Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 006170 20639727 na godz. na dobę w sumie
The Freddy Files. Wszystko co chcesz wiedzieć o świecie FNAF - ebook/pdf
The Freddy Files. Wszystko co chcesz wiedzieć o świecie FNAF - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Feeria Young Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7229-730-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwszy oficjalny przewodnik po uniwersum Five Nights at Freddy's to prawdziwy niezbędnik dla wszystkich graczy i fanów tej serii. Dzięki niemu zagłębicie się w mitologię serii, prześledzicie drogi animatroników, poznacie różne sposoby gry i odkryjecie tajemnice ukryte w sercu pizzerii Freddy’ego Fazbeara. A to jeszcze nie wszystko!
Szczególną gratkę stanowią sekcje specjalne, w których nieco więcej światła pada na najczęściej omawiane teorie fanowskie: ugryzienie z 1983 kontra ugryzienie z 1987, tożsamość Purple Guya, stwierdzenie „it’s me” pojawiające się w halucynacjach i wiele innych.

Wejdźcie w przerażający, pełen zaskoczeń świat Five Nights at Freddy’s!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Seria gier Five Nights at Freddy s wciąga, straszy i bawi. Przeważnie nastolatków. Takie było założenie twórcy. W Polsce także uczy. Nie tylko czujności, szybkiego kojarzenia i reagowania, ale również języka. Nie do- czekała się bowiem – i chyba nie doczeka – tzw. polonizacji. Gracze jednak sobie z tym poradzili. Szybko powstały polskie strony internetowe poświę- cone różnym aspektom gier z tej serii. Terminologia angielska przeplata się na nich z polską, tworząc specyficzny slang – niszę w żargonie komputero- wym, też przecież niezbyt swojskim, choć już oswojonym. Fani Five Nights at Freddy s świetnie się w nim orientują, przyjmują obcojęzyczne określenia, nie próbując przekładać ich na polski. Złowieszczy Purple Guy nadal jest Purple Guyem, a nie Panem Fioletowym, zmieniło się jedynie to, że odmieniamy go przez polskie przypadki. Tę specyfikę językową, uprawomocnioną latami ak- tywności naszych graczy (pierwsza z gier to rok 2014), uszanowałem, oddając prymat nazwom i określeniom uznawanym za kanoniczne. Gra się przecież “ angielsku”, nadmierne ingerencje polszczyzny wszystko by zaciemniły, to zaś, w przypadku i tak już mrocznej gry, na pewno nie byłoby wskazane. tłumacz po Tytuł oryginału: The Freddy Files. The Official Guidebook to the Bestselling Video Game Series Fragmenty Five Nights at Freddy s. Srebrne oczy i Five Nights at Freddy s. Przekład: Jarosław Irzykowski Zwyrodniali w tłumaczeniu Joanny Lipińskiej Redaktor prowadząca: Maria Zalasa Redakcja: Karolina Pawlik Skład i adaptacja okładki na potrzeby polskiego wydania: Norbert Młyńczak Korekta: Agnieszka Grzywacz Druk: Drukarnia im. Adama Półtawskiego Cover art © 2017 Scott Cawthon Book design by Off Base Copyright © 2017 Scott Cawthon. All rights reserved. Published by arrangement with Scholastic Inc., 557 Broadway, New York, NY 10012, USA. Photo credits: Photos ©: 4 torn paper and throughout: nevermoregraphix/ DeviantArt; 10 graph paper and throughout: rawen713/DeviantArt; 25 bottom: picsfive/Fotolia; 92 bottom left: Marco Govel/Shutterstock; 92 bottom right: Billion Photos/Shutterstock; 144 map: Courtesy Utah Department of Transportation; 149 wiring diagram: Wire_man/Fotolia; 149 bottom: samiramay/ Fotolia; 158 top: Africa Studio/Fotolia; 158 screws: Andrii Ridnyi/Dreamstime; 159 bottom left: beerlogoff/Fotolia; 159 bottom right: Africa Studio/Fotolia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez uprzedniego wyrażenia zgody przez właściciela praw. ISBN 978-83-7229-730-3 Wydanie I, Łódź 2018 Wydawnictwo JK, ul. Krokusowa 3, 92-101 Łódź Spis treści Rozdział 1 Five Nights at Freddy’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Rozdział 2 Five Nights at Freddy’s 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Rozdział 3 Five Nights at Freddy’s 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Rozdział 4 Five Nights at Freddy’s 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Rozdział 5 Five Nights at Freddy’s: Sister Location . . . . 112 Rozdział 6 Cykl powieści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Rozdział 1FIVE NIGHTS AT FREDDY’S �To gra, za sprawą której z ludzkich ust wyrywają się miliony wrzasków. Five Nights at Freddy s (FNAF) to surwiwalowy horror typu po- int-and-click (wskaż kursorem i kliknij) oparty na dość prostym pomyśle: przetrwaj tydzień jako nocny strażnik pizzerii pełnej morderczych animatroników. Ale to otoczka, która wyrosła na tym koncepcie, nadspodziewanie szybko zawładnęła umysłami graczy całego świata.W krótkim czasie śmieszno-straszne sceny z FNAF-a (częściowo dzięki co bardziej upiornym momentom tej gry) zawładnęły internetowymi serwisami umożliwiającymi odtwarzanie i umieszczanie filmów, budząc zaciekawienie, owo- cujące miliardami wyświetleń. Niewiele było trzeba, by gracze uświadomili sobie, że we FNAF-ie chodzi nie tylko o śmiercionoś- ne automaty. W ciemnych kątach Pizzerii Freddy ego Fazbeara kryją się strzępy niepokojącej tajemnicy. Sekret ten – zapisany w róż- nych elementach gry: w zmieniających się plakatach, w zwidach, a nawet w zagadce piątego animatronika – już od premiery jej pierwszej części w sierpniu 2014 r. nie pozwala graczom na dobre się od niej oderwać. Skąd tyle szumu wokół FNAF-a? Dobre pytanie. Gra zaczyna się od ogłoszenia o pracy w Pizzerii Freddy ego Fazbeara (Freddy Fazbear s Pizza). Masz okazję zatrudnić się jako strażnik na nocnej zmia- nie, od północy do szóstej rano. Praca płatna będzie marniutko, tylko 120 dolców tygodniowo (czyli 4 dolary za godzinę), ale do tego jeszcze wrócimy. Nie będziesz się ruszać z biura. �bracając się w prawo i w lewo, zobaczysz dwa zestawy przycisków. W obu przypadkach jeden z nich zamyka drzwi, a drugi za- pala za nimi światło. Możesz też śledzić na monito- rze obraz z kamer bezpieczeństwa. 6 Zajrzyjmy do Freddy ego Hm, zobaczmy, na dzień dobry dostałem coś sercach dzieciaków i winniśmy im pewien od firmy, co powinienem przeczytać. Hm, trochę prawniczej gadki, no wiesz. Witaj szacun, co nie? No, dobra. w Pizzerii Freddy ego Fazbeara, magicznym Bądź więc czujny, bo te typki lubią sobie przybytku dla dzieci i dorosłych, gdzie trochę połazić. Znaczy, włączają im na noc jakiś tryb swobodnego poruszania się. Hm... fantazja i frajda nabierają życia. O to biega, że ich mechanizmy się blokują, Za ewentualne szkody lub obrażenia jeśli są za długo wyłączone. No, kiedyś to firma Fazbear Entertainment nie ponosi było im wolno chodzić i za dnia. Ale to było odpowiedzialności. Jeśli stwierdzi się, że przed Ugryzieniem z Osiemdziesiątego Siódmego. doszło do szkody lub śmierci, zawiadomienie Właśnie. Niesamowite, że człowiek może przeżyć o zaginięciu zostanie zgłoszone w przeciągu 90 dni lub niezwłocznie po gruntownym bez płata czołowego, co? A jeśli chodzi Ledwie lądujesz w biurze, dzwoni telefon. o twoje bezpieczeństwo, to jako nocny strażnik uprzątnięciu i wyczyszczeniu lokalu oraz r e j o n a c h t w a r z y . M o ż e s z s o b i e w y o b r a z i ć , ryzykujesz tylko tym, że jeśli któryś z tych całej nieruchomości, a także wymianie OTO, CZEGO SIĘ DOWIADUJESZ OD PHONE GUYA osobników zobaczy cię kiedyś po godzinach, ż e w e p c h n i ę c i e s i ł ą t w o j e j g ł o w y w c o ś wykładzin”. pewnie nie uzna cię za człowieka. Najpewniej 1. Phone Guy (Telefonujący) najwyraźniej pracował na tym samym t a k i e g o m o g ł o b y p r z y s p o r z y ć c i p e w n y c h n i e w y g ó d i s p o w o d o w a ć z g o n . A j e d y n e , c o dojdzie do wniosku, że jesteś metalowym stanowisku, ale skończył pracę w poprzednim tygodniu. Jeżeli zdarzy ci z t w o j e j t w a r z y w y l a z ł o b y z n ó w n a ś w i a t ł o endoszkieletem bez kostiumu. A skoro coś się umrzeć (tam tam ta dam dam!), „zawiadomienie o zaginięciu d z i e n n e , t o g a ł y i z ę b y p r z e b i j a j ą c e s i ę takiego jest w Pizzerii Freddy ego Fazbeara zostanie zgłoszone w przeciągu dziewięćdziesięciu dni lub niezwłocznie po p r z e z m a s k ę , h e h e . N o , k i e d y s i ę u n i c h nieprzepisowe, to prawdopodobnie spróbuje... z a t r u d n i a s z , n i e m ó w i ą c i t a k i c h r z e c z y . gruntownym uprzątnięciu i wyczyszczeniu lokalu oraz całej nierucho- wepchnąć cię siłą w kostium Freddy ego A l e g ł o w a d o g ó r y , p i e r w s z y d z i e ń t o r a c z e j Fazbeara. Samo to nie byłoby nawet takie mości, a także wymianie wykładzin”. Jasne. Normalka, można rzec. s i e l a n k a . P o g a d a m y j u t r o . A h a , s p r a w d z a j złe, gdyby te kostiumy nie były pełne prętów, t e k a m e r y i p a m i ę t a j , ż e b y d r z w i z a m y k a ć drutów i animatronicznej maszynerii. Zwłaszcza 2. „Gdyby to mnie zmuszali do śpiewania przez dwadzieścia lat tych t y l k o w r a z i e a b s o l u t n e j p o t r z e b y . T r z e b a samych durnych piosenek i nie pozwalali na kąpiel...”. Właściwie, czemu o s z c z ę d z a ć p r ą d . N o , t o d o b r e j n o c y . nie myją tych animatroników? Chwila – a jak się takiego czyści? 3. Serwomechanizmy animatroników zacinają się, jeśli się ich nie włącza przez dłuższy czas. Dlatego dopuszczano poruszanie się ich także w ciągu dnia, ale to było jeszcze przed „Ugryzieniem z �siemdziesiątego Siódme- go”. Wygląda na to, że w wyniku bliskiego spotkania z animatronikiem w biały dzień ktoś wtedy utracił płat czołowy mózgu. Ale przeżył. 4. Jako że w oczach animatroników będziesz jedynie metalowym endo- szkieletem, jeszcze bez wierzchniej powłoki, spróbują one wepchnąć cię w kostium Freddy ego Fazbeara. Brr. Wystrzegaj się takiej śmierci. 5. Drzwi powinieneś zamykać tylko „w razie absolutnej potrzeby”. Jak powiada Phone Guy, „trzeba oszczędzać prąd”. w 7 HEHE ZAMYKAJĄC KTÓREKOLWIEK DRZWI, ZAPALA- JĄC ŚWIATŁO I POSPIESZNIE PRZEŁĄCZAJĄC SIĘ Z JEDNEJ KAMERY NA DRUGĄ, WYWOŁASZ NA EKRANIE WIDOK NAWET PIĘCIU KRESEK – WSKAŹNIKÓW POBORU PRĄDU. PIĄTA POJAWI SIĘ TYLKO NA SEKUNDĘ, BO NIE DA SIĘ MIEĆ JED- NOCZEŚNIE ZAPALONEGO ŚWIATŁA I WŁĄCZO- NEGO PODGLĄDU Z KAMER BEZPIECZEŃSTWA. 8 Mechanika i strategia Jeśli nie będziesz ruszał ani drzwi, ani światła, ani też kamer, energii zasilającej ubywać będzie w tempie około 1 procenta na 10 sekund. Jedna godzina w grze to od 86 do 90 sekund czasu rzeczywistego, co oznacza, że nie robiąc nic, zużywasz przez każdą „godzinę” około 9 procent energii. Każde z działań – sprawdzanie kamer, zamykanie drzwi, włączanie światła – oznaczane jest na wskaźniku poboru energii jedną kreską, a maksymalnie mogą być cztery. Jedna czynność (którakolwiek) pochłania energię w tempie 1 procenta na 5 sekund, dwie czynności jednocześnie to spa- dek energii o 1 procent na 3 sekundy, a w przypadku trzech czynności – na 2,5 sekundy. Dla jasności przygotowaliśmy ci zgrabną tabelkę. TRA LA LA LA LA LA LA MATMANIE! Średni czas zużycia 1 procenta 9,6 s 4,8 s 3,2 s 2,4 s Zużycie energii w ciągu godziny 9 18 27 36 Liczba kresek 1 2 3 4 UWAGA NA FOXY’EGO! KIEDY ZA PIERWSZYM RA- ZEM ZATRZAŚNIESZ MU DRZWI PRZED NOSEM, ZU- ŻYJE 1 PROCENT ENERGII. ZA DRUGIM RAZEM JUŻ 6 PRO- CENT, ZA TRZECIM 11 ITD., ZA KAŻDYM ZAMKNIĘCIEM O PIĘĆ PROCENT WIĘCEJ. 9 R O Z M I E S Z C Z E N I E A N I M A TR O N I K Ó W I N I E- K TÓ R YC H Z N A C Z Ą C YC H D L A FNAF P U N K TÓ W SALA JADALNA (1B) TU POJAWIAJĄ SIĘ CHICA I BONNIE. W CIENIU CZASEM WI- DOCZNY JEST FREDDY. ) 5 ( I S Y A J Ą Ż A R E N A W I O N I M A T R L E B A K U Z R P Z O P O W Y Ł G C E , Ł C I A Ó W. N I K O JASKINIA PIRATÓW (1C) NAJWAŻNIEJSZA KAMERA WE FNAF-IE.. MIEJ OKO NA FOXY’EGO. S K Ł A D Z I K ( 3 ) TU P OJ A WI A SI Ę TY L K O B O N N I E . 10 KĄT ZACHODNIEGO KORYTARZA (2B) TUŻ ZA DRZWIAMI BIURA. X ( 1 A ) S C E N A S TĄ D R U S Z A J Ą B O N N I E F R E D D Y, C H I C A . I X J E S T E Ś T U TA J ! KĄT WSCHODNIEGO KORYTARZA (4B) SUPERWAŻNY ZE WZGLĘDÓW FABULARNYCH! = FREDDY = BONNIE = CHICA = FOXY = GOLDEN FREDDY TOALETY (7) TĘDY PRZECHODZĄ FREDDY I CHICA. KUCHNIA (6) NIE MA OBRAZU, JEDYNIE DŹWIĘK. 11 SPIS ANIMATRONIKÓW: FREDDY ♦ Wygląd: jasnobrązowy animatroniczny niedźwiedź; ma czarną muszkę i czarny cylinder; w prawej łapie trzyma mikrofon, którym niewątpliwie może cię uśmiercić w jakiś wymyślny sposób. Po powiększeniu jego pyska widać na prawym oku odcisk dłoni, a niżej, z lewej strony szczęki, podłużny ciemny ślad (możliwe, że podobny odcisk). ♦ Przemieszczanie się: scena → sala jadalna → toalety → kuchnia → wschodni korytarz → kąt wschodniego korytarza → biuro. ♦ Trasa Freddy ego jest dość przewidywalna, ale trudno go śledzić przez kamery, bo przeważnie znajduje się w cieniu. Żeby go namierzyć, wypatruj rozjarzonych srebrnych oczu. ♦ W świetle jego oczy zmieniają kolor – są niebieskie, gdy widzisz Freddy ego za drzwiami, ale w niektórych jumpscare ach bywają czarne. ♦ Śledzenie Freddy ego przy pomocy kamer spowolni jego ruchy. ♦ Freddy ruszy się dopiero trzeciej nocy, chyba że zużyjesz całą energię (w tym przypadku dopadnie cię od strony zachodniego korytarza). Ś P I E W M O Ż E D O B I E G A Ć TA K Ż E G D Y P R Z E B Y W A TA M U S Ł Y S Z Y S Z G O R Ó W N I E Ż , Z K U C H N I W TR A K C I E R O Z - F R E D D Y ; N O C Y, C Z W A R TE J M O W Y TE L E F O N I C Z N E J B I E D N Y P H O N E G U Y U ). ( P A P A , JEŚLI ZUŻYJESZ CAŁĄ ENERGIĘ, FREDDY ZA- GRA ARIĘ TORREADO- RA Z OPERY CARMEN. 12 SPIS ANIMATRONIKÓW: BONNIE ♦ Wygląd: niebieskawo-fioletowy animatroniczny królik; w czerwonej muszce; gra na gitarze w kapeli animatroników. ♦ Przemieszczanie się: sala jadalna → kulisy → zachodni korytarz → składzik → kąt zachodniego korytarza. ♦ Bonnie zwykle rusza się jako pierwszy z animatroników i zawsze trzyma się lewej (zachodniej) strony restauracji. Jako jedyny pojawia się za kulisami, w składziku i w kącie zachodniego korytarza. Porusza się znacznie szybciej niż Freddy i Chica, co zrodziło pogłoski, że się teleportuje. ♦ Zawsze wchodzi do biura od strony zachodniej i po zapaleniu światła pojawia się w drzwiach. �n jeden ze wszystkich animatroników wydaje się wyłączać podczas swojej wędrówki większość kamer. Gdy w chwili jego wej- ścia do biura monitor jest włączony, Bonnie wydaje z siebie zgrzytliwy jęk. 13 SPIS ANIMATRONIKÓW: CHICA ♦ Wygląd: żółta animatroniczna kura z pomarańczowym dziobem i o fiole- towych oczach; ma na sobie śliniaczek z napisem „Let s eat!” (Jedzmy!). ♦ Przemieszczanie się: scena → sala jadalna → kuchnia → toalety → wschodni korytarz → kąt wschodniego korytarza. ♦ Chica trzyma się prawej (wschodniej) strony restauracji. ♦ Chica trzyma antropomorficzną różową babeczkę wyposażoną w dwoje wielkich ślepi i zęby. Babeczka ta znika, gdy Chica opuszcza scenę, ale duplikat tego ciastka znajduje się na twoim biurku w biurze... złowrogo wgapiając się w ciebie przez całą grę. ♦ Chica i Freddy to jedyne animatroniki odwiedzające kuchnię. Nie widać ich, za to słyszysz szczęk rondli i patelni. ♦ Chica zawsze wchodzi do biura z kąta wschodniego korytarza, a po zapa- leniu światła widać ją w oknie. ♦ Gdy Chica wchodzi do biura, wydaje, podobnie jak Bonnie, zgrzytliwy jęk, powoduje blokadę włączników światła i drzwi, a gracza zabija, gdy tylko monitor zostaje opuszczony. … A L B O TO O N A O P U S Z- C Z A M O N I TO R , A P OTE M CI E BI E I TA K U Ś M I E R C A . B O W Y G L Ą DA N A TO, Ż E TO D L A N I E J N I E P R O B L E M . 14 SPIS ANIMATRONIKÓW: FOXY ♦ Wygląd: rudobrązowy animatroniczny lis o żółtych oczach i wydłużonym pysku; na oku ma piracką opaskę, zwykle podniesioną, a prawą łapę kończy hak. Wygląda na cokolwiek sfatygowanego, tu i ówdzie prześwi- tuje jego endoszkielet. ♦ Przemieszczanie się: Jaskinia Piratów → zachodni korytarz → kąt za- chodniego korytarza → biuro. ♦ Foxy zawsze rusza z Jaskini Piratów, zza zasłony. W miarę upływu nocy coraz bardziej zza niej wygląda, aż wreszcie widać go w całości. Przy następnym sprawdzeniu kamery widać, że znikł. Monitor ukazuje zaraz widok z zachodniego korytarza i Foxy’ego pędzącego w stronę biura. Wedrze się tam za moment, jeżeli w porę nie zamkniesz mu drzwi przed nosem. Po bezskutecznym ataku Foxy kilkakrotnie wali w drzwi, a po- tem wraca do Jaskini Piratów, by ponownie przebyć swoją trasę. Niestety każde zablokowanie przed nim drzwi pozbawia baterię gracza energii: za pierwszym razem o 1 procent, za każdym następnym o kolejne 5 (radzimy sprawdzić notatki na temat poboru energii). Ż E BY U C H R O N I Ć SI Ę P R Z E D F O X Y M , TR Z E BA M I E Ć G O N A O K U , BY L E N I E Z A C Z Ę S TO. 15 w coś takiego mogłoby przysporzyć ci pewnych niewygód i spowodować zgon. A jedyne co z twojej twarzy wylazłoby znów na światło dzienne, to gały i zęby przebijające się przez maskę, hehe. B ą d ź w i ę c c z u j n y , b o t e t y p k i l u b i ą s o b i e t r o c h ę p o ł a z i ć . Z n a c z y , w ł ą c z a j ą i m Ż E BY P O M I N ĄĆ n a n o c j a k i ś t r y b s w o b o d n e g o p o r u s z a n i a N O C , P R Z Y TR Z Y M A J s i ę . H m . . . O t o b i e g a , ż e i c h m e c h a n i z m y C , D i +. s i ę b l o k u j ą , j e ś l i s ą z a d ł u g o w y ł ą c z o n e . N o , k i e d y ś t o b y ł o i m w o l n o c h o d z i ć i z a d n i a . A l e t o b y ł o p r z e d U g r y z i e n i e m z O s i e m d z i e s i ą t e g o S i ó d m e g o . W ł a ś n i e . N i e s a m o w i t e , ż e c z ł o w i e k m o ż e p r z e ż y ć b e z p ł a t a c z o ł o w e g o , c o ? A j e ś l i c h o d z i o t w o j e b e z p i e c z e ń s t w o , t o j a k o n o c n y s t r a ż n i k r y z y k u j e s z t y l k o t y m , ż e j e ś l i k t ó r y ś z t y c h o s o b n i k ó w z o b a c z y c i ę k i e d y ś p o g o d z i n a c h , p e w n i e n i e u z n a c i ę z a c z ł o w i e k a . N a j p e w n i e j d o j d z i e d o w n i o s k u , ż e j e s t e ś m e t a l o w y m e n d o s z k i e l e t e m b e z k o s t i u m u . A s k o r o c o ś t a k i e g o j e s t w P i z z e r i i F r e d d y e g o F a z b e a r a n i e p r z e p i s o w e , t o K LI KN I J W P L A KA T p r a w d o p o d o b n i e s p r ó b u j e . . . w e p c h n ą ć c i ę s i ł ą w k o s t i u m F r e d d y e g o F a z b e a r a . S a m o E N I Ć D A T Ę W BI U R Z E, Z M I t o n i e b y ł o b y n a w e t t a k i e z ł e , g d y b y t e U J N A R Ó B A N OS F R E D DY E G O R Z E U T E k o s t i u m y n i e b y ł y p e ł n e p r ę t ó w , d r u t ó w N A K O M P R N I K A , i a n i m a t r o n i c z n e j m a s z y n e r i i . Z w ł a s z c z a Z A TR Ą BI . E P A Ź D Z I E N , 3 1 L O W E w r e j o n a c h t w a r z y . M o ż e s z s o b i e L A H I w y o b r a z i ć , ż e w e p c h n i ę c i e s i ł ą t w o j e j L C Z Y Ę. G A D U J Ł Z A I P S 1 6 g ł o w y R Kody, glitche i sekrety
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

The Freddy Files. Wszystko co chcesz wiedzieć o świecie FNAF
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: