Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 003882 24090257 na godz. na dobę w sumie
Tajemnica szczęścia i św. Brygida Szwedzka - ebook/pdf
Tajemnica szczęścia i św. Brygida Szwedzka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7569-528-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Życie św. Brygidy Szwedzkiej wypełnione było objawieniami. W swoich wizjach spotykała się ona z Panem Jezusem, Maryją i wieloma świętymi. Niestrudzenie przekazywała całemu światu słowa, które skierował do niej Pan: 'Dopóki człowiek żyje, bramy nieba stoją dla niego otworem. Jeżeli ludzie zmienią swoje życie, i Ja złagodzę swój wyrok'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

M a ł g o r z a t a P a b i s TAJEMNICA SZCZĘŚCIA i św. Brygida Szwedzka Współpraca Henryk Bejda Konsultacja ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku Projekt okładki Łukasz Kosek Skład Łukasz Sobczyk Korekta Agata Chadzińska Marlena Pawlikowska Obraz na okładce (przód) AKG PHOTO/EASTNEWS G. Sogliani, Św. Brygida Szwedzka ustanawia Regułę Obraz na okładce (tył) fot. M. Pabis, Bazylika św. Pawła za Murami; krzyż, przed którym modliła się św. Brigida Szwedzka Tekst obietnic związanych z „Tajemnicą szczęścia” oraz modlitw zaczerpnięto z książki pt. Tajemnica szczęścia będącej zbiorem rozważań i modlitw opartych na krótkim tekście „Piętnastu modlitw”, które po uzyskaniu aprobaty kościelnej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 12 III 1984 r., nr 1625/K/84, wydała Casa di Padre Pio, Case postale 231, Saint-Remi, Que., Canada. ISBN 978-83-7569-310-2 © 2012 Dom Wydawniczy „Rafael” ul. Dąbrowskiego 16 30-532 Kraków tel./fax 12 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl M a ł g o r z a t a P a b i s TAJEMNICA SZCZĘŚCIA i św. Brygida Szwedzka 3 Część I 5 Święta Brygida Szwedzka „Aby ci wyjaśnić Moje tajemnice, wybrałem ciebie i wziąłem ciebie za oblubienicę. Tak bowiem chciałem. Ty natomiast zgodnie z prawem stałaś się Moja”. (Objawienia, księga I) „Święta Brygida może stać się dla współczesnych kobiet zachętą do odgrywania pierwszorzędnej roli w społeczeństwie, które będzie otaczać szacunkiem jej godność i pozwoli jej na równi z mężczyzną brać udział w wypełnianiu Bożego planu w odniesieniu do ludzkości” –  pisał Ojciec Święty Jan Paweł  II w  2002 roku w  specjalnym przesłaniu do Matki Tekli Famiglietti, przełożonej generalnej Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy, z okazji roz- poczęcia obchodów siedemsetlecia urodzin św. Bry- gidy, jednej z najwybitniejszych postaci Kościoła. Brygida urodziła się w 1302 roku w zamożnej ro- dzinie szwedzkiej w Finstad koło Uppsali. Już od najmłodszych lat dziewczynki oczy jej rodziców zwrócone były na córkę i to nie tylko dlatego, że do czwartego roku życia w  ogóle nie mówiła. Matka Brygidy –  Ingeborga –  codziennie prowadziła swe 7 dzieci na Mszę Świętą. Kiedy zorientowała się, że Brygida dobrze się czuje w kościele, szybko zaczęła wprowadzać ją w świat wiary. Dlatego gdy pewne- go dnia dziewczynka ujrzała Matkę Bożą na wierz- chołku ołtarzyka, który miała w pokoju, wcale się nie przestraszyła. Brygida ochoczo odpowiedziała na wołanie Maryi i podeszła do Niej. Matka Boża poka- zała jej koronkę i zapytała: „Czy ją chcesz?”, a ta bez wahania kiwnęła potakująco głową. Wówczas Mary- ja włożyła jej ten „diadem” na skroń. Innym znowu razem Brygida miała sen, w którym widziała krzyżowanie Pana Jezusa. Cierpiący Chry- stus zwrócił się do dziewczynki: „Czy widzisz, jak cierpię?”. Brygida zapytała Go wówczas: „Panie! Kto Ci zadaje tak ogromny ból?”. I usłyszała odpowiedź: „Ci, którzy nie doceniają mojej miłości i zapominają o niej”. O tym śnie nie zapomniała już nigdy, a męka Jezusa była centralnym punktem jej rozważań i modlitwy. Zamążpójście Brygida straciła matkę, gdy miała dwanaście lat. Wów- czas jej ojciec Birger Persson oddał ją i jej młodszą sio- strę pod opiekę ciotki Katarzyny. Dwa lata później, nie patrząc na to, że córka od dziecka marzyła o wstąpie- niu do klasztoru, wydał ją za mąż za syna gubernatora, starszego od niej o pięć lat Ulfa Gudmarsona. 8 Zgodnie z panującym wówczas zwyczajem, to rodzi- ce wybierali swoim dzieciom drogę dorosłego życia i rzadko liczyli się z ich wolą. Brygida właściwie się nie buntowała. Była przekonana, że obowiązek po- słuszeństwa ojcu pochodzi od Pana Boga. Młodzi małżonkowie po zaślubinach przenieśli się do Ulvasy, na południowy zachód od Sztokholmu. Przez wiele lat żyli w zgodzie i harmonii małżeńskiej. Mieli ośmioro dzieci: czterech synów i  cztery cór- ki, z których jedna – Katarzyna Szwedzka – została uznana przez Kościół za świętą. Kiedy Brygida nosiła w swym łonie ósme dziecko, jej mąż właśnie wydawał za mąż córkę Martę. Kan- dydat na małżonka nie podobał się Brygidzie. Uwa- żała, że jej córka nie zazna z nim szczęścia, gdyż jest to człowiek pozbawiony zasad i  moralności. Gdy rozpoczęła się uczta zaręczynowa, Brygida ukryła się w oratorium i płakała. Nagle poczuła gwałtow- ny ruch dziecięcia w łonie i w duszy usłyszała głos: „Ukochana moja matko, nie zabijaj mnie!”. Wówczas zdała sobie sprawę z  tego, że chcąc ratować jedną córkę, szkodzi niewinnemu dziecięciu. Otarła łzy z oczu i powiedziała: „Istoto ukochana, nie ja ci od- biorę życie, któreś otrzymała od Boga”. Ubrała się odświętnie i wyszła do gości. Niestety, nagle zaczęła rodzić. Pojawiły się komplikacje zagrażające życiu jej i maleństwa. Wtedy pojawiła się jaśniejąca postać 9 pięknej kobiety, która powiedziała: „Jestem Maryja. Przybywam tobie na pomoc”. Matka Boża pobłogo- sławiła rodzącą i  chwilę później na świat przyszła czwarta córka małżonków – Cecylia. Brygida szybko wróciła do zdrowia i za okazaną jej łaskę nieustannie dziękowała Maryi. Brygida była wspaniałym przykładem zarówno dla swojego męża, jak i dzieci. Często uczestniczyła w róż- nych akcjach charytatywnych, wspomagała biednych i  chorych. Rodzina modliła się codziennie. Rano, w południe i wieczorem małżonkowie gromadzili się wraz z dziećmi na odmawianiu Oficjum o Najświęt- szej Maryi Pannie i  czytali Pismo Święte. To wła- śnie na jej prośbę przetłumaczono Wulgatę na język szwedzki. Czynnie uczestniczyła też w  życiu sakra- mentalnym Kościoła. Sama podejmowała też praktyki pokutne – sypiała na ziemi i nosiła włosienicę. Porzuciła bogactwa Brygida, jako kobieta zamożna, w pewnym momen- cie zaczęła z przepychem urządzać zamek, w którym mieszkała jej rodzina. W izbie małżonków ustawiła przy kominku przepiękne, wygodne łoże przystrojo- ne kosztownymi materiałami. Gdy stała i podziwiała je, poczuła ogromne wewnętrzne boleści i usłyszała głos: „Na krzyżu moja głowa nie miała oparcia, ty 10 zaś przeciwnie – starasz się o odpoczynek i wygodę”. Słysząc te słowa, Brygida rozpłakała się, a w swoim sercu postanowiła pokutować jeszcze bardziej niż dotychczas. Małżeństwo wyzbyło się wszelkiego zbytku i poświęciło się życiu w ubóstwie. Małżonko- wie wstąpili również do Trzeciego Zakonu św. Fran- ciszka. Wiele zakonów doświadczyło ich hojności. W 1328 roku Ulf został pasowany na rycerza, a dwa lata później powołano go na członka Rady Królewskiej. Za namową Brygidy uczył się historii powszechnej i swo- jego kraju. W ten sposób chciał jak najlepiej przygoto- wać się do wypełniania powierzonych mu obowiązków. W dokumentach z tamtych czasów zachowały się infor- macje, że gdy pojawiała się trudna sprawa do rozwiąza- nia, prosił o pomoc właśnie swoją małżonkę. Dostrzega- jąc mądrość Brygidy, w 1335 roku król Magnus II, który poślubił Blankę z Namur, poprosił ją o wprowadzenie swej małżonki w  tajniki życia na dworze. To właśnie w pałacu króla zapoznawała się ona ze sprawami pań- stwowymi, a także doznała objawienia, w czasie którego Pan Jezus nakazał jej zbudować klasztor. Pielgrzymi Brygida porzuciła zamek. W 1339 roku odbyła piel- grzymkę do grobu św. Olafa, a jesienią 1341 roku, z  okazji srebrnego jubileuszu małżeństwa, wraz 11 z  mężem i  pobożnym orszakiem udała się z  piel- grzymką do Hiszpanii, do grobu św. Jakuba Aposto- ła w Santiago de Compostela. Po drodze pielgrzymi zatrzymywali się w różnych świętych miejscach. Kie- dy Brygida zatopiła się w modlitwie przy relikwiach św. Botwida Męczennika, oczyma duszy ujrzała go i usłyszała słowa: „Ja i inni święci wysłużyliśmy tobie łaskę widzenia i słyszenia rzeczy duchownych. Duch Święty rozpłomieni twą duszę”. W Santiago de Compostela Brygida błagała św. Jaku- ba, by rozbudził w chrześcijanach pragnienie odzy- skania grobu Pana Jezusa. Polecała mu swoje dzieci, radości i troski. Tam też jeden z zakonników miał niezwykłe widze- nie, które dotyczyło Brygidy. Schorowany cysters Svenug ujrzał nagle w  świetle dnia świętą kobietę uwieńczoną siedmioma koronami. W widzeniu nie- spodziewanie znikło słońce. Głos dochodzący jakby z nieba wyjaśnił, że słońce oznacza Magnusa – kró- la Szwecji, który zostanie pohańbiony i wzgardzony przez ludzi. „Korony, które jaśnieją na czole wielkiej ochmistrzyni pałacu, oznaczają siedem łask, których jej Bóg udzieli” –  mówił tajemniczy głos. Na po- twierdzenie tych słów cysters otrzymał zapewnienie, że wyzdrowieje i  wróci do klasztoru, gdzie będzie pełnił ważną funkcję. Kiedy widzenie zakończyło się, Svenug wyszedł ze świątyni, a po jego chorobie nie było śladu... 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemnica szczęścia i św. Brygida Szwedzka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: