Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00356 005370 20223293 na godz. na dobę w sumie
Uczeni z odległej i nieodległej przeszłości. Rekonstrukcje, interpretacje, refleksje - ebook/pdf
Uczeni z odległej i nieodległej przeszłości. Rekonstrukcje, interpretacje, refleksje - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3764-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Zaprezentowana praca wieloautorska powstała w celu popularyzacji wiedzy naukoznawczej, zwłaszcza z zakresu historii nauki, filozofii nauki oraz psychologii i pedagogiki twórczości naukowej. Upowszechnienie znajomości biografii uczonych, zawierających wiele wskazówek odnośnie do tajników dynamicznych postępów w nauce, stanowi, w mym przekonaniu, odpowiedni kierunek w edukacji młodego pokolenia.    
Rozstrzygającym motywem zbiorowego wysiłku i współpracy naukowców z wielu ośrodków stało się przeświadczenie redaktorów naukowych, że w każdej społeczności postaci, które zmieniały bieg historii, tworzyły kulturę, kształtowały cywilizację od czasów najdawniejszych po współczesność, powinny być doskonale znane i doceniane. Zapomnienie o nich bądź fragmentaryczne postrzeganie dokonań stanowią akty niesprawiedliwości społecznej. Potwierdza je dzisiejsza degrengolada, którą daje się rozpoznać w hołubieniu zwłaszcza pracowników mediów czy tzw. celebrytów. Nie chodzi jednak o bagatelizację jakiejkolwiek grupy, ale o uczciwe uznanie społeczne dla inicjatorów procesów kulturotwórczych.
Rekonstrukcja faktów biograficznych stanowi jedynie podwalinę twórczych interpretacji i refleksji dotyczących działalności naukowej uczonych z różnych epok. Jednak niezależnie od okresu, w którym przyszło im żyć, każdy z nich podtrzymuje ciągłość kulturową i dialog z przedstawicielami kolejnych pokoleń naukowców. Kulturowa jedność uczonych z odległej i nieodległej przeszłości służy obronie humanizacyjnej funkcji nauki wyrażającej się choćby w trosce o przetrwanie ludzkości i jej godną egzystencję.
Wśród komponentów strukturalnych pracy należy wyliczyć: spis treści; wstęp; dziesięć rozdziałów z zakresu naukoznawstwa; zakończenie; summary ze słowami kluczowymi; noty o autorach. Autorzy w rozdziałach zaprezentowali kolejno:
– biogramy rzymskich intelektualistów: Orbiliusza (114–14 r. p.n.e.) i Apulejusza (ok. 125–po 180 r. n.e.);
– obraz uczonego zakonnika wyłaniający się ze średniowiecznych kronik klasztornych;
– sylwetkę Jana Niecisława Baudouina de Courtenay'a – prekursora teorii językoznawczych oraz działacza społecznego;
– wybitnego czeskiego filozofa, pedagoga, redaktora oraz polityka – Františka Drtinę;
– twórczość Tadeusza Zielińskiego (1859–1944), który podporządkował działalność naukową misji wychowawczej;
– sylwetkę Kurta Aldera – naukowca urodzonego na Śląsku, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii;
–  twórczość naukową Jeana Piageta, jednego z największych uczonych XX wieku w zakresie psychologii rozwojowej;
– interpretację dzieł (głównie z zakresu epistemologii) Tadeusza Kotarbińskiego, co umożliwiło zbadanie jego poglądów na rozwój nauki i naukowców;
– jednego z luminarzy pedagogiki specjalnej – docenta/profesora Ottona Lipkowskiego;
– biogramy nauczycieli intelektualistów, społeczników, związanych z regionem górnośląskim na tle sytuacji społeczno-politycznej po zakończeniu II wojny światowej.
Praca ta jest adresowana zarówno do środowiska naukowców reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny, jak i do szerokiego kręgu odbiorców, począwszy od uczniów szkół średnich, studentów, doktorantów oraz członków ich rodzin, a skończywszy na wszystkich zainteresowanych postępem naukowym i cywilizacyjnym na przestrzeni wieków.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści ZAMIAST WSTęPU Uczeni w stałej służbie sumieniu i ludzkości (Alicja Żywczok) ROZDZIAŁ PIERWSZY Społeczno-kulturowe uwikłania rzymskich naukowców. Orbiliusz i Apulejusz (Bożena Stawoska-Jundziłł) Wprowadzenie Zmienna kariera Luciusa Orbiliusa Pupillusa Apuleius Platonicus Madaurensis, uczony rzymski z II wieku na- szej ery Podsumowanie ROZDZIAŁ DRUGI Uczeni w średniowiecznych klasztorach. Wykształceni zakonnicy — w relacjach kronikarskich (Katarzyna Chmielewska) Wprowadzenie Średniowieczne klasztory — ośrodki rozwoju kultury Podsumowanie ROZDZIAŁ TRZECI Jan Niecisław Baudouin de Courtenay — uczony, prekursor, działacz społeczny (Izabela Kuśnierek) Wprowadzenie Poglądy społeczno-polityczne językoznawcy Wkład Jana Niecisława Baudouina de Courtenay w rozwój badań dia- chronicznych Twórca pojęcia fonemu Prekursor strukturalizmu Podsumowanie 9 17 17 20 27 33 35 35 37 44 47 47 48 49 51 52 53 6 Spis treści ROZDZIAŁ CZWARTY Dokonania czeskiego filozofa i pedagoga Františka Drtiny (Sebastian Taboł) Wprowadzenie Dokonania Františka Drtiny Podsumowanie ROZDZIAŁ PIąTY Myśl i działalność pedagogiczna Profesora Tadeusza Zielińskiego (Grażyna Golik-Szarawarska) Wprowadzenie Życie, poglądy i działalność naukowa Podsumowanie ROZDZIAŁ SZóSTY Górnośląski noblista — Kurt Alder. Znakomity poprzednik wyzwa- niem dla współczesnych naukowców (Karina Stępkowska) Wprowadzenie Rodzina — podwalina rozwoju naukowego Studia i praca naukowa na obczyźnie — punkt zwrotny w życiu Kurta Aldera Nagroda Nobla — zwieńczenie pracy naukowej Podsumowanie ROZDZIAŁ SIóDMY Śladem Jeana Piageta — w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak narasta ludzka wiedza o świecie? (Marianna Dąbrowska-Wnuk) Wprowadzenie Dorobek naukowy Cel i metoda badań Podstawowe tezy Implikacje praktyczne Pokłosie twórczości naukowej Podsumowanie ROZDZIAŁ óSMY Wybrane problemy rozwoju nauki i uczonych. Interpretacja dziedzic- twa epistemologicznego Tadeusza Kotarbińskiego (Alicja Żywczok) Wprowadzenie Znaczenie nauki jako dziedziny rozumnego działania Specjalizacja — nowoczesna forma organizacji wiedzy Utylitaryzm w wyborze problematyki badawczej — błąd zagrażający regresem w danej dziedzinie nauki 55 55 55 65 69 69 70 85 87 87 88 91 96 98 99 99 101 104 109 112 115 118 121 121 123 127 129 Spis treści Kim są uczeni? Jacy są uczeni, czyli o dyspozycjach naukowców Podsumowanie ROZDZIAŁ DZIEWIąTY Otton Lipkowski — twórca polskiej ortodydaktyki (Marta Niemiec, Natalia Stankowska) Wprowadzenie Otton Lipkowski — naukowiec, nauczyciel i wychowawca Ortodydaktyka w koncepcji Ottona Lipkowskiego Aktualne wyzwania dla pedagogów specjalnych w perspektywie poglą- dów Ottona Lipkowskiego Podsumowanie ROZDZIAŁ DZIESIąTY Wybrane sylwetki powojennych nauczycieli intelektualistów związa- nych z Górnym Śląskiem (Bogumiła Bobik) Wprowadzenie Przemiany w kadrze nauczycielskiej Kierunki zmian oświatowych w latach powojennych Wybrane sylwetki śląskich nauczycieli intelektualistów Walerian Bętkowski Michał Jaworski Leopold Kobierski Stefania Mazurek Jan Smoleń Urszula Szumska Władysława Ślęzak Czesław Thulle Antoni Witkowski Podsumowanie ZAKOŃCZENIE Bibliografia Noty o Autorach Summary Losy uczonych — inspiracja do badań naukoznawczych (Alicja Żywczok) 7 132 135 139 141 141 142 145 148 152 153 153 154 158 161 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 177 195 197
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uczeni z odległej i nieodległej przeszłości. Rekonstrukcje, interpretacje, refleksje
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: