Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00444 006580 20286790 na godz. na dobę w sumie
To tylko gra. Wiedza tajemna o zarządzaniu - ebook/pdf
To tylko gra. Wiedza tajemna o zarządzaniu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1434-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Przewodnik zwycięzców!

Prawie wszystkie książki, artykuły i prezentacje traktują firmę jak maszynkę do zarabiania pieniędzy. W takiej optyce zarządzanie staje się zadaniem do rozwiązania. Oblicza się wszystko — od biznesplanów aż po proces doskonalenia kadr. Bez takiego widzenia świata w ogóle nie byłoby racjonalnego zarządzania.

Jednak istnieją także inne podejścia do interesów. W jednym z nich gospodarka to gra, a w ostrzejszej formie — walka. Między tymi postawami nie ma sprzeczności: nawet jeśli przedsiębiorstwa są takimi maszynkami, to na rynku muszą skutecznie konkurować z innymi maszynkami. Ludzie wewnątrz korporacji walczą o pieniądze, stanowiska i prestiż z innymi pracownikami. Najbardziej niepewnym punktem w biznesplanie są przyszłe zachowania klientów i działania konkurencji.

Ta książka poświęcona jest zarządzaniu jako grze. Pomoże Ci spojrzeć na organizację jak na pole walki pojedynczych osób i pozwoli z nimi wygrać, niezależnie od tego, czy właśnie szukasz nowego zajęcia, chcesz poprawić swój status w organizacji czy zamierzasz poprowadzić własny interes.
 

Edward Kirejczyk — magister ekonomii i doktor zarządzania. Teoretyk i praktyk w obu dziedzinach. Ponad dwadzieścia lat przepracował na wyższych uczelniach, z czego osiem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił funkcję prezesa zarządu siedmiu spółek prawa handlowego oraz członka kilkunastu rad nadzorczych. Najmniejsza kierowana przez niego spółka zatrudniała dwóch pracowników, największa prawie dwa tysiące. Obecnie jest dyrektorem oddziału instytutu naukowego. Napisał trzy książki oraz kilkadziesiąt artykułów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/totygr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-0878-7 Copyright © Edward Kirejczyk 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:286)ci Pierwszy krok do wiedzy tajemnej ................................ 7 Co to jest wiedza tajemna? ............................................................. 7 Gra ................................................................................................... 9 Po co nam taki wielki mózg? .........................................................12 To tylko… ........................................................................................15 Kube(cid:225) na (cid:286)mieci ............................................................................. 18 Moralno(cid:286)(cid:252)? Co to takiego? ............................................................21 Jak zdoby(cid:252) posad(cid:266)? .................................................... 27 Kiedy szuka(cid:252) pracy? ...................................................................... 27 Po znajomo(cid:286)ci ...............................................................................28 Przygotowanie papierów ..............................................................30 Zaczynamy od zebrania informacji .............................................. 32 Czyszczenie przed wysy(cid:225)k(cid:261) ........................................................... 35 Pismo przewodnie ......................................................................... 37 CV — (cid:298)yciorys zawodowy .............................................................. 39 Fotografia ...................................................................................... 44 Czego ta komisja chce? ................................................................. 46 Jak oszuka(cid:252) przysz(cid:225)ego pracodawc(cid:266)? ........................................... 47 Testy psychologiczne .................................................................... 52 Szanse w konkursie ....................................................................... 55 Straszliwa maszyna prawdy .......................................................... 57 To, co najwa(cid:298)niejsze .....................................................................60 Sk(cid:261)d wzi(cid:261)(cid:252) ludzi do roboty? ....................................... 65 Czemu to takie trudne? ................................................................. 65 Oni wszyscy k(cid:225)ami(cid:261) ....................................................................... 69 Pierwsze wra(cid:298)enie ......................................................................... 72 Wywiad .......................................................................................... 74 Kup książkęPoleć książkę To tylko gra Ile jest warta opinia pisemna? ......................................................79 Ile jest warta opinia ustna? .......................................................... 82 Jak organizowa(cid:252) testy i próby? .................................................... 83 Prowokacja ................................................................................... 86 Jak zosta(cid:252) miliarderem? .............................................91 Jak naprawd(cid:266) robi si(cid:266) pieni(cid:261)dze? .................................................91 Po co prowadzi(cid:252) w(cid:225)asny interes? ................................................. 93 Jaka jest prawdziwa przyczyna robienia interesów? .................. 96 Co to jest interes? ......................................................................... 98 Od pucybuta... .............................................................................. 101 …do miliardera! ...........................................................................102 Pomocy! .......................................................................................106 Na jednej nodze ...........................................................................107 Czy mog(cid:266) co(cid:286) zrobi(cid:252) najlepiej na (cid:286)wiecie? .................................. 110 Od kryzysu do kryzysu ................................................................. 113 Po co nam kryzys? ....................................................................... 114 Kura znosz(cid:261)ca z(cid:225)ote jaja .............................................................. 116 Ekonomia to liczenie pieni(cid:266)dzy ................................. 119 Co mo(cid:298)na wyczyta(cid:252) z dokumentów? ........................................... 119 Planowanie operacyjne ...............................................................122 Wojny planistyczne ..................................................................... 127 Planowanie inwestycyjne ............................................................128 Liczby w planie ............................................................................ 131 Szukanie pomy(cid:225)ek ........................................................................ 135 Ciemna strona bud(cid:298)etowania ......................................................138 Jak ochroni(cid:252) liczby ......................................................................140 Kontakty z lud(cid:296)mi ..................................................... 147 Jak zosta(cid:252) przywódc(cid:261)? ................................................................ 147 Nie l(cid:266)kaj si(cid:266)! ................................................................................150 Troska o podw(cid:225)adnych ................................................................ 152 Jak kupi(cid:252) sobie t(cid:225)um? .................................................................. 153 Od czego zacz(cid:261)(cid:252) rozmow(cid:266)? ......................................................... 154 Przykre wiadomo(cid:286)ci .................................................................... 155 Narady i zebrania ........................................................................158 Doradcy ........................................................................................160 – 4 – Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:286)ci Jak rozmawia(cid:252) z szefem? ............................................................ 162 Kontakty w kuble na (cid:286)mieci .........................................................165 Plotka ........................................................................................... 166 Flirt dla pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cych .............................................................. 169 Kiedy przej(cid:286)(cid:252) na ty? ..................................................................... 171 Jak budowa(cid:252) zespó(cid:225)? ....................................................................172 W sieci prawa ............................................................175 Czemu prawo musi by(cid:252) z(cid:225)e? .........................................................175 Jak korzysta(cid:252) ze z(cid:225)ego prawa? .....................................................176 Ostro(cid:298)nie! .....................................................................................178 Jak zdoby(cid:252) kontrakt? ...................................................................179 Jak unikn(cid:261)(cid:252) pokus korupcyjnych? ............................................. 183 Delatorstwo ................................................................................. 185 Jak wyrzuca(cid:252) ludzi z pracy? ........................................................ 186 Sensacja!!! ................................................................................... 188 Kariera? ................................................................... 193 Pocz(cid:261)tek pracy i... ....................................................................... 193 Prawdziwy debiut .........................................................................195 Zwi(cid:261)zki zawodowe .......................................................................197 Do(cid:286)wiadczenie ............................................................................ 199 Wiek .............................................................................................202 J(cid:266)zyki obce ..................................................................................204 Studia ..........................................................................................205 Kariera przez (cid:225)ó(cid:298)ko .....................................................................207 Zamiast zako(cid:276)czenia ................................................208 – 5 – Kup książkęPoleć książkę To tylko gra – 6 – Kup książkęPoleć książkę Pierwszy krok do wiedzy tajemnej Co to jest wiedza tajemna? Publish or perish (publikuj lub gi(cid:276)) — to zawo(cid:225)anie bojowe naukow- ców z ca(cid:225)ego (cid:286)wiata. Wyrobników nauki ocenia si(cid:266) po liczbie publi- kacji, miejscu ich og(cid:225)oszenia, a zw(cid:225)aszcza cz(cid:266)sto(cid:286)ci cytowania przez innych. W (cid:286)wiecie nauki trwa nieustanny wy(cid:286)cig — kto wi(cid:266)cej, w lepszych czasopismach, a przede wszystkim kto pierwszy. W me- diach istnieje tzw. najlepszy czas antenowy, w nauce precyzyjnie okre(cid:286)lono tydzie(cid:276), w którym og(cid:225)oszenie wyników bada(cid:276) maksyma- lizuje szanse na otrzymanie Nagrody Nobla. W tej morderczej goni- twie wszystko powinno by(cid:252) jak najszybciej wydrukowane — wyniki bada(cid:276), teorie, hipotezy, a niekiedy równie(cid:298) ordynarne oszustwa, pope(cid:225)nione dla zdobycia nowych grantów, kobiet i s(cid:225)awy. A jednak oprócz publikacji istnieje wiedza tajemna. Wiedza tajemna to informacja, która nie jest ujawniana, by zapew- ni(cid:252) jej posiadaczom przewag(cid:266) nad innymi lub aby nie szkodzi(cid:252) nie- dojrza(cid:225)emu pospólstwu. Tradycyjnie (cid:225)(cid:261)czono j(cid:261) z czarn(cid:261) magi(cid:261), alchemi(cid:261), astrologi(cid:261) oraz oczywi(cid:286)cie przest(cid:266)pczo(cid:286)ci(cid:261). Obejmowa(cid:225)a jednak nie tylko truciciel- stwo i liturgi(cid:266) czarnej mszy, ale i sprawy najwznio(cid:286)lejsze, z Bogiem w(cid:225)(cid:261)cznie. Wierni nie powinni wiedzie(cid:252), (cid:298)e dziesi(cid:266)cioro przykaza(cid:276) Kup książkęPoleć książkę To tylko gra sfa(cid:225)szowano w kilku miejscach, a jedno z k(cid:225)amstw mia(cid:225)o na celu ochron(cid:266) Boga przed kompromitacj(cid:261) — (cid:676)(cid:677)(cid:676)(cid:681) akceptowa(cid:225) niewolnictwo. Prawdziwe Pismo jest dla nielicznych Wybra(cid:276)ców Bo(cid:298)ych. Przemys(cid:225) perfumeryjny te(cid:298) opiera si(cid:266) na wiedzy tajemnej. S(cid:225)ynne zapachy w ogóle nie s(cid:261) opatentowane — skuteczniejsza jest tajem- nica. Podobnie bywa w przemy(cid:286)le spo(cid:298)ywczym — tort Sachera to sekret producenta; z ochrony prawa korzysta nazwa, a nie sposób jego wytwarzania. Najwi(cid:266)ksze znaczenie dla wspó(cid:225)czesnego (cid:286)wiata ma utajniona wiedza techniczna. Bardzo ma(cid:225)o wiemy o najwa(cid:298)niej- szym wspó(cid:225)czesnym wynalazku, czyli mikroprocesorze. Przez kilka dziesi(cid:266)cioleci wmawiano niewtajemniczonym, (cid:298)e pierwszy mikro- procesor (Intel 4004) zacz(cid:261)(cid:225) dzia(cid:225)a(cid:252) w 1971 r. Po prawie 30 latach okaza(cid:225)o si(cid:266), (cid:298)e w tym czasie w najdro(cid:298)szych my(cid:286)liwcach (cid:286)wiata Grumman F-14 Tomcat wykorzystywano ju(cid:298) uk(cid:225)ad F14 CADC, któ- rego mo(cid:298)liwo(cid:286)ci lokowa(cid:225)y si(cid:266) najbli(cid:298)ej Intela 80486, czyli konstrukcji cywilnej z ko(cid:276)ca lat osiemdziesi(cid:261)tych XX w. Prawdopodobnie F14 CADC nie by(cid:225) wi(cid:266)c pierwszym dzieckiem w rodzinie. Tak by(cid:225)o w bran(cid:298)y zbrojeniowej od stuleci. Nie potrafimy dzi(cid:286) odtwo- rzy(cid:252) staro(cid:298)ytnego ognia greckiego ani (cid:286)redniowiecznej stali dama- sce(cid:276)skiej. Podobnie walka z wrogiem wewn(cid:266)trznym opiera si(cid:266) na wiedzy tajemnej. Instrukcje prowadzenia przes(cid:225)ucha(cid:276) te(cid:298) s(cid:261) niedo- st(cid:266)pne dla laików, nawet je(cid:286)li zosta(cid:225)y opublikowane stulecie wcze- (cid:286)niej. A oprócz wiedzy zawartej w utajnionych instrukcjach, mi(cid:266)dzy obro(cid:276)cami sprawiedliwo(cid:286)ci przekazywana jest wiedza tajemna — jak stosowa(cid:252) tortury, (cid:298)eby by(cid:225)y one szczególnie wydajne, licz(cid:261)c war- to(cid:286)(cid:252) zezna(cid:276) na godzin(cid:266) przes(cid:225)ucha(cid:276), za(cid:286) w krajach cywilizowanych równie(cid:298) praktyczne wskazówki, jak torturowa(cid:252), by nie zostawia(cid:252) (cid:286)ladów. W czasach inkwizycji ta wiedza by(cid:225)a co prawda w podr(cid:266)cz- nikach dla duchownych, ale najlepsze rody katowskie pilnie chroni(cid:225)y sekrety swych zawodowych osi(cid:261)gni(cid:266)(cid:252). – 8 – Kup książkęPoleć książkę Pierwszy krok do wiedzy tajemnej Ta ksi(cid:261)(cid:298)ka dotyczy cz(cid:266)(cid:286)ci informacji niejawnej dotycz(cid:261)cej zarz(cid:261)dza- nia. Nikt o niej nie pisze, mo(cid:298)na zosta(cid:252) w ni(cid:261) wtajemniczonym lub zdobywa(cid:252) j(cid:261) samodzielnie, metod(cid:261) prób i bolesnych b(cid:225)(cid:266)dów. Oczy- wi(cid:286)cie po opublikowaniu zawarto(cid:286)(cid:252) tej ksi(cid:261)(cid:298)ki przestanie by(cid:252) wie- dz(cid:261) tajemn(cid:261). Oprócz wiedzy tajemnej, w tej ksi(cid:261)(cid:298)ce marginalnie prezentowana jest wiedza skazana na zapomnienie i wypierana ze (cid:286)wiadomo(cid:286)ci ludz- kiej. Wypierana, bo jej stosowanie jest niemoralne albo wr(cid:266)cz karalne, bo kompromituje zarz(cid:261)dzanie i nauk(cid:266) o nim, bo teoretycznie „wszy- scy to wiedz(cid:261)”, a tak(cid:298)e z wielu innych przyczyn. Gra (cid:297)aden opis, niezale(cid:298)nie od formy — pisemnej, graficznej, matema- tycznej — nie odda z(cid:225)o(cid:298)ono(cid:286)ci organizacji i nie zawrze wszystkich zachodz(cid:261)cych w niej zjawisk. Dla potrzeb rozwi(cid:261)zywania problemów praktycznych, prowadzenia bada(cid:276) naukowych i edukacji wiedz(cid:266) dzieli si(cid:266) na mniejsze fragmenty, mo(cid:298)liwe do ogarni(cid:266)cia przez poje- dynczych ludzi, a ostatnio równie(cid:298) przez programy komputerowe. Informacj(cid:266) cz(cid:266)sto ujmuje si(cid:266) w postaci modeli, czyli systemów przed- stawiaj(cid:261)cych konstrukcj(cid:266) i funkcjonowanie rzeczywistych obiektów w uproszczeniu. W modelu odrzuca si(cid:266) cechy i elementy organizacji ma(cid:225)o znacz(cid:261)ce z punktu widzenia osoby tworz(cid:261)cej narz(cid:266)dzie, np. nie ujmuje si(cid:266) kwestii konfliktów mi(cid:266)dzyludzkich w sprawozdaniu finansowym. Modele obiektów realnie istniej(cid:261)cych w (cid:298)yciu spo(cid:225)ecznym (cid:286)ci(cid:286)le zwi(cid:261)- zane s(cid:261) z modelami postrzegania (cid:286)wiata. W zale(cid:298)no(cid:286)ci od sposobu widzenia uniwersum, zdarzenia mog(cid:261) by(cid:252) skutkiem dzia(cid:225)a(cid:276) ludzkich (cho(cid:252)by spisku), przeznaczenia — rozumianego abstrakcyjnie lub wyp(cid:225)ywaj(cid:261)cego z woli boskiej, przypadku itd. Ró(cid:298)ne modele postrze- gania organizacji nie s(cid:261) konkurencyjne — raczej stanowi(cid:261) wzajemne – 9 – Kup książkęPoleć książkę To tylko gra uzupe(cid:225)nienie, tak jak do ró(cid:298)nych celów mog(cid:261) s(cid:225)u(cid:298)y(cid:252) obrazy cz(cid:225)owieka zrobione w (cid:286)wietle widzialnym, podczerwieni, promieniach rentge- nowskich, przy u(cid:298)yciu USG i rezonansu magnetycznego. Najpopularniejszym w ekonomii i zarz(cid:261)dzaniu sposobem modelo- wania organizacji jest przedstawienie jej jako mechanizmu, najcz(cid:266)- (cid:286)ciej przetwarzaj(cid:261)cego pieni(cid:261)dze tak, aby zdoby(cid:252) ich jeszcze wi(cid:266)- cej. Na modelach mechanistycznych opiera si(cid:266) te(cid:298) logistyka i wiele innych dziedzin zarz(cid:261)dzania. Nawet doskonalenie kadr mo(cid:298)na potraktowa(cid:252) jako mechanizm. Bez mechanistycznego sposobu widze- nia (cid:286)wiata w ogóle nie by(cid:225)oby racjonalnego zarz(cid:261)dzania. Model mechanistyczny u(cid:225)atwia symulacj(cid:266), czyli przedstawienie istotnych cech obiektu i sprawdzenie sposobu jego funkcjonowania za pomoc(cid:261) oblicze(cid:276) matematycznych. Biznesplan jest tak(cid:261) typow(cid:261) symulacj(cid:261), stworzon(cid:261) na bazie modelu mechanistycznego. Innym sposobem jest postrzeganie systemu jako gry, a w ostrzej- szej formie — jako walki. Przyczyna popularno(cid:286)ci tego modelu jest prosta — nawet je(cid:286)li przedsi(cid:266)biorstwa s(cid:261) mechanizmami, to na rynku musz(cid:261) skutecznie gra(cid:252) z innymi mechanizmami. Nawet je(cid:286)li ludzie s(cid:261) obiektami mechanicznymi, wewn(cid:261)trz korporacji musz(cid:261) walczy(cid:252) o pieni(cid:261)dze, stanowiska i presti(cid:298) z innymi pracownikami. Najbardziej niepewnym punktem w biznesplanie s(cid:261) przysz(cid:225)e zacho- wania klientów i zagrania konkurencji. Zapominanie o grze w zarz(cid:261)dzaniu to pewny i sprawdzony przepis na kl(cid:266)sk(cid:266). Ta ksi(cid:261)(cid:298)ka po(cid:286)wi(cid:266)cona jest zarz(cid:261)dzaniu postrzeganemu jako gra. Ma pomóc w zobaczeniu organizacji jako pola gry (walki) w skali pojedynczych ludzi: szeregowych pracowników, kierowników ró(cid:298)- nych szczebli, w(cid:225)a(cid:286)cicieli i cz(cid:225)onków rad nadzorczych spó(cid:225)ek han- dlowych. – 10 – Kup książkęPoleć książkę Pierwszy krok do wiedzy tajemnej Przypadek 1. Dawno temu, jeszcze przed epok(cid:237) komputerów osobi- stych, dwaj bracia w wieku szkolnym byli chorzy i sie- dzieli ca(cid:297)y dzie(cid:299) w domu, bez rodziców. Jednym z zaj(cid:257)(cid:239), którymi zabijali nud(cid:257), by(cid:297)a znana na ca(cid:297)ym (cid:320)wiecie gra w okr(cid:257)ty. Z powodów zdrowotnych ka(cid:352)dy z nich siedzia(cid:297) w innym pokoju, wi(cid:257)c nie kontrolowa(cid:297) w (cid:352)aden sposób czynno(cid:320)ci drugiego. Zwyci(cid:257)(cid:352)y(cid:297) starszy brat, a wtedy m(cid:297)odszy o(cid:320)wiadczy(cid:297) stanowczo: — Wygra(cid:297)e(cid:320), bo oszukiwa(cid:297)e(cid:320)! — Nie. Sk(cid:237)d ci co(cid:320) takiego przysz(cid:297)o do g(cid:297)owy? — Bo ja oszukiwa(cid:297)em, a ty wygra(cid:297)e(cid:320), czyli musia(cid:297)e(cid:320) oszukiwa(cid:239) lepiej! W gospodarce stawka jest wy(cid:298)sza ni(cid:298) w dzieci(cid:266)cej grze w okr(cid:266)ty. To gra o pozycj(cid:266) w stadzie, o wygodne (cid:298)ycie, o bezpiecze(cid:276)stwo, o zapewnienie miejsc pracy, pomy(cid:286)lno(cid:286)(cid:252) ca(cid:225)ego narodu lub unii pa(cid:276)stw — o wszystko. Nawet najuczciwszy cz(cid:225)owiek mo(cid:298)e stan(cid:261)(cid:252) przed wyborem — ponie(cid:286)(cid:252) kl(cid:266)sk(cid:266), wycofa(cid:252) si(cid:266), czy mo(cid:298)e gra(cid:252) tak jak inni? Ilu w takiej sytuacji wycofa si(cid:266)? Czasami na wycofanie si(cid:266) jest ju(cid:298) zbyt pó(cid:296)no. Nie mo(cid:298)na zak(cid:225)ada(cid:252), (cid:298)e wszyscy bior(cid:261) si(cid:266) za biznes w celu oszukiwania konsumentów, okradania Skarbu Pa(cid:276)stwa i podpalania hurtowni konkurentów. (cid:297)eby nie tylko przetrwa(cid:252), ale równie(cid:298) wygra(cid:252) na rynku, na którym inni naruszaj(cid:261) prawo, trzeba co najmniej liczy(cid:252) si(cid:266) z konieczno(cid:286)ci(cid:261) podobnego post(cid:266)powania. W staro(cid:298)ytnej Grecji bogiem kupców i z(cid:225)odziei by(cid:225) ten sam Hermes. Powo(cid:225)ywanie dla tych profesji dwóch ró(cid:298)nych bogów by(cid:225)o zb(cid:266)dne. – 11 – Kup książkęPoleć książkę To tylko gra Po co nam taki wielki mózg? Mózg jest wielkim obci(cid:261)(cid:298)eniem dla organizmu. Nieodporny na urazy, wymaga twardej i ci(cid:266)(cid:298)kiej czaszki, a ta odpowiedniego kr(cid:266)gos(cid:225)upa i karku, aby to ud(cid:296)wign(cid:261)(cid:252). Wielka g(cid:225)owa utrudnia poród i zmniej- sza liczb(cid:266) p(cid:225)odów w macicy, przez co gatunek ludzki rozmna(cid:298)a si(cid:266) wolniej od innych. Mózg stanowi ok. 2 ci(cid:266)(cid:298)aru ludzkiego cia(cid:225)a, a zu(cid:298)ywa mnóstwo zasobów dostarczanych do organizmu: 20 tlenu i 25 glukozy, i najszybciej ze wszystkich organów obumiera z powodu niedotlenienia. Osobniki z wi(cid:266)kszym mózgiem powinny przegra(cid:252) rywalizacj(cid:266) wewn(cid:261)trzgatunkow(cid:261) i mi(cid:266)dzygatunkow(cid:261), maj(cid:261)c relatywnie ma(cid:225)o si(cid:225) do walki, ucieczki lub wy(cid:286)cigu do pokarmu. Je(cid:298)eli wi(cid:266)c gatunek ludzki nie wygin(cid:261)(cid:225), wielki mózg musi pe(cid:225)ni(cid:252) jakie(cid:286) po(cid:298)yteczne funkcje, z nadwy(cid:298)k(cid:261) rekompensuj(cid:261)ce te obci(cid:261)(cid:298)e- nia i zagro(cid:298)enia. Dotychczas nauka nie potrafi(cid:225)a przekonuj(cid:261)co wyja(cid:286)ni(cid:252), po co rodza- jowi ludzkiemu taki du(cid:298)y mózg. Jego wielko(cid:286)(cid:252) raczej nie wynika z potrzeb funkcjonowania w (cid:286)rodowisku przyrodniczym, bo w mo- mencie przekonstruowania mózgów naszych praprzodków ludzka egzystencja nie ró(cid:298)ni(cid:225)a si(cid:266) zbytnio od sposobu bytowania innych naczelnych. Najpopularniejsze s(cid:261) dwie hipotezy wyja(cid:286)niaj(cid:261)ce rozmiary ludzkiego mózgu. Pierwsza powraca do (cid:286)rodowiska przyrodniczego. Cz(cid:225)owiek to najlepszy biegacz d(cid:225)ugodystansowy w(cid:286)ród istot (cid:298)ywych. Nie ma konia, który móg(cid:225)by wygra(cid:252) wy(cid:286)cig z marato(cid:276)czykiem albo triathlo- nist(cid:261) na dystansie 50, a zw(cid:225)aszcza 100 km. Wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) koni, nawet wytrenowanych, zmuszonych do przebiegni(cid:266)cia takiego dystansu nie prze(cid:298)y(cid:225)aby próby. W mózgu ludzkim neurony s(cid:261) bardzo lu(cid:296)no roz- mieszczone, co u(cid:225)atwia odprowadzanie ciep(cid:225)a. Przeciw hipotezie „ch(cid:225)odniczej” przemawiaj(cid:261) dwie w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci. Po pierwsze, czemu (cid:298)adne inne stworzenie biegaj(cid:261)ce po sawannie nie wykorzysta(cid:225)o takich – 12 – Kup książkęPoleć książkę Pierwszy krok do wiedzy tajemnej za(cid:225)o(cid:298)e(cid:276) konstrukcyjnych? Po drugie, czemu mózgi nie skurczy(cid:225)y si(cid:266), gdy przestali(cid:286)my biega(cid:252) za antylopami, a zacz(cid:266)li(cid:286)my do nich strzela(cid:252) z p(cid:266)dz(cid:261)cych land roverów? Druga hipoteza mówi, (cid:298)e wielki mózg jest potrzebny do (cid:298)ycia spo- (cid:225)ecznego. W my(cid:286)l tej hipotezy korzy(cid:286)ci z u(cid:298)ywania mózgu w kon- taktach spo(cid:225)ecznych przewa(cid:298)aj(cid:261) nad kosztami jego eksploatacji. Wielki mózg jest ludziom potrzebny, aby oszukiwa(cid:252) innych i rozpoznawa(cid:252), czy s(cid:261) oszukiwani. Tak sformu(cid:225)owana teza równie(cid:298) budzi w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci. Przeciwko niej przemawiaj(cid:261) altruistyczne zachowania ludzi, obserwowane cho(cid:252)by w (cid:298)yciu codziennym. Jednak przy traktowaniu zarz(cid:261)dzania jako gry to za(cid:225)o(cid:298)enie sprawdza si(cid:266) lepiej ni(cid:298) inne. Ogólnych regu(cid:225) pozwalaj(cid:261)cych rozpozna(cid:252), czy nasz kontrahent gra uczciwie, jest bardzo niewiele. Mo(cid:298)na m.in. dokonywa(cid:252) oceny prze- kazów werbalnych. Je(cid:286)li z(cid:225)owisz z(cid:225)ot(cid:261) rybk(cid:266), która powie: „Spe(cid:225)ni(cid:266) twoje trzy (cid:298)yczenia, jakie by nie by(cid:225)y”, chwytaj za portfel i uciekaj. Z(cid:225)ote rybki s(cid:261) tylko w bajkach. W (cid:298)yciu codziennym takie obietnice sk(cid:225)adaj(cid:261) wy(cid:225)(cid:261)cznie oszu(cid:286)ci. Gdy kto(cid:286) mówi: „Dla mnie s(cid:225)owo dro(cid:298)sze od pieni(cid:266)dzy”, zwykle oszukuje. Po co w ogóle podkre(cid:286)la(cid:225)by w(cid:225)asn(cid:261) uczciwo(cid:286)(cid:252), gdyby nie rozwa(cid:298)a(cid:225) mo(cid:298)liwo(cid:286)ci oszustwa? W literaturze, raczej z zakresu psychologii ni(cid:298) zarz(cid:261)dzania, opisano dziesi(cid:261)tki typowych sposobów manipulowania lud(cid:296)mi, ale wydaje si(cid:266), (cid:298)e w tych inwentarzach brakuje jeszcze kilkuset pozycji. Za(cid:286) s(cid:225)ownictwo nadmiernie wyeksploatowane przez oszustów zostaje – 13 – Kup książkęPoleć książkę To tylko gra zast(cid:261)pione nowym. Popularne niegdy(cid:286) opowiadanie o „interesie ska- zanym na sukces” to dzi(cid:286) instrument ostrzegania naiwnych ofiar. Wobec zawodno(cid:286)ci metod analizy tekstów specjali(cid:286)ci staraj(cid:261) si(cid:266) zro- zumie(cid:252) sygna(cid:225)y pozawerbalne, czyli tak zwan(cid:261) mow(cid:266) cia(cid:225)a (body language). Ksi(cid:261)(cid:298)ek na ten temat jest jeszcze wi(cid:266)cej ni(cid:298) na temat ma- nipulowania lud(cid:296)mi, ale te(cid:298) temat jest szerszy, bo oprócz pieni(cid:266)dzy dotyczy m.in. seksu. Mowa cia(cid:225)a najprawdopodobniej przekazuje wi(cid:266)cej informacji ani(cid:298)eli s(cid:225)owa. Przypadek 2. Transakcje maj(cid:237)ce kluczowe znaczenie dla przedsi(cid:257)bior- stwa cz(cid:257)sto negocjuj(cid:237) cz(cid:297)onkowie zarz(cid:237)du. Pewien pre- zes, (cid:320)rednio znaj(cid:237)cy dwa j(cid:257)zyki obce (rozumia(cid:297) jeszcze trzy, ale nie stara(cid:297) si(cid:257) w nich mówi(cid:239)), cz(cid:257)sto sam pro- wadzi(cid:297) rozmowy z kontrahentami. Po pewnym czasie stwierdzi(cid:297) ze zdziwieniem, (cid:352)e negocjacje w j(cid:257)zykach obcych przynosz(cid:237) lepsze rezultaty ni(cid:352) prowadzone po polsku. Sytuacja powtórzy(cid:297)a si(cid:257) w kolejnych spó(cid:297)kach, którymi kierowa(cid:297). Nie by(cid:297)o w(cid:237)tpliwo(cid:320)ci — kiedy prowa- dzi(cid:297) negocjacje w obcych j(cid:257)zykach (czyli takich, które z natury rzeczy zna(cid:297) gorzej), osi(cid:237)ga(cid:297) lepsze wyniki. Zacz(cid:237)(cid:297) szuka(cid:239) przyczyny tego paradoksu. Sam nie umia(cid:297) zna- le(cid:350)(cid:239) odpowiedzi, ale jego przyjaciele podpowiedzieli mu najbardziej prawdopodobne rozwi(cid:237)zanie. Prezes mia(cid:297) p(cid:297)ynn(cid:237) wymow(cid:257), energi(cid:257) i pewno(cid:320)(cid:239) siebie, potrafi(cid:297) „k(cid:297)a- ma(cid:239) bez mrugni(cid:257)cia powiek(cid:237)” (cytat z wypowiedzi w(cid:320)ciek(cid:297)ego kontrahenta) i mia(cid:297) nieco cwaniacki wygl(cid:237)d. Prawdopodobnie jego zachowanie w(cid:297)(cid:237)cza(cid:297)o u polskich rozmówców sygna(cid:297)y alarmowe, (cid:320)wiadome lub pod(cid:320)wia- dome. Gdy musia(cid:297) boryka(cid:239) si(cid:257) z trudnymi j(cid:257)zykami – 14 – Kup książkęPoleć książkę Pierwszy krok do wiedzy tajemnej obcymi, znika(cid:297)a p(cid:297)ynno(cid:320)(cid:239) wymowy, s(cid:297)ab(cid:297)a energia i ma- la(cid:297)a pewno(cid:320)(cid:239) siebie. A w (cid:320)lad za tymi zjawiskami wzra- sta(cid:297)o zaufanie rozmówców. Trzeba jednak przyzna(cid:252): ró(cid:298)ne metody wykrywania k(cid:225)amstwa (anali- zowanie tre(cid:286)ci przekazu, zachowania rozmówców, zbieranie infor- macji z niezale(cid:298)nych (cid:296)róde(cid:225)) bywaj(cid:261) zawodne. Nie tylko my gramy. Przeciwnicy nie musz(cid:261) by(cid:252) graczami gorszymi od nas tylko dlatego, (cid:298)e my jeste(cid:286)my w tym dobrzy. To tylko… Dlaczego tytu(cid:225) ksi(cid:261)(cid:298)ki zaczyna si(cid:266) od s(cid:225)ów „To tylko…”? Czy nie mog(cid:225)aby nazywa(cid:252) si(cid:266) po prostu „Gra”? Podstawow(cid:261) przyczyn(cid:261) jest to, (cid:298)e ksi(cid:261)(cid:298)ek z tytu(cid:225)em „Gra” by(cid:225)o ju(cid:298) wiele, a b(cid:266)dzie jeszcze wi(cid:266)cej. Jednak to niejedyny powód. Gra jest rodzajem zabawy. Nale(cid:298)y pod- chodzi(cid:252) do niej bez zb(cid:266)dnych obci(cid:261)(cid:298)e(cid:276) i czerpa(cid:252) z niej przyjemno(cid:286)(cid:252). Przyjemno(cid:286)(cid:252) w grze jest zwi(cid:261)zana z ryzykiem. Nie da si(cid:266) gra(cid:252) w pokera na punkty, bez pieni(cid:266)dzy (chyba (cid:298)e jest to poker roz- bierany). W mediach, pracy, sporcie, (cid:298)yciu codziennym ci(cid:261)gle podkre(cid:286)lane jest znaczenie silnej dodatniej motywacji. Najwa(cid:298)niejsz(cid:261) rzecz(cid:261) we wspó(cid:225)czesnym (cid:298)yciu ma by(cid:252) killer instinct, co — uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c ró(cid:298)- nice kulturowe — nale(cid:298)a(cid:225)oby chyba przet(cid:225)umaczy(cid:252) jako „wola zwy- ci(cid:266)stwa”. Nawet w Polsce mo(cid:298)na znale(cid:296)(cid:252) og(cid:225)oszenia powa(cid:298)nych pra- codawców szukaj(cid:261)cych na odpowiedzialne stanowiska pracowników self-motivated. Przy odpowiedniej motywacji sukces przyjdzie sam. Przyk(cid:225)adów kopciuszków, które zdoby(cid:225)y ksi(cid:266)cia, dysponuj(cid:261)c tylko siln(cid:261) motywacj(cid:261), nie brakuje w mediach, historii, filmach i plotkach. Nawet je(cid:286)li te obrazy s(cid:261) wyidealizowane dla zwi(cid:266)kszenia ich popular- no(cid:286)ci, to jest w nich du(cid:298)o prawdy. Ale to nie jest ca(cid:225)a prawda. – 15 – Kup książkęPoleć książkę To tylko gra – 192 – Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

To tylko gra. Wiedza tajemna o zarządzaniu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: