Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 003971 21521854 na godz. na dobę w sumie
Szatan Biblijne Dossier - ebook/pdf
Szatan Biblijne Dossier - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Monumen Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65624-25-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jest to paradoks, zważywszy, że Szatan tak bardzo nienawidzi ludzi. Chce on nas oddzielić od źródła życia, wie bowiem doskonale, że bez Boga człowiek jest niczym.

Niektórzy wolą jednak, by ich ojcem był Szatan i chcą do niego przynależeć. Życie duchowe nie jest oazą spokoju, ale terenem walki. Nasz świat jest zdeterminowany konsekwencjami pradawnego buntu aniołów, a my bierzemy udział w wielkiej wojnie, która będzie trwała do końca świata. Żyjemy na scenie teatru wojennego. Nasz wróg jest podstępny i często ukrywa zło pod pozorami dobra. Zdemaskowanie go przyczynia się do jego klęski. Warto wiedzieć, kim jest nasz nieprzyjaciel i jak działa.

Książka ukazuje zarys tego wielkiego konfliktu duchowego, który trwa od początku istnienia świata.

 

Dr Roman Zając Absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL; biblista i demonolog, autor książek („Szatan w Starym Testamencie”, „Przewodnik po Niebie, Piekle i ich Mieszkańcach”, „Biblia. Początek”), a także licznych artykułów popularnonaukowych i haseł encyklopedycznych (m.in. w „Encyklopedii katolickiej”, „Leksykonie teologii fundamentalnej”i „Nowym słowniku teologii biblijnej”)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Opracowanie redakcyjne Monumen Sp. z o.o. Projekt okładki Ewelina Zarosa Zdjęcie na okładce Wikimedia Commons Skład i łamanie Anna Szarko Korekta Justyna Sałata, Katarzyna Pelczarska-Mikorska Copyright© 2017 by Wydawnictwo Monumen All rights reserved ISBN 978-83-65624-25-3 Wydawnictwo Monumen Os. Przemysława 16A/6 61-064 Poznań www.miesiecznikegzorcysta.pl Zamówienia Księgarnia ludzi wolnych tel. 22 266 80 20 sklep@miesiecznikegzorcysta.pl www.monumen.pl SpiS treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Pożegnanie z Diabłem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Imiona Złego Ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Cherub, którego serce stało się wyniosłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Sprzeciw wobec Wcielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Kłamstwo Węża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Nieprzyjaźń między Wężem a Niewiastą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Oskarżyciel Narodu Wybranego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Szatan – oszczerca człowieka prawego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Prowokator do grzechu Dawida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Ten, przez którego śmierć weszła na świat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Azazel, Belial, książę Jawanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Upadli aniołowie w apokaliptyce żydowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . .81 5 Książę Mastema – władca demonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Powtórne kuszenie Ewy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Ryba i demon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Uwalnianie od złych duchów w starożytnym Izraelu . . . . . . . . .100 Klęska Szatana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Aneks. nA mAnowcAch duchowości Narodzenie Jezusa nie było zapisane w gwiazdach . . . . . . . . . . .125 Biblia o astrologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Tysiąc lat królowania Chrystusa na Ziemi? . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Uriel, Raguel, Tubuel... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Zażyłość z niewłaściwymi aniołami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 O Szatanie dla bardziej dociekliwych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 WStęp Głównym tematem tej książki jest Szatan – postać mroczna i niesympatyczna. Niektórzy uważają, że nie należy na jego temat mówić zbyt wiele i pewnie jest w tym nieco racji. Nadmierna fascynacja Szatanem nie jest czymś dobrym, ale z drugiej strony sam Jezus mówił o nim często, a Apostoł Narodów w Liście do Efezjan pisał: Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebie- skich (Ef 6, 11–12). Powinniśmy mieć świadomość, że istnieją duchowe byty, którym zależy na naszym upadku i  na zniszczeniu naszych relacji z  Bogiem. Życie duchowe nie jest bowiem oazą spokoju, ale terenem walki. Świat, w  którym żyjemy, p ę t s W 7 jest zdeterminowany konsekwencjami pradawnego buntu aniołów, a my bierzemy udział w wielkiej wojnie, która będzie trwała do końca świata. Czy tego chcemy czy nie, jesteśmy uczestnikami tego konfliktu, gdyż żyjemy na terytorium, na którym toczy się wojna. Nasz wróg jest podstępny i często maskuje czynione przez siebie zło pozorami dobra. Zdema- skowanie takiego przeciwnika przyczynia się do jego klęski. Warto zatem wiedzieć, kim jest nasz nieprzyjaciel i jak działa. Książka, którą mają Państwo przed sobą, składa się z ar- tykułów publikowanych wcześniej w „Miesięczniku Egzor- cysta”. Zostały one uporządkowane w taki sposób, by two- rzyły spójną całość i  stanowiły pewną logiczną strukturę, ukazując zarysy tego wielkiego konfliktu duchowego trwają- cego od początków istnienia świata. Z racji tego, że to Biblia jest naszym podstawowym źródłem informacji o Szatanie, starałem się skoncentrować głównie na tym, co o nim mówi Pismo Święte, uwzględniając jednak rozważania i hipotezy zawarte w  żydowskiej literaturze międzytestamentalnej, która wywarła pewien wpływ na sposób ukazywania Sza- tana i demonów w Nowym Testamencie. 8 SZATAN. BIBLIJNE DOSSIER pożegnanie z Diabłem? Potworność Szatana próbowano kiedyś pokazać, przydając potworne cechy jego wyglądowi. Trady- cyjny obraz Diabła ciągle bazuje na tych późnośre- dniowiecznych bestiariach, w których ma on cechy postaci baśniowych (rogi i kopyta, widły i ogon), piekło zaś wy- gląda jak coś w rodzaju kotłowni. Trudno współczesnemu człowiekowi brać ten infantylny obraz na poważnie i po- niekąd dlatego osobowy byt, jakim jest Szatan, zaczął być w pewnym momencie traktowany z przymrużeniem oka. Na temat postaci Szatana mamy cały wachlarz po- glądów, mieszczących go w  różnych kategoriach, od gro- teski do abstrakcyjności. W  przeszłości zdarzało się, że widziano Szatana jako przeciwieństwo Boga, Jego zaprze- czenie, kwintesencję zła pojmowanego ontycznie. Skrajność ta prowadziła do powstawania sekt i herezji manichejskich. ? m e ł b a i D   z e i n a n g e ż o p 9 Zepchnięty do fikcji Diabeł został praktycznie całkowicie zepchnięty między średniowieczne zabobony i legendy. Dla wielu ludzi jest fik- cyjną postacią z  horrorów – niekoniecznie straszną, cza- sami ukazywaną wręcz jako sojusznik człowieka. W filmie Adwokat diabła pojawia się jako szef wielkiej korporacji prawniczej. Przystojny, podziwiany przez kobiety, czaru- jący mężczyzna, folgujący swoim lubieżnym zachciankom. „Ostatni prawdziwy humanista” – jak sam siebie określa, twierdząc, że – w przeciwieństwie do Boga – on jeden ro- zumie człowieka. Już dla romantyków Szatan był uosobieniem buntow- nika, rewolucjonistą dążącym do wyzwolenia ze skost- niałych struktur. Do dziś niektórzy czują sympatię do tak wykreowanej przez literaturę postaci Szatana (nawet jeśli nie wierzą w jego realne istnienie), bo symbolizuje ona ich własne odrzucenie autorytetów i porzucenie moralności na rzecz postaw hedonistycznych, co złudnie nazywane jest „wolnością” (w takim tonie wypowiada się np. promowany w mediach satanista zwany Nergalem). Pogląd jakoby naj- większy nieprzyjaciel człowieka tak naprawdę stał po stronie ludzkości, a  Bóg był despotą i  bezdusznym tyranem, jest jedną z najbardziej zadziwiających idei. Niektórzy teologowie też tak twierdzili Niestety należy przyznać, że wielkie spustoszenie w ludzkich umysłach uczynili również niektórzy teologowie 10 SZATAN. BIBLIJNE DOSSIER katoliccy, którzy zachłyśnięci modernizmem i  tzw. du- chem posoborowym promowali tezy niezgodne z naucza- niem Kościoła. W 1966 r. francuski dominikanin Christian Duquoc w miesięczniku Lumière et Vie opublikował artykuł kwestionujący osobowe istnienie Szatana. Według niego lu- dzie wymyślili złego ducha, aby zrzucać na niego własną odpowiedzialność i winę za zło, a więc miał on służyć jako swoiste alibi dla grzechu. Z kolei w latach 70. ubiegłego wieku niemiecki biblista Herbert Haag uznał za konieczny postulat pożegnania teo- logii z Diabłem, czego wyrazem była książka Abschied vom Teufel (1974), a  później praca zbiorowa pt. Teufelsglaube. Haag i jego współpracownicy twierdzili w niej, że osobowy Diabeł to tylko relikt dawnych wyobrażeń, który miał kiedyś pełnić rolę straszaka lub demonizować wybrane osoby, a  jako taki nie powinien już odgrywać znaczącej roli we współczesnej myśli teologicznej. Czynili tak w oparciu o eg- zegezę historyczno-krytyczną Biblii, ale także o dane z za- kresu psychologii, psychoanalizy i  socjologii. Odwoływali się choćby do Carla Gustawa Junga, który uważał, że bi- blijny Szatan to ciemna strona samego Boga, posiadającego rzekomo dwie twarze, podobnie jak rzymskie bóstwo Janus. Tajemnica rozdarcia Pożegnanie z  Diabłem stało się aksjomatem dla wielu „nowoczesnych” katolików, choć jego istnienie zostało po- twierdzone m.in. w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary 11 Pożegnanie z Diabłem? Wiara chrześcijańska a  demonologia (wyd. 1975). O  oso- bowym Szatanie przypomina Katechizm Kościoła Katolic- kiego. Także liczne wypowiedzi papieży: Pawła VI, Jana Pawła II i  Benedykta XVI nie pozostawiają wątpliwości, jakie jest stanowisko Kościoła. Cały ten chaos w poglądach na temat Szatana jest mu bardzo na rękę, bo łatwiej manipulować ludźmi w świecie, który w  jego istnienie nie wierzy i  będzie usprawiedliwiał każde okrucieństwo chorobą lub ułomnością ludzkiej natury. Diabeł ma wiele imion. W  Biblii, oprócz najbardziej popularnych określeń Szatan (hebr. satan – oskarżyciel, przeciwnik) i  Diabeł (gr. diabolos – oszczerca), pojawiają się terminy: Zły, Kusiciel, Belial/Beliar, Belzebub, władca mocarstwa powietrza, Smok, Wąż starodawny i  wiele in- nych. Każde wskazuje jednak na fakt, że jest to byt niebez- pieczny dla ludzi, stanowiący zagrożenie. Fenomen Diabła wymyka się wszelkim próbom rozstrzygającego zdefinio- wania, wciąż pozostając nieodgadniony. Jak bowiem zro- zumieć, że Bóg powołał do istnienia byt, którego istnienie sprowadza się do „przeszkadzania” Stwórcy? Niemiecki egzegeta Klaus Berger nadał jednej ze swoich książek zna- mienny tytuł – Wozu ist der Teufel da? (Po co jest Diabeł?). Oczywiście wiemy z Katechizmu, że najpierw był dobrym aniołem stworzonym przez Boga, co Sobór Laterański IV zawarł w formule: Diabolus enim et alii daemones a  Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali – Diabeł 12 SZATAN. BIBLIJNE DOSSIER bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi (DS 800). Nie unikniemy jednak dalszych pytań – dlaczego tak się stało i  czy w  tym tragicznym wydarzeniu, które rozdarło świat istot duchowych, możemy odnaleźć jakiś głębszy sens. 13 Pożegnanie z Diabłem? imiona złego Ducha Jezus przed uzdrowieniem opętanego w  kraju Gera- zeńczyków zapytał demona: Jak ci na imię? W odpo- wiedzi usłyszał: Na imię mi Legion, bo nas jest wielu (Mk 5, 9). Egzorcyści także żądają od demonów, aby ujaw- niały swe imiona. W  mentalności bliskowschodniej imię identyfikowało i  określało dany byt, determinowało jego przeznaczenie, było z  nim tożsame, wyrażając to, co dla niego najbardziej istotne. W  kulturze semickiej wielką wagę przywiązywano do imion, a  ich zmianę utożsamiano wręcz ze zmianą prze- znaczenia (Abram stał się Abrahamem, Jakub Izraelem, Szymon Piotrem, a Szaweł Pawłem). Jeśli chcemy poznać naszego przeciwnika, aby skuteczniej mu się przeciwsta- wiać, warto przeanalizować, jakie treści niosą nazwy, któ- rymi jest określany. Innymi słowy – co oznaczają nadawane mu lub używane przez niego samego imiona. 14 SZATAN. BIBLIJNE DOSSIER Demony w Biblii W  Starym Testamencie występuje mnóstwo nazw istot demonicznych, których pierwotnie nie wiązano z  Sza- tanem, choć reprezentowały one złowrogie byty mogące stanowić dla człowieka zagrożenie. Są to np.: Asmodeusz (Tb 3, 8. 17; 6, 14; 7, 11; 8, 5), Lilit (Iz 34, 14), Azazel (Kpł 16, 8; 10, 26) oraz kozłopodobne istoty znane jako szedim (Pwt 32, 17; Ps 106, 37) i se’irim (Kpł 17, 7; 2 Krl 23, 8; Iz  13, 21; 34, 14). Na gruncie myśli starotestamentalnej należy jeszcze odróżniać Szatana (Diabła), występującego zawsze w  liczbie pojedynczej, od demonów, związanych bardziej z folklorem religijnym. Dopiero Nowy Testament wyraźnie łączy te rzeczywistości. Zatrzymajmy się na ana- lizie dwóch najważniejszych imion odnoszonych do przy- wódcy zbuntowanych aniołów, którego Pismo Święte na- zywa Szatanem lub Diabłem. Szatan – przeciwnik Podstawowy termin wywodzi się z hebrajskiego rdzenia czasownika s-t-n. Pierwotne znaczenie czasownika wciąż jest przedmiotem dyskusji. W słownikach jest on objaśniany za pomocą określeń: być oddalonym, zasłaniać, tamować, być wrogiem, prześladować. Niektórzy naukowcy biorą pod uwagę jako źródłosłów także inne rdzenie, np. sz-w-t (hebr. wałęsać się, wędrować) i sz-y-t (arab. palić, przypalać). W Starym Testamencie he- brajski rzeczownik satan pojawia się najpierw w znaczeniu 15 ImIona Złego Ducha
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szatan Biblijne Dossier
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: