Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00284 003876 22405747 na godz. na dobę w sumie
Trudne tematy dla mamy i taty - czyli jak wychować dziecko na człowieka - ebook/pdf
Trudne tematy dla mamy i taty - czyli jak wychować dziecko na człowieka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 246
Wydawca: Zielona Sowa Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-2650-002-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> życie rodzinne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ta książka to nie tylko poradnik poświęcony wychowaniu dzieci od pierwszych kroczków po krok w dorosłość. To spora dawka wiedzy o sztuce życia w zwariowanym XXI wieku, który postawił przed rodzicami wyzwania, o jakich nie śniło się ich rodzicom: uzależnienie od komputera, zły dotyk, budowanie autorytetu, bratobójcze walki,
rozwód, nowy partner i wiele innych. A wszystko napisane w prosty, pełen ciepła i dowcipu sposób przez polskiego pedagoga praktyka, okraszone zabawnymi ilustracjami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

4 Redakcja Katarzyna Kolowca-Chmura Korekta Katarzyna Kierejsza, Lidia Iwicka Projekt gra฀ czny okładki i środka Paweł D(cid:266)browski / 2to2 Ilustracje wewnątrz książki i na okładce Anna Srebro / 2to2 Skład i łamanie Anna Cupiał © Copyright by Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., Kraków 2010 ISBN: 978-83-2650-002-2 Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. 30-404 Kraków, ul. Cegielniana 4A tel./fax 12-266-62-94, tel. 12-266-62-92 www.zielonasowa.pl wydawnictwo@zielonasowa.pl 5 Od r edaktora zamiast wst(cid:281)pu Po co ci ta ksi(cid:266)(cid:367)ka? Trudne tematy dla mamy i taty to nie tylko poradnik poświę- cony wychowaniu dzieci. To spora dawka wiedzy o sztuce życia w zwariowanym XXI wieku, który postawił przed współczesnymi rodzicami wyzwania, o jakich nawet nie śniło się ich rodzicom, nie oszczędzając im jednocześnie żadnego z „ponadczasowych” problemów wychowaw- czych. Jak zbudować autorytet i go nie stracić? Jak uratować rodze(cid:318)stwo przed bratobójcz(cid:266) walk(cid:266)? Jak si(cid:281) rozwie(cid:339)ć, nie rani(cid:266)c dzieci? Jak wprowadzić do rodziny nowego partnera? Jak ustrzec dziecko przed uzale(cid:367)nieniem od komputera? Jak rozmawiać o seksie? Jak sobie radzić z l(cid:281)kami, egoizmem, utrat(cid:266) pracy? Jak przeprowadzić dziecko przez chorob(cid:281) i (cid:367)ałob(cid:281)? Jak chronić przed złym dotykiem i przemoc(cid:266)? Najlepiej przeczytaj tę książkę od deski do deski – nigdy nie wiadomo, jakiemu problemowi trzeba będzie jutro sta- wić czoło. Jeśli chwilowo nie masz na to czasu, możesz ko- rzystać z tej książki jak z zestawu pierwszej pomocy rodzi- cielskiej. Dzięki przejrzystemu układowi i pogrupowaniu zagadnień łatwo znajdziesz interesujący cię temat, a gra- fi czne wyróżnienia pomogą wyłowić najważniejsze infor- macje i zapamiętać techniki skutecznego porozumiewania Od r edaktora zamiast wst(cid:281)pu 6 się w konkretnych sytuacjach. Sformułowanie tytułów w po- staci pytań zachęca do udzielenia sobie jasnej odpowiedzi, która może stać się pierwszym krokiem do odważnej zmiany twoich dotychczasowych działań i przekonań. Ta książka daje ci jako rodzicowi solidne narzędzie: stra- tegie, które pomogą radzić sobie z piętrzącymi się problema- mi i pokażą, jak umiejętnie przekazywać dzieciom wartości i wzmacniać nadszarpnięte codziennymi zmaganiami więzi rodzinne, z pełnym szacunkiem zarówno dla potrzeb dzieci, jak i dorosłych. Bo wprawdzie nie ma uniwersalnego prze- pisu na dobre życie, ale nawet najtrudniejszą i najbardziej skomplikowaną codzienność można oswoić, pod warun- kiem że włoży się w to dużo serca, wytrwałości i… odrobinę wiedzy. Książka sięga do problemów, w których niejedno- krotnie dorośli muszą najpierw zmierzyć się z włas- nymi słabościami i wątpliwościami. W niezwykle wyważony, pełen życzliwości i prostoty sposób autorka ukazuje konkretne sytuacje, kiedy górę mogą wziąć niekontrolowane reakcje dorosłych, wywołane lawiną emocji, oraz obrazuje sposób ich odbiera- nia przez dzieci. Pierwotną motywacją, z jaką rodzic sięgnie po tę książkę, jest poszukiwanie pomocy dla dziecka, jed- nak przesiąknięta empatią i szacunkiem (również do samego siebie) lektura sprawi, że dorosły zacznie dostrzegać istotną zależność pomiędzy zachowaniami dziecka a własnymi. z recenzji psycholog B. Klimek 7 Spis tr e(cid:339)ci Spis tre(cid:339)ci I Solidne fundamenty, czyli co nas ł(cid:266)czy i kształtuje Postawy rodzicielskie Czy moje dziecko b(cid:281)dzie mnie na(cid:339)ladować? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rodzic niemal idealny Czy rodzice popełniaj(cid:266) bł(cid:281)dy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pos(cid:273)usze(cid:275)stwo nie zawsze bezwzględne Czym jest autorytet rodzicielski? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 P(cid:273)eć mózgu Czym chłopcy ró(cid:367)ni(cid:266) si(cid:281) od dziewczynek? . . . 44 II Emocje, czyli to, co najtrudniej opisać Mi(cid:273)o(cid:295)ć Sk(cid:266)d si(cid:281) bierze to ciepło w sercu? . . . . . . . . . . 55 Zazdro(cid:295)ć Czy nowe dziecko w rodzinie musi oznaczać kłopoty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Uczciwo(cid:295)ć Czy złamanie obietnic mo(cid:367)e uj(cid:339)ć na sucho? . . . 77 Szacunek Czy oznacza bezgraniczne posłusze(cid:318)stwo? . . . . 82 Lęk Jak walczyć ze strachami? . . . . . . . . . . . . . . 86 Spis tr e(cid:339)ci 8 III Sprawy wewnętrzne, czyli to, o czym cz(cid:281)sto wolimy milczeć K(cid:273)ótnie rodziców Czy kto(cid:339) musi mieć zawsze ostatnie słowo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Awantury dzieci Kiedy oni si(cid:281) pozabijaj(cid:266)? . . . . . . . 106 Seks Sk(cid:266)d si(cid:281) bior(cid:266) dzieci? . . . . . . . . . . . . . . . 110 Przemoc Czy mog(cid:281) pluć na brata? . . . . . . . . . . . 117 Molestowanie Czym jest zły dotyk? . . . . . . . . . . 125 Pieniądze Czy wiesz, co kryje skarbonka dziecka? . . . . 134 IV Kataklizmy, czyli kiedy (cid:339)wiat si(cid:281) wali Rozwód Jak pomóc dziecku rozwodz(cid:266)cych si(cid:281) rodziców? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Nowa rodzina Co to za facet kr(cid:281)ci si(cid:281) po naszej kuchni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Utrata pracy To z czego my teraz b(cid:281)dziemy (cid:367)yć? . . . . 173 Strach przed lekarzem Czy ta strzykawka musi być taka wielka? . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Pobyt w szpitalu Jak oswoić szpitalne strachy? . . . . . 186 (cid:294)mierć Czy w niebie mieszkaj(cid:266) anioły? . . . . . . . . . 193 9 Spis tr e(cid:339)ci V (cid:294)wiat dooko(cid:273)a, czyli jak wychować dobrego człowieka Przyja(cid:316)(cid:275) Dlaczego kumple s(cid:266) czasem wa(cid:367)niejsi ni(cid:367) mama? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Egoizm Jak nie wychować samoluba? . . . . . . . . . . 210 Tolerancja Czy mama Murzynka mo(cid:367)e być biała? . . . 218 Kradzie(cid:318) Sk(cid:266)d si(cid:281) bior(cid:266) złodzieje? . . . . . . . . . . . 223 Komputer Jak oderwać dziecko od klawiatury? . . . . . 230 Natura Czego mo(cid:367)e nauczyć drzewo? . . . . . . . . . . 236 Wiara Po co Bóg stworzył piekło? . . . . . . . . . . . 242 I Solidne fundamenty, czyli co nas ł(cid:266)czy i kształtuje Solidne fundamenty 12 Spis tre(cid:339)ci Postawy rodzicielskie Czy moje dziecko b(cid:281)dzie mnie na(cid:339)ladować? Rodzic niemal idealny Czy rodzice popełniaj(cid:266) bł(cid:281)dy? Pos(cid:273)usze(cid:275)stwo nie zawsze bezwzględne Czym jest autorytet rodzicielski? P(cid:273)eć mózgu Czym chłopcy ró(cid:367)ni(cid:266) si(cid:281) od dziewczynek? 13 Postawy r odz icielskie Postawy rodzicielskie Czy moje dziecko b(cid:281)dzie mnie na(cid:339)ladować? Rozumiej(cid:266)c i akceptuj(cid:266)c uczucia dziecka i własne, pozwalaj(cid:266)c je wyra(cid:367)ać w sposób mo(cid:367)liwy do zaakceptowania i wyra(cid:367)aj(cid:266)c je samemu, rozwijasz samo(cid:339)wiadomo(cid:339)ć dziecka, czyli umiej(cid:281)tno(cid:339)ć rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i stanów emocjo- nalnych innych oraz radzenia sobie z nimi. M. Wiśniewska-Koszela, Szkolny start dziecka Niektóre dzieci są ciekawe świata, cały czas zadają pytania, poruszają trudne tematy, bo chcą wiedzieć więcej i więcej. Zdarzają się też takie, które dowiadują się wielu rzeczy niejako przypadkiem, dlatego że ktoś inny o to zapytał albo akurat został poruszony inte- resujący je temat. Choć badanie otoczenia to rzecz zupełnie naturalna, żadne dziecko nie przychodzi na świat z wrodzoną ciekawością poznawczą. Tę cechę w dużej mierze wyrabiają nawyki i postawy prezen- towane przez rodziców oraz środowisko, w którym maluch dorasta. Jeśli w domu jest mnóstwo tematów tabu, dziecko będzie szukało odpowiedzi poza nim, na przykład wśród rówieśników czy w internecie, a wów- czas narażone jest na powielanie błędnych informacji Solidne fundamenty 14 i interpretacji, szukanie na oślep i utratę zaufania do rodziny. Oparcie w dorosłych jest dziecku niezmier- nie potrzebne. Przyjmij zasadę, że nie ma głupich pytań, że każdy może je zadawać i nawet jeśli nie znasz od razu odpowiedzi, wspólnie zabie- racie się za jej poszukiwanie. Taka postawa szybko zaprocentuje u dzieci poprawą wyni- ków w nauce, lepszym kontaktem z otoczeniem, chęcią podejmowania nowych wyzwań, eksperymen- towania i akceptowania różnych punktów widzenia. Co więcej, w zależności od tego, jak ty traktujesz dzi- siaj ich dociekliwość, tak one będą ją pó(cid:365)niej rozwi- jać, a potem odnosić się do własnych dzieci. Unikanie trudnych tematów być może jest dobrym rozwiąza- niem na chwilę, kiedy jesteś zmęczony, skrępowany lub zawstydzony, bo nie znasz odpowiedzi, jednak na dłuższą metę przynosi same straty. Cała trudność polega na tym, że postawa rodzicielska powinna być elastyczna. Inaczej przecież rozmawia się z przedszkolakiem, a inaczej z dorastającym nasto- latkiem. Nie ma jednej, prostej recepty na to, jak bar- dzo szczegółowo przedstawiać dzieciom konkretne tematy, czy ich na przykład wcale nie poruszać, skoro dziecko nie pyta, a zatem może nie jest ich ciekawe. Jedyną wskazówką może być podążanie za zaintere- sowaniem dziecka. Prawidłowa, wspierająca posta- wa rodzicielska dodaje mu otuchy oraz zachęca do 15 Postawy r odz icielskie stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Nieprawidłowa może doprowadzić do lęku przed ota- czającym światem. Pozytywne postawy rodzicielskie – co to wła(cid:339)ciwie znaczy? Dawanie swobody działania, myślenia, zadawania pytań – to podstawa. Kiedy dziecko wie, że rodzic nie unika konfrontacji z trudnymi kwestiami, a świat jest miejscem, którego poznawanie przynosi wiele radości, chętnie i często będzie to robić. Swoboda nie oznacza bezstresowego wychowania ani pozwalania na wszyst- ko. Powinna to być raczej zachęta do badania świata pod czujnym okiem rodzica, który w razie zagrożenia zainterweniuje. Dawania swobody rodzice muszą się nauczyć. Najczęściej bowiem jesteśmy przyzwyczajeni do chuchania i dmuchania na pociechę. Nie ma się co dziwić, bombardowani przez media drastycznymi doniesieniami łatwo popadamy w paranoję i poddaje- my się niepotrzebnym lękom. Pozwalanie na wiele nie oznacza jednak całkowitego braku kontroli. Nie mo(cid:367)esz dzi(cid:339) ubrać spódniczki, bo jest straszny mróz. Mo- (cid:367)esz za to wybrać, czy zało(cid:367)ysz zielone spodnie, czy te ró(cid:367)owe. A pod nie mo(cid:367)esz wybrać twoje ulubione rajtuzy. Uznanie praw dziecka to kluczowa sprawa w do- brych z nim relacjach. Mało kto zastanawia się nad tym, jakie nieletni mają właściwie prawa. Nie ma też sensu przybijać na ścianie Karty Praw Dziecka i przy każdej wymianie zdań odwoływać się do tych regulacji. Solidne fundamenty 16 Raczej chodzi o poszanowanie godności dziecka jako człowieka. Z jednej strony otwiera to jego umysł na zastanawianie się nad wartościami w życiu, z drugiej – daje poczucie bezpieczeństwa. Szukanie kompromi- sów i prowadzenie partnerskich rozmów przynosi za- skakujące rezultaty w sferze budowania świadomości i własnej wartości dzieci. Nie boją się one wówczas zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi różnymi, niekoniecznie najprostszymi drogami. Rozumiem, (cid:367)e nie chcesz być zmuszany do jedzenia szpina- ku, bo ci nie smakuje. Przed kolacj(cid:266) proponuj(cid:281) pobuszować w ksi(cid:266)(cid:367)kach i sprawdzić, czym smacznym mo(cid:367)na go zast(cid:266)pić. Kiedy naprawd(cid:281) nie masz czasu… „Gdy rodzice nie mogą dostatecznie zapew- nić dziecku swej obecności, gdy rzeczy- wiście nie znajdują dla niego czasu […], lepiej ofi arować mu częściej krótkie dobre chwile niż rzadkie dłuższe okresy, pomiędzy którymi narasta napięcie w relacjach rodzice– –dziecko”1. Akceptacja rozwijaj(cid:266)cej si(cid:281) osobowo(cid:339)ci dziecka nie jest sprawą łatwą. Rodzice muszą nastawić się na cią- gły progres i nadążanie za uwarunkowaniami osobo- wościowymi dziecka, które zaskakująco szybko może przestać być niewinnym maleństwem i zamienić się 1 M.-C. Beliveau, Jak pomóc dziecku w problemach szkolnych, Klub dla Ciebie, Warszawa 2005. 17 Postawy r odz icielskie w dociekliwego badacza rzeczywistości. Taki badacz ma prawo do popełniania błędów i przekraczania granic, nawet do łamania reguł. Musi też wiedzieć, że oprócz konsekwencji postępowania (niekoniecz- nie miłych) zawsze odczuje bliskość rodziców, którzy stoją za nim murem i są gotowi wspierać jego rozwój i ciekawość świata. Rozumiem, (cid:367)e chciałe(cid:339) sprawdzić, czy szczypanie zaboli kota, jednak na przyszło(cid:339)ć pami(cid:281)taj, (cid:367)e zwierz(cid:281)ta dokładnie tak samo jak ludzie odczuwaj(cid:266) ból. Skoro ty nie lubisz być szczy- pany, bo to boli, kot tak(cid:367)e mo(cid:367)e tego nie lubić. Dlatego wła(cid:339)nie ci(cid:281) podrapał, bo chciał si(cid:281) obronić. Solidne fundamenty 18 Z powyższą postawą wiąże się kolejna – współdzia- łanie. Dzieciak zadający pytania nie robi tego po to, by denerwować rodziców, ale po to, by poznać świat. Współdziałanie można zatem rozumieć jako podążanie za jego ciekawością i pomoc w odkrywaniu tajemnic świata, nie tylko przez rozmowę, ale także przez pro- pozycje zabaw, eksperymentów, pokazywanie nowości. Kiedy jednak dziecko nie jest gotowe na pewne wyzwa- nia, nie należy go do nich na siłę nakłaniać, bo efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Partnerzy nie zmu- szają się do niczego, a w trudnych chwilach współpra- cują bez narzucania własnej woli drugiej stronie2. A jak my(cid:339)lisz, dlaczego (cid:339)limak nosi swój domek na grzbie- cie? Czy to wygodne rozwi(cid:266)zanie? A mo(cid:367)e spróbujemy i(cid:339)ć tak wolno jak (cid:339)limak? Nie jestem pewna, jak dobrze widzi (cid:339)li- mak, mo(cid:367)emy to wspólnie sprawdzić w ksi(cid:266)(cid:367)ce po powrocie do domu. Jak unikn(cid:266)ć nieprawidłowych postaw rodzicielskich? Wystrzegaj się nadmiernej ochrony dziecka przed światem zewnętrznym. Nie wynika ona ze złej woli, ale często właśnie z ogromnej miłości i lęku o do- bro pociechy. Tutaj pracować nad sobą będziesz ty, nie dziecko – musisz przezwyciężyć własne obawy i pozwolić mu badać rzeczywi- stość, potykać się, popełniać błędy. Oczywiście 2 M. Ziemska (red.), Dziecko i rodzina, PWN, Warszawa 1986. 19 Postawy r odz icielskie nie chodzi o to, by pozwolić trzylatkowi bawić się zapałkami, ale pokazanie mu, co się stanie, i wyjaśnienie konsekwencji nie prowadzi jeszcze do katastrofy. Dziecko przyzwyczajone, iż zawsze ktoś nad nim czuwa, może mieć trudności z osiągnięciem dojrzałości przedszkolnej lub szkolnej. Może też podświadomie oczekiwać od otoczenia wy- tyczania celów, łatwo się poddawać, nie wierzyć we własne możliwości. Może też być tak, że dziecko nadmiernie chronione ma wypaczone, przesadnie wybujałe poczucie własnej wartości i nie potrafi realnie oceniać zachowań i sytuacji – konfrontacja z rzeczywistością i rówieśnikami szybko sprowadzi go na ziemię. Niestety najczę- ściej wiąże się to z cierpieniem. Bywa, że przy rodzicach dziecko jest pewne siebie, ale pozosta- wione samo z problemem lub konkretną sytuacją – zupełnie sobie nie radzi. Im częściej odczuwa niepewność i niepokój, tym gorzej wpływa to na jego samopoczucie. Szkodzisz: Nie wspinaj si(cid:281) na te drabinki, bo zaraz spadniesz! Pomagasz: Je(cid:339)li chcesz, to spróbuj wej(cid:339)ć na t(cid:281) wy(cid:367)sz(cid:266) dra- bink(cid:281), ja w razie czego ci pomog(cid:281), b(cid:281)d(cid:281) ci(cid:281) asekurować. Uważaj, by nie stawiać zbyt wysokich wymaga(cid:318). Łatwo zniechęcić dziecko do zadawania pytań, jeśli zasypuje się je odpowiedziami niedostoso- wanymi do poziomu jego rozwoju, i zdusić na- turalną ciekawość, stawiając przed zbyt trudnymi wyzwaniami. Często rodzice mają tendencję do Solidne fundamenty 20 proponowania zabawy w eksperymenty, których dziecko kompletnie nie rozumie. Jeśli obserwu- jemy powstawanie kryształków soli, to kilkulatek nie od razu musi znać cały proces fi zyczny i che- miczny, który zachodzi podczas tego doświad- czenia. Równie dobrze zainteresowanie może pobudzić samo ich tworzenie, w formie zabawy. Taka postawa wpływa na rozwój ciekawości po- znawczej, która da pó(cid:365)niej rezultaty w postaci łatwiejszego przyswajania wiedzy. Zbyt wysokie wymagania prowadzą do nerwic, nadwrażliwości, a wręcz przewrażliwienia w pewnych kwestiach. Dziecko najczęściej odczuwa na tym tle różnego rodzaju lęki, które ciężko mu przezwyciężyć, co wpływa na jego osiągnięcia w przedszkolu czy szkole. Na przykład może uważać, że gdy tylko przestanie być najlepszym uczniem w klasie, to rodzice przestaną je kochać. Szkodzisz: Mówiłam ci tysi(cid:266)c razy, jak wygl(cid:266)da li- terka K, a ty wci(cid:266)(cid:367) zapominasz! Pomy(cid:339)l chwil(cid:281), zanim zapytasz jeszcze raz. Pomagasz: A mo(cid:367)e uło(cid:367)ymy literk(cid:281) K na dywanie? Mo(cid:367)emy do tego u(cid:367)yć klocków albo makaronu. To b(cid:281)- dzie bardzo smaczna literka. Często nieświadomie sprawiamy, że dziecko czu- je się odrzucone. Pamiętaj, że nie liczą się tu two- je subiektywne odczucia, tylko właśnie dziecka. Czasem czuje się ono odrzucone z zupełnie nie- zrozumiałych dla rodziców powodów, na przy- kład kiedy mama i tata bardzo dużo pracują, czy- tają gazetę podczas posiłków i rozmów, odsyłają 21 Postawy r odz icielskie do oglądania bajek, kiedy dzieciak zadaje trudne pytania, lub po prostu kwitują je stwierdzeniem: „Jesteś jeszcze na to za mały”, „Nie zawracaj mi głowy, nie mam teraz czasu”. Takie odtrącenie kształtuje w dziecku określony sposób myślenia i wywołuje określone zachowania: agresję, nie- umiejętność mówienia o emocjach, zakłamanie, a także prowadzi do bezradności i nieradzenia sobie z rozwiązywaniem problemów. Inna sprawa to świadome lekceważenie i igno- rowanie potrzeb dziecka. Wtedy pośród wielu innych problemów dziecka (nieufność, osamot- nienie, depresja) brak odpowiedzi na pytania wy- daje się mało istotny. Szkodzisz: Jeste(cid:339) jeszcze za mały, by zrozumieć proces powstawania deszczu. Pomagasz: A mo(cid:367)e zrobimy eksperyment i sam zo- baczysz, jak powstaj(cid:266) krople deszczu? Dla dziecka dużym problemem może być unika- nie kontaktu przez rodzica. W epoce funkcjono- wania wielu małżeństw rozwiedzionych to dość częsty grzech tatusiów, którzy najczęściej nie mają czasu na spotkania z pociechami. Kiedy kolejny raz z powodu pracy, nowej znajomości, wyjazdu służbowego zostaje odwołany wspólny weekend lub spotkanie, dziecko może to odbierać jako unikanie go, wręcz odrzucenie. Bywa też, że rodzice faktycznie unikają kontaktów, zastępując rozmowy i okazywanie czuło- ści prezentami, oglądaniem bajek w telewi- zji czy zapraszaniem każdego dnia kolegów. Solidne fundamenty 22 Odrzucone dziecko, najczęściej wychowywane przez nianie lub babcię, nie będzie miało zaufania do rodziców i w trudnym momencie nie przyjdzie zadać pytania. Unikanie wspólnych spraw rodzin- nych powoduje, że dziecko nie czuje żadnej więzi i po prostu w przyszłości nie będzie zaintereso- wane tym, co się dzieje w rodzinie, a także tym, co spotyka otaczające je osoby. Taka postawa prowa- dzi do huśtawek emocjonalnych i nieumiejętności planowania własnych działań. Dziecko nie bardzo potrafi obiektywnie ocenić sytuację lub zachowa- nie, dlatego często popada w konfl ikty z otocze- niem. Nie jest też wytrwałe ani cierpliwe, za to skłonne do kłamstw i fantazjowania na wybrane tematy, o których ciężko mu mówić wprost. Szkodzisz: Nie mo(cid:367)emy dzi(cid:339) i(cid:339)ć do kina – wiem, (cid:367)e obiecałam, ale szef zawalił mnie robot(cid:266). Mo(cid:367)esz za to sp(cid:281)dzić wieczór, graj(cid:266)c na komputerze, przecie(cid:367) lubisz. Pomagasz: Mo(cid:367)emy dzi(cid:339) wyskoczyć do kina, jednak po- tem b(cid:281)d(cid:281) potrzebowała twojej pomocy, bo mam jeszcze sporo pracy. Pomo(cid:367)esz mi szybko przygotować kolacj(cid:281) i ponakle- jasz znaczki na (cid:339)wi(cid:266)teczne kartki, dobrze? Ja w tym czasie popracuj(cid:281) i wieczór b(cid:281)dziemy mieli dla siebie. Zastanów się, czy naprawdę macie dobre relacje, czy tylko stwarzasz pozory kontaktów z dziec- kiem. Niby wspólnie spędzacie czas, jednak za- wsze myślami jesteś gdzieś daleko? Wspólne prze- bywanie w domu nie oznacza jeszcze dobrych kontaktów. Karanie, nagradzanie i krzyczenie nie- jako automatycznie, z przyzwyczajenia, również nie wnoszą w życie dziecka żadnych wartości ani
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trudne tematy dla mamy i taty - czyli jak wychować dziecko na człowieka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: