Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 005035 22929567 na godz. na dobę w sumie
Transakcje zagraniczne od A do Z - Poradnik Gazety Prawnej 11/2016 - ebook/pdf
Transakcje zagraniczne od A do Z - Poradnik Gazety Prawnej 11/2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409445 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozliczanie transakcji zagranicznych jest procesem bardzo skomplikowanym ze względu na zawiłość przepisów i różnorodność problemów. Od zawsze temat ten wzbudzał ogromne zainteresowanie.

Publikacja omawia rozliczenia (z punktu widzenia ustawy o VAT jako podstawowego, podatkowego aktu prawnego regulującego te zagadnienia) związane z:

· Wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT),

· Wewątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT),

· transakcjami łańcuchowymi w obrocie zagranicznym (w tym miejsce świadczenia usług), 

· informacjami podsumowującymi VAT UE (m.in. kto składa, termin złożenia, najczęstsze problemy z wypełnieniem informacji podsumowującej, miejsce złożenia informacji).

· eksportem i importem towarów.

Ponadto z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym oraz uor omówiono:

· wycenę przychodów i kosztów wyrażonych w walutach obcych,

· rozliczenia podatkowe i bilansowe różnic kursowych z przykładami i ewidencją.

W publikacji znalazł się także praktyczny przewodnik celny dla przedsiębiorców, który zawiera niezbędne informacje dotyczące etapów nadawania przesyłki, wymaganych dokumentów, sposobów odprawy zależnych od specyfiki przesyłek oraz stawek VAT. Omawia także wszystkie dokumenty potrzebne do odprawy celnej oraz podaje wskazówki ich wypełniania.

 

Całość publikacji poparta praktycznymi przykładami i aktualnymi interpretacjami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Świąteczne prezenty dla pracowników Święta w firmie 1. Świąteczne prezenty dla pracowników Pracodawca może obdarować pracowników prezentami świątecznymi sfinansowanymi z różnych źródeł, np. ze środków obrotowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu socjalno-byto- wego (u pracodawców z układem zbiorowym pracy). W zależności od źródła inaczej będzie wyglądać ustalanie obowiązku składkowego i podatkowego z tytułu przekazanych świadczeń. Pracodawca może obdarować zatrudnione osoby zarówno gotówką, jak i przekazać im świadczenia niepieniężne. Zatrud- niony może też współfinansować koszt świątecznych prezentów. 1.1. Świadczenia okolicznościowe finansowane z funduszu socjalnego Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs) wynika z przepisów Kodeksu pracy. Środki zfśs służą do zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb osób uprawnionych do korzy- stania z funduszu, w związku z tym mogą być przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej, na dofinan- sowanie zakładowych obiektów socjalnych, a także na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Działalność socjalna Usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, spor- towo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Słowniczek Zakładowe obiekty socjalne ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłob- ki, kluby dziecięce i przedszkola oraz obiekty służące działalności kulturalnej. Do obiektów socjalnych nie zalicza się przykładowo stołówek zakładowych, które służą zaspokajaniu potrzeb bytowych, a nie socjalnych osób uprawnionych. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu Pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu. 1.1.1. Zfśs – obowiązek tworzenia, gospodarowanie środkami, regulamin Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, ponie- waż pracodawcy mogą zrezygnować z tworzenia funduszu. Możliwości tej nie mają jedynie pracodawcy prowadzą- cy działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, którzy tworzą fundusz obowiązkowo, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników (art. 3 ust. 2 ustawy o zfśs). PrZykład 1 Ewa M. na 1 stycznia 2016 r. zatrudnia w swoim zakładzie krawieckim 3 pracowników na pełny etat i 2 pra- cowników na 1/3 etatu. Ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników – niższą niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – Ewa M. jest zwolniona z obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świad- czeń socjalnych. październik 2016 PorAdnik GAZeTy PrAWneJ nr 10 (884) 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Transakcje zagraniczne od A do Z - Poradnik Gazety Prawnej 11/2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: