Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 003488 21725697 na godz. na dobę w sumie
Trzynastki za 2015 r. w pytaniach i odpowiedziach – jak prawidłowo ustalić prawo do nagrody rocznej i jej wysokość - ebook/pdf
Trzynastki za 2015 r. w pytaniach i odpowiedziach – jak prawidłowo ustalić prawo do nagrody rocznej i jej wysokość - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-617-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie ustalania prawa i wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. Każda odpowiedź zawiera szczegółowe uzasadnienie, poparte dostępnymi stanowiskami urzędów i ekspertów. Całość została wzbogacona praktycznymi schematami i przykładami, ułatwiającymi zrozumienie danego zagadnienia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MAGDALENA KASPRZAK TrzynasTki za 2015 r. – pyTania i odpowiedzi ISBN 978-83-7440-617-8 2 Trzynastki za 2015 r. – pytania i odpowiedzi trzynastka, nauczyciel, jednostka budżetowa 1. Trzynastki za 2015 r. w pytaniach i odpowiedziach – jak prawidłowo ustalić prawo do nagrody rocznej i jej wysokość Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) przy- sługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej za efektywnie przepra- cowany rok u danego pracodawcy. Termin wypłaty trzynastek za 2015 r. przez takich pracodawców upływa z końcem marca 2016 r. Brak wypłaty w terminie powoduje, że od następnego dnia po jego upływie pracowni- kom przysługują odsetki za zwłokę. Wysokość trzynastki zależy od długości faktycznie przepracowanego okresu w danym roku. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowe- go, nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Okres ten musi wynosić co najmniej 6 miesięcy. Przepracowanie okresu krótszego niż 6 miesięcy uprawnia pracownika do trzynastki je- dynie w szczególnych okolicznościach. Nie jest to wymagane w przypadkach: ■■ nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (w tym szkoły wyższej); ■■ zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące; ■■ powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej; ■■ rozwiązania stosunku pracy w związku z: — przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, — przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, — likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, — likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją; ■■ podjęcia zatrudnienia: — w wyniku przeniesienia służbowego, — na podstawie powołania lub wyboru, — w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy, — w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją, — po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej; ■■ korzystania z: — urlopu wychowawczego, marzec 2016 marzec 2016 IFK IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trzynastki za 2015 r. w pytaniach i odpowiedziach – jak prawidłowo ustalić prawo do nagrody rocznej i jej wysokość
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: