Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00262 003765 22408543 na godz. na dobę w sumie
Uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców i rady szkoły. Przykładowe wzory – stan prawny: styczeń 2018 - ebook/pdf
Uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców i rady szkoły. Przykładowe wzory – stan prawny: styczeń 2018 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7312-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uchwały podejmowane w szkole muszą być zgodne z przepisami prawa. Przedstawiamy publikację, w której podpowiadamy, jak przygotowywać uchwały, jaka powinna być ich treść, a także jak uchylić uchwałę niezgodną z prawem. Skorzystaj ze wzorów gotowych uchwał!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Małgorzata CeluchUCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ, RADY RODZICÓW I RADY SZKOŁYSTAN PRAWNY STYCZEŃ 2018Przykładowe wzory Autor: Małgorzata Celuch Wydawca: Paulina Stanek Redaktor: Monika Fidler Korekta: zespół Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta ISBN: 978-83-269-7312-3 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. Uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców i rady szkoły ROZDZIAŁ 1. UCHWAŁY Rada pedagogiczna, a także rada szkoły oraz rada rodziców, jako orga- ny kolegialne szkoły, mogą podejmować decyzje i wyrażać opinie w formie uchwał. Zgodnie z de finicją tego pojęcia: „Uchwała to wyraz woli jakiegoś organu kolegialnego” (R. Smolski, M. Smolski, E.H. Stadtmuller, Edukacja obywatelska: słownik encyklopedyczny, wydawnictwo: „Europa”, rok wydania: 1999, ISBN: 9788385336310). Podstawą wydania uchwały jest przepis prawny (ustawa lub rozporządzenie), który:  upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw,  wyznacza zadania lub kompetencje danego organu. Oznacza to, że organ kolegialny może podejmować uchwały tylko w za- kresie, do którego jest upoważniony. Uchwały muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Podejmowane są na podstawie aktów prawnych upoważniających organ wydający i zatwierdzający uchwałę do regulowania spraw, których podejmowana uchwała dotyczy, oraz aktów prawnych określających kompetencje organu wydającego uchwałę. 3 Uchwały, regulaminy i procedury szkolne Jeżeli w żadnym akcie prawnym nie ma upoważnienia do podjęcia uchwały przez dany organ, to nie ma możliwości jej podjęcia. Podstawę prawną uchwały powinien w każdym przypadku zweryfikować dyrektor szkoły. Zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” akty prawne rangi niższej niż wykonawcze do ustaw, a więc także akty prawa wewnątrz- szkolnego, powinny być tak konstruowane, by znajdowały się w nich:  nazwa aktu,  jego kolejny numer, jeśli podlega numeracji,  nazwa organu wydającego,  data wydania,  przedmiot, czyli informacja o tym, w jakiej sprawie akt jest wydawany,  przywołanie podstawy prawnej, jeśli taka występuje,  treść aktu,  jednostki redakcyjne właściwe dla aktów normatywnych,  upublicznienie, czyli ogłoszenie tym, których dotyczy,  data wejścia w życie,  podpis organu lub uprawomocnionego przedstawiciela,  załączniki, jeśli są potrzebne. W świetle § 124 rozporządzenia podstawową jednostką redakcyjną i syste- matyzacyjną dla aktów prawnych jest paragraf. Można dzielić go na ustępy, te zaś na punkty, punkty na litery, litery na tiret, a tiret na podwójne tiret. Zasady oznaczania są następujące:  Ustęp oznacza się cyframi arabskimi z kropką bez nawiasu, z zacho- waniem ciągłości numeracji w obrębie danego artykułu, a przy powo- ływaniu – skrótem „ust.” bez względu na liczbę i przypadek oraz cyframi arabskimi bez kropki.  Punkt oznacza się cyframi arabskimi z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego artykułu albo 12 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców i rady szkoły. Przykładowe wzory – stan prawny: styczeń 2018
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: