Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00112 005594 22956195 na godz. na dobę w sumie
Uczeń zdolny w polskiej i angielskiej przestrzeni szkolnej. Studium komparatystyczne - ebook/pdf
Uczeń zdolny w polskiej i angielskiej przestrzeni szkolnej. Studium komparatystyczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 260
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322636947 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Niniejsza książka stanowi studium z pogranicza socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej w kontekście kształcenia uczniów zdalnych w Polsce i Anglii. Autor stara się sprawdzić czy strategie kształcenia uczniów zdolnych w obu krajach są umyślne, zaplanowana i zorganizowana, czy też nieświadome lub przypadkowa. Książka skierowana jest do nauczycieli jak i studentów zainteresowanych kształceniem uczniów zdolnych i utalentowanych, a także dla psychologów i rodziców zainteresowanych tą problematyka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wprowadzenie Teoretyczne wprowadzenie do problematyki zdolności Część pierwsza Rozdział I Kim jest uczeń zdolny? 1. Rozumienie i wychowanie w kontekście historycznym 2. Pojęcie i natura zdolności w kontekście współczesnym 3. Współczesne problemy i wyzwania w edukacji uczniów zdolnych Rozdział II System oświaty w Anglii i Polsce – charakterystyka w perspektywie problematyki edukacji uczniów zdolnych 1. Ogólna charakterystyka porównawcza systemu edukacyjnego w Polsce i Anglii 2. Edukacja i wspieranie uczniów zdolnych w Polsce – krótka charakterystyka 3. Edukacja i wspieranie uczniów zdolnych w Anglii – krótka charakterystyka . Uwarunkowania kształcenia uczniów zdolnych w Polsce i Anglii w świetle badań własnych Część druga Rozdział I Metodologiczne podstawy badań własnych 1. Typ, przedmiot i cele procedury badawczej 2. Organizacja badań – metody, techniki i narzędzia badawcze 3. Charakterystyka prowadzonych analiz 7 17 17 30 43 61 61 64 74 83 83 88 94 6 Spis treści Rozdział II Rozwiązania systemowe w zakresie edukacji i wspierania rozwoju uczniów zdolnych realizowane w Polsce i Anglii nia i identyfikacji uczniów zdolnych w badanych krajach 1. Analiza porównawcza dokumentów zastanych dotyczących kształcenia, wspiera - 2. Różnice pomiędzy polskim a angielskim modelem edukacji w zakresie kształce - nia i wspierania rozwoju uczniów zdolnych Rozdział III Kształcenie uczniów zdolnych w percepcji badanych nauczycieli cieli 1. Struktura badanej grupy nauczycieli 2. Obraz ucznia zdolnego wśród nauczycieli polskich i angielskich 3. Diagnoza i kryteria identyfikacji uczniów zdolnych w relacji badanych nauczy - 4. Formy i metody pracy oraz oferta dydaktyczno -wychowawcza dla uczniów zdol - 5. Ocena rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia i wspierania uczniów 6. Sukces edukacyjny w percepcji badanych nauczycieli nych w relacji badanych nauczycieli zdolnych Rozdział IV Uwarunkowania kształcenia uczniów zdolnych w narracjach i doświadczeniach badanych studentów 1. Samoocena posiadanych zdolności przez badanych studentów 2. Zdolności badanych studentów i ich identyfikacja 3. Środowisko szkolne a rozwój uzdolnień w opinii badanych studentów 4. Wsparcie środowiska szkolnego 5. Wsparcie środowiska rodzinnego 6. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój zdolności 7. Motywacja wewnętrzna, osiąganie wyznaczanych celów i zarządzanie czasem . Rozdział V Podsumowanie i wnioski Zakończenie Aneks Bibliografia Spis schematów, tabel i wykresów Summary Zusammenfassung 97 97 106 111 111 113 123 127 136 140 145 146 151 154 165 173 181 185 191 203 205 235 255 259 260
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uczeń zdolny w polskiej i angielskiej przestrzeni szkolnej. Studium komparatystyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: