Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00252 006405 21531567 na godz. na dobę w sumie
Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla każdego. Wydanie II poszerzone - ebook/pdf
Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla każdego. Wydanie II poszerzone - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6415-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Ty plus inni ludzie

Każdy z nas jest marką. Ja, Ty, on i ona - jesteśmy sobą dla siebie, matką dla córki, ojcem dla syna, dzieckiem dla rodzica, mężem dla żony, szefową dla podwładnego. Twoja marka osobista to Ty plus - czyli Ty oraz otaczający Cię ludzie. Social media to także - ni mniej, ni więcej - ludzie. Nie aplikacje, nie narzędzia do ustawiania reklam, nie słodkie kotki ani równie słodkie pieski. Social media są niczym wielki rynek, agora, gdzie spotykamy znajomych i nieznajomych, robimy na nich pierwsze, drugie i trzecie wrażenie, rozmawiamy z nimi, zgadzamy się, spieramy... By móc wykorzystać media społecznościowe na swoją rzecz, musisz nauczyć się sprawnie w nich poruszać, czyli: wchodzić w adekwatne do Twoich potrzeb interakcje z obecnymi w nich ludźmi.

Może myślisz teraz: 'Eee, to nie dla mnie'. Może nie prowadzisz aktywnie konta na Instagramie. Może na Facebooku jesteś tylko obserwatorem i czytelnikiem. Może nie masz swojego bloga i nie zaglądasz na blogi innych ludzi. Może Twitter Cię odstręcza. Jeśli potwierdzasz, że tak właśnie jest, musisz to zmienić! Bo dziś Twoja nieobecność w mediach społecznościowych oznacza nieobecność w ogóle! Jak w minutę dowiedzieć się czegoś o potencjalnym kontrahencie, pracowniku, nowo poznanej osobie? Wejść do internetu. Wszyscy to robią! Ty zapewne też. Nim zaczniesz czytać tę książkę, zrób eksperyment: wpisz w wyszukiwarkę swoje imię i nazwisko i sprawdź, co mówią o Tobie wyniki. Nic nie mówią? Mówią za mało, zbyt enigmatycznie? Mówią, ale nie tak, jak chcesz? Czas to zmienić.

Daj się znaleźć i poznać innym!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/tywso2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5415-9 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa .....................................................................................7 Rozdzia(cid:239) 1. Dlaczego? .................................................................11 Dla kogo w ogóle jest ta ksi(cid:200)(cid:285)ka? ...........................................11 Co to jest marka osobista? Na czym polega jej budowanie, czyli personal branding? ........................................................19 Dlaczego akurat dzi(cid:258)? ..............................................................23 Kim jeste(cid:258)? Odnajd(cid:283) siebie i pod(cid:200)(cid:285)aj swoj(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200) ..............27 Co maj(cid:200) do tego te media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe? .........................34 Najwa(cid:285)niejszy trik dla Ciebie ..................................................36 Rozdzia(cid:239) 2. Jak? ...........................................................................41 Jak stworzy(cid:202) mark(cid:218) osobist(cid:200)? .................................................41 Jak budowa(cid:202) mark(cid:218) osobist(cid:200)? ..................................................51 Jak utrzyma(cid:202) mark(cid:218) i odpowiednio j(cid:200) wykorzysta(cid:202)? .............60 Mówi(cid:200)c krótko — jak znale(cid:283)(cid:202) lepsz(cid:200) prac(cid:218)/ jak zarabia(cid:202) wi(cid:218)cej dzi(cid:218)ki marce osobistej i mediom spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowym? ..............................................70 Rozdzia(cid:239) 3. Co? ............................................................................75 Cel dzia(cid:239)ania — jak go okre(cid:258)li(cid:202)? ..............................................75 Co powinienem mówi(cid:202) ludziom, by chcieli mnie s(cid:239)ucha(cid:202)? .....76 A je(cid:258)li jestem pracodawc(cid:200), to czy temat te(cid:285) mnie interesuje? ....79 Jak tworzy(cid:202) dobre CV i list motywacyjny? Czy to w ogóle ma dzi(cid:258) sens? ...............................................82 5 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach Monitoring, czyli sk(cid:200)d wiesz, co o Tobie mówi(cid:200)? .................91 Fundament jest najwa(cid:285)niejszy. Strona WWW, blog, fanpage — co wybra(cid:202)? ......................101 W(cid:239)asna strona WWW — jak j(cid:200) stworzy(cid:202)? ............................107 Blog — po co mi on? .............................................................117 A mo(cid:285)e vlog? ..........................................................................130 Albo podcast? .........................................................................133 Przegl(cid:200)d mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, którymi warto si(cid:218) zainteresowa(cid:202) ........................................139 Pozosta(cid:239)e (nie mniej wa(cid:285)ne) narz(cid:218)dzia, które pomog(cid:200) w tworzeniu marki osobistej ......................239 Miara sukcesu, czyli na co zwróci(cid:202) uwag(cid:218), oceniaj(cid:200)c swoje post(cid:218)py? .....................................................252 Rozdzia(cid:239) 4. To, co si(cid:218) sta(cid:239)o, (cid:285)e si(cid:218)….........................................257 Brak regularno(cid:258)ci.....................................................................257 Brak konsekwencji ..................................................................258 Brak formu(cid:239)y ...........................................................................258 Brak przekonania i motywacji ................................................259 Zas(cid:239)u(cid:285)ony opozycjonista i… chu*.........................................260 Walczysz, walczysz, ale nie zapominasz o wakacjach...........260 A je(cid:258)li jedno mówisz, a drugie robisz?...................................262 I wtedy wchodz(cid:218) ja…..............................................................263 Ca(cid:239)y na bia(cid:239)o si(cid:218) nie da............................................................263 Wpadki powa(cid:285)ne i mniej.........................................................264 A na koniec pan z imieniem i nazwiskiem.............................266 Rozdzia(cid:239) 5. Jeszcze raz, powtórz, czyli zako(cid:241)czenie ..............259 Podzi(cid:218)kowania ...........................................................................272 6 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 1. Dlaczego? Dla kogo w ogóle jest ta ksi(cid:200)(cid:285)ka? Je(cid:258)li my(cid:258)lisz, (cid:285)e w dobie rozwoju nowych technologii i me- diów sztuka czytania zanika, to… si(cid:218) mylisz. W ko(cid:241)cu masz w r(cid:218)ku t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), jeste(cid:258) na jej pocz(cid:200)tkowych stronach i mo- (cid:285)esz pój(cid:258)(cid:202) dalej. Najlepiej jest napisa(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) dla ka(cid:285)dego. Mo(cid:285)e j(cid:200) wtedy przeczyta(cid:202) Twoja mama, Twój tata, siostra, Ty, babcia albo kolega. Jednak mo(cid:285)e si(cid:218) te(cid:285) okaza(cid:202), (cid:285)e nikt jej nie przeczyta. Chyba (cid:285)e b(cid:218)dzie to bestseller, najlepiej krymina(cid:239) albo erotyk, ewentualnie po(cid:239)(cid:200)czenie tych dwóch gatunków. Sprzedaje si(cid:218) to znakomicie, sam te(cid:285) lubi(cid:218) takie rzeczy czyta(cid:202), ale ta ksi(cid:200)(cid:285)ka nie jest ani krymina(cid:239)em, ani erotykiem. Nie jest te(cid:285) dla ka(cid:285)dego. Ta ksi(cid:200)(cid:285)ka jest dla Ciebie. Jak mówi(cid:239) Steve Jobs (dobrze powo(cid:239)a(cid:202) si(cid:218) na niego w ksi(cid:200)(cid:285)ce, bo robi to wielu znanych i poczytnych), „podró(cid:285) jest nagro- d(cid:200)”. Dzi(cid:258) wi(cid:218)c oferuj(cid:218) Ci podró(cid:285), podczas której spróbujemy odkry(cid:202) to, co ukryte. By(cid:202) mo(cid:285)e odnajdziemy to, co wa(cid:285)ne. Troch(cid:218) si(cid:218) po(cid:258)miejemy, mo(cid:285)e kto(cid:258) zap(cid:239)acze. Czy podró(cid:285) za- ko(cid:241)czy si(cid:218) dotarciem do celu? Nie odpowiem Ci na to pyta- nie. Spróbuj(cid:218) Ci pomóc, ale nie dam Ci GPS-u. Spróbuj(cid:218) Ci(cid:218) 11 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach naprowadzi(cid:202), aby(cid:258) dotar(cid:239) do miejsca, w którym b(cid:218)dziesz czu(cid:239) si(cid:218) lepiej sam ze sob(cid:200). B(cid:218)dziesz lepiej pracowa(cid:239). Wi(cid:218)cej zara- bia(cid:239). Prowadzi(cid:239) lepsze (cid:285)ycie rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Je(cid:258)li chcesz i(cid:258)(cid:202) do przodu, to zapraszam. Ile masz lat? Mniej ni(cid:285) 40 — przejd(cid:283) do nast(cid:218)pnej strony Wi(cid:218)cej ni(cid:285) 40 — zosta(cid:241) tu Czy je(cid:258)li mam wi(cid:218)cej ni(cid:285) 40 lat, to ta ksi(cid:200)(cid:285)ka jest dla mnie? Jasne, (cid:285)e jest. Po pierwsze, b(cid:218)dzie Ci (cid:239)atwiej rozmawia(cid:202) z dzie(cid:202)mi czy wnukami, bo b(cid:218)dziesz je w stanie lepiej zrozu- mie(cid:202). Po drugie, b(cid:218)dzie Ci (cid:239)atwiej z(cid:239)apa(cid:202) równowag(cid:218), której zapewne Ci brak. Z jednej strony, ca(cid:239)e (cid:285)ycie harowa(cid:239)e(cid:258), a dzi(cid:258) budzisz si(cid:218) rano i chce Ci si(cid:218) rzyga(cid:202) na my(cid:258)l o pracy. Z dru- giej strony, ca(cid:239)e (cid:285)ycie mówi(cid:239)e(cid:258), jak wa(cid:285)na jest rodzina, a przez t(cid:218) harówk(cid:218) zaniedba(cid:239)e(cid:258) j(cid:200) zupe(cid:239)nie. Gdy zaczniesz my(cid:258)le(cid:202) o sobie jako o marce osobistej, b(cid:218)dzie Ci (cid:239)atwiej o t(cid:218) równo- wag(cid:218) pomi(cid:218)dzy prac(cid:200) a domem. Po trzecie wreszcie — i naj- wa(cid:285)niejsze — nigdy nie jest za pó(cid:283)no na zmiany. Mo(cid:285)esz zacz(cid:200)(cid:202) dzi(cid:258) budowa(cid:202) siebie na nowo; wystarczy, (cid:285)e zaczniesz. Bo swoj(cid:200) mark(cid:218) osobist(cid:200) ju(cid:285) masz, nawet je(cid:258)li nie jeste(cid:258) tego (cid:258)wiadomy — mo(cid:285)esz wi(cid:218)c zacz(cid:200)(cid:202) ni(cid:200) kierowa(cid:202) albo p(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) z pr(cid:200)dem, nawet wtedy, gdy masz wysokie ci(cid:258)nienie, za du(cid:285)y cholesterol czy cokolwiek innego. Nic nie stracisz, a mo(cid:285)esz du(cid:285)o zyska(cid:202). 12 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? Masz mniej ni(cid:285) 40 lat? S(cid:239)ucham ludzi z mojego pokolenia (jestem z rocznika 1988), s(cid:239)ucham m(cid:239)odszych (z lat 90.) czy troch(cid:218) starszych (ko(cid:241)- cówka lat 70. i pocz(cid:200)tek lat 80.). Rozmawiam z ich rodzicami (urodzonymi w latach 50. i 60.). To, czego s(cid:239)ucham, jest zatrwa(cid:285)aj(cid:200)ce. W kraju, który móg(cid:239) by(cid:202) dowodem na praw- dziwo(cid:258)(cid:202) has(cid:239)a reklamowego pewnej marki — „niemo(cid:285)liwe nie istnieje” — rzeczywisto(cid:258)(cid:202) jawi si(cid:218) jako góra lodowa, z któr(cid:200) zderzenia nie da si(cid:218) unikn(cid:200)(cid:202). Pokoleniu rodziców si(cid:218) uda(cid:239)o (mniej, bardziej, ale zamo(cid:285)no(cid:258)(cid:202) spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa w ci(cid:200)gu doros(cid:239)ego (cid:285)ycia naszych rodziców wzros(cid:239)a niesamowicie). Dzi(cid:258) jednak czasy s(cid:200) inne, a globalna rzeczywisto(cid:258)(cid:202) spo(cid:239)ecz- no-ekonomiczna ka(cid:285)e nam i(cid:258)(cid:202) w zupe(cid:239)nie innym kierunku, ni(cid:285) chcieliby nasi rodzice. Aczkolwiek warto doda(cid:202), (cid:285)e pol- ska gospodarka ma si(cid:218) praktycznie najlepiej w Europie. Nie oznacza to, (cid:285)e jest idealna i nie wymaga zmian, ale mówie- nie, i(cid:285) zbli(cid:285)amy si(cid:218) z pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) Titanica do góry lodowej, jest absolutnie nie na miejscu. Warto te(cid:285) my(cid:258)le(cid:202) globalnie i nie mierzy(cid:202) ca(cid:239)ego kraju i spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa swoj(cid:200) miar(cid:200) — je(cid:258)li nam wysz(cid:239)o, to znaczy, (cid:285)e jest super, je(cid:258)li nam nie wy- sz(cid:239)o, to jest beznadziejnie. (cid:165)wiat jest troch(cid:218) bardziej zró(cid:285)- nicowany. Wiem to, bo stukn(cid:218)(cid:239)o mi 30 lat, co nie? Fantastyczne historie le(cid:285)(cid:200) na ulicy. Ba, s(cid:200) obok nas i w nas, bo takie tematy jak w tabeli 1.1 s(cid:200) obecne przy ka(cid:285)dym pol- skim stole, na ka(cid:285)dym rodzinnym spotkaniu — tam, gdzie rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki rozmawiaj(cid:200) o (cid:285)yciu. Nikt jednak nie ma m(cid:200)drej recepty, jak tym (cid:285)yciem dzi(cid:258) kierowa(cid:202). Trudno o tak(cid:200) recept(cid:218), je(cid:258)li (cid:285)yje si(cid:218) wczorajszym dniem, a nie patrzy na jutro. 13 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach Nie s(cid:239)uchaj recept i porad od dziadka. Nie bierz do siebie tego, co radzi Ci ojciec albo matka. Nie s(cid:239)uchaj coachów, terapeutów i ksi(cid:218)(cid:285)y. Pos(cid:239)uchaj siebie. To niez(cid:239)y pocz(cid:200)tek. TABELA 1.1. Zestawienia wyobra(cid:285)e(cid:241) dzieci i ich rodziców na temat (cid:285)ycia i pracy Mam 22 lata, nie mam perspektyw. Mam 28 lat, nie mam pracy. Mam 30 lat, nie wiem, co chc(cid:218) robi(cid:202) w (cid:285)yciu. Mam 32 lata, w tym wieku moja mama by(cid:239)a ju(cid:285) dwukrotnie matk(cid:200) i mia(cid:239)a sta(cid:239)(cid:200) prac(cid:218). Mój syn ma 27 lat. W jego wieku by(cid:239)em ju(cid:285) (cid:285)onaty, mia(cid:239)em mieszkanie, samochód i sta(cid:239)(cid:200) prac(cid:218), on pracuje na (cid:258)mieciówce i mieszka z nami. Moja córka ko(cid:241)czy prawo, teraz pójdzie na aplikacj(cid:218), ale po co jej to? I tak nie znajdzie po tym pracy w zawodzie. Mój syn ko(cid:241)czy logistyk(cid:218) na politechnice, sk(cid:239)ada CV do wielu miejsc, a w ogóle na to nie reaguj(cid:200). Ma przecie(cid:285) fach w r(cid:218)ku. Co si(cid:218) dzieje? Moja córka sko(cid:241)czy(cid:239)a studia za granic(cid:200), (cid:258)wietnie zna j(cid:218)zyki, jest obrotna i m(cid:200)dra. Musia(cid:239)a wyjecha(cid:202) do pracy w ma(cid:239)ej miejscowo(cid:258)ci, a powinna ju(cid:285) by(cid:202) gdzie(cid:258) indziej. Wyjd(cid:283) od prostego za(cid:239)o(cid:285)enia — masz ograniczony czas i to jest jedna rzecz, z któr(cid:200) ci(cid:218)(cid:285)ko b(cid:218)dzie Ci wygra(cid:202). Jest spora szansa, (cid:285)e w wieku 27 lat nie b(cid:218)dziesz mia(cid:239) pewnej pracy, (cid:285)ony, dwójki dzieci, mieszkania, samochodu czy jakiegokol- wiek desygnatu sukcesu, stabilizacji, udanego (cid:285)ycia, szcz(cid:218)(cid:258)cia, 14 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? o którym wspominali Ci rodzice. Jednak nie ma to specjal- nego znaczenia. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e nasi rodzice te(cid:285) byli kiedy(cid:258) hipi- sami, punkami, opozycjonistami, karierowiczami, korpo- szczurami, japiszonami czy kujonami i mówili, (cid:285)e wszyscy po trzydziestce nie maj(cid:200) racji. Dzi(cid:258) Ty we(cid:283) z nich przyk(cid:239)ad. Jutro to dzi(cid:258), tyle (cid:285)e jutro Przez lata wpadali(cid:258)my w pu(cid:239)apk(cid:218) — niby odrzucili(cid:258)my stwierdzenie „byt kszta(cid:239)tuje (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202)”, ale zast(cid:200)pili(cid:258)my je popadni(cid:218)ciem w (cid:285)ycie definiowane nie przez nas samych, a jedynie przez pewne zamienniki, trofea, które mia(cid:239)y nam to (cid:285)ycie zape(cid:239)ni(cid:202). Mój dziadek opowiada(cid:239) o przedwojennych rzemie(cid:258)lnikach, których ceniono i szanowano. Zarabiali cz(cid:218)sto wi(cid:218)cej ni(cid:285) nauczyciele, którzy przecie(cid:285) stanowili o rozwoju spo(cid:239)ecze(cid:241)- stwa. Rzemie(cid:258)lnicy za(cid:258) mieli swoje marki, najcz(cid:218)(cid:258)ciej zak(cid:239)a- dy firmowali w(cid:239)asnymi nazwiskami i uto(cid:285)samiano ich z jako- (cid:258)ci(cid:200) ich pracy. Kiedy jednak taki rzemie(cid:258)lnik traci(cid:239) np. r(cid:218)k(cid:218) w wyniku wypadku, jego (cid:285)ycie w(cid:239)a(cid:258)ciwie mog(cid:239)o si(cid:218) sko(cid:241)czy(cid:202). Nie móg(cid:239) by(cid:202) ju(cid:285) dalej rzemie(cid:258)lnikiem. Po wojnie babcia sko(cid:241)czy(cid:239)a farmacj(cid:218), posz(cid:239)a do pierwszej pracy, jej znajomi równie(cid:285). Ludzie ko(cid:241)czyli studia i dostawali jednakowe pensje. Równo(cid:258)(cid:202) funkcjonowa(cid:239)a w sposób wr(cid:218)cz niesamowity — niezale(cid:285)nie od tego, jak dobry (czy s(cid:239)aby) by(cid:239)e(cid:258), dostawa(cid:239)e(cid:258) tyle samo. Trudno by(cid:239)o si(cid:218) wybi(cid:202) i stworzy(cid:202) swoj(cid:200) mark(cid:218), bo jednostka nie mia(cid:239)a takiego znaczenia jak ca(cid:239)y lud pracuj(cid:200)cy. (cid:165)wiat pracy i (cid:285)ycia spo(cid:239)ecznego czy ro- dzinnego by(cid:239) definiowany w(cid:239)a(cid:258)nie przez prac(cid:218) — prac(cid:218) trybi- ków w maszynie. A gdy pojawia(cid:239)y si(cid:218) problemy z jakimi(cid:258) trybikami, to mo(cid:285)na je by(cid:239)o zast(cid:200)pi(cid:202) innymi. 15 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach Pod koniec Polski Ludowej ojciec sko(cid:241)czy(cid:239) studia, poszed(cid:239) do pracy w banku, co z jednej strony nie by(cid:239)o idea(cid:239)em dla socjalistycznego systemu, ale z drugiej strony PRL lat 80. od socjalizmu trzyma(cid:239) si(cid:218) ju(cid:285) do(cid:258)(cid:202) daleko. Tworzono zatem now(cid:200) definicj(cid:218) cz(cid:239)owieka pracy — móg(cid:239) to ju(cid:285) by(cid:202) przedsi(cid:218)- biorca (najlepiej z firmy polonijnej) czy chocia(cid:285)by dealer z banku, zawód totalnie kapitalistyczny. W nowy system wchodzili(cid:258)my wi(cid:218)c ze spo(cid:239)ecze(cid:241)stwem, które chcia(cid:239)o praco- wa(cid:202) w nowej rzeczywisto(cid:258)ci i znów niekoniecznie chcia(cid:239)o tworzy(cid:202) marki osobiste. Bardziej liczy(cid:239)a si(cid:218) bowiem praca dla marki ni(cid:285) praca nad swoj(cid:200) mark(cid:200). Z czym dzi(cid:258) si(cid:218) obudzili babcia, dziadek, ojciec czy ich rówie- (cid:258)nicy? Z (cid:285)yciem cz(cid:218)sto udanym, zawodowo czy rodzinnie, ale nie takim, jakie chcieli stworzy(cid:202). Znajomy dosta(cid:239) zawa(cid:239)u, bo straci(cid:239) prac(cid:218). Inny zacz(cid:200)(cid:239) pi(cid:202), bo poszed(cid:239) na emerytur(cid:218) i nie wie, co robi(cid:202). Jeszcze jeden wpad(cid:239) w depresj(cid:218), bo musia(cid:239) zmieni(cid:202) zawód w wieku 50 lat. Okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e niby wszyscy maj(cid:200) sukcesy zawodowe, (cid:285)e niby pracuj(cid:200) od lat i zyskuj(cid:200) do(cid:258)wiadczenie, ale nie stworzyli niczego dla siebie. Cz(cid:218)sto nawet buduj(cid:200) sobie pomniki — zarabiaj(cid:200) dobrze, kupuj(cid:200) roz- maite rzeczy, ale to nie oznacza, (cid:285)e te pomniki s(cid:200) dla nich. Ho(cid:239)duj(cid:200) pewnemu stylowi (cid:285)ycia. Co najgorsze, pewna grupa naszych ojców i dziadków (bab(cid:202) i mam równie(cid:285)!) wp(cid:218)dza nasze pokolenie w pu(cid:239)apk(cid:218) znacznie gorsz(cid:200). Maj(cid:200)c 20 czy 30 lat, nie da si(cid:218) bowiem (cid:285)y(cid:202) w dzisiejszej rze- czywisto(cid:258)ci tak, jak nasi rodzice (cid:285)yli ile(cid:258) lat temu. Nie da si(cid:218) s(cid:239)ucha(cid:202) ich rad i wciela(cid:202) ich w (cid:285)ycie. Dzi(cid:258) pój(cid:258)cie na „dobre” studia nie zapewni Ci pracy. Nie zapewni te(cid:285) jej najlepsze technikum zawodowe. Nie da Ci jej nawet doktorat. Nie znajdziesz spokojnej posadki na uczelni. Nie b(cid:218)dziesz mia(cid:239) pewnej posady w pa(cid:241)stwowej firmie. Nie przepracujesz 16 Poleć książkęKup książkę Dlaczego? w jednym miejscu do emerytury. Nie dorobisz si(cid:218) ma(cid:239)ego samochodu, za pi(cid:218)(cid:202) lat wi(cid:218)kszego, a po dziesi(cid:218)ciu latach nie zmienisz mieszkania na wi(cid:218)ksze. Nie ma powrotu do starych czasów i starych recept. A wielu, niestety, takie stare recepty próbuje nam dzi(cid:258) oferowa(cid:202). A konkrety? Najcz(cid:218)(cid:258)ciej nikt ich dla Ciebie nie ma. Mówi(cid:200): „Trzeba by(cid:239)o i(cid:258)(cid:202) na inne studia”. Mówi(cid:200): „Zobacz na Kasi(cid:218), ona ma robot(cid:218)”. Mówi(cid:200): „Po co ci te studia, jak mog(cid:239)e(cid:258) mie(cid:202) fach w r(cid:218)ku?”. Mówi(cid:200): „Gdyby(cid:258) ty mia(cid:239) takie (cid:285)ycie jak ja! Ja ju(cid:285) od ma(cid:239)ego musia(cid:239)em my(cid:258)le(cid:202) o zarabianiu”. I tak dalej, i tak dalej. Mowa- trawa, która jedynie zap(cid:218)dza nas do naro(cid:285)nika. My(cid:258)li k(cid:239)(cid:218)bi(cid:200) si(cid:218) w g(cid:239)owie, kompleksy si(cid:218) tworz(cid:200), a mury rosn(cid:200). Po jakim(cid:258) czasie mo(cid:285)e i nasze (cid:285)ycie si(cid:218) u(cid:239)o(cid:285)y, ale stosunki z najbli(cid:285)- szymi b(cid:218)d(cid:200) znacznie ch(cid:239)odniejsze, a my popadniemy w piek(cid:239)o codzienno(cid:258)ci, w którym rutyna praca – dom – robota, a tak(cid:285)e poczucie bezsilno(cid:258)ci, braku wp(cid:239)ywu i oboj(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) dadz(cid:200) nam si(cid:218) we znaki. Prze(cid:285)yjemy to (cid:285)ycie, mo(cid:285)e nawet czasem do(cid:258)(cid:202) udanie, ale z poczuciem niedosytu, bo znów staniemy si(cid:218) niewolnikami schematu i to nie my sami b(cid:218)dziemy decydo- wa(cid:202) o w(cid:239)asnym losie. To firma, praca, szef, rodzic, znajomy, ktokolwiek b(cid:218)dzie nas prowadzi(cid:239). B(cid:218)dziemy prowadzeni, a nie b(cid:218)dziemy prowadzi(cid:202). Co Ty tu, k*rwa, piszesz? Mam pewien problem, bo nie chc(cid:218) popada(cid:202) w styl coachów, którzy wznosz(cid:200) si(cid:218) na wy(cid:285)yny emocjonalne i duchowe, aby przekona(cid:202) nas, (cid:285)e musimy by(cid:202) ku*wa g(cid:239)odni, (cid:285)e nasze (cid:285)ycie zale(cid:285)y tylko od nas albo (cid:285)e nasz poziom bioenergetyczno(cid:258)ci 17 Poleć książkęKup książkę Ty w social mediach jest za niski. To s(cid:200) najcz(cid:218)(cid:258)ciej mrzonki, cho(cid:202) je(cid:258)li komu(cid:258) to pomaga, to jego sprawa. Nie jestem coachem, nie jestem (cid:285)adnym natchnionym guru, nie mam ambicji zmiany syste- mu, lecz jedynie próbuj(cid:218) zrobi(cid:202) co(cid:258) ze swoim (cid:285)yciem. Mam baga(cid:285) do(cid:258)wiadcze(cid:241), znam pewne narz(cid:218)dzia i mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, któ- re mo(cid:285)esz pozna(cid:202) i Ty. Od Ciebie zale(cid:285)y, co z tym zrobisz. W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce nie ma gotowych trików, które dadz(cid:200) Ci prac(cid:218) wart(cid:200) miliony. Nie ma tu szybkich sposobów na wzbogacenie si(cid:218) czy karier(cid:218). Nie znajdziesz tu krótkiego poradnika, co zrobi(cid:202) w social mediach, aby znale(cid:283)(cid:202) prac(cid:218) marze(cid:241). Nie cho- dzi bowiem o triki czy gr(cid:218) na kodach. Nie ma (cid:285)adnych kodów. Jeste(cid:258) tylko Ty. Mo(cid:285)esz to przeczyta(cid:202) i wzi(cid:200)(cid:202) co(cid:258) dla siebie. Mo(cid:285)esz te(cid:285) nie wzi(cid:200)(cid:202) nic i post(cid:218)powa(cid:202) po swoje- mu. Grunt, by(cid:258) u(cid:258)wiadomi(cid:239) sobie to, co najwa(cid:285)niejsze. To, co najwa(cid:285)niejsze Niewa(cid:285)ne, ile masz lat. Niewa(cid:285)ne, czy masz na utrzymaniu rodzin(cid:218). Pracujesz na zmywaku, sko(cid:241)czy(cid:239)e(cid:258) prawo i sprzeda- jesz frytki, prowadzisz firm(cid:218), jeste(cid:258) dyrektorem, in(cid:285)ynierem czy nie sko(cid:241)czy(cid:239)e(cid:258) liceum. Twoja sprawa. Chodzi w(cid:239)a(cid:258)nie o Ciebie. O to, aby(cid:258) u(cid:258)wiadomi(cid:239) sobie swoj(cid:200) sytuacj(cid:218). (cid:191)eby(cid:258) kolejne dni prze(cid:285)y(cid:239) (cid:258)wiadomie, buduj(cid:200)c swoje (cid:285)ycie zawodo- we, osobiste, spo(cid:239)eczne w taki sposób, aby by(cid:239)o to Twoje (cid:285)ycie, a nie zbiór elementów, których nie da si(cid:218) sklei(cid:202) w jeden spójny obraz. Ten obraz nazywa si(cid:218) Twoj(cid:200) mark(cid:200) osobist(cid:200). Jest unikalny i zale(cid:285)y tylko od Ciebie. 18 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla każdego. Wydanie II poszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: