Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 003462 21533354 na godz. na dobę w sumie
Szkoła Mówców. Myśl i prezentuj inaczej niż wszyscy - książka
Szkoła Mówców. Myśl i prezentuj inaczej niż wszyscy - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4281-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Wystąpienia publiczne rządzą się swoimi prawami. Świat biznesu codziennie się zmienia, więc metody i techniki prezentacyjne również powinny podlegać modyfikacjom. Chcąc być skutecznym i osiągać swoje biznesowe cele, musisz się wyróżniać i używać nowych metod, odpowiednich do współczesnego, szybko rozwijającego się biznesu.

Szkoła mówców jest napisana przez trenera, nie przez pisarza. To nie wydumane teorie, ale treści wynikające z wieloletniego doświadczenia autorki w pracy z żywym człowiekiem. Nie znajdziesz tu ogólników i łatwych rozwiązań. Dostaniesz za to mnóstwo praktycznej wiedzy i ćwiczenia, które realnie wpłyną na Twój sposób prezentowania.

Dowiesz się, jak myśleć i prezentować swoje idee inaczej niż inni.

W książce:

Lidia Buksak gościem audycji 'Zakręceni wokół sztuki' (RADIO GDAŃSK):

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorka oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorka oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Redakcja tekstu: Magdalena Tytuła Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia autorki na okładce: KKT STUDIO Katarzyna Krajewska-Turyczyn Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/szkomo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4281-1 Copyright © Lidia Buksak 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I MÓWCA W BIZNESIE 7 13 ROZDZIA(cid:146) 1. Co o wyst(cid:200)pieniach publicznych my(cid:258)l(cid:200) sami mened(cid:285)erowie 17 ROZDZIA(cid:146) 2. Innowacyjny produkt i bardzo przestarza(cid:239)y sposób mówienia o nim ROZDZIA(cid:146) 3. (cid:165)wiadomo(cid:258)(cid:202) prezentacyjna mened(cid:285)era mówcy ROZDZIA(cid:146) 4. Mówca przysz(cid:239)o(cid:258)ci ROZDZIA(cid:146) 5. Jak inspirowa(cid:202) i zara(cid:285)a(cid:202) wizj(cid:200) w biznesie 10 PRZYKAZA(cid:148) MÓWCY BIZNESOWEGO CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) II PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI BIZNESOWEJ, CZYLI JAK ZBUDOWA(cid:109) INSPIRUJ(cid:107)CY PRZEKAZ ROZDZIA(cid:146) 6. Strategia prezentacji ROZDZIA(cid:146) 7. Struktura prezentacji 10 PRZYKAZA(cid:148) PRZYGOTOWANIA NOWOCZESNEJ PREZENTACJI 3 27 31 35 49 54 55 59 85 114 Poleć książkęKup książkę SZKO(cid:146)A MÓWCÓW CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) III G(cid:146)OS I SPOSÓB MÓWIENIA, CZYLI JAK MÓWI(cid:109), (cid:191)EBY NAS S(cid:146)UCHALI ROZDZIA(cid:146) 8. S(cid:239)uchaj samego siebie ROZDZIA(cid:146) 9. Jak i co (cid:202)wiczy(cid:202), (cid:285)eby mie(cid:202) pi(cid:218)kny g(cid:239)os i dobr(cid:200) dykcj(cid:218) ROZDZIA(cid:146) 10. Jak oddycha(cid:202) ROZDZIA(cid:146) 11. Jak (cid:202)wiczy(cid:202) emisj(cid:218) g(cid:239)osu, wzmacnia(cid:202) rezonans, ró(cid:285)nicowa(cid:202) nat(cid:218)(cid:285)enie i wysoko(cid:258)(cid:202) g(cid:239)osu ROZDZIA(cid:146) 12. Jak (cid:202)wiczy(cid:202) prawid(cid:239)ow(cid:200) wymow(cid:218) 115 121 123 127 141 149 ROZDZIA(cid:146) 13. Jak wykorzystywa(cid:202) pauzy, (cid:285)eby wzmacnia(cid:202) si(cid:239)(cid:218) przekazu 179 ROZDZIA(cid:146) 14. Tempo, modulacja, akcent, czyli o elementach prozodycznych j(cid:218)zyka polskiego 183 10 PRZYKAZA(cid:148) (cid:165)WIADOMEGO POS(cid:146)UGIWANIA SI(cid:125) G(cid:146)OSEM 197 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) IV PRZEKAZ NIEWERBALNY, CZYLI TO, CO POKAZUJESZ ODBIORCOM SWOIM CIA(cid:146)EM, MÓWI G(cid:146)O(cid:165)NIEJ NI(cid:191) S(cid:146)OWA ROZDZIA(cid:146) 15. Jakie b(cid:239)(cid:218)dy najcz(cid:218)(cid:258)ciej pope(cid:239)niaj(cid:200) mówcy ROZDZIA(cid:146) 16. Oce(cid:241) swoj(cid:200) mow(cid:218) cia(cid:239)a ROZDZIA(cid:146) 17. Jak(cid:200) postaw(cid:218) powinien mie(cid:202) mówca biznesowy ROZDZIA(cid:146) 18. Jak si(cid:218) porusza(cid:202) po scenie ROZDZIA(cid:146) 19. Gestykulacja, czyli co zrobi(cid:202) z r(cid:218)kami w czasie wyst(cid:200)pienia ROZDZIA(cid:146) 20. Mimika, czyli co powinna wyra(cid:285)a(cid:202) Twoja twarz ROZDZIA(cid:146) 21. Jak nawi(cid:200)zywa(cid:202) kontakt wzrokowy ROZDZIA(cid:146) 22. Jak zadba(cid:202) o przestrze(cid:241), w której b(cid:218)dziesz wyst(cid:218)powa(cid:202) 199 203 207 211 215 219 227 231 235 4 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI ROZDZIA(cid:146) 23. Jak wykorzystywa(cid:202) rekwizyty i pracowa(cid:202) z nimi na scenie 239 ROZDZIA(cid:146) 24. Jak przygotowa(cid:202) inspiruj(cid:200)ce, wspieraj(cid:200)ce przekaz slajdy 10 PRZYKAZA(cid:148) DOBREGO PRZEKAZU NIEWERBALNEGO CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) V TRENING MENTALNY MÓWCY, CZYLI TO, CO MY(cid:165)LISZ O SOBIE, DAJESZ SWOIM ODBIORCOM ROZDZIA(cid:146) 25. Pierwsze wra(cid:285)enie i wizerunek mówcy ROZDZIA(cid:146) 26. Samo(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) mówcy. Autodiagnoza: mocne strony i obszary do pracy ROZDZIA(cid:146) 27. Przekonania wspieraj(cid:200)ce i ograniczaj(cid:200)ce ROZDZIA(cid:146) 28. Czas na zmiany! ROZDZIA(cid:146) 29. Style komunikacji ROZDZIA(cid:146) 30. Pewno(cid:258)(cid:202) siebie ROZDZIA(cid:146) 31. Jak sobie radzi(cid:202) ze stresem 10 PRZYKAZA(cid:148) (cid:165)WIADOMEGO MÓWCY Zako(cid:241)czenie Podzi(cid:218)kowania Bibliografia 243 252 253 257 267 271 279 285 295 299 311 313 317 318 5 Poleć książkęKup książkę SZKO(cid:146)A MÓWCÓW 6 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 4. Mówca przysz(cid:239)o(cid:258)ci Zrobi(cid:245)e(cid:265) pierwszy krok. Oceni(cid:245)e(cid:265) siebie. Teraz porozmawiajmy o tym, co przed Tob(cid:199). Zastanówmy si(cid:215), na jakiego mówc(cid:215) czekaj(cid:199) Twoi odbiorcy. Jaki powinien by(cid:201) lider komunikator, mówca przysz(cid:245)o(cid:265)ci. Ludzie chc(cid:199) s(cid:245)ucha(cid:201) ekspertów biznesowych i jednocze(cid:265)nie autentycz- nych, b(cid:215)d(cid:199)cych sob(cid:199) liderów. Nie potrzebuj(cid:199) cyborgów, wy(cid:201)wiczonych maszyn. Nie potrzebuj(cid:199) mówcy doskona(cid:245)ego. Szukaj(cid:199) raczej tego prawdziwie zaanga(cid:290)owanego. Wybacz(cid:199) Ci wiele, ale nie daruj(cid:199) braku kontaktu, braku relacji. Poczucie, (cid:290)e s(cid:199) dla Ciebie niewa(cid:290)ni, (cid:290)e ich nie zauwa(cid:290)asz, jest najgorszym, co mo(cid:290)esz wywo(cid:245)a(cid:201) u swoich s(cid:245)uchaczy. Ludzie chc(cid:199) s(cid:245)ucha(cid:201) ekspertów biznesowych, a jednocze(cid:265)nie autentycznych, b(cid:215)d(cid:199)cych sob(cid:199), lubi(cid:199)cych ludzi liderów. Przepis na mówc(cid:218) lidera Jaki jest przepis na bycie mówc(cid:199) liderem, którego ludzie s(cid:245)uchaj(cid:199) i pod(cid:199)(cid:290)aj(cid:199) za jego wizj(cid:199) biznesow(cid:199)? Poni(cid:290)ej znajdziesz „sk(cid:245)adniki” tej recepty. WA(cid:191)NE (cid:120) Wizja, pomys(cid:245), idea. (cid:120) Dobre przygotowanie. (cid:120) Budowanie relacji i uwa(cid:290)no(cid:265)(cid:201) na potrzeby odbiorców. (cid:120) Zaanga(cid:290)owanie, pasja. 35 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I. MÓWCA W BIZNESIE Przyjrzyjmy si(cid:215) poszczególnym elementom. Wizja, pomys(cid:239), idea Wyst(cid:199)pienie biznesowe ma sens, gdy naprawd(cid:215) masz co(cid:265) do powie- dzenia i wiesz, po co chcesz wyst(cid:199)pi(cid:201). Z do(cid:258)wiadcze(cid:241) trenera Wielu topmened(cid:290)erów, z którymi pracowa(cid:245)am, to znakomici biznesmeni. Doskonale wiedz(cid:199), po co s(cid:199) w biznesie. Buduj(cid:199) swoje firmy i organiza- cje, wykorzystuj(cid:199)c wspania(cid:245)e pomys(cid:245)y i cele biznesowe. To ludzie bar- dzo dobrze wykszta(cid:245)ceni i zorientowani w dzisiejszym (cid:265)wiecie. W(cid:245)a(cid:265)nie dlatego zajmuj(cid:199) tak wysokie pozycje. Niestety cz(cid:215)sto si(cid:215) zdarza, (cid:290)e gdy zaczynamy pracowa(cid:201), ci sami mene- d(cid:290)erowie s(cid:199) bardzo zdziwieni, i(cid:290) prezentacja te(cid:290) musi mie(cid:201) jasno okre(cid:265)lo- ny cel. Wielkim odkryciem jest dla nich to, (cid:290)e do wyst(cid:199)pienia (równie porywaj(cid:199)cego jak ich wizje biznesowe) niezb(cid:215)dne jest bardzo (cid:265)wiadome zdefiniowanie celu prezentacji, czyli prezentacyjnego „po co?”. Powiem teraz co(cid:265), co by(cid:201) mo(cid:290)e kogo(cid:265) oburzy: najlepsi mówcy my(cid:265)l(cid:199)! Tak, bo „mówi si(cid:215) mózgiem”. Cz(cid:215)sto niestety mam wra(cid:290)enie, (cid:290)e mów- cy nie my(cid:265)l(cid:199), tylko odtwarzaj(cid:199) prezentacj(cid:215), nie zastanawiaj(cid:199)c si(cid:215), po co to robi(cid:199). A wi(cid:215)c my(cid:265)l, gdy wyst(cid:215)pujesz publicznie. My(cid:265)l i analizuj na ka(cid:290)dym etapie: od przygotowania do realizacji. My(cid:265)l tak, jak my(cid:265)lisz, two- rz(cid:199)c swój biznes. Najwa(cid:290)niejsze, (cid:290)eby(cid:265) mia(cid:245) naprawd(cid:215) co(cid:265) wa(cid:290)nego i przemy- (cid:265)lanego do powiedzenia. By(cid:201) mo(cid:290)e pomocna b(cid:215)dzie formu(cid:245)a, któr(cid:199) znalaz(cid:245)am kiedy(cid:265) w in- ternecie. Niestety nie wiem, kto jest jej autorem, ale to bardzo m(cid:199)- dra i pomocna my(cid:265)l. 36 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 4. MÓWCA PRZYSZ(cid:146)O(cid:165)CI THINK, czyli: T — is it true? H — is it helpful? I — is it inspiring? N — is it necessary? K — is it kind? T(cid:245)umacz(cid:199)c na polski i parafrazuj(cid:199)c: MY(cid:264)L. Zanim zaczniesz mówi(cid:201), my(cid:265)l i zastanawiaj si(cid:215), czy to, co chcesz powiedzie(cid:201), jest prawdziwe, pomocne, inspiruj(cid:199)ce, niezb(cid:215)dne i przyjazne dla odbiorców. By(cid:201) mo(cid:290)e Twoja wizja b(cid:215)dzie kontrowersyjna, nieoczywista. Tym lepiej. Najlepsi mówcy burz(cid:199) status quo. Wk(cid:245)adaj(cid:199) kij w mrowisko. Najlepsi mówcy intryguj(cid:199). Nie powtarzaj(cid:199) bana(cid:245)ów i oczywisto(cid:265)ci. Pokazuj(cid:199) publiczno(cid:265)ci (cid:265)wiat z innej perspektywy i daj(cid:199) mo(cid:290)liwo(cid:265)(cid:201) do(cid:265)wiadczania i uczenia si(cid:215) nowych rzeczy. Nikt nie wychodzi z ich wyst(cid:199)pie(cid:247) oboj(cid:215)tny, znudzony. Najlepsi mówcy zmuszaj(cid:199) swoich odbiorców do my(cid:265)lenia. Je(cid:265)li wi(cid:215)c masz jaki(cid:265) pomys(cid:245), je(cid:265)li masz wizj(cid:215) biznesu i wiesz, po co chcesz o niej mówi(cid:201), poka(cid:290) j(cid:199) (cid:265)wiatu. Je(cid:265)li nie, id(cid:288) do domu i nie za- wracaj ludziom g(cid:245)owy. Dobre przygotowanie Dobre przygotowanie to konieczno(cid:265)(cid:201). Wi(cid:215)kszo(cid:265)(cid:201) osób niestety nie przygotowuje si(cid:215) do wyst(cid:199)pie(cid:247) albo przygotowuje si(cid:215) nieprawid(cid:245)owo. Gdy pytam mened(cid:290)erów, dlaczego si(cid:215) nie przygotowuj(cid:199) do swoich prezentacji, s(cid:245)ysz(cid:215) takie odpowiedzi: (cid:120) Nie mam na to czasu. (cid:120) To nie jest mój biznesowy priorytet. (cid:120) To jest trudne. 37 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I. MÓWCA W BIZNESIE (cid:120) To wymaga du(cid:290)o pracy. (cid:120) Mam od tego ludzi. (cid:120) Wyst(cid:199)pie(cid:247) jest tak du(cid:290)o, (cid:290)e gdybym przygotowywa(cid:245) si(cid:215) do ka(cid:290)dego, nie mia(cid:245)bym czasu na nic innego. (cid:120) Tyle lat to robi(cid:215), (cid:290)e zawsze sobie jako(cid:265) poradz(cid:215). Mówi(cid:199)c krótko — uzasadnienie dla nieprzygotowywania si(cid:215) do pre- zentacji to: brak czasu, niewiedza o tym, jak si(cid:215) prawid(cid:245)owo przy- gotowa(cid:201), liczenie na to, (cid:290)e „jako(cid:265) to b(cid:215)dzie”, „co(cid:265) tam si(cid:215) powie”. A jak jest z Tob(cid:199)? Dobrze si(cid:215) przygotowujesz? (cid:200)wiczysz? A mo(cid:290)e Twoje przygotowanie sprowadza si(cid:215) jedynie do zrobienia slajdów? Albo (co gorsza) kto(cid:265) przygotowuje prezentacj(cid:215) dla Ciebie, a Ty tyl- ko przegl(cid:199)dasz skrypt na chwil(cid:215) przed wyst(cid:199)pieniem? Czy wyobra(cid:290)asz sobie, (cid:290)e nie przygotowa(cid:245)by(cid:265) si(cid:215) do spotkania za- rz(cid:199)du? Albo do negocjacji z wa(cid:290)nym klientem? Naprawd(cid:215) liczy(cid:245)by(cid:265), (cid:290)e „jako(cid:265) to b(cid:215)dzie”? A przecie(cid:290) wyst(cid:199)pienie to wa(cid:290)ne spotkanie: z klientami, ze wspó(cid:245)pracownikami, ze zwierzchnikami. Dlaczego wi(cid:215)c nie po(cid:265)wi(cid:215)casz czasu i uwagi na dobre przygotowanie si(cid:215) do ta- kiego spotkania? Dobre przygotowanie to wyraz szacunku dla publiczno(cid:265)ci. Je(cid:265)li si(cid:215) nie przygotowujesz, to pokazujesz, (cid:290)e odbiorcy s(cid:199) dla Ciebie niewa(cid:290)ni, (cid:290)e nie liczysz si(cid:215) z nimi. Pokazujesz im, (cid:290)e nie warto Ci(cid:215) s(cid:245)ucha(cid:201), nie warto marnowa(cid:201) swojego czasu na Twoje wyst(cid:199)pienie, i sam si(cid:215) prosisz o to, (cid:290)eby wyszli (albo dos(cid:245)ownie, albo (cid:290)eby odp(cid:245)yn(cid:215)li my- (cid:265)lami gdzie(cid:265) indziej). Ka(cid:290)de dzia(cid:245)anie lub brak dzia(cid:245)ania ma swoje konsekwencje. Nie- przygotowywanie si(cid:215) do wyst(cid:199)pie(cid:247) równie(cid:290). W rezultacie takiego po- dej(cid:265)cia prezentacje s(cid:199) chaotyczne, niespójne, przegadane, a mówcy bardzo zestresowani. Nieprzygotowanie sprawia, (cid:290)e prezenter oba- wia si(cid:215), (cid:290)e zapomni, co mia(cid:245) powiedzie(cid:201), (cid:290)e si(cid:215) pomyli i (cid:290)e nie porwie publiczno(cid:265)ci. I niestety — te obawy bardzo cz(cid:215)sto si(cid:215) potwierdzaj(cid:199). 38 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 4. MÓWCA PRZYSZ(cid:146)O(cid:165)CI Sta(cid:201) Ci(cid:215) na to? Mo(cid:290)esz sobie pozwoli(cid:201) na ryzyko straty mo(cid:290)liwo(cid:265)ci przekonania odbiorców do Twoich pomys(cid:245)ów biznesowych? Mo(cid:290)esz pozwoli(cid:201) na to, (cid:290)e s(cid:245)abym wyst(cid:199)pieniem zrujnujesz swój autorytet, pozycj(cid:215) eksperta? A przecie(cid:290) drugiej szansy mo(cid:290)esz nie mie(cid:201). Je(cid:265)li chcesz by(cid:201) dobrym mówc(cid:199) i wywiera(cid:201) wp(cid:245)yw na odbiorców, po(cid:265)wi(cid:215)caj czas na dobre przygotowanie i nigdy tego nie zaniedbuj. Przygotowuj si(cid:215) zawsze, nawet wtedy, gdy b(cid:215)dziesz mia(cid:245) ju(cid:290) du(cid:290)e do(cid:265)wiadczenie w wyst(cid:199)pieniach publicznych. W cz(cid:215)(cid:265)ci II tej ksi(cid:199)(cid:290)ki poka(cid:290)(cid:215) Ci, jak si(cid:215) dobrze przygotowa(cid:201) i jak zbu- dowa(cid:201) strategi(cid:215) prezentacji, zademonstruj(cid:215) te(cid:290) mój autorski sche- mat prezentacji oraz inne narz(cid:215)dzia. Dobre przygotowanie pomaga nie tylko mówi(cid:201) z sensem, ale równie(cid:290) lepiej radzi(cid:201) sobie ze stre- sem (o tym wi(cid:215)cej w cz(cid:215)(cid:265)ci V, w rozdziale o radzeniu sobie ze stre- sem — rozdzia(cid:245) 31.). Budowanie relacji i uwa(cid:285)no(cid:258)(cid:202) na potrzeby odbiorców Twoi odbiorcy chc(cid:199) czu(cid:201) si(cid:215) wa(cid:290)ni. To ich najwa(cid:290)niejsza potrze- ba. Oczywi(cid:265)cie nie chodzi o to, (cid:290)e b(cid:215)dziesz im powtarza(cid:245), jak bardzo s(cid:199) wa(cid:290)ni i (cid:290)e ich potrzeby s(cid:199) istotne. Oni chc(cid:199) to poczu(cid:201) od pierwszej chwili Twojego wyst(cid:199)pienia. A wcale nie tak prosto jest to zrobi(cid:201). Trzeba zadba(cid:201) o wiele rzeczy, (cid:290)eby tak si(cid:215) poczuli. Wiesz ju(cid:290), (cid:290)e musisz si(cid:215) dobrze przygotowa(cid:201) oraz przeanalizowa(cid:201), do kogo i po co b(cid:215)dziesz mówi(cid:245). Ale przede wszystkim musisz ro- zumie(cid:201), jakie potrzeby ma mózg odbiorcy. Tak, mózg odbiorcy ma potrzeby i nie jest to jedynie ch(cid:215)(cid:201) dowie- dzenia si(cid:215) czego(cid:265) o Twoim produkcie czy us(cid:245)udze. On nie potrzebuje jedynie wiedzy, faktów, liczb czy pozycji z tabel Excela. Podstaw(cid:199) dobrej komunikacji i skutecznego przekazu jest bowiem co(cid:265) wi(cid:215)cej ni(cid:290) kompetencja i wiedza nadawcy komunikatu. Oczywi(cid:265)cie, kompetencja i wiedza s(cid:199) niezb(cid:215)dne, ale na nic si(cid:215) nie przydadz(cid:199), je(cid:265)li najpierw Twój odbiorca nie poczuje si(cid:215) bezpieczny, zadbany, je(cid:265)li Ci(cid:215) nie polubi i nie pomy(cid:265)li o Tobie: „O, fajny cz(cid:245)owiek. Pozytywny, 39 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I. MÓWCA W BIZNESIE u(cid:265)miechni(cid:215)ty, z dobr(cid:199) energi(cid:199). Warto go pos(cid:245)ucha(cid:201)”. Dopiero gdy odbiorca „kupi” Ciebie, jest szansa na to, (cid:290)e „kupi” Twoj(cid:199) ide(cid:215). Chyba ka(cid:290)dy do(cid:265)wiadczy(cid:245) tego, (cid:290)e przekonuj(cid:199) nas do swoich idei ludzie, którym na nas zale(cid:290)y, którzy buduj(cid:199) z nami prawdziw(cid:199) relacj(cid:215). S(cid:245)owo „prawdziwa” ma tu ogromne znaczenie. Je(cid:265)li odbiorcy po- czuj(cid:199), (cid:290)e udajesz, i(cid:290) zale(cid:290)y Ci na zbudowaniu relacji z nimi, pr(cid:215)dzej czy pó(cid:288)niej odrzuc(cid:199) proponowane przez Ciebie warto(cid:265)ci. Nawet gdy obiektywnie rzecz ujmuj(cid:199)c, te warto(cid:265)ci s(cid:199) dla nich dobre i mog(cid:245)yby si(cid:215) sta(cid:201) ich warto(cid:265)ciami. Dotyczy to zarówno (cid:290)ycia zawodowego, jak i prywatnego. Z pewno(cid:265)ci(cid:199) spotka(cid:245)e(cid:265) kiedy(cid:265) kogo(cid:265), kto tak Ci(cid:215) oczarowa(cid:245) sposo- bem budowania relacji, (cid:290)e poszed(cid:245)e(cid:265) za jego propozycjami, cho(cid:201) ra- cjonalnie patrz(cid:199)c, nie by(cid:245)o to zbyt rozs(cid:199)dne. Spotka(cid:245)e(cid:265) te(cid:290) na pewno kogo(cid:265), kto próbowa(cid:245) Ci(cid:215) do czego(cid:265) przekona(cid:201), ale go nie pos(cid:245)ucha(cid:245)e(cid:265), bo by(cid:245) nieuprzejmy, zarozumia(cid:245)y i arogancki. Dlaczego tak si(cid:215) dzieje? Mózg my(cid:258)l(cid:200)cy i mózg czuj(cid:200)cy Ostatnie kilkadziesi(cid:199)t lat przynios(cid:245)o nam wiedz(cid:215) i odpowied(cid:288) na powy(cid:290)ej zadane pytanie. Mo(cid:290)na powiedzie(cid:201), (cid:290)e (cid:290)yjemy w erze zg(cid:245)(cid:215)- biania tajemnic mózgu. Na ca(cid:245)ym (cid:265)wiecie przeznacza si(cid:215) ogromne fundusze na badania pozwalaj(cid:199)ce lepiej zrozumie(cid:201) mózg, jego bu- dow(cid:215) i sposób dzia(cid:245)ania. Wyniki tych bada(cid:247) maj(cid:199) równie(cid:290) ogromny wp(cid:245)yw na wyst(cid:199)pienia publiczne. Zaczynamy rozumie(cid:201), czego po- trzebuje mózg odbiorcy i jak w zwi(cid:199)zku z tym budowa(cid:201) przekaz, (cid:290)e- by to, co mówimy, rzeczywi(cid:265)cie dociera(cid:245)o do ludzi. Zaczynamy ro- zumie(cid:201), (cid:290)e nie wystarczy mówi(cid:201) w sposób wygodny dla mówcy, trzeba jeszcze anga(cid:290)owa(cid:201) odbiorców i wprowadza(cid:201) ich do swojego (cid:265)wiata w sposób dla nich komfortowy i atrakcyjny. Nasz mózg to nie tylko racjonalnie my(cid:265)l(cid:199)ca, analizuj(cid:199)ca fakty ma- szyna. Du(cid:290)a cz(cid:215)(cid:265)(cid:201) ludzkiego mózgu (kora mózgowa) w(cid:245)a(cid:265)nie to robi — analizuje fakty: koduje i dekoduje dane, przelicza, porównuje, buduje konstrukcje j(cid:215)zykowe, decyduje, z którymi informacjami si(cid:215) zgadza, a z którymi nie. To tzw. mózg ssaczy, mózg wspó(cid:245)czesny. 40 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 4. MÓWCA PRZYSZ(cid:146)O(cid:165)CI Mózg wspó(cid:245)czesny (tak nazywa go m.in. Bert Decker w ksi(cid:199)(cid:290)ce Wy- st(cid:199)pienia publiczne) to kora mózgowa, najbardziej identyfikowana przez wszystkich cz(cid:215)(cid:265)(cid:201) mózgu — dwie pofa(cid:245)dowane pó(cid:245)kule. Wi(cid:215)k- szo(cid:265)(cid:201) z nas ma takie skojarzenie: mózg to dwie pó(cid:245)kule. Ta cz(cid:215)(cid:265)(cid:201) mózgu powsta(cid:245)a stosunkowo niedawno: 3 – 4 mln lat temu. Mo(cid:290)na powiedzie(cid:201), (cid:290)e to „my(cid:265)l(cid:199)ca” cz(cid:215)(cid:265)(cid:201) ca(cid:245)ego mózgu. To ona podejmuje racjonalne decyzje. Odpowiada za (cid:265)wiadome analizowanie informacji, bod(cid:288)ców zewn(cid:215)trznych (np. s(cid:245)uchowych czy wzrokowych), a tak(cid:290)e za mówienie, kreatywno(cid:265)(cid:201), pami(cid:215)(cid:201). Bez mózgu wspó(cid:245)czesnego nie zbudowaliby(cid:265)my takiego (cid:265)wiata, w jakim (cid:290)yjemy, i nie wprowadza- liby(cid:265)my codziennie innowacyjnych rozwi(cid:199)za(cid:247). Buduj(cid:199)c przekaz biznesowy, bardzo cz(cid:215)sto opieramy si(cid:215) na liczbach, wielu danych, skomplikowanych informacjach. My(cid:265)limy, (cid:290)e im wi(cid:215)- cej faktów, tym wi(cid:215)ksze szanse na przekonanie naszych odbiorców, bo przecie(cid:290) s(cid:199) my(cid:265)l(cid:199)cymi lud(cid:288)mi. W komunikacji biznesowej cho- dzi o to, by osi(cid:199)gn(cid:199)(cid:201) efekt biznesowy. Przekazujemy informacje, (cid:290)eby wydarzy(cid:245)o si(cid:215) co(cid:265) konkretnego, rozwijaj(cid:199)cego nasz biznes. Okazuje si(cid:215) jednak, (cid:290)e z jakiego(cid:265) powodu nawet najcenniejsza in- formacja mo(cid:290)e nie dotrze(cid:201) do odbiorców i mo(cid:290)e nie by(cid:201) przez nich przeanalizowana. A w efekcie mo(cid:290)e nie wp(cid:245)yn(cid:199)(cid:201) na nich tak, jak to sobie wyobra(cid:290)a(cid:245)e(cid:265). Dzieje si(cid:215) tak, poniewa(cid:290) chcia(cid:245)e(cid:265) si(cid:215) „dogada(cid:201)” jedynie z mózgiem wspó(cid:245)czesnym odbiorcy, a nie „dogada(cid:245)e(cid:265)” si(cid:215) z jego mózgiem pier- wotnym. O co chodzi? Jak ju(cid:290) wspomnia(cid:245)am nasz mózg to nie tylko ta „my(cid:265)l(cid:199)ca” cz(cid:215)(cid:265)(cid:201), czyli mózg wspó(cid:245)czesny. Bardzo wa(cid:290)n(cid:199) cz(cid:215)(cid:265)ci(cid:199) jest te(cid:290) mózg pier- wotny, czyli ta cz(cid:215)(cid:265)(cid:201), która odpowiada za instynkt, intuicj(cid:215), emo- cje. Mo(cid:290)na powiedzie(cid:201), (cid:290)e to cz(cid:215)(cid:265)(cid:201) „czuj(cid:199)ca”. Mózg pierwotny, czyli gadzi, powsta(cid:245) znacznie wcze(cid:265)niej ni(cid:290) mózg ssaczy, bo 300 – 500 mln lat temu. To najbardziej pierwotna i prymi- tywna cz(cid:215)(cid:265)(cid:201) mózgu. Bardzo ma(cid:245)a (w porównaniu z mózgiem wspó(cid:245)cze- snym), zlokalizowana w pniu mózgu i uk(cid:245)adzie limbicznym, czyli gdy- by(cid:265)my mieli to narysowa(cid:201): u podstawy kory mózgowej (rysunek 3.1). 41 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I. MÓWCA W BIZNESIE Rysunek 3.1. Mózg ssaczy a mózg gadzi (cid:287)ród(cid:245)o: B. Decker, Wyst(cid:199)pienia publiczne, MT Biznes, Warszawa 2009. To dzi(cid:215)ki tej cz(cid:215)(cid:265)ci mózgu cz(cid:245)owiekowi uda(cid:245)o si(cid:215) przetrwa(cid:201) miliony lat. Dzi(cid:215)ki niemu wiemy, kiedy walczy(cid:201), a kiedy ucieka(cid:201). Mózg gadzi dzia(cid:245)a bardzo szybko, swoje „decyzje” podejmuje w u(cid:245)amku sekundy: b(cid:245)yskawicznie rozpoznaje sytuacj(cid:215) i (cho(cid:201) cz(cid:215)sto dzieje si(cid:215) to w nie- u(cid:265)wiadomiony przez nas sposób) uruchamia nasze mechanizmy obron- ne albo pozwala nam si(cid:215) poczu(cid:201) bezpiecznie i odpr(cid:215)(cid:290)y(cid:201). Jak wi(cid:215)c to wszystko dzia(cid:245)a? W du(cid:290)ym uproszczeniu: cokolwiek si(cid:215) dzieje, najpierw dzia(cid:245)a mózg pierwotny. Natychmiast decyduje, czy sytuacja jest bezpieczna, czy nie. Je(cid:265)li uzna, (cid:290)e nic nam nie zagra(cid:290)a, to pozwala nam zosta(cid:201) i bli(cid:290)ej si(cid:215) przyjrze(cid:201). Wtedy swoj(cid:199) prac(cid:215) mo- (cid:290)e zacz(cid:199)(cid:201) mózg wspó(cid:245)czesny, by spokojnie przeanalizowa(cid:201) fakty. Je(cid:265)li za(cid:265) mózg pierwotny poczuje, (cid:290)e co(cid:265) nam grozi, ka(cid:290)e nam ucie- ka(cid:201). Wtedy bierzemy nogi za pas i nie analizujemy faktów, nie roz- wa(cid:290)amy, czy to m(cid:199)dre, czy g(cid:245)upie. Uciekamy i nie pozwalamy dzia- (cid:245)a(cid:201) naszemu racjonalnemu mózgowi wspó(cid:245)czesnemu. Jaki to ma zwi(cid:199)zek z wyst(cid:199)pieniami publicznymi? Okazuje si(cid:215), (cid:290)e ogromny. To mózg pierwotny odpowiada za pierwsze wra(cid:290)enie, jakie wywierasz na innych ludzi i jakie oni wywieraj(cid:199) na Tobie (o pierwszym 42 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 4. MÓWCA PRZYSZ(cid:146)O(cid:165)CI wra(cid:290)eniu powiem wi(cid:215)cej w cz(cid:215)(cid:265)ci V, w rozdziale 25.). Je(cid:265)li odbiorcy „poczuj(cid:199)”, (cid:290)e im w jaki(cid:265) sposób zagra(cid:290)asz, albo wydasz si(cid:215) im nie- interesuj(cid:199)cy czy nudny, to „uciekn(cid:199)”. Nawet nie zaczn(cid:199) Ci(cid:215) s(cid:245)ucha(cid:201), bo ich mózgi pierwotne ju(cid:290) zadzia(cid:245)a(cid:245)y i podj(cid:215)(cid:245)y decyzj(cid:215): tu nic do- brego si(cid:215) nie wydarzy, nie warto si(cid:215) anga(cid:290)owa(cid:201). Jak mózg pierwotny poznaje, (cid:290)e s(cid:245)uchanie Ci(cid:215) i analizowanie Twojej tre(cid:265)ci nie ma sensu? Rozpoznaje to na podstawie tego, co robisz i jak si(cid:215) zachowujesz. Je(cid:265)li na scen(cid:215) wchodzi mówca, który jest przygarbio- ny, kuli ramiona i pow(cid:245)óczy nogami, je(cid:265)li nawet nie próbuje spojrze(cid:201) na publiczno(cid:265)(cid:201) i nawi(cid:199)za(cid:201) z ni(cid:199) jakiegokolwiek kontaktu, je(cid:265)li patrzy wsz(cid:215)dzie (w sufit, w pod(cid:245)og(cid:215), w komputer albo w ekran rzutnika), tylko nie na odbiorców, je(cid:265)li nawet przez chwil(cid:215) si(cid:215) nie u(cid:265)miechnie, tylko zaciska szcz(cid:215)ki, je(cid:265)li zaczyna od nudnego wst(cid:215)pu — to mózg pierwotny czyta wszystkie te sygna(cid:245)y i decyduje: nie ma tu nic in- teresuj(cid:199)cego, nie warto tego s(cid:245)ucha(cid:201), pomy(cid:265)lmy o czym(cid:265) innym. Mózg pierwotny mo(cid:290)e te(cid:290) zablokowa(cid:201) aktywno(cid:265)(cid:201) odbiorcy (s(cid:245)ucha- nie i przyswajanie tre(cid:265)ci), je(cid:265)li wywo(cid:245)asz skrajnie przeciwne wra(cid:290)enie. Je(cid:265)li wydasz mu si(cid:215) na pierwszy rzut oka zarozumia(cid:245)y, arogancki, nachalny i rozkazuj(cid:199)cy, na pewno go zniech(cid:215)cisz. Co lubi mózg pierwotny? Co sprawi, (cid:290)e zobaczy w Tobie cz(cid:245)owieka, za którym warto pój(cid:265)(cid:201), którego warto s(cid:245)ucha(cid:201)? Otó(cid:290) ta cz(cid:215)(cid:265)(cid:201) mózgu polubi Ci(cid:215), poczuje si(cid:215) bezpiecznie i komfortowo, je(cid:265)li zobaczy i us(cid:245)y- szy w Tobie mówc(cid:215) pewnego siebie, autentycznego, szczerze zainte- resowanego budowaniem relacji z publiczno(cid:265)ci(cid:199). Oznacza to, (cid:290)e do mózgu pierwotnego przemówi cz(cid:245)owiek u(cid:265)miechni(cid:215)ty, (cid:265)mia(cid:245)o i (cid:290)ycz- liwie patrz(cid:199)cy odbiorcom w oczy, wyprostowany, maj(cid:199)cy spr(cid:215)(cid:290)yste cia(cid:245)o i energiczny sposób poruszania si(cid:215). Je(cid:265)li mózg pierwotny zobaczy cz(cid:245)owieka zaanga(cid:290)owanego i mówi(cid:199)cego z pasj(cid:199), entuzjastycznego i wierz(cid:199)cego we w(cid:245)asny przekaz, to go polubi i b(cid:215)dzie chcia(cid:245) dalej s(cid:245)ucha(cid:201), czyli pozwoli analizowa(cid:201) przekazywane przez tego mówc(cid:215) tre(cid:265)ci mózgowi wspó(cid:245)czesnemu. A o to nam przecie(cid:290) chodzi. 43 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I. MÓWCA W BIZNESIE Twoim pierwszym celem powinno by(cid:201) zatem zaprzyja(cid:288)nienie si(cid:215) z mózgiem pierwotnym odbiorcy. Na pewno ju(cid:290) rozumiesz, (cid:290)e wszystko zale(cid:290)y od Twojej intencji nawi(cid:199)zania kontaktu, stworze- nia relacji z publiczno(cid:265)ci(cid:199) i zaciekawienia jej, a tak(cid:290)e od sposobu, w jaki zbudujesz swoj(cid:199) prezentacj(cid:215). Musisz „uwie(cid:265)(cid:201)” mózg pierwotny odbiorcy, (cid:290)eby(cid:265) móg(cid:245) „uwie(cid:265)(cid:201)” jego mózg wspó(cid:245)czesny. „Uwied(cid:288)” mózg pierwotny odbiorcy, a wtedy uwiedziesz jego mózg wspó(cid:245)czesny. Jak widzisz, bardzo skrótowo opowiedzia(cid:245)am o tym, jak mózg jest zbudowany i jak dzia(cid:245)a. Nie jest moim celem zag(cid:245)(cid:215)bianie si(cid:215) w niu- anse. Zale(cid:290)y mi na tym, (cid:290)eby(cid:265) zrozumia(cid:245) podstawowe mechanizmy, a zw(cid:245)aszcza te, które wp(cid:245)ywaj(cid:199) na Ciebie i Twoich odbiorców w cza- sie wyst(cid:199)pie(cid:247) publicznych. Równocze(cid:265)nie zach(cid:215)cam Ci(cid:215) do poszerzenia wiedzy na temat mó- zgu. Jest mnóstwo publikacji na ten temat. Niemal(cid:290)e ka(cid:290)dy dzie(cid:247) przynosi nowe informacje. Poszukuj wiedzy o dzia(cid:245)aniu mózgu. To na pewno bardzo pozytywnie wp(cid:245)ynie na Twoje rozumienie mechani- zmów i reakcji — zarówno w(cid:245)asnych, jak i innych ludzi — i pozwoli Ci lepiej funkcjonowa(cid:201) w (cid:290)yciu prywatnym i w biznesie. My(cid:265)l(cid:215), (cid:290)e teraz jest dla Ciebie jasne, (cid:290)e w nowoczesnej prezentacji nie chodzi jedynie o fakty i informacje, ale o wywieranie wp(cid:245)ywu, czyli uwodzenie odbiorcy i zapraszanie go do swojego (cid:265)wiata. W dzisiej- szym (cid:265)wiecie przekaz czysto informacyjny jest niewystarczaj(cid:199)cy. Ka(cid:290)dy w dowolnym momencie mo(cid:290)e zdoby(cid:201) informacj(cid:215), wi(cid:215)c nie- koniecznie b(cid:215)dzie zainteresowany pozyskiwaniem jej od Ciebie. Dzi(cid:265), (cid:290)eby wyst(cid:199)pienie biznesowe by(cid:245)o skuteczne, do informacji musisz do(cid:245)(cid:199)czy(cid:201) (cid:265)wiadome wywieranie wp(cid:245)ywu na odbiorców. Podkre(cid:265)lam: wywieranie wp(cid:245)ywu, a nie manipulacj(cid:215). To ogromna ró(cid:290)nica. Mani- pulacja to po prostu kr(cid:215)tactwo, pos(cid:245)ugiwanie si(cid:215) dowolnym narz(cid:215)- dziem, byle tylko wygra(cid:201). Natomiast wywieranie wp(cid:245)ywu opiera si(cid:215) 44 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 4. MÓWCA PRZYSZ(cid:146)O(cid:165)CI na fundamencie etyki, na prawdzie i bezpiecze(cid:247)stwie. Wywieraj(cid:199)c wp(cid:245)yw, chcesz oczywi(cid:265)cie osi(cid:199)gn(cid:199)(cid:201) swoje cele, ale nie kosztem dru- giego cz(cid:245)owieka. I o tak(cid:199) postaw(cid:215) nam chodzi. Zaanga(cid:285)owanie i pasja Gdy pracowa(cid:245)am w telewizji i uczy(cid:245)am najbardziej znanych dzien- nikarzy zatrudnionych w programach informacyjnych, mieli(cid:265)my ta- kie powiedzenie: jedyne, co przechodzi przez szk(cid:245)o, to zaanga(cid:290)o- wanie i pasja. Szk(cid:245)o oznacza(cid:245)o oczywi(cid:265)cie ekran telewizora. Wa(cid:290)ne by(cid:245)o i jest, (cid:290)eby dziennikarz nie relacjonowa(cid:245) faktów bez emocji i nie sprawia(cid:245) tym samym wra(cid:290)enia, (cid:290)e to, o czym mówi, nic go nie ob- chodzi. Bo wtedy odbiorca my(cid:265)li: „Skoro mówi(cid:199)cego to nie obchodzi, dlaczego ma obchodzi(cid:201) mnie?”. To, co przykuwa uwag(cid:215) i przekonuje widzów, to w(cid:245)a(cid:265)nie zaanga(cid:290)owanie i pasja dziennikarza, czyli mówie- nie w taki sposób, (cid:290)eby widz widzia(cid:245), (cid:290)e dziennikarz jest naprawd(cid:215) zorientowany w temacie, o którym mówi, a jednocze(cid:265)nie, (cid:290)e bardzo mu zale(cid:290)y na rzetelnym i (cid:290)ywym przekazaniu najnowszych wiado- mo(cid:265)ci. Tak samo jest w przypadku wyst(cid:199)pie(cid:247) publicznych. Czasem niestety widz(cid:215) mówców, którzy stawiaj(cid:199) mi(cid:215)dzy sob(cid:199) a pu- bliczno(cid:265)ci(cid:199) jakby szklan(cid:199) tafl(cid:215). W efekcie mówca jest po jednej stronie w swoim (cid:265)wiecie, a odbiorcy po drugie stronie u siebie. I nie ma mi(cid:215)dzy nimi porozumienia. S(cid:245)owa mówcy wychodz(cid:199) z jego ust i od- bijaj(cid:199) si(cid:215) od szk(cid:245)a — nie docieraj(cid:199) do s(cid:245)uchaczy. Mówca jest przekona- ny, (cid:290)e przekazuje wa(cid:290)ne rzeczy, ale odbiorcy nawet ich nie s(cid:245)ysz(cid:199). Zadaniem mówcy jest przemawia(cid:201) w taki sposób, (cid:290)eby odbiorcy wi- dzieli i czuli wag(cid:215) jego przekazu, a jedyne, co sprawia, (cid:290)e s(cid:245)owa mówcy przenikaj(cid:199) „przez szk(cid:245)o”, to jego zaanga(cid:290)owanie i pasja. Innymi s(cid:245)o- wy: jego energia i wiara w to, o czym mówi. Odbiorcy potrzebuj(cid:199) mówcy lidera, wyró(cid:290)niaj(cid:199)cego si(cid:215) na tle innych. Takiego, który jest przekonany o s(cid:245)uszno(cid:265)ci g(cid:245)oszonej idei i pokazuje to przekonanie. Taki mówca opowiada o rzeczach strategicznych, maj(cid:199)cych znaczenie, w sposób inspiruj(cid:199)cy i motywuj(cid:199)cy do wysi(cid:245)ku. 45 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I. MÓWCA W BIZNESIE Gdy mówca mówi z zaanga(cid:290)owaniem, motywuje odbiorców do zaanga(cid:290)owania. Gdy mówca mówi z pasj(cid:199), pokazuje odbiorcom porywaj(cid:199)c(cid:199) wizj(cid:215) biznesu, któr(cid:199) warto realizowa(cid:201). Wspomina(cid:245)am ju(cid:290), (cid:290)e wszystko zale(cid:290)y od Twojej postawy i intencji, z jak(cid:199) mówisz. Techniczne umiej(cid:215)tno(cid:265)ci s(cid:199) oczywi(cid:265)cie wa(cid:290)ne i w dal- szych cz(cid:215)(cid:265)ciach ksi(cid:199)(cid:290)ki poka(cid:290)(cid:215) Ci, jak i co (cid:201)wiczy(cid:201), (cid:290)eby lepiej wy- korzysta(cid:201) swój g(cid:245)os i mow(cid:215) cia(cid:245)a w wyst(cid:199)pieniach publicznych (rów- nie(cid:290) do tego, by mówi(cid:201) z zaanga(cid:290)owaniem i pasj(cid:199)). To elementy warsztatu profesjonalnego mówcy. Ale b(cid:215)d(cid:215) zawsze podkre(cid:265)la(cid:201), (cid:290)e nie o same umiej(cid:215)tno(cid:265)ci techniczne tu chodzi. Nic Ci nie pomog(cid:199) sztuczki i wyuczone formu(cid:245)y, nie pomog(cid:199) Ci najlepsza nawet technika u(cid:290)ywa- nia g(cid:245)osu ani doskona(cid:245)a mowa cia(cid:245)a, je(cid:265)li b(cid:215)dziesz sztuczny i md(cid:245)y. Publiczno(cid:265)ci nie przekonuj(cid:199) umiej(cid:215)tno(cid:265)ci techniczne, tylko au- tentyczne zaanga(cid:290)owanie i energia, z jak(cid:199) mówisz. Musisz na- prawd(cid:215) wierzy(cid:201) w to, co mówisz, oraz kocha(cid:201) to i mie(cid:201) frajd(cid:215) z tego, co robisz. Powiniene(cid:265) wiedzie(cid:201), co jest fundamentem Twojej wizji biznesowej, i umie(cid:201) opowiedzie(cid:201) o tym prosto i z pasj(cid:199). Tylko to sprawi, (cid:290)e ludzie b(cid:215)d(cid:199) Ci(cid:215) s(cid:245)ucha(cid:201). Prawdziwe zaanga(cid:290)owanie wymaga poznania samego siebie. Mu- sisz wiedzie(cid:201), czy jeste(cid:265) naprawd(cid:215) zaanga(cid:290)owany i jak bardzo wie- rzysz w ide(cid:215) biznesow(cid:199), któr(cid:199) reprezentujesz. Musisz wiedzie(cid:201), kim jeste(cid:265) i jakimi warto(cid:265)ciami si(cid:215) kierujesz, zarówno w (cid:290)yciu prywat- nym, jak i w biznesie. (cid:109)wiczenie. Poznaj siebie Odpowiedz sobie na pytania: (cid:120) Co jest dla mnie wa(cid:290)ne? (cid:120) Dlaczego robi(cid:215) to, co robi(cid:215)? (cid:120) Jakie cele sobie wyznaczam? 46 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 4. MÓWCA PRZYSZ(cid:146)O(cid:165)CI (cid:120) Co mnie motywuje, a co odbiera mi ch(cid:215)ci do dzia(cid:245)ania? (cid:120) Co sprawia, (cid:290)e wstaj(cid:215) rano, i sk(cid:199)d czerpi(cid:215) energi(cid:215) do dzia(cid:245)ania? (cid:120) Czym si(cid:215) interesuj(cid:215), co jest moj(cid:199) pasj(cid:199)? (cid:120) Co jest dla mnie najwa(cid:290)niejsze w mojej pracy? (cid:120) Jakie warto(cid:265)ci stoj(cid:199) za moim zaanga(cid:290)owaniem w pracy i (cid:290)yciu prywatnym? M(cid:199)dry lider przygl(cid:199)da si(cid:215) sobie i co jaki(cid:265) czas zadaje sobie takie pyta- nia, by potem rozliczy(cid:201) samego siebie z odpowiedzi. To mu pozwala mówi(cid:201) ludziom o swojej wizji biznesu z pasj(cid:199) i zaanga(cid:290)owaniem. 47 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I. MÓWCA W BIZNESIE 48 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szkoła Mówców. Myśl i prezentuj inaczej niż wszyscy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: