Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 003465 22953585 na godz. na dobę w sumie
Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Raport z badań - ebook/pdf
Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Raport z badań - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8012-989-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

W pracy podjęto problematykę szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zamieszkujących obszary wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Problemy społeczne występujące w Siemianowicach Śląskich stanowią dla autorki egzemplifikację problemów miast Górnego Śląska. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wraz z inwestycjami w przemysł ciężki i rozwojem górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa, miasta te przeżywały dynamiczny rozwój. Jednakże transformacja systemowa i restrukturyzacja przemysłu skutkowały recesją i przyczyniły się do wystąpienia negatywnych zjawisk społecznych. W Siemianowicach Śląskich na przełomie XX i XXI wieku zlikwidowano dwa największe zakłady pracy, co skutkowało niemalże 30% bezrobociem. Wśród problemów społecznych, z którymi zmagało i wciąż zmaga się miasto poza bezrobociem wskazać należy również ubóstwo i jego przestrzenną koncentrację. W Siemianowicach Śląskich autorka wyodrębniła cztery obszary wielkomiejskiej biedy — w miejscach tych znaczny udział mieszkańców stanowią beneficjenci zasiłków okresowych z pomocy społecznej. W pracy dokonano charakterystyki szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, które mieszkają i wychowują się spauperyzowanym środowisku lokalnym, jakie stanowią wyodrębnione obszary. W tym celu przeprowadzone zostały badania o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. Posłużono się m.in. analizą dokumentów urzędowych; wywiadem kwestionariuszowym przeprowadzonym wśród mieszkańców obszarów wielkomiejskiej biedy, którzy wychowują dzieci do 18 roku życia; wywiadem częściowo skategoryzowanym, w którym udział wzięli przedstawiciele publicznych instytucji lokalnej polityki społecznej; ankietą rozdawaną o charakterze eksperckim, której grono respondentów stanowili dyrektorzy szkół posiadających w swoich rejonach ulice wchodzące w skład obszarów wielkomiejskiej biedy; ankietą audytoryjną zrealizowaną wśród uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych. Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanych materią polityki społecznej, w tym w szczególności problematyką szans edukacyjnych, a także do przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji lokalnej polityki społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Charakterystyka i problemy społeczne miasta Siemianowice Śląskie . . . . 23 1.1. Charakterystyka miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.2. Cechy demografi czne Siemianowic Śląskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.3. Industrialna przeszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1.4. Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego i problemy społeczne w mie- ście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1.5. Problemy szkolnictwa w mieście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2. Metodologiczne podstawy zastosowanych badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2.1. Badania o charakterze praktycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2.2. Analiza dokumentów urzędowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2.3. Wywiad kwestionariuszowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 2.3.1. Kwestionariusz wywiadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2.3.2. Metody doboru próby badawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 2.3.3. Badanie pilotażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 2.3.4. Badanie właściwe i analiza danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 2.4. Wywiad częściowo skategoryzowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2.5. Ankieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 2.5.1. Ankieta audytoryjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 3. Analiza działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszaru wielkomiejskiej biedy na przykładzie miasta Siemianowice Śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 3.1. Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 3.2. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród benefi cjentów zasiłków okresowych zamieszkujących obszary wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3.2.1. Obszar I – Nowy Świat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6 Spis treści 3.2.2. Obszar II – Centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 3.2.3. Obszar III – Huta Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 3.2.4. Obszar IV – Hugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 3.3. Analiza wyników badań przeprowadzonych w instytucjach lokalnej publicznej polityki społecznej oraz wśród dyrektorów szkół podsta- wowych i gimnazjalnych z obszarów wielkomiejskiej biedy w Sie- mianowicach Śląskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Załączniki 1. Wykaz problemów badawczych zawartych w kwestionariuszu wywiadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 2. Kwestionariusz wywiadu wraz z materiałami dodatkowymi (zgodą na udział w badaniu, kartą respondenta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 3. Wykaz jednostek wchodzących w skład próby zasadniczej i próby zapasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 4. Kwestionariusz wywiadu zastosowany w badaniu pilotażowym . . . . 324 5. Wykaz pytań, z których zrezygnowano po przeprowadzeniu badania pilotażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 6. Kwestionariusz ankiety rozdawanej o charakterze eksperckim . . . . . . 363 7. Kwestionariusz ankiety audytoryjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 8. Wykaz problemów omawianych podczas wywiadu częściowo skategoryzowanego o charakterze eksperckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 9. Wykaz ulic miasta ze wskazaniem liczby mieszkańców oraz liczby zasiłkobiorców 2011 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 10. Fotografi e badanej przestrzeni miejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Wykaz cytowanej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Opracowania zwarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Adresy stron internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Materiały źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Spis wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Raport z badań
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: