Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00296 003883 22405596 na godz. na dobę w sumie
Trzy strony medalu. Zaczynam od A - ebook/pdf
Trzy strony medalu. Zaczynam od A - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62963-02-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> literatura piękna >> komiks i humor
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Są to dwie opowieści. Pierwsza „Trzy strony medalu” to ta sama historia, która mogłaby się zdarzyć trzem różnym kobietom, to trzy różne kobiece spojrzenia na jeden problem. A „Zaczynam od A.” to kontynuacja jednej z trzech wersji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GRA(cid:303)YNA SZAŁKOWSKA TRZY STRONY MEDALU ZACZYNAM OD A.   Warszawa 2010                                                                  ISBN 978(cid:882)83(cid:882)62963(cid:882)02(cid:882)7                                                                                    Kobietom po przej(cid:292)ciach                                                                                                 Jestem poetk(cid:268).  Wyda(cid:371)am sze(cid:401)(cid:273) tomików, w których jest oko(cid:371)o tysi(cid:268)ca wierszy:  „Mi(cid:371)osne wzlotki i inne takie”,  „Rozkodowane marzenia”,  „Du(cid:463)y stó(cid:371)”,  „Łzy ksi(cid:295)(cid:463)yca”,  „Jak dzikie wino”,  „Zostawiam (cid:401)wiat(cid:371)o w oknie”.  Kilka moich wierszy otrzyma(cid:371)o nuty i s(cid:268) (cid:401)piewane na koncertach i p(cid:371)ytach.  Zapraszam na moj(cid:268) stron(cid:295) www.grazynaszalkowska.pl        Jest taka specjalna technika malowania obrazków, która powoduje, (cid:298)e patrz(cid:261)c na nie pod ró(cid:298)nymi k(cid:261)tami, czy ró(cid:298)nie mru(cid:298)(cid:261)c oczy, widzimy zupełnie co(cid:286) innego. (cid:297)ycie jest namalowane tak(cid:261) technik(cid:261). TRZY STRONY MEDALU PIERWSZA Pewnie to sobie jako(cid:401) w ko(cid:375)cu pouk(cid:371)adam. Zawsze mi si(cid:295) udawa(cid:371)o  to  pewnie  i  teraz  jako(cid:401)  b(cid:295)dzie.  Na  razie  tego  nie  widz(cid:295).  Widz(cid:295)  czarn(cid:268)  przepa(cid:401)(cid:273) przed sob(cid:268) i tak mnie co(cid:401) do niej wci(cid:268)ga. I wcale nie wiem, czy  warto  si(cid:295)  opiera(cid:273),  czy  mo(cid:463)e  si(cid:295)  podda(cid:273)  i  skoczy(cid:273)  do  niej  i  rozwi(cid:268)za(cid:273)  to  wszystko raz na zawsze? Staram si(cid:295) nie my(cid:401)le(cid:273) o niczym odleglejszym w  czasie ni(cid:463) najbli(cid:463)szy oddech, potem mo(cid:463)e najbli(cid:463)szy krok, mo(cid:463)e herbata,  mo(cid:463)e  kolejny  papieros...Wszystko  pó(cid:461)niejsze  istnieje,  samo  dojdzie.  A  wi(cid:295)c  oddech,  krok,  poczekam,  papieros...Potem  noc.  Potworna,  bo  ju(cid:463)  my(cid:401)li  nie  daj(cid:268)  si(cid:295)  tak  kontrolowa(cid:273), bo ani kroku, ani herbaty czy papierosa...Gdzie(cid:401) tak daleko  z  ty(cid:371)u  g(cid:371)owy  czyha  ta  straszna  my(cid:401)l  i  gdy  tylko  na  chwil(cid:295)  odpuszczam  kontrol(cid:295),  atakuje  znienacka.  Zrywam  si(cid:295)  przera(cid:463)ona.  A  wi(cid:295)c  jednak  to  prawda, jednak naprawd(cid:295) po prostu odszed(cid:371) i zostawi(cid:371) mnie sam(cid:268). To nie  mie(cid:401)ci  si(cid:295)  w  mojej  g(cid:371)owie.  Że  ju(cid:463)  nigdy...Tego  nie  potrafi(cid:295)  przyj(cid:268)(cid:273)  do  wiadomo(cid:401)ci.  Nigdy  ze  mn(cid:268)?  –„Ty  sobie  poradzisz”  –  powiedzia(cid:371).  To  znaczy: ona (cid:882) nie, bez niego. A jak do tej pory sobie radzi(cid:371)a?  to  przecie(cid:463)  jeszcze  nie  A jak ja sobie poradz(cid:295) bez jego pi(cid:295)knych d(cid:371)oni...Ca(cid:371)y czas je widz(cid:295).  Nie  wiem  czemu  uczepi(cid:371)am  si(cid:295)  tych  d(cid:371)oni,  ale  to  w(cid:371)a(cid:401)nie (cid:463)ycie  bez  nich  wydaje mi si(cid:295) niemo(cid:463)liwe, nie do zniesienie, nie do wytrzymania. Ale tak  w(cid:371)a(cid:401)nie  powiedzia(cid:371)  –  „poradzisz  sobie”(cid:882).  Zawsze  sobie  radzi(cid:371)am,  nawet  nie  wiedzia(cid:371)am  co  to  jest  nie  radzi(cid:273)  sobie.  Gdybym  by(cid:371)a  Apaczem  albo  jakim(cid:401)  Siuksem,  nazywa(cid:371)abym  si(cid:295)  Taktórasobiezawszedarad(cid:295).  Ale  nie  jestem Apaczem i nigdy nie b(cid:295)d(cid:295) i nie chc(cid:295) ju(cid:463) sobie zawsze dawa(cid:273) rady.  Serce  zaczyna  mi  wali(cid:273),  gard(cid:371)o  si(cid:295)  (cid:401)ciska,  nie  mog(cid:295)  prze(cid:371)kn(cid:268)(cid:273)  (cid:401)liny,  mrówki rozbieg(cid:371)y si(cid:295) po kr(cid:295)gos(cid:371)upie, chyba nie da si(cid:295) zahamowa(cid:273) p(cid:371)aczu.  To ju(cid:463) nie p(cid:371)acz, nie szloch, to jakie(cid:401) straszne wycie. Trwa nawet nied(cid:371)ugo  i przynosi chwilow(cid:268) ulg(cid:295).  Musz(cid:295) wsta(cid:273), bo chyba wyskoczy mi serce albo krew try(cid:401)nie uszami, tak  strasznie  dudni.  Ale  to  dobrze,  bo  zag(cid:371)usza  my(cid:401)li,  bo  nie(cid:401)wiadomie  zajmuj(cid:295) si(cid:295) odliczaniem jej rytmu i na chwil(cid:295) mnie to poch(cid:371)ania i prawie  wcale  nie  pami(cid:295)tam  o  reszcie  i  powoli  rytm  zaczyna  cichn(cid:268)(cid:273),  ale  na  szcz(cid:295)(cid:401)cie  nie  a(cid:463)  tak,  (cid:463)eby  trzeba  by(cid:371)o  przerwa(cid:273)  liczenie.  Zapalam  papierosa.  Uspokajam  si(cid:295).  Moment  prawdziwego  relaksu.  Oko(cid:371)o  dwadzie(cid:401)cia  sekund  prawie  ca(cid:371)kowitego  spokoju.  Nie  dygocz(cid:295),  nie  licz(cid:295)  dudnie(cid:375),  mo(cid:463)e  ich  wcale  nie  ma  przez  t(cid:295)  chwil(cid:295),  fantastyczne  odpr(cid:295)(cid:463)enie.  I  znowu  ten  skurcz  w  gardle  i  lekko  niedobrze  w  (cid:463)o(cid:371)(cid:268)dku  –  wróci(cid:371)a  jaka(cid:401)  nieokre(cid:401)lona  my(cid:401)l.  Jednak  na  tyle  okre(cid:401)lona,  (cid:463)e  daje  9 objawy,  które  wyt(cid:371)umacz(cid:295)  sobie  dopiero  po  chwili.  To  tak  jakby  moje  cia(cid:371)o  by(cid:371)o  bardziej  skrzywdzone  ni(cid:463)  ja,  jakby  mój  organizm  cierpia(cid:371)  bardziej  ni(cid:463)  g(cid:371)owa...To  nawet  lepiej.  Niechby  cierpia(cid:371)  jeszcze  bardziej  i  zabra(cid:371)  ca(cid:371)e  cierpienie  z  g(cid:371)owy...W  g(cid:371)owie  boli  najbardziej  i  tak  strasznie  szybko  wzrasta  i  wzrasta  i  wydaje  si(cid:295), (cid:463)e  tego  ju(cid:463)  si(cid:295)  nie  da  znie(cid:401)(cid:273),  i  ju(cid:463)  tylko  marzenie, (cid:463)eby  si(cid:295)  sko(cid:375)czy(cid:371)o.  Nie  wa(cid:463)ne  jak,  tylko  niech  odejdzie,  niech  pozwoli  zasn(cid:268)(cid:273),  (cid:463)eby  nie  my(cid:401)le(cid:273),  nie  czu(cid:273),  a  mo(cid:463)e  si(cid:295)  nawet  nie  obudzi(cid:273).  Jednak budz(cid:295) si(cid:295) rano. Przez moment nie pami(cid:295)tam, przez drugi moment  nie  wierz(cid:295),  (cid:463)e  to  prawda,  a  potem  znowu  ta  fala  przez  ca(cid:371)y  kr(cid:295)gos(cid:371)up,  (cid:463)o(cid:371)(cid:268)dek  w  gardle,  lekko  niedobrze.  Stres  umiejscawia  si(cid:295)  w  (cid:463)o(cid:371)(cid:268)dku.  W  postaci  stada  motyli  ca(cid:371)y  czas  ruszaj(cid:268)cych  skrzyd(cid:371)ami.  Musz(cid:295)  teraz  pracowa(cid:273)  na  to,  aby  wylecia(cid:371)y,  nie  zajmowa(cid:273)  si(cid:295)  now(cid:268)  przera(cid:463)aj(cid:268)c(cid:268)  rzeczywisto(cid:401)ci(cid:268),  nie  próbowa(cid:273)    przemy(cid:401)le(cid:273),  pouk(cid:371)ada(cid:273),  czego(cid:401)  przedsi(cid:295)wzi(cid:268)(cid:273), tylko te cholerne motyle, one teraz najwa(cid:463)niejsze. Póki s(cid:268),  nic si(cid:295) nie uda, nie ma co próbowa(cid:273).  Jako(cid:401)  udaje  mi  si(cid:295)  wzi(cid:268)(cid:273)  prysznic,  nie  wiem  po  co,  robi(cid:295)  sobie  kaw(cid:295).  Jezu,  kiedy  sko(cid:375)czy  si(cid:295)  ten  dzie(cid:375)?  Teraz  noc  wydaje  mi  si(cid:295)  lepsza  od  dnia.  Papieros,  kawa,  motyle,  kawa,  motyle,  papieros  i  tak  a(cid:463)  do  upragnionej  i  przera(cid:463)aj(cid:268)cej  nocy.  Ona  wci(cid:268)ga,  zasysa  jak  czarna  dziura  i  wszystko  wydaje  si(cid:295)  takie  jakie(cid:401)  mniej  realne,  tak  jakby  nie  mnie  dotyczy(cid:371)o,  tylko  kogo(cid:401)  obcego,  a  ja  tylko  stoj(cid:295)  i  patrz(cid:295)  i  wspó(cid:371)czuj(cid:295)  najwy(cid:463)ej.  Czuj(cid:295)  si(cid:295)  jakby  mi  wysiad(cid:371)y  baterie.  I  to  te  wa(cid:463)ne,  od  rozumienia co si(cid:295) dzieje. Dzia(cid:371)aj(cid:268) tylko te od podtrzymania (cid:463)ycia, ale i im  okres gwarancji si(cid:295) ju(cid:463) dawno sko(cid:375)czy(cid:371) i nawet r(cid:295)kojmia im wysz(cid:371)a.  Czuj(cid:295)  w  sobie  pokor(cid:295).  Dzieje  si(cid:295)  co(cid:401),  czego  nie  chc(cid:295),  co(cid:401)  co  jest  silniejsze  ode  mnie  i  mojego  chcenia.  Trac(cid:295)  wiar(cid:295)  w  porz(cid:268)dek  tego  (cid:401)wiata.  W  ka(cid:463)dym  razie  w  ten  porz(cid:268)dek,  który  sobie  wymy(cid:401)li(cid:371)am,  który  trwa(cid:371)  i  mia(cid:371)  trwa(cid:273)  dot(cid:268)d,  dopóki  nie  wymy(cid:401)l(cid:295)  dla  niego  dalszego  ci(cid:268)gu.  Mia(cid:371)  trwa(cid:273),  ale  przesta(cid:371).  Nie  czeka(cid:371)  na  moje  wymy(cid:401)lenie.  Czy  tak  mam  p(cid:371)aci(cid:273) za moje grzechy? Chryste, ja ju(cid:463) przecie(cid:463) zrobi(cid:371)am spor(cid:268) nadp(cid:371)at(cid:295)!  Kiedy ja to zd(cid:268)(cid:463)(cid:295) wybra(cid:273)?  Po  paru  dniach  bez  (cid:463)adnych  zmian.  Ani  mocniej,  ani  s(cid:371)abiej:  papieros, kawa, motyle. Znik(cid:371)y mrówki z kr(cid:295)gos(cid:371)upa i dudnienie w uszach,  ale  to  nie  by(cid:371)o  takie  najgorsze.  Teraz  mam  spokój  i  lodowat(cid:268)  pustk(cid:295)  w  g(cid:371)owie,  a  w  (cid:463)o(cid:371)(cid:268)dku  ci(cid:268)gle  te  motyle.  Papieros,  kawa.  Czuj(cid:295)  si(cid:295)  wydr(cid:268)(cid:463)ona, pusta w (cid:401)rodku i wykastrowana.  Nie  odró(cid:463)niam  si(cid:295)  od  t(cid:371)a.  Jestem  jak  bezimienna  deska  bezwolnie  sp(cid:371)awiana  z  nurtem  rzeki,  której  nazwy  nawet  nie  znam.  Jestem  taka  nijaka,  taka  szara,  (cid:463)e  nawet  nie  wiem,  czy  sama  siebie  widz(cid:295).  Przestaj(cid:295)  10 rozumie(cid:273)  co  si(cid:295)  sta(cid:371)o.  W(cid:371)a(cid:401)ciwie  to  ja  nigdy  tego  nie  rozumia(cid:371)am.  Dlaczego  zosta(cid:371)am  tak  okradziona  i  oszukana?  Czemu  mi  si(cid:295)  tak  dzieje?  Czy  to  normalna  kolej  rzeczy,  czy  ka(cid:463)dy  to  prze(cid:463)ywa,  czy  niektórzy  nie  potrafi(cid:268)? A mo(cid:463)e niektórzy nie musz(cid:268)? Mo(cid:463)e nie ka(cid:463)demu si(cid:295) staje takie  nieszcz(cid:295)(cid:401)cie? Czy wszyscy ci(cid:268)gle poszukuj(cid:268) czego(cid:401), co by(cid:273) mo(cid:463)e, w ogóle  nie istnieje? Czy to tylko ja wyznaczam sobie jakie(cid:401) kosmicznie nierealne  cele,  których  nie  sposób  osi(cid:268)gn(cid:268)(cid:273)?  I  jak  co(cid:401)  si(cid:295)  dzieje  odbiegaj(cid:268)cego  od  mojego wymy(cid:401)lonego schematu, staj(cid:295) tak oto, jak teraz i w(cid:371)a(cid:401)ciwie, ja to,  czy  nie  ja?  Nie  ma  mnie.  Tylko  taka  wielka  pustka  i  niezrozumienie.  W  g(cid:371)owie  mam  wiatr,  który  póki  szaleje,  zag(cid:371)usza  (cid:401)wistem  wszystko  inne.  Dooko(cid:371)a robi si(cid:295) lodowato, przera(cid:461)liwie zimno. To wiatr z mojej g(cid:371)owy tak  ozi(cid:295)bia  wszystko  doko(cid:371)a.  Kiedy  cichnie,  spadam  lekko  na  ziemi(cid:295)  jak  li(cid:401)(cid:273),  suchy  (cid:463)ó(cid:371)ty  li(cid:401)(cid:273),  nie  (cid:882)  raczej  puzzle,  kawa(cid:371)ek  uk(cid:371)adanki  wk(cid:371)adany  nie  wiadomo przez kogo w miejsce, w którym nijak nie pasuje do obrazka. W  piersi mam (cid:463)elazko ci(cid:295)(cid:463)kie i gor(cid:268)ce, takie z dusz(cid:268), i to co boli to nie wiem,  czy to jego chora dusza, czy moja.  Po nast(cid:295)pnych trzech takich samych dniach staram si(cid:295) wyj(cid:401)(cid:273) na chwil(cid:295) z  domu. Nie wiem po co, trudno mi znale(cid:461)(cid:273) powód.  Szybko  za  to  znajduj(cid:295)  powód  do  zostania.  Nie  mam  si(cid:295)  w  co  ubra(cid:273),  wszystko  dla  mnie  o  trzy  numery  za  du(cid:463)e.  Podchodz(cid:295)  do  lustra.  Noo,  niez(cid:371)a  figura.  Ale  co  po  figurze,  jak  spotka(cid:371)o  mnie  takie  straszne  nieszcz(cid:295)(cid:401)cie...Bo(cid:463)e,  nie  mog(cid:295)  sobie  przypomnie(cid:273)  jakie  to  nieszcz(cid:295)(cid:401)cie  mnie  spotka(cid:371)o,  ale  to  by(cid:371)o  co(cid:401)  potwornego,  nie  do  zniesienia,  tak  strasznie  bola(cid:371)o,  tak  pali(cid:371)o  w  piersi  jak  rozpalone  (cid:463)elazko,  tylko  co  to  by(cid:371)o?  Czuj(cid:295)  si(cid:295)  jako(cid:401)  dziwnie  nie  mog(cid:268)c  przypomnie(cid:273)  sobie  przyczyny  mojej  udr(cid:295)ki  i  czuj(cid:295)  jeszcze  co(cid:401)  dziwnego.  Tylko  nie  wiem  co  to.  Nie,  w(cid:371)a(cid:401)ciwie  to  ja  czuj(cid:295)  brak  czego(cid:401),  ale  nie  jest  to  przykre.  Wiem!  To  wylecia(cid:371)y motyle! Tak nagle jak si(cid:295) pojawi(cid:371)y. By(cid:371)y we mnie tyle czasu, (cid:463)e  si(cid:295) ju(cid:463) do nich przyzwyczai(cid:371)am. Powoli oswajam si(cid:295) z ich brakiem.  Patrz(cid:295) w lustro. Trzeba i(cid:401)(cid:273) do fryzjera i kupi(cid:273) nowe ciuchy bez wyrzutów  sumienia,  (cid:463)e  znowu  tyle  kasy.  Przecie(cid:463)  musz(cid:295)  w  czym(cid:401)  chodzi(cid:273).  I  paznokcie  te(cid:463)  si(cid:295)  prosz(cid:268)...Otwieram  balkon.  Jaka  pi(cid:295)kna  pogoda!  Który  dzisiaj? Czy to znaczy, (cid:463)e ju(cid:463) jest lato i (cid:463)e s(cid:268) wakacje? Gdzie ja by(cid:371)am tyle  czasu?  Co  robi(cid:371)am?  Co  to  by(cid:371)o  za  nieszcz(cid:295)(cid:401)cie?  I  dzi(cid:295)ki  Bogu, (cid:463)e  si(cid:295)  tak  szcz(cid:295)(cid:401)liwie sko(cid:375)czy(cid:371)o.  Tak  si(cid:295)  szcz(cid:295)(cid:401)liwie  sko(cid:375)czy(cid:371)o,  (cid:463)e  zyska(cid:371)am  prawdziwego  przyjaciela.  Takiego  najlepszego,  od  serca.  Czuj(cid:295),  (cid:463)e  wreszcie  jestem  swoim  najlepszym  przyjacielem.  Takim,  który  potrafi  wyt(cid:371)umaczy(cid:273)  mi  to,  czego  zrozumie(cid:273)  nie  sposób.  Takim,  który  ma  do  mnie  (cid:401)wi(cid:295)t(cid:268)  cierpliwo(cid:401)(cid:273)  i  nieograniczon(cid:268)  tolerancj(cid:295).  Takiego  kogo(cid:401)  ca(cid:371)e  (cid:463)ycie  mi  by(cid:371)o  trzeba.  11 Warto by(cid:371)o przej(cid:401)(cid:273) przez to wszystko, (cid:463)eby zrozumie(cid:273) go w sobie. Bo jest  w  (cid:401)rodku  we  mnie.  To  nie(cid:461)le,  zwa(cid:463)ywszy,  (cid:463)e  jeszcze  niedawno  by(cid:371)am  swoim (cid:401)miertelnym wrogiem.                                                                         *    si(cid:295)  nie  da,  zrozumie(cid:273)...Zrozumie(cid:273)  Siadam z kaw(cid:268) na tarasie. Zaczynam powoli przypomina(cid:273) sobie co  to  by(cid:371)o.  Po  troszeczku,  niech(cid:295)tnie,  ale  wiem,  (cid:463)e  trzeba.  Że  trzeba  zobaczy(cid:273)  to  z  daleka,  ot  cho(cid:273)by  z  tarasu,  prze(cid:463)y(cid:273)  to  jeszcze  raz,  spróbowa(cid:273)  ju(cid:463)  próbowa(cid:371)am  kilkakrotnie,  ale  chocia(cid:463)  spróbowa(cid:273)  przyj(cid:268)(cid:273)  do  wiadomo(cid:401)ci  to,  co  gdzie(cid:401)  tam  g(cid:371)(cid:295)boko  we  mnie  tli(cid:371)o  si(cid:295)  uporczywie,  ale  ci(cid:268)gle  spychane  by(cid:371)o  do  tymczasowego  folderu  „do  przemy(cid:401)lenia  potem”.  Teraz  chyba  jest  to  „potem”. Wystarczy klikn(cid:268)(cid:273) i otworzy si(cid:295). Otworzy si(cid:295) i wiem co poka(cid:463)e.  Tak  bez  ogródek,  bezlito(cid:401)nie,  elektronicznie  i  konkretnie  do  bólu:  przecie(cid:463)  on  mnie  nigdy  nie  kocha(cid:371)!  Tak  naprawd(cid:295),  tak  gdzie(cid:401)  bardzo  g(cid:371)(cid:295)boko,  wiedzia(cid:371)am  o  tym  od  dwudziestu  lat.  Przez  dwadzie(cid:401)cia  lat  ukrywa(cid:371)am przed sob(cid:268), (cid:463)e znam prawd(cid:295), bo tak strasznie chcia(cid:371)am, (cid:463)eby  to  by(cid:371)a  nieprawda,  bo  tak  strasznie  chcia(cid:371)am,  (cid:463)eby  mnie  kocha(cid:371),  (cid:463)eby  mnie  ktokolwiek  kocha(cid:371),  bo  przecie(cid:463)  mog(cid:295)  by(cid:273)  kochana,  ka(cid:463)dy  mo(cid:463)e...Mo(cid:463)e,  ale  nie  musi,  a  ja (cid:463)y(cid:371)am  w  tym  b(cid:371)(cid:295)dnym  prze(cid:401)wiadczeniu,  (cid:463)e  ja  musz(cid:295).  To  przecie(cid:463)  niemo(cid:463)liwe  by(cid:273)  ze  sob(cid:268)  tak  d(cid:371)ugo,  budowa(cid:273),  sadzi(cid:273) drzewa, rodzi(cid:273) dzieci i nie pokocha(cid:273) si(cid:295) ani przez chwil(cid:295)...  Dawno,  dawno  temu  te(cid:463)  odchodzi(cid:371).  Kilka  razy.  Te(cid:463)  z  innymi.  Dlatego ten mój ból taki znajomy, taki prze(cid:463)ywalny, bo ju(cid:463) z t(cid:268) wiedz(cid:268), (cid:463)e  da si(cid:295) to prze(cid:463)y(cid:273), (cid:463)e (cid:401)wiat si(cid:295) nie sko(cid:375)czy, (cid:463)e s(cid:371)o(cid:375)ce nie zga(cid:401)nie...To tylko  w pierwszych chwilach, dniach, tygodniach zupe(cid:371)nie nie pami(cid:295)tam o tym,  (cid:463)e da si(cid:295) (cid:463)y(cid:273) bez niego, (cid:463)e przestaje bole(cid:273), (cid:463)e my(cid:401)li przestaj(cid:268) obsesyjnie  wraca(cid:273) do tej wyrwy w moim sercu, i (cid:463)e ona sama zarasta. Nie ko(cid:375)czy si(cid:295)  (cid:401)wiat, to i mój (cid:401)wiat si(cid:295) nie ko(cid:375)czy, to i ja przetrwam.  Najgorszy  by(cid:371)  pierwszy  raz.  Zawsze  pierwszy  raz  jest  najgorszy,  wydaje  si(cid:295)  tak(cid:268)  ostateczno(cid:401)ci(cid:268)  bez  ratunku.  Pami(cid:295)tam  ten  straszny  fizyczny  ból  w  ca(cid:371)ym  ciele,  te  napi(cid:295)te  mi(cid:295)(cid:401)nie  trzymaj(cid:268)ce  na  uwi(cid:295)zi  fontanny (cid:371)ez. Świat si(cid:295) dla mnie sko(cid:375)czy(cid:371). Nie chcia(cid:371)am, (cid:463)eby jeszcze raz  wsta(cid:371)o s(cid:371)o(cid:375)ce, (cid:463)eby cokolwiek by(cid:371)o takie samo jak przedtem, jakby si(cid:295) nic  nie  sta(cid:371)o.  Bo  przecie(cid:463)  sta(cid:371)o  si(cid:295)  tak  wiele.  My(cid:401)la(cid:371)am,  (cid:463)e  niemo(cid:463)liwe  jest  prze(cid:463)ycie takiej straty, (cid:463)e samoistnie przestan(cid:295) oddycha(cid:273) albo (cid:463)e ten ból  rozerwie  mnie  na  kawa(cid:371)ki.  Pami(cid:295)tam  swoje  male(cid:375)kie  kroczki,  (cid:463)eby  po  troszeczku wróci(cid:273) do (cid:463)ycia. Po jakim(cid:401) czasie udawa(cid:371)o mi si(cid:295) ju(cid:463) skupi(cid:273) na  jakiej(cid:401) czynno(cid:401)ci i nie pami(cid:295)ta(cid:273) o tej strasznej tragedii, a w jednej chwili,  12 gdy  wraca(cid:371)o  to  do  mnie,  wpada(cid:371)am  w  okropny  pop(cid:371)och,  zaczyna(cid:371)am  szlocha(cid:273), r(cid:295)ce mi si(cid:295) trz(cid:295)s(cid:371)y, my(cid:401)li by(cid:371)y zupe(cid:371)nie nie do opanowania i ten  przera(cid:461)liwy  gor(cid:268)cy  rozrywaj(cid:268)cy  ból  w  piersiach...  Zabija(cid:371)am  ten  ból  systematycznie, chcia(cid:371)am z nim wygra(cid:273), chcia(cid:371)am, (cid:463)eby on mnie nie zabi(cid:371) i  wreszcie prawie, (cid:463)e mi si(cid:295) udawa(cid:371)o, prawie, (cid:463)e przestawa(cid:371)am rozpacza(cid:273) i  (cid:882)wtedy  on  wraca(cid:371)  do  domu.  Do  domu.  My(cid:401)l(cid:295),  (cid:463)e  nigdy  nie  wraca(cid:371)  do  mnie. Nigdy  nie  by(cid:371) ze mn(cid:268), wi(cid:295)c jak móg(cid:371) do mnie wraca(cid:273)? To ja z nim  by(cid:371)am.  To  ja,  gdybym  odchodzi(cid:371)a,  na  pewno  wraca(cid:371)abym  do  niego.  Do  niego, nie do domu. By(cid:371) dla mnie wa(cid:463)niejszy ni(cid:463) jakikolwiek dom. Tak mi  si(cid:295) wtedy wydawa(cid:371)o. No to mo(cid:463)e i tak by(cid:371)o.  My(cid:401)l(cid:295),  (cid:463)e  ka(cid:463)dy  chce  mie(cid:273)  swoj(cid:268)  Walentynk(cid:295)  i  jak  ju(cid:463)  j(cid:268)  sobie  wmówi, to trzyma si(cid:295) tego wmówienia  tak d(cid:371)ugo, jak to mo(cid:463)liwe. Tylko,  (cid:463)e ja chyba chcia(cid:371)am drugiego cz(cid:371)owieka, a nie Walentynk(cid:295). Drugiego, ale  bardzo  takiego  jak  ja.  Takiego,  co  by,  jak  ja,  lubi(cid:371),  (cid:463)eby  w  (cid:463)yciu  by(cid:371)  element  (cid:463)ycia,  (cid:463)eby  potrafi(cid:371)  si(cid:295)  tym  (cid:463)yciem  zachwyci(cid:273)  w(cid:371)a(cid:401)ciwie  bez  specjalnego  powodu.  Powodem  móg(cid:371)by  by(cid:273)  pi(cid:295)kny  zachód  s(cid:371)o(cid:375)ca,  drzewo  na  tle  burzy,  czy  (cid:401)pi(cid:268)cy  pies  z  kotem.  Który  nie  uzale(cid:463)nia(cid:371)by  swojej  akceptacji  czegokolwiek  od  ceny,  któr(cid:268)  nale(cid:463)a(cid:371)o  zap(cid:371)aci(cid:273), (cid:463)eby  to  osi(cid:268)gn(cid:268)(cid:273).  Który  by  chcia(cid:371),  któremu  by  si(cid:295)  chcia(cid:371)o...Który  nie  by(cid:371)by  warzywem od urodzenia do (cid:401)mierci czyli tylko by(cid:371), bez prób zrozumienia  czemu.  Który  zamiast  ch(cid:371)odnego  spojrzenia  mia(cid:371)by  tego  ma(cid:371)ego  diablika  w  oczach,  tego  diablika,  to  co(cid:401),  co  sprawia,  (cid:463)e  jest  TYM  w(cid:371)a(cid:401)nie  cz(cid:371)owiekiem.  Ale  on  nie  mia(cid:371)  tego  diablika  niestety.  Mia(cid:371)  innego.  Czasami  jak  byli(cid:401)my  razem, czu(cid:371)am, (cid:463)e robi si(cid:295) duszno, jakby zabiera(cid:371) mi ca(cid:371)y tlen z powietrza,  robi(cid:371)o mi si(cid:295) s(cid:371)abo i czu(cid:371)am wyra(cid:461)nie, (cid:463)e to on wysysa mi krew. Zabiera(cid:371)  mi  ca(cid:371)(cid:268)  przestrze(cid:375),  zas(cid:371)ania(cid:371)  mi  sob(cid:268)  (cid:463)ycie.  Widzia(cid:371)am  tylko  jego,  a  zas(cid:371)oni(cid:295)te  (cid:463)ycie  bieg(cid:371)o  sobie  samo  gdzie(cid:401)  tam  nie  zauwa(cid:463)ane  przeze  mnie.  Jak  odchodzi(cid:371),  zawsze  zmienia(cid:371)am  kolor  w(cid:371)osów.  Je(cid:401)li  by  kto(cid:401)  kiedy(cid:401)  zwróci(cid:371)  na  to  uwag(cid:295),  to  (cid:371)atwo  mo(cid:463)na  by(cid:371)o  na  podstawie  palety  barw  na  mojej  g(cid:371)owie  u(cid:371)o(cid:463)y(cid:273)  harmonogram  jego  zdrad.  Jako(cid:401)  zawsze  pocz(cid:268)tek  jakiej(cid:401)  nowej  ery  kojarzy(cid:371)  mi  si(cid:295)  ze  zmian(cid:268)  koloru  w(cid:371)osów.  Poniewa(cid:463)  jednak  ilo(cid:401)(cid:273)  kolorów  w(cid:371)osów  jest  do(cid:401)(cid:273)  ograniczona  by(cid:371)am  z  konieczno(cid:401)ci  zmuszona  si(cid:295)  powtarza(cid:273).  Zastanawiam  si(cid:295)  na  jaki  teraz  zmieni(cid:273)?  Jakiego  ju(cid:463)  dawno  nie  mia(cid:371)am?  A  mo(cid:463)e  kilka  kolorów?  Jakie(cid:401)  pasemka?  Kawa  ostyg(cid:371)a,  a  ja  czuj(cid:295)  si(cid:295)  du(cid:463)o  lepiej.  Powiedzia(cid:371)am  g(cid:371)o(cid:401)no  w  my(cid:401)lach  prawd(cid:295),  któr(cid:268)  przez  lata  ba(cid:371)am  si(cid:295)  wyartyku(cid:371)owa(cid:273)  i  nic,  nic  si(cid:295)  nie  sta(cid:371)o...S(cid:371)o(cid:375)ce  dalej  (cid:401)wieci,  Ziemia  te(cid:463)  chyba  nie  stan(cid:295)(cid:371)a,  chocia(cid:463)  to  13 trudno stwierdzi(cid:273) na pierwszy rzut oka. Ni mniej ni wi(cid:295)cej oznacza to, (cid:463)e  mog(cid:371)am  j(cid:268)  przyj(cid:268)(cid:273)  do  wiadomo(cid:401)ci  wtedy,  kiedy  si(cid:295)  narodzi(cid:371)a  w  mojej  g(cid:371)owie...Wiele  to  by  na  pewno  zmieni(cid:371)o  w  moim (cid:463)yciu,  ale  pewnie  tego  nie chcia(cid:371)am...Pewnie chcia(cid:371)am prze(cid:463)y(cid:273) to wszystko sama, doj(cid:401)(cid:273) do tego  momentu  w  taki  w(cid:371)a(cid:401)nie  sposób,  po  latach  nieudanych  prób,  aby  scali(cid:273)  co(cid:401)  w  czym  brakowa(cid:371)o  g(cid:371)ównych  elementów,  aby  budowa(cid:273)  co(cid:401),  co  nie  mia(cid:371)o fundamentów, stworzy(cid:273) co(cid:401) z niczego. Mo(cid:463)e wynika(cid:371)o to z niech(cid:295)ci  do  przyznania  si(cid:295)  do  b(cid:371)(cid:295)du  w  wyborze,  do  z(cid:371)ej  oceny  faceta,  którego  wybra(cid:371)am,  bo  to  ja  go  wybra(cid:371)am...Ja  go  zobaczy(cid:371)am  w  t(cid:371)umie  ,  serce  mi  zabi(cid:371)o  mocniej  i  powiedzia(cid:371)am  sobie  –„ten”.  Mo(cid:463)e  dlatego  tak  d(cid:371)ugo  potem  próbowa(cid:371)am  go  zmieni(cid:273),  siebie  nagi(cid:268)(cid:273),  nie  widzie(cid:273)  tej  przepa(cid:401)ci  mi(cid:295)dzy  nami,  t(cid:371)umaczy(cid:273)  mu  co  mam  na  my(cid:401)li,  udawa(cid:273),  (cid:463)e  rozumiem  o  czym mówi...  Tak, to tak w(cid:371)a(cid:401)nie by(cid:371)o – nadawali(cid:401)my na ró(cid:463)nych cz(cid:295)stotliwo(cid:401)ciach, a ja  bezskutecznie  próbowa(cid:371)am  si(cid:295)  dostroi(cid:273),  a  on  ca(cid:371)y  czas  sta(cid:371)  i  czeka(cid:371),  i  obserwowa(cid:371)  –  uda  mi  si(cid:295)  czy  nie.  Nie  próbowa(cid:371)  pokr(cid:295)ci(cid:273)  potencjometrem, bo to przecie(cid:463) nie on mnie wybra(cid:371), i to przecie(cid:463) nie on  mnie  kocha(cid:371)...To  ja  tylko.  Ja  to  sobie  wymy(cid:401)li(cid:371)am,  zainscenizowa(cid:371)am,  chcia(cid:371)am zbudowa(cid:273)...My(cid:401)la(cid:371)am, (cid:463)e jak dam mi(cid:371)o(cid:401)(cid:273), tak(cid:268) prawdziw(cid:268), nie z  papieru,  to  przecie(cid:463)  nie  mo(cid:463)na  tak,  (cid:463)eby  nic  za  to...Bardzo  si(cid:295)  myli(cid:371)am.  Mo(cid:463)na.  Mo(cid:463)na  nic  za  to.  Mo(cid:463)na  nawet  nienawidzi(cid:273)  za  to.  Mówi  si(cid:295),  (cid:463)e  kochanie  kogo(cid:401)  jest  lepsze  ni(cid:463)  bycie  kochanym.  Czyli  to  ja  mia(cid:371)am  lepiej...Jezu, to on musia(cid:371) mie(cid:273) nie do zniesienia!  Co najbardziej w nim kocha(cid:371)am? Strasznie d(cid:371)ugo si(cid:295) zastanawiam i  nie  wiem  czy  dlatego,  (cid:463)e  tak  du(cid:463)o,  czy  (cid:463)e  tak  ma(cid:371)o  tego  by(cid:371)o  (jest?).  Chyba  to,  (cid:463)e  jest  taki  wielki,  taki  mocny,  tak  potrafi(cid:371)by  mnie  ochroni(cid:273),  gdyby  trzeba  by(cid:371)o  i  gdyby  chcia(cid:371).  Jednak  mimo  jego  rozmiarów  przez  ostatnie  lata  nie  spotykali(cid:401)my  si(cid:295)  w  naszym  (cid:371)ó(cid:463)ku,  mimo  (cid:463)e  spali(cid:401)my  razem. Móg(cid:371)by by(cid:273) wi(cid:295)c kurduplem, bo ja i ochrony nie potrzebowa(cid:371)am,  a i on chroni(cid:273) nie chcia(cid:371) i w (cid:371)ó(cid:463)ku efekt by(cid:371)by podobny.  No  to  mo(cid:463)e,  (cid:463)e  tak  zr(cid:295)cznie  potrafi(cid:371)  wszystko  naprawi(cid:273):  a  to  syrenk(cid:295),  a  to  (cid:463)elazko,  a  to  drzwi  do  piwnicy.  Dawno  ju(cid:463)  nie  mieli(cid:401)my  syrenki, a i (cid:463)elazko jak si(cid:295) popsu(cid:371)o, to kupowa(cid:371)am nowe, a i piwnic(cid:295) nie  wiem czy wiedzia(cid:371), (cid:463)e mamy.  Patrz(cid:295)  na  to  co  napisa(cid:371)am  i  zastanawiam  si(cid:295)  czemu  tak  strasznie  rozpacza(cid:371)am skoro i to (cid:371)ó(cid:463)ko i drzwi do piwnicy...  Wiem.  Rozpacza(cid:371)am,  bo  chcia(cid:371)am  tak (cid:463)y(cid:273),  chcia(cid:371)am  by(cid:273)  z  nim,  chcia(cid:371)am  dalej  marzy(cid:273),  dalej  próbowa(cid:273)  pod(cid:371)o(cid:463)y(cid:273)  fundamenty  pod  gotowy  dom.  Chcia(cid:371)am, bo ba(cid:371)am si(cid:295) innego (cid:463)ycia, bo takie (cid:463)ycie umia(cid:371)am, bo w takim  (cid:463)yciu  mia(cid:371)am  jeszcze  sporo  mo(cid:463)liwo(cid:401)ci  do  wykorzystania,  które  równie(cid:463)  14 nie  przynios(cid:371)yby  rezultatu,  ale  by(cid:371)y  jeszcze,  jeszcze  niespróbowane,  jeszcze  (cid:371)udz(cid:268)ce,  jeszcze  budz(cid:268)ce  nadziej(cid:295)  i  ten  mi(cid:371)y  dreszczyk,  (cid:463)e  mo(cid:463)e  teraz, (cid:463)e mo(cid:463)e wreszcie...  Du(cid:463)o  razem  prze(cid:463)yli(cid:401)my.  Nie,  d(cid:371)ugo  razem  prze(cid:463)yli(cid:401)my.  Nie,  du(cid:463)o  czasu  prze(cid:463)yli(cid:401)my  mieszkaj(cid:268)c  ze  sob(cid:268),  wychowuj(cid:268)c  dzieci,  buduj(cid:268)c  dom,  sadz(cid:268)c  drzewa.  Dlatego  my(cid:401)la(cid:371)am,  (cid:463)e  tak  ju(cid:463)  zostanie  –  te  same  dzieci,  ten  sam  dom,  te  same  drzewa.  Prze(cid:463)ycia,  które  na  ogó(cid:371)  (co  to  znaczy?)  (cid:371)(cid:268)cz(cid:268),  z  nami  obesz(cid:371)y  si(cid:295)  po  macoszemu.  Pozwoli(cid:371)y  si(cid:295)  prze(cid:463)y(cid:273)  i  zapomnie(cid:273).  Nic  po  sobie  nie  zostawi(cid:371)y.  Nawet  jego  wypadek  samochodowy.  Bo(cid:463)e,  jaki  straszny!  Ale  dobry  Bóg  wys(cid:371)ucha(cid:371)  moich  modlitw, moich przyrzecze(cid:375) i ocali(cid:371) go. Czu(cid:371)am si(cid:295) wtedy kawa(cid:371)kiem jego  cia(cid:371)a. Ju(cid:463) nigdy potem nie by(cid:371)am tak blisko niego. By(cid:371)am prawie nim. I od  tego  czasu  wiedzia(cid:371)am,  (cid:463)e  my  na  zawsze  razem,  przecie(cid:463)  nie  mo(cid:463)e  da(cid:273)  sobie amputowa(cid:273) kawa(cid:371)ka siebie dla jakiej(cid:401) innej, m(cid:371)odszej. Dla jakiej(cid:401), z  któr(cid:268) nie ma wspomnie(cid:375), lepszych czy gorszych, nie ma (cid:463)adnych. Jak (cid:463)y(cid:273)  bez wspomnie(cid:375), jak (cid:463)y(cid:273) z kim(cid:401), kto nie rozumie zdania zaczynaj(cid:268)cego si(cid:295)  od:  ”A  pami(cid:295)tasz..?”  Wida(cid:273)  si(cid:295)  da.  Mo(cid:463)e  pami(cid:295)ta  tylko  te  gorsze,  mo(cid:463)e  my(cid:401)li, (cid:463)e wyprodukuje sobie nowe wspomnienia i b(cid:295)d(cid:268) lepsze...  Potem jeszcze raz si(cid:295) z nim uto(cid:463)sami(cid:371)am. Jak wyrzucili go z pracy.  Strasznie  by(cid:371)  biedny  i  nieszcz(cid:295)(cid:401)liwy.  Strasznie  chcia(cid:371)am,  (cid:463)eby  to  mnie  spotka(cid:371)o,  nie  jego,  chcia(cid:371)am  zabra(cid:273)  to  ca(cid:371)e  nieszcz(cid:295)(cid:401)cie  z  niego,  z  jego  my(cid:401)li,  z  jego  g(cid:371)owy.  Ale  denerwowa(cid:371)a  go  moja  troska,  nie  chcia(cid:371)  jej,  nie  potrzebowa(cid:371).  Mo(cid:463)e  w(cid:371)a(cid:401)nie  dlatego  nigdy  nie  zaoferowa(cid:371)  mi  swojej.  Mo(cid:463)e  my(cid:401)la(cid:371), (cid:463)e  i  mnie  b(cid:295)dzie  denerwowa(cid:273)...Na  wszelki  wypadek  nigdy  nie  próbowa(cid:371).  A  ja  strasznie  jej  potrzebowa(cid:371)am.  Czasami  a(cid:463)  wy(cid:371)am  do  niej.  I  to  niekoniecznie  gdy  dzia(cid:371)o  si(cid:295)  co(cid:401)  nadzwyczajnego.  Cz(cid:295)sto  zupe(cid:371)nie bez powodu ca(cid:371)(cid:268) sob(cid:268) b(cid:371)aga(cid:371)am o odrobin(cid:295) uwagi, tak strasznie  mi to by(cid:371)o potrzebne, teraz ju(cid:463) nie pami(cid:295)tam do czego, ale my(cid:401)l(cid:295), (cid:463)e do  (cid:463)ycia.  Kilka  razy  próbowa(cid:371)am  mu  to  wyja(cid:401)ni(cid:273),  opowiedzie(cid:273)  swoj(cid:268)  potrzeb(cid:295),  ale  patrzy(cid:371)  na  mnie  tak,  jakbym  chcia(cid:371)a,  (cid:463)eby  za(cid:401)piewa(cid:371)  po  chi(cid:375)sku w operze.  Czasami  chcia(cid:371)am  pój(cid:401)(cid:273)  gdzie(cid:401)  z  nim  po  to  tylko, (cid:463)eby  by(cid:273)  razem,  (cid:463)eby  przytuli(cid:273)  si(cid:295)  do  jego  wspania(cid:371)ego  ramienia,  (cid:463)eby  zaj(cid:268)(cid:273)  to  miejsce  przy nim, o którym kiedy(cid:401) mówi(cid:371), (cid:463)e jest moje na zawsze. Pewnie o tym  zapomnia(cid:371),  a  czemu  ja  nie?  To  miejsce  moje  by(cid:371)o  tylko  na  chwil(cid:295),  kiedy  tak  ch(cid:295)tnie  mu  uwierzy(cid:371)am,  kiedy  je  sobie  wymy(cid:401)li(cid:371)am  i  wychcia(cid:371)am.  Dzieli(cid:371)am  si(cid:295)  nim  z  innymi,  wi(cid:295)c  nigdy  nie  by(cid:371)o  tylko  moje,  wi(cid:295)c  czemu  tak  mi  (cid:463)al  straty  czego(cid:401),  czego  nie  mia(cid:371)am?  Przecie(cid:463)  nie  mo(cid:463)na  straci(cid:273)  czego(cid:401), czego si(cid:295) nie mia(cid:371)o.  15 Rozpacza(cid:371)am, bo ci(cid:268)gle (cid:371)udzi(cid:371)am si(cid:295), (cid:463)e kiedy(cid:401) nadejdzie ta szansa,  kiedy(cid:401)  b(cid:295)dzie  moje  i  to  strat(cid:295)  tych  z(cid:371)udze(cid:375)  tak  op(cid:371)akiwa(cid:371)am.  Strata  z(cid:371)udze(cid:375) jest najbardziej op(cid:371)akiwana. To dziwne (cid:882) przecie(cid:463) mo(cid:463)na ich sobie  naprodukowa(cid:273)  tyle,  ile  komu  potrzebne.  Straci  si(cid:295)  jedno,  produkuje  si(cid:295)  drugie; tylko czemu ta rozpacz pomi(cid:295)dzy?  Rzadko  wychodzili(cid:401)my  gdzie(cid:401)  razem,  ale  kiedy  to  ju(cid:463)  nast(cid:268)pi(cid:371)o  mia(cid:371)am  ca(cid:371)y  czas  mo(cid:463)liwo(cid:401)(cid:273)  podziwiania  mojego  bryluj(cid:268)cego  m(cid:295)(cid:463)a,  t(cid:295)  dusz(cid:295)  towarzystwa,  jakiekolwiek  by  ono  nie  by(cid:371)o.  Wsz(cid:295)dzie,  w(cid:401)ród  jakichkolwiek ludzi, zawsze by(cid:371) widoczny. I wiedzia(cid:371) o tym bardzo dobrze.  B(cid:371)yszcza(cid:371)y  mu  te  pi(cid:295)kne  c(cid:295)tkowane  oczy  i  wydziela(cid:371)  jak(cid:268)(cid:401)  specyficzn(cid:268)  urzekaj(cid:268)c(cid:268)  aur(cid:295).  Teraz  my(cid:401)l(cid:295),  (cid:463)e  tylko  mnie  ona  si(cid:295)  tak(cid:268)  wydawa(cid:371)a,  ale  wtedy by(cid:371)am pewna, (cid:463)e ka(cid:463)da z pa(cid:375) zamieni(cid:371)aby si(cid:295) ze mn(cid:268) natychmiast,  bez zastanowienia. Tak, bez zastanowienia mo(cid:463)e...  Czu(cid:371)  si(cid:295)  te(cid:463)  w  tym  (cid:401)wietnie.  Wszyscy  patrzyli  z  podziwem,  (cid:401)miali  si(cid:295), panie rzuca(cid:371)y pow(cid:371)óczyste spojrzenia, on odwzajemnia(cid:371) si(cid:295) podobnie.  Tylko  na  mnie  patrzy(cid:371)  jak  przez  szyb(cid:295).  By(cid:371)am  dla  niego  idealnie  przezroczysta.  Gdyby  cho(cid:273)  odrobin(cid:295)  zmniejszy(cid:371)  intensywno(cid:401)(cid:273)  swojego  wzroku,  to  mo(cid:463)e  móg(cid:371)by  zajrze(cid:273)  do  mnie  do (cid:401)rodka,  zobaczy(cid:273)  co  si(cid:295)  ze  mn(cid:268)  dzieje,  ale  jego  oczy  by(cid:371)y  zbyt  przenikliwe  i  ogniskowa(cid:371)y  si(cid:295)  ju(cid:463)  za  mn(cid:268). Za szyb(cid:268).  W  ogóle  mam  wiele  dziwacznych  powi(cid:268)za(cid:375)  ze  szk(cid:371)em.  Kiedy(cid:401)  bardzo  dawno  temu  mówi(cid:371),  (cid:463)e  wydaj(cid:295)  mu  si(cid:295)  krucha  jak  szk(cid:371)o.  Potem  chyba przesta(cid:371)am, albo mia(cid:371) na my(cid:401)li szk(cid:371)o pancerne, kuloodporne...  No,  a  kiedy(cid:401)  pó(cid:461)niej  d(cid:371)ugi  okres  w  swoim  (cid:463)yciu  czu(cid:371)am  si(cid:295)  tak  jakbym istnia(cid:371)a oddzielona od reszty (cid:401)wiata szklanym kloszem. Szklanym  kloszem  o  lekko  matowych  (cid:401)ciankach.  Oddziela(cid:371)  mnie  skutecznie  od  (cid:401)wiata  dziej(cid:268)cego  si(cid:295)  wokó(cid:371).  T(cid:371)umi(cid:371)  odg(cid:371)osy  (cid:463)ycia,  (cid:371)agodzi(cid:371)  ostre  barwy,  pozwala(cid:371) przetrzyma(cid:273)...  Tak, co(cid:401) mia(cid:371)am wspólnego z tymi szklanymi gad(cid:463)etami.  On tak(cid:463)e mia(cid:371) z nimi co(cid:401) wspólnego! By(cid:371) elastyczny jak szk(cid:371)o!  I,  wielokrotnie  próbuj(cid:268)c  co(cid:401)  mu  przekaza(cid:273),  mia(cid:371)am  wra(cid:463)enie,  (cid:463)e  jest  oddzielony ode mnie szklanym murem. Z porz(cid:268)dnego hartowanego szk(cid:371)a.  Przezroczysty mur, ale tylko  z  jednej  strony.  Taki  jak weneckie lustro. Ja  go widzia(cid:371)am, a on mnie nie. Nie widzia(cid:371) mnie ani nie s(cid:371)ysza(cid:371)...  Dzia(cid:371)a(cid:371)y  mi(cid:295)dzy  nami  jakie(cid:401)  inne  prawa  fizyki.  Inne  ni(cid:463)  mi(cid:295)dzy  innymi  lud(cid:461)mi.  Na  przyk(cid:371)ad  strasznie  d(cid:371)ugo  bieg(cid:371)  g(cid:371)os.  Zw(cid:371)aszcza  ode  mnie  do  niego.  To  pewnie  przez  to  zag(cid:295)szczone  powietrze  wokó(cid:371)  nas  albo  mo(cid:463)e  on  nie  reagowa(cid:371)  na  moje  mówienie,  bo  zbiera(cid:371)  sobie  te  zdania  do  przemy(cid:401)lenia  na  pó(cid:461)niej,  do  prze(cid:463)ucia  potem,  jak  krowa.  I  nigdy  nie  zd(cid:268)(cid:463)y(cid:371) ich prze(cid:463)u(cid:273), bo traci(cid:371)y swoj(cid:268) aktualno(cid:401)(cid:273) i znaczenie.  16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trzy strony medalu. Zaczynam od A
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: