Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00585 024491 23509492 na godz. na dobę w sumie
The Lunch Time Trader - ebook/pdf
The Lunch Time Trader - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377019344 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Marzeniem każdego jest osiągnięcie wolności finansowej, ale nie każdy działa tak, by faktycznie to zrealizować! Kluczem, oprócz oczywiście silnej motywacji i samozaparcia

jest strategia, która ukierunkuje Twoje działania. Biorąc pod uwagę fakt, że nie jesteś zawodowym Traderem tylko inwestujesz w wolnych chwilach – potrzebujesz dopasowanej do Twojego stylu życia strategii, która jednocześnie będzie prosta i przejrzysta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Z(cid:311)ote My(cid:334)li Marcus de Maria, rok 2015 Autor: Marcus de Maria Tytu(cid:311): The Lunch Time Trader Wydanie I ISBN: 978-83-7701-934-4 Projekt ok(cid:311)adki: Janusz Skierkowski Redakcja: Urszula Dobrza(cid:313)ska, Sylwia Fortuna T(cid:311)umaczenie wersji beta: Barbara Jankowska, Pawe(cid:311) Zakrzewski Konsultacja merytoryczna: Piotr G(cid:311)owacki, Pawe(cid:311) Zakrzewski Z(cid:311)ote My(cid:334)li sp. z o.o. 44–100 Gliwice ul. Ko(cid:334)ciuszki 1c www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Drukarnia Elpil sp z o. o. ul. Artyleryjska 11 08-110 Siedlce www.elpil.com.pl Autor oraz Wydawnictwo „Z(cid:311)ote My(cid:334)li” do(cid:311)o(cid:366)yli wszelkich stara(cid:313), by zawarte w tej ksi(cid:251)(cid:366)ce informacje by(cid:311)y kompletne i rzetelne. Nie bior(cid:251) jednak (cid:366)adnej odpowiedzialno(cid:334)ci ani za ich wykorzystanie, ani za zwi(cid:251)zane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Z(cid:311)ote My(cid:334)li” nie ponosz(cid:251) równie(cid:366) (cid:366)adnej odpowiedzialno(cid:334)ci za ewentualne szkody wynik(cid:311)e z wykorzystania informacji zawartych w ksi(cid:251)(cid:366)ce. Niniejsza publikacja, ani (cid:366)adna jej cz(cid:271)(cid:334)(cid:253), nie mo(cid:366)e by(cid:253) kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w (cid:334)rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metod(cid:251) kserograficzn(cid:251), fotograficzn(cid:251), a tak(cid:366)e kopiowanie ksi(cid:251)(cid:366)ki na no(cid:334)niku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrze(cid:366)one. All rights reserved. Dla wszystkich, którzy przez lata zmagali si(cid:271) finansowo i mieli odwag(cid:271) oderwa(cid:253) si(cid:271) od starych przekona(cid:313) i nawyków, aby zdoby(cid:253) now(cid:251) przysz(cid:311)o(cid:334)(cid:253) dla siebie i swojej rodziny. Dla nich wszystkich zosta(cid:311)a napisana ta ksi(cid:251)(cid:366)ka jako pomoc i wsparcie. Podziwiam wasz(cid:251) odwag(cid:271) i (cid:366)ycz(cid:271) wielu sukcesów. Najtrudniej jest zacz(cid:251)(cid:253). Po prostu zacznij, a sam siebie zaskoczysz. Uda ci si(cid:271)! Spis treści Rozdział 1. Dlaczego większość ludzi nie jest bogata, ale ty możesz taki być ................7 Obliczanie swojej Warto(cid:334)ci Netto .............................................................................11 Podsumowanie .............................................................................................................13 Rozdział 2. Co to jest giełda papierów wartościowych i dlaczego traktować ją jako wehikuł do zbudowania bogactwa? ............... 15 Co to jest gie(cid:311)da papierów warto(cid:334)ciowych? ..............................................................15 Dlaczego gie(cid:311)da? .......................................................................................................... 17 20 powodów, dlaczego gie(cid:311)da to (cid:334)wietny sposób zarabiania pieni(cid:271)dzy .............. 18 Podsumowanie ............................................................................................................27 Rozdział 3. Potęga Procentu Składanego ......................................................................... 29 Osi(cid:251)gni(cid:271)cie w(cid:311)asnej Krytycznej Warto(cid:334)ci Netto w mo(cid:366)liwie najkrótszym czasie ..............................................................................29 Zabawa z liczbami! .......................................................................................................31 Podsumowanie ............................................................................................................ 35 Rozdział 4. Inwestowanie ...................................................................................................37 W co inwestowa(cid:253)? ........................................................................................................ 37 Wska(cid:364)niki ..................................................................................................................... 39 Ca(cid:311)e sektory .................................................................................................................. 41 Ca(cid:311)e bran(cid:366)e ...................................................................................................................42 Spó(cid:311)ki ............................................................................................................................ 44 Wska(cid:364)nik PEG ............................................................................................................. 45 Wzrost Zysków ............................................................................................................46 D(cid:311)ug ...............................................................................................................................46 W(cid:311)asno(cid:334)(cid:253) Instytucjonalna ..........................................................................................47 Cena ..............................................................................................................................47 Podsumowanie ............................................................................................................ 50 6 Spis treści Rozdział 5. Strategie długoterminowe .............................................................................. 51 Podsumowanie ............................................................................................................ 58 Rozdział 6. Strategie Inwestycyjne: Zaawansowane Strefy Kupna i Sprzedaży oraz Strategia Bizona ................................................................. 59 Zaawansowane Strefy Kupna i Sprzeda(cid:366)y ............................................................... 59 Strategia Bizona ...........................................................................................................60 Jak zarabia(cid:253), kiedy rynki id(cid:251) w dó(cid:311) ...........................................................................64 Podsumowanie ............................................................................................................ 66 Rozdział 7. Jak zarobić na akcjach Bizona, które rosną (i spadają) pionowo? ............... 67 Jak wej(cid:334)(cid:253) na rynek na „ostatnim zakr(cid:271)cie” ..............................................................72 Podsumowanie ............................................................................................................74 Rozdział 8. Zaczynamy ...................................................................................................... 75 Zdecyduj si(cid:271) na strategi(cid:271) ............................................................................................ 75 Zdecyduj si(cid:271) na brokera .............................................................................................76 Podsumowanie ............................................................................................................78 Rozdział 9. Drogi na skróty do Sukcesu Finansowego .................................................... 79 Uwierz, (cid:366)e ci si(cid:271) uda ....................................................................................................79 Odwzorowywanie sukcesu .........................................................................................80 Uwa(cid:366)nie wybierz grup(cid:271) wsparcia .............................................................................. 81 Podsumowanie ............................................................................................................82 Rozdział 10.Przygotuj się na wielki sukces ...................................................................... 83 Studium przypadków ...................................................................................... 87 Zarządzanie ryzykiem ..................................................................................... 93 O Autorze ......................................................................................................... 95 ROZDZIAŁ 1. Dlaczego większość ludzi nie jest bogata, ale ty możesz taki być Larry spojrza(cid:311) na ekran komputera z u(cid:334)miechem na twarzy. By(cid:311) tak podekscytowany, (cid:366)e ledwie skubn(cid:251)(cid:311) kanapk(cid:271). By(cid:311) niezale(cid:366)ny finansowo, by(cid:311) po prostu milionerem. Kiedy pomy(cid:334)la(cid:311), jak daleko doszed(cid:311), poczu(cid:311) dum(cid:271). Nie móg(cid:311) si(cid:271) doczeka(cid:253) powrotu do domu, aby podzieli(cid:253) si(cid:271) t(cid:251) informacj(cid:251) z (cid:366)on(cid:251). Chwyci(cid:311) wi(cid:271)c telefon, aby napisa(cid:253) wiadomo(cid:334)(cid:253), ale zatrzyma(cid:311) si(cid:271), chc(cid:251)c powiedzie(cid:253) jej o tym osobi(cid:334)cie. Chcia(cid:311) zobaczy(cid:253) wyraz jej oczu, gdy powie, (cid:366)e nie musi si(cid:271) ju(cid:366) wi(cid:271)cej martwi(cid:253). (cid:365)e je(cid:334)li b(cid:271)dzie chcia(cid:311)a, to mo(cid:366)e wybra(cid:253) pó(cid:311) etatu lub rzuci(cid:253) prac(cid:271). Czu(cid:311) si(cid:271) dumny. Czu(cid:311) si(cid:271) jak prawdziwy m(cid:271)(cid:366)czyzna — utrzymu- j(cid:251)cy (cid:366)on(cid:271) i dzieci. Rozejrza(cid:311) si(cid:271) po biurze i zastanawia(cid:311) si(cid:271), co pomy(cid:334)leliby jego wspó(cid:311)pracownicy, gdyby wiedzieli. Gdyby tylko go pos(cid:311)uchali. Teraz mo(cid:366)e im pokaza(cid:253), jak to osi(cid:251)gn(cid:251)(cid:253). Sko(cid:313)czy(cid:311) kanapk(cid:271) trzema gryzami, potar(cid:311) r(cid:271)ce z podniecenia i wróci(cid:311) do pracy. Dlaczego tak jest, (cid:366)e niektórzy ludzie potrafi(cid:251) osi(cid:251)gn(cid:251)(cid:253) wielkie bogactwo, podczas gdy inni nie s(cid:251) w stanie uciu(cid:311)a(cid:253) paru groszy? Dlaczego ich rezultaty tak bardzo si(cid:271) ró(cid:366)ni(cid:251)? Szybka odpowied(cid:364) to: dzia(cid:311)ania, które podejmujemy. Dzia(cid:311)ania, które prowadz(cid:251) nas do osi(cid:251)gania okre(cid:334)lonych rezultatów. Pytanie wi(cid:271)c brzmi: co nap(cid:271)dza nasze dzia(cid:311)ania? Otó(cid:366) — nasze my(cid:334)li i emocje, jakie si(cid:271) wokó(cid:311) nich tworz(cid:251). Te my(cid:334)li, a w szczególno(cid:334)ci emocje, jakie one wywo(cid:311)uj(cid:251), pchaj(cid:251) nas do dzia(cid:311)ania — lub braku dzia(cid:311)ania. I dzia(cid:311)ania te powoduj(cid:251), (cid:366)e osi(cid:251)gamy wyniki lub nie. 8 ROZDZIAŁ 1. Dlaczego większość ludzi nie jest bogata, ale ty możesz taki być To nie nasi rodzice, rz(cid:251)d, nasz szef, gospodarka czy gie(cid:311)da ponosz(cid:251) odpowiedzialno(cid:334)(cid:253) za nasz sukces finansowy, nasz(cid:251) przeci(cid:271)tno(cid:334)(cid:253) lub pora(cid:366)k(cid:271). To my, a raczej nasze my(cid:334)li, przekonania i postawa. Kiedy wi(cid:271)c w ko(cid:313)cu zobaczymy, (cid:366)e to nasze my(cid:334)li, przekonania i postawy s(cid:251) przyczyn(cid:251) naszego finansowego powodzenia lub pora(cid:366)ki — i przestaniemy obwinia(cid:253) wszystkich i wszystko wokó(cid:311), mo(cid:366)emy zacz(cid:251)(cid:253) poprawia(cid:253) nasze zaplecze finansowe. Nie wcze(cid:334)niej. Zdecydowanie sugeruj(cid:271) ci przeczyta(cid:253) te paragrafy jeszcze raz, powoli… Twoja obecna sytuacja finansowa jest wynikiem wielu decyzji, których dokona(cid:311)e(cid:334) na przestrzeni pewnego czasu. Je(cid:334)li robisz co(cid:334) w kó(cid:311)ko tak samo, wkrótce staje si(cid:271) to nawy- kiem. Nie(cid:334)wiadomie uruchamiamy te same wzorce, nie zdaj(cid:251)c sobie z tego sprawy i za- stanawiamy si(cid:271), dlaczego nasza sytuacja finansowa pozostaje taka sama. Je(cid:334)li wi(cid:271)c chcesz zmieni(cid:253) obecn(cid:251) sytuacj(cid:271) finansow(cid:251) lub przyspieszy(cid:253) jej rozwój, trzeba (cid:334)wiadomie zrobi(cid:253) to inaczej. Nieustannie musisz tworzy(cid:253) nowe przyzwyczajenia. Nowy nawyk, powiedzmy 20–30 minut dziennie rano, po po(cid:311)udniu lub wieczorem, sp(cid:271)dzone na powi(cid:271)kszaniu twego bogactwa, b(cid:271)dzie dzia(cid:311)a(cid:253) cuda. Będziesz zaskoczony, że drobne kroczki, podejmowane każdego dnia, mogą diametralnie zmienić twoją przyszłość finansową. Jak wi(cid:271)c mamy zacz(cid:251)(cid:253) zmienia(cid:253) te dzia(cid:311)ania, które w kó(cid:311)ko powtarzamy, jak mamy zacz(cid:251)(cid:253) zmienia(cid:253) te nawyki? 1. Zejd(cid:364) na ziemi(cid:271), do swojej obecnej sytuacji (by(cid:253) mo(cid:366)e bolesnej) i upewnij si(cid:271), (cid:366)e j(cid:251) zapami(cid:271)tasz. 2. Odkryj, dok(cid:251)d zamierzasz pój(cid:334)(cid:253) (nie jest to takie proste). 3. Wybierz taki wehiku(cid:311), który ci(cid:271) dowiezie tam, gdzie chcesz, najszybciej. 4. Utwórz przekonania o swoim wehikule, (cid:366)e mo(cid:366)esz to zrobi(cid:253), i bazuj na tym przekonaniu. 5. Wystartuj. 6. Doskonal si(cid:271) w tym. 7. Przyspiesz proces. Zejdź na ziemię. Gdzie teraz jesteś? Jest pewna opowie(cid:334)(cid:253) o cz(cid:311)owieku udaj(cid:251)cym si(cid:271) na lotnisko. Zagubiony, dostrzeg(cid:311) m(cid:271)(cid:366)czyzn(cid:271) opartego o p(cid:311)ot przy drodze. Zatrzyma(cid:311) si(cid:271), by zapyta(cid:253) go o drog(cid:271). „Prze- praszam”, zapyta(cid:311), „jaka jest najlepsza droga na lotnisko?” Ten, wci(cid:251)(cid:366) oparty o p(cid:311)ot, my(cid:334)la(cid:311) przez chwil(cid:271) i odpowiedzia(cid:311): „Có(cid:366), mog(cid:271) ci powiedzie(cid:253), jak si(cid:271) tam dosta(cid:253), ale ja nie zaczyna(cid:311)bym z tego miejsca”. Obliczanie swojej Wartości Netto 9 Wszystkie podró(cid:366)e (w(cid:311)(cid:251)czaj(cid:251)c te ekscytuj(cid:251)ce, które dopiero zamierzasz rozpocz(cid:251)(cid:253)), musisz zacz(cid:251)(cid:253) od miejsca, w którym si(cid:271) teraz znajdujesz. Nie z miejsca, w którym chcia(cid:311)- by(cid:334) by(cid:253), ani nawet nie z miejsca, w którym masz nadziej(cid:271), (cid:366)e si(cid:271) znajdujesz, ale z miejsca, w którym faktycznie jeste(cid:334). Innymi s(cid:311)owy — zejd(cid:364) na ziemi(cid:271). „Wielu ludzi nie dba o swoje pieniądze aż do momentu, w którym się im skończą; inni robią to samo ze swoim czasem”. Johann Wolfgang von Goethe HISTORIA MARCUSA Rzuci(cid:311)em prac(cid:271), mi(cid:271)dzy innymi dlatego, (cid:366)e czu(cid:311)em si(cid:271) rozczarowany brakiem kontroli nad w(cid:311)asnym (cid:366)yciem. Pami(cid:271)tam, jak poda(cid:311)em szefowi daty, w których chcia(cid:311)bym wzi(cid:251)(cid:253) urlop, a on mi odpowiedzia(cid:311): „To ja zdecyduj(cid:271), kiedy b(cid:271)dziesz mia(cid:311) wolne, nie ty!”. I nie tyle co, ale w jaki sposób to powiedzia(cid:311), zszokowa(cid:311)o mnie. By(cid:311) agresywny, prawie z(cid:311)y, tak jakby mia(cid:311) prawo mnie kontrolowa(cid:253). Postanowi(cid:311)em wi(cid:271)c za(cid:311)o(cid:366)y(cid:253) z bratem firm(cid:271), zajmuj(cid:251)c(cid:251) si(cid:271) marketingiem sie- ciowym. Po dwóch latach naprawd(cid:271) ci(cid:271)(cid:366)kiej pracy byli(cid:334)my gwiazdami w or- ganizacji, celebrowani i szanowani na scenie, ale by(cid:311) jeden ma(cid:311)y problem, NIE ZARABIALI(cid:333)MY (cid:365)ADNYCH PIENI(cid:270)DZY! A jak tylko co(cid:334) zarobili(cid:334)my, byli- (cid:334)my zach(cid:271)cani do tego, by je ponownie wyda(cid:253) na lot na mi(cid:271)dzynarodowe kon- wencje z zespo(cid:311)em, by ich motywowa(cid:253). Krótko mówi(cid:251)c, sie(cid:253) marketingowa to plan gry na trzy do pi(cid:271)ciu lat, a my po prostu nie mieli(cid:334)my tyle czasu, potrze- bowali(cid:334)my pieni(cid:271)dzy teraz. Na tym etapie mia(cid:311)em 50 000 funtów d(cid:311)ugów i spa(cid:311)em na pod(cid:311)odze u brata. Mo(cid:366)e sobie my(cid:334)lisz: „Marcus, mam wi(cid:271)kszy kredyt hipoteczny”, ale ja nie mia- (cid:311)em nawet tego. Te 50 000 funtów by(cid:311)o d(cid:311)ugiem bez pokrycia i bez (cid:366)adnych aktywów na moje nazwisko. Potrzebowa(cid:311)em pieni(cid:271)dzy natychmiast. Co ty by(cid:334) zrobi(cid:311)? Podj(cid:251)(cid:311)by(cid:334) prac(cid:271)? Do tego namawiali mnie rodzice. Wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) ludzi pewnie by tak zrobi(cid:311)a. Ale ja ju(cid:366) to odhaczy(cid:311)em w swoim (cid:366)yciu i zdecydowa(cid:311)em, (cid:366)e to nie dla mnie. Mo(cid:366)esz pomy(cid:334)le(cid:253), (cid:366)e to szale(cid:313)stwo, ale podj(cid:251)(cid:311)em decyzj(cid:271) wbrew radom rodzi- ców. W tym czasie zagada(cid:311) do mnie znajomy w temacie, który ja postrzega(cid:311)em jako faktycznie niesamowit(cid:251) okazj(cid:271) — zainwestowanie w start-up, którym zarz(cid:251)- dza(cid:311). Dogada(cid:311) si(cid:271) z wynalazc(cid:251), który wymy(cid:334)li(cid:311) fajny pisuar. Przed podj(cid:271)- ciem decyzji zada(cid:311)em mu mnóstwo pyta(cid:313) — do dzi(cid:334) ten wynalazca mówi, 10 ROZDZIAŁ 1. Dlaczego większość ludzi nie jest bogata, ale ty możesz taki być (cid:366)e zada(cid:311)em mu wi(cid:271)cej pyta(cid:313) ni(cid:366) ktokolwiek wcze(cid:334)niej lub pó(cid:364)niej. Chcia(cid:311)em by(cid:253) pewny. Potem, gdy poczu(cid:311)em si(cid:271) zadowolony, podj(cid:251)(cid:311)em decyzj(cid:271) o inwe- stycji. Pomy(cid:334)la(cid:311)em, (cid:366)e faceci musz(cid:251) sika(cid:253), wi(cid:271)c to musi by(cid:253) rynek powtarzalny. Nigdy nie zapomn(cid:271) chwili, kiedy negocjowali(cid:334)my umow(cid:271) za akcje. Prezes u(cid:334)cisn(cid:251)(cid:311) moj(cid:251) d(cid:311)o(cid:313) i przyci(cid:251)gn(cid:251)(cid:311) mnie do siebie, spojrza(cid:311) mi prosto w oczy i powiedzia(cid:311): „Masz dwa miesi(cid:251)ce, (cid:366)eby zebra(cid:253) 100 000 funtów. Nie obchodzi mnie, czy b(cid:271)dziesz spa(cid:311), jad(cid:311), ale spodziewam si(cid:271), (cid:366)e dotrzymasz swojej cz(cid:271)(cid:334)ci umowy”. Te s(cid:311)owa — i sposób, w jaki to powiedzia(cid:311) — dzwoni(cid:311)y mi w uszach. Musia(cid:311)em zdoby(cid:253) te pieni(cid:251)dze! Problem w tym, (cid:366)e ich nie mia(cid:311)em. Co robi(cid:253)? Nie mog(cid:311)em si(cid:271) po prostu podda(cid:253), wi(cid:271)c postawi(cid:311)em na trzy elementy — przy- jació(cid:311), rodzin(cid:271) i… g(cid:311)upców. Musieli mi uwierzy(cid:253), bo uda(cid:311)o mi si(cid:271) zdoby(cid:253) oko(cid:311)o 100 000 funtów na zainwestowanie w t(cid:271) now(cid:251) firm(cid:271). By(cid:311) tylko jeden problem, ju(cid:366) wcze(cid:334)niej by(cid:311)em g(cid:311)(cid:271)boko pod kresk(cid:251), teraz znalaz(cid:311)em si(cid:271) w po- wa(cid:366)nych d(cid:311)ugach, wi(cid:271)c ta dziecina po prostu musia(cid:311)a wypali(cid:253). Przez nast(cid:271)pny rok pracowa(cid:311)em praktycznie za nic, upewniaj(cid:251)c si(cid:271), (cid:366)e pieni(cid:251)- dze moje i moich dobroczy(cid:313)ców by(cid:311)y bezpieczne. Pomaga(cid:311)em firmie ze sprze- da(cid:366)(cid:251), czego nigdy wcze(cid:334)niej nie robi(cid:311)em… i by(cid:311)o to wida(cid:253). Nie dokonali(cid:334)my wprawdzie wielu sprzeda(cid:366)y, ale uda(cid:311)o nam si(cid:271) go wprowadzi(cid:253) do kluczowych lokalizacji, co okaza(cid:311)o si(cid:271) potem rzeczywi(cid:334)cie wa(cid:366)ne. Pewnego dnia obudzi(cid:311)em si(cid:271) i odkry(cid:311)em, (cid:366)e prezes uciek(cid:311) z moimi 100 000 funtów i zosta(cid:311)em na lodzie bez nawet (cid:334)wiadectwa posiadania akcji. Mia(cid:311)em teraz swoje 50 000 funtów d(cid:311)ugu plus dodatkowe 100 000 funtów, z czego po(cid:311)owa wprawdzie nie by(cid:311)a moja, ale czu(cid:311)em si(cid:271) tak jakby by(cid:311)a — ostatecznie zaanga(cid:366)owa(cid:311)em swoj(cid:251) rodzin(cid:271) i przyjació(cid:311) i nie czu(cid:311)em si(cid:271) z tym dobrze. Na szcz(cid:271)(cid:334)cie wypracowa(cid:311)em sobie dobre relacje z wynalazc(cid:251) produktu i przy- st(cid:251)pili(cid:334)my do tworzenia nowej firmy, zast(cid:271)puj(cid:251)c akcje, przyci(cid:251)gaj(cid:251)c kapita(cid:311) wysokiego ryzyka i robi(cid:251)c rzeczy w odpowiedni sposób. Ostatecznie biznes zo- sta(cid:311) sprzedany kilka lat pó(cid:364)niej du(cid:366)ej mi(cid:271)dzynarodowej firmie armatury sa- nitarnej za prawie 10 milionów funtów. Po wyt(cid:271)(cid:366)onej pracy i bólu wszystko dobrze si(cid:271) sko(cid:313)czy(cid:311)o. Przeskoczmy kilka lat do przodu. Obecnie posiadamy nieruchomo(cid:334)ci w Wiel- kiej Brytanii i za granic(cid:251), zainwestowali(cid:334)my w wiele obiecuj(cid:251)cych interesów, jeden z partnerem, którego dzia(cid:311)alno(cid:334)(cid:253) wcze(cid:334)niej sprzedali(cid:334)my. Jednak naszym g(cid:311)ównym celem jest handel i inwestycje. Mamy zespó(cid:311) handlowców, którzy Obliczanie swojej Wartości Netto 11 inwestuj(cid:251) nasze pieni(cid:251)dze oraz bardzo udan(cid:251) inwestycj(cid:271) treningow(cid:251) i edukacyj- n(cid:251), Investment Mastery Training (Mistrzowski Trening Inwestycyjny), który niedawno obchodzi(cid:311) swoj(cid:251) 10. rocznic(cid:271). W tym okresie uczyli(cid:334)my tysi(cid:251)ce osób, jak sta(cid:253) si(cid:271) niezale(cid:366)nymi finansowo dzi(cid:271)ki rynkowi akcji i forexowi. Jak wi(cid:271)c widzisz, je(cid:334)li mnie si(cid:271) uda(cid:311)o, tobie te(cid:366) mo(cid:366)e. Je(cid:334)li nie zaczynasz ze 150 000 funtów d(cid:311)ugów, jak ja, to jeste(cid:334) w lepszej pozycji wyj(cid:334)ciowej ni(cid:366) moja. Obliczanie swojej Wartości Netto Dobrze, wi(cid:271)c co z tob(cid:251) — w jakim punkcie finansowym zaczynasz? Jaka jest twoja Warto(cid:334)(cid:253) Netto? Twoja warto(cid:334)(cid:253) netto jest jedyn(cid:251) prawdziw(cid:251) miar(cid:251) twojej bie(cid:366)(cid:251)cej sy- tuacji finansowej. Wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) ludzi my(cid:334)li, (cid:366)e jest ni(cid:251) ilo(cid:334)(cid:253) pieni(cid:271)dzy, jak(cid:251) zarabiaj(cid:251), ale to nieistotne. Nie jest wa(cid:366)ne to, ile zarabiasz, ale ile jeste(cid:334) w stanie od(cid:311)o(cid:366)y(cid:253) i potem rozwija(cid:253) przez nast(cid:271)pne lata. Id(cid:364) do przodu i po(cid:334)wi(cid:271)(cid:253) chwil(cid:271) czasu, (cid:366)eby obliczy(cid:253) w przybli(cid:366)eniu: Wszystko, co jeste(cid:322) winien Wszystko, co posiadasz ………………………….. zł Dom Inwestycje ………………………….. zł Pieniądze ………………………….. zł ………………………….. zł Inne ………………………….. zł Inne Razem ………………………….. zł ………………………….. zł Hipoteka Długi ………………………….. zł Karty kredytowe w banku ………………………….. zł ………………………….. zł Pożyczki ………………………….. zł Inne Razem ………………………….. zł Odejmij jedno od drugiego ................. zł i wyjdzie ci twoja Wartość Netto1. Teraz nadchodzi wa(cid:366)na cz(cid:271)(cid:334)(cid:253). Spójrz na swoj(cid:251) Warto(cid:334)ci Netto. Jak si(cid:271) z tym CZUJESZ? Po(cid:334)wi(cid:271)(cid:253) chwil(cid:271), by o tym pomy(cid:334)le(cid:253) — naprawd(cid:271) POCZUJ to. To wi(cid:271)cej, ni(cid:366) my(cid:334)la(cid:311)e(cid:334)? (cid:333)wietnie, wyobra(cid:364) sobie, co by si(cid:271) sta(cid:311)o, je(cid:334)li by(cid:334) naprawd(cid:271) si(cid:271) w pe(cid:311)ni zaanga(cid:366)owa(cid:311). A mo(cid:366)e to mniej, ni(cid:366) my(cid:334)la(cid:311)e(cid:334)? Jeszcze nie jest za pó(cid:364)no — czy ju(cid:366) nie czas, by skupi(cid:253) si(cid:271) na powi(cid:271)kszaniu tej warto(cid:334)ci? 1 Je(cid:334)li oka(cid:366)e si(cid:271) to dla ciebie trudne do zrobienia, mo(cid:366)esz poprosi(cid:253) kogo(cid:334) zaufanego z rodziny lub przyjació(cid:311), by obliczy(cid:311) to z tob(cid:251). 12 ROZDZIAŁ 1. Dlaczego większość ludzi nie jest bogata, ale ty możesz taki być Przy okazji, czy twoja sytuacja finansowa jest lepsza ni(cid:366) moja? Mia(cid:311)em 150 000 fun- tów d(cid:311)ugów. My(cid:334)l(cid:271), (cid:366)e raczej jeste(cid:334) w lepszej sytuacji ni(cid:366) ja na pocz(cid:251)tku tej nowej drogi, wi(cid:271)c pomy(cid:334)l: je(cid:334)li ja da(cid:311)em rad(cid:271), ty zdecydowanie dasz sobie rad(cid:271)! Krytyczne wartości netto — jedyny cel finansowy, jaki będzie ci kiedykolwiek potrzebny Dlaczego twoja Warto(cid:334)(cid:253) Netto jest tak wa(cid:366)na? Bo kiedy wystarczaj(cid:251)co si(cid:271) zwi(cid:271)kszy, b(cid:271)dziesz finansowo niezale(cid:366)ny. Nazywa si(cid:271) to Krytyczn(cid:251) Warto(cid:334)ci(cid:251) Netto (KWN). Oto, jak to dzia(cid:311)a. Jak s(cid:251)dzisz, ile potrzebujesz rocznie na (cid:366)ycie — 50 000 z(cid:311)otych, 75 000 z(cid:311)otych, 100 000 z(cid:311)otych, 200 000 z(cid:311)otych, wi(cid:271)cej? Powiedzmy, (cid:366)e twoim celem by(cid:311)oby mie(cid:253) 50 000 z(cid:311)otych dochodu rocznie. To by(cid:311)by twój dochód roczny bez chodzenia do pracy. Innymi s(cid:311)owy, to 50 000 z(cid:311)otych pasywnego dochodu. Nast(cid:271)pnie powinie- ne(cid:334) mie(cid:253) sum(cid:271) 1 000 000 z(cid:311)otych w bezpiecznej inwestycji, która daje ci 5 rocznie. Te 5 z 1 000 000 z(cid:311)otych da ci 50 000 z(cid:311)otych rocznie. Pami(cid:271)taj, (cid:366)e musisz p(cid:311)aci(cid:253) po- datki, wi(cid:271)c powiniene(cid:334) rozwija(cid:253) swoj(cid:251) Warto(cid:334)(cid:253) Netto do warto(cid:334)ci wi(cid:271)kszej ni(cid:366) 1 000 000 z(cid:311)otych lub mie(cid:253) wi(cid:271)kszy procent zwrotu z inwestycji. Tylko 1 wi(cid:271)cej, czyli 6 zamiast 5 oznacza, (cid:366)e zarobisz 60 000 z(cid:311)otych zamiast 50 000 z(cid:311)otych ze swoich 1 000 000 z(cid:311)otych. Przy 10 rocznie b(cid:271)dziesz mia(cid:311) 100 000 z(cid:311)otych rocznie dochodu pasywnego. Wi(cid:271)c teraz wiesz, na czym si(cid:271) skupi(cid:253) — na ro(cid:334)ni(cid:271)ciu twojej warto(cid:334)ci netto, tak aby(cid:334) osi(cid:251)gn(cid:251)(cid:311) swoje KWN tak szybko, jak to mo(cid:366)liwe. Jedynym powodem, dzi(cid:271)ki któremu jestem teraz multimilionerem, jest to, (cid:366)e do(cid:334)wiadczy(cid:311)em wielkiego bólu psychicznego, b(cid:271)d(cid:251)c w d(cid:311)ugach i podj(cid:251)(cid:311)em decyzj(cid:271) o zmianie swojego sposobu my(cid:334)lenia, aby osi(cid:251)gn(cid:251)(cid:253) bogactwo. W zasadzie odnios(cid:311)em sukces finansowy, bo przez ostatnie kilka lat skoncen- trowa(cid:311)em si(cid:271) na wzro(cid:334)cie mojej Warto(cid:334)ci Netto, by osi(cid:251)gn(cid:251)(cid:253) moj(cid:251) KWN. To nie jest magia. To si(cid:271) nazywa Skupienie. Je(cid:334)li skupi(cid:311)bym si(cid:271) na innych rzeczach, NIE by(cid:311)bym w miejscu, w którym jestem te- raz. Je(cid:334)li po(cid:334)wi(cid:271)casz czemu(cid:334) czas i wysi(cid:311)ek przez d(cid:311)u(cid:366)szy czasu to udaje, ci si(cid:271) to osi(cid:251)gn(cid:251)(cid:253). To jest prawo naturalne. To jest równie(cid:366) logiczne. Wi(cid:271)c teraz wiesz, (cid:366)e powiniene(cid:334) si(cid:271) skupi(cid:253) na powi(cid:271)kszaniu swojej Warto(cid:334)ci Netto, tak by osi(cid:251)gn(cid:251)(cid:253) po(cid:366)(cid:251)dan(cid:251) Krytyczn(cid:251) Warto(cid:334)(cid:253) Netto. To nie b(cid:271)dzie magia. B(cid:271)dzie si(cid:271) to nazywa(cid:253) fokusowaniem. Wierzymy, (cid:366)e (cid:334)wietnym sposobem, aby to osi(cid:251)gn(cid:251)(cid:253), jest handel i inwestycje. Jest to najszybsza droga zdobycia pieni(cid:271)dzy przy najmniejszym wysi(cid:311)ku. Kocham nieruchomo- (cid:334)ci i biznes, ale handel i inwestycje pozwalaj(cid:251) znacznie oszcz(cid:271)dzi(cid:253) czas. Nauczymy ci(cid:271), jak to robi(cid:253), by sta(cid:311)o si(cid:271) to dodatkiem do tego, co robisz obecnie. Nie musisz rezygnowa(cid:253) z pracy, dzia(cid:311)alno(cid:334)ci gospodarczej lub inwestowania w nieruchomo(cid:334)ci. Podsumowanie 13 Podsumowanie W tym rozdziale poruszyli(cid:334)my zagadnienia … (cid:120) Dlaczego niektórzy ludzie zdobywaj(cid:251) bogactwo, a inni nigdy nie b(cid:271)d(cid:251) w stanie go osi(cid:251)gn(cid:251)(cid:253). (cid:120) Podró(cid:366)y, któr(cid:251) musia(cid:311)em przeby(cid:253) — i je(cid:334)li nie masz 150 000 funtów d(cid:311)ugu, to zaczynasz z lepszej sytuacji ni(cid:366) moja. (cid:120) Zrozumienia wagi Warto(cid:334)ci Netto i jak j(cid:251) obliczy(cid:253). (cid:120) Umiej(cid:271)tno(cid:334)ci budowania bogactwa i znaczenia w(cid:311)asnej Krytycznej Warto(cid:334)ci Netto. 14 ROZDZIAŁ 1. Dlaczego większość ludzi nie jest bogata, ale ty możesz taki być W co inwestować? 37 ROZDZIAŁ 4. Inwestowanie W co inwestować? Rozpocz(cid:271)cie tradingu i inwestowania mo(cid:366)e by(cid:253) na pocz(cid:251)tku jak pole minowe. Naj- pierw musisz zdecydowa(cid:253), czy kupowa(cid:253) akcje, towary, takie jak ropa, z(cid:311)oto lub srebro czy handlowa(cid:253) na rynku Forex itp. Kiedy si(cid:271) ju(cid:366) zdecydujesz, musisz wiedzie(cid:253), jak(cid:251) strategi(cid:271) chcesz wykorzysta(cid:253). Istniej(cid:251) dos(cid:311)ownie tysi(cid:251)ce ró(cid:366)nych strategii; nast(cid:271)pnie u(cid:366)ywasz wehiku(cid:311)ów, takich jak akcje podstawowe lub ich opcje, transakcje terminowe itp. I jakiego po(cid:334)rednika zatrudnisz — normalnego brokera czy lewarowanego brokera u(cid:366)ywaj(cid:251)cego CFD lub spreadbetting? Nast(cid:271)pnie musisz wiedzie(cid:253), jak(cid:251) strategi(cid:271) wybra(cid:253). Jakie ramy czasowe wybierzesz do swoich strategii — wykresów jednominutowych, 5-minutowych, 15-minutowych, dziennych, tygodniowych itp.? A potem s(cid:251) wska(cid:364)niki… i ka(cid:366)dy ma swoje w(cid:311)asne ustawienia — kombinacj(cid:271) uruchamiaj(cid:251)c(cid:251) miliony. Jak widzisz, dla pocz(cid:251)tkuj(cid:251)cego mo(cid:366)e to by(cid:253) nieco przyt(cid:311)aczaj(cid:251)ce. W Investment Mastery lubimy jednak prostot(cid:271). Zacznijmy od kilku faktów na temat rynku akcji. Jak powiedzia(cid:311)em wcze(cid:334)niej, chc(cid:271), aby(cid:334) sobie wyobrazi(cid:311) gie(cid:311)d(cid:271) jako wielki skarbiec. Co jest w (cid:334)rodku skarbca? Pieni(cid:251)dze! A co powstrzymuje nas przed dostaniem si(cid:271) do niego? Jedynie odpowiednia kombinacja do zamka. Naucz si(cid:271) jej i b(cid:271)dziesz móg(cid:311) si(cid:271) do niego dostawa(cid:253) tak cz(cid:271)sto, jak tylko b(cid:271)dziesz chcia(cid:311). Wszystko zale(cid:366)y od tego, ile czasu chcesz temu po(cid:334)wi(cid:271)ci(cid:253). Je(cid:334)li po(cid:334)wi(cid:271)cisz wi(cid:271)cej czasu, wi(cid:271)cej zarobisz. O gie(cid:311)dzie warto wiedzie(cid:253) to, (cid:366)e je(cid:334)li ma tendencj(cid:271), by i(cid:334)(cid:253) raz w dó(cid:311) raz w gór(cid:271), raz po razie, to w d(cid:311)u(cid:366)szej perspektywie czasu tendencja i tak jest generalnie wzrostowa. Spójrz na poni(cid:366)szy wykres. 38 ROZDZIAŁ 4. Inwestowanie To jest Dow Jones, najbardziej znany indeks USA. Sk(cid:311)ada si(cid:271) z 30 najlepszych amery- ka(cid:313)skich firm. Widzisz, (cid:366)e w perspektywie d(cid:311)ugoterminowej kierunek jest wzrostowy? Ale s(cid:251) te(cid:366) okresy, w których kierunek jest SPADKOWY. I s(cid:251) okresy, w których kierunek jest boczny. To jest co(cid:334), o czym wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) ludzi nie wie. Istniej(cid:251) TRZY sposoby zarabia- nia pieni(cid:271)dzy — WZROSTOWY, SPADKOWY i BOCZNY. Wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) ludzi uwa(cid:366)a, (cid:366)e idea inwestowania zawiera si(cid:271) w zarabianiu pieni(cid:271)dzy, kiedy rynki id(cid:251) w gór(cid:271). To z pewno(cid:334)ci(cid:251) jeden ze sposobów, ale s(cid:251) dwa inne. Wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) ludzi albo ich nie zna, albo nie wie, jak z nich skorzysta(cid:253). Je(cid:334)li potrafisz korzysta(cid:253) tylko z 1 na 3 kierunki, to w zasadzie zostawiasz 2/3 pieni(cid:271)- dzy na stole. Czy mo(cid:366)esz to sobie wyobrazi(cid:253)? Dobra wiadomo(cid:334)(cid:253) jest jednak taka, (cid:366)e kiedy nauczysz si(cid:271) korzysta(cid:253) ze wszystkich trzech kierunków, b(cid:271)dziesz mia(cid:311) du(cid:366)o wi(cid:271)ksze szanse na zarabianie ni(cid:366) 99,9 ludzi tam inwestuj(cid:251)cych. Zacznijmy od nauczenia si(cid:271), jak zarabia(cid:253) (cid:334)rednio- lub d(cid:311)ugoterminowo, co oznacza miesi(cid:251)ce, a nawet lata. Odbywa si(cid:271) to przez kupowanie po niskich cenach i sprzedawanie po wysokich. W co mo(cid:366)emy zainwestowa(cid:253)? Pozwól, (cid:366)e zadam ci pytanie. Czy akcje mog(cid:251) spa(cid:334)(cid:253) do zera, innymi s(cid:311)owy, czy cena mo(cid:366)e spa(cid:334)(cid:253) do zera? Odpowied(cid:364) brzmi: „Tak, mo(cid:366)e”. Teraz pozwól mi zada(cid:253) ci inne pytanie. Czy ca(cid:311)a gie(cid:311)da mo(cid:366)e spa(cid:334)(cid:253) do zera? Odpowied(cid:364) brzmi: nie, poniewa(cid:366) oznacza(cid:311)oby to, (cid:366)e wszystkie akcje spad(cid:311)yby do zera. Zatem kupowanie indeksu akcji nie mo(cid:366)e zej(cid:334)(cid:253) do zera. A co z ca(cid:311)ym sekto- rem, powiedzmy sektorem technologicznym? Czy mo(cid:366)e spa(cid:334)(cid:253) do zera? Nie. Czy jaki(cid:334) przemys(cid:311) w tym sektorze, powiedzmy przemys(cid:311) pó(cid:311)przewodników, mo(cid:366)e spa(cid:334)(cid:253) do ze- Wskaźniki 39 ra? Ma(cid:311)o prawdopodobne. A co ze z(cid:311)otem i zerem? Ma(cid:311)o prawdopodobne. A ropa? Nie w najbli(cid:366)szej przysz(cid:311)o(cid:334)ci. Zatem to wszystko s(cid:251) rzeczy, w które chcemy zainwe- stowa(cid:253). Dlaczego? Poniewa(cid:366) kiedy inwestujemy, chcemy mie(cid:253) pewno(cid:334)(cid:253), (cid:366)e inwestu- jemy w co(cid:334), co nie spadnie do zera. Mo(cid:366)emy kupi(cid:253) to wszystko przez tzw. ETF. ETF to Exchange Traded Fund (Fundusz Notowany na Gie(cid:311)dzie), który po prostu jest ko- szykiem akcji przygotowanym dla ciebie. Nie musisz kupowa(cid:253) od funduszu zarz(cid:251)dzaj(cid:251)- cego i ponosi(cid:253) op(cid:311)aty z tytu(cid:311)u zarz(cid:251)dzania, po prostu kupujesz ETF z pó(cid:311)ki, ju(cid:366) wype(cid:311)- nione firmami. Wskaźniki Poni(cid:366)szy obraz to wykres cenowy 100 indeksów FTSE. Jak wskazuje sama nazwa, to indeks gie(cid:311)dy brytyjskiej, zwany Financial Times Stock Exchange. Indeks ten tworzony jest przez 100 firm. Czy jest prawdopodobne, (cid:366)e spadnie do zera? Nie. To oznacza(cid:311)oby bowiem, (cid:366)e wszystkie 100 firm zesz(cid:311)oby do zera. Dlatego to dla nas dobry kandydat na zainwestowanie. FTSE Zauwa(cid:366), (cid:366)e cena przez ca(cid:311)y czas idzie w gór(cid:271) i w dó(cid:311) — za ka(cid:366)dym razem, kiedy spada daje nam now(cid:251) szans(cid:271), by wej(cid:334)(cid:253) i za ka(cid:366)dym razem, kiedy ro(cid:334)nie, daje nam mo(cid:366)liwo(cid:334)(cid:253), (cid:366)eby si(cid:271) wycofa(cid:253). Ameryka(cid:313)skim odpowiednikiem FTSE jest Dow Jones (powy(cid:366)ej), który jest tworzony przez 30 najlepszych ameryka(cid:313)skich firm. My preferujemy handel Standard and Poor 40 ROZDZIAŁ 4. Inwestowanie 500 (SP500). Sk(cid:311)ada si(cid:271) z 500 firm, a tym samym daje nam bardziej ogólne wska(cid:364)niki tego, co dzieje si(cid:271) na gie(cid:311)dzie. Jest równie(cid:366) bardziej zmienny, wi(cid:271)c mocniej wychyla si(cid:271) w gór(cid:271) i w dó(cid:311), daj(cid:251)c nam wi(cid:271)cej punktów wej(cid:334)cia, kiedy spada i wi(cid:271)cej punktów wyj(cid:334)cia, kiedy ro(cid:334)nie. Innym wykresem, który lubimy, jest Nasdaq 100, który sk(cid:311)ada si(cid:271) g(cid:311)ównie z akcji spó(cid:311)ek technologicznych. Całe sektory NASDAQ 41 Całe sektory Indeksy s(cid:251) (cid:334)wietne, poniewa(cid:366) sk(cid:311)adaj(cid:251) si(cid:271) z wielu firm, a tym samym szansa ich spad- ni(cid:271)cia do zera jest (cid:366)adna. Ale nie daj(cid:251) nam zbyt du(cid:366)ej zmienno(cid:334)ci. Zmienno(cid:334)(cid:253) to war- to(cid:334)(cid:253), w której cena si(cid:271) porusza. Chcemy, by cena sz(cid:311)a jak najbardziej w gór(cid:271) i w dó(cid:311), aby(cid:334)my mogli kupowa(cid:253) i sprzedawa(cid:253) z jak najwi(cid:271)kszym zyskiem. Zatem gdzie jeszcze mo(cid:366)na szuka(cid:253)? Mo(cid:366)e w ca(cid:311)ych sektorach? Sk(cid:311)adaj(cid:251) si(cid:271) one z wielu firm, ale mog(cid:251) by(cid:253) bardziej zmienne w zale(cid:366)no(cid:334)ci od tego, jak dany sektor jest w danym czasie postrzegany. Spójrzmy na przyk(cid:311)ad poni(cid:366)ej: Zauwa(cid:366)y(cid:311)e(cid:334), (cid:366)e wahania mi(cid:271)dzy maksimami i minimami mieszcz(cid:251) si(cid:271) pomi(cid:271)dzy 7–10 ? To jest idea(cid:311). Nie wszystkie sektory tak bardzo si(cid:271) wahaj(cid:251) — spójrz na sektor farmaceu- tyczny (pierwszy wykres na kolejnej stronie): waha si(cid:271) jedynie 5 . Musimy wi(cid:271)c wybra(cid:253) te, które najmocniej si(cid:271) wahaj(cid:251), daj(cid:251)c nam zarazem pewn(cid:251) ilo(cid:334)(cid:253) stabilno(cid:334)ci — zwykle te dwie rzeczy si(cid:271) wykluczaj(cid:251). Im wi(cid:271)cej zmienno(cid:334)ci, tym mniej stabilno(cid:334)ci. Im wi(cid:271)cej stabilno(cid:334)ci, tym mniejsza zmienno(cid:334)(cid:253). Jak wi(cid:271)c mo(cid:366)emy otrzyma(cid:253) wi(cid:271)ksz(cid:251) zmienno(cid:334)(cid:253) i nadal zachowa(cid:253) bezpiecze(cid:313)stwo — pami(cid:271)taj, (cid:366)e akcje mog(cid:251) spa(cid:334)(cid:253) do zera. A co z ca(cid:311)ymi bran(cid:366)ami? Jest ma(cid:311)o prawdopo- dobne, (cid:366)e z(cid:311)oto, srebro lub platyna spadn(cid:251) do zera. 42 ROZDZIAŁ 4. Inwestowanie Całe branże Spójrz na poni(cid:366)sze wykresy. Pierwszy to z(cid:311)oto. Zauwa(cid:366), jak nisko spad(cid:311). To nietypowe, by z(cid:311)oto spad(cid:311)o o 15 , zanim znów si(cid:271) odbi(cid:311)o w gór(cid:271). Złoto Całe branże 43 Teraz spójrz na srebro — nie jest to rzadko(cid:334)ci(cid:251), by srebro spad(cid:311)o o 20 lub wi(cid:271)cej. Ilekro(cid:253) spada z(cid:311)oto, srebro spada mocniej. Gdy wzrasta cena z(cid:311)ota, cena srebra ro(cid:334)nie bardziej, jakby by(cid:311)a do niej przyczepiona na elastycznej ta(cid:334)mie. Tak wi(cid:271)c srebro cha- rakteryzuje si(cid:271) o wiele wi(cid:271)ksz(cid:251) zmienno(cid:334)ci(cid:251), a mimo to jest ma(cid:311)o prawdopodobne, by spad(cid:311)o do zera. Tak jak srebro, s(cid:251) inne bran(cid:366)e, które mog(cid:251) by(cid:253) niestabilne, np. platyna… Srebro Platyna 44 ROZDZIAŁ 4. Inwestowanie … i ropa mog(cid:251) by(cid:253) bardzo zmienne. Ropa Zatem staramy si(cid:271) kupi(cid:253) co(cid:334), co jest trwa(cid:311)e. Im bardziej co(cid:334) jest pewne, tym mniej jest zmienne. Jednak musimy by(cid:253) ostro(cid:366)ni, aby nie kupi(cid:253) czego(cid:334), co w ogóle nie b(cid:271)dzie si(cid:271) porusza(cid:253). Potrzebujemy pewnej zmienno(cid:334)ci, aby zarabia(cid:253)! Sztuk(cid:251) jest wi(cid:271)c znale(cid:364)(cid:253) co(cid:334), co jest bezpieczne i zarazem da nam potrzebny ruch. Dlatego inwestujemy w akcje. Spółki Ale nie jakiekolwiek spó(cid:311)ki. Szukamy bezpiecznych walorów. Co to oznacza? Spó(cid:311)ki, które s(cid:251) powszechnie znane i u(cid:366)ywane przez ciebie i twoich znajomych. Na przyk(cid:311)ad, i to nie jest rekomendacja, tylko pytanie: czy ty i twoi znajomi u(cid:366)ywacie produktów Microsoft i, co wa(cid:366)niejsze, czy zamierzacie ich nadal u(cid:366)ywa(cid:253)? Czy Microsoft mo(cid:366)e zbankrutowa(cid:253)? A Apple? Czy mo(cid:366)esz sobie wyobrazi(cid:253), (cid:366)e Disney zbankrutuje w ci(cid:251)gu najbli(cid:366)szych kilku lat? Ma(cid:311)o prawdopodobne. A Intel? Ma(cid:311)o prawdopodobne. Cisco? Ma(cid:311)o prawdopodobne. Zatem jest kilka spó(cid:311)ek, które mo(cid:366)na rozwa(cid:366)a(cid:253) jako strategi(cid:271) kupuj i trzymaj, ale nie wszystkie spó(cid:311)ki. Jak znaleźć dobre firmy za pomocą analizy fundamentalnej Wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) ludzi szuka firmy, w KTÓR(cid:250) mo(cid:366)e zainwestowa(cid:253), tzn. w zdrow(cid:251) firm(cid:271) z dobrymi „fundamentami”. Analiza fundamentalna pokazuje aktualn(cid:251) kondycj(cid:271) firmy i rozs(cid:251)dek mówi nam, (cid:366)e je(cid:334)li znajdziemy odpowiedni(cid:251) firm(cid:271), to w ko(cid:313)cu cena Wskaźnik PEG 45 akcji wzro(cid:334)nie. To bardziej strategia d(cid:311)ugoterminowa — wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) ludzi nie zdaje sobie sprawy, (cid:366)e mo(cid:366)na znale(cid:364)(cid:253) najlepsz(cid:251) firm(cid:271) na (cid:334)wiecie, ale to nie oznacza, (cid:366)e cena akcji wzro(cid:334)nie w najbli(cid:366)szym czasie. Równie wa(cid:366)ny jest krótkoterminowy sentyment na rynku — cena mo(cid:366)e spada(cid:253) w dó(cid:311) przez tygodnie lub nawet miesi(cid:251)ce, zanim wzro(cid:334)nie. Dlatego stosujemy analiz(cid:271) techniczn(cid:251), tzn. KIEDY zainwestowa(cid:253) w zdrow(cid:251) firm(cid:271). Klu- czem do sukcesu jest znale(cid:364)(cid:253) odpowiedni(cid:251) zdrow(cid:251) firm(cid:271), któr(cid:251) mo(cid:366)na kupi(cid:253), stosuj(cid:251)c analiz(cid:271) fundamentaln(cid:251), po czym wyczu(cid:253) odpowiedni moment na wej(cid:334)cie za pomoc(cid:251) analizy technicznej. Zacznijmy od analizy fundamentalnej — znalezienia odpowiednich firm. Istnieje sporo ponad 8000 spó(cid:311)ek publicznych. Celem jest wi(cid:271)c stworzenie bardziej por(cid:271)cznej listy zwanej Spó(cid:311)ki Obserwowane, do powiedzmy 50 lub mniej firm. To b(cid:271)d(cid:251) firmy, na których b(cid:271)dziemy si(cid:271) koncentrowa(cid:253). Jakie elementy b(cid:271)dziemy bra(cid:253) pod uwag(cid:271), kiedy b(cid:271)dziemy szuka(cid:253) odpowiednich firm? Poni(cid:366)ej jest kilka pomys(cid:311)ów, jak zacz(cid:251)(cid:253) stosowa(cid:253) analiz(cid:271) fundamentaln(cid:251). Nie b(cid:271)dzie dla ciebie zaskoczeniem, (cid:366)e zysk jest wykorzystywany kilkakrotnie: Wskaźnik PEG PEG to Price Earning to Grow Ratio (Poziom Wzrostu Zysków). Wska(cid:364)nik ten sk(cid:311)ada si(cid:271) z trzech cz(cid:271)(cid:334)ci. 1. P = Price (Cena) 2. E = Earnings (Zyski za akcje) — razem tworz(cid:251) one s(cid:311)ynny wspó(cid:311)czynnik PE, 3. G = Earnings Growth (Wzrost Zysków) Cena / Zyski za akcje Wsrost zysków Powiedzmy, (cid:366)e mamy wspó(cid:311)czynnik P/E 8. Jako akcjonariusz chcesz wiedzie(cid:253), jaki jest zysk za jedn(cid:251) akcj(cid:271), tzn. mam jedn(cid:251) akcj(cid:271), ile zarobi(cid:311)em? Powiedzmy, (cid:366)e cena konkretnej akcji w tej chwili to 24 dolary i w tym roku zarobili(cid:334)my 3 dolary na akcji. Zatem, 24 dolary / 3 oznacza, (cid:366)e mamy wska(cid:364)nik P/E na poziomie 8, co oznacza, (cid:366)e osoba która planuje kupi(cid:253) akcje teraz p(cid:311)aci 8 dolarów za ka(cid:366)dego dolara (to jest to samo, co 24 dolary za ka(cid:366)de 3 dolary), i to jest zarobek firmy. Wi(cid:271)c p(cid:311)acisz za przysz(cid:311)e dochody. Im wy(cid:366)szy wska(cid:364)nik PE, tym wi(cid:271)cej p(cid:311)acisz za przysz(cid:311)y dochód. G oznacza zysk na wzrost akcji, czyli ilo(cid:334)(cid:253) zysku za akcj(cid:271), który jest przewidywany w stosunku procentowym. Zdezorientowany? Nie martw si(cid:271). Wszystko, co musisz wiedzie(cid:253), to (cid:366)e stosunek PEG ma by(cid:253) ni(cid:366)szy ni(cid:366) 1,5 lub nawet ni(cid:366)szy ni(cid:366) 1, je(cid:334)li jeste(cid:334) naprawd(cid:271) restrykcyjny. Je(cid:334)li wska(cid:364)nik PEG wynosi 1, to uznaje si(cid:271), (cid:366)e jest do(cid:334)(cid:253) dobrze oszacowana, tzn. warto(cid:334)(cid:253) jest dobra. Poni(cid:366)ej 1 i szukasz akcji, która jest niedoszacowana. 46 ROZDZIAŁ 4. Inwestowanie Wzrost Zysków W PEG mamy prognoz(cid:271) wzrostu zysków (G). Jest to tak wa(cid:366)ne, (cid:366)e zas(cid:311)uguje na osob- ny rozdzia(cid:311). Musimy zapyta(cid:253) samych siebie: „Czy zyski rosn(cid:251) i b(cid:271)d(cid:251) wi(cid:271)ksze w przy- sz(cid:311)ym roku ni(cid:366) w tym?”. Chcemy widzie(cid:253), (cid:366)e zarobki wzrosn(cid:251) przez nast(cid:271)pne pi(cid:271)(cid:253) lat. Je(cid:334)li zyski id(cid:251) w gór(cid:271), to jest prawdopodobne, (cid:366)e inwestorzy b(cid:271)d(cid:251) w przysz(cid:311)o(cid:334)ci ku- powa(cid:253) akcje, a je(cid:334)li id(cid:251) w dó(cid:311), prawdopodobnie zaczn(cid:251) sprzedawa(cid:253). Wi(cid:271)c sk(cid:251)d mamy wiedzie(cid:253), (cid:366)e b(cid:271)dziemy mieli w przysz(cid:311)o(cid:334)ci zyski? Dobre pytanie. Tutaj musimy polega(cid:253) na szacunkach ekspertów analitycznych. Zatem, potrzebujemy 5 lat wzrostu zarobków na zyskach za akcj(cid:271) (EPS) pomi(cid:271)dzy 15 a 30 . Wszystko powy(cid:366)ej tego poziomu jest nie do utrzymania w d(cid:311)u(cid:366)szym czasie. Dług Chcemy si(cid:271) równie(cid:366) upewni(cid:253), (cid:366)e firma ma d(cid:311)ugi. Mo(cid:366)e si(cid:271) to wydawa(cid:253) dziwne, ale je(cid:334)li nie ma zad(cid:311)u(cid:366)enia, to oznacza, (cid:366)e nie rozwija si(cid:271) wystarczaj(cid:251)co szybko, czyli nie wy- korzystuje zasobów, które ma pod r(cid:271)k(cid:251), aby dokona(cid:253) maksymalizacji wszystkiego, co mo(cid:366)e. Z drugiej strony nie chcemy, by mia(cid:311)a zbyt du(cid:366)e d(cid:311)ugi, na wypadek, gdyby nie mog(cid:311)a ich sp(cid:311)aci(cid:253) i zbankrutowa(cid:311)a. Zatem patrzymy na wska(cid:364)nik zad(cid:311)u(cid:366)enia, który wskazuje procent maj(cid:251)tku spó(cid:311)ki, jaki posiadaj(cid:251), który jest zaspokajany jego d(cid:311)ugiem. Wska(cid:461)nik d(cid:371)ugu = Ca(cid:371)kowite Zad(cid:371)u(cid:463)enie / Ca(cid:371)kowite Aktywa x100 (aby otrzyma(cid:273) warto(cid:401)(cid:273) procentow(cid:268)) Wska(cid:364)nik zad(cid:311)u(cid:366)enia powy(cid:366)ej 100 oznacza, (cid:366)e firma ma wi(cid:271)cej d(cid:311)ugów ni(cid:366) maj(cid:251)tku. Natomiast wska(cid:364)nik zad(cid:311)u(cid:366)enia poni(cid:366)ej 100 oznacza, (cid:366)e firma ma wi(cid:271)cej aktywów ni(cid:366) d(cid:311)ugu. Szukamy wi(cid:271)c wska(cid:364)nika zad(cid:311)u(cid:366)enia, który jest poni(cid:366)ej 35 . Je(cid:334)li zad(cid:311)u(cid:366)enie spó(cid:311)ki jest wy(cid:366)sze, cz(cid:271)sto okazuje si(cid:271), (cid:366)e zarz(cid:251)dowi jest bardzo trudno po(cid:366)ycza(cid:253) wi(cid:271)cej po okre- (cid:334)lonej cenie, by rozwin(cid:251)(cid:253) firm(cid:271). Bez ekspansji na nowe rynki, co zwykle robi si(cid:271) z u(cid:366)y- ciem d(cid:311)ugów, wzrost korporacyjny w ko(cid:313)cu zwalnia i ostatecznie dotknie to ceny akcji. Firmy z ni(cid:366)szym d(cid:311)ugiem maj(cid:251) cz(cid:271)sto lepsze perspektywy na rozwój w przysz(cid:311)o(cid:334)ci, po- niewa(cid:366) wci(cid:251)(cid:366) mog(cid:251) zwi(cid:271)ksza(cid:253) swoje zad(cid:311)u(cid:366)enie, ale pami(cid:271)taj, (cid:366)e nadal szukamy firm o okre(cid:334)lonym poziomie zad(cid:311)u(cid:366)enia. Nast(cid:271)pny element jest mniej istotny, ale warto o nim wiedzie(cid:253). Własność Instytucjonalna 47 Własność Instytucjonalna Jaki procent spó(cid:311)ki jest w posiadaniu du(cid:366)ych szych, instytucji, funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, powierniczych? Z jednej bowiem strony nie chcesz, by by(cid:311)o ich zbyt wiele, ale z drugiej strony, nie chcesz inwestowa(cid:253) w spó(cid:311)ki, o których nikt nic nie wie, nikt ich nie sprawdza i o których nigdy nie s(cid:311)ysza(cid:311)e(cid:334). Chcesz si(cid:271) upewni(cid:253), (cid:366)e inwestujesz w firm(cid:271), któr(cid:251) sprawdzi(cid:311)y osoby o wi(cid:271)kszym ni(cid:366) ty do(cid:334)wiadczeniu na rynku i (cid:366)e w ni(cid:251) inwestuj(cid:251). Rozumiesz? Nieco w(cid:311)asno(cid:334)ci instytucjonalnej nie zaszkodzi. Nie za du(cid:366)o, nie za ma(cid:311)o, (cid:334)rednio, pomi(cid:271)dzy 25 a 55 . Ostatni element. Cena Chcia(cid:311)bym, aby cena by(cid:311)a powy(cid:366)ej 5 dolarów, najlepiej 10 dolarów. Powinna by(cid:253) po- wy(cid:366)ej 10 dolarów, bo chc(cid:271) mie(cid:253) pewno(cid:334)(cid:253), (cid:366)e to nie to, co nazywamy Ma(cid:311)(cid:251) Kapitalizacj(cid:251) Akcji. Chcia(cid:311)bym, by by(cid:311)o wystarczaj(cid:251)co du(cid:366)o p(cid:311)ynno(cid:334)ci, tj. kupna i sprzeda(cid:366)y. Czy wiedzia(cid:311)e(cid:334), (cid:366)e wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) instytucji nie sprawdza akcji poni(cid:366)ej 5 dolarów? A ja chcia(cid:311)bym, aby to robili. Chcia(cid:311)bym, (cid:366)eby pisali o moich akcjach. Dlaczego chcia(cid:311)bym, aby instytu- cje pisa(cid:311)y, publikowa(cid:311)y, rozmawia(cid:311)y i tweetowa(cid:311)y? To marketing i znacznie wi(cid:271)cej poten- cjalnych kupców dowie si(cid:271) o nich i b(cid:271)dzie w nie inwestowa(cid:253). Zatem cena musi by(cid:253) wi(cid:271)ksza ni(cid:366) 10 dolarów. Chcesz wiedzie(cid:253), jak znale(cid:364)(cid:253) te firmy? Mo(cid:366)emy je filtrowa(cid:253) na www.FINVIZ.com. Jest to DARMOWY wy(cid:334)wietlacz akcji, na którym widzimy 6720 akcji, które spe(cid:311)niaj(cid:251) po- wy(cid:366)sze kryteria, umo(cid:366)liwiaj(cid:251)c znalezienie mo(cid:366)liwie najodpowiedniejszych dla nas akcji. 48 ROZDZIAŁ 4. Inwestowanie Pami(cid:271)taj, (cid:366)e nie gramy w t(cid:271) sam(cid:251) gr(cid:271) co wszyscy pozostali — znale(cid:364)(cid:253) firm(cid:271), która pójdzie w gór(cid:271) o 1000 i uczyni nas milionerami w przeci(cid:251)gu nocy. Cho(cid:253) dobrze to brzmi, nie jest takie (cid:311)atwe do osi(cid:251)gni(cid:271)cia. Zamiast tego, mamy zamiar znale(cid:364)(cid:253) odpowiednie firmy i u(cid:366)y(cid:253) strategii, które omówimy w najbli(cid:366)szych rozdzia(cid:311)ach. 6720 i wi(cid:271)cej akcji to dla nas zbyt wiele do analizy (cho(cid:253) mia(cid:311)em znajomego handlow- ca, który sp(cid:271)dza(cid:311) 5 godzin tygodniowo, po prostu wpatruj(cid:251)c si(cid:271) w ekran). Obecne strony do filtrowania akcji takie jak www.Finviz.com automatycznie je filtruj(cid:251) zgodnie z na- szymi kryteriami, co pozostawia nam du(cid:366)o (cid:311)atwiejsz(cid:251) do zarz(cid:251)dzania liczb(cid:271), powiedzmy 25 akcji miesi(cid:271)cznie. Tak wi(cid:271)c otrzymujemy sam(cid:251) esencj(cid:271), filtruj(cid:251)c przy u(cid:366)yciu naszych kryteriów, aby otrzymywa(cid:253) za ka(cid:366)dym razem mniejsz(cid:251) liczb(cid:271). Tak to dzia(cid:311)a. Chocia(cid:366) wprowadzenie ceny powy(cid:366)ej 10 dolarów niewiele zmienia, to wprowadzenie ESP wzrostu na ponad 35 przez najbli(cid:366)sze 5 lat oznacza, (cid:366)e pozosta(cid:311)o tylko 836! To dobry pocz(cid:251)tek, ale wci(cid:251)(cid:366) zbyt du(cid:366)o wykresów do analizy. Wstaw d(cid:311)ug poni(cid:366)ej 30 i liczba zejdzie do 370. Wci(cid:251)(cid:366) zbyt du(cid:366)o. Dodaj w(cid:311)asno(cid:334)(cid:253) instytucjonaln(cid:251) i liczba zaw(cid:271)(cid:366)a si(cid:271) do 321, ale to wci(cid:251)(cid:366) zbyt d(cid:311)uga lista do zarz(cid:251)dzania. Czas, (cid:366)eby wytoczy(cid:253) ci(cid:271)(cid:366)kie dzia(cid:311)a. PEG poni(cid:366)ej 1 i liczba spada do 52! Wygl(cid:251)da na to, (cid:366)e jedynie 52 akcje spo(cid:334)ród kosmicznej liczby 7000+ s(cid:251) obecnie niedowarto(cid:334)ciowane. Nic dziwnego, bior(cid:251)c pod uwa- g(cid:271), (cid:366)e mamy hoss(cid:271) od 2009 roku. Pami(cid:271)taj, (cid:366)e chcemy otrzyma(cid:253) list(cid:271) (cid:311)atwiejsz(cid:251) w zarz(cid:251)dzaniu, wi(cid:271)c im mniejsza liczba, tym lepiej — zwi(cid:271)kszenie wzrostu EPS do ponad 20 obni(cid:366)a t(cid:271) liczb(cid:271) do 29. To znacznie (cid:311)atwiejsze do zarz(cid:251)dzania. Zatem tak wygl(cid:251)da ko(cid:313)cowy ekran: Je(cid:334)li chcesz, aby ta liczba zmniejszy(cid:311)a si(cid:271) jeszcze bardziej, musisz po prostu doda(cid:253) wi(cid:271)cej kryteriów. Jak widzisz, jest wiele do wyboru. Na przyk(cid:311)ad, mo(cid:366)esz znale(cid:364)(cid:253) firmy, daj(cid:251)ce ci roczne dywidendy za przep(cid:311)ywy pieni(cid:271)(cid:366)ne. Albo zmieni(cid:253) niektóre warto(cid:334)ci w kryteriach, które wybrali(cid:334)my. Im bardziej rygorystyczne warto(cid:334)ci, tym mniej akcji si(cid:271) pojawi. Im lu(cid:364)niejsze warto(cid:334)ci — tym wi(cid:271)cej akcji. Cena 49 Rzu(cid:253)my okiem na niektóre z tych akcji. Chcia(cid:311)bym zacz(cid:251)(cid:253) od tych, które s(cid:251) najbardziej niedowarto(cid:334)ciowane. Zauwa(cid:366), (cid:366)e to nie oznacza, (cid:366)e to najlepszy moment na ku- powanie akcji, w rzeczywisto(cid:334)ci rzadko tak jest — to po prostu oznacza, (cid:366)e jest za- ni(cid:366)ona. Nadal mog(cid:251) przez jaki(cid:334) czas pozostawa(cid:253) niedowarto(cid:334)ciowane — nikt nie wie, na jak d(cid:311)ugo — a nie chc(cid:271) decydowa(cid:253) si(cid:271) na d(cid:311)ugoterminow(cid:251) pozycj(cid:271) typu: kupuj i trzymaj, kiedy wszystko, czego potrzebuj(cid:271), to krótkoterminowy handel, aby otrzyma(cid:253) co(cid:334) pomi(cid:271)- dzy 5–10 w ci(cid:251)gu kilku tygodni, a je(cid:334)li to konieczne — miesi(cid:271)cy. Kiedy klikn(cid:271) zak(cid:311)adk(cid:271) „Wyceny”, pojawia si(cid:271) lista ró(cid:366)nych kryteriów. Chc(cid:271) zacz(cid:251)(cid:253) od najni(cid:366)szego wska(cid:364)nika PEG. Klikaj(cid:251)c na górze mog(cid:271) je w ten sposób sortowa(cid:253), od naj- ni(cid:366)szego wska(cid:364)nika PEG zaczynaj(cid:251)cego si(cid:271) u góry. Umieszczaj(cid:251)c kursor na symbolu akcji po lewej stronie, mo(cid:366)na szybko spojrze(cid:253) na jej wykres gie(cid:311)dowy, aby sprawdzi(cid:253), czy s(cid:251) tam jakie(cid:334) uk(cid:311)ady, które ci odpowiadaj(cid:251). Oso- bi(cid:334)cie najbardziej lubi(cid:271) ten pierwszy z najni(cid:366)szym PEG (patrz zdj(cid:271)cie poni(cid:366)ej), po- niewa(cid:366) wzrasta, ale hu(cid:334)ta si(cid:271) w dó(cid:311) i w gór(cid:271). To daje nam dobr(cid:251) pozycj(cid:271) wej(cid:334)cia. Cena jest w tej chwili za wysoka — wydaje si(cid:271) w (cid:334)rodku jej zasi(cid:271)gu. Musi znów si(cid:271) obni(cid:366)y(cid:253) i wtedy mo(cid:366)emy rozwa(cid:366)a(cid:253) punkt wej(cid:334)cia. Je(cid:334)li chcemy zna(cid:253) najwy(cid:366)sze zyski za akcj(cid:271) (EPS) w przeci(cid:251)gu najbli(cid:366)szych 5 lat, równie(cid:366) mo(cid:366)na to zobaczy(cid:253) — wykres na kolejnej stronie. Zauwa(cid:366), (cid:366)e DKL, która zosta(cid:311)a sklasyfikowana jako numer 1 na PEG, jest szacowana na numerze 4 na ESP przez nast(cid:271)pne 5 lat. 50 ROZDZIAŁ 4. Inwestowanie Podsumowanie W tym rozdziale omówili(cid:334)my… 1. W co mo(cid:366)emy inwestowa(cid:253) w perspektywie (cid:334)rednio- i d(cid:311)ugookresowej. 2. Wska(cid:364)niki, sektory i ga(cid:311)(cid:271)zie przemys(cid:311)u wykorzystuj(cid:251)c ETF i pojedyncze spó(cid:311)ki. 3. Pojedyncze spó(cid:311)ki: jak znale(cid:364)(cid:253) odpowiednie spó(cid:311)ki, wykorzystuj(cid:251)c analiz(cid:271) fundamentaln(cid:251): a) wska(cid:364)niki PEG b) wzrost zysków c) d(cid:311)ugi d) w(cid:311)asno(cid:334)(cid:253) instytucjonalna, e) cena. Zdecyduj się na strategię 75 ROZDZIAŁ 8. Zaczynamy Masz motywacj(cid:271) i znasz strategie. Oto kilka rzeczy, które b(cid:271)dziesz potrzebowa(cid:311), zanim zaczniesz: 1. Zdecyduj si(cid:271) na strategi(cid:271). 2. Zdecyduj si(cid:271) na brokera. 3. Zdecyduj, od jakiej sumy chcesz zacz(cid:251)(cid:253). 4. Zdecyduj, kto móg(cid:311)by ci pomóc szybko dosta(cid:253) si(cid:271) tam, gdzie chcesz. Zdecyduj się na strategię Wszystko, co musisz na pocz(cid:251)tku zrobi(cid:253), aby zacz(cid:251)(cid:253), to zdecydowa(cid:253), która z przed- stawionych strategii najbardziej ci odpowiada. Nie sugeruj si(cid:271) t(cid:251), która przynosi naj- wi(cid:271)cej korzy(cid:334)ci finansowych. Ludzie wci(cid:251)(cid:366) do mnie przychodz(cid:251), (cid:366)ebym nauczy(cid:311) ich naj- bardziej dochodowych strategii. Móg(cid:311)bym zacz(cid:251)(cid:253) im wyja(cid:334)nia(cid:253) Strategi(cid:271) Tradingu Forex, gdzie trzeba by(cid:253) przed komputerem pomi(cid:271)dzy 8.00 rano a 3.30 po po(cid:311)udniu, tak jak moi handlowcy, osi(cid:251)gaj(cid:251)cy 7 miesi(cid:271)cznie. Ale prawdopodobnie nie b(cid:271)d(cid:251) mieli na to czasu. Do tego ta strategia nie nadaje si(cid:271) dla zupe(cid:311)nie pocz(cid:251)tkuj(cid:251)cych. Zacznij od strategii, która naprawd(cid:271) pasuje do twojego stylu (cid:366)ycia i osobowo(cid:334)ci. Ze wszystkich opisanych przeze mnie strategii, przynajmniej jedna b(cid:271)dzie do ciebie paso- wa(cid:253). Wiem, (cid:366)e chcia(cid:311)by(cid:334) to wszystko osi(cid:251)gn(cid:251)(cid:253) szybciej, ka(cid:366)dy by chcia(cid:311), ale prawda jest taka, (cid:366)e wi(cid:271)kszo(cid:334)(cid:253) ludzi musi si(cid:271) nauczy(cid:253) raczkowa(cid:253), zanim zacznie chodzi(cid:253), biega(cid:253), je(cid:364)dzi(cid:253) na rowerze, prowadzi(cid:253) samochód czy wreszcie lata(cid:253) samolotem. Z gie(cid:311)d(cid:251) jest tak samo. 76 ROZDZIAŁ 8. Zaczynamy Próba znalezienia strategii, która przynosi najwi(cid:271)cej pieni(cid:271)dzy, to nie jest dobry po- mys(cid:311). Ta strategia mo(cid:366)e si(cid:271) okaza(cid:253) skuteczna dla kogo(cid:334) innego, ale nie dla ciebie. Zacznij najpierw od tych strategii, które opisa(cid:311)em. Zdecyduj się na brokera Musimy korzysta(cid:253) z po(cid:334)rednika, aby kupowa(cid:253) i sprzedawa(cid:253), prowadzi(cid:253) sprzeda(cid:366) krótk(cid:251) i odkupywa(cid:253) spó(cid:311)ki publiczne. Za ka(cid:366)dym razem musimy mu zap(cid:311)aci(cid:253). Wi(cid:271)c p(cid:311)acimy za ka(cid:366)dym razem, kiedy kupujemy ORAZ za ka(cid:366)dym razem, kiedy sprzedajemy. Ogólna zasada jest taka, (cid:366)e nie chcemy p(cid:311)aci(cid:253) brokerowi wi(cid:271)cej ni(cid:366) 1 sumy, któr(cid:251) inwestujemy, czyli je(cid:334)li inwestujesz 1000 funtów, to op(cid:311)ata maklerska nie powinna by(cid:253) wi(cid:271)ksza ni(cid:366) 10 funtów. Zauwa(cid:366), (cid:366)e im wi(cid:271)cej zainwestujesz, tym broker b(cid:271)dzie ci(cid:271) mniej kosztowa(cid:311) — generalnie op(cid:311)aty maklerskie nie zmieniaj(cid:251) si(cid:271), tj. je(cid:366)eli inwestujesz 10 000 funtów, broker wci(cid:251)(cid:366) pobierze tylko 10 funtów lub 0,1 . Brzmi to zdecydowanie lepiej! Istnieje kilka rodzajów po(cid:334)redników: BROKER OFERUJĄCY PEŁNĄ OBSŁUGĘ Niektórzy ludzie lubi(cid:251) korzysta(cid:253) z us(cid:311)ug brokera oferuj(cid:251)cego pe(cid:311)n(cid:251) obs(cid:311)ug(cid:271). Oznacza to, (cid:366)e broker b(cid:271)dzie robi(cid:253) co(cid:334) wi(cid:271)cej, ni(cid:366) tylko wype(cid:311)nia(cid:253) twoje zamówienia. Korzystaj(cid:251)c z posiadanych bada(cid:313), b(cid:271)dzie ci pomaga(cid:311) inwestowa(cid:253) i nawet rekomendowa(cid:311) te inwe- stycje, które jego zdaniem s(cid:251) dla ciebie odpowiednie. To mo(cid:366)e wydawa(cid:253) si(cid:271) przydatne, zw(cid:311)aszcza, gdy zaczynasz, ale zanim pójdziesz t(cid:251) drog(cid:251), rozwa(cid:366), co nast(cid:271)puje: POLEGASZ NA CZYJEJŚ OPINII My w Investment Mastery wierzymy, (cid:366)e powinni(cid:334)my przej(cid:251)(cid:253) kontrol(cid:271) nad w(cid:311)asnymi finansami. Je(cid:334)li opierasz si(cid:271) na czyjej(cid:334) opinii, nigdy nie nauczysz si(cid:271) strategii inwesty- cyjnych. Co si(cid:271) stanie, je(cid:334)li broker jest naprawd(cid:271) dobry i nagle przechodzi na emery- tur(cid:271) lub opuszcza dom maklerski? Zostajesz bez pomocy, nadal nie wiedz(cid:251)c, co robi(cid:253). Jeste(cid:334) zale(cid:366)ny od brokera. Chcemy tego za wszelk(cid:251) cen(cid:271) unikn(cid:251)(cid:253). Ta ksi(cid:251)(cid:366)ka ma ci(cid:271) zapewni(cid:253), (cid:366)e nie musisz ju(cid:366) nigdy wi(cid:271)cej by(cid:253) od nikogo zale(cid:366)ny. CI BROKERZY SĄ DROŻSI Do(cid:334)(cid:253) du(cid:366)o ju(cid:366) tu powiedziano. Jeste(cid:334)my tu po to, (cid:366)eby zarabia(cid:253), a wszelkie dodatkowe koszty uderzaj(cid:251) ci(cid:271) po kieszeni. Pami(cid:271)taj, (cid:366)e w szczególno(cid:334)ci w VCA i w ka(cid:366)dej innej strategii, w której kupujesz co miesi(cid:251)c, musisz zap(cid:311)aci(cid:253) brokerowi za ka(cid:366)dym razem. Je(cid:334)li inwestujesz 100 funtów, to musisz sobie znale(cid:364)(cid:253) brokera z bardzo nisk(cid:251) prowizj(cid:251), który naprawd(cid:271) rozumie, czego szukasz. Op(cid:311)ata maklerska — 10 funtów za ka(cid:366)de 100 funtów inwestycji jest nie do przyj(cid:271)cia, bo b(cid:271)dziesz pod kresk(cid:251) 10 jeszcze zanim w ogóle za- czniesz. Zdecyduj się na brokera 77 ZAZWYCZAJ SAMI NIE INWESTUJĄ W FIRMY, KTÓRE CI REKOMENDUJĄ Ja zasi(cid:271)gam porady jedynie od kogo(cid:334), kto sam inwestuje i kupuje firmy, które reko- menduje, czyli robi to, co mówi. Pami(cid:271)tam brokera, który zadzwoni(cid:311) do mnie z No- wego Jorku, (cid:366)ebym zainwestowa(cid:311) troch(cid:271) pieni(cid:271)dzy w pewn(cid:251) firm(cid:271). „Panie de Maria, wszystko, o co prosz(cid:271), to (cid:366)eby zainwestowa(cid:311) pan ma(cid:311)(cid:251) sum(cid:271) pieni(cid:271)dzy, tylko 5000 do- larów, i kiedy troch(cid:271) dla pana zarobi(cid:271), mo(cid:366)emy pomówi(cid:253) o wi(cid:271)kszej sumie”. Brzmia(cid:311)o to dobrze, ale kiedy zapyta(cid:311)em go, ile on zainwestowa(cid:311) w te akcje, odpowiedzia(cid:311), „Nie wolno nam inwestowa(cid:253) w firmy, które polecamy”. By(cid:253) mo(cid:366)e to prawda, ale je(cid:334)li sam nie inwestuje, to ja nie jestem zainteresowany. Zatem korzystamy z us(cid:311)ug internetowego brokera ze zni(cid:366)k(cid:251) — im ta(cid:313)szy, tym lepiej. BROKER INTERNETOWY Z NISKĄ PROWIZJĄ Brokerzy ci pracuj(cid:251) przez Internet — zazwyczaj nie dzwonisz do nich, cho(cid:253) niektórzy pozwalaj(cid:251) ci na telefon, na wysy(cid:311)anie e-maili, na wej(cid:334)cie na chat na (cid:366)ywo. Po prostu sk(cid:311)adasz zamówienie przez Internet i tam jest wszystko dla ciebie robione. Nie musisz z nikim rozmawia(cid:253). G(cid:311)ównym powodem korzystania z ich us(cid:311)ug jest to, (cid:366)e s(cid:251) tani. Poni(cid:366)ej kilku dost(cid:271)pnych brokerów: (cid:120) Interactive Brokers Group (cid:120) TradeStation (cid:120) ExpressFutures.com (cid:120) Generic Trade (cid:120) ProActive Futures CFD brokers Mo(cid:366)na korzysta(cid:253) z ich us(cid:311)ug tylko w tradingu krótkoterminowym, nie w inwestycjach d(cid:311)ugoterminowych. Wszyscy s(cid:251) dost(cid:271)pni w Internecie: (cid:120) IG Markets (cid:120) CMC Markets (cid:120) ETX Capital (cid:120) FX Pro (cid:120) Interactive Brokers Nie rekomenduj(cid:271) (cid:366)adnego w szczególno(cid:334)ci, chocia(cid:366) mog(cid:271) powiedzie(cid:253), (cid:366)e Interactive Brokers jest najta(cid:313)szy. Aczkolwiek ich platforma nie jest (cid:311)atwa w obs(cid:311)udze. Zawsze doradzam wi(cid:271)c pocz(cid:251)tkuj(cid:251)cym wypróbowa(cid:253) inn(cid:251) w pierwszej kolejno(cid:334)ci, upewni(cid:253) si(cid:271), (cid:366)e naprawd(cid:271) wiesz, co robisz, a potem przej(cid:334)(cid:253) do Interactive Brokers. 78 ROZDZIAŁ 8. Zaczynamy Zawsze byli(cid:334)my fanami OptionsXpress, ze wzgl(cid:271)du na ich doskona(cid:311)e konto demo. My korzystamy z OptionsXpress dla akcji, a z IG dla kontraktów CFD na akcje. ZDECYDUJ, OD JAKIEJ SUMY CHCESZ ZACZĄĆ Ludzie cz(cid:271)sto mnie pytaj(cid:251), ile pieni(cid:271)dzy potrzeba na start. Ogólnie s(cid:251)dz(cid:271), (cid:366)e 2000 funtów to minimum, ale oczywi(cid:334)cie z lewarowanym brokerem mo(cid:366)esz zacz(cid:251)(cid:253) z sum(cid:251) nawet 500 funtów. Musisz mie(cid:253) wystarczaj(cid:251)c(cid:251) ilo(cid:334)(cid:253) do(cid:334)wiadczenia i umiej(cid:271)tno(cid:334)ci, je(cid:334)li u(cid:366)ywasz lewarowanego brokera i tak naprawd(cid:271) potrzebujesz tych 2000 funtów, (cid:366)eby(cid:334) móg(cid:311) dokona(cid:253) co najmniej dwóch transakcji, nie umieszczaj(cid:251)c ich w jednej spó(cid:311)ce. Pa- mi(cid:271)taj, (cid:366)e nie chcemy wydawa(cid:253) wi(cid:271)cej ni(cid:366) 1 na brokera, dlatego 1000 funtów to b(cid:271)dzie absolutne minimum za transakcj(cid:271). Pami(cid:271)taj, (cid:366)e to dopiero pocz(cid:251)tek. Pierwsze prawo procentu sk(cid:311)adanego to zacz(cid:251)(cid:253) z jak najwi(cid:271)ksz(cid:251) sum(cid:25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

The Lunch Time Trader
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: