Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00426 007169 20254538 na godz. na dobę w sumie
Tablice informatyczne. Python - ebook/pdf
Tablice informatyczne. Python - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 6
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4330-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> python - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Programowanie w Pythonie? Z tablicami to nic trudnego!

Python to jeden z najpopularniejszych dynamicznych języków programowania. Nie od dziś znajduje on zastosowanie w różnych dziedzinach informatyki, zwłaszcza jako doskonały język skryptowy. Jeśli korzystasz z niego na co dzień i chcesz szybko wyszukiwać niezbędne informacje lub odświeżyć swoją wiedzę, sięgnij po odpowiednią ściągę!
Tablice informatyczne stanowią zwięzłe, lecz wyczerpujące źródło wiadomości na temat Pythona, które można – i warto! – zawsze mieć pod ręką. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą wykorzystującym ten język w pracy, czy też amatorem, który dopiero zaczyna się go uczyć, tablice okażą się dla Ciebie nieocenioną pomocą!

Sięgnij po źródło skondensowanej wiedzy o Pythonie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. SKRYPTY PYTHON 4. TWORZENIE WŁASNYCH MODUŁÓW otwórz plik+F5 python plik.py ./plik.py Wykonywanie skryptów Uruchomienie z powłoki graficznej, np. IDLE: Uruchomienie z powłoki systemu: W systemach uniksowych można pominąć interpreter python, jeżeli informacje o nim, poprzedzone shebangiem (#!), znajdują się w nagłówku skryptu. Taki skrypt musi też mieć uprawnienia do wykonywania: Pliki Python .py skrypty, które możemy modyfikować .pyc, .pyo .pyz, .pywz .pyd .ipynb .pyw skrypty skompilowane (nigdy nie należy ich edytować ręcznie) skompresowane archiwum skryptów odpowiednik biblioteki dynamicznej DLL Windows pliki IPython Notebook (Jupyter Notebook) skrypty wykonywane za pomocą pythonw.exe (Windows) Przykładowa struktura pliku .py Umieszczenie pustego pliku o nazwie __init__.py w wybranym katalogu pozwoli Pythonowi zidentyfikować dany katalog jako moduł i spowoduje między innymi rekurencyjne przeszukanie podkatalogów. Aby katalog (tzn. moduł) był widoczny, musi znajdować się w jednej ze ścieżek sys.path. Nazewnictwo: zmiennym oraz skryptom .py nigdy nie należy nadawać nazw, które zostały już nadane funkcjom. Trzeba też unikać nazw zastrzeżonych i słów kluczowych. katalog/ __init__.py funkcje.py podKatalog/ __init__.py macierze.py wykresy.py Co może znajdować się w pliku __init__.py Zmienna __all__ typu list zawiera listę podrzędnych modułów, które będą importowane przy użyciu składni from nazwaModułu import *. W poniższym przykładzie, aby macierze.py i wykresy.py, znajdujące się w podkatalogu, importowały się przy użyciu form katalog import *, w pliku __init__.py należy zadeklarować: __all__ = [ macierze , wykresy ] W Python 2 znaki Unicode nie są dopuszczalne w __all__. Rozwiązanie tego problemu jest następujące: __all__ = [n.encode( ascii ) for n in __all__] # tylko dla Python 2 Zmienna tekstowa __version__ może zawierać dowolne informacje o wersji. Zmienna tekstowa __author__ powinna zawierać informacje o autorze. W nagłówku pliku __init__.py można też umieścić komentarz docstring. Ścieżka do interpretera (Unix, opcjonalnie), np.: # !/usr/bin/env python 5. SŁOWA KLUCZOWE — NAZWY ZASTRZEŻONE Kodowanie znaków (opcjonalnie), np.: Import bibliotek, np. NumPy: Definicje funkcji, procedur, klas: Warunek sekcji __main__: Główna część programu: # -*- coding=utf-8 -*- import numpy as np def komentarz(): print( Witam ) if __name__ == __main__ : # pozostałe instrukcje Zmienna prywatna __name__ przyjmuje wartość __main__ tylko wtedy, gdy uruchamiamy skrypt jako samodzielny program. Wstawienie powyższego warunku pozwoli nam importować z pliku funkcje i klasy bez wykonywania programu głównego znajdującego się w sekcji __main__. Kodowanie znaków Strona kodowa pozwala edytorowi tekstowemu odczytać znaki zapisane w plikach .py. Informacje o stronie kodowej umieszczamy tak, jak to pokazano w przykładzie powyżej. # -*- coding: kodowanie -*- ___________ Zalecany sposób. Należy użyć utf-8, a gdy nie ma takiej możliwości, polskie znaki są zapewniane przez iso-8859-2 lub cp1250. # coding: kodowanie _____________________ Alternatywa. Niektóre edytory mogą nie rozpoznawać powyższego zapisu. Konsola interaktywna może mieć inną stronę kodową. Aby sprawdzić stronę kodową, należy wykonać: import sys; print(sys.stdin.encoding) 2. KOMENTARZE Komentarze jednowierszowe poprzedza się minimum jednym znakiem #: # wykomentować można całą linijkę print( ok ) # lub umieścić komentarz po instrukcji komentarza blokowego można użyć do wykomentowania jednej, dwóch lub większej liczby linijek Komentarze blokowe otwiera się i zamyka trzema cudzysłowami ( ) lub trzema apostrofami ( ): Komentarz blokowy, potocznie zwany docstring, umieszczony na początku funkcji (lub modułu) będzie dostępny przez metodę nazwaFunkcji.__doc__ lub nazwaModułu.__doc__. Komentarze blokowe mogą posłużyć do automatycz- nego wygenerowania dokumentacji w pliku .html. Pozwalają na to takie projekty jak: pydoc, epydoc lub sphinx-doc. 3. IMPORT MODUŁÓW Aby móc korzystać z funkcji danego modułu, należy go najpierw zaimportować. Przykład Składnia # z modułu importujemy jedną wybraną funkcję from nazwaModułu import nazwaMetody # import wszystkich funkcji z modułu from nazwaModułu import * # import całego modułu import nazwaModułu # import całego modułu pod aliasem import nazwaModułu as jakiśAlias Zapis from nazwaModułu import * może być źródłem konfliktów, powinno się go unikać. from math import sqrt b = sqrt(4) from math import * b = sqrt(4) import math b = math.sqrt(4) import math as blabla b = blabla.sqrt(4) Listę słów kluczowych można otrzymać w następujący sposób: import keyword print(keyword.kwlist) Listę nazw zastrzeżonych obejmującą wszystkie nazwy funkcji typów wbudowanych można otrzymać w następujący sposób: Python 2 Python 3 import __builtin__ dir(__builtin__) import builtins dir(builtins) 6. TYPY DANYCH Typy arytmetyczne int Python 2: wartości całkowitoliczbowe typu int mieszczą się w zakresie od +2 147 483 647 do –2 147 483 648. Wartości całkowitoliczbowe wychodzące poza zakres int kończymy L, np. a = 4721885298529L. Jeżeli jakaś wartość przekroczy zakres int, Python 2 automatycznie zmieni typ na long. Python 3: typ int jest praktycznie typem long. Nie wolno podawać kończącego L. Liczby long mogą być zapisane w postaci heksadecymalnej lub oktalnej, np. a = 44B664BBF61. float Liczby rzeczywiste deklarujemy przy pomocy kropki dziesiętnej. Dopuszczalne są też zapisy na bazie e lub E z podaniem wykładnika, np. zapis a = 2.5e2 odpowiada wyrażeniu 2.5∙102, które jest tożsame z a = 250. lub a = 250.0. complex Liczby urojone zapisuje się, podając obowiązkowo część rzeczywistą oraz część urojoną j, np. a = 25+3j. Do konwersji pomiędzy typami służą funkcje int(), float(), long() i complex(). Dodatkowe informacje można uzyskać po zaimportowaniu biblioteki sys lub z funkcji type(): sys.maxint________________________________ Maksymalny zakres int w Python 2. sys.maxsize ______________________________ Maksymalny zakres int w Python 3. type(a) ___________________________________ Zwraca typ zmiennej a. sys.getsizeof(a) ________________________ Rozmiar obiektu a w bajtach. W Pythonie wszystkie zmienne są obiektami. Liczby też. Każdy obiekt posiada od kilku do kilkunastu metod własnych dostępnych „po kropce”. Jeżeli zmienna a jest typu liczbowego, będą to metody usprawniające pracę z liczbami. Np. dla a = 2.0 metoda a.hex() zwróci nam postać heksadecymalną liczby. Jeżeli a jest łańcuchem znaków, będą to metody usprawniające pracę ze znakami, np. a.title() zamieni małe litery na duże. Każda zmienna liczbowa posiada metodę .bit_length() zwracającą rozmiar w bajtach. Typ logiczny (bool) Dopuszczalne wartości zmiennej typu logicznego to True lub False (wielkość liter ma znaczenie). Liczba całkowita 1 może być interpretowana jako logiczne True, a liczba 0 jako False. a = True ; b = 1 if a and b: print( ok ) Znaki (str) Python 2: znaki są typu ASCII. Deklarację znaków Unicode poprzedzamy u. Python 3: znaki są typu Unicode, pomijamy u: ptak = u gżegżółka # Python 2 ptak = gżegżółka # Python 3 PYTHONTABLICE INFORMATYCZNE • Adalbert Arsen
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tablice informatyczne. Python
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: