Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 003379 22410745 na godz. na dobę w sumie
Sztuka bycia zdrowym - ebook/pdf
Sztuka bycia zdrowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377010778 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj drugą książkę Wallace'a D. Wattlesa, która podobnie jak pierwsza z tej serii - „Sztuka wzbogacania się” – zrobiła ogromne wrażenie na wszystkich czytelnikach z całego świata. Lektura, która potrafi szeroko otworzyć oczy na temat naszego zdrowia, pomimo faktu, że została napisana w 1910 roku, wciąż przekazuje aktualne prawdy.

Zdrowie bowiem może być wynikiem naszego pozytywnego myślenia, jeśli tylko sami zaczniemy się odpowiednio do tego stosować. Każdy z nas posiada swoje własne 'Źródło Zdrowia', które może uzdrowić każdą naszą chorobę – jeśli będziemy myśleć i postępować zgodnie ze Sztuką Bycia Zdrowym.

Sam autor oraz setki innych osób, które stosowały te praktyki przez dwanaście lat, odnieśli niebagatelny sukces. O Sztuce Bycia Zdrowym oraz rządzących nią prawach mówią, że jeśli tylko są konsekwentnie stosowane, działają niezawodnie, tak jak niezawodne są prawa geometrii. Jeżeli tkanki twojego ciała nie są permanentnie zniszczone, zawsze możesz odzyskać dobre samopoczucie - jeżeli tylko będziesz myślał i postępował według zasad zawartych w tej książce.

'Sztuka bycia zdrowym' to kompletny i wystarczający przewodnik po naszym zdrowiu w każdym aspekcie. Skoncentruj się na sposobie myślenia i postępowaniu w nim zawartym – kieruj się drogą wyznaczoną przez autora, a długo będziesz się czuć doskonale. Zupełnie jak młody bóg.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Sztuka bycia zdrowym” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj: Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od- sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Małgorzata Kot Data: 25.08.2010 rok 2010 Tytuł: Sztuka bycia zdrowym – fragment utworu Autor: Wallace D. Wattles Tytuł oryginału: The science of being well Tłumaczenie: Małgorzata Kot Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie- dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po- noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy- stania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI jego organizmy Słowo wstępne........................................................................5 Rozdział 1 Źródło Zdrowia.......................................................9 Rozdział 2 Podstawy wiary....................................................15 Rozdział 3 Życie i .........................................23 Rozdział 4 Co myśleć............................................................29 Rozdział 5 Wiara...................................................................37 Rozdział 6 Użycie woli...........................................................45 Rozdział 7 Zdrowie od Boga..................................................51 Rozdział 8 Streszczenie działań intelektualnych....................57 Rozdział 9 Kiedy jeść.............................................................61 Rozdział 10 Co jeść...............................................................67 Rozdział 11 Jak jeść..............................................................75 Rozdział 12 Łaknienie i ........................................81 Rozdział 13 Podsumowanie...................................................87 Rozdział 14 Oddychanie........................................................93 Rozdział 15 Sen....................................................................99 Rozdział 16 Dodatkowe zalecenia.......................................103 Rozdział 17 Streszczenie Sztuki Bycia Zdrowym.................111 zachcianki SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles OZDZIAŁ 10 10 RROZDZIAŁ Co jeść Co jeść Współczesna medycyna i higiena nadal nie znają odpowiedzi na pytanie: co powinienem jeść1? Rywalizacja pomiędzy wege- tarianami i mięsożercami, zwolennikami surowego jedzenia i tymi, którzy zalecają gotowanie oraz wielu innych teoretycz- nych „szkół”, zdaje się nie mieć końca. Biorąc pod uwagę całą lawinę dowodów zarówno za, jak i przeciw poszczególnym teo- riom, jasno wynika, że opierając się na osiągnięciach naukow- ców, nigdy nie będziemy wiedzieli, co jest naturalnym pożywie- niem dla człowieka. Abstrahując od tej kontrowersji, możemy postawić pytanie o samą naturę i odkryjemy, że nie pozostawi- ła nas ona bez odpowiedzi. Większość błędów dietetyków bierze się z fałszywych założeń o naturalnym stanie człowieka. Zakłada się, że cywilizacja i roz- wój umysłowy nie są zjawiskami naturalnymi; że człowiek, któ- ry żyje w nowoczesnym domu, w mieście, który zarabia na ży- cie, pracując w odpowiadającym tym warunkom zawodzie albo przemyśle, wiedzie nienaturalne życie i jest w takim środowi- sku; że jedyny naturalny stan dla człowieka to bycie nagim 1 Należy pamiętać, że książka powstała w   1910 r., a stan wiedzy medycznej tamtego czasu nie zawsze ma pokrycie z współczesnymi teoriami i doświad- czeniem [przyp. red.]. 4 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles „dzikusem”, i że im dalej jesteśmy od „dzikusa”, tym dalej je- steśmy od natury. Takie podejście jest błędne. Człowiek, który czerpie korzyści, jakie przynosi mu sztuka i nauka, wiedzie jak najbardziej naturalne życie, ponieważ spełnia się we wszyst- kich jego dziedzinach. Człowiek, który mieszka w mieście w do- brze usytuowanym, nowocześnie wyposażonym mieszkaniu, wiedzie o niebo bardziej naturalne życie niż Aborygen, miesz- kający w pustym drzewie lub jamie w ziemi. Wielka Inteligencja, która jest we wszystkim i wszystko przeni- ka, w praktyczny sposób odpowiada na pytanie, co powinniśmy jeść. Ustanawiając porządek natury, zdecydowała, że pokarm człowieka powinien być zgodny ze strefą, w której mieszka. W zimnych regionach dalekiej Północy zalecane są pokarmy dostarczające energii. Rozwój mózgu jest stosunkowo niewiel- ki, a życie w dużej mierze opiera się na pracy mięśni, zatem Eskimosi odżywiają się głównie tranem i tłuszczem zwierząt morskich. Żadna inna dieta nie jest w ich przypadku możliwa, nie mają dostępu do owoców, orzechów czy warzyw, a nawet gdyby mieli, i tak nie mogliby się nimi żywić w klimacie, w któ- rym żyją. Zatem, pomimo argumentów wegetarian, Eskimosi nadal odżywiać się będą tłuszczem pochodzenia zwierzęcego. Z drugiej strony, zbliżając się do obszarów zwrotnikowych, od- krywamy, że pokarmy wysokokaloryczne są mniej pożądane; ludzie w naturalny sposób skłaniają się ku diecie wegetariań- skiej. Miliony żywią się ryżem i owocami, bowiem przestrzega- nie na obszarach równikowych eskimoskiej diety doprowadzi- łoby do rychłej śmierci. „Naturalna” dieta na równiku daleka jest od naturalnej diety na biegunie północnym. Ludzie za- 5 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles mieszkujący każdy z tych regionów, gdyby nie ingerowali w ich życie naukowcy z dziedziny medycyny czy dietetyki, kierowani byliby Wszechinteligencją, która wszędzie dąży do pełni życia, i odżywialiby się w taki sposób, aby wspomagać doskonałe zdrowie. Widzimy więc, że Bóg, współpracując z naturą i ewo- lucją społeczeństwa ludzkiego i jego nawyków, odpowiedział na pytanie, co powinniśmy jeść. Radzę zatem wziąć Jego radę do siebie bardziej niż jakiekolwiek ludzkie opinie. W strefie umiarkowanej istnieje duże zapotrzebowanie na roz- wój ludzkiego ducha, umysłu i ciała, dlatego to właśnie tutaj znajdujemy największą różnorodność pokarmów dostarczanych przez naturę. Naprawdę dosyć bezcelowe i zbyteczne są rozwa- żania o tym, co ludzie powinni jeść, ponieważ nie mają wyboru — muszą jeść podstawowe produkty dostępne w szerokości geo- graficznej, w której mieszkają. Niemożliwe jest, aby wszystkim ludziom zapewnić dietę składającą się z nasion i owoców albo z wyłącznie surowych pokarmów. Faktem, który to potwierdza, jest to, że nie było to zamierzeniem natury, bo skoro zmierza ona w kierunku rozwoju życia, to nie uczyniłaby produktów nie- zbędnych do niego niemożliwymi do uzyskania. Mogę zatem po- wiedzieć, że odpowiedziałem na pytanie: „co powinienem jeść?”. Jedz produkty zbożowe, warzywa, mięso, owoce; jedz rzeczy, które ludzie spożywają na całym świecie, ponieważ w tej kwestii ich wybór jest wolą Boga. Zostali oni ogólnie ukierunkowani na wybór określonych pokarmów i przyrządzanie ich w mniej wię- cej podobny sposób. Możesz zatem założyć, że spożywają w mia- rę prawidłowe pożywienie i przygotowują je odpowiednio. Pod tym względem kierowali się wolą Boga. Długa jest lista pokar- 6 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles mów, które są powszechnie spożywane, musisz zatem wybrać z niej to, co najbardziej odpowiada twoim upodobaniom. Jeśli to zrobisz, okaże się, że jesteś w posiadaniu nieomylnego przewod- nika — tak jak zilustruję to w dwóch kolejnych rozdziałach. Jeżeli nie jesz, dopóki nie jesteś głodny w efekcie wykonywanej pracy, nie będziesz miał ochoty na nienaturalne czy niezdrowe jedzenie. Drwal, który nieustannie macha siekierą od siódmej rano do południa, już od progu nie domaga się kremowych ba- beczek ani słodyczy; chce zjeść wieprzowinę z fasolą albo stek wołowy z ziemniakami czy chleb kukurydziany z kapustą; za- mawia konkretne posiłki. Próba zaoferowania mu kilku łupa- nych orzechów włoskich i sałaty spotka się z pogardą — nie jest to pożywienie typowe dla pracującego człowieka. Co za tym idzie, jeśli nie jest to naturalne pożywienie dla pracującego człowieka, nie jest też wskazane dla żadnego innego człowieka, ponieważ łaknieine spowodowane pracą jest jedynym prawdzi- wym łaknieniem i wymaga takich samych substancji odżyw- czych, by został zaspokojony, bez względu na to, czy pojawi się u drwala czy finansisty, u mężczyzny, kobiety czy dziecka. Błędem jest sądzić, że jedzenie musi zostać starannie dobrane do rodzaju pracy, jaką dana osoba wykonuje. Nieprawda, że drwal potrzebuje konkretnego jedzenia, a księgowy „lekkich” potraw. Jeżeli jesteś księgowym lub innym pracownikiem na- ukowym i nie jesz, dopóki nie zgłodniejesz w efekcie wykony- wanej pracy, będziesz potrzebował dokładnie takiego samego pożywienia, jakiego potrzebuje drwal. Twoje ciało składa się z dokładnie z takich samych organów jak ciało drwala i potrze- buje takich samych surowców do budowania komórek. Dlacze- 7 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles go zatem mielibyśmy karmić drwala szynką, jajkami i kukury- dzianym chlebem, a ciebie sucharami czy tostami? To prawda, że większość strat energetycznych drwala związana jest z pracą mięśni, podczas gdy twoich z pracą mózgu i komó- rek nerwowych. Prawdą jest też, że dieta drwala zawiera wszystkie budulce niezbędne dla mózgu i komórek nerwowych w o wiele lepszych proporcjach, niż można je znaleźć w „lek- kich” potrawach. Największe osiągnięcia umysłowe mieli wła- śnie ludzie będący na diecie dla pracujących fizycznie. Najzna- komitsi światowi myśliciele odżywiali się niezmiennie zwy- kłym, konkretnym jedzeniem popularnym wśród mas. Pozwólmy księgowemu czekać, aż poczuje głód spowodowany pracą, zanim coś zje, a wtedy, jeżeli tylko będzie miał ochotę, niech zje szynkę, jajka i chleb kukurydziany. Niech jednak pa- mięta, że nie potrzebuje nawet jednej dwudziestej tego, co zje drwal. Niestrawność pracownika umysłowego nie jest spowodo- wana jedzeniem konkretnych posiłków, ale jedzeniem takiej ilo- ści, która potrzebna jest do budowania masy mięśniowej. Nie- strawności nie powoduje jedzenie dla zaspokojenia głodu, ale je- dzenie dla zaspokojenia apetytu. Jeżeli będziesz jadł w sposób opisany w następnym rozdziale, twój smak wkrótce stanie się tak naturalny, że nie będziesz MIAŁ OCHOTY na coś, czego nie możesz zjeść bez wyrzutów sumienia, i raz na zawsze będziesz mógł wyrzucić ze swojego umysłu pytanie, co jeść — po prostu jedz to, na co masz ochotę. W rzeczywistości to jest jedyna droga postępowania, jeżeli masz nie myśleć o niczym innym, jak tylko o zdrowiu; nie możesz przecież myśleć o zdrowiu, jeżeli masz ciągłe wątpliwości co do tego, czy masz odpowiedni jadłospis. 8 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles „Nie zastanawiajcie się nad tym, co powinniście zjeść” — po- wiedział Jezus — i mówił mądrze. Jedzenie, które znaleźć moż- na na stole zwykłej rodziny z klasy średniozamożnej lub pracu- jącej, dostarczy doskonałych substancji odżywczych dla twoje- go ciała, jeżeli będziesz jadł o odpowiednich porach i w odpo- wiedni sposób. Jeśli masz ochotę na mięso, zjedz je; jeśli nie, nie jedz. I niech ci się nie wydaje, że musisz je w jakiś specjalny sposób czymś zastąpić. Możesz cieszyć się doskonałym zdro- wiem, jedząc to, co zostanie na stole, kiedy zostanie zabrane z niego mięso. Nie musisz przejmować się „zróżnicowaną” dietą, aby dostar- czyć organizmowi wszystkich niezbędnych elementów. Chiń- czycy i Hindusi mają doskonale rozwinięte, zdrowe organizmy oraz wspaniałe możliwości umysłowe, będąc na mało zróżnico- wanej diecie, której znakomitą podstawę stanowi ryż. Szkoci są silni zarówno fizycznie, jak i psychicznie, jedząc ciastka owsia- ne, a Irlandczycy mają krzepkie ciała i doskonałe umysły, odży- wiając się ziemniakami i wieprzowiną. Ziarna pszenicy zawie- rają praktycznie wszystko, co jest konieczne dla rozwoju mózgu i ciała. Człowiek może bardzo dobrze funkcjonować na mono- diecie, składającej się z białej fasoli. Stwórz pojęcie doskonałego zdrowia dla siebie i nie dopuszczaj żadnej myśli, która nie jest zgodna z koncepcją zdrowia. NIGDY nie jedz, dopóki nie ZGŁODNIEJESZ W EFEKCIE PRA- CY. Zapamiętaj, że nic ci się nie stanie, jeśli przez jakiś czas bę- dziesz głodny, ale na pewno może ci zaszkodzić jedzenie, kiedy nie jesteś głodny. 9 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles Nie zastanawiaj się, co powinieneś albo czego nie powinieneś jeść; po prostu zjedz to, co zostało ci podane, wybierając to, co najbardziej ci smakuje. Inaczej mówiąc: zjedz to, co chcesz. Możesz tak robić i osiągnąć wspaniałe rezultaty, jeśli będziesz jeść w odpowiedni sposób. A jak to zrobić, opiszę w kolejnym rozdziale. 10 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles RROZDZIAŁ 11 OZDZIAŁ 11 Jak jeść Jak jeść Faktem jest, że człowiek w naturalny sposób przeżuwa swoje posiłki. Nieliczni zwolennicy pojawiających się od czasu do cza- su fanaberii, utrzymujący, że powinniśmy wrzucać w siebie je- dzenie, tak jak robią to psy lub inne zwierzęta, raczej nie znaj- dą posłuchu. Wiemy bowiem, że należy przeżuwać pokarm. Skoro naturalnym jest przeżuwanie jedzenia, to im bardziej do- kładnie będziemy je żuć, tym bardziej naturalny będzie proces odżywiania. Jeżeli będziesz żuł jedzenie, aż stanie się płynne, nie musisz się martwić o to, co jesz, ponieważ otrzymasz odpo- wiednie substancje odżywcze z każdego zwykłego posiłku. Czy przeżuwanie będzie nieprzyjemnym i pracowitym obowiąz- kiem, czy czystą przyjemnością, zależy tylko od mentalnego na- stawienia, z którym zasiądziesz do posiłku. Jeżeli twój umysł i uwaga skoncentrowane są na innych rze- czach, jeżeli jesteś zaniepokojony albo zmartwiony sytuacją w pracy lub sprawami domowymi, nie będziesz mógł spokojnie zjeść swojego posiłku, nie „wrzucając” go w siebie. Musisz na- uczyć się jeść w taki sposób, że nie będziesz martwić się ani sprawami zawodowymi, ani osobistymi. Jesteś w stanie się tego nauczyć, jak również tego, jak podczas posiłku całą swoją uwagę skupić na czynności jedzenia. 11 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles Kiedy jesz, miej na uwadze tylko i wyłącznie czerpanie radości ze swojego posiłku. Oczyść swój umysł ze wszystkich innych myśli i nie pozwól, by cokolwiek odwróciło twoją uwagę od je- dzenia i jego smaku, aż do momentu, kiedy skończysz posiłek. Przekonaj siebie, że postępując według tych wskazówek, mo- żesz mieć PEWNOŚĆ, że jedzenie, które spożywasz, jest właści- we i w pełni zgodne z tobą. Siadaj do stołu z radością i nałóż sobie umiarkowaną porcję je- dzenia. Wybierz to, co wygląda dla ciebie najbardziej przeko- nująco. Nie wybieraj jedzenia tylko dlatego, że myślisz, że bę- dzie dla ciebie dobre. Zdecyduj się na to, co będzie ci smakowa- ło. Jeżeli masz poczuć się dobrze i utrzymać taki stan, musisz przestać robić rzeczy, które uważasz, że będą dobre dla twojego zdrowia i robić to, na co masz ochotę. Wybierz jedzenie, na które masz największą ochotę; podziękuj Bogu, że nauczyłeś się jeść w taki sposób, żeby idealnie trawić i nabierz na widelec średni kęs. Nie koncentruj swojej uwagi na czynności przeżuwania; skup się na SMAKU jedzenia. Smakuj i delektuj się nim, aż osiągnie płynną konsystencję i przesunie się w dół gardła w efekcie mi- mowolnego przełykania. Bez względu na to, jak długo to zaj- muje, nie myśl o czasie. Myśl o smaku. Nie pozwól swoim oczom wędrować po stole, rozmyślając o tym, co zjesz za chwi- lę; nie martw się, że nie wystarczy i że nie spróbujesz wszyst- kiego. Nie zastanawiaj się nad smakiem kolejnej potrawy; skoncentruj się na smaku tego, co masz w danej chwili w ustach. Oto cały sekret. 12 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles Naukowe i zdrowe jedzenie jest zachwycającym procesem, jeśli tyl- ko nauczysz się, jak to robić — jeśli pokonasz zły nawyk pożerania nieprzeżutego pokarmu. Najlepiej nie prowadzić wielu rozmów przy jedzeniu. Bądź radosny, ale nie rozgadany. Porozmawiasz, jak skończysz jeść. W większości przypadków niezbędne jest użycie woli, by nabyć zwyczaju poprawnego jedzenia. Zwyczaj pożerania jest niena- turalny i bez wątpienia wynika z lęku. Obawa, że zostaniemy pozbawieni jedzenia; obawa, że nie dostaniemy porcji smacz- nej potrawy; obawa, że tracimy cenny czas — są przyczynami pośpiechu. Następnie pojawia się oczekiwanie na przysmaki, które zostaną podane na deser i pragnienie otrzymania ich jak najszybciej. Jest jeszcze rozkojarzenie, spowodowane zajmo- waniem umysłu innymi myślami w trakcie jedzenia. Wszystkie te rzeczy muszą zostać przezwyciężone. Kiedy zorientujesz się, że twój umysł wędruje w inną stronę, zatrzymaj go. Pomyśl na chwilę o jedzeniu i o tym, jak wspa- niale smakuje. O doskonałym trawieniu i asymilacji, które na- stąpią po posiłku, i wróć do jedzenia. Zaczynaj od początku, choćbyś musiał zrobić tak dwadzieścia razy w trakcie jednego posiłku; zaczynaj od początku, choćbyś musiał tak robić za każ- dym razem przez tygodnie i miesiące. Pewne jest, że MOŻESZ wyrobić w sobie „nawyk Fletchera”, jeśli tylko będziesz wy- trwały, a kiedy to już się stanie, doświadczysz zdrowej przyjem- ności, której do tej pory nie znałeś. Jest to najważniejszy element i nie wolno zostawiać go, aż grun- townie zaszczepię go w twoim umyśle. Mając odpowiednie mate- 13 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles riały i doskonałe przygotowanie, Źródło Zdrowia będzie pozytyw- nie budować twoje doskonale zdrowe ciało; a nie możesz lepiej przygotować budulca niż w sposób, który tu przedstawiłem. Jeżeli masz osiągnąć doskonałe zdrowie, MUSISZ jeść w taki sposób; możesz to zrobić — jest to tylko kwestia odrobiny wytrwałości. Jaki jest sens mówić o mentalnej samokontroli, jeśli nie jesteś w stanie opanować się w kwestii tak prostej, jaką jest „wrzucanie” w siebie posiłku? Jaki jest sens mówić o koncentracji, jeśli nie możesz utrzymać swoich myśli skupionych na czynności jedzenia przez tak krótki czas jak piętnaście lub dwadzieścia minut, tym bardziej jeśli sprzyja ci przyjemność, którą czerpiesz ze smaku? Idź i zdobywaj. W ciągu kilku tygodni albo, w niektórych przy- padkach, miesięcy zobaczysz, że nawyk naukowego jedzenia został ugruntowany. Wkrótce będziesz w tak doskonałej formie umysłowej i fizycznej, że nic już nie będzie w stanie sprawić, abyś powrócił do niewłaściwego, starego sposobu jedzenia. Widzimy, że jeżeli człowiek będzie myślał wyłącznie o doskona- łym zdrowiu, jego wewnętrzne funkcje będą wykonywane w zdrowy sposób; widzimy również, że aby myśleć o zdrowiu, należy zdrowo wykonywać dobrowolne czynności życiowe. Naj- ważniejszą z nich jest czynność jedzenia. Widzimy również, że jak dotychczas, zdrowe jedzenie nie jest specjalnie trudne. Podsumuję teraz wskazówki dotyczące tego, kiedy, co i jak jeść. NIGDY nie jedz, dopóki nie poczujesz łaknienia SPOWODO- WANEGO PRACĄ, bez względu na to, jak długo jesteś bez je- dzenia. Zalecenie to oparte jest na tym, że kiedy tylko jedzenie potrzebne jest twojemu organizmowi i ma on możliwość je 14 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles strawić, podświadomość poinformuje cię o tym poprzez odczu- cie łaknienia. Naucz się odróżniać prawdziwe łaknienie od ochoty czy zachcianki spowodowanej nienaturalnym apetytem. Łaknienie nigdy nie jest nieprzyjemnym uczuciem, nie towa- rzyszy mu słabość, omdlenia ani ssanie w żołądku; jest ono mi- łym uczuciem oczekiwania na jedzenie — odczuwalne jest głównie w ustach i w gardle. Nie pojawia się o stałych godzi- nach ani w określonych odstępach czasu; przychodzi, kiedy podświadomość gotowa jest przyjąć, strawić i zasymilować je- dzenie. Zjedz to, na co masz ochotę, dokonując wyboru spośród pod- stawowych produktów dostępnych w szerokości geograficznej, w której mieszkasz. Najwyższa Inteligencja kieruje człowieka tak, aby wybierał te właśnie pokarmy, są one bowiem dla wszystkich najodpowiedniejsze. Mówię tu oczywiście o tych produktach, które przyjmujemy, aby zaspokoić głód, a nie o tych, które zjadamy wyłącznie dla zaspokojenia zachcianek lub wypaczonych smaków. Instynkt, kierujący ludzkość do wy- korzystania podstawowego jedzenia dla zaspokojenia głodu, jest świętością. Bóg nie popełnia błędów, więc jeśli będziesz jadł te pokarmy, nie popełnisz błędu. Spożywaj swój posiłek z radosną ufnością, czerpiąc maksymal- ną przyjemność ze smaku każdego kęsa. Przeżuwaj każdy ka- wałek, aż osiągnie płynną konsystencję, skupiając się na przy- jemności, którą dostarcza ci ta czynność. To jest jedyny sposób jedzenia, dzięki któremu osiągniesz pełny sukces. A jeśli dana czynność wykonywana jest w taki sposób, efekt końcowy nie może okazać się niepowodzeniem. Zasada osiągnięcia zdrowia 15 SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — Złote Myśli Wallace D. Wattles jest taka sama jak zasada osiągnięcia bogactwa: jeśli każda twoja czynność jest owocna sama w sobie, suma wszystkich twoich działań również musi być sukcesem. Jedząc z nastawie- niem takim, jakie tu przedstawiłem, nic więcej nie można do- dać do tej czynności. Wykonywana jest ona znakomicie i przy- niesie sukces. Jeżeli czynność jedzenia jest owocna, prawidło- we będą procesy trawienia, asymilacji i budowania zdrowego ciała. Przejdziemy teraz do ilości jedzenia, która jest nam po- trzebna. 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka bycia zdrowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: