Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 026633 23543805 na godz. na dobę w sumie
U-chodzić - ebook/pdf
U-chodzić - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 220
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2521-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> wiedza o kulturze
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).
Wykorzystując teksty literackie i filozoficzne, książka podejmuje próbę opisu pewnej postawy egzystencjalnej człowieka przekładającej się na zachowania społeczne. Jest to więc studium mieszczące się na pograniczu filologii i nauk społecznych, które może zainteresować przedstawicieli obydwóch dyscyplin naukowych. Postawę, o której mowa, określamy jako u-chodzenie, a jej walorem jest to, że doceniając dynamikę życia jednostki oraz konieczność uczestniczenia w życiu społecznym, pozwala ona na wyswobodzenie człowieka ze ścisłych zależności od tego, co zwiemy „sposobem urządzenia świata”. U-chodzący szanuje zastany porządek, ale nie uznaje jego ostateczności, dążąc do zmiany, w przekonaniu że absolutyzowanie i dogmatyzowanie każdego ładu, wszystkiego, co wykracza poza stan aktualny, prowadzi do wyeliminowania niepokoju, który jest źródłem myślenia o innych porządkach życia zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. Stąd wątek myślenia utopistycznego, będącego źródłem nadziei na zmianę. Jest to także medytacja nad chodzeniem, które traktujemy nie tylko z punktu widzenia motoryki człowieka – jako sposób przemieszczania się w przestrzeni, lecz przede wszystkim jako sposób tejże przestrzeni rozumienia i interpretowania. Stąd obecność takich autorów, jak Nietzsche, Rousseau, Thoreau, Espedal, Sebald, Dillard, którzy sami określali się mianem członków Zakonu Piechurów. Prowadzi nas to do podjęcia próby skorygowania postrzegania świata jako domeny głównie „ludzkich” urządzeń i sposobów organizacji (w tym sensie to „noga”, a nie „ręka” jest tym organem ciała ludzkiego, który interesuje nas w tej pracy), tak by przywrócić głęboki związek między „ludzkim” a „nie-ludzkim”. Pojęcie „nie-ludzkiego” obejmujące zwierzęta i rośliny, lecz również bogów odgrywa w książce istotną rolę, prowadząc ją na pogranicza geopoetyki i studiów postsekularnych. Ale jest to także medytacja nad przemijaniem i nieuchronnym u-chodzeniem jednostki.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

T a d e u s z S ł a w e k u - c h o d z i ć T a d e u s z S ł aw e k u - c h o d z i ć Slawek-Uchodzic-OKLADKA.indd Wszystkie strony 2016-03-30 20:19:00 u-chodzić NR 3310 Tadeusz Sławek u-chodzić Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ■ Katowice 2015 Redaktor serii: Komparatystyka Literacka i Kulturowa Tadeusz Sławek Recenzent Jacek Gutorow Indeks osobowy Abraham 155, 156, 164 Abriszewski Krzysztof 16 Adorno Theodor 20, 136, 120 Agamben Giorgio 8, 13 Agaton 185 Ajschylos 139 d Alembert Jean de le Rond 116 Allen Francis 48 Andersen Jan Chrystian 8, 9 Angelus Silesius – właśc. Johannes Scheffler 117 Arendt Hannah 40, 43, 74 Artaud Antonin 17 Arystoteles 185 Auden Wystan Hugh 14, 136, 137 Augustyniak Anna 148, 151, 156 Bacon Francis 29 Balzac Honoré de 114 Baran Bogdan 19 Barańczak Stanisław 57, 83, 135 Baudelaire Charles Pierre 86, 134, 175 Bednarczyk Andrzej 88 Belaid Krystyna 110 Bellmer Hans 167 Benjamin Walter 36–38, 40, 60, 77, 91, 172, 174–178 Bergson Henri 7 Bernard Emile 69 Bernhard Thomas 20, 21, 28 Blake Harrison 173 Blake William 9 Bloch Ernst 10, 11, 30, 52, 66, 69, 91 Blumenberg Hans 41, 42, 58, 133 Błoński Jan 17 Bonhoffer Dietrich 66 Borges Jorge Luis 114, 115 Böttiger Karl August 41 Breughel Pieter 30 Brown Norman O. 12, 92, 165 Browne Thomas Sir 46 Brzozowski Stanisław 141–143, 174, 175 Buczyńska-Garewicz Hanna 35, 179 Caillebotte Gustave 165 Campbell Timothy 152 Carroll Lewis 154 Celan Paul 27, 34, 135 Cézanne Paul 55, 69 Chaplin Charlie 16, 17, 36 Chatrian Alexandre 157 Charędziak Aleksandra 45 Chądzyńska Zofia 115 Chatwin Bruce 183 Chełkowski Maciej 54 Chirico Giorgio de 52 Chmielewski Jacek 5 Chruszczewski Piotr 71 Chrystus 47, 73, 115, 149, 157 Cieplińska Hanna 54 Cioran Emil 43, 45 Clerici Fabrizio 145 Coleridge Samuel Taylor 148 Courbet Gustave 109, 110, 115 cummings e.e. 45,75, 79, 83, 84, 135, 136, 138 Czajka Anna 10 Czechow Antoni 12 Dali Salvador 148 Dante Alighieri 41, 134 Dąbrowska Maria 12 Delacroix Eugène 69 Deleuze Gilles 81 Derra Aleksandra 16 Derrida Jacques 27, 49, 64, 73, 86, 94, 96, 126, 127, 153, 155, 184, 189 Descartes René 62, 88, 147 Diderot Denis 112, 116 Dillard Annie 29, 36, 47, 50, 52, 53, 101, 116, 117,121, 123, 152 Drop Agnieszka 27 Dürer Albrecht 30 Eagleton Terry 120 Elektorowicz Leszek 137 Engels Friedrich 72 Erckman Èmile 157 Ernst Max 52 Epikur 151 Espedal Tomas 184, 185 Esposito Roberto 15, 143, 152 Eurypides 139 Falkiewicz Andrzej 81 Falkowski Mateusz 180 Fermor Leigh Patrick 70, 98, 99, 100 Feuerbach Ludwig 142 Firmage George G. 79 Fisiak Jacek 71 Frentzel-Zagórska Janina 205 Gano Irena 122 Gardner William Henry 93 Gaugin Paul 65 Ginczanka Agnieszka 186 Glaser Sheila Faria 81 Glick Wendell 48 Godyń Mieczysław 74 Goethe Johann Wolfgang von 42, 175 Gogh van Vinccent 54, 55, 157, 196 Goldhammer Arthur 75 Gomulicki Juliusz 174 Goszczyński Seweryn 87 Graczyk Piotr 20 Graves Robert 23, 163 Grimm Jakob Luwig 81 Grimm Karl Wilhelm 81 Gromska Danuta 185 Guattari Félix 81 Guze Joanna 54 Hanafi Zakiya 15, 143 Hartog François 132 Hegel Georg W.H. 40, 142 Heidegger Martin 7, 49, 93, 94, 104, 105 Heller Agnes 17, 22 Heraklit 7, 50 Herer Michał 41 Hessel Stephane 40 Heydel Magdalena 41 Hobbes Thomas 118, 180 Hobson Marian 127 Hopkins Gerald Manley 93, 94 Hugo Wiktor 94 Hume David 185 Husserl Edmund 127 Ingarden Roman 147 Innocenty X, papież 29 Izaak 155 Jakubowski Jan Zygmunt 42 Jan Ewangelista, św. 117, 188 Janion Maria 87 Jarzębski Jerzy 9 Jastrun Mieczysław 86 Jaudeau Sylvie 45 Jaworski Stanisław 95 Jonson Ben 168 Joyce James 135 Judt Tony 13, 44 Kaczmarewicz-Fedorowska Janina 78 Kadłubek Zbigniew 21 Kafka Franz 8, 62, 156, 158, 160, 161, 163, 165–167, 169, 170, 192, 197 Kamionkowa Janina 86 Kania Ireneusz 5, 43, 60 Kant Immanuel 141, 156 Kartezjusz – zob. Descartes René Keats John 80, 157 Kiepuszewski Łukasz 69 Kierkegaard Søren 141, 161 Klee Paul 34, 37–40 Kleist Heinrich von 167 Konopka Feliks 163 Kott Jan 112 Kowalkowski Alfred 156 Krynicki Ryszard 34 Kydryński Juliusz 158 Kwietniewska Małgorzata 86 Lacoue-Labarthe Philippe 133, 189 Lagerlöf Selma 81 Larousse Pierre 176 Latour Bruno 16, 28, 92, 97 Lawrence David Herbert 89 Lear Jonathan 192 Leiris Michel 65, 116 Leopardi Giacomo 108, 142–144 Linde Samuel Bogumił 123 Lipszyc Paweł 13 Lisiecka Sława 28 Lloyd Janet 132 Locke John 185 Lowrie Walter 169 Lowry Malcolm 159 Lubicz Piotr 88 Łanowski Jerzy 139 Łukasiewicz Małgorzata 19, 46 Łukasz Ewangelista, św. 128 Łukaszyk Ewa 73 Machiavelli Niccolò 119 Madej Wojciech 40 Malabou Catherine 64 Maleszka Andrzej 81 Maliszewski Krzysztof 27 Mannheim Karl 65, 73 Marcel Gabriel 88, 89, 100, 105, 108, 129 Marek Aureliusz 150, 159 Margański Janusz 133 Marks Karol 72, 142, 171 Marszałek Rafał 67 Marx Groucho 16, 17 Mauss Marcel 15 McCarthy Joseph 16 McKeane John 124 Mead Robert 96 Melville Herman 11, 59, 63, 66, 68–72, 79, 192 Mendelson Edward 14 Merecki Jarosław 65 Merton Thomas 189 Michalski Krzysztof 122 Milska Anna 42 Miłosz Czesław 55, 62, 107, 151 Mitchell Edwin Valentine 158 Mizera Janusz 50 Miziński Jan 65 Mojżesz 174 Montaigne Michel de 13, 14 Monty Python 22 Morawski Kazimierz 148 Morin Edgar 164, 171, 189 Morozow Jewgienij 175 Morrison Jim 112 Mrówczyński Piotr 184 Mrówka Kazimierz 50 Murakami Haruki 51, 153 Musiał Łukasz 26 Najdek Kamilla 41 Nancy Lean-Luc 124 Nietzsche Friedrich 7, 9, 18–21, 26, 28, 29, 69, 81, 85, 90, 104, 150, 151, 171, 195 Norwid Cyprian Kamil 174 Nowak Piotr 8, 118, 121, 180 Olsen Bjørnar 32, 39 Olson Anna Christina 197, 198 Orłowski Hubert 36 Overbeck Franz 18 Owidiusz 125–130, 133 Pascal Blaise 53, 78, 83 Patočka Jan 76, 89, 141, 143, 144, 147–150 Paulson William 81 Paweł św. 171 Peiper Tadeusz 81 Pendell Dale 165 Perlmutter (-Trawiecka) Salomea 141 Pieper Josef 122 Piotrowski Mieczysław 81 Platon 13, 129, 130, 150 Plessner Helmuth 22, 65, 73 Plutarch 13 Poborska Krystyna 190 Pol Wincenty 87 Polak Jędrzej 51 Porębowicz Edward 134 Poussin Nicolas 29 Prokopski Jacek 161 Przybylak Feliks 27 Puk Marlena 125 Puławski Krzysztof 183 Ramadan Tariq 164, 171 Reiter Marian 150 Rembrandt Hermanszoon van Rijn 46, 47, 52, 62 Reszke Robert 25 Rilke Rainer Maria 108, 117, 127 Rimbaud Arthur 85, 184 Rogoziński Julian 114 Rose Julie 92 Rousseau Jean-Jacques 73, 80, 84–87, 101–104, 119, 196 Rozanow Wasilij 5, 7, 12, 115, 173, 198 Różewicz Tadeusz 66 Rubens Peter Paul 30 Rudinesco Elisabeth 190 Rychter Marcin 192 Salwa Mateusz 8 Savatier Thierry 109 Schelling Friedrich Wilhelm 66, 67 Schmitt Carl 118, 180 Schulz Bruno 9, 28, 30, 32, 35, 37, 38, 175, 176 193–197 Sebald Winfried Georg 45–47, 54, 145, Serres Michel 81, 123, 176 Semrau Jerzy 71 Shakespeare William 70 Shallcross Bożena 32 Shapiro Meyer 94 Sikorski Janusz 36 Sinkowa Zofia 186 Skibniewska Maria 33, 65 Sloterdijk Peter 108, 190, 191 Słomczyński Maciej 76 Snyder Gary 152, 153 Sokrates 75, 130 Sowiński Grzegorz 9, 81, 151 Spinoza Baruch 101, 186 Srebrny Stefan 139 Sroka Mieczysław 142 Staff Leopold 42 Starobinski Jean 75 Sterne Lawrence 35, 135, 136, 186, 187, 188 182 Stevenson Robert Louis 28, 161, 168, Swift Jonathan 159 Symotiuk Stefan 187, 191, 195 Szekspir – zob. Shakespeare William Szerszeń Tomasz 64, 65 Szostkiewicz Adam 59 Szumańska-Grossowa Hanna 94 Szymański Sebastian 74 Śliwowski René 12 Świerkocki Maciej 29 Tabakowska Elżbieta 154 Taborski Bolesław 23, 163 Tarnowska Krystyna 158 Taylor Frederick Winslow 174 Tennyson Alfred 41 Thomas Ronald Stuart 89, 90 Thoreau Henry David 48–50, 54, 63, 82, 105–108, 127, 128, 140, 141, 160, 172–182, 195, 196 Tolkien John Ronald Reuel 33, 65 Torrey Bradford 48 Trevelyan George Macaulay 157–162, 167 Tuwim Julian 86 Usakiewicz Wojciech 120 Vattimo Gianni 73, 126 Veblen Thorstein 56 Velázques Diego 29 Verne Jules 78 Vitiello Vincenzo 73, 126 Walcott Derek Alton 41, 42, 54, 56 Walser Robert 26 Ward Graham 129 Wasilewska Anna 116 Wesołowska Elżbieta 125 Wills David 64, 153, 155 Wittgenstein Ludwig 25 Witwicki Władysław 130 Wyeth Andrew 197 Zimnicka Iwona 218 Znamierowski Czesław 118 Zwoliński Zbigniew 41 Zychowicz Juliusz 141 Żebrowska Alicja 110, 113 Żeleński-Boy Tadeusz 14, 80, 102 Żychliński Arkadiusz 180 Tadeusz Sławek Re-treating. An Essay on the Nature of Things Summary The book looks for its sources in a vision of life as essaying, that is in a conviction that being of the human individual and the world is fundamen- tally unstable and not ready and, despite various pressures exerted by the organized forms of life, it shelters within itself a dark „rest”, a restance, of which Hamlet says that it belongs to „silence”. This strange reticence from which our life originates is, paradoxically, the muteness of death. To re- treat is to essay to consider life in all its seriousness in its connection with death and passing away; the profound consciousness of finitude constitutes human life. Reading such authors as H.D. Thoreau, J.J. Rousseau, Franz Kafka, W.G. Sebald, Patrick Leigh Fermor, and Friedrich Nietzsche we try to present re-treating as an indispensible effort to escape the hegemon- ic, social, philosophical, aesthetic structures which regulate our lives. The man of re-treat, the walking, ambulatory and ambulating man, is the man of the „rest”, a peripheral being of a „larger, more serious work”, always exposed to the world and trying to regain what Stefan Symotiuk has called „immediate tactile-mobile connection with biological and physical mat- ter”. Hence, the duty of the ambulating man of re-treat is to save what he/ she has seen. The world refuses to be brought down just to „one blind and deaf point”. The connection with death which is at the core of human life must also be conceived of as a protest against reality disappearing for ever. Nothing should be more precious to us abandoned to our earthly destiny than the task of defending the world from vanishing. We must and will 213 pass away in the act of the ultimate re-treat, such is the course of the nature of things, but we have been given a mission of saving the world as an admi- rable community of the human and non-human, a modality which by far transcends the borders and limitations of the conscious subject. Tadeusz Sławek Re-partir. Essai sur la nature des choses Résumé Ce livre est un essai sur la marche en tant que façon d’exister. Il résulte de la conviction que marcher signifie essayer, c’est-à-dire traiter le monde et soi- même comme des êtres inachevés, que l’on ne peut pas enfermer dans des formes et des rôles établis ou figés, mais qui gardent toujours un « reste » sombre qui, d’après Hamlet, appartient au « silence ». Or, le silence est aus- si le propre de la mort. En lisant les auteurs tels que Henry David Thoreau, Jean Jacques Rousseau, Winfried Georg Sebald, Patrick Leigh Fermor, Franz Kafka ou Friedrich Nietzsche, on essaye de percevoir la vie comme une tentative d’échapper à des structures hégémoniques, philosophiques, esthétiques ou encore sociales. Cet homme qui re-part, et que nous appe- lons « ambulatoire », est un homme du « reste », un élément périphérique d’une œuvre plus grande. La marche accentue son aspect physique qui n’est pas donné par l’intermédiaire d’un appareil technique ; je « marche » veut dire que je le fais en renonçant à toute protection, je m’expose au monde, et la lenteur de mon mouvement me dévoile encore et me rend impuis- sant. Stefan Symotiuk constate que nous perdons « un lien tactile-mobile direct avec la matière biologique et physique ». L’obligation de chaque être re-partant est de sauver tout ce qu’il a vu. Pour que l’on puisse le faire, il ne faut jamais renoncer à la possibilité de voir. Le monde refuse d’être réduit à « un seul point aveugle et muet ». Ce qui pour Vincent van Gogh était une grille de fer dans une cellule de prison, pour Sebald est une fenêtre d’hô- pital bizarrement voilée d’un filet noir. Dans le fond, tout être re-partant 215 s’exerce à lutter contre la mort ; et il ne s’agit pas tellement de sa propre mort que plutôt de celle du monde. Ce qui devrait nous effrayer le plus, c’est le fait que la réalité « disparaîtra pour toujours ». Nous, nous pouvons diparaître, mais nous ne pouvons pas permettre que cela arrive au monde. Celui qui re-part, défend le monde. Il y laisse de l’espace. Więcej o książce Redaktor Małgorzata Pogłódek Projektant okładki Tomasz Gut Korektor Agnieszka Niewdana Projekt typograficzny i skład Tomasz Gut Fotografie na 1. i 4. stronie okładki Akwaforty na 1. i. 4. stronie okładki: 1. strona okładki – Zwrotnica, 1986, 6,5 x 8,5 cm 4. strona okładki – Ex libris Bristol Museum Art Galery Technology, 1991, 6,5 x 9 cm Jan Szmatloch Autor i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego dziękują Panu Profesorowi za życzliwą zgodę na zamieszczenie Jego prac. Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-520-9 (wersja papierowa) ISBN 978-83-8012-521-6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawnictwo@us.edu.pl Wydanie I. Liczba arkuszy drukarskich: 14,0. Liczba arkuszy wydawniczych: 14,0. Cena 40 zł (+VAT). Publikację wydrukowano na papierze Munken Polar 100 g/m2. Do składu użyto pisma Minion Pro. Druk i oprawę wykonano w drukarni EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna, ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek. T a d e u s z S ł a w e k u - c h o d z i ć T a d e u s z S ł aw e k u - c h o d z i ć
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

U-chodzić
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: