Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 004311 21552938 na godz. na dobę w sumie
Teren TR. Teksty - ebook/pdf
Teren TR. Teksty - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-929044-7-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> literatura piękna >> antologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

TEREN TR. TEKSTY

11. tom Nowej Dramaturgii

 

Ola Cieślak | Anna Karasińska | Agnieszka Przepiórska/ Piotr Rowicki | Michał Szymaniak | Piotr Trojan

 

Antologia scenariuszy i partytur teatralnych powstałych podczas warsztatowego programu Teren TR, prowadzonego w TR Warszawa w sezonie 2014/15. Jego celem było poszukiwanie nowych sił teatralnych i dramaturgicznych, a także nowych pomysłów na spektakle i sztuki teatralne. Książka jest dokumentem rozłożonej na wiele miesięcy pracy, która wyłoniła nowe talenty reżyserskie i dramaturgiczne. Teksty powstawały w bliskim kontakcie z teatrem i publicznością i to właśnie odróżnia je od większości powstających dzisiaj dramatów. Były rozwijane podczas warsztatów i czytań, wielokrotnie zmieniane i poprawiane. Swój ostateczny kształt osiągnęły na scenie TR podczas pokazów finałowych w czerwcu 2015 roku, które razem z autorami i autorkami projektów zrealizowali zaproszeni twórcy: reżyserzy, scenografowie, choreografowie, artyści wideo, muzycy i aktorzy.

TEREN TR. TEKSTY dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

teren tr. teksty Cieśl ak | karasińska PrzePiórska / rowiCki szymaniak | Trojan teren tr. teksty Cieśl ak | karasińska PrzePiórska / rowiCki szymaniak | Trojan nowa dramaturgia 11 tr warszawa ND11 Tit Anik copyright © by Ola Cieślak Ewelina płacze copyright © by Anna Karasińska #jaś #i #małgosia copyright © by Michał Szymaniak Dokument podróży copyright © by Piotr Rowicki Grind/r copyright © by Piotr Trojan Wydawca www.trwarszawa.pl Kurator programu Teren TR Roman Pawłowski Redakcja Jacek Telenga Korekta Anna Hegman Projekt okładki Grzegorz LaszukK+S Łamanie Książki + Strony ISBN 978-83-929044-7-2 Warszawa 2015 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego TEREN OPOWIEŚCI Książka, którą mają Państwo przed sobą, nie jest typowym zbiorem gotowych sztuk dla teatru. To antologia scenariuszy i partytur teatralnych powstałych podczas warsztatowego programu Teren TR, prowadzonego w TR Warsza- wa w sezonie 2014/15. Jego celem było poszukiwanie nowych sił teatralnych i dramaturgicznych, nowych pomysłów na spektakle i sztuki teatralne. Liczyli- śmy na odzew, ale rezultaty przerosły nasze oczekiwania – na ogłoszony przez nas konkurs nadesłano ponad 160 projektów, pochodzących nie tylko od twór- ców teatralnych, ale także artystów z innych dyscyplin: sztuk wizualnych, fil- mu, grafiki, tańca. Ostatecznie wybraliśmy pięć projektów, które zostały zre- alizowane na scenie. Dwa z nich: Grind/r i Ewelina płacze weszły na stałe do repertuaru TR Warszawa. Teksty tu opublikowane powstawały w bliskim kontakcie z teatrem i publicz- nością i to właśnie odróżnia je od większości powstających dzisiaj dramatów. Były rozwijane podczas warsztatów i czytań, wielokrotnie zmieniane i popra- wiane. Swój ostateczny kształt osiągnęły na scenie TR Warszawa podczas po- kazów finałowych w czerwcu 2015 roku, które razem z autorami i autorkami projektów zrealizowali zaproszeni twórcy: reżyserzy, scenografowie, choreo- grafowie, artyści wideo, muzycy i aktorzy. Ta książka to dokument rozłożonej na wiele miesięcy pracy, która wyłoniła nowe talenty reżyserskie i dramaturgiczne. Prawie wszyscy autorzy i wszyst- kie autorki to debiutanci, większość przyszła do teatru z innych dyscyplin: Ola Cieślak jest wziętą graficzką i ilustratorką książek, działającą pod pseudoni- mem Ola z Bloku, Anna Karasińska jest reżyserką filmową, Michał Szymaniak studiuje scenopisarstwo w łódzkiej Filmówce, a Piotr Trojan i Agnieszka Prze- piórska to aktorzy. W tym gronie tylko Piotr Rowicki jest zawodowym drama- teren tr. teksty 6 topisarzem, ale jego rola w programie była osobna: pomagał aktorce Agniesz- ce Przepiórskiej w zbudowaniu scenariusza jej autorskiego performansu. Może właśnie dzięki temu, że dla wielu autorek i autorów było to pierwsze spotkanie z dramaturgią, ich prace są świeże, oryginalne, odważne. Nie ma tu dwóch podobnych pomysłów na formę. Każdy tekst przynosi inny język sce- niczny, inne spojrzenie na teatr i rzeczywistość. Dokument podróży Przepiór- skiej i Rowickiego to oparta na faktach opowieść o aktorce, która jako dojrza- ła kobieta odkrywa, że jest z pochodzenia Żydówką, i próbuje skonfrontować się z wypartą, rodzinną traumą. W tym celu odbywa podróż do swoich korze- ni, która prowadzi przez Suwałki i Tel Awiw. W warstwie formalnej Dokument podróży to połączenie filmu dokumentalnego i performansu, w trakcie któ- rego Przepiórska komentuje pokazywane na ekranie fragmenty filmowe i ra- zem z dziennikarzem Jackiem Żakowskim wciąga do dyskusji publiczność, aby wspólnie zrozumieć lęki swojej bohaterki. Grind/r Piotra Trojana oparty jest na autentycznych doświadczeniach auto- ra, który przez rok umawiał się z mężczyznami za pomocą aplikacji randkowej na telefony mobilne Grindr. Tekst jest przetworzonym zapisem jego spotkań z partnerami o różnym pochodzeniu, wieku, statusie społecznym i wykształ- ceniu. To obraz drugiego, ukrytego życia metropolii, a jednocześnie analiza fe- nomenu seksu w epoce cyfrowej, który zamiast łączyć, coraz bardziej oddala ludzi od siebie. Wbrew pozorom nie o seks tu w istocie chodzi, albo nie tylko o seks, ale o potrzebę bliskości, akceptacji, emocjonalnego związku. Ewelina płacze Anny Karasińskiej jest odpowiedzią na specyficzną sytuację warsztatu teatralnego, w której znalazła się autorka. Aktorzy biorący udział w tym projekcie próbują zagrać siebie samych, wyobrażonych przez kogoś in- nego. Tekst, który wypowiadają, powstał w całości podczas warsztatów, jest skonstruowaną mieszanką fantazji, obiegowych opinii i wizerunków medial- Teren oPowieśCi 7 nych aktorek i aktorów z zespołu TR Warszawa. To krytyczne spojrzenie na konwencjonalny teatr, w którym aktorzy muszą grać narzucone role, nie ma- jąc na nie wpływu, ale też opowieść o tym, jak bardzo nasze własne wyobra- żenie o sobie samych różni się od tego, jak widzą nas inni. Sztuka Michała Szymaniaka #jaś #i #małgosia to z kolei współczesna wer- sja klasycznej baśni braci Grimm, osadzona w realiach współczesnej Warsza- wy. Bohaterami są nastolatkowie, którzy żyją jednocześnie w świecie realnym i wirtualnym – jako sieciowe awatary. Szymaniak pokazuje starcie pokoleń: rodzice Jasia i Małgosi należący do pokolenia beneficjentów polskiej transfor- macji wciąż jeszcze wierzą w religię sukcesu i niewidzialną rękę wolnego ryn- ku, która rozwiąże wszystkie problemy, także wychowawcze. Ale świat zmie- nił się od lat 90., przypomina ciemny las, w którym nowe pokolenie musi samo wyrąbywać sobie przestrzeń do życia i za nic ma wartości starszej generacji. Wreszcie Tit Anik, najbardziej poetycki z projektów Terenu TR, baśń dla doro- słych łącząca konwencję japońskiego teatru noh, komiksu i estetyki kawaii. Siedmioletnia Anik zostaje porwana przez falę różowej melasy podczas kata- strofy elektrowni glukozowo-nuklearnej. Po 20 latach wypływa jako przetra- wiona przez nową rzeczywistość heroska, która w nowym bogu – Hell’o’kitty – upatruje swojego ojca. Ola Cieślak czerpie intensywnie z zasobów popkultury, aby opowiedzieć w gruncie rzeczy archetypiczną historię o dojrzewaniu i od- krywaniu własnej tożsamości. Żeby do niej dotrzeć, Anik, tak jak wiele super- bohaterek przed nią, musi się zmierzyć z własnymi demonami. Tym, co łączy te tak różne teksty, jest temat złożonej tożsamości współczesne- go człowieka. Jak przetrwać w rzeczywistości, w której zatarły się granice mię- dzy światem wirtualnym i realnym? Jak zbudować siebie ze sprzecznych opo- wieści i opinii, które świat ma na nasz temat? W jaki sposób doświadczenia teren tr. teksty 8 i wybory poprzednich pokoleń kształtują myślenie, emocje i lęki nowych ge- neracji? Jaki mamy wpływ na to, czym się stajemy, a na ile jesteśmy zdetermi- nowani przez otoczenie? Do jakiego stopnia określa nas przynależność do na- rodu albo grupy religijnej? W jaki sposób przymus autokreacji wpływa na to, kim jesteśmy naprawdę? Uczestnicy i uczestniczki Terenu TR stawiają na każ- dym kroku pytania o podstawowe kwestie dla dzisiejszego człowieka. Odpo- wiedzi próżno szukać w Wikipedii. Jest jeszcze jedna cecha łącząca scenariusze z Terenu TR: wszystkie są opo- wieściami. Nie jest istotne, czy są oparte na prawdziwych historiach, jak Grind/r i Ewelina płacze, czy zbudowane są z bajkowej fikcji, jak #jaś #i #mał- gosia, czy mają formę performansu, jak Dokument podróży, czy też pop-opery, jak Tit Anik – wszystkie na swój sposób porządkują i opowiadają rzeczywistość za pomocą wyrazistych bohaterów i dramatycznego konfliktu. W dzisiejszej, przeładowanej informacjami, trudnej do ogarnięcia, chaotycznej rzeczywisto- ści dramat pozostaje jednym z ostatnich narzędzi pozwalających opisać i zro- zumieć świat. Autorki i autorzy zamieszczonych tu sztuk doskonale o tym wie- dzą, dlatego warto ich posłuchać. Roman Pawłowski Bi0gramy auTorów tere tr. teksty 166 Ola Cieślak (1981) – absolwentka Wydziału Grafiki, Pracowni Projektowania Książki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka książek Love Story, Od 1 do 10, Złe sny, Co wypanda, a co nie wypanda? oraz Co by tu wtrąbić?. Związana z Wydawnictwem Dwie Siostry jako autorka tekstów i ilustracji. Zajmuje się również projektowaniem graficznym, współpracuje z prasą, agencjami reklamowymi i indywidualnymi klientami. www.olazbloku.pl Anna Karasińska (1978) – studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz na Uniwersytecie Łódzkim (filozofia). Absolwentka reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jej szkolne filmy krótkometrażowe, a także fabuły i filmy dokumentalne były pokazywane na kilkudziesięciu festiwalach na całym świecie, zdobyły także kilka międzynarodowych nagród. Agnieszka Przepiórska (1979) – rozpoczęła swoją drogę zawodową w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, gdzie pracowała m.in. z Piotrem Kruszczyńskim, Moniką Strzępką, Arturem Tyszkiewiczem. Później, już jako niezależna aktorka, współpracowała z teatrami w Bielsku- -Białej, Zielonej Górze, Szczecinie i Koszalinie, gdzie występowała m.in. w sztukach Tak wiele przeszliśmy, tak wiele przed nami, Trzy siostry, Białe baloniki, Królowie dowcipu, Kartoteka reżyserowanych przez Piotra Ratajczaka. Wspólnie z nim, a także dramaturgiem Piotrem Rowickim zrealizowała w Teatrze WARSawy wielokrotnie nagradzane monodramy I będą święta i Tato nie wraca. Członkini zespołu „Pożar w burdelu” Michała Walczaka i Macieja Łubieńskiego. Biogramy auTorów 167 Piotr Rowicki (1975) – z wykształcenia historyk, dramatopisarz, autor kryminałów, powieści i książek dla dzieci. Zadebiutował sztuką Przylgnięcie przygotowaną w Laboratorium Dramatu. Dwukrotny laureat Metafor Rzeczywistości – konkursu poświęconego polskiej dramaturgii, organizowanego przez Teatr Polski w Poznaniu. Michał Szymaniak (1992) – student scenopisarstwa w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Autor tomu poezji rozrywka oraz tekstów literackich publikowanych m.in. w „Lampie”, „Wakacie”, „Ricie Baum”, na portalu „dwutygodnik.com”. Piotr Trojan (1986) – aktor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Za rolę Basiniego w spektaklu Cztery na podstawie Niepokojów wychowanka Törlessa Roberta Musila w reżyserii Szymona Kaczmarka z Teatru Studyjnego w Łodzi otrzymał pierwszą nagrodę aktorską na łódzkim Festiwalu Szkół Teatralnych w 2009 roku, w 2012 roku został nagrodzony Złotą Maską za rolę Ifigenii w spektaklu I Ifigenia w reżyserii Tomasza Bazana. Jest stypendystą Ministra Kultury i Prezydenta Miasta Łodzi, stworzył przewodnik po stolicy Usłysz mnie Warszawa, słuchowisko radiowe Posłuchaj mnie Miron oraz wideobloga Z miłości do Łodzi. Współpracował z wieloma reżyserami teatralnymi i filmowymi, m.in. Tomaszem Bazanem, Szymonem Kaczmarkiem, Marcinem Liberem, Jakubem Porcari, Wiktorem Rubinem. sPis TreśCi roman Pawłowski wsTĘP ola Cieślak TiT anik anna karasińska ewelina PłaCze agnieszka PrzePiórska /PioTr rowiCki DokumenT PoDróży miChał szymaniak #jaś #i #małgosia PioTr Trojan grinD/r Biogramy auTorów 5 9 59 77 87 127 165
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Teren TR. Teksty
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: