Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00181 023199 23572294 na godz. na dobę w sumie
The Last Remnant - poradnik do gry - ebook/pdf
The Last Remnant - poradnik do gry - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 60
Wydawca: GryOnline Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> poradniki do gier >> playstation 3 >> rpg
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik do jRPG „The Last Remnant” opisuje dokładnie mechanikę gry, misje poboczne i zadania w gildiach. Oddzielny rozdział poświęcono rozwojowi i umiejętnościom postaci.

Skrócona wersja spisu treści:
-Wstęp
-Mechanika gry
-Rozwój postaci i lista umiejętności - cz. 1
-Rozwój postaci i lista umiejętności - cz. 2
-Opis przejścia cz.1
-Opis przejścia cz.2
-Opis przejścia cz.3
-Opis przejścia cz.4
-Opis przejścia cz.5
-Opis przejścia cz.6
-Miejsca nie objęte fabułą
-Misje poboczne cz.1
-Misje poboczne cz.2
-Misje poboczne cz.3
-Zadania w gildiach - Union of the Golden Chalice
-[...] liczba wszystkich rozdziałów: 17

Informacja o grze

Japońska gra role-playing, przygotowana przez firmę Square-Enix. Zajmujemy się eksploracją krainy fantasy oraz bierzemy udział w dużej liczbie walk rozgrywanych w systemie turowym. Gra napędzana jest przez nowoczesny Unreal Engine 3.

Gra The Last Remnant, ciepło przyjęta zarówno przez krytyków, jak i graczy, to przedstawiciel gatunku jRPG. Tytuł wydany został w Polsce w 2009 roku i dostępny jest na platformach: PS3, Xbox 360, PC. Wersja językowa oficjalnie dystrybuowana na terenie kraju to: angielska.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry The Last Remnant autor: Mikołaj „Mikas” Królewski (c) 2009 GRY-OnLine S.A. Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp. Producent i Wydawca Square-Enix, Wydawca PL Cenega Poland. należą do ich prawowitych właścicieli. The Last Remnant – Poradnik GRY-OnLine S p i s t r e ś c i Wstęp _________________________________________________________ 3  Mechanika gry __________________________________________________ 4  Rozwój postaci i lista umiejętności __________________________________ 6  Opis przejścia __________________________________________________ 23  Miejsca nie objęte fabułą _________________________________________ 41  Misje poboczne_________________________________________________ 42  Zadania w gildiach ______________________________________________ 53  Wydawnictwo GRY-OnLine S.A. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70 Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest (c) 2002-2009 GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A. Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine. www.gry-online.pl Strona: 2 The Last Remnant – Poradnik GRY-OnLine W s t ę p The Last Remnant, najnowsze dziecko firmy Square Enix, to jRPG naprawdę ogromnych rozmiarów. Główny scenariusz jest stosunkowo krótki, jednak wykonując wszystkie questy, badając miejsca nie objęte podstawowym wątkiem fabularnym, możemy przy nim spędzić 80–90 godzin. Poradnik ten opisuje dokładnie mechanikę gry, misje poboczne oraz zadania w gildiach. Odzielny rozdział, poświęciłem rozwojowi i umiejętnościom postaci. Mikołaj „Mikas” Królewski Strona: 3 The Last Remnant – Poradnik GRY-OnLine M e c h a n i k a g r y R e k r u t a c j a l u d z i o r a z t w o r z e n i e j e d n o s t e k Pod względem walki, The Last Remnant jest grą znacznie bardziej złożoną niż typowe jRPG. Podstawową różnicą, jest fakt dowodzenia jednostkami, złożonymi z kilku żołnierzy (w tym liderów), a nie poszczególnymi postaciami, tak jak w innych pozycjach tego typu. Recruitment Office jest niewyczerpanym źródłem świeżych i gotowych do walki żołnierzy. Posiadają oni kilka atrybutów oraz jedną specjalną umiejętność (później otrzyma jeszcze jedną), którą warto się kierować przy dobieraniu ich. Rozbudowywujemy ją o nowe właściwości, podczas kolejnych starć. Naszymi najlepszymi wojownikami są liderzy, których umiejętności, siła oraz posiadane HP jest znacznie większe. Bez nich nie stworzymy żadnej jednostki, gdyż musi być ona dowodzona przez minimum jednego generała. Nasz bohater – Rush musi być w jednej z nich! Na początku gry, możemy kontrolować tylko 3 bohaterów (wszyscy są generałami) i 2 jednostki. W trakcie gry limit urośnie do 5 oddziałów i 18 żołnierzy (w tym 6 generałów). S y s t e m w a l k i Starcia w The Last Remnant, stanowią około 90 gry. Prowadzimy je wydając komendy liderom poszczególnych jednostek i nie wybieramy czynności, jaką ma wykonać w danej chwili postać. Generałowie prowadzą nasze oddziały do bitwy, a my możemy jedynie przygladać się arenie działań. Trzymamy jednak palce nad przyciskami, gdyż w każdej chwili nasza postać, może wykonać tzw. Critical Trigger, zabierający większe obrażenia i wyprzedzający atak przeciwnika, wymagający wykonania prostego Qucik Time Event. Lista komend, pojawia się z prawej strony ekranu, przed rozpoczęciem każdej z tur, na które składa się starcie. Polecenia te, sprowadzają się najczęściej do ataku lub leczenia, ale określają też dystans oraz zasięg każdego z działań. Z tym drugim wiąże się kilka pojęć, które warto sobie przyswoić i przede wszystkim poznać ich „właściwości”. • Deadlock: czołowy atak na przeciwnika. Bardzo skuteczny, ale i bardzo groźny dla używających go. Generalnie unikamy go zwłaszcza w starciach z bossami i używamy w sytuacjach, w których musimy lub wtedy, gdy zostanie nam jeden przeciwnik. • Raidlock: czołowy atak na przeciwnika, wykonywany z odległości. Jedna jednostka będzie starać się pozostać w miejscu, a druga spróbuje wykonać Deadlock. Jej ataki będą trochę mocniejsze. Odpowiedzialne za tę akcję komendy to: Get Your HP Up, Stay On Your Toes, Heal The Others. • Multi-Deadlock: Jest to frontalny atak na trzy, cztery jednostki jednocześnie. Mocniejsi przeciwnicy i bossowie bardzo często korzystają z tej umiejętności. Prowadzi ona do bardzo szybkiego Game Over, chyba że za wszelką cenę, będziemy unikać korzystania z opcji Deadlock. W przypadku szefów, częstym następstwem Multi-Deadlock, jest AoE (Area of Effect) - atak który zmiata od razu, wszystkie jednostki. • Flank Attack: Oznacza oflankowanie przeciwnika. By je wykonać, jedna jednostka musi atakować frontalnie (Deadlock). Bossów, otoczyć możemy tylko wtedy, gdy trzy jednostki są z nim w czołowym starciu. Komendy, odpowiedzialne za tę akcję to: Wait for a chance, Strike from the Sides. Zaatakowany w ten sposób przeciwnik, otrzymuje większe obrażenia i nie ma możliwości skontrowania w danej turze. • Rear Assault: po wykonaniu Flank Attack, trzecia jednostka może wykonać tzw. Rear Assault, który atakuje przeciwnika od tyłu i powoduje ogromne straty jego HP. Odpowiedzialna za to komenda to Strike them from behind. • Massive Strike: najgroźniejszy rodzaj ataku. Jest on możliwy do wykonania, po wykonaniu ataku typu Deadlock, Flank Attack, Rear Assault. Wolna jednostka, wykona wtedy Massive Strike. Zadaje on ogromne straty i zwykle kończy się śmiercią przeciwnika. Musimy mieć jednak odpowiednią ilość jednostek i nie możemy skorzystać z opcji Multi- Deadlock. Strona: 4 The Last Remnant – Poradnik GRY-OnLine O p c j e s p e c j a l n e Podczas niektórych walk, otrzymujemy możliwość wykonania specjalnych czynności, związanych najczęściej z przywołaniem summona lub zadaniem specjalnego ataku. Komenda, która jest za to odpowiedzialna, jest zaznaczona złotym kolorem. M o r a l e j e d n o s t e k Ważnym elementem systemu walki jest morale każdej z jednostkek. Jeśli zacznie upadać, najczęściej na skutek doznawanych obrażeń, siła naszych ataków/obrony będzie spadać, a nasi żołnierze zaczną nie trafiać do celu. W przypadku gdy będzie wysokie, zyskamy dodatkowe możliwości ataku w danej turze. Wizualnym znacznikiem stanu psychicznego naszych walczących, jest pasek, widoczny na górze ekranu. Z d o b y w a n i e d o ś w i a d c z e n i a Teoretycznie w The Last Remnant nie zdobywamy leveli. Zwróćmy jednak uwagę na listę statystyk i umiejętności, ukazującą się po każdym starciu. Jest ona wspólna dla wszystkich jednostek. Ilość wykonanych ataków, użytej magii, łączna wielkość zadanych/otrzymanych obrażeń i przede wszystkim ilość pokonanych przeciwników ma wpływ na nasz Battle Rank. Przed starciem z każdym z bossów, powinien być on jak największy. Jego przybliżony poziom, podałem przed każdym starciem z szefem. Nie jest on jednak żadną wyrocznią. K u s t o m i z a c j a e k w i p u n k u Miłym udogodnieniem w The Last Remnant jest fakt, że nie musimy dbać o wyposażenie własnych ludzi. Wszystkie przedmioty, zostawione przez pokonanych, zostaną zabrane przez naszych kompanów. Zawsze jednak zapytają nas o to, więc jeśli zależy nam na jakimś itemie, lub zmieni on w jakikolwiek sposób, kierunek rozwoju naszych postaci (np. zmieniając ich umiejętność specjalną), możemy zatrzymać ten proces. Zebrane przedmioty, w połączeniu z rzeczami wykopanymi przez Mr. Diggsa, lub kupionymi w miastach, dają naprawdę imponujące elementy uzbrojenia lub zbroi. „Przepisy” na każde z nich znajdujemy w treasure chest lub otrzymujemy jako nagrodę za wykonania misji pobocznych. Przykładowo: • Combat Broadsword ( copper ore x2, manticore husk x2, landworm talon x5 + 1280g). • Warrior’s Broadsword ( gaslin cooper x2, light metal x1, vulture fur x3 + 2880g). • Samurai Katana ( weapon recipe 15, steel ore, colossus bone x2 + 10080g). • Daimyo Katana ( royotian steel x3, land insecta talon x6, jhana hide x3 +22680g). M i s j e p o b o c z n e Misje poboczne są bardzo ważnym punktem gry. Ich wykonywanie jest niezbędne do jej ukończenia. Jeśli je zostawimy i spróbujemy przejść główny scenariusz „na szybko” polegniemy już w połowie pierwszej płyty. Nasi bohaterowie będą po prostu za słabi by sprostać kolejnym przeciwnikom. Ludzi odpowiedzialnych za powierzenie nam misji znajdziemy głównie w pubach. Ci którzy mają dla nas zadanie , mają wpisane „...!”, w czerwonej chmurce nad głową. Jeśli nie możemy znaleźć nikogo to: zatrudniamy tzw. Unique general lub rozmawiamy z barmanem. Z a d a n i a w g i l d i a c h Drugim ważnym elementem gry, nie mającym nic wspólnego z walką, są zadania w gildiach. Wykonujemy jej podczas przechodzenia głównego scenariusza, a ich lista znajduje się w trzech miejscach: Union of the Golden Chalice, Sword of Three Realms i Ring of the Labirynth. Strona: 5 The Last Remnant – Poradnik GRY-OnLine R o z w ó j p o s t a c i i l i s t a u m i e ję t n oś c i W The Last Remnant, zdobędziemy mnóstwo różnych umiejętności. Częste korzystanie z nich, bedzie podnosić poziom każdego ze skilli. Owocuje to podniesieniem mocy, a czasem daje dodatkowe możliwości. Oddziałuje to więc w różny sposób na rozgrywkę. Poniżej zamieściłem listę wszystkich umiejętności fizycznych, psychicznych oraz specjalnych wraz z ich najważniejszymi cechami. C o m b a t A r t s One Handed: Umiejętność: Dodatkowa właściwość: Zasięg ataku: Poziom Poziom Poziom podstawowy Nimble/Mighty Swift/Peerless Koszt AP: Koszt AP: Koszt AP: Knee Splitter Cutting Lunge - - Pojedynczy 3-6 Pojedynczy 9-15 Blue Streak Thunder Attack Pojedynczy 18-24 Double Smash Cross Slice (miecz) Requiem (miecz) Helm Split (katana) - - - - Pojedynczy 27-33 Pojedynczy 18-24 Pojedynczy 39-45 Pojedynczy 18-24 Snowfall (katana) Frost Attack Cała plansza 39-45 Reverse Delta (topór) Log Splitter (topór) Crushing Hit (maczuga) Rock Crusher (maczuga) - - - - Pojedynczy 18-24 Pojedynczy 39-45 Pojedynczy 18-24 Pojedynczy 39-45 6-12 12-18 27-33 39-45 27-33 57-63 27-33 57-63 27-33 57-63 27-33 57-63 12-18 21-27 39-45 51-57 39-45 75-81 39-45 75-81 39-45 75-81 39-45 75-81 Strona: 6 Power Grip: Umiejętność: Smash Crossbreak Switchback Dragon’s Flight Dragon’s Tail (miecz) Victory Sweep (miecz) Moonset (katana) Moonshadow (katana) Cyclone (topór) Rift Cleaver (topór) Hyper Hammer (maczuga) Dragon’s Roar (maczuga) Dual Wield: Umiejętność: Devil’s Due Bladedancer Resonance Edge Acala’s Wrath Moulinet (miecz) Blood Rage (miecz) The Last Remnant – Poradnik GRY-OnLine Dodatkowa właściwość: Zasięg ataku: Poziom Poziom Poziom podstawowy Nimble/Mighty Swift/Peerless Koszt AP: Koszt AP: Koszt AP: - - - - - - - - - - - - Pojedynczy 3-6 Pojedynczy 9-15 Pojedynczy 18-24 Pojedynczy 27-33 Pojedynczy 18-24 Pojedynczy 39-45 Pojedynczy 18-24 Pojedynczy 39-45 Pojedynczy 18-24 Pojedynczy 39-45 Pojedynczy 18-24 6-12 12-18 27-33 39-45 27-33 57-63 27-33 57-63 27-33 57-63 27-33 Pojedynczy 39-45 57-63 12-18 21-27 39-45 51-57 39-45 75-81 39-45 75-81 39-45 75-81 39-45 75-81 Dodatkowa właściwość: Zasięg ataku: Poziom Poziom Poziom podstawowy Nimble/Mighty Swift/Peerless Koszt AP: Koszt AP: Koszt AP: 6-12 12-18 27-33 39-45 27-33 57-63 12-18 21-27 39-45 51-57 39-45 75-81 - - - - - - Pojedynczy 3-6 Pojedynczy 9-15 Pojedynczy 18-24 Pojedynczy 27-33 Pojedynczy 18-24 Pojedynczy 39-45 Strona: 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

The Last Remnant - poradnik do gry
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: