do przodu i jedno w bok albo jedno do tyłu i dwa w bok, to przykładowe kombinacje, które można zastosować podczas przemieszczania się skoczka. Skoczek wykonuje zbicia tak samo jak inne bierki poprzez zajęcie miejsca zbijanej figury lub pionka na szachownicy. Na rysunku 2.14a widać, gdzie mógłby przemieścić się skoczek usytuowany na środku szachownicy. Zlokalizowany w centrum szachowej planszy skoczek kontroluje osiem pól, jeśli natomiast znajduje się w narożniku szachownicy, co pokazuję na rysunku 2.14b, tylko dwa. Rysunek 2.14. Możliwości ruchu skoczka, który znajduje się w centrum i w narożniku szachownicy Warto pamiętać, że po wykonaniu ruchu skoczek zawsze ląduje na polu innego koloru niż to, z którego startował. Jest ponadto jedyną figurą, której ta przemienność kolorów dotyczy. Jeśli zajmuje jasne pole, musi przemieścić się na ciemne i odwrotnie. Skoczek jest najbardziej skuteczny, kiedy znajduje się w centrum szachownicy albo zajmuje taką pozycję, która umożliwi mu zaatakowanie jednego z czterech środkowych pól. Jednak, w przeciwieństwie do innych figur, uwielbia być w centrum akcji. Do wycofania bywa zmuszony wyłącznie wówczas, kiedy Rozdział 2: Figury i ich siła 51 zostanie zaatakowany przez mniej wartościowego piona. Inaczej tkwi na swoim miejscu i prowokuje przeciwnika do zbicia. Skoczek lubi dynamicznie wkraczać do walki i nienawidzi, kiedy zwyciężają inni. Największą zaletą skoczka jest fakt, iż może swobodnie przemieszczać się ponad innymi bierkami, zarówno własnymi, jak i przeciwnika. W rzeczywistości jest to również jedyna figura, która może wejść do gry bez konieczności wykonania wcześniejszego ruchu pionem, co zostało pokazane na rysunku 2.15. Rysunek 2.15. Skoczek przeskakuje przez piona Szachowa armia: pion Chociaż osoby grające w szachy czasami nazywają wszystkie szachowe bierki figurami, wykluczają z tego grona piona. Kiedy tracisz skoczka, możesz stwierdzić, iż: „Tracę skoczka” albo: „Tracę figurę”, ale jeżeli przeciwnik zbije Ci piona, nie powiesz: „Tracę figurę”, tylko: „Tracę piona”. (Dlaczego? To specyficzny język ludzi szachów). Piony to tylko piony, a w szachach jest ich mnóstwo. Na rysunku 2.16 pokazuję ustawienie pionów na początku gry. Wycieczka skoczka Wycieczka skoczka to ciekawe ćwiczenie szachowe. Polega ono na tym, że umieszczamy skoczka w dowolnym miejscu szachownicy i przemieszczamy go, zgodnie z zasadami gry (ruch w kształcie litery L) po całej planszy. Trudność polega na tym, że figura nie może znaleźć się na tym samym polu dwa razy. Z wy- cieczek skoczka słynął arcymistrz szachowy George Koltanowski. Mógł je robić bez patrzenia na szachownicę (podawał tylko współrzędne pola, na którym figura miała się znaleźć). Pew- nego razu, z okazji swoich 90. urodzin, dokonał tego na oczach ponad 300 zafascynowanych widzów! 52 Część I: Słowo wprowadzenia Rysunek 2.16. Piony w szyku bojowym Rysunek 2.17. Podczas otwarcia partii szachów białe piony mogą przesunąć się na pola ozna- czone zna- kiem X Piony to piechota szachów i są traktowane jak żołnierze piechoty. Ich siła jest bardzo ograniczona. Pion może się poruszać zaledwie o jedno pole do przodu, z wyjątkiem pozycji wyjściowej, kiedy może przesunąć się zarówno o jedno, jak i dwa pola w przód. Piony nie mogą przemieszczać się ani do tyłu, ani na boki — wyłącznie do przodu. Na rysunku 2.17 widać możliwości wykonania ruchu przez białe piony, które znajdują się w pozycji wyjściowej. Pion, w przeciwieństwie do figur, zbija bierki przeciwnika inaczej niż się porusza. Czyni to na ukos, przesuwając się o jedno pole. I tu nic się nie zmienia — usuwa zbitą bierkę rywala z szachownicy i zajmuje jej miejsce. Możliwości bicia piona można zobaczyć na rysunku 2.18. Rozdział 2: Figury i ich siła 53 Rysunek 2.18. Biały pion może dokonać bicia tych bie- rek przeciwni- ka, które znaj- dują się na polach ozna- czonych zna- kiem X Rysunek 2.19. Walka pio- nów: biały zbija czarnego Na rysunku 2.19a pokazuję sytuację, w której pion przeciwnika zajmuje pole znajdujące się w zasięgu ataku piona białego. Na rysunku 2.19b przedstawiam moment zbijania czarnego piona przez biały (chociaż mogłoby być na odwrót, jeśli najbliższy ruch należałby do czarnych!). Pion może wykonać ruch do przodu, pod warunkiem że na jego drodze nie ma żadnej przeszkody. Jeśli podczas przemieszczania się napotka figurę lub piona swojego rywala usytuowane w taki sposób, iż nie można ich zbić, to pion zostaje zawieszony, bowiem nie może wykonać ruchu. W takiej sytuacji szachiści mówią, że pion jest zamknięty. Na rysunku 2.20 widać, jak pionki zajmujące pola d5 i d6 są zamknięte... przez siebie nawzajem. W sytuacji, kiedy dwa piony blokują się nawzajem, co zostało pokazane na rysunku 2.20, należy spróbować sprowadzić na pomoc kolejnego piona. Opisywana tu strategia jest tak powszechna, iż zyskała nazwę dźwigni. Na rysunku dokładnie widać, skąd pochodzi nazwa — drugi pion usiłuje podważyć pierwszego. Użycie dźwigni pokazuję na rysunku 2.21. 54 Część I: Słowo wprowadzenia Rysunek 2.20. Para pionów w klinczu Rysunek 2.21. Pełne odwagi i oddania posunięcie znane jako dźwignia W celu pełnego zrozumienia tej sytuacji pomaga wyobrażenie piechura trzymającego włócznię i olbrzymią tarczę. Od przodu żołnierz zasłania się tarczą i można go trafić wyłącznie z prawej lub lewej strony. Aby uderzyć od frontu, piechur potrzebuje pomocy innego żołnierza. Piony: dusza szachów Chociaż pion jest najmniej wartościową bierką, niektórzy określają go mianem „duszy szachów”. Właśnie to miał na myśli arcymistrz szachowy Francois André Philidor (1726 – 1795), kiedy stwierdził: „Piony są prawdziwym życiem gry”. O tym zaszczytnym tytule ma świadczyć kilka czynników. Oto one. (cid:57) Piony są tymi bierkami, których na szachow- nicy jest najwięcej. (cid:57) Piony mogą decydować, czy inne figury będą miały miejsce na ruch. (cid:57) Żadna figura nie chciałaby być wymieniona za marnego piona, zatem musi się ich wy- strzegać i je omijać. (cid:57) Piony nie mogą się cofać, dlatego każdy ich ruch stanowi zobowiązanie i powinien być dokonany po głębszym zastanowieniu. Rozdział 2: Figury i ich siła 55 Teraz, dzięki pomocy dodatkowego piona, pozostałe mogą się zbić nawzajem. Jeśli to czarny pion zbije białego, drugi biały pion będzie się mógł swobodnie ruszyć. Nierzadko dźwignia może zostać użyta również do wydostania się z innych podobnych sytuacji. Technika ta bywa spotykana wielokrotnie podczas pojedynków szachowych mistrzów. W związku z tym, że pionki można tak łatwo zatrzymać, szachiści odkryli, iż najsilniejsze są wówczas, kiedy stoją w szyku. W ten sposób zarówno piony samodzielnie, jak i w duecie mogą chronić pole znajdujące się przed nimi. Wzajemnie wspieranie się sprawia, że piony stają się nie tylko bardziej mobilne, ale też ich wpływ na grę wzrasta. O pionach z pewnością warto wiedzieć więcej, ale w tym rozdziale nie będzie już o nich ani słowa. Informacje o promocji piona oraz specjalnym ruchu zwanym en passant (bicie w przelocie) znajdują się w rozdziale 10., który jest poświęcony posunięciom specjalnym. Usytuowanie pionów określane jest mianem struktury pionów, którą omawiam w szczegółach w rozdziale 3. W książce można również znaleźć cały rozdział poświęcony strukturom pionów w odniesieniu do konkretnych otwarć — to rozdział 9., w którym omawiam formacje pionów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szachy dla bystrzaków. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: