Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00110 002063 22765373 na godz. na dobę w sumie
Testy maturalne z fizyki - książka
Testy maturalne z fizyki - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-573-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła ponadgimnazjalna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Matura 2005 coraz bliżej. To, jak będzie wyglądać, jest na razie zagadką. Materiału do przerobienia jest bardzo dużo. Jeśli chcesz podejść do egzaminu maturalnego bez stresu, rozpocznij powtórkę już teraz. Każdy, nawet najtrudniejszy, egzamin można zdać, o czym co roku przekonują się setki maturzystów. Jedyne, co musisz zrobić, to uporządkować swoje wiadomości i poćwiczyć. Nie znasz formy nowej matury? Poznasz ją, gdy w maju siądziesz w ławce i weźmiesz do ręki formularz testowy. Na razie jednak sięgnij do naszych testów. Dzięki nim przygotujesz się do egzaminu maturalnego i żadne zadanie Cię nie zaskoczy.

W naszych zestawach testów znajdziesz zaaprobowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przykładowe zadania maturalne z fizyki wraz z rozwiązaniami. Chcesz się przekonać, jak poradzisz sobie na maturze? Spróbuj swoich sił.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Testy maturalne z fizyki Autor: Andrzej Gra¿yñski ISBN: 83-7361-573-3 Format: B5, stron: 160 Matura 2005 coraz bli¿ej. To, jak bêdzie wygl¹daæ, jest na razie zagadk¹. Materia³u do przerobienia jest bardzo du¿o. Jeġli chcesz podejġæ do egzaminu maturalnego bez stresu, rozpocznij powtórkê ju¿ teraz. Ka¿dy, nawet najtrudniejszy, egzamin mo¿na zdaæ, o czym co roku przekonuj¹ siê setki maturzystów. Jedyne, co musisz zrobiæ, to uporz¹dkowaæ swoje wiadomoġci i poæwiczyæ. Nie znasz formy nowej matury? Poznasz j¹, gdy w maju si¹dziesz w ³awce i weĥmiesz do rêki formularz testowy. Na razie jednak siêgnij do naszych testów. Dziêki nim przygotujesz siê do egzaminu maturalnego i ¿adne zadanie Ciê nie zaskoczy. W naszych zestawach testów znajdziesz zaaprobowane przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ przyk³adowe zadania maturalne z fizyki wraz z rozwi¹zaniami. Chcesz siê przekonaæ, jak poradzisz sobie na maturze? Spróbuj swoich si³. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Podstawy prawne egzaminu..................................................................................................................5 Rozdział 2. Struktura i forma egzaminu ....................................................................................................................7 Opis egzaminu z fizyki i astronomii jako przedmiotu obowiązkowego ..................................... 7 Opis egzaminu z fizyki i astronomii jako przedmiotu dodatkowego .......................................... 8 Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych ...................................................m........................... 8 Rozdział 3. Wymagania egzaminacyjne .................................................................................................................11 Standardy wymagań egzaminacyjnych...................................................m.................................. 11 Standardy wymagań egzaminacyjnych ...................................................m........................... 12 Opis wymagań egzaminacyjnych ...................................................m.......................................... 15 Wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego .................................................. 15 Wymagania egzaminacyjne dla poziomu rozszerzonego ...................................................m 21 Rozdział 4. Maj 2002 — matura próbna według nowych zasad ...............................................................27 Arkusz I...................................................m...................................................m................. ............. 27 ....... 27 Zadania...................................................m...................................................m.................. Rozwiązania ...................................................m...................................................m.............. ... 37 Kartoteka i schemat punktowania — Arkusz I...................................................m................ 50 Arkusz II...................................................m...................................................m................ ............. 54 ....... 54 Zadania...................................................m...................................................m.................. Rozwiązania ...................................................m...................................................m.............. ... 60 Kartoteka i schemat punktowania — Arkusz II ...................................................m.............. 71 Rozdział 5. Maj 2003 — matura próbna według nowych zasad................................................................77 Arkusz I...................................................m...................................................m................. ............. 77 ....... 77 Zadania...................................................m...................................................m.................. Rozwiązania ...................................................m...................................................m.............. ... 83 Klucz do zadań Arkusza I ...................................................m............................................... 95 Arkusz II...................................................m...................................................m................ ............. 98 ....... 98 Zadania...................................................m...................................................m.................. Rozwiązania ...................................................m...................................................m.............. . 108 Klucz do zadań Arkusza II ...................................................m............................................ 122 4 Testy maturalne z fizyki Rozdział 6. Dodatki............................................................................................................................................................127 Wybrane wzory i zależności fizyczne ...................................................m................................. 127 Przedrostki wielokrotności i podwielokrotności...................................................m.................. 140 Ważniejsze stałe fizyczne...................................................m...................................................m. 141 Układ okresowy pierwiastków ...................................................m............................................ 142 Rozdział 7. Ważne daty ..................................................................................................................................................143 Terminy, o których trzeba pamiętać (do sesji maturalnej w maju 2005) ................................ 143 Terminy, o których trzeba pamiętać (do sesji maturalnej w styczniu 2006)........................... 144 Dodatek A Matura 2005 w pytaniach uczniów ................................................................................................147 Dodatek B Wzory arkuszy egzaminacyjnych...................................................................................................155 Rozdział 4. Maj 2002 — matura próbna według nowych zasad Arkusz I1 Zadania Zadanie 1. (1 punkt) Koszykarz wrzucił z autu piłkę na boisko. (cid:10) 1 Czas na rozwiązanie zadań z Arkusza I: 120 minut. W dodatku B umieszczono wzór strony tytułowej. 28 Testy maturalne z fizyki Wskaż tę parę wykresów, która ilustruje zależności wartości składowych pręd- kości piłki od czasu. A B C D Zadanie 2. (1 punkt) Nieprawdą jest, że w ruchu jednostajnym po okręgu: A. Siła dośrodkowa wykonuje pracę równą zero. B. Przyspieszenie dośrodkowe zależy od masy ciała poruszającego się po okręgu. C. Częstość kołowa jest odwrotnie proporcjonalna do okresu obiegu okręgu. D. Prędkość liniowa zależy od iloczynu częstotliwości i promienia okręgu. Rozdział 4. (cid:1) Maj 2002 — matura próbna według nowych zasad 29 Rozwiązania Zadanie 1. (1 punkt) Zawodnik wykonał rzut poziomy, ruch piłki jest więc złożeniem dwóch wzajem- nie prostopadłych ruchów: jednostajnego ruchu poziomego (koszykarz nadaje piłce prędkość vx skierowaną poziomo) oraz jednostajnie przyspieszonego ruchu pionowego (wynikającego ze spadku swobodnego), w którym prędkość vy rośnie proporcjonalnie do czasu. Sytuację tę odwzorowuje para wykresów przedstawiona na rysunku D. Zadanie 2. (1 punkt) Siła dośrodkowa skierowana jest prostopadle do (chwilowego) kierunku ruchu ciała, wykonuje więc pracę równą zeru. Zdanie A jest więc prawdziwe. W ruchu z prędkością kątową ω po okręgu o promieniu r wartość przyspiesze- nia dośrodkowego dana jest wzorem: ω= 2 r a d Przyspieszenie to możemy także wyrazić przez prędkość liniową ciała v: a d = 2 v r Wartość ad nie zależy, jak widać, od masy poruszającego się ciała, zatem zdanie B wyraża nieprawdę. Częstość kołowa f powiązana jest z okresem obiegu T zależnością: f = 1 T Wielkości f i T są więc odwrotnie do siebie proporcjonalne, stwierdzenie C jest zatem prawdziwe. Wreszcie prędkości kątowa ω i liniowa v powiązane są ze sobą zależnością: v = ω r gdzie r jest promieniem okręgu. Prędkość kątowa zależna jest od okresu obiegu: ω = 2 π T podobnie jak zależna jest od niego częstość kołowa: 30 Testy maturalne z fizyki f = 1 T Stąd otrzymujemy: = 2 π T T =⋅ 2 π ω f = 2 π T 1 T czyli: ω = 2π f Podstawiając to do wzoru na prędkość liniową, otrzymujemy: v = ω r = 2π f r Jak widać, prędkość liniowa v zależy od iloczynu f r, zgodnie ze stwierdzeniem D.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Testy maturalne z fizyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: