Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01457 025891 23518507 na godz. na dobę w sumie
Testy ortograficzne. Klasa 2 - ebook/pdf
Testy ortograficzne. Klasa 2 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-504-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> dla dzieci
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Zbiór różnorodnych i bardzo ciekawych zadań do ćwiczenia ortografii dla uczniów klas drugich szkoły podstawowej. Poprzez zabawę dziecko utrwali z pewnością skuteczniej i szybciej zasady pisowni oraz wyjątki ortograficzne. Atutem tej książki jest także klucz odpowiedzi do każdego ćwiczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

„Ż” czy „rz” 17 Uzupełnij tekst, wpisując „ż”, „rz” lub „sz”. Urodziny And....eja And....ej miał we w....eśniu urodziny. Rodzice i mała siost....yczka Bo....enka u....ądzili mu p....yjęcie, na które zaprosili p....yjaciół. Chłopiec dostał plu....owego ....bika, fruwającego nietope....a, nakręcanego ch....ąszcza i ksią....kę o ....yciu ró....nych zwie....ąt egzotycznych. Potem wszyscy poszli do zoo. Na dró....ce spotkali małego ....uczka, zieloną ....abkę, kolczastego je....a i du....ego ....ółwia. Zadziwiła ich długa szyja ....yrafy, kudłaty ....ubr Jęd....ej i wielki nosoro....ec Ambro....y. Po powrocie do domu And....ej obej....ał film o wę....ach i ....mijach ....yjących w dżungli. To był p....yjemny dzień. 8 Wpisz do kratek literę wskazaną przez liczbę stojącą obok rysunku. 1 Hasło: 8 żmija, żmijach, żubr, żubry, żuczka, żółw, żółwia, życiu, żyjących, żyrafa, żyrafy obejrzał, orzeł, pluszowego, przyjemny, przyjęcie, przyjaciół, różnych, siostrzyczka, urządzili, wężach, węże, wrześniu, zwierząt, żabkę, żbika, Ambroży, Andrzej, Andrzeja, Bożenka, chrząszcza, dużego, dróżce, drzewo, jeż, jeża, Jędrzej, książka, książkę, nietoperz, nietoperza, nosorożec, „Ch” czy „h” 1 1 Uzupełnij tekst, wpisując „ch” lub „h”. Nierozważny ....enio Gdy ....enio wy....odził do szkoły, na dworze było ....łodno i siąpił deszcz. ....łopiec wa....ał się, czy wziąć parasol, ale pomyślał, że jest za....artowany i nie potrzebuje o....rony przed plu....ą. Po drodze w....odził w kałuże i ....uśtał się na bujaczce. Dwa razy o....lapał go przejeżdżający samo....ód. Wieczorem ....enio miał ....rypkę i zaczął ki....ać. Mama podała mu ....usteczki ....igieniczne, gorącą ....erbatę i pa....nące konfitury z malin. Niestety, ....enio zaczął narzekać, że bolą go u....o i brzu..... Mama wezwała lekarza, który osłu....ał ....łopca i przepisał lekarstwa. 2 Odczytaj z węża ortograficznego słowa z „ch” lub „h” i zapisz je poniżej. kichać, ochlapał, ochrony, osłuchał, pachnące, pluchą, samochód, ucho, wahadło, wahał, wchodził, wychodził, zahartowany brzuch, chłodno, chłopca, Chłopiec, choroba, chrypkę, chusteczka, chusteczki, Henio, herbata, herbatę, higiena, higieniczne, huśtał, 9 „Ch” czy „h” 13 Uzupełnij tekst, wpisując „ch” lub „h”. Imieniny ....omika ....uberta ....omik ....ubert ob....odził wczoraj swoje imieniny. Zaprosił na nie wesołego ....ipopotama Zdzi....a, ....udą ....ienę ....elenkę, malutkiego ....rabąszcza Le....a i zu....wałą mu....ę Zo....ę. Przyjaciele podarowali ....omikowi ....aftowane ....usteczki, ....ełm, ....uśtawkę, pu....ową kurtkę, nożyczki z ....artowanej stali, skakankę i bukiet ....iacyntów. ....ubert poczęstował gości ....erbatką z cytryną, kru....ymi ....erbatnikami z cukrem, racu....ami i sokiem z mar....wi. W czasie przyjęcia wszystkim dopisywał ....umor, pokrzykiwali więc: ....op, ....op, ....ola, ....ej i ....ura. Dopiero nad ranem ....ałasy uci....ły. Sły....ać było tylko po....rapywanie ....ipopotama. 4 Odnajdź na obrazku przedmioty, które chomik Hubert dostał w prezencie, i je pokoloruj. 10 pochrapywanie, puchową, racuchami, Słychać, ucichły, Zdzicha, Zochę, zuchwałą hiacyntów, hienę, hipopotama, hola, hop, Hubert, Huberta, humor, hura, huśtawkę, kruchymi, Lecha, marchwi, muchę, obchodził, Chomik, chomika, chomikowi, chrabąszcza, chudą, chusteczki, haftowane, hałasy, hartowanej, hej, Helenkę, hełm, herbatką, herbatnikami, „Ch” czy „h” 1 5 Uzupełnij tekst, wpisując „ch” lub „h”. Na Pod....alu Wujek Bo....dana przeprowadził się z ....orzowa na Pod....ale. Zamieszkał tam z ciocią Mi....aliną w ....acie pokrytej strze....ą. ....łopiec odwiedził latem ciocię i wujka. ....odził z nimi po górach. Nie obawiał się ciemny.... ....mur ani silnych podmu....ów ....alnego wiatru, ponieważ wiedział, jak powinien się wtedy za....owywać. Często obserwował ju....asa, który pilnował owiec na ....ali. Zaprzyjaźnił się z jego psem ....uraganem. Przynosił owczarkowi pod....alańskiemu ....ude mięso i kości. Gdy zapadł zmierz...., Bo....dan rozpalał ognisko. Piekł kiełbaski i ....rupiący ....lebek. Uwielbiał też śpiewać ....arcerskie piosenki oraz słu....ać ....istorii wujka o ....arnasiu i trze.... bo....aterskich rycerza..... Ciocia Mi....alina leżała wtedy w ....amaku i grała na ....armonijce. Wszystkim dopisywał ....umor. 6 Utwórz wyrazy z sylab i pokoloruj każdy innym kolorem. POD CHA HU GAN STRZE HA CHŁO JU HAS LE RA PIEC podmuchów, rycerzach, słuchać, strzecha, strzechą, trzech, zachowywać, zmierzch harcerskie, harmonijce, harnasiu, historii, humor, Huragan, Huraganem, juhas, juhasa, Michalina, Michaliną, podhalańskiemu, Podhale, Podhalu, bohaterskich, Bohdan, Bohdana, chacie, chlebek, Chłopiec, chmur, Chodził, Chorzowa, chrupiący, chude, ciemnych, hali, halnego, hamaku, 11 „Ch” czy „h” 7 Uzupełnij tekst, wpisując „ch” lub „h”. Bożonarodzeniowa ....oinka W ....łodny poranek Mi....ał i ....ania wybrali się z rodzicami na plantację ....oinek. ....cieli znaleźć świąteczne drzewko. Mijali pokryte białym pu....em świerki i sosny. Wreszcie zakupili ....oinkę, która za....wyciła wszystki..... Wrócili do domu w doskonały.... ....umora..... Mama udała się do ku....ni, żeby zaparzyć ....erbatę, a dzieci z tatą ubrały pa....nącą lasem ....oinkę. ....ania powiesiła na gałązka.... orze....y i łańcu.... z czerwony.... mu....omorów, a Mi....ał ....abrowe bombki i samo....odziki. Tata Sta.... umieścił na wierz....ołku aniołka. Po zmierz....u przyszedł czas na prezenty. ....łopiec dostał ....elikopter i ołowianego ....usarza, jego siostra ....ulajnogę i pu....atego ....ipopotama, mama zegar z wa....adłem, a tata ciekawe ....istorie o zwierzęta..... 8 Uzupełnij wyrazy, wpisując „ch” lub „h”. Pokoloruj pola ze słowami, w których występuje „ch”. ....umor ....uk ....erb ....ulajnoga bo....ater wa....adło ....ipopotam ....aft y d s....o wierz....ołek a k .... a m a ....istorie k .... o i n ku....nia łańcu.... ....ak Mi....ał ....abrowy 12 wierzchołek, wierzchołku, wszystkich, zachwyciła, zmierzchu, zwierzętach kuchnia, łańcuch, Michał, muchomorów, orzechy, pachnącą, puchatego, puchem, samochodziki, schody, Stach, wahadłem, wahadło, hamulec, Hania, helikopter, herb, herbatę, hipopotam, hipopotama, historie, huk, hulajnoga, hulajnogę, humor, humorach, husarza, kuchni, bohater, chabrowe, chabrowy, Chcieli, chłodny, Chłopiec, choinek, choinka, choinkę, czerwonych, doskonałych, gałązkach, haft, hak, hamak, ....amulec Zmiękczenia 1 1 Uzupełnij tekst, wpisując spółgłoski miękkie. Jesie....ą Nastała je....eń. Dni są coraz krótsze i chłod....ejsze. Sło....ce ....e grzeje już tak mocno jak latem, a na ....ebie coraz czę....ciej pojawiają się ....emne chmury. Li....cie straciły swą ....eloną barwę i spadają z drzew. Na ....cieżkach w parku można znale....ć l....niące kasztany i żołę....e. ....eci zrobią z nich ....liczne ludziki i ....mieszne ko....e. Pew....e ....edługo spadnie ....nieg, dlatego trzeba przygotowa.... ....epłe ubra....a. Ale na ra....e warto i....ć do lasu. Tam na ....ciółce można znale....ć ma....laki, borowiki i ko....larze. 2 Uzupełnij słowa, wpisując spółgłoski miękkie, i pokoloruj według opisu: ś – żółty, ź – brązowy, ni – pomarańczowy, ć – czerwony, ci – zielony. ko....larz ....ebo liś.... ś....ółka ....e iś.... spad....e ma....laki ....mieszne ś....eg niedługo, Pewnie, przygotować, Słońce, spadnie, śnieg, ścieżkach, ściółce, ściółka, śliczne, śmieszne, śnieg, ubrania, zieloną, znaleźć, żołędzie chłodniejsze, ciemne, ciepłe, częściej, Dzieci, iść, Jesienią, jesień, konie, koźlarz, koźlarze, Liście, liść, lśniące, maślaki, na razie, nie, niebie, niebo, 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Testy ortograficzne. Klasa 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: