Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01111 024156 21104491 na godz. na dobę w sumie
Tyrania. Cykl Pendorum. Część IV - ebook/pdf
Tyrania. Cykl Pendorum. Część IV - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7859-950-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> fantastyka >> fantasy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Cykl Pendorum to epicka opowieść spod znaku miecza z domieszką magii. To historia o dorastaniu, mierzeniu się z przeciwnościami losu oraz własnym, trudnym przeznaczeniem, gdzie niekoniecznie jest się wybrańcem, a nosi znamiona przekleństwa. Poznajcie niemą niewolnicę – gladiatrix Anreę i jej historię pełną walki, namiętności oraz czysto ludzkich pragnień w zmilitaryzowanym świecie kontynentu Pendorum.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

T YRANIA Krzysztof Bonk TYRANIA cykl Pendorum część IV © Copyright by Krzysztof Bonk Projekt okładki: Krzysztof Bieniawski ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7859-950-0 Wydawnictwo: self-publishing e-wydanie pierwsze 2018 Kontakt: bookbonk@gmail.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione 5 I.WOJNA Z CESARSTWEM TERRATICOS Moja sala tronowa w twierdzy zamku Skalna Wieża jest bardzo przeciętną komnatą. Posiada kształt prostokąta i poza mym siedliskiem, które nie jest nawet na podwyż- szeniu, nie zawiera praktycznie niczego innego. Znajduje się tu wyłącznie wolna przestrzeń oświetlana przez wąskie, wysokie okna pozbawione zdobnych witraży. Dominuje tu szarość i mrok, a także chłód bijący od kamiennych ścian. I te surowe wnętrze obecnie jak najbardziej korespon- duje z moim własnym. Bowiem na ten czas staję się wyjąt- kowo zimna i wyrachowana, wiem, że to niezbędne. Do- skonale już rozumiem, że kluczem do przetrwania będą bezwzględność i brak skrupułów, jak również odważne i zdecydowane ruchy uprzedzające działania moich prze- ciwników. Wszak w tej morderczej rozgrywce ciągle muszę pa- miętać o jednym, co znacząco wiąże mi ręce w odniesieniu do niecnych poczynań. Mianowicie, aby dokonać niemoż- liwego i zjednoczyć pod swoim władaniem kontynent Pen- dorum nie mogę popełnić żadnego z dziesięciu grzechów mitycznej Anrei. W tym względzie muszę ponad wszystko zachować czystość, bo inaczej ma odwieczna klątwa mnie 6 samą weźmie w swe szpony i ponownie porwie w bez- denną otchłań. – „Raport o stanie wojska” – wydaję polecenie, zasia- dając na tronie naprzeciw moich kompanów podczas ko- lejnej narady. Głos zabiera zarządca, Gabu: – Ściągamy najemników, skąd się da… A płacimy im tym, co uda się zdobyć Adorze z handlu zdobyczną bronią, odzieżą, a ostatnio również drewnem i dziczyzną z oko- licznych lasów. Ale… – „Ilu mam pod swoim rozkazami ludzi i w jakich for- macjach”? – Naciskam na zarządcę, aby przeszedł do sedna sprawy, ponieważ nie czas na zbędne detale. – Trzystu ludzi, to cała nasza obecna siła. W tym stu konnych łuczników, stu pięćdziesięciu piechurów i pięć- dziesięciu przedstawicieli ciężkiej jazdy, Wasza Wysokość. – „Tytuł jest zbędny” – Uśmiecham się lekko do Gabu, aby rozładować dość napiętą atmosferę. Na co odzywa się Exon: – Wręcz przeciwnie, pani. – Kieruje te słowa do mnie. – Jako osoby panującej, twój majestat musi być podkreślany na każdym kroku. Jeżeli masz być w przyszłości władczynią całego kontynentu, wszyscy muszą okazywać ci szacunek. Inaczej nie znajdziesz należnego ci uznani wśród żołnierzy i prostych ludzi, swoich poddanych… – „Niech tak będzie” – gestykuluję, choć me ruchy dłońmi są nad wyraz obojętne. Nie zależy mi na tytu- łach czy zbędnym splendorze, bowiem nie noszę w sobie grzechu pychy. Zaś jedyne, czego w tej chwili pragnę, to ja- 7 kimś cudem obronić się przed nadciągającą na mnie armią cesarzowej Tiry. – „Jak daleko są od nas oddziały Terra- ticos”? – zapytuję. – Zaledwie o trzy dni drogi stąd – oświadcza posępnie Exon i dodaje: – Ciągnie ku nam prawie dwa tysiące żoł- nierzy… – „Wobec tego nie wyjdziemy w pole, musimy przyjąć oblężenie w zamku” – stwierdzam. – Będzie z tym pewien kłopot, zważywszy na nasze mi- zerne zapasy żywności… – zauważa zakłopotany Gabu. – „Na ile czasu wystarczy nam prowiantu podczas ob- lężenia”? – Nie dłużej niż na dwa… może trzy tygodnie… – mówi smętnie zrezygnowany zarządca i z pewną nadzieją kontynuuje: – Choć Adora sugeruje, że nasze zaopatrzenie i handel wymienny mogłoby znacząco ulec poprawie, gdybyśmy nawiązali przyjazne relacje z pobliskimi Alle- arami… – To wykluczone! – rzuca nad wyraz gromko Kalilla. – Mityczna Anrea powraca na świat, aby ukarać ten dumny i krnąbrny lud. To właśnie nasi najwięksi wrogowie. I nasza władczyni dała już temu wyraz, zabijając w walce ich wy- brańca. W ten sposób uratowała przed niechybnym na- jazdem serce Pendorum! – Kobieta z Razzinal klęka na jedno kolano i nisko skłania przede mną głowę, zaś w sali słychać pomruki aprobaty. Ja jednak przykuwam wzrok do stojącego z boku Zana. Ten pozostaje niewzruszony. Z kolei swoją uwagę ponownie przedstawia Gabu: 8 – Mimo wszystko to raczej szczęście, iż nie zostało rozgłoszone wśród Allearów, że to nasza Anrea zabiła ich przywódcę. Inaczej mielibyśmy teraz zapewne trzeciego wroga na kolejnym froncie. – A może właśnie powinniśmy to rozgłosić i to wszem i wobec, aby zaskarbić sobie należną przychylność ludności władztw Pendorum – ripostuje ostro Kalilla. – „Wystarczy” – ucinam tę dyskusję, ponieważ dotych- czasowy status quo z Allearami, którzy ciągle są dla mnie pewną zagadką, mnie osobiście zadowala. Po niedawnej wymianie zdań w komnacie zapada cisza, aż rozbrzmiewa w niej drwiący głos nieco bezczelnie opartej o ścianę Viri: – Żeby zdobyć środki na prowiant i armię, może po- nownie powinniśmy zacząć grabić wioski… – Napadać na karawany… – wtóruje łakomie partnerce Ravel. – Wykluczone – odpowiada energicznie poruszona tą sugestią Adora. – W ten sposób prosty lud Pendorum, a także szlachetni panowie nas znienawidzą. Nie możemy być postrzegani jako plaga, a musimy, jako wybawiciele. Wobec takiego stanowiska mężczyzna z chanatu – Inne władztwa jakoś nie robią sobie z tego problemu. I podczas wojny nawet honorowi lordowie z Saladior po- trafią bez litości gwałcić oraz grabić. Wzrok wszystkich skupia się na mnie, tej, która ma za zadanie nieustannie rozstrzygać takie spory. Czynię więc zauważa: 9 kwaśny wyraz twarzy i zgodnie z moją powinnością, ge- stykuluję: – „Nie będziemy więcej zabijać ani okradać chłopów czy kupców, to ostatecznie postanowione”. W takim układzie Viria z partnerem spuszczają zrezy- gnowani głowy, za to pozostali zdają się popierać moją de- cyzję. A zaraz pada w komnacie moje pytanie: – „Czy wiadomo już, kto jest teraz władcą królestwa Saladior i czemu tak ochoczo zawarł przymierze z cesar- stwem, aby nas zaatakować”? – Sprawa jest nader podejrzana i nadal ją badamy… – oznajmia zafrasowany Gabu, który z Adorą otrzymał za- danie szpiegowania ościennych władztw. – „A co wiemy do tej pory”? – Pragnę uzyskać jakiekol- wiek informacje. – Otóż… Po tragicznej śmierci króla Anrona… – Mój zarządca odwraca ode mnie wzrok: – Królewscy lordowie niespodziewanie wybrali na swego władcę niezwykle mło- dego mężczyznę za to majętnego i dobrze ożenionego z bliską kuzynką zmarłego monarchy… W każdym razie ze względu na jeszcze nie do końca odkryte przeze mnie związki krwi i pewne poszlaki, istnieje taka możliwość, że sojusz cesarstwa oraz królestwa będzie długotrwały… – „Czy zauważono już nadciągające na nas wojska Sala- dior”? – zapytuję z duszą na ramieniu. Odpowiedzi udziela Exon: – Na szczęście z północnej strony cały czas mamy spo- kojną granicę. Zapewne królewskie oddziały wciąż liżą 10 rany po wielkiej bitwie i przegranej wojnie z cesarstwem. Kiwam na zgodę głową i ozdabiam piegowatą twarz lekkim uśmiechem. Ponieważ podczas tej narady pada choć jedna dobra wiadomość. Gdy naraz strażnik infor- muje mnie, że przybywa poseł z wieściami od samego wielkiego chana. Zezwalam na jego niezwłoczne stanięcie przed mym majestatem imperator, po czym autentycznie zdenerwowana, spodziewając się kolejnych kłopotów, witam go przed sobą. Ten przygląda się wręcz zdegustowany ubogiej sali i skromnie ubranym moim kompanom. Następnie aż z li- tością patrzy na mój tron, chustę na głowie zamiast korony i wreszcie na mnie samą w ubiorze gladiatrix. Można od- nieść nawet wrażenie, że ten mężczyzna gotów jest zaraz parsknąć szczerym śmiechem. Jednakże zbiera się w sobie, odchrząkuje w dłoń i dumnie oświadcza: – Mój pan, wielki chan Bulundur, przesyła ci, pani, ży- czenia wielkiej pomyślności… – Poseł kłania mi się nad wyraz nisko. – Ponadto nasz światły władca spieszy do- nieść, że w trosce o byt młodego imperium chanat Precis niezwłocznie wypowiada wojnę cesarstwu Terraticos. Co więcej, nasze wojska już atakuję pogranicze. – Na te nie- zwykle krzepiące wieści robię okrągłe oczy i składam dłoń na piersiach. Zaś posłaniec, w nieco frywolnym tonie, do- daje: – Wielki chan pragnie także oznajmić, że w niewysło- wiony wręcz sposób niezmiernie tęskni za rozkoszą twego ciała, pani… – Po tym obwieszczeniu wywracam oczy do góry, ponieważ wolałabym, aby akurat te wieści pozostały 11 z dala od uszu moich kompanów. Natomiast przybysz, po krótkiej pauzie, tym raz w żałobnej tonacji, kończy swoją wypowiedź: – Nasz pan donosi również z wielkim smut- kiem, że niespodziewanie bardzo zaniemógł na zdrowiu i według medyków jego dni w krainie Pendorum są już zapewne policzone… W obecnych okolicznościach to prawdziwy cios. Ale kto, jak nie ja sama, za to odpowiadam? – myślę tak, po czym kończąc naradę, zdecydowanie oświadczam: – „Ugośćcie posłańca z przyjaznego nam chanatu i niech niczego mu nie braknie. Jednocześnie zarządzam mobilizację wszystkich wojsk. Jutro, skoro świt, odbędzie się zbrojny wymarsz”. * Opuszczam wysokie mury zamku-twierdzy i muszę przyznać, że czynię to z nieskrywaną przyjemnością. Oto znowu doświadczam otwartej przestrzeni i jadę konno na czele swej armii, by walczyć o niezłomny cel – zjedno- czenie Pendorum. Mój plan na najbliższy czas jest dość oczywisty. Z kró- lestwa Saladior ciągle nie napływają zbrojne oddziały, na- tomiast cesarzowa Tira, zgodnie z moim oczekiwaniem, większość swej armii zawraca na silniejszego wroga z cha- natu. Dlatego sama wykonuję odważny manewr, poru- szając się szybko w kierunku ziem cesarskich z zamiarem rozbicia mniejszych jednostek z Terraticos i tym samym 12 wsparcia niespodziewanego sojusznika z Precis. Jadę na czele siedemdziesięciu konnych łuczników Ravela, ponadto towarzyszy mi Exon z trzydziestką cięż- kozbrojnej jazdy, a u mego boku mam jeszcze Kalillę z pięcioma dziesiątkami łuczników oraz Virię z taką samą ilością piechoty. Wszak jest tu jeszcze Zan z trzydziestką zakonników na opancerzonych rumakach. Reszta wier- nych mi żołnierzy pozostaje strzec mej jedynej twierdzy, a zarazem stolicy niewielkiego imperium. Wkrótce Ravel powraca ze zwiadu i przynosi wieści, których oczekuję. Otóż w naszą stronę zmierza niczego nie- świadoma grupa żołnierzy z Terraticos pod dowództwem dwóch znamienitych patrycjuszy. Liczebność wroga jest porównywalna z naszą armią, lecz ja dysponuję kluczowym elementem zaskoczenia i zamierzam z niego skwapliwie skorzystać. Jak bowiem powiada światły Etos: „zaskaki- wanie wroga to już połowa zwycięstwa”. Więc czas się- gnąć po całość – myślę i po wybraniu dogodnego terenu na przecięciu przemarszu armii cesarstwa, wydaję pierwsze rozkazy. * – Więc ta słaba na umyśle dziewka, czy też raczej dziwka, właśnie! Zwykła ladacznica, po zniewoleniu twej osoby, raczyła cię wypuścić…? Ha! Cóż za ucieleśnienie prawdziwej głupoty w tym niewieścim ciele, Legusie! – Zgadzam się tobą, zacny Damidosie… – oznajmia 13 lekceważąco drugi z pary patrycjuszy, jadący konno na przedzie cesarskich wojsk. – Wspomniana osoba, zwana Matką Cień, jest… zaledwie cieniem monarchini, do któ- rego to miana nieudolnie pretenduje… – Spluwa na zie- loną trawę. – Otóż zaprawdę masz rację, Legusie! Nie dorasta ona nawet do pięt naszej chwalebnej cesarzowej, Titrze, odro- dzonej, mitycznej Anrei! Niech jej wielkość będzie po sto- kroć pozdrowiona! I niech za naszą sprawą jednoczy ona Pendorum! – Racja, Damidosie… – A po drodze niech zetrze z po- wierzchni ziemi tę nędzną, piegowatą kreaturę, uzurpa- torkę, która zapewne własnym ciałem przekupiła mężnych rycerzy Arezara, aby ją wsparli. Zaś powiadam ci, że za- ciekły bój musiałem toczyć z całymi ich setkami, którym wcześniej musiała ona dogodzić… – Ladacznica! Dziwka! Godna jedynie wbicia na pal! Choć komuś takiemu zapewne nawet obcowanie z za- ostrzonym palem w swym kroczu sprawiłoby przyjemność, ha! – Nie wówczas, gdy wyszedłby jej zaostrzonym drzewcem przez nieme, przeklęte gardło… – chrypi Legus. – I zaprawdę takiego jej końca zamierzam doczekać i oso- biście się do niego przyczynić… – Oczywiście, drogi przyjacielu. Dlatego ja, Damidos, wyruszyłem z tobą, by spalić jej jedyną wioskę w tym jej nędznym imperium. Tę samą, która tyle lat była twoja, ha! – Nie dbam o te kilka zbitych ze sobą drewnianych 14 belek ani w tych nędznych siedliskach ich mizernych mieszkańców. Boska Tira odda w moje władanie zamek- -twierdzę Skalną Wieżę, a to będzie dopiero początek jej hojnych darów… – Ha, Legusie! Czyż nasza przyszłość u boku cesa- rzowej Tiry nie rysuje się doprawdy wspaniale?! – Pa- trycjusz wskazuje dumnie rękę przed siebie, gdzie droga prowadzi przez podejście pod dość strome wzniesienie z gęstym lasem po obu stronach. Gdy wtem na szczyt wy- niosłości terenu wkracza w szerokiej linii grupa kilkudzie- sięciu ludzi. – Co to za zgraja wieśniaków…? – zapytuje lekceważąco Damidos. – Nie widzę z tej odległości… Może to zbuntowani chłopi…? Ostatnio cesarzowa słusznie podniosła im po- datki, a niewypłacalnych całymi setkami bierze w nie- wolę. Bardzo słuszne posunięcie, ale niektórzy wieśniacy wszczęli bunt. – Zatem utopmy we krwi buntowników! – krzyczy ra- dośnie Damidos i spogląda porozumiewawczo na Legusa. Ten kiwa mu twierdząco głową i zaraz trzy dziesiątki ce- sarskiej, średnio opancerzonej konnicy, rozpoczyna szybkie podejście pod górę z zamiarem ataku. Naraz z przodu dobywa się krzyk mężczyzn i paniczne rżenie rumaków, a wokół świszczą strzały. – Wieśnicy mają łuki! – drze się na to wyraźnie zbul- wersowany Damidos. – Pewnie w podarku od tej wład- czyni łachmaniary z imperium! – Wstaje w strzemionach, odwraca się w kierunku większości swoich żołnierzy, le- 15 gionistów oraz kuszników, po czym gromko krzyczy: – Wszyscy do ataku na buntowników! Szarża! Mężczyzn wybić w pień! Kobiety zniewolić i zgwałcić! Przy czym ja, Damidos, gwałcę jako pierwszy! Wojsko cesarskie w bezładnej masie rusza do przodu, a wraz z nim, w zbrojnej rzece, także dwaj dowodzący pa- trycjusze, oni zaś konno i z obnażonymi mieczami. W tym czasie większość posłanej przodem konnicy Terraticos zo- staje wybita, zanim osiąga szczyt wzniesienia, a reszta spy- chana jest do tyłu i dobijana przez wyrosłe jak spod ziemi zwarte szeregi piechoty. – Tych wieśniaków jest całe mrowie, a ich widły wyjąt- kowo zabójcze! – zauważa nagle zbity z tropu Damidos. A wtóruje mu ponuro Legus: – I są wyjątkowo dobrze wyszkoleni jak na wieśniaków… – Z kwaśną miną wstrzymuje konia. Bowiem czołówka legionowej piechoty właśnie zderza się na wzniesieniu z wrogiem, lecz z powodu gorszej pozycji spychana jest z powrotem ku dołowi. Ponadto ściśnięci między lasami na drodze kusznicy stoją bezradnie, nie mogąc skutecznie rozwinąć szyku. – Co robimy?! – rzuca już na dobre zdenerwowany Da- midos, obserwując potyczkę, która dla jego wojsk przyj- muje coraz bardziej dramatyczny obraz. – Przecież nie mogą pokonać nas w walce zwykli wieśniacy! – To chyba nie są zwykli wieśniacy… – cedzi przez zęby Legus i wskazuje mieczem na tyły wojsk cesarskich, na które w formacji klinowej szturmuje ciężka jazda zakonna 16 Arezara. Następnie z obu stron lasu pomykają łucznicy konni i w mgnieniu oka neutralizują kuszników, po czym dobierają się do cesarskiej piechoty. * Po przeszyciu strzałami gardeł kilku żołnierzy z Terra- ticos zarzucam łuk na plecy. Przezbrajam się w dwa miecze i szturmuję bezpośrednio grupę cesarskich piechurów, którą od tyłu dosłownie masakrują zakonnicy Arezara. Siedząc na koniu, tnę z góry ostrzami w cesarskie hełmy i ramiona. Aż naraz zostaję draśnięta w nogę. Wtedy cofam rumaka, zeskakuję na ziemię i mając pewny grunt pod stopami, ata- kuję dalej! Paruję uderzenie mieczem i wyprowadzam cios krótkim ostrzem w masywną tarczę, zaś drugim orężem w dłoni dosięgam gardła przeciwnika. Kopię z impetem już prawie trupa, a ten leci na przerażonych kamratów. Rzucam się na nich z zawziętością i tnę po oczach, to w torsy i szyje. Raptem odwracam się i szlachtuję parskającego za mną rumaka, po czym przeszywam w locie, spadającego, wro- giego jeźdźca. Wyjmuję z jego trzewi miecz w prawdziwej fontannie krwi, która rozbryzguje się wszędzie na boki i szukam sobie kolejnych przeciwników. Tych na palcu boju błyskawicznie ubywa, albowiem rzeź cesarskiego wojska jest nieopisana. * 17 Spis treści I.WOJNA Z CESARSTWEM TERRATICOS II. WOJNA Z KRÓLESTWEM SALADIOR III. WOJNA Z CHANATEM PRECIS IV. WOJNA Z KONFEDERACJĄ FAVERS V. WOJNA Z KSIĘSTWEM RAZZINAL VI. WOJNA O PENDORUM EPILOG POSŁOWIE 6 21 40 53 70 91 106 109 111
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tyrania. Cykl Pendorum. Część IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: