Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 004714 20272446 na godz. na dobę w sumie
Teoria Względności – Kulisy - ebook/pdf
Teoria Względności – Kulisy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 134
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3825-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Teoria Względności – Kulisy” jest zapisem wykładu wygłoszonego przeze mnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Teoria Względności k a i s O w e i n g b Z i Kulisy 09 Zbigniew Osiak (Tekst) TEORIA WZGLĘDҭOŚCI Kulisy Małgorzata Osiak (Ilustracje) © Copyright by Zbigniew Osiak (text) and Małgorzata Osiak (illustrations) Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora tekstu i autorki ilustracji. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3825-2 e-mail: zbigniew.osiak@live.com Wstęp 05 W 2011 i 2012 wygłosiłem dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim cykl wykładów: 01. Teoria Względności – Podstawy 02. Teoria Względności – Wyniki 03. Teoria Względności – Testy 04. Teoria Względności – Zastosowania 05. Teoria Względności – Problemy 06. Teoria Względności – Błędne Interpretacje 07. Teoria Względności – Prekursorzy 08. Teoria Względności – Twórcy 09. Teoria Względności – Kulisy 10. Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna 11. Teoria Względności – Czarne Dziury 12. Teoria Względności – Fale Grawitacyjne 13. Teoria Względności – Antygrawitacja 14. Teoria Względności – Kalendarium Wstęp 06 Zapis tych wykładów zostanie zamieszczony w postaci eBooków na Platformie Dystrybucji Cyfrowej Virtualo. Szczegółowe informacje dotyczące sygnalizowanych tam zagadnień zainteresowani Czytelnicy znajdą w innych moich eBookach: Z. Osiak: Szczególna Teoria Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Ogólna Teoria Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Antygrawitacja. Virtualo 2012. Z. Osiak: Giganci Teorii Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Energia w Szczególnej Teorii Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Energy in Special Relativity. Virtualo 2011. Z. Osiak: Encyklopedia Fizyki. Virtualo 2012. Wykład 9 TEORIA WZGLĘDҭOŚCI Kulisy dr Zbigniew Osiak Portrety wykonała Małgorzata Osiak Plan wykładu 08 •Niefortunna nazwa 10 •Dlaczego Einstein nie był kobietą? 12 •Giganci teorii względności 14 •Kto odkrył transformacje Lorentza? 22 •Einstein a Poincaré 26 •Einstein a Hilbert 27 •Einstein a de Sitter 29 •Einstein a Kaluza 30 •Einstein a Friedman 31 •Pechowcy 33 •Szczęściarze 42 •Stchórzyli 43 •Nie dane im było 46 •Wielcy fizycy nie czytają prac kolegów 47 •Określenia, które zrobiły karierę 52 •Pierwsza wojna światowa a wymiana informacji naukowych 59 Plan wykładu 09 •Żart Gamowa 60 •Czy teoria względności jest trudna? 62 •Żył 106 lat 63 •Noblista nazista 64 •Polscy relatywiści 65 •Relatywiści związani z Wrocławiem 81 •Relatywistki 96 •Tradycje rodzinne 107 •Kto jest uważany za następcę Einsteina? 116 •Stephen William Hawking 117 •Edward Witten 126 ҭiefortunna nazwa 10 •Teoria względności powinna mieć inną nazwę ze względu na badane w jej ramach zagadnienia. •Powinna nazywać się teorią inwariantów i kowariantów (niezmienników i współzmienników). •Szczególna teoria względności bada niezmienniki i współzmienniki w układach inercjalnych w nieobecności pola grawitacyjnego. •Ogólna teoria względności bada niezmienniki i współzmienniki w dowolnych układach odniesienia w obecności pola grawitacyjnego. ҭiefortunna nazwa 11 •Planck nazwał (1906) teorię Einsteina [zasadą względności] teorią względności. •Nazwa niemiecka: [das] Prinzip der Relativität. •Synge proponował, aby nazywać teorię względności teorią rozchodzenia się sygnałów. Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947) •M. Planck: Das Prinzip der Relativität und die Grundgleichungen der Mechanik. Verhandlungen der Deutschen physikalischen Gesellschaft 4 (1906) 136-141. Zasada względności i podstawowe równania mechaniki. •J. L. Synge: Talking about relativity. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1970. Istnieje polski przekład: •J. L. Synge: Porozmawiajmy o teorii względności. PWN, Warszawa 1974. [Biblioteka Problemów, tom 190] John Lighton Synge (1897-1995) Dlaczego Einstein nie był kobietą? 12 •Odpowiedź na to pytanie stanie się jasna, gdy prześledzimy przebieg kariery naukowej Amalii Emmy Noether – rówieśnicy Einsteina. Albert Einstein (1879-1955) genialny fizyk-teoretyk Amalie Emmy Noether (1882-1935) niemiecka matematyczka •1900 - Ukończył politechnikę w Zurychu. •1905 - Doktoryzował się na Uniwersytecie w Zurychu. •1913 - Został członkiem Pruskiej Akademii Nauk. •1921 - Otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego. •1933 - Wyemigrował do Ameryki. •1900/02 - Studiowała bez matrykulacji matematykę w Erlangen. •1903 - Studiowała bez matrykulacji matematykę w Getyndze. •1904 - Uzyskała pozwolenie na matrykulację na Uniwersytecie w Erlangen. •1907 - Doktoryzowała się na Uniwersytecie w Erlangen. • - Pracowała jako wolontariuszka w Instytucie Matematyki Uniwersytetu w Erlangen. •1915 - Pracowała jako wolontariuszka w Instytucie Matematyki Uniwersytetu w Getyndze. •1919 - Habilitowała się w Getyndze. •1922 - Otrzymała tytuł nieoficjalnego profesora nadzwyczajnego w Getyndze, umożliwiający jej prowadzenie wykładów. •1928/29 - Wykładała w Moskwie. •1930 - W semestrze letnim wykładała we Frankfurcie. •1933 - Wyemigrowała do Ameryki. Albert Einstein (1879-1955) Amalie Emmy Noether (1882-1935) Dlaczego Einstein nie był kobietą? 13 •W 1904 przyznano kobietom prawo do studiowania na uniwersytetach. •W 1919 przyznano kobietom prawo do habilitacji. Giganci teorii względności 14 Georg Friedrich Bernhard Rieman Elwin Bruno Christoffel Gregorio Ricci-Curbastro (1826-1866) (1829-1900) (1853-1925) Tulio Levi-Civita (1873-1941) Marcell Grossmann (1878-1936) Albert Abraham Michelson Baron Roland von Eötvös Hendrik Antoon Lorentz (1852-1931) (1848-1919) (1853-1928) Giganci teorii względności 15 Albert Einstein (1879-1955) (Jules) Henri Poincaré (1854-1912) Hermann Minkowski (1864-1909) David Hilbert (1862-1943) Sir Arthur Stanley Eddington (1882-1944) Willem de Sitter (1872-1934) Carl Schwarzschild (1873-1916) Aleksandr A. Friedman (1888-1925) Giganci teorii względności 16 Richard Chase Tolman Hermann Claus Hugo Weyl (1881-1948) (1885-1955) Kurt Gödel (1906-1978) Roy Patrick Kerr (ur. 1934) Élie Joseph Cartan (1869-1951) Theodor Franz Eduard Kaluza Edwin Powell Hubble (1885-1954) (1889-1953) Georges Henri Joseph Édouard Lemaître (1894-1966) Giganci teorii względności 17 Howard Percy Robertson (1903-1961) Arno Allan Penzias (ur. 1933) Robert Woodrow Wilson J. Robert Oppenheimer (ur. 1936) (1904-1967) Sir Roger Penrose (ur. 1931) Stephen William Hawking (ur. 1942) Alan Harvey Guth (ur. 1947) Aleksiej Zinowiewicz Pietrow (1910-1972) Giganci teorii względności 18 •Riemann wprowadził pojęcie wielowymiarowej zakrzywionej przestrzeni (rozmaitości), która może być zdeformowana (ściśnięta lub rozciągnięta) w stosunku do płaskiej przestrzeni. •Christoffel, Ricci-Curbastro, Levi-Civita i Grossmann stworzyli podstawy rachunku tensorowego, który jest językiem teorii względności. •Michelson i Eötvös wykonali doświadczenia, których wyniki stanowią potwierdzenie założeń STW i OTW. •Lorentz znalazł transformacje, względem których równania Maxwella są współzmiennicze. •Einstein i Poincaré niezależnie od siebie opublikowali prace o STW. •Należy podkreślić, że Einstein pracując nad STW nie wiedział o doświadczeniu Michelsona i nie znał pracy Lorentza o transformacjach. •Uwaga ta nie odnosi się do Poincaré, który zaproponował nazwę transformacje Lorentza, nadając im jednocześnie poprawną postać. Giganci teorii względności 19 •Minkowski postulował, aby trójwymiarową przestrzeń i czas połączyć w czterowymiarową czasoprzestrzeń. Umożliwiło to nadanie równaniom STW eleganckiej postaci i ułatwiło Einsteinowi sformułowanie OTW. •Einstein przewidział na podstawie OTW grawitacyjną dyfrakcję, grawitacyjne przesunięciu ku czerwieni, istnienie fal grawitacyjnych, wyjaśnił obrót orbity Merkurego oraz zaproponował pierwszy model kosmologiczny Wszechświata. •Hilbert niezależnie od Einsteina podał poprawną postać równań pola. •Eddington przeprowadził obserwacje ugięcia promieni świetlnych, które jednoznacznie potwierdziły słuszność wniosku wynikającego z OTW. •De Sitter, Schwarzschild, Friedman, Tolman, Weyl, Gödel i Kerr znaleźli dokładne rozwiązania równań pola dla najbardziej realnych przypadków. Giganci teorii względności 20 •Cartan zauważył, że przestrzeń może ulegać skręceniu. Rozszerzył OTW tak, aby równania pola opisywały wszystkie możliwe deformacje czasoprzestrzeni. •Kaluza podjął próbę unifikacji grawitacji i elektromagnetyzmu w ramach pięciowymiarowej teorii. •Hubble odkrył ucieczkę galaktyk, co stanowiło dowód słuszności teorii Friedmana rozszerzającego się Wszechświata. •Penzias i Wilson zarejestrowali mikrofalowe promieniowanie tła, uwiarygodniając tym samym teorię Wielkiego Wybuchu lansowaną przez Lemaître’a. •Oppenheimer opisał grawitacyjny kolaps, dało to początek burzliwemu rozwojowi fizyki czarnych dziur. •Penrose i Hawking przeanalizowali zagadnienie osobliwości w czasoprzestrzeni. •Guth stworzył teorię inflacji, która wyjaśniła “wszystkie” problemy związane z Wielkim Wybuchem. Giganci teorii względności 21 •Einsteinowi zawdzięczamy głęboką, spójną i konsekwentną rewizję pojęć przestrzeni i czasu dokonaną w ramach STW i OTW. Kto odkrył transformacje Lorentza? 22 Woldemar Voigt (1850-1919) Joseph Larmor (1857-1942) Hendrik Antoon Lorentz (Jules) Henri Poincaré (1853-1928) (1854-1912) Albert Einstein (1879-1955)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Teoria Względności – Kulisy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: