Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 005873 20306455 na godz. na dobę w sumie
Szybkie czytanie. Sukces w nauce. Encyklopedia zdrowia - ebook/pdf
Szybkie czytanie. Sukces w nauce. Encyklopedia zdrowia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-455-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

 

Dzięki temu poradnikowi nauczysz się prostych i skutecznych technik szybkiego czytania. Dowiesz się, jak poszerzać pole widzenia, wyeliminować błędne nawyki, czytać fotograficznie i znaleźć dla siebie najlepszą metodę szybkiego czytania. Książka zawiera również wiele praktycznych ćwiczeń dla każdego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

To, jaką mamy zdolność koncen- tracji, zależy także od kondycji fizycznej: • zapewnij sobie wystarczającą ilość snu • dbaj o dotlenienie mózgu poprzez właściwe odżywianie i ruch Porady dotyczące sposobu odżywiania korzystnie wpływają- cego na pracę mózgu znajdziesz w książce Pamięć doskonała. Szybkie czytanie Nieuporządkowane notatki, brak okularów lub wskaźnika, niedo- kończone czynności, hałas lub muzyka– rozpraszają uwagę. Zadbajmy o to, by podczas czytania niczego nam nie brakowało: • potrzebne materiały i przybory w zasięgu ręki • przedmioty odciągające uwagę poza zasięgiem wzroku • uporządkowane miejsce • przewietrzone pomieszczenie • dobre oświetlenie • wygodna, wyprostowana pozy- cja ciała • cisza lub muzyka nieabsorbująca uwagi. PRZERWY Co 30-50 minut umysł samoist- nie się dekoncentruje. Aby temu zapobiec, zaplanuj 10-15-minutowe przerwy. To dobry czas na dotlenienie, umiar- kowany ruch, rozmowę, spacer. 14 Błędne naw yk i – jak je zmieniać? Jak przyspieszyć czytanie? Jeśli zrezygnujemy z wypowia- dania słów, także w myślach, mo- żemy czytać znacznie szybciej! widzę  rozumiem BŁĘDNE NAWYKI(cid:129) JAK JE ZMIENIAĆ? Czynnikami spowalniającymi czy- tanie są nawyki ukształtowane już podczas nauki czytania. Należą do nich: • regresja– świadome powra- canie do tekstu raz przeczy- tanego, który– jak się nam wydaje– pominęliśmy lub źle zrozumieliśmy. Tymczasem podczas każdego kolejnego czytania rozumiemy coraz mniej, dekoncentrujemy się, gubimy wątek i zniechęcamy. Podobnym zjawiskiem jest cofanie się– nieświadomy ruch oka, przeskakiwanie w tył do słów i zdań dopiero co przeczy- tanych. • subwokalizacja– wymawianie cicho lub w myślach czytanych słów, przez co czytamy w takim tempie, w jakim jesteśmy w sta- nie wypowiedzieć słowa, czyli ok. 150 sł./min widzę  mówię  rozumiem Tak naprawdę szybciej postrzega- my tekst wzrokowo, niż jesteśmy w stanie przeczytać go na głos. PROBLEM SPOSÓB ELIMINACJI Regresja i cofanie się Subwo- kalizacja Nie cofaj się! Nie czytaj powtórnie tych samych słów, zdań, fragmentów. Ważne informacje zaznacz ołówkiem lub małą sa- moprzylepną karteczką– wrócisz do nich później. Czytaj w tempie nieco wyższym niż zazwyczaj – odpowiednie obciążenie mózgu nie pozwoli na dekoncentrację, zabłą- kanie wzroku i uciekanie myśli. Wybieraj proste teksty, które zawierają znane słownictwo. Czytaj ze wskaźnikiem. Jest on dla oka przewodnikiem, który będzie prowadził wzrok zawsze do przodu. Aby pozbyć się nawyku wypowiadania na głos czy- tanego tekstu, trzeba za- stosować metody mecha- niczne, które uniemożliwią tę czynność. Z kolei ucisze- nie „wewnętrznego narra- tora” możliwe jest dzięki wykonywaniu w trakcie czytania czynności, która nie jest z nim związana, np. śpiewaniu piosenki, wystukiwaniu rytmu. Stwa- rzamy taką sytuację, żeby tekst czytały tylko oczy. 15 Szybkie czytanie Wyeliminowanie nawyków spowal- niających czytanie nie jest trudne. Stosowanie kilku prostych zasad i regularne ćwiczenie zwiększy tempo czytania 4-5-krotnie. ĆWICZENIA Regresja 1. Prowadź wzrok przez całą dłu- gość każdej linii. Z jakimi cyframi połączone są litery? A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Podczas treningu szybkiego czy- tania używaj wskaźnika. Wskazuj kolejne grupy wyrazów, zacho- wując stały rytm. Nadaj czynności tempo większe niż zazwyczaj– to wykluczy regresję. Zmień swoje nastawienie! Uwierz w swoje możliwości i nie obawiaj się, że nie zrozu- miałeś przeczytanego tekstu. 3. Czytając, zasłaniaj kartką papieru tę część tekstu, którą już przeczy- tałeś. 16 Subwokalizacja 1. Jeśli wymawiasz czytany tekst na głos, przyciśnij koniec języka do zębów lub zaciśnij wargi i konty- nuuj lekturę. 2. W trakcie czytania wymawiaj na głos słowa nieabsorbujące uwagi, np. kolejne litery alfabetu, liczby od 1 do 10, dowolne sylaby, recy- tuj wiersz lub śpiewaj piosenkę. Czytanie bez wypowiadania słów przypomina spostrzeganie zna- ków drogowych, wzorów mate- matycznych lub zapisu nutowego. 3. Czytając tekst, ruchem całej ręki wystukuj rytm (np. taki jak rytm kroków). Staraj się, by był stały i ciągły. Aby wyeliminować sub- wokalizację, ćwiczenie to należy wykonywać codziennie przez co najmniej 2 tygodnie. Subwokalizacji trudno całkowi- cie się wyzbyć. Można jednak uniezależnić się od niej. Słowa będziemy wypowiadać w my- ślach czasami, szczególnie wtedy gdy natraž my na informacje ważne, godne zapamiętania. W początkowym etapie ćwiczeń czytania w szybkim tempie z po- minięciem subwokalizacji i regresji C z ytanie ze wsk aźnik iem może się wydawać, że z tekstu rozu- mie się niewiele albo zupełnie nic. Stopniowo jednak stopień zrozumienia będzie się zwiększać. Okaże się nawet, że potraž my zrozumieć więcej i wyszu- kać informacje najbardziej przydatne, wystukując przy tym rytm i nie wraca- jąc do raz przeczytanych fragmentów. CZYTANIE ZE WSKAŹNIKIEM Już małe dzieci dobrze wiedzą, że podczas czytania warto pomóc sobie palcem, wskazując poszczególne litery lub słowa. To doskonały sposób utrzymania uwagi na tekście i nie należy go dzieciom zabraniać. Ponieważ palec i dłoń zasłaniają pozostały tekst, z cza- sem trzeba zastąpić je wskaźnikiem. Co może posłużyć jako wskaźnik? • ołówek, długopis • drut do dziergania • patyczek do szaszłyków. Oko ludzkie podąża za tym, co się porusza. Wskaźnik pełni rolę przewodnika. Dzięki niemu wzrok przemierza swą drogę szybciej. Są jeszcze inne, nie mniej ważne zalety czytania ze wskaźnikiem: • koncentracja przez dłuższy czas • poszerzanie pola widzenia • usunięcie regresji i wypowiada- nia słów w myślach • utrzymanie tempa, zwiększanie szybkości • mniej ž ksacji– zatrzymań wzroku • zrelaksowane oczy. W jaki sposób prowadzić wskaźnik? • poruszaj wskaźnikiem ruchem jednostajnym i płynnym tuż pod wierszem tekstu Na początku ćwiczeń szyb- kiego czytania przesuwaj wskaźnik pod każdą linią tekstu. Mózg musi przyzwy- czaić się do samej techniki i większej prędkości czytania. • nie cofaj wskaźnika, nie wyko- nuj gwałtownych, szarpanych ruchów • zacznij tuż za początkiem wiersza i tuż przed jego końcem przenieś go do następnej linii (im większe pole widzenia, tym mniej wska- zywanych wyrazów w wierszu) • wskazywany obszar tekstu obej- muj jednym spojrzeniem. 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szybkie czytanie. Sukces w nauce. Encyklopedia zdrowia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: