Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00089 006313 22576160 na godz. na dobę w sumie
Tajniki Windows 8 - książka
Tajniki Windows 8 - książka
Autor: , Liczba stron: 632
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6662-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 8
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawdź możliwości systemu Windows 8!

Windows 8 na dobre zadomowił się już na naszych komputerach i urządzeniach mobilnych. Jego nowy interfejs budzi jednak wiele skrajnych emocji. Mechanizmy, które dla początkujących są niezwykle przyjazne i intuicyjne, doświadczonych użytkowników systemu Windows potrafią wprawić w zakłopotanie. Pewne jednak jest to, że najnowsza wersja systemu dyktuje trendy w projektowaniu intefejsu użytkownika na kolejne lata.

Dzięki tej książce jesteś w stanie błyskawicznie opanować nowości systemu Windows 8 - poznasz jego interfejs oraz umiejscowienie przydatnych narzędzi. Na samym początku dowiesz się, jak wybrać wersję systemu dopasowaną do Twoich potrzeb oraz jaki sprzęt musisz posiadać żeby w pełni wykorzystać potencjał tego systemu operacyjnego. W kolejnych rozdziałach poznasz aplikacje dostarczane wraz z systemem, które uprzyjemnią i ułatwią Twoje codzienne zadania. W tej książce znajdziesz również obszerne informacje na temat bezpieczeństwa systemu: kopie bezpieczeństwa, zarządzanie kontami i uprawnieniami i wiele innych. Książka ta jest kompletnym i unikalnym przewodnikiem po nowościach systemu Windows 8. Obowiązkowa lektura dla każdego użytkownika i dla wszystkich zastanawiających się nad zmianą systemu.

Sięgnij po tą książkę i:

Poznaj moc ukrytą pod maską Windows 8!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Windows 8 Secrets Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-6662-1 Copyright © 2012 by John Wiley and Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. Published by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2013 by Helion S.A. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher. Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Cover Image: © Chad Baker / Lifesize / Getty Images Cover Designer: Ryan Sneed Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/tajwi8 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorach .................................................................................................... 9 O redaktorze technicznym ........................................................................ 11 Podziękowania ........................................................................................... 13 Wprowadzenie ........................................................................................... 15 Rozdzia« 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu ................................................................................................ 31 Wybór edycji systemu Windows 8 .............................................................................. 32 Wybór komputera lub tabletu dla systemu Windows 8 ...................................... 41 Podsumowanie ................................................................................................................. 57 Rozdzia« 2. Instalowanie systemu Windows 8 i aktualizowanie do niego ............... 59 Czasy się zmieniają: jak zmodyfikowano instalator? ............................................ 61 Użycie instalatora internetowego systemu Windows 8 ...................................... 62 Instalacja zaawansowana: użycie tradycyjnego instalatora ............................... 81 Zakończono instalację: co teraz? ................................................................................. 85 Zaawansowane konfiguracje instalatora systemu Windows 8 ......................... 89 Podsumowanie ...............................................................................................................101 Rozdzia« 3. Metro: nowy interfejs użytkownika .......................................................103 Czasy się zmieniają: nowa powłoka systemu Windows ....................................105 Ekran blokowania: nowy sposób logowania ..............................................................108 Ekran startowy: nowy interfejs użytkownika dla nowoczesnych aplikacji ......110 Użycie ogólnosystemowych interfejsów użytkownika Metro .........................119 Podsumowanie ...............................................................................................................148 Rozdzia« 4. Nadal istnieje i ma się dobrze: pulpit systemu Windows .....................151 Co nowego w pulpicie systemu Windows? ...........................................................152 Spotkanie nowego ze starym: funkcje środowiska Metro dostępne również na pulpicie ................................................................................159 Zarządzanie plikami i folderami ................................................................................177 Zarządzanie klasycznymi aplikacjami systemu Windows .................................193 W stronę chmury: użycie aplikacji pulpitowej usługi SkyDrive .......................203 Podsumowanie ...............................................................................................................204 Poleć książkęKup książkę 6 ~ Spis treści Rozdzia« 5. Personalizacja systemu Windows 8 .......................................................205 Dostosowywanie środowiska Metro ........................................................................206 Dostosowywanie ustawień i ich synchronizowanie ...........................................225 Dostosowywanie pulpitu .............................................................................................228 Wskazówki i zabiegi dotyczące dostosowywania przez użytkowników zaawansowanych ........................................................................................................242 Podsumowanie ...............................................................................................................246 Rozdzia« 6. Sklep Windows: znajdowanie i pozyskiwanie aplikacji app oraz zarządzanie nimi .............................................................................247 Czym jest sklep z aplikacjami app i dlaczego jest wymagany przez system Windows 8? ........................................................................................248 Pierwsza zasada serwisu Sklep Windows: obowiązują w nim reguły ...........251 Wyświetlanie serwisu Sklep Windows .....................................................................255 Korzystanie z serwisu Sklep Windows .....................................................................256 Konfigurowanie kont i preferencji ............................................................................282 Podsumowanie ...............................................................................................................284 Rozdzia« 7. Przeglądanie witryn internetowych za pomocą programu Internet Explorer 10 ................................................................................287 Dwie przeglądarki z jednym mechanizmem: Internet Explorer 10 ...............288 Internet Explorer 10 dla środowiska Metro ...........................................................291 Użycie pulpitowej wersji programu Internet Explorer 10 .................................317 Konfigurowanie pulpitowej wersji programu Internet Explorer 10 ..............319 Tam, gdzie spotykają się wersja pulpitowa i wersja dla środowiska Metro, ale nie... ..............................................................................321 Program Internet Explorer 10 i wybór domyślnej przeglądarki ......................322 Podsumowanie ...............................................................................................................324 Rozdzia« 8. Korzystanie z aplikacji systemu Windows 8 wspomagających pracę ...........................................................................327 Uwaga dotycząca biurowych aplikacji app dla systemu Windows i używanego konta Microsoft ..................................................................................328 Kontakty ............................................................................................................................330 Poczta .................................................................................................................................343 Kalendarz ...........................................................................................................................355 Wiadomości ......................................................................................................................366 SkyDrive .............................................................................................................................373 Czytnik ................................................................................................................................379 Aplikacje app usług wyszukiwarki Bing ..................................................................381 Pakiet Microsoft Office trafia do systemu Windows (tak jakby) ......................389 Podsumowanie ...............................................................................................................392 Poleć książkęKup książkę Rozdzia« 9. Relaks przy aplikacji Zdjęcia i aplikacjach rozrywkowych ..................393 Spis treści ~ 7 Uwaga dotycząca aplikacji rozrywkowych systemu Windows 8 i konta Microsoft ..........................................................................................................395 Używanie zdjęć ...............................................................................................................396 Kupowanie i odtwarzanie muzyki oraz zarządzanie nią ....................................417 Kupowanie filmów i programów telewizyjnych, odtwarzanie ich oraz zarządzanie nimi ................................................................................................434 Podsumowanie ...............................................................................................................444 Rozdzia« 10. Gry na konsolę Xbox w systemie Windows 8 ........................................447 Gry i środowisko Metro ................................................................................................448 Znajdowanie i pozyskiwanie gier dla systemu Windows 8 ..............................454 Znajdowanie i uzyskiwanie gier pulpitowych ......................................................457 Usługa Xbox LIVE i system Windows 8 ....................................................................458 Podsumowanie ...............................................................................................................478 Rozdzia« 11. Magazynowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie ..........479 Podstawy magazynowania: dziś system NTFS, a jutro ReFS ............................480 Miejsca do magazynowania .......................................................................................482 Historia plików .................................................................................................................502 Użycie narzędzi odzyskiwania systemu Windows 8 ...........................................509 Uzyskiwanie dostępu do kopii zapasowej obrazu systemu i funkcji odzyskiwania za pomocą narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows .......................................................................................................520 Brakująca rzecz: kopia zapasowa w chmurze .......................................................521 Podsumowanie ...............................................................................................................524 Rozdzia« 12. Konta i zabezpieczenia ...........................................................................527 Konta użytkowników .....................................................................................................528 Zabezpieczenia i system Windows 8: dbanie o bezpieczeństwo komputera ................................................................................548 Podsumowanie ...............................................................................................................560 Rozdzia« 13. Sieci i połączenia ......................................................................................561 Co było stare, teraz znów jest nowe .........................................................................562 Nawiązywanie połączenia z sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi oraz zarządzanie nimi .......................................................564 Nawiązywanie połączenia z komórkowymi sieciami danych ..........................569 Udostępnianie plików, nośników i drukarek w domu przy użyciu grupy domowej ...........................................................................................................579 Podsumowanie ...............................................................................................................584 Poleć książkęKup książkę 8 ~ Spis treści Rozdzia« 14. System Windows 8 dla biznesu ..............................................................585 Dołączanie do domeny i zasady grupy ...................................................................586 Szyfrowanie dysków ......................................................................................................591 Wirtualizacja .....................................................................................................................598 Funkcje obecne tylko w systemie Windows 8 Enterprise .................................611 System Windows RT w biznesie: tablety na każdą okazję ................................613 Podsumowanie ...............................................................................................................615 Dodatek Skróty klawiaturowe z klawiszem logo systemu Windows .................617 Skorowidz .................................................................................................619 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu W TYM ROZDZIALE: f Róĝne edycje systemu Windows 8 f Róĝnice miÚdzy poszczególnymi wersjami systemu Windows 8 f Wybór odpowiedniej wersji systemu Windows 8 f Róĝnice miÚdzy komputerami z procesorami Intel i urzÈdzeniami z procesorami ARM f Wybór typu komputera f Nowe godne uwagi moĝliwoĂci sprzÚtowe systemu Windows 8 UŠycie systemu Windows 8 oznacza podj¦cie od razu wielu decyzji. Na szcz¦łcie, firma Microsoft uproĂciïa liniÚ produktu, dziÚki czemu zasadniczo dostÚpne sÈ tylko dwie detaliczne wersje systemu Windows 8, które pod uwagÚ muszÈ braÊ osoby zamierzajÈce przeprowadziÊ do niego aktualizacjÚ. Istnieje teĝ trzecia wersja o nazwie Windows RT, która bÚdzie sprzedawana wyïÈcznie z nowymi komputerami i urzÈdzeniami wyposaĝonymi w procesory ARM. Jednak wybór wersji systemu Windows to zaledwie poczÈtek procesu podejmowania decyzji. Dodatkowo naleĝy wybraÊ spoĂród róĝnych typów komputerów, obejmujÈcych nie tylko niezïomne, tradycyjne komputery PC i laptopy, ale równieĝ nowe, uniwersalne urzÈdzenia z najnowszymi technologiami, takie jak Ultrabooki, tablety i hybrydowe komputery PC. WĂród tych róĝnych klas urzÈdzeñ znajdujÈ siÚ przeróĝne, nowe rozwiÈzania sprzÚtowe, które w poïÈczeniu z systemem Windows 8 zapewniajÈ najlepszy komfort obsïugi. OczywiĂcie, osiÈgniÚcie tego bÚdzie wymagaïo najpierw przyswojenia odrobiny wiedzy. WïaĂnie temu poĂwiÚcono 1. rozdziaï. Poleć książkęKup książkę 32 ~ Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu WYBÓR EDYCJI SYSTEMU WINDOWS 8 W ciÈgu ostatniej dekady firma Microsoft sama wywoïaïa kontrowersje. I wcale nie chodzi tu o kwestie antymonopolowe, które teĝ dawaïy siÚ we znaki gigantowi branĝy oprogramowania przez sporÈ czÚĂÊ minionych 10 lat. Odwoïujemy siÚ do upodobania firmy Microsoft, by powodowaÊ u uĝytkowników poczucie zagubienia wynikajÈce ze zbyt duĝej liczby edycji. Oznacza to, ĝe zamiast udostÚpniaÊ produkty o nazwie Windows i Office, Microsoft tworzy wiele edycji tych produktów, z których kaĝda oferuje okreĂlony, arbitralnie wybrany zestaw moĝliwoĂci i funkcji, a ponadto — oczywiĂcie — róĝne ceny. Decyzja o dywersyfikacji linii produktów nie zostaïa podjÚta przez firmÚ Microsoft w jednÈ noc i nie wynikaïa z ĝadnych pozytywnych aspektów. Firma posiïkowaïa siÚ badaniami, które pokazaïy, ĝe uĝytkownicy zwykle sÈ skïonni wydaÊ wiÚkszÈ kwotÚ na pozornie najbardziej rozbudowanÈ wersjÚ produktu. Wyniki badañ sugerowaïy, ĝe im wiÚcej dostÚpnych wersji, tym lepiej. Aby zrozumieÊ, jak plan dywersyfikacji systemu Windows szybko wymknÈï siÚ spod kontroli, warto rozwaĝyÊ jego wariant z czasu, gdy w 2001 roku pojawiï siÚ system Windows XP. PoczÈtkowo byïa to najprostsza linia produktów. Produkt Windows XP Home Edition byï przeznaczony do zastosowañ domowych, a edycja Professional Edition systemu Windows XP byïa skierowana do firm, ale równieĝ osób, które potrzebowaïy dostÚpu do kaĝdej moĝliwej funkcji. Z caïÈ pewnoĂciÈ badania byïy opïacalne. Nawet zwykli uĝytkownicy preferowali droĝszÈ edycjÚ XP Professional i ponosili dodatkowe koszty zwiÈzane z przystosowaniem komputera do tej wersji systemu operacyjnego. Póěniej firma Microsoft „poszïa za ciosem”. Najpierw poszerzyïa liniÚ produktów XP o dodatkowe edycje, które wypeïniaïy okreĂlone nisze. Dotyczy to edycji XP Tablet PC Edition (dla komputerów tabletów) i Media Center Edition (dla tzw. komputerowych centrów multimedialnych), które przeznaczone byïy do zastosowañ domowych. Póěniej firma zaoferowaïa wersjÚ 64-bitowÈ XP Professional x64, a takĝe wersjÚ dla rynków wschodzÈcych o nazwie XP Starter Edition. Pojawiïy siÚ edycje N dla rynku europejskiego oraz wersje K dla rynku koreañskiego, które zostaïy wymuszone przez dziaïania antymonopolowe. Ponadto zaoferowano wersjÚ Itanium dla zaawansowanej w tamtym czasie 64-bitowej platformy Intela (obecnie nie jest juĝ oferowana). Gdy w 2006 roku do sprzedaĝy wprowadzono system Windows Vista, trudne byïo okreĂlenie rzeczywistej liczby dostÚpnych edycji tego systemu, poniewaĝ wiÚkszoĂÊ z nich oferowano równieĝ jako osobne wersje 32- i 64-bitowe (x64). Po zliczeniu wszystkich okazaïo siÚ, ĝe byïo ich prawie 20! Poleć książkęKup książkę Wybór edycji systemu Windows 8 ~ 33 OferujÈc róĝne edycje, firma Microsoft nie tylko powodowaïa, ĝe klienci czuli siÚ zagubieni, ale teĝ zwiÚkszaïa liczbÚ moĝliwych sposobów kupowania produktów. DostÚpne byïy nie do koñca detaliczne wersje oprogramowania nazywane wersjami OEM, które z technicznego punktu widzenia miaïy byÊ sprzedawane tylko producentom komputerów, ale byïy powszechnie dostÚpne w internecie. Pojawiïa siÚ teĝ nowa opcja o nazwie Windows Anytime Upgrade, która pozwalaïa na przeprowadzenie natychmiastowej aktualizacji z jednej wersji systemu Windows Vista do drugiej. System Windows 7 pojawiï siÚ w 2009 roku ze nieznacznie uproszczonÈ liniÈ produktów. W tamtym czasie 32- i 64-bitowe (x64) wersje kaĝdej edycji zawsze byïy — na szczÚĂcie — oferowane razem. ChoÊ dostÚpnych byïo prawie tyle samo podstawowych wersji produktu, co w przypadku systemu Vista, wybór byï znacznie prostszy. Sprowadzaïo siÚ to do tego, ĝe wiÚkszoĂÊ tanich netbooków byïa wyposaĝona w uproszczonÈ wersjÚ systemu Windows 7 o nazwie Starter Edition (w tej wersji zrezygnowano z rynków wschodzÈcych). Komputery do zastosowañ domowych zawieraïy zwykle edycjÚ Windows 7 Home Premium, a komputery dla firm zazwyczaj oferowaïy edycjÚ Windows 7 Professional. Aby mieÊ dostÚp do wszystkich moĝliwych funkcji, konieczne byïo nabycie edycji Windows 7 Ultimate. Jednak w rzeczywistoĂci wiÚkszoĂÊ osób musiaïa po prostu wybraÊ miÚdzy edycjami Windows 7 Home Premium i Professional. Nie byïo to takie trudne, jak mogïoby siÚ wydawaÊ. Wraz z pojawieniem siÚ systemu Windows 8 wreszcie nastÈpiï powrót do korzeni. ChoÊ nadal w przypadku tego systemu oferowanych jest wiele edycji produktu, liczba opcji wyboru jest mniejsza, a ponadto znacznie ïatwiej sobie moĝna z tym poradziÊ. Wprowadzenie do edycji systemu Windows 8 W systemie Windows 8 firma Microsoft oferuje tylko trzy podstawowe edycje produktu. Zdecydowanie siÚ na jednÈ z nich jest jednak ïatwiejsze, niĝ miaïo to miejsce od 2001 roku. Dwie spoĂród trzech edycji, noszÈce nazwy Windows 8 i Windows 8 Pro, dziaïajÈ na tradycyjnych komputerach bazujÈcych na tej samej architekturze procesorów x86/x64 Intela lub zgodnych z nimi, które przez dekady stanowiïy szkielet naszych komputerów. Trzecia edycja, o nazwie Windows RT, jest udostÚpniana wyïÈcznie z nowymi komputerami i tabletami opartymi na architekturze procesorów ARM. Ź Nieoficjalnie, wersja podstawowa systemu Windows 8 w rzeczywistoķci nosi nazwö Windows 8 Core. Ta nazwa mówi bardzo duŘo, a ponadto — naszym zdaniem — okreķla to, jak firma Microsoft powinna jâ promowaä. Poleć książkęKup książkę 34 ~ Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu Gdy pominiemy bazowÈ architekturÚ, edycje Windows 8 i Windows RT sÈ w pewnym stopniu porównywalne. W ich przypadku wystÚpuje kilka kluczowych róĝnic, które w skrócie zostanÈ przedstawione. Oznacza to, ĝe zestawy funkcji sÈ bardzo podobne. Edycja Windows 8 Pro zawiera nadzbiór funkcji podstawowej wersji systemu Windows 8, oferuje kaĝdÈ bez wyjÈtku jego funkcjÚ, a dodatkowo kilka unikalnych moĝliwoĂci. MówiÈc ogólnie, edycja Windows 8 jest przeznaczona dla rynku konsumenckiego, tak jak to byïo w przypadku edycji Windows XP Home, a edycja Windows 8 Pro, podobnie do edycji XP Professional, jest kierowana do firm i entuzjastów dodatkowych funkcji. Sprawia to, ĝe wybór produktu jest w pewnym stopniu ïatwiejszy, przy zaïoĝeniu, ĝe zrozumiaïe sÈ róĝnice miÚdzy komputerami bazujÈcymi na procesorach Intel i urzÈdzeniami opartymi na procesorach ARM. Aby uïatwiÊ rozróĝnianie tych platform, urzÈdzenia z procesorami Intel okreĂlamy mianem komputerów PC, a urzÈdzenia z procesorami ARM identyfikujemy po prostu jako urzÈdzenia. Trzeba jednak przyznaÊ, ĝe róĝnice miÚdzy nimi stajÈ siÚ subtelne. A zatem na poczÈtek naleĝy wybraÊ komputer lub urzÈdzenie. W przypadku aktualizacji lub instalowania systemu Windows 8 od podstaw na istniejÈcym komputerze naleĝy wybraÊ miÚdzy edycjami Windows 8 i Windows 8 Pro. Jest to prosta sprawa. JeĂli kupowany jest nowy komputer, oznacza to równieĝ zwykle wybieranie miÚdzy tymi dwoma wersjami systemu. Jeĝeli jednak kupujemy nowy tablet, konieczne bÚdzie wybranie spoĂród wszystkich trzech edycji: Windows 8, Windows 8 Pro i Windows RT. Wybór bÚdzie ograniczony przez typ urzÈdzenia. Niektóre modele bÚdÈ dostÚpne tylko z ukïadem zgodnym z procesorami Intel (moĝna wybraÊ Windows 8 albo Windows 8 Pro), a niektóre bÚdÈ wyposaĝone wyïÈcznie w ukïad ARM (w tym przypadku jedyna opcja to edycja Windows RT). ChoÊ dalej w tym rozdziale omówimy niektóre róĝnice, ogólnie chodzi o to, ĝe Windows RT to nowy, niesprawdzony produkt. Dziaïa tylko na platformach opartych na architekturze ARM umoĝliwiajÈcej produkowanie cieñszych i lĝejszych tabletów przypominajÈcych urzÈdzenia iPad, które majÈ baterie o dïuĝszej ĝywotnoĂci niĝ produkty zgodne z ukïadami Intel (w tym przypadku nie powiedziano jeszcze ostatniego zdania). W pewnym stopniu edycjÚ Windows RT moĝna porównaÊ z podstawowÈ wersjÈ systemu Windows 8, ale brakuje w niej bardzo waĝnej funkcji, czyli zgodnoĂci z wszystkimi istniejÈcymi aplikacjami lub narzÚdziami dla systemu Windows. Poza tym Windows RT jest pozbawiony dwóch interesujÈcych i potencjalnie przydatnych funkcji. Mowa o aplikacji Windows Media Player i funkcji Miejsca do magazynowania. Z kolei sam Windows RT oferuje kilka unikalnych funkcji: szyfrowanie sprzÚtowe, a takĝe darmowe, doïÈczone wersje programów Poleć książkęKup książkę Wybór edycji systemu Windows 8 ~ 35 firmy Microsoft, takie jak Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Aplikacje te bazujÈ na pakiecie Office 2013 i, podobnie do systemu Windows RT, sÈ udostÚpniane jako marka RT (np. Word RT). WspomnieliĂmy, ĝe pojawiïy siÚ trzy gïówne edycje systemu Windows 8. Jak siÚ okazuje, istniejÈ teĝ inne. Microsoft sprzedaje wersjÚ o nazwie Windows 8 Starter wyïÈcznie na rynkach wschodzÈcych. Edycja Windows 8 Enterprise jest udostÚpniana tylko klientom korporacyjnym Microsoftu, którzy biorÈ udziaï w programie licencji zbiorczej o nazwie Software Assurance. Ta wersja systemu Windows 8 okazuje siÚ caïkiem interesujÈca, poniewaĝ oferuje kilka dodatkowych i przydatnych funkcji, które obecnie sÈ dostÚpne w edycjach Windows 8 lub Windows 8 Pro. Poniewaĝ jednak edycji Enterprise nie moĝna uzyskaÊ normalnÈ drogÈ, jest to coĂ, na czym nie bÚdziemy siÚ tutaj zbytnio koncentrowaÊ. Aby zatem podjÈÊ wïaĂciwÈ decyzjÚ, konieczne bÚdzie zrozumienie poszczególnych róĝnic miÚdzy kaĝdÈ gïównÈ wersjÈ systemu Windows 8. Ponadto niezbÚdne bÚdzie zaznajomienie siÚ z zaletami i wadami róĝnych funkcji sprzÚtowych obecnych w komputerach z procesorami Intel oraz urzÈdzeniach opartych na ukïadach ARM. Najpierw omówimy róĝnice dotyczÈce oprogramowania. Róĝnice miÚdzy edycjami systemu ChoÊ istniejÈ róĝne sposoby prezentowania tego rodzaju informacji, wedïug nas komfort zapewniajÈ tabele logicznie podzielone wedïug kategorii. W tabelach od 1.1 do 1.10 pokazano, jak gïówne edycje systemu prezentujÈ siÚ w poszczególnych kategoriach. TABELA 1.1. Możliwości sprzętowe FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT Maksymalna liczba procesorów 1 Maksymalna ilość pamięci RAM 4 GB (x86), 16 GB (x64) 2 4 GB (x86), 64 GB (x64) 2 4 GB TABELA 1.2. Możliwości aktualizacji FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT Tak Aktualizacje z edycji Windows 7 Starter, Home Basic i Home Premium Aktualizacje z edycji Windows 7 Professional i Ultimate Tak Tak Poleć książkęKup książkę 36 ~ Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu TABELA 1.3. Funkcje środowiska Metro* FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT Ekran startowy, powiększanie semantyczne, kafelki dynamiczne Sklep Windows Poczta Kalendarz Wiadomości Zdjęcia SkyDrive Czytnik Xbox Music Xbox Video Xbox Companion Xbox Games Aparat Bing Mapy Bing Wiadomości Bing Sport Bing Podróże Bing Pogoda Bing Internet Explorer 10 dla środowiska Metro Przyciąganie Ekran dotykowy i klawiatura obsługiwana kciukami Funkcja Odtwarzaj na Obsługa Exchange ActiveSync (EAS) Funkcje komórkowych połączeń szerokopasmowych Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak * Należy zauważyć, że niektóre aplikacje app mogą nie być domyślnie instalowane, lecz pobierane z serwisu Sklep Windows. Poleć książkęKup książkę Wybór edycji systemu Windows 8 ~ 37 TABELA 1.4. Funkcje pulpitowe FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT Pulpit systemu Windows z opcjami dostosowywania Możliwość instalacji oprogramowania dla pulpitu systemu Windows Eksplorator plików Windows Defender Windows SmartScreen Internet Explorer 10 dla pulpitu Menedżer zadań Programy Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote Windows Media Player Dostępność oprogramowania Windows Media Center jako osobnego, płatnego dodatku (obejmuje koder MPEG-2 i funkcje odtwarzania dysków DVD) Gest wstrząsania Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak TABELA 1.5. Funkcje nośników cyfrowych FUNKCJA Koder Dolby Digital Dekoder AAC Dekoder H.264 WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak TABELA 1.6. Funkcje magazynowania i obsługi plików FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT Miejsca do magazynowania Historia plików Instalowanie plików ISO i VHD Obsługa woluminów dynamicznych Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Poleć książkęKup książkę 38 ~ Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu TABELA 1.7. Funkcje zabezpieczeń i kont FUNKCJA Konto Microsoft Hasło obrazkowe PIN Bezpieczny rozruch Szyfrowanie sprzętowe Bezpieczeństwo rodzinne WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak TABELA 1.8. Funkcje niezawodności FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT Szybkie resetowanie ustawień Wstrzymanie przy zachowaniu połączenia Tak Tak Tak Tak Tak Tak TABELA 1.9. Funkcje użytkownika zaawansowanego FUNKCJA WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT Pakiety językowe Lepsza obsługa wielu monitorów Tak Tak Tak Tak Tak Tak TABELA 1.10. Funkcje biznesowe FUNKCJA BitLocker i BitLocker To Go Rozruch z dysku VHD Funkcja Hyper-V dla klienta Dołączanie do domeny Encrypting File System (EFS) Zasady grupy Pulpit zdalny (host) Pulpit zdalny (klient) Klient VPN Pliki w trybie bez połączenia WINDOWS 8 WINDOWS 8 PRO WINDOWS RT Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Wybór miÚdzy edycjami Windows 8 i Windows 8 Pro Gdy dysponujemy informacjami zawartymi we wczeĂniejszych tabelach, wybór miÚdzy edycjami Windows 8 i Windows 8 Pro powinien byÊ stosunkowo prosty. Wystarczy zastanowiÊ siÚ, czy bÚdÈ potrzebne jakiekolwiek funkcje dostÚpne wyïÈcznie w wersji Pro. JeĂli tak, naleĝy nabyÊ edycjÚ Windows 8 Pro. Poleć książkęKup książkę Wybór edycji systemu Windows 8 ~ 39 f Aktualizacje z wersji Windows 7 Professional i Ultimate. JeĂli ma byÊ przeprowadzona bezpoĂrednia aktualizacja na istniejÈcym komputerze, na którym aktualnie zainstalowany jest system Windows 7 w wersji Professional lub Ultimate, konieczne bÚdzie nabycie edycji Windows 8 Pro. f Funkcje BitLocker i BitLocker To Go. Funkcje zapewniajÈ szyfrowanie caïej zawartoĂci odpowiednio dysków staïych i przenoĂnych; oferujÈ ochronÚ danych nawet wtedy, gdy dysk zostanie wyjÚty z komputera i uĝyty w innym miejscu. f Funkcja Hyper-V dla klienta. To serwerowe rozwiÈzanie wirtualizacji Microsoftu po raz pierwszy jest dostÚpne dla klientów Windows; zapewnia bogatÈ w moĝliwoĂci platformÚ opartÈ na funkcji hypervisor, która sïuĝy do tworzenia maszyn wirtualnych oraz zarzÈdzania nimi. f Rozruch z dysku VHD. Ta nowa moĝliwoĂÊ pozwala utworzyÊ wirtualny dysk twardy lub dysk VHD w funkcji Hyper-V dla klienta, a nastÚpnie przeprowadziÊ rozruch komputera przy uĝyciu takiego pliku dysku, a nie dysku fizycznego. f DoïÈczenie do domeny. JeĂli w przypadku systemu Windows 8 wymagane jest zarejestrowanie siÚ w domenie usïugi Active Directory, konieczna bÚdzie edycja Windows 8 Pro (lub Enterprise). f Encrypting File System. ChoÊ z powodu funkcji BitLocker i BitLocker To Go funkcja EFS straciïa na znaczeniu w systemie Windows 8, to jednak zapewnia metodÚ szyfrowania poszczególnych dysków, folderów, a nawet plików. Funkcja EFS chroni je przed zewnÚtrznym dostÚpem w przypadku wyjÚcia dysku z komputera. f Zasady grupy. Oparta na tych zasadach technologia zarzÈdzania firmy Microsoft wymaga domeny usïugi Active Directory, a tym samym edycji Windows 8 Pro. f Pulpit zdalny (host). ChoÊ w dowolnym komputerze lub urzÈdzeniu z systemem Windows 8 moĝna uĝywaÊ klienta pulpitu zdalnego do uzyskiwania zdalnego dostÚpu do innych komputerów lub serwerów, takÈ sesjÚ moĝe obsïugiwaÊ wyïÈcznie system Windows 8 Pro, umoĝliwiajÈc uĝytkownikowi lub innym osobom zdalny dostÚp do wïasnego komputera. Odwo«anie Wszystkie wcześniej wymienione funkcje omówione zostały w rozdziale 14. f Windows Media Center. Za niewielkÈ opïatÈ uĝytkownicy systemu Windows 8 Pro mogÈ nabyÊ oprogramowanie Windows Media Center, które byïo doïÈczane do bardziej rozbudowanych wersji systemu Windows. Poleć książkęKup książkę 40 ~ Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu Funkcja ta jest niedostÚpna w systemie Windows 8 (a takĝe w systemie Windows RT). Oprogramowanie Windows Media Center nie byïo aktualizowane od czasu pojawienia siÚ systemu Windows 7. I to by byïo na tyle. W ostatniej dekadzie wybieranie spoĂród edycji systemu Windows nigdy nie byïo takie proste. Czym wyróĝnia siÚ edycja Windows 8 Enterprise? Windows 8 Enterprise to nadzbiór moĝliwoĂci oferowanych przez edycjÚ Windows 8 Pro. Oznacza to, ĝe edycja Enterprise uwzglÚdnia wszystkie funkcje i moĝliwoĂci edycji Pro, a ponadto oferuje kilka wïasnych unikalnych i nowych funkcji. Oto one. f Windows To Go. Jest to bardzo interesujÈca funkcja, która umoĝliwia zainstalowanie systemu Windows 8 na okreĂlonych kartach pamiÚci USB o duĝej wydajnoĂci, zapewniajÈc Ărodowisko Windows o duĝym stopniu przenoĂnoĂci, które moĝe obejmowaÊ wszystkie dane osobiste uĝytkownika, ustawienia oraz zainstalowane aplikacje w stylu Metro i aplikacje pulpitowe. f Wdraĝanie aplikacji w stylu Metro. Korporacje mogÈ pominÈÊ standardowe wymaganie okreĂlajÈce, ĝe wszystkie aplikacje w stylu Metro muszÈ byÊ przechowywane, pobierane i instalowane z wykorzystaniem serwisu Sklep Windows. Taka moĝliwoĂÊ, okreĂlana mianem ïadowania zewnÚtrznego, umoĝliwia firmom bezpieczne wdraĝanie aplikacji w stylu Metro w obrÚbie wïasnych Ărodowisk. f Funkcja DirectAccess. BÚdÈca nowoczesnÈ alternatywÈ dla wirtualnych sieci prywatnych VPN (Virtual Private Network), funkcja DirectAccess umoĝliwia uĝytkownikom zdalnym uzyskiwanie ciÈgïego dostÚpu do zasobów sieci korporacyjnej i unikanie problemów typowych dla rozwiÈzañ VPN. f Funkcja BranchCache. Przeznaczona dla korporacji z oddziaïami w wielu odlegïych miejscach funkcja BranchCache pozwala na buforowanie plików, witryn internetowych oraz innej treĂci w komputerach uĝytkowników i serwerach w biurach oddziaïów. DziÚki temu takie dane nie sÈ powielane i pobierane w kosztownej sieci rozlegïej WAN (Wide Area Network) przez róĝnych uĝytkowników znajdujÈcych siÚ w tej samej lokalizacji. f Funkcja AppLocker. Funkcja zapewnia moĝliwoĂci kontrolowania za pomocÈ biaïej i czarnej listy tego, do jakich plików i aplikacji bÚdÈ mogli uzyskaÊ dostÚp uĝytkownicy lub grupy. f Ulepszenia infrastruktury VDI. Edycja Windows 8 Enterprise zawiera równieĝ ulepszenia infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure), która oferuje Poleć książkęKup książkę Wybór komputera lub tabletu dla systemu Windows 8 ~ 41 metodÚ wirtualizacji instalacji klientów Windows w zaawansowanym centrum danych i dostarczania ich do klientów „cienkich” w Ărodowisku o wysokim stopniu zarzÈdzania. WYBÓR KOMPUTERA LUB TABLETU DLA SYSTEMU WINDOWS 8 ChoÊ zestaw dostÚpnych komputerów i tabletów zgodnych z systemem Windows 8 ciÈgle siÚ zmienia, podczas wybierania sprzÚtu pod uwagÚ naleĝy wziÈÊ dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, konieczny bÚdzie wybór spoĂród urzÈdzeñ opartych na nowej architekturze ARM oraz bardziej tradycyjnej platformie zgodnej z procesorami Intel. Po drugie, poniewaĝ Windows 8 oferuje tak wiele nowych moĝliwoĂci sprzÚtowych, naleĝy siÚ z nimi zaznajomiÊ, a takĝe okreĂliÊ, czy dostÚpnoĂÊ jakiejkolwiek z nich w danym komputerze lub urzÈdzeniu wpïynie jakoĂ na proces podejmowania decyzji. Jak w przypadku dowolnej decyzji dotyczÈcej zakupu, moĝe siÚ okazaÊ, ĝe naleĝy pójĂÊ na kompromis. JeĂli przykïadowo uznano, ĝe po prostu konieczna jest zgodnoĂÊ wstecz zapewniana przez komputer z procesorem Intel, ale póěniej stwierdzono, ĝe urzÈdzenia z ukïadami ARM zapewniajÈ zdecydowanie dïuĝszÈ ĝywotnoĂÊ baterii, koniecznie trzeba siÚ na coĂ zdecydowaÊ. Te elementy nie mogÈ byÊ porównywane punkt po punkcie. Poza tym nie zaproponujemy ĝadnego uogólnienia, które bÚdzie pomocne. Oznacza to, ĝe ostatecznie uĝytkownik musi zdecydowaÊ, jakie funkcje lub moĝliwoĂci sÈ dla niego waĝniejsze. Niemniej jednak moĝemy przynajmniej przeprowadziÊ poniĝszÈ analizÚ. Porównanie procesorów ARM i Intel Drogi Czytelniku, jeĂli jesteĂ jednym z 1,3 miliarda aktywnych uĝytkowników systemu Windows (takÈ liczbÚ podawano w czasie, gdy pisaliĂmy tÚ ksiÈĝkÚ), korzystasz z komputera z procesorem Intel lub zgodnym z nim, który tajemniczo opisywany jest za pomocÈ terminu: ukïad x86/x64. Bez zbytniego wgïÚbiania siÚ w historiÚ tej nomenklatury, naleĝy wspomnieÊ, ĝe jej poczÈtki siÚgajÈ czasów, gdy pojawiï siÚ oryginalny komputer IBM PC zawierajÈcy procesor Intel, czyli poczÈtkowÈ pozycjÚ w tzw. rodzinie mikroprocesorów x86 (nowsze wersje obejmujÈ procesory 80386 lub 386, 486 i Pentium, który pierwotnie byï oznaczony jako 586). MówiÈc wprost, moniker x86 opisuje dwie rzeczy: zgodnoĂÊ z procesorami Intel (poniewaĝ procesory sÈ wytwarzane przez Poleć książkęKup książkę 42 ~ Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu firmÚ Intel oraz róĝnych producentów wzorujÈcych siÚ na niej) oraz zestaw instrukcji 32-bitowych (oznacza to m.in., ĝe takie ukïady zwykle adresujÈ pamiÚÊ RAM o maksymalnej wielkoĂci wynoszÈcej 4 GB). Z kolei ukïad x64 to 64-bitowy wariant ukïadów z rodziny x86. MówiÈc wprost, x64 to ukïad x86 na „sterydach”. Ukïad x64 jest na 100 zgodny z oprogramowaniem x86, w tym z systemem Windows i jego aplikacjami. Jednakĝe ukïad ten zapewnia obsïugÚ zadziwiajÈcej iloĂci pamiÚci RAM wynoszÈcej aĝ 256 TB (zgadza siÚ, chodzi o terabajty). W pewnym stopniu ĝenujÈce byïo to (dla firmy Intel), ĝe ukïad x64 zostaï zaprojektowany przez jej konkurenta, czyli firmÚ AMD. Gdy jednak ukïad ten zostaï zaakceptowany przez Microsoft do uĝycia wraz z systemem Windows, firma Intel równieĝ musiaïa doïÈczyÊ do rywalizacji. A zatem, gdy mowa jest o ukïadach x86/x64, mamy na myĂli procesory, które zapewniajÈ moc obliczeniowÈ wszystkim komputerom wyprodukowanym do koñca 2012 roku. SÈ to tradycyjne 32- lub 64-bitowe mikroprocesory i ukïady wspomagajÈce zgodne z procesorami Intel. Uwaga Jeśli kupiony komputer zawierał już zainstalowany system Windows 7, prawdopodobnie korzysta z 64-bitowego układu x64. Wiele takich komputerów wyposażonych jest w pamięć RAM o pojemności 6 GB, a nawet 8 GB, ponieważ jedną z największych zalet tych układów, w porównaniu ze starszymi układami x86, jest to, że zapewniają obsługę dodatkowej pamięci. Na rysunku 1.1 pokazano procesor Intel Core i7, najnowszy w dïugiej serii ukïadów x86/x64. WiÚkszoĂÊ osób z grubsza zdaje sobie sprawÚ z tego, ĝe ukïady zgodne z procesorami Intel stanowiÈ „serce” komputerów. Jednakĝe w systemie Windows 8 wszystko naprawdÚ ulega zmianie. PoczÈwszy od tego systemu, moĝliwe jest kupowanie komputerów i tabletów opartych na konkurencyjnym i niezgodnym ukïadzie o nazwie ARM (Advanced RISC Machine). RYSUNEK 1.1. Nowoczesny mikroprocesor Intel zawiera spadek wielu dekad ARM to zupeïnie inny twór. Po pierwsze, ĝadna firma nie produkuje ukïadów ARM. Platforma ARM jest kontrolowana przez firmÚ ARM Holdings, która innym firmom udziela licencji na technologiÚ wykorzystywanÈ w ukïadach. A zatem, w przeciwieñstwie do firm Intel i AMD, firma ARM Holdings nie produkuje wïasnych ukïadów. Firmy wytwarzajÈce ukïady ARM (np. NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments) mogÈ bez ograniczeñ wprowadzaÊ wïasne zmiany w projekcie technologii. Oznacza to, ĝe choÊ zasadniczo ukïady ARM sÈ ze sobÈ zgodne, nie sÈ kompatybilne w taki sposób, jak to jest w przypadku projektów x86/x64 opracowywanych przez firmy Intel i AMD. Poleć książkęKup książkę Wybór komputera lub tabletu dla systemu Windows 8 ~ 43 Ukïady ARM to projekty 32-bitowe, a nie 64-bitowe. DziaïajÈ jednak znacznie efektywniej od ukïadów x86/x64. Oznacza to, ĝe zuĝywajÈ mniej energii, dziÚki czemu urzÈdzenia standardowo zapewniajÈ znakomitÈ ĝywotnoĂÊ baterii, zwïaszcza w porównaniu z tradycyjnymi komputerami PC. Ukïady ARM sÈ tak efektywne, ĝe mogÈ byÊ uĝywane w maïych urzÈdzeniach, takich jak telefony. Okazuje siÚ, ĝe na ukïadach ARM oparte sÈ telefony z systemem Windows Phone. Typowy ukïad ARM przedstawiono na rysunku 1.2. Ź Systemy ARM, bödâce 32-bitowymi projektami, mogâ korzystaä maksymalnie z 4 GB pamiöci RAM. Choä nie stanowi to problemu dla wiökszoķci uŘytkowników, moŘe byä ograniczeniem dla uŘytkowników zaawansowanych. Decyzja firmy Microsoft o przeniesieniu systemu Windows na architekturÚ ARM wynikaïa gïównie z jednego powodu: firmie zaleĝaïo na tym, aby jej flagowy produkt dobrze dziaïaï na cienkich i lekkich tabletach oraz innych urzÈdzeniach. ChoÊ ukïady zgodne z procesorami Intel zapewniajÈ znakomitÈ wydajnoĂÊ i dïugÈ ĝywotnoĂÊ baterii w wielu typach urzÈdzeñ, tylko ukïady ARM pozwalajÈ im konkurowaÊ pod kaĝdym wzglÚdem z urzÈdzeniami tak cienkimi i lekkimi oraz energooszczÚdnymi jak iPad. Na rysunku 1.3 pokazano reprezentatywny tablet z ukïadem ARM. RYSUNEK 1.2. Układy ARM są zintegrowane z czymś, co nosi nazwę systemu w układzie (SoC) OczywiĂcie, wersja systemu Windows 8 dla ukïadów ARM oznacza pójĂcie na kompromis. Ukïady ARM nie sÈ zgodne z ukïadami Intel, dlatego naprawdÚ spory zestaw aplikacji dla systemu Windows, które sÈ dostÚpne w komputerach PC, nie bÚdzie dziaïaÊ na urzÈdzeniach z systemem Windows i ukïadem ARM. Ź Mamy tutaj na myķli starsze aplikacje pulpitowe. Wiökszoķä aplikacji w stylu Metro bödzie dziaĞaä identycznie na komputerach i urzâdzeniach wyposaŘonych zarówno w ukĞady ARM, jak i procesory Intel. RYSUNEK 1.3. Tablety oparte na układach ARM będą zwykle cieńsze i lżejsze, a ponadto będą oferować większą żywotność baterii niż projekty bazujące na układach Intel Poleć książkęKup książkę 44 ~ Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu Podobnie nie jest moĝliwa aktualizacja do systemu Windows RT systemu Windows 7 dziaïajÈcego na tradycyjnym komputerze. Windows RT jest dostÚpny wyïÈcznie w nowych komputerach i urzÈdzeniach bazujÈcych na zgodnym ukïadzie ARM. Z powodu róĝnic dotyczÈcych platform z ukïadem ARM dostÚpne w sprzedaĝy urzÈdzenia z systemem Windows RT pod wzglÚdem wewnÚtrznej budowy róĝniÈ siÚ od siebie nieznacznie. Ponadto firma Microsoft i jej partnerzy w zasadzie sÈ zmuszeni do indywidualnego dostosowywania systemu operacyjnego i aplikacji dla kaĝdego urzÈdzenia. Z tego powodu urzÈdzenia z systemem Windows RT sÈ sprzedawane niemal jak sprzÚt domowy, w którym wystÚpuje Ăcisïa integracja sprzÚtu z oprogramowaniem. Jak wczeĂniej wspominaliĂmy, niektóre funkcje systemu Windows 8 sÈ po prostu niedostÚpne w systemie Windows RT. Dotyczy to poszczególnych aplikacji, takich jak Windows Media Player i Windows Media Center, a takĝe funkcji niskopoziomowych (np. Miejsca magazynowania i BitLocker). Drugie z podanych ograniczeñ system Windows RT eliminuje jednak przy uĝyciu wïasnej, unikalnej, w peïni sprzÚtowej funkcji szyfrowania. A zatem co wybraÊ? Pod wieloma wzglÚdami decyzja bÚdzie podyktowana wymaganiami. UrzÈdzenie z systemem Windows RT, takie jak tablet, generalnie bÚdzie zapewniaÊ lepszÈ ĝywotnoĂÊ baterii niĝ odpowiadajÈce mu urzÈdzenie z procesorem Intel. Poza tym pierwsze z wymienionych urzÈdzeñ bÚdzie cieñsze i lĝejsze. Oba typy urzÈdzeñ mogÈ zostaÊ zamienione w „prawdziwe komputery PC” za pomocÈ stacji dokujÈcej oraz podïÈczonej klawiatury, myszy, wyĂwietlacza i innych peryferiów. Oba rodzaje urzÈdzeñ umoĝliwiajÈ uruchomienie niemal wszystkich aplikacji w stylu Metro, ale tylko urzÈdzenie z procesorem Intel bÚdzie w stanie obsïugiwaÊ starsze oprogramowanie zaprojektowane dla systemu Windows. ByÊ moĝe najlepszym sposobem podjÚcia decyzji, z punktu widzenia wielkoĂci i architektury urzÈdzeñ, bÚdzie zadanie sobie kilku prostych pytañ, spoĂród których poczÈtkowe bÚdÈ miaïy na celu stwierdzenie, czy ostatecznie moĝna wykluczyÊ parÚ ukïad ARM-system Windows RT. Czy przeprowadzana jest aktualizacja z systemu Windows 7? JeĂli tak, nie moĝna po prostu wybraÊ systemu Windows RT. Konieczne bÚdzie wykonanie aktualizacji do systemów Windows 8 lub Windows 8 Pro (zaleĝnie od tego, jaka obecnie uĝywana jest wersja systemu Windows 7). Poleć książkęKup książkę Wybór komputera lub tabletu dla systemu Windows 8 ~ 45 Czy wymagana jest zgodnoĂÊ ze starszymi aplikacjami pulpitowymi innych producentów, takimi jak Photoshop? JeĂli tak, zwyczajnie nie moĝna wybraÊ systemu Windows RT. NiezbÚdny bÚdzie wybór spoĂród wielu komputerów i urzÈdzeñ z systemem Windows 8 oraz ukïadem zgodnym z procesorami Intel. Czy w zwiÈzku z wykonywanÈ pracÈ niezbÚdne jest logowanie w domenie opartej na usïudze Active Directory? JeĂli tak, nie moĝna po prostu wybraÊ systemu Windows RT. Konieczny bÚdzie wybór spoĂród wielu komputerów z systemem Windows 8 oraz ukïadem zgodnym z procesorami Intel. Czy wymagane jest oprogramowanie Windows Media Center, a byÊ moĝe salonowe rozwiÈzanie oferujÈce cyfrowÈ nagrywarkÚ wideo? JeĂli tak, nie moĝna wybraÊ systemu Windows RT. NiezbÚdny bÚdzie wybór spoĂród wielu komputerów z systemem Windows 8 oraz ukïadem zgodnym z procesorami Intel. W rzeczywistoĂci konieczny bÚdzie system Windows 8 Pro. SÈ to cztery najpowaĝniejsze kwestie eliminujÈce uĝycie systemu Windows RT. JeĂli nadal moĝliwe jest zastosowanie urzÈdzenia z systemem Windows RT, niestety, wybór bÚdzie siÚ wiÈzaï siÚ z mnóstwem mniej oczywistych rzeczy. Wynika to stÈd, ĝe naprawdÚ trudno stwierdziÊ, czy naleĝy wybraÊ ukïad Intel (system Windows 8), czy ukïad ARM (Windows RT). Rozwaĝmy nastÚpujÈcÈ problematycznÈ kwestiÚ. ZdecydowaliĂmy siÚ na tablet z systemem Windows RT, poniewaĝ jest wyjÈtkowo cienki i lekki, a ponadto dziaïa wiele dni bez ïadowania baterii (trochÚ fantazjujemy, ale zachÚcamy do tego samego). A zatem wykonaliĂmy zakup, a nastÚpnie poznaliĂmy wiele ciekawych i przydatnych aplikacji w stylu Metro, co daïo sporo satysfakcji. Tablet moĝna podïÈczyÊ do stacji dokujÈcej, aby skorzystaÊ z duĝego wyĂwietlacza szerokoekranowego, klawiatury zewnÚtrznej i myszy znajdujÈcych siÚ w domowym biurze. Wszystko jest na dobrej drodze. Jednak póěniej otrzymujemy z pracy zaïÈcznik zawierajÈcy plik w typie nieobsïugiwanym przez ĝadnÈ aplikacjÚ w stylu Metro (byÊ moĝe plik programu Adobe Photoshop lub dokument aplikacji WordPerfect). JeĂli uĝywany byïby tradycyjny komputer z systemem Windows 8, byïoby moĝliwe zainstalowanie oprogramowania umoĝliwiajÈcego otwarcie takiego pliku. Jednakĝe w systemie Windows RT wpadamy w puïapkÚ do momentu pojawienia siÚ alternatywnej aplikacji w stylu Metro. Poleć książkęKup książkę 46 ~ Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu WymieniÊ moĝna setki podobnych sytuacji, w których bolesny moĝe okazaÊ siÚ brak prawdziwej zgodnoĂci z systemem Windows: alternatywne przeglÈdarki, dodatki dla przeglÈdarek, gry itp. ReguïÈ jest, ĝe decyzja czÚsto bÚdzie sprowadzaïa siÚ do okreĂlenia bardzo ogólnej róĝnicy miÚdzy Ărodowiskiem Metro, które bÚdzie podstawowym interfejsem na urzÈdzeniach z systemem Windows RT, a pulpitem systemu Windows, który bÚdzie znacznie bardziej przydatny i bogatszy w moĝliwoĂci w komputerach opartych na procesorach Intel (i z pewnoĂciÈ bÚdzie to teĝ podstawowy interfejs, szczególnie dla uĝytkowników tradycyjnych laptopów i komputerów). Róĝnica ta polega na tym, ĝe Ărodowisko Metro (przewaĝnie) przeznaczone jest do korzystania z treĂci, a pulpit (najczÚĂciej) do wykonywania pracy. Aby przeglÈdnÈÊ witryny internetowe, sprawdziÊ wpisy w serwisie Facebook, wykonaÊ proste operacje zwiÈzane z pocztÈ elektronicznÈ, posïuchaÊ muzyki lub obejrzeÊ film, a takĝe podjÈÊ inne dziaïania polegajÈce na korzystaniu z treĂci, naleĝy posïuĝyÊ siÚ Ărodowiskiem Metro. Jeĝeli wszystko to lub prawie wszystko jest wykonywane na wïasnym komputerze lub urzÈdzeniu, urzÈdzenie z systemem Windows RT i ukïadem ARM powinno byÊ idealne. NiezbÚdne jest urzÈdzenie, a nie komputer. JeĂli jednak konieczne jest wykonanie konkretnej pracy twórczej (regularne tworzenie dokumentów w edytorze tekstu, edytowanie arkuszy kalkulacyjnych lub tworzenie prezentacji), trzeba siÚgnÈÊ po komputer z systemem Windows 8 wyposaĝony w ukïad zgodny z procesorami Intel. NiezbÚdny jest komputer, a nie urzÈdzenie. Zamieszanie wprowadzajÈ niewyraěne linie podziaïu miÚdzy tymi dwoma typami produktów. Oznacza to, ĝe dostÚpne sÈ tablety zgodne z procesorami Intel, a takĝe laptopy oparte na ukïadach ARM. Zaadaptowanie platformy ARM daje uĝytkownikom systemu Windows wybór. Jednakĝe powoduje teĝ nowe niejasnoĂci. Skoro juĝ o tym mowa, zaprezentujmy typy urzÈdzeñ. Wybór typu komputera lub urzÈdzenia Z kilkoma wyjÈtkami dotychczas Ăwiat komputerów byï zïoĝony z dwóch gïównych typów urzÈdzeñ, czyli zasïuĝonych komputerów biurkowych i laptopów. OczywiĂcie, pojawiïy siÚ wyjÈtki, takie jak kiepsko sprzedajÈce siÚ komputery tablety, które na poczÈtku obecnego dziesiÚciolecia zaistniaïy na rynku tylko przez chwilÚ, a takĝe szybko wycofane z produkcji tanie netbooki itp. Jednakĝe przez ponad 20 ostatnich lat naprawdÚ do wyboru mieliĂmy tylko dwie opcje — komputery biurkowe i laptopy. Wraz z pojawieniem siÚ systemu Windows 8 sytuacja ulegïa zmianie. W dziale komputerów stacjonarnych coraz wiÚkszÈ popularnoĂÊ zdobywajÈ uniwersalne Poleć książkęKup książkę Wybór komputera lub tabletu dla systemu Windows 8 ~ 47 komputery wzorowane na komputerach iMac firmy Apple, które odniosïy sukces. Te wszechstronne komputery pod wzglÚdem sprzedaĝy deklasujÈ tradycyjne komputery PC z osobno podïÈczanymi monitorami. Jednakĝe ogólnie komputery przenoĂne cieszÈ siÚ znacznie wiÚkszym powodzeniem niĝ jakiekolwiek komputery biurkowe. Po pojawieniu siÚ systemu Windows 8 (oraz RT) szacunkowo 80 sprzedawanych nowych komputerów stanowiÊ bÚdÈ przenoĂne komputery i urzÈdzenia. Oprócz tradycyjnych laptopów oraz cienkich i lekkich urzÈdzeñ Ultrabook, w sprzedaĝy znajdujÈ siÚ interesujÈce, nowe hybrydowe komputery PC, czyli laptopy, w których ekran moĝe zostaÊ odwrócony w celu przeksztaïcenia urzÈdzenia w tablet, a takĝe urzÈdzenia tabletowe przypominajÈce urzÈdzenie iPad firmy Apple. Poniĝej omówiono w skrócie typy urzÈdzeñ i komputerów, które warto rozwaĝyÊ. KOMPUTER BIURKOWY BĘDĄCY STACJĄ ROBOCZĄ Dla osób preferujÈcych lub wymagajÈcych maksymalnych moĝliwoĂci rozszerzania producenci komputerów w dalszym ciÈgu oferujÈ tradycyjne komputery biurkowe, które zwykle majÈ postaÊ wysokiej obudowy zawierajÈcej elementy komputera (mylnie opisywane przez niektóre osoby jako procesor). Osobno do komputera podïÈczane sÈ wyĂwietlacz, klawiatura, mysz oraz inne zewnÚtrzne peryferia, w tym gïoĂniki, mikrofon z kamerÈ internetowÈ, napÚdy zewnÚtrzne itp. ChoÊ zaletÈ komputera biurkowego jest róĝnorodnoĂÊ, podstawowÈ korzyĂciÈ, jakÈ zapewnia, sÈ moĝliwoĂci rozszerzania. WewnÈtrz obudowy komputera moĝna zainstalowaÊ m.in. wiele wewnÚtrznych dysków twardych, a takĝe zewnÚtrzne karty rozszerzajÈce USB, kartÚ do przechwytywania wideo oraz kartÚ wideo. Komputery biurkowe majÈ zwykle wiÚcej portów, a zwïaszcza róĝne interfejsy USB, a ponadto z ïatwoĂciÈ mogÈ byÊ rozszerzane w celu zastosowania dodatkowych urzÈdzeñ. Komputery biurkowe bÚdÈ nadal wybierane przez wszelkiego rodzaju uĝytkowników zaawansowanych, a takĝe przez osoby majÈce naprawdÚ duĝe wymagania, w tym projektantów grafiki, projektantów korzystajÈcych z oprogramowania CAD, zagorzaïych graczy itp. ChoÊ niektóre komputery biurkowe sÈ okreĂlane mianem stacji roboczych, taka nazwa szybko traci przychylnoĂÊ. Komputery PC bazujÈce na procesorach klasy serwerowej mogÈ byÊ uwaĝane za stacje robocze. Na rysunku 1.4 pokazano typowy komputer biurkowy. RYSUNEK 1.4. Tradycyjne komputery PC są mniej popularne niż 10 lat temu, ale nadal są rozwijane Poleć książkęKup książkę 48 ~ Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu Zdecydowana wiÚkszoĂÊ tradycyjnych komputerów biurkowych to komputery zgodne z procesorami Intel, a nie z ukïadami ARM. WyjÈtkiem sÈ bardzo maïe komputery PC, które sÈ dostÚpne z obydwoma typami procesorów. WSZYSTKO W JEDNYM DziÚki komputerom iMac firmy Apple odrodziï siÚ rynek komputerów typu „wszystko w jednym”, czyli specjalnej odmiany komputerów biurkowych, w których prawie wszystkie komponenty, w tym procesor, inne wewnÚtrzne ukïady, wyĂwietlacz, gïoĂniki, mikrofon, kamera internetowa oraz porty znajdujÈ siÚ w jednej obudowie (przewaĝnie cienkiej i atrakcyjnej wizualnie). Poza obudowÈ jest tylko klawiatura i mysz, a takĝe — oczywiĂcie — wszystkie dodatkowe zewnÚtrzne peryferia. Komputery typu „wszystko w jednym”, takie jak pokazany na rysunku 1.5, to przewaĝnie bardzo atrakcyjnie prezentujÈce siÚ produkty, cechujÈce siÚ eleganckim i nowoczesnym wyglÈdem. Co prawda, dostÚpne sÈ komputery typu „wszystko w jednym” zarówno z ukïadami ARM, jak i z ukïadami zgodnymi z procesorami Intel, jednak wiÚkszoĂÊ produktów jest wyposaĝona w te drugie. LAPTOP I PRZENOŚNA STACJA ROBOCZA Poczciwy laptop przetrwaï chwilowÈ falÚ popularnoĂci konkurencyjnych i tanich urzÈdzeñ typu netbook. Jednak po znikniÚciu z rynku tych komputerów, przypominajÈcych z wyglÈdu zabawki, pojawiïa siÚ nowa, bardziej idealna opcja w postaci urzÈdzeñ Ultrabook, czyli cienkich i lekkich laptopów, które generalnie kosztujÈ mniej niĝ 3000 zï, a czÚĂciej ich cena jest duĝo mniejsza. W efekcie tradycyjne laptopy znalazïy siÚ w nieciekawej sytuacji (rysunek 1.6). DoĂÊ powiedzieÊ, ĝe — oczywiĂcie — laptopy nadal bÚdÈ dostÚpne w sprzedaĝy, a niektóre zaawansowane modele mogÈ byÊ uwaĝane za przenoĂne stacje robocze. Jednakĝe Ultrabook opisany w dalszej czÚĂci rozdziaïu prawie na pewno zdominuje ten segment rynku w czasie istnienia systemu Windows 8. WiÚkszoĂÊ laptopów i wszystkie przenoĂne stacje robocze to rozwiÈzania z ukïadami Intel, ale moĝna równieĝ znaleěÊ laptopy z systemem Windows RT oparte na ukïadach ARM. RYSUNEK 1.5. Komputery typu „wszystko w jednym” zawierają komponenty laptopa, ale oferują wyświetlacz o znacznie większej powierzchni RYSUNEK 1.6. Tradycyjne laptopy są wypierane z rynku, ale nadal będą powszechne w biznesie Poleć książkęKup książkę Wybór komputera lub tabletu dla systemu Windows 8 ~ 49 NETBOOK ChoÊ netbooki (rysunek 1.7) cieszyïy siÚ sporÈ popularnoĂciÈ, gdy w 2009 roku system Windows 7 miaï swojÈ premierÚ, od tego czasu ta tania alternatywa laptopa straciïa na znaczeniu. Wprawdzie system Windows 8 z pewnoĂciÈ moĝe dziaïaÊ raczej dobrze w oparciu o tanie komponenty obecne w takich urzÈdzeniach (procesor klasy Atom 1 GHz oraz pamiÚÊ RAM o wielkoĂci 2 GB), obecna wersja systemu Windows nie jest aĝ tak dostosowana do netbooków. Problemem jest wyĂwietlacz. WiÚkszoĂÊ netbooków jest wyposaĝona w ekrany o rozdzielczoĂci 1024u600, która jest odpowiednia dla pulpitu systemu Windows, lecz nie speïnia minimum wynoszÈcego 1024u768 (a takĝe zalecanej rozdzielczoĂci 1366u768), które jest wymagane dla Ărodowiska Metro. Oznacza to, ĝe jeĂli system Windows 8 zostanie zainstalowany na komputerze klasy netbook i podejmie siÚ próbÚ uruchomienia dowolnej aplikacji w stylu Metro (nawet aplikacji Sklep), pojawi siÚ peïnoekranowy komunikat o bïÚdzie. Po prostu aplikacja nie zadziaïa. RYSUNEK 1.7. Netbooki nie umożliwiają uruchamiania aplikacji w stylu Metro Ź Jak siö okazuje, istnieje rozwiâzanie tego problemu, które ma zwiâzek z personalizowaniem. Omówiono je w rozdziale 5. Nie sÈ dostÚpne netbooki z systemem Windows RT. Pojawiïy siÚ takie urzÈdzenia, jednak znikïy. ULTRABOOKI Dla wiÚkszoĂci osób zrozumiaïe jest podstawowe przeznaczenie laptopa. Jest to przenoĂny komputer w postaci zamkniÚtej obudowy, w którym w celu uïatwienia transportu pokrywa moĝe byÊ zamykana nad klawiaturÈ. Ultrabook to po prostu nowoczesna odmiana laptopa, której jednak dotyczy kilka reguï. Po pierwsze, Ultrabooki sÈ znacznie cieñsze i lĝejsze od tradycyjnych laptopów, a tym samym znacznie ïatwiejsze do przenoszenia. Po drugie, Ultrabooki zawierajÈ najnowsze procesory i inne ukïady Intela, które zaprojektowano pod kÈtem zapewnienia odpowiedniej wydajnoĂci i znakomitej ĝywotnoĂci baterii. Po trzecie, Ultrabooki muszÈ oferowaÊ co najmniej piÚÊ godzin pracy baterii, co jest przyzwoitym wynikiem, choÊ wiÚkszoĂÊ takich urzÈdzeñ zapewnia dïuĝszy czas. Ponadto Ultrabooki muszÈ udostÚpniaÊ poïÈczenia oparte na standardzie USB 3.0 (wiÚcej na ten temat piszemy dalej w tym rozdziale). Poleć książkęKup książkę 50 ~ Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu Na rysunku 1.8 przedstawiono typowy Ultrabook. Jest jeszcze jedno nieoficjalne wymaganie dotyczÈce Ultrabooków, byÊ moĝe najlepsze spoĂród wszystkich. Te urzÈdzenia zwykle kosztujÈ mniej niĝ 3000 zï, a wiele z nich ma cenÚ zbliĝonÈ do 2000 zï (z kolei niektóre zaawansowane Ultrabooki kosztujÈ prawie tyle, co tanie laptopy Mac — prawie). Skoro mowa o komputerach Mac, projekt RYSUNEK 1.8. Piękno i inteligencja: Ultrabook może się tym wszystkim pochwalić Ultrabooka bez wÈtpienia bazuje na serii MacBook Air firmy Apple, która okreĂliïa trend. Nie jest zaskoczeniem to, ĝe wiele Ultrabooków pierwszej generacji, które pojawiïy siÚ w roku poprzedzajÈcym premierÚ systemu Windows 8, prezentowaïo siÚ zdecydowanie gorzej od komputerów firmy Apple, choÊ kosztowaïo setki zïotych mniej. W kolejnych latach moĝna oczekiwaÊ pojawienia siÚ bardziej innowacyjnych i unikalnych projektów, poniewaĝ producenci komputerów coraz lepiej poznajÈ tego typu urzÈdzenia. Ultrabooki sÈ dostÚpne w wariantach z ukïadami zgodnymi z procesorami Intel oraz z ukïadami ARM, ale pierwsze z wymienionych sÈ zdecydowanie powszechniejsze. TABLET LUB KOMPUTER TYPU SLATE Zakïadamy, ĝe wiÚkszoĂÊ widziaïa urzÈdzenie iPad. Gdy weěmiemy pod uwagÚ jego popularnoĂÊ, nie powinno byÊ zaskoczeniem to, ĝe firma Microsoft oraz jej partnerzy produkujÈcy komputery spieszyli siÚ w celu stworzenia zarówno systemu operacyjnego Windows 8/RT, jak i bogatej gamy wielodotykowych urzÈdzeñ tabletowych, które naruszyïyby rynkowÈ pozycjÚ urzÈdzenia iPad. W tabletach opartych na systemie Windows 8/RT pozytywnÈ rzeczÈ jest róĝnorodnoĂÊ. Do wyboru mamy kilka urzÈdzeñ zarówno z ukïadami Intel, jak i ukïadami ARM. Ponadto dostÚpne sÈ w róĝnych wielkoĂciach z ekranami o minimalnej przekÈtnej wynoszÈcej 17 cm. Na rysunku 1.9 pokazano standardowy tablet typu slate. Tablety nie sÈ teĝ ograniczone obudowÈ. Wiele z nich moĝna zadokowaÊ i z ïatwoĂciÈ rozszerzyÊ za pomocÈ wyĂwietlacza, klawiatury, myszy oraz innych peryferiów. W efekcie stajÈ siÚ w peïni funkcjonalnymi komputerami PC. W tym wariancie zastosowania tablet moĝe dziaïaÊ bardziej jak urzÈdzenie iPad (poza domem), które obsïugiwane jest wyïÈcznie z wykorzystaniem metody Poleć książkęKup książkę Wybór komputera lub tabletu dla systemu Windows 8 ~ 51 wielodotykowej. Jednak po powrocie do domu lub do miejsca pracy i zadokowaniu urzÈdzenia uzyskuje siÚ prawdziwy komputer PC (rysunek 1.10). RYSUNEK 1.9. Wygląd urządzenia iPad, lecz możliwości komputera PC RYSUNEK 1.10. Po podłączeniu klawiatury i myszy zadokowany tablet może działać jak komputer biurkowy Rynek tabletów jest naprawdÚ równo podzielony miÚdzy rozwiÈzania wyposaĝone w ukïady ARM i ukïady Intel. DostÚpnych jest wiele modeli obu typów. Tablet to ten typ komputera, w którym produkty z ukïadami ARM ostatecznie mogÈ poïoĝyÊ kres dominacji procesorów Intel. Okazuje siÚ, ĝe firma Microsoft mocno stawia na ten segment rynku i wprowadza do sprzedaĝy wïasny tablet z systemem Windows RT o nazwie Surface, a takĝe tablet z systemem Windows 8 o nazwie Surface Pro. Oba urzÈdzenia wyglÈdajÈ niemal identycznie i przypominajÈ pokazane na rysunku 1.11. Jednakĝe wersja tabletu z procesorem Intel oferuje wiÚkszÈ wydajnoĂÊ, a ponadto jest trochÚ grubsza i ciÚĝsza. HYBRYDOWY KOMPUTER PC Ultrabooki to — oczywiĂcie — ogromny postÚp, w porównaniu z tradycyjnymi laptopami, ale w okreĂlonych sytuacjach trochÚ tracÈ w zestawieniu z tabletami. Przykïadowo Ultrabooki nie sÈ tak spersonalizowane jak tablety, a ponadto Poleć książkęKup książkę 52 ~ Rozdział 1. Wybór wersji systemu Windows 8, komputerów i urządzeń oraz sprzętu nie zapewniajÈ ïatwej obsïugi w typowych sytuacjach (np. podczas leĝenia w ïóĝku). Na szczÚĂcie, producenci komputerów wyprodukowali zestaw urzÈdzeñ hybrydowych, które wypeïniajÈ lukÚ, oferujÈc najlepsze cechy obu serii produktów. Najprostszy z takich hybrydowych komputerów pojawiï siÚ na poczÈtku obecnego dziesiÚciolecia, gdy firma Microsoft zaznaczyïa swojÈ obecnoĂÊ w segmencie rynku zwiÈzanym z komputerami tabletami. Tego typu urzÈdzenie nazywane odwracalnym laptopem (convertible laptop) to w zasadzie laptop lub Ultrabook, w którym wyĂwietlacz jest na staïe zamontowany do elementu obrotowego. Oznacza to, ĝe takie urzÈdzenie moĝe peïniÊ rolÚ zwykïego laptopa lub Ultrabooka. Po obróceniu ekranu i zablokowaniu go nad klawiaturÈ w efekcie powstawaïo coĂ, co przypominaïo grubsze urzÈdzenie tabletowe. RYSUNEK 1.11. Tablet Microsoft Surface RT Odwracalny laptop, podobny do pokazanego na rysunku 1.12, jest idealny dla osób, które zwykle wymagajÈ w peïni funkcjonalnego laptopa, ale sporadycznie lubiÈ korzystaÊ z urzÈdzenia w trybie tabletu. Hybrydowe komputery typu slate to zasadniczo tablety umoĝliwiajÈce zastosowanie przyczepianej podstawy na klawiaturÚ, która czasem poniĝej zawiera dodatkowÈ bateriÚ w celu zapewnienia lepszego czasu dziaïania bez zasilania. Takie rozwiÈzanie wïaĂciwie jest przeciwieñstwem zastosowania odwracalnego laptopa. Hybrydowe komputery typu slate najbardziej przydadzÈ siÚ osobom, które przede wszystkim bÚdÈ uĝywaÊ ich w trybie tabletu, ale czasem teĝ bÚdÈ zmuszone trochÚ popisaÊ. W sprzedaĝy dostÚpne sÈ wszelkiego rodzaju hybrydowe komputery PC wyposaĝone zarówno w procesory Intel, jak i ukïady ARM. RYSUNEK 1.12. Laptop hybrydowy umożliwia użycie go jako laptopa lub tabletu MoĝliwoĂci sprzÚtowe godne uwagi Po stwierdzeniu, czy warto pozostaÊ przy komputerze z procesorem Intel, czy zamieniÊ go na urzÈdzenie oparte na ukïadzie ARM, a ponadto po wybraniu wymaganej wersji systemu Windows oraz typu komputera lub urzÈdzenia Poleć książkęKup książkę Wybór komputera lub tabletu dla systemu Windows 8 ~ 53 speïniajÈcego oczekiwania, naleĝy zajÈÊ siÚ jeszcze jednÈ kwestiÈ. Dotyczy ona nowych moĝliwoĂci sprzÚtowych, z których nie wszystkie bÚdÈ dostÚpne w przypadku okreĂlonych komputerów lub urzÈdzeñ. Wraz z nowÈ wersjÈ systemu Windows firma Microsoft — oczywiĂcie — obsïuguje szerszÈ gamÚ urzÈdzeñ i peryferiów. Jednak dostÚpnoĂÊ systemu Windows 8 oraz nowych opcji mobilnych zapewnianych przez tablety, Ultrabooki i urzÈdzenia hybrydowe dramatycznie zwiÚkszyïa moĝliwoĂci. Wiele tych moĝliwoĂci zostaïo bezpoĂrednio zwiÈzanych z
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajniki Windows 8
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: