Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00079 002550 22737372 na godz. na dobę w sumie
Testy maturalne z informatyki - książka
Testy maturalne z informatyki - książka
Autor: Liczba stron: 76
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-572-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła ponadgimnazjalna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Matura 2005 coraz bliżej. To, jak będzie wyglądać, jest na razie zagadką. Materiału do przerobienia jest bardzo dużo. Jeśli chcesz podejść do matury bez stresu, rozpocznij powtórkę już teraz. Każdy, nawet najtrudniejszy, egzamin można zdać, o czym co roku przekonują się setki maturzystów. Jedyne, co musisz zrobić, to uporządkować swoje wiadomości i poćwiczyć. Nie znasz formy nowej matury? Poznasz ją, gdy w maju siądziesz w ławce i weźmiesz do ręki formularz testowy. Na razie jednak sięgnij do naszych testów. Dzięki nim przygotujesz się do egzaminu maturalnego i żadne zadanie Cię nie zaskoczy.

W naszych zestawach znajdziesz zaaprobowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przykładowe testy wraz z rozwiązaniami. Chcesz się przekonać, jak poradzisz sobie na maturze? Spróbuj swoich sił.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Testy maturalne z informatyki Autor: Juliusz Maszloch ISBN: 83-7361-572-5 Format: B5, stron: 76 Matura 2005 coraz bli¿ej. To, jak bêdzie wygl¹daæ, jest na razie zagadk¹. Materia³u do przerobienia jest bardzo du¿o. Jeġli chcesz podejġæ do matury bez stresu, rozpocznij powtórkê ju¿ teraz. Ka¿dy, nawet najtrudniejszy, egzamin mo¿na zdaæ, o czym co roku przekonuj¹ siê setki maturzystów. Jedyne, co musisz zrobiæ, to uporz¹dkowaæ swoje wiadomoġci i poæwiczyæ. Nie znasz formy nowej matury? Poznasz j¹, gdy w maju si¹dziesz w ³awce i weĥmiesz do rêki formularz testowy. Na razie jednak siêgnij do naszych testów. Dziêki nim przygotujesz siê do egzaminu maturalnego i ¿adne zadanie Ciê nie zaskoczy. W naszych zestawach znajdziesz zaaprobowane przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ przyk³adowe testy wraz z rozwi¹zaniami. Chcesz siê przekonaæ, jak poradzisz sobie na maturze? Spróbuj swoich si³. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Podstawy prawne egzaminu..................................................................................................................5 Rozdział 2. Struktura i forma egzaminu ....................................................................................................................7 Opis egzaminu maturalnego z informatyki...................................................m.............................. 7 Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych ...................................................m........................... 9 Rozdział 3. Wymagania egzaminacyjne .................................................................................................................11 Standardy wymagań egzaminacyjnych...................................................m.................................. 11 Standardy wymagań egzaminacyjnych z informatyki ...................................................m..... 12 Opis wymagań egzaminacyjnych ...................................................m.......................................... 14 Rozdział 4. Maj 2002 — matura próbna według nowych zasad ...............................................................21 Arkusz I...................................................m...................................................m................. ............. 21 ....... 21 Zadania...................................................m...................................................m.................. Rozwiązania ...................................................m...................................................m.............. ... 25 Model odpowiedzi i schemat oceniania ...................................................m.......................... 28 Arkusz II...................................................m...................................................m................ ............. 32 ....... 32 Zadania...................................................m...................................................m.................. Rozwiązania ...................................................m...................................................m.............. ... 35 Model odpowiedzi i schemat oceniania ...................................................m.......................... 35 Rozdział 5. Styczeń 2003 — matura próbna według nowych zasad.....................................................39 Arkusz I...................................................m...................................................m................. ............. 39 Zadania...................................................m...................................................m.................. ....... 39 Rozwiązania ...................................................m...................................................m.............. ... 44 Model odpowiedzi i schemat oceniania ...................................................m.......................... 47 Arkusz II...................................................m...................................................m................ ............. 50 ....... 50 Zadania...................................................m...................................................m.................. Rozwiązania ...................................................m...................................................m.............. ... 54 Model odpowiedzi i schemat oceniania ...................................................m.......................... 54 Rozdział 6. Ważne daty ....................................................................................................................................................59 Terminy, o których trzeba pamiętać (do sesji maturalnej w maju 2005) .................................. 59 Terminy, o których trzeba pamiętać (do sesji maturalnej w styczniu 2006)............................. 60 Dodatek A Matura 2005 w pytaniach uczniów .................................................................................................63 Dodatek B Wzory arkuszy egzaminacyjnych.......................................................................................................71 Zadania Zadanie 1. Ważenie (14 pkt) Danych jest n przedmiotów o niewielkich gabarytach i różnych wagach. Jest też do dyspozycji waga z dwiema szalkami, ale nie ma odważników. Kładąc na wadze przedmioty a i b, za pomocą jednego ważenia można ustalić, który przedmiot jest lżejszy (zob. rysunek 4.1). Trzeba wybrać najlżejszy i najcięższy przedmiot spośród n przedmiotów, posługując się tylko taką wagą. a. Jaka jest najmniejsza liczba ważeń, którą trzeba wykonać, aby znaleźć najlżejszy przedmiot? Odpowiedź uzasadnij. Rysunek 4.1. Schematy ważenia b. Podaj specyfikację zadania jednoczesnego znajdowania najlżejszego i najcięższego przedmiotu za pomocą tej wagi. Zapisz algorytm (w postaci listy kroków, schematu blokowego lub wykorzystując język programowania) dla tego zadania, który wykonuje możliwie najmniej ważeń. c. Podaj, jaka jest liczba ważeń, którą trzeba wykonać w podanym przez Ciebie algorytmie jednoczesnego znalezienia najlżejszego i najcięższego przedmiotu. Odpowiedź uzasadnij. Punktacja: Części zadania Maks. a) b) c) Razem: 3 8 3 14 Zadanie 2. Nagroda (14 pkt) Pływak Daniel Wodnik jest sponsorowany przez swojego wuja, który na zakończenie kariery pływackiej postanowił ufundować mu specjalną nagrodę pieniężną (w złotówkach). Daniel miał odnotowane wszystkie czasy uzyskiwane przez siebie w swojej koronnej konkurencji. Były one mierzone z dokładnością do setnych części sekundy. Wysokość nagrody będzie uzależniona od najlepszego podciągu. Najlepszym podciągiem jest najdłuższy malejący podciąg, złożony z kolejnych czasów. Nagrodą będzie tysiąckrotność długości najlepszego podciągu. Przykład: Dla następującego ciągu czasów:   jego najlepszy podciąg ma długość 4 — jest nim podciąg:  . a. Uzupełnij specyfikację zadania: jakiej wysokości nagrodę otrzyma Daniel? Dane: ................................................................................................. Wyniki: Tysiąckrotność długości najlepszego podciągu z ciągu danych. b. Kolega napisał Danielowi poniższy algorytm znajdowania najlepszego podciągu. Algorytm ten zawiera błędy. Aby się o tym przekonać, zastosuj go do ciągu z przykładu powyżej. Znajdź te błędy, podkreśl je w wydrukowanym algorytmie i popraw je. Algorytm Krok 1.: Poprawne fragmenty wpisz obok błędnych: Pobierz pierwszy czas z ciągu danych i zapamiętaj go jako aktualny czas. .......................................... .......................................... Ustaw długość aktualnego podciągu równą 0. .......................................... Ustaw długość najlepszego podciągu równą 0. .......................................... Krok 2.: Powtarzaj Krok 3., dopóki w ciągu danych jest czas, którego jeszcze nie sprawdziłeś; następnie przejdź do Kroku 4. .......................................... .......................................... Krok 3.: Aktualny czas zapamiętaj jako poprzedni czas. Pobierz kolejny czas z ciągu danych i zapamiętaj go jako aktualny czas. .......................................... .......................................... .......................................... Jeśli aktualny czas jest mniejszy niż poprzedni czas, to zwiększ długość aktualnego podciągu o 1. .......................................... .......................................... W przeciwnym razie, jeśli długość aktualnego podciągu jest mniejsza od długości najlepszego podciągu, zapamiętaj długość aktualnego podciągu jako długość najlepszego podciągu i ustaw długość aktualnego podciągu na 0. .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... Krok 4.: Jeśli długość aktualnego podciągu jest większa od długości najlepszego podciągu, to zapamiętaj długość aktualnego podciągu jako długość najlepszego podciągu. .......................................... .......................................... .......................................... Krok 5.: Ustal nagrodę jako długość najlepszego podciągu pomnożoną przez 1000 i zakończ algorytm. .......................................... .......................................... c. Podkreśl w poniższym ciągu danych elementy najlepszego podciągu: ; . Punktacja: Części zadania Maks. a) b) c) Razem: 1 12 1 14 . . . . Rozwiązania Zadanie 1. Ważenie (14 pkt) Pkt. a) Odpowiedź: Najmniejsza liczba ważeń, którą trzeba wykonać, to n – 1. Uzasadnienie: Ustawiamy przedmioty w dowolnej kolejności, bierzemy pierwsze dwa i dokonujemy ważenia, następnie n − 2 razy ważymy pozostałe przedmioty i za każdym razem pozostawiamy na wadze najlżejszy przedmiot. Na przykład dla przedmiotów o wadze 3, 5, 1 (n=3) wykonujemy pierwsze ważenie (przedmiot pierwszy o wadze 3 oraz przedmiot drugi o wadze 5) — na szalce pozostaje lżejszy przedmiot o wadze 3; dokładamy ostatni (trzeci) przedmiot o wadze 1 i po dokładnie n − 1 ważeniach (2 ważenia) odkrywamy, że najlżejszym przedmiotem jest przedmiot trzeci (o wadze 1). W podobny sposób należy postąpić przy wyszukiwaniu przedmiotu najcięższego. Pkt. b) Specyfikacja: Dane: Wynik: Algorytm: Krok 1. Krok 2. Krok 3. n przedmiotów o niewielkich gabarytach i różnych wagach. najlżejszy i najcięższy przedmiot wśród danych. Dokonaj podziału zbioru przedmiotów na dwa podzbiory: Min (zbiór kandydatów na najlżejszy przedmiot) oraz Max (zbiór kandydatów na przedmiot najcięższy), stosując ważenie pary przedmiotów: lżejszy przedmiot dodajemy do podzbioru Min, przedmiot cięższy — do podzbioru Max. W przypadku wystąpienia nieparzystej liczby przedmiotów oznacz przedmiot nie biorący udziału w ważeniu parami jako X. Aby znaleźć najlżejszy przedmiot, w podzbiorze Min zastosuj algorytm wyszukiwania najlżejszego przedmiotu (zastosuj algorytm z punktu a). Jeśli liczba przedmiotów na początku była nieparzysta (wystąpił element X), to porównaj ciężar najlżejszego elementu w podzbiorze Min z ciężarem elementu X i pozostaw najlżejszy z nich Aby znaleźć najcięższy przedmiot, w podzbiorze Max zastosuj algorytm wyszukiwania najcięższego przedmiotu (zmodyfikuj algorytm z punktu a). Jeśli liczba przedmiotów na początku była nieparzysta (wystąpił element X), to porównaj ciężar najcięższego elementu w podzbiorze Max z ciężarem elementu X i pozostaw najcięższy z nich. Pkt. c) Odpowiedź: Dla parzystej liczby przedmiotów w Kroku 1. wykonujemy n/2 ważeń, a w Kroku 2. i Kroku 3. — n/2 – 1 ważeń. Dla całego procesu ważenia liczba ważeń wynosi n/2 + (n/2 – 1)+(n/2 – 1) = 3n/2 – 2. Jeżeli mamy do czynienia z nieparzystą liczbą przedmiotów, to w Kroku 1. należy wykonać (n – 1)/2 ważeń; podzbiory Min i Max będą wtedy zawierać po (n – 1)/2 przedmiotów. W Kroku 2. i w Kroku 3. wykonamy po (n − 1)/2 – 1 + 1 ważenia. W sumie wykonamy (n − 1)/2 + (n − 1)/2 + (n − 1)/2, czyli 3(n − 1)/2 ważenia. Zadanie 2. Nagroda (14 pkt) Pkt. a) Specyfikacja zadania: Dane: Ciąg n liczb, podanych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pkt. b) Algorytm Krok 1.: Poprawne fragmenty wpisz obok błędnych: Pobierz pierwszy czas z ciągu danych i zapamiętaj go jako aktualny czas. Ustaw długość aktualnego podciągu równą 0. Ustaw długość najlepszego podciągu równą 0. równą 1 równą 1 Krok 2.: Powtarzaj Krok 3., dopóki w ciągu danych jest czas, którego jeszcze nie sprawdziłeś; następnie przejdź do Kroku 4. Krok 3.: Aktualny czas zapamiętaj jako poprzedni czas. Pobierz kolejny czas z ciągu danych i zapamiętaj go jako aktualny czas. Jeśli aktualny czas jest mniejszy niż poprzedni czas, to zwiększ długość aktualnego podciągu o 1. W przeciwnym razie, jeśli długość aktualnego podciągu jest mniejsza od długości najlepszego podciągu, zapamiętaj długość aktualnego podciągu jako długość najlepszego podciągu i ustaw długość aktualnego podciągu na 0. większa na 1 Algorytm Krok 4.: Jeśli długość aktualnego podciągu jest większa od długości Poprawne fragmenty wpisz obok błędnych: najlepszego podciągu, to zapamiętaj długość aktualnego podciągu jako długość najlepszego podciągu. Krok 5.: Ustal nagrodę jako długość najlepszego podciągu pomnożoną przez 1000 i zakończ algorytm Pkt. c) Poniżej podkreślono elementy najlepszego podciągu:   . . . . . Model odpowiedzi i schemat oceniania Zadanie 1. Ważenie (14 pkt) Część a) Za poprawną odpowiedź (liczba ważeń równa n − 1) z uzasadnieniem (każdy przedmiot różny od najlżejszego musi być uznany za cięższy w co najmniej jednym ważeniu) Za poprawną odpowiedź bez uzasadnienia Razem maks.: Część b) Za podanie specyfikacji (dane: n przedmiotów o niewielkich gabarytach i różnych wagach; wynik: najlżejszy i najcięższy przedmiot spośród danych) Za bezbłędny algorytm z  n 3   2  −  2 ważeniami Za poprawny, nieoptymalny algorytm z mniej niż 2n − 2 ważeniami Za poprawny algorytm z 2n − 2 ważeniami Razem maks.: RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV Jeżeli któryś z powyższych algorytmów zawiera 1 błąd (np. jedna z granic pętli jest błędnie ustawiona lub nie uwzględniono nieparzystości liczby przedmiotów) — odejmujemy 1 punkt od powyższej punktacji za algorytm. Za każdy inny poprawny algorytm — 1 punkt. Część c) Za podanie poprawnej liczby ważeń w algorytmie zapisanym przez RMV ucznia w punkcie b) wraz z uzasadnieniem Bez uzasadnienia Razem maks.: Zadanie 2. Nagroda (14 pkt) Część a) Za poprawne uzupełnienie specyfikacji (dane: ciąg n liczb podanych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) Część b) W przypadku znalezienia 4 błędów: za podkreślenie każdego błędu (poprawnie) Za poprawienie każdego błędu Wariant I — 4 błędy: Krok 1. Jest: Ustaw długość aktualnego podciągu równą 0. Ustaw długość najlepszego podciągu równa 0. Powinno być: ... równa 1.... równa 1. Krok 3. Jest: W przeciwnym razie, jeśli długość aktualnego podciągu jest mniejsza od długości najlepszego podciągu, zapamiętaj długość aktualnego podciągu jako długość najlepszego podciągu i ustaw długość aktualnego podciągu na 0. Powinno być: … jeśli długość aktualnego podciągu jest większa... … długość aktualnego podciągu na 1. W przypadku znalezienia 3 błędów: – Za podkreślenie każdego błędu (poprawnie) – Za poprawienie każdego błędu Wariant II — 3 błędy: Krok 1. Jest: Ustaw długość aktualnego podciągu równą 0. Powinno być ... równą 1. RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV Krok 3. Jest: W przeciwnym razie, jeżeli długość aktualnego podciągu jest mniejsza od długości najlepszego podciągu, zapamiętaj długość aktualnego podciągu jako długość najlepszego podciągu i ustaw długość aktualnego podciągu na 0. Powinno być: ... jeżeli długość aktualnego podciągu jest większa ... ... długość aktualnego podciągu na 1. W przypadku znalezienia 2 błędów: – Za podkreślenie każdego błędu (poprawnie) RMV RMV – Za poprawienie każdego błędu Wariant III — 2 błędy: Krok 3. Jest: W przeciwnym razie, jeżeli długość aktualnego podciągu jest mniejsza od długości najlepszego podciągu… Powinno być: … długość aktualnego podciągu jest większa… ... Krok 5. Jest: Ustal nagrodę jako długość najlepszego podciągu pomnożoną przez 1000 i zakończ algorytm. Powinno być: Ustal nagrodę jako (długość najlepszego podciągu + 1) pomnożoną przez 1000… Za każde błędne poprawienie lub podkreślenie prawidłowego fragmentu algorytmu – odejmujemy 1 punkt. Razem maks.: RMV Część c) Za poprawnie podkreślony podciąg: RMV  
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Testy maturalne z informatyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: