Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 006995 20514941 na godz. na dobę w sumie
Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 86
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-410-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Przejrzysty układ. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury. Konsultacja merytoryczna z nauczycielami języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

 A Z E N E G Geneza Dzieła łączy podobna tematyka. Zagadnieniem centralnym jest historia, rozpatrywana jako prze- miany jednostek, społeczeństwa i kultury. Problematyka czysto estetyczna zostaje w Szew- cach odsunięta na dalszy plan. W dramacie nie po- jawia się nawet postać artysty, która niezmiennie gościła we wcześniejszych sztukach Witkiewicza. Odejście od zagadnień estetycznych podkreślił sam autor w podtytule dramatu. Brzmi on: Naukowa sztuka ze „śpiewakami” w trzech aktach. „Nauko- wa” właśnie dlatego, że nie „estetyczna”. W Szewcach założenia Czystej Formy zostają za- wieszone na rzecz skomplikowanej problematyki historiozoficznej. Jest nią wizja końca ludzkości, stworzona przez człowieka zrozpaczonego, który swe dzieło ukończył w 1934 roku, w czasie narastających konfliktów społecznych i politycznych. Szczególnie wyraźnie dochodzi w niej do głosu lęk rewolucyjny Witkacego – naocznego świadka rewolucji lutowej i październikowej w Rosji w 1917 roku. Autor zadedykował swe dzieło Stefanowi Szu- manowi, wybitnemu polskiemu psychologowi i fi- lozofowi, co potwierdza rangę Szewców w całości dorobku artystycznego. Dramat nie doczekał się publikacji za życia autora. Został wydany po wojnie w 1948 roku, a publiczna premiera na scenie odbyła się dopiero w 1971 roku. 11 10 Streszczenie  AKT PIERWSZY W warsztacie szewskim wre praca. Dwóch cze- ladników i ich majster, Sajetan, szyją buty dla wyż- szych klas społecznych, brzuchaczy zacygarzonych (s. 10). Czują się wyzyskiwani, poniżeni, mają poczucie niezasłużonej krzywdy, nawóz jesteśmy (s. 10). Snują gorzkie refleksje na temat niesprawiedliwych i skomplikowanych relacji między poszczególnymi warstwami społecznymi, z których oni są tą najniż- szą, najciężej pracującą i najbardziej pogardzaną. Sajetan jest rozgoryczony obecnym stanem rzeczy, ale i pozbawiony nadziei na lepszą przyszłość, nie widzi wyjścia z matni. Czuje już bliskość zagłady istniejącego porządku: kona, ludzkość pod gniotem cielska gnijące- go, złośliwego nowotwora kapitału, na którym nikiej putryfakcyjne owe bąble, faszystowskie rządy powstają i pękają [...] (s. 10). Uważa jednak, że przymus nieludzkiej, machinal- nej pracy nigdy nie zniknie, zmieni się jedynie to, że taki los dosięgnie kiedyś i tych, co teraz pracują w fotelach, bez wysiłku i w komfortowych warun- kach. Sajetan pragnąłby żyć teraz ich wygodnym życiem, z tym że nie przejąłby wszystkiego po 11 E I N E Z C Z S E R T S  Streszczenie nich. Stworzyłby własny analogiczny, ale lepszy świat. Stworzyłby nową religię, nową sztukę, na- wet nowe maszyny. Gdy rozżalenie szewców zdaje się sięgać zenitu, do warsztatu wchodzi prokurator Robert Scurvy, w meloni- ku, z niemodną laską w ręku. Chłodno i stanowczo ucina szewski bunt przeciw pracy i poniżeniu spo- łecznemu: SCURVY E I N E Z C Z S E R T S Droga wolna. Możecie iść i zdechnąć sobie pod płotem. Wyzwolenie jest tylko przez pracę (s. 12). Szewcy nie chcą jednak tkwić w bezczynności, chcą jedynie takich warunków, jakie mają pracow- nicy umysłowi. W odpowiedzi na te żądania Scur- vy uświadamia im, że różnice w poziomie życia różnych warstw społecznych nigdy nie zanikną, [...] bo praca umysłowa wymaga innych skład- ników mózgu – mózgu i jedzenia (s. 13). Sajetan ostrzega za to Prokuratora, że gdy do wła- dzy dojdą prawdziwi syndykaliści (s. 13), jemu i jemu podobnym przestanie się żyć wygodnie i pracować twórczo. Szewcy czynią coraz bardziej nerwowemu Scurvy’emu złośliwą uwagę, że w gruncie rzeczy już teraz stosunki międzyludzkie są we wszystkich warstwach podobne – każdy pragnie tego, czego nie 12 13  E I N E Z C Z S E R T S Akt pierwszy może dostać. Jest to aluzja do miłosnych cierpień Prokuratora, których przyczyną jest perwersyjna arystokratka, Irina Wsiewołodowna Zbereźni- cka-Podberezka, która lada chwila ma przybyć. Do warsztatu wchodzi oczekiwana Księżna z żółtym bukietem i foksem KSIĘŻNA Terusiem na smyczy. Wszystkie jej słowa i gesty pełne są wyzywającego i wulgarnego erotyzmu. Wyraźnie bawi ją prowokowanie ocza- rowanego nią, ale boleśnie świadomego własnej niższości Prokuratora, który w miarę rozwoju kon- wersacji popada w coraz większy obłęd. Hrabina rozkoszuje się jego udręką, a szewcy bez- litośnie drwią z jego autentycznej pozycji społecz- nej. Scurvy jest zwykłym burżujem klasy trzeciej (s. 16), pogardzanym przez prawdziwą, wymierają- cą w dobie kapitalizmu arystokrację, do której na- leży też upragniona przez niego Księżna. Te zarzu- ty sięgają najgłębszych kompleksów Prokuratora, który marzy, by choć przez chwilę należeć do tej przeżytej, ale jakże wysublimowanej i szlachet- nej elity. Och, tak móc powiedzieć raz [nazwać siebie hrabią] i umrzeć (s. 21). Będąc arystokratą, mógłby pozostać obserwatorem trudów życia, a tak musi stać się kimś w tej, jak mówi, matni. 13  Streszczenie Scurvy rozpacza, że: arystokracja się przeżyła, to nie ludzie – to widma! (s. 21). E I N E Z C Z S E R T S Jednocześnie kapitalizm to złośliwy nowotwór, który zaczął gnić [...] (s. 21). Trzeba go zreformować, nie niszcząc jednak inicja- tywy prywatnej. Inaczej ludzkość przetworzy się w jedną, samorządzącą się [...] masę (s. 21), a to doprowadzi do katastrofy. Nie jest możliwe, aby istniała sama elita, ponieważ przyrost intelektu od- biera odwagę czynu (s. 21). Ludzkość jako zbio- rowość wariuje, a jednostki pozostają wobec tego bezsilne. Księżna wyśmiewa poglądy Prokuratora. Ten, urażony, wychodzi. Irina zostaje sama z szewcami. W euforii przed- stawia im swoje arystokratyczne „sny” i plany względem nich jako warstwy pracującej i wyzy- skiwanej. Pragnęłaby ich zawiść i nienasycenie ży- ciem zamienić na dziką twórczą energię dla hiperkonstrukcji [...] nowego życia społecznego (s. 23), którą następnie można ubrać w piękne idejki. Księż- na wie, że szewcy czują do niej nienawiść, ale jednocześnie podziwiają ją jako kogoś nieosiągal- nego. Coraz śmielej ich prowokuje, tak że bliscy są brutalnej zemsty na swojej krzywdzicielce. 14 15 Akt drugi  W tym momencie zawala się ściana i do warsztatu wkracza ponownie Scurvy w asyście „Dziarskich Chłopców”. Na ich czele stoi syn Sajetana, Józek Tempe. Pro- kurator dokonuje błyskawicznego sądu nad obec- nymi. Warsztat ogłasza DZIARSCY CHŁOPCY E I N E Z C Z S E R T S gniazdem najohydniejszej, przeciwelitycznej rewolucji (s. 26). REWOLUCJA FASZYSTOWSKA Księżna jest podjudzacz- ką, renegatką własnej kla- sy (s. 26), chcącą wpro- wadzić babomatriarchat ku pohańbieniu męskiej siły. Sajetan zostaje preze- sem tajnego związku cofaczy kultury (s. 26). Scur- vy, jako świeżo mianowany (przez telefon) minister sprawiedliwości, wtrąca wszystkich do więzienia w imię obrony elity intelektualnej. Józio zakuwa ojca w kajdany. Dokonuje się pierwsza rewolu- cja – faszystowska. AKT DRUGI Szewcy zostali wtrąceni do sali przymusowego bezrobocia w celu udrę- czenia osobników żądnych pracy (s. 31). Kręcą się nerwowo po celi i dręczy ich potworna nuda. Aby ich bardziej pognębić, w polu widzenia 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza. Streszczenie, analiza, interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: