Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 002484 22775169 na godz. na dobę w sumie
Szczęśliwe małżeństwo. 101 wskazówek dla szukających bliskości ze sobą nawzajem i z Bogiem - ebook/pdf
Szczęśliwe małżeństwo. 101 wskazówek dla szukających bliskości ze sobą nawzajem i z Bogiem - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 144
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379063536 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Szczęśliwe małżeństwo to zbiór 101 prostych wskazówek, podzielonych na kilka tematycznych części, skierowanych do ludzi poszukujących bliskości ze sobą nawzajem i z Bogiem. Książka ta to inspirujący poradnik, pokazujący, co zrobić, aby zbudować szczęśliwe małżeństwo. Autorki (Jennifer Roback Morse, Betsy Kerekes) w bezpośredni i dowcipny sposób przypominają o sprawach dobrze nam znanych, o których wciąż zapominamy w codziennym życiu. Dostarczają prostych narzędzi, takich jak gesty, słowa, drobne czynności, dzięki którym wzajemna relacja małżonków, a także ich relacja z Bogiem, będzie się rozwijać z każdym dniem.

Autorki mówią nam między innymi: Daj się dotknąć. Dotyk redukuje poziom stresu. Tak to u nas, ludzi, działa. Pogłaszcz więc psa, weź na ręce kota lub przytul dzieci i przypominają: Bóg jest Bogiem. Ty Nim nie jesteś. Nie jest Nim twój mąż. Ani twoja żona.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jennifer Roback Morse Betsy Kerekes 101 prostych wskazówek dla szukających bliskości ze sobą nawzajem i z Bogiem Ta książka to inspirujący poradnik, pokazujący, co zrobić, aby zbudować szczęśliwe małżeństwo. Autorki w bezpośredni i dowcipny sposób przypominają o sprawach dobrze nam znanych, o których wciąż jednak zapominamy w codziennym życiu. Dostarczają prostych narzędzi, takich jak gesty, słowa, drobne czynności, dzięki którym wzajemna relacja małżonków, a także ich relacja z Bogiem, będzie się umacniać i rozwijać z każdym dniem. (cid:31)(cid:30)(cid:29)(cid:29)(cid:28)(cid:27)(cid:30)(cid:26) (cid:26)(cid:25)(cid:24)(cid:23)(cid:22)(cid:21) (cid:20)(cid:25)(cid:26)(cid:19)(cid:30) – jest absolwentką ekonomii, wykładała w Yale i George Mason University. Popularność zdobyła jako rzeczniczka małżeństwa i rodziny. W 2008 roku założyła Ruth Institute. Jest autorką licznych publikacji na temat rodziny i ekonomii. (cid:24)(cid:30)(cid:18)(cid:19)(cid:17) (cid:21)(cid:30)(cid:26)(cid:30)(cid:21)(cid:30)(cid:19) – jest dziennikarką, autorką popularnego bloga Parenting is Funny. Współpracuje z Ruth Institute. Cenadet. 27,90zł I S B N  9 7 8 - 8 3 - 7 0 3 3 - 9 6 8 - 5 wdrodze.pl P a t r o n a t  m e d i a l n y : 9 7 8 8 3 7 0 3 3 9 6 8 5 J e n n i f e r R o b a c k M o r s e | B e t s y K e r e k e s S z c z ę ś l i w e m a ł ż e ń s t w o Szczęśliwe małżeństwo Jennifer Roback Morse Betsy Kerekes Szczęśliwe małżeństwo 101 prostych wskazówek dla szukających bliskości ze sobą nawzajem i z Bogiem Przełożył Zbigniew Kasprzyk Tytuł oryginału 101 tips for a Happier Marriage. Simple Ways for Couples to Grow Closer to God and to Each Other © Copyright by Jennifer Roback Morse and Betsy Kerekes © Copyright by Ave Maria Press, Inc., P.O. Box 428, Notre Dame, IN 46556, 1-800-282-1865, A Ministry of the United States Province of Holy Cross, 2013 © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2015 Redakcja – Lidia Kozłowska Korekta – PAULINA JESKE-CHOIŃSKA Projekt książki i redakcja techniczna – Krzysztof Lorczyk OP ISBN 978-83-7906-353-6 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2019 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Bóg jest Bogiem. Ty Nim nie jesteś. Nie jest Nim twój mąż. Ani twoja żona. Podziękowania Jesteśmy wdzięczne pracownikom i osobom wspie- rającym Ruth Institute. Zaczęłyśmy realizować to przedsięwzięcie jeszcze przed powstaniem instytu- tu, ale informacje zwrotne od czytelników naszej strony internetowej były dla nas prawdziwym bło- gosławieństwem. Jennifer Książka, którą trzymacie w rękach, jest owocem róż- nych miłości mojego życia. Przede wszystkim miło- ści do mojego męża, a także miłości do dzieci, dla których nasze małżeństwo znaczyło tak wiele; miło- ści do czytelników i – na koniec – miłości do mojej przyjaciółki i współautorki tej książki, Betsy Kerekes. Podziękowania | 7 Betsy Chciałabym podziękować kilku osobom za to, że ni- niejsza książka mogła powstać. Po pierwsze, dziękuję naszemu Ojcu w niebiosach, bez którego nie było- by ani tej książki, ani mojej wiary, ani mojego życia. Wszystko Tobie zawdzięczam. Po drugie, dziękuję współautorce książki, Jennifer Morse, za to, że po- zwoliła mi ze sobą współpracować. To był dla mnie zaszczyt. Kolejne podziękowania kieruję do mojego ukochanego męża, Paula. Dziękuję Ci za to, że jesteś taki cudowny w całym tym przedsięwzięciu, które nazywamy małżeństwem, oraz za to, że dzięki Tobie mogłam zobaczyć, na czym polega małżeńskie szczę- ście! Na koniec dziękuję ludziom z wydawnictwa Ave Maria Press. Wszystko zaczęło się od pozornie przypadkowego spotkania z Dianą Leinen, które do- prowadziło mnie do Kristi McDonald i pozostałych członków zespołu AMP. Dziękuję Wam za wszystko, co robicie. Wstęp Dlaczego potrzebujecie tej książki Każda osoba, która w naszych czasach bierze ślub w Kościele katolickim, składa kilka dość śmiałych oświadczeń: * Wszechmogący Bóg chce, żebym kochał (ko- chała) swoją żonę (swojego męża) do końca życia. kiedy staje się uciążliwa. * Zobowiązuję się kochać tę osobę nawet wtedy, * Nawet jeżeli życie z moją żoną (moim mężem) stanie się prawie nie do zniesienia, nadal będę odnosić się do niej (do niego) z miłością. * Miłość do żony (męża) jest moją osobistą drogą do świętości. Wstęp | 9 Jak widać, to dość śmiałe oświadczenia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, z jaką łatwością ludzie de- cydują się na rozwód, kiedy pojawiają się problemy, jak bez żadnego oporu wybierają konkubinat jako substytut małżeństwa, jak często kobiety z własne- go wyboru zostają niezamężnymi matkami, musimy stwierdzić, że zawarcie związku małżeńskiego ma obecnie – mówiąc delikatnie – charakter kontrkultu- rowy. Małżeństwo nie jest już społecznie oczekiwaną, zwyczajną życiową drogą, którą wybiera się niemal automatycznie. Dzisiaj małżeństwo jest przygodą przeżywaną w ramach procesu kulturowej odnowy. Małżeństwo jest przygodą, która polega na świado- mym budowaniu tego, co święty Jan Paweł II nazywał „cywilizacją miłości”. Książka, którą trzymasz w rękach, ma ci pomóc sprostać powyższym śmiałym zobowiązaniom. Może chcesz lepszego małżeństwa dla siebie lub dla kogoś, kogo kochasz. Może zamierzasz zawrzeć związek małżeński i chciałbyś dobrze się do tego przygotować. A może masz młodych przyjaciół, którzy planują się pobrać, i myślisz o tym, jak udzielić im wsparcia. Być może w gronie twoich przyjaciół jest człowiek, które- go małżeństwo przeżywa trudne chwile. A może sam czujesz się sfrustrowany życiem ze swoim partnerem. Dlaczego właściwie miałbym (miałabym) wybrać właśnie tę książkę spośród tylu innych? Ponieważ ona 10 | Szczęśliwe małżeństwo uzdolni cię do działania. Nie musisz czekać, aż osoba, z którą jesteś, pójdzie na terapię, zmieni nastawienie wobec życia, lub stanie się cokolwiek innego. Mo- żesz poprawiać jakość swojego małżeńskiego życia już teraz. Już dzisiaj możesz podjąć działania, które przybliżą cię do Boga i pozwolą ci realizować Jego plan wobec twojego małżeństwa. Dlaczego w ogóle mam poprawiać swoje małżeń- stwo? Dlaczego nie „zadowolić się” tym, co jest? Dla- czego nie pójść za owczym pędem i nie wziąć rozwodu? Ponieważ w głębi duszy wierzysz w potęgę miłości. Chcesz lepiej zrozumieć, czym jest miłość małżeńska, i wiedzieć, jak naprawdę kochać, zamiast pozostawiać sobie w odwodzie wyjście awaryjne. Miłość małżeńska dla dobra małżonków: Rodzina jest pierwszą szkołą miłości. To w rodzinie męż- czyźni i kobiety uczą się przezwyciężać nieporozu- mienia i łączyć w całość uzupełniające się różnice. Wiele mówili o tym dwaj ostatni papieże, Jan Paweł II i Benedykt XVI. Miłość małżeńska dla dobra dzieci: W rodzinie dzieci uczą się, jak kochać i być kochanym. Wza- jemna miłość to najwspanialszy dar, jaki rodzi- ce mogą dać swoim dzieciom. Stabilność i miłość w małżeństwie dają dzieciom podstawę, na której budują całe swoje życie. Dzieci, których rodzice przez całe ich dzieciństwo pozostają w związku małżeń- Wstęp | 11 skim charakteryzującym się niską konfliktowością, mają największe szanse na udane życie. Dzieci, któ- rych rodzice się rozwiedli lub nigdy się nie pobrali, są narażone na różnego rodzaju problemy, w tym na trudności w okazywaniu zaufania i tworzeniu własnych małżeństw. Miłość małżeńska dla dobra społeczeństwa: Jeżeli małżeństwa rozpadają się lub w ogóle nie są zawierane, cierpi na tym całe społeczeństwo. Dzieci pozbawione rodzicielskiej miłości i kierownictwa często stwarzają problemy innym ludziom. Dorośli wdający się w ro- manse w wieku, w którym powinni trwać w stałym związku, tworzą wokół siebie atmosferę niestabilności. W rezultacie podatnicy płacą za drogie usługi, stara- jąc się zrekompensować brak zatroskanych rodziców. Osoby, które doznały zawodu w miłości, są bardzo podatne na substytuty rodziny, niezależnie od tego, czy chodzi o programy opłacane przez podatników, o „alternatywne style życia”, czy o religijne herezje. Stajemy się nieufni wobec każdego, kto twierdzi, że nas kocha, nawet wobec samego Boga. Wobec sa- motności i braku miłości stajemy się podatni na słowa ludzi, którzy twierdzą, że nam służą, ale niekoniecznie mają na uwadze to, co dla nas najlepsze. W swoim zra- nieniu możemy stać się podejrzliwi wobec osób, któ- re naprawdę chcą nam pomóc i rzeczywiście leży im na sercu nasze dobro. 12 | Szczęśliwe małżeństwo Szczęśliwe małżeństwo ma znaczenie nie tylko dla was dwojga, lecz również dla wielu innych osób. A w szczęśliwym, udanym małżeństwie nie chodzi tylko o ciebie i o to, jak się czujesz. O wiele lepiej jest pracować nad małżeństwem, które się ma, niż zmieniać partnerów w nadziei na lepsze rozdanie. Czym ta książka nie jest Ta książka nie jest wsparciem dla terapii psychologicz- nej lub medycznej. Innymi słowy, nie jest przeznaczo- na dla ludzi, którzy zmagają się z uzależnieniami lub przemocą w rodzinie. Niestety, w dzisiejszych czasach problem nałogów nie wiąże się tylko z alkoholem i narkotykami. Coraz częściej ogromną przeszkodą na drodze do małżeńskiego szczęścia staje się uza- leżnienie od seksu i pornografii. Jeżeli uważasz, że ty albo twój mąż (twoja żona) macie problem z uzależ- nieniem, proszę cię, poszukaj pomocy lepszej niż ta, którą możesz uzyskać z takiej niewielkiej książeczki. Być może potrzebujecie pomocy medycznej lub tera- peutycznej, grupy wsparcia bądź porady prawniczej. Jeżeli zmagasz się z problemem przemocy w ro- dzinie, również musisz zwrócić się do kogoś o po- moc. Z żadnej książki nie dowiesz się, co robić w tak ekstremalnej sytuacji. Być może dla bezpieczeństwa twojego i waszych dzieci byłoby lepiej, gdybyście w tym momencie nie mieszkali razem. Wstęp | 13 We wszystkich tego rodzaju przypadkach gorąco nakła- niam do zwierzenia się duchowemu kierownikowi lub kapłanowi. Chcesz przecież mieć pewność, że postępu- jesz zgodnie z wolą Boga, a jeżeli jesteś katolikiem, również zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego. Co się natomiast tyczy wszystkich innych sytuacji, nasza opinia jest jednoznaczna: Dla każdego z was lepiej będzie pracować nad małżeństwem, które ma- cie, z partnerem, którego macie, niż dobierać sobie ciągle kogoś nowego. Bo widzicie, jedną z największych przeszkód stoją- cych na drodze do waszego szczęścia z pewnością je- steście wy sami! A przecież każdy z was będzie częścią każdego związku, w jaki wejdzie. Jeżeli natomiast zde- cyduje się żyć samotnie, będzie żył z samym sobą. Czy nie lepiej już teraz poznać kilka ważnych strategii słu- żących poprawie związku, niż uczyć się ich później? Kilka słów o tym, jak używać tej książki Nie zostawiaj jej w miejscu, w którym może ją zna- leźć żona (mąż). Mówimy poważnie. To jest książka dla ciebie. Chodzi właśnie o to, żebyś wiedział (wie- działa), jak poprawić wasze małżeńskie relacje nawet wtedy, kiedy żona (mąż) nie zmienia się ani trochę. Jesteśmy zdania, że ludzie powinni mówić o swoich myślach, pragnieniach i potrzebach najjaśniej, jak to możliwe. Rzucanie aluzji i pozostawianie nierozwią- 14 | Szczęśliwe małżeństwo zanych spraw może mieć charakter manipulacji. Jeżeli chcesz czegoś od żony (męża), powiedz to wyraźnie albo zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, nieko- niecznie zdradzając jej (mu), co robisz. W miłości zawsze ktoś musi zrobić pierwszy krok. Któreś z dwojga jako pierwsze musi wyzbyć się zadawnionych uraz. Ktoś musi wybaczyć pierwszy. Ktoś jako pierwszy musi powiedzieć komplement lub wyrazić wdzięczność. I to musisz być ty. Dlaczego? Dlatego, że to ty trzymasz w rękach tę książkę. Dla- tego, że ci zależy. Poza tym postarajcie się mieć z tego trochę za- bawy. Miłość do współmałżonka to wasz unikatowy klucz do nieba. Nasz Pan chce, żebyśmy byli radośni, nawet jeżeli czasami droga, po której idziemy, wyda- je się trudna. Wysiłki zmierzające do odnalezienia i stworzenia radości w rodzinie zwrócą się stukrot- nie, nawet jeżeli druga osoba nie zmieni się nic a nic. I jeszcze jedna uwaga: My obie jesteśmy katolicz- kami i nasza książka została wydana przez katolic- kie wydawnictwo. Jej treść jest w pełni zgodna z na- uczaniem Kościoła katolickiego. Ponieważ w kwestii małżeństwa i rodziny Kościół katolicki głosi prawdy uznawane przez wielu wierzących, treść naszej książki jest na ogół zgodna z większością form chrześcijań- stwa i judaizmu. Możecie ją więc polecić znajomym żyjącym w małżeństwach mieszanych lub należącym Wstęp | 15 do innych chrześcijańskich wyznań. Oni też wiele z niej skorzystają. Cieszcie się więc przygodą tworzenia lepszego małżeństwa dla dobra swojego, waszej rodziny i całej wspólnoty. Do zobaczenia w niebie, a może wcześniej! Spis treści Podziękowania — 7 Wstęp — 9 Postanów, że będziesz kochać — 17 Popraw swoje nastawienie — 25 Uświadom sobie, że wasze małżeństwo ma znaczenie — 37 Oczekiwania sprawdzaj przed drzwiami — 47 Zrób coś, żeby poprawić jakość waszego małżeństwa — 57 Rób, co trzeba, i nie rób scen — 65 Zrozum, że zwycięstwa są dla przegranych — 73 Poznaj fizjologię kłótni — 87 Przyjmuj krytykę z wdzięcznością — 91 Uspokój się, żeby wyzbyć się żalu — 101 Kiedy prosisz o pomoc, nie marudź, nie narzekaj, nie żądaj — 115 Kiedy proponujesz pomoc, nie poniżaj — 121 Niech przebaczenie będzie dla ciebie ważniejsze niż seks — 127 Doceniaj żonę (męża) — 135 Zakończenie — 141
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szczęśliwe małżeństwo. 101 wskazówek dla szukających bliskości ze sobą nawzajem i z Bogiem
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: