Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00561 008389 21041094 na godz. na dobę w sumie
UL. Obrazki akademickie - ebook/pdf
UL. Obrazki akademickie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3235-1972-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> obyczajowe >> esej
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).
Zbiór tekstów ilustrujących zmiany zachodzące na uczelniach publicznych w związku z ich przekształceniami wynikającymi z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Autor opisuje procesy będące konsekwencją nieustannych i głębokich modyfikacji ustawy uczelnianej (2005, 2011, 2014), które wprowadzane bez konsultacji z przedstawicielami środowiska naukowego podważyły jego autonomię i wartość akademii w tradycyjnym rozumieniu. Podkreśla także bezsilność uczonych wobec biznesowego trendu ogarniającego działalność uczelni wyższych. Ważnym tematem poruszanym w tych felietonach są również problemy wiążące się z nadchodzącym niżem demograficznym. Autor ma nadzieję, że opisywane przez niego zjawiska, mogą dostarczyć materiału do namysłu architektom planów kolejnych rekonstrukcji na terenie akademickim. Felietony powstały dla Pisma Uniwersytetu Warszawskiego, w którym co drugi ukazywał się drukiem, a każdy na ówczesnym portalu tego pisma jako Medytacje prof. Lajkonika (201214).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Od autora Ule to wysoko zorganizowana owadzia społeczność. Pod władzą królowej matki, zazdrośnie tępiącej konkurentki do tronu, pracują robotnice, trudzą się karmicielki, zno- szą nektar zbieraczki, gotują się do secesji roje, czynią swe powinności trutnie... Ceniona produkcja miodu to uboczny efekt ich codziennego wysiłku, celem jest prze- trwanie barci. A temu służy wydanie potomstwa i treno- wanie go do wyspecjalizowanych zadań. Prezentowany zbiór felietonów ilustruje podobną wysoko zorganizowaną społeczność. I jej celem jest prze- trwanie, wydanie nowych pokoleń umysłów uformowa- nych do specjalistycznych społecznych zadań, także do wychowywania własnych następców. I ona jest zarze- wiem tworzenia nowych społecznych rojów, gromadzą- cych jednostki wokół zadań, których uznawany pożytek pozwala im samym oraz wielu innym na uruchomienie nowej aktywności w celu przeżycia. I ta społeczność dumnie ogłasza się powołaną do produkcji cenionej słodyczy – naukowych badań i odkryć. To środowisko uczelni wyższych, które tu reprezentuje Uniwersytet pro- fesora Lajkonika (UL). Felietony powstały dla „Pisma Uniwersytetu Warszaw- skiego”, w którym co drugi ukazywał się drukiem, a każdy 5 na ówczesnym portalu tego pisma, jako „Medytacje prof. Lajkonika” (2012–14). W tym czasie było już jawne, że publiczne uczelnie polskie, oczywisty beneficjent krajo- wych przemian, zderzyły się z wyzwaniami, na które przy- gotowane nie były. Dobrodziejstwo środków europejskich umożliwiło masową budowę nowych gmachów, a jedno- cześnie na uczelnie spadały okresowe ataki huraganowej krytyki prasowej (jesień 2009, wiosna 2012), z którą uczel- nie nie umiały bądź nie uważały za słuszne się mierzyć. Nieustanne i głębokie zmiany ustawy uczelnianej (2005, 2011, 2014) ponad głowami licznego środowiska pod- ważyły jego autonomiczną stabilność, niezbywalną war- tość akademii w tradycyjnym, europejskim rozumieniu. A ludzie, dla których umysłowa aktywność jest i powinna być treścią życia, pozbawiani zwolna wpływu na uczel- niane władze, centralnie sterowane nadmiarem szczegóło- wych przepisów, przyglądają się z bezradną bezsilnością, jak uczelnie ogarnia biznesowy trend, wymagający doraź- nej i wymiernej skuteczności wszystkich naszych wysił- ków. Wiele musi się jeszcze zdarzyć, zanim profesorowie polscy powrócą do naturalnej roli autorytetów i nauczy- cieli najwyższego poziomu, wzorem renomowanych uczelni Zachodu odzyskując realny wpływ na kształcenie i odpowiedzialność za jego zakres i pożytek. Autor ma nadzieję, że obrazki z życia prezentowane w felietonach mogłyby dostarczyć materiału do namysłu architektom planów kolejnych rekonstrukcji na terenie akademickim. Nieuniknionych, wobec z każdym rokiem głośniejszych zapowiedzi sejsmicznego wstrząsu, jakim stanie się dla szkół wyższych utrata znacznej części dzi- siejszych studentów. Po okresie finansowego przymusu zapełniania uczelnianych sal ponad miarę, po drastycznym 6 spłyceniu wymagań wobec kandydatów stajemy wobec niżu demograficznego. Uczelnie polskie czekają trudne do przewidzenia wyzwania i konwulsje, gdy liczba wszystkich maturzystów stanie się mniejsza niż liczba kandydatów dziś przyjmowanych w samych tylko w uczelniach publicznych. Opisywane fakty, osoby i wydarzenia są rzeczywi- ste, jednak wszelkie skojarzenia ze znanym Czytelnikowi otoczeniem byłyby nieprawdziwe. Obserwowane przez autora z dystansu zatraciły imiona, nazwy i charaktery- styczne szczegóły, zostały jednak zapamiętane – czasami przez samego zaciekawionego autora, często przez opisu- jących świat dziennikarzy, niekiedy przez dalekich auto- rów dzieł bądź pisujących luminarzy. Z każdej relacji, cytowanego artykułu lub poglądu wydobyto tu znaczenie istotne współcześnie dla środowiska, w którym kolejne pokolenia dziewiętnastolatków poszukują drogowska- zów na zawodowe życie. Kreślone obrazy są ulotne jak fotografie wykonane latem na zatłoczonej plaży. Czy oglądane zimą odnoszą się jeszcze do jakiejś rzeczywistości? Wiemy, że za rok będzie to miejsce wyglądać podobnie, nigdy tak samo. Jednak pojmujemy treść fotografii: potrafimy przy jej pomocy opowiedzieć dzieciom, jak będzie cudnie nad morzem. Wierzę, że niejeden Czytelnik rozpozna wśród felietonowych obrazków sytuacje, problemy i spory spo- tykane i w jego otoczeniu. towarzyskich Poszukiwaczom przygód sprawię zawód: w treści felietonów nie pada ani jedno nazwisko, ani jedna nazwa uczelni. Środowisko uczelni wyższej jest od lat naturalnym domem autora; opisując zjawiska i zdarzenie, także i on woli w druku zachować incognito, przez szacunek dla intymności otaczających go domow- 7 ników. Nazwy własne oraz liczne nazwiska pojawiają się natomiast w przypisach, ilekroć autor pozwala sobie na polemikę z ogłoszonymi publicznie tekstami bądź gdy daje wyraz swej admiracji dla przenikliwych obserwacji lub celnie dobranych słów innych autorów. Bardzo liczne przypisy odsyłają z reguły do słowa drukowanego, jednak w dobie informacji elektronicznej zainteresowany Czytel- nik łatwo odszuka je i w przestrzeni wirtualnej. Dworski charakter uczelnianych mediów jest autorowi znany z codziennego doświadczenia, więc do felietono- wego eksperymentu przystępował z rezerwą, a i Redak- cja Pisma, wyjątkowo w tamtym czasie otwarta na ważkie problemy środowiska, nie była wolna od obaw o sens felietonowego eksperymentu. Po zamkniętych trzech latach współpracy autor zachował dla gościnnej Redakcji wdzięczność, że Lajkonikowi, włóczącemu się wcześniej na obrzeżach uczelnianych pastwisk, pozwoliła przelotnie pohasać na paradnym uczelnianym trawniku. Teksty medytacji zostały do obecnego wydania na nowo zredagowane, by je przybliżyć czytelnikowi spoza warszawskiego uniwersyteckiego podwórka. Teksty opu- blikowane drukiem oznaczono w przypisach, brak takiej adnotacji przy tekstach ogłoszonych jedynie na uni- wersyteckim portalu. Zachowano oryginalną kolejność felietonów oraz ich datowanie – pozwalają ocenić dyna- mikę zmian nastrojów w uczelniach i w ich społecznym otoczeniu. Dołączono do zbioru teksty przez redakcję nieopublikowane w żadnej formie, nie pominięto także odcinków post scriptum, które nie zdążyły być redakcji przesłane przed zamknięciem naszej współpracy. (Wrzesień–grudzień 2014) 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

UL. Obrazki akademickie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: