Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00345 006881 20281655 na godz. na dobę w sumie
Trenuj umysł - ebook/pdf
Trenuj umysł - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 239
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7587-957-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka ta zawiera zestaw ćwiczeń nazwanych na nasze potrzeby kartami prac wraz z rozwiązaniami stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń płynących z naszej pracy zawodowej oraz dostępnej literatury. Nie opiera się ona na konkretnej metodzie. Ćwiczenia o różnym stopniu trudności oraz zróżnicowanej tematyce, bazujące na wiedzy ogólnej, nadają się do prowadzenia zajęć o charakterze zarówno indywidualnym, jak i grupowym. Prowadzący może na swój sposób oraz na własne potrzeby modyfikować i łączyć poszczególne zajęcia. Wielorakość zadań umożliwia pracę z podopiecznymi z różnymi stopniami zaawansowania choroby. Proponowane przez nas zajęcia to: anagramy, krzyżówki, wykreślanki, zadania opierające się na skojarzeniach, podstawowej wiedzy matematycznej, geograficznej i polonistycznej.

Najlepsze rezultaty osiąga się w początkowym etapie choroby, nie można jednak zapominać o tym, że terapia pozytywnie oddziałuje na chorego także w późniejszym okresie. Pacjent może uczestniczyć w różnych metodach terapii: psychoterapii, gelatoterapii, rehabilitacji, muzykoterapii, choreoterapii, dramatoterapii, treningu orientacji, terapii zajęciowej, relaksacji i innych. Wymierne efekty pracy uzyskujemy dzięki holistycznemu podejściu do osób dotkniętych otępieniami.

 

Istotne cechy:

· - przejrzystość i czytelność kart

· - karty pracy z odpowiedziami

· - różnorodna tematyka

· - możliwość modyfikacji ćwiczeń

· - zróżnicowany stopień trudności

· - skierowany do różnych grup zawodowych (psycholog, pedagog, pielęgniarka, opiekun medyczny, neurologopeda, terapeuta) oraz do chorych i opiekunów rodzinnych

· - ćwiczenia stworzone na bazie praktyki zawodowej

 

Z poważaniem,

Katarzyna Sabela

Mirosława Cuper

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Sabela Mirosława Cuper Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci T r e n u j u m y s ł K a t a r z y n a S a b e l a M i r o s ł a w a C u p e r © Copyright by Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012 Recenzenci: dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG dr n. med. Ewa Kowalczuk-Zieleniec Redakcja wydawnicza: Izabela Rutkowska Joanna Kosturek Opracowanie typografi czne: Anna Bugaj-Janczarska Rysunki: Agata Fuks Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7587-957-5 Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47 www.impulsofi cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsofi cyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2012 K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Spis treści Drogi Czytelniku ........................................................................................ 7 Ćwiczenia z rysunkiem ............................................................................... 9 Ćwiczenia z kalendarzem ........................................................................... 41 Ćwiczenia na zapamiętywanie ................................................................... 47 Ćwiczenia językowe ................................................................................... 51 Anagramy .................................................................................................... 73 Wykreślanki, krzyżówki .............................................................................. 87 Ćwiczenia z wykorzystaniem przysłów i piosenek ................................... 109 Ćwiczenia geografi czne ............................................................................. 123 Ćwiczenia matematyczne .......................................................................... 137 Ćwiczenia oparte na skojarzeniach ........................................................... 161 Bibliografi a .................................................................................................. 251 K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Drogi Czytelniku Jeśli praca ta znalazła się w Twoich rękach, to znaczy, że interesujesz się problematyką dotyczącą zespołów otępiennych. Być może jesteś opiekunem osoby z zaburzeniami pamięci, terapeutą, pedagogiem, psychologiem bądź neurologopedą i poszukujesz metod, które pozwoliłyby na poprawę lub zachowanie funkcji poznawczych Twojego pacjenta na dotychczasowym poziomie, spowolnienie progresji choroby, poprawę jego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zmniejszenie zaburzeń zachowania. Książka ta zawiera zestaw ćwiczeń nazwanych na nasze potrzeby kartami prac wraz z rozwiązaniami stworzo- ny na bazie wieloletnich doświadczeń płynących z naszej pracy zawodowej oraz dostępnej literatury. Nie opiera się ona na konkretnej metodzie. Ćwiczenia o różnym stopniu trudności oraz zróżnicowanej tematyce, bazujące na wiedzy ogólnej, nadają się do prowadzenia zajęć o charakterze zarówno indywidualnym, jak i grupowym. Prowadzący może na swój sposób oraz na własne potrzeby modyfi kować i łączyć poszczególne zajęcia. Wielo- rakość zadań umożliwia pracę z podopiecznymi z różnymi stopniami zaawansowania choroby. Proponowane przez nas zajęcia to: anagramy, krzyżówki, wykreślanki, zadania opierające się na skojarzeniach, podstawowej wiedzy matematycznej, geografi cznej i polonistycznej. Najlepsze rezultaty osiąga się w początkowym etapie choroby, nie można jednak zapominać o tym, że terapia pozytywnie oddziałuje na chorego także w późniejszym okresie. Pacjent może uczestniczyć w różnych metodach terapii: psychoterapii, gelatoterapii, rehabilitacji, muzykoterapii, choreoterapii, dramatoterapii, treningu orien- tacji, terapii zajęciowej, relaksacji i innych. Wymierne efekty pracy uzyskujemy dzięki holistycznemu podejściu do osób dotkniętych otępieniami. Książka pani Ursuli Normann Trenuj pamięć stała się pewnego rodzaju inspiracją, co pozwoliło nam urozma- icić ćwiczenia, które wykorzystujemy w naszej pracy. Z poważaniem, Katarzyna Sabela Mirosława Cuper K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Ćwiczenia z rysunkiem K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Ćwiczenia z rysunkiem 11 Wypełnij: czworoboki kolorem niebieskim, trójkąty – zielonym, a okrągłe fi gury – czerwonym: K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 12 Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci Zaznacz obrazek, który nie pasuje do pozostałych: K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Ćwiczenia z rysunkiem 13 Rozwiązanie: Do pozostałych obrazków nie pasuje szklanka. K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 14 Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci Zaznacz obrazek, który nie pasuje do pozostałych: K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Ćwiczenia z rysunkiem 15 Rozwiązanie: Do pozostałych obrazków nie pasuje drzewo. K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 16 Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci Dopasuj podpisy do obrazków: ŻELAZKO DRZEWO KRZESŁO NOŻYCZKI KUBEK KWIAT K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Dopasuj podpisy do obrazków: Ćwiczenia z rysunkiem 17 STÓŁ TELEFON DOM OŁÓWEK SŁOŃCE KSIĄŻKA K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 18 Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci Z czym kojarzy Ci się dany obrazek? ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Przykładowe rozwiązanie: Ćwiczenia z rysunkiem 19 papirus piorun dym z komina klepsydra słońce miłość K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 20 Skopiuj: Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Rozwiązanie: Ćwiczenia z rysunkiem 21 K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 22 Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci Narysuj na linii kolejno 10 kółek, 12 trójkątów i 8 kwadratów: Dorysuj brakujące elementy: K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Ćwiczenia z rysunkiem 23 Rozwiązanie: Rozwiązanie: K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 24 Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci Znajdź czworoboki: ☼ █ ╦ f f ☻ ♫ † ► ▬ V ♫ ◊ ▀ K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Rozwiązanie (zaznaczono +): Ćwiczenia z rysunkiem 25 f ☻ ☼ +█ ╦ f + ♫ ♫ + + ► +▬ V † +◊ + + + +▀ K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 26 Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci Znajdź wszystkie fi gury, w których występują okrągłe kształty: ☻ ☼ █ ╦ f f ♫ † ► ▬ V ♫ ◊ ▀ K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Rozwiązanie (zaznaczono +): Ćwiczenia z rysunkiem 27 f + + ☻ +☼ █ ╦ f + ◊ + + ♫ ▀ † ► ▬ V + + +♫ + K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 28 Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci W każde kółko wpisz literę P, w każdy kwadrat wrysuj trójkąt: P K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Rozwiązanie: Ćwiczenia z rysunkiem 29 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P K. Sabela. M. Cuper, Trenuj umysł, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7587-957-5, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trenuj umysł
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: