Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 004884 21526775 na godz. na dobę w sumie
Ulga badawczo-rozwojowa - podatkowa zachęta do prowadzenia działalności innowacyjnej - ebook/pdf
Ulga badawczo-rozwojowa - podatkowa zachęta do prowadzenia działalności innowacyjnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 18
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-365-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przepisy prawa podatkowego określają wiele zachęt dla podatników prowadzących działalność innowacyjną. Przede wszystkim podatnicy tacy mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, a podatnicy o statusie centrum badawczo-rozwojowego – również ze zwolnień od podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. W publikacji przedstawiamy kto ma prawo do wymienionych ulg i na czym one polegają. Szczególną uwagę autor poświęca temu jakie wydatki można uznać za koszty kwalifikowane i rozliczyć w ramach tej ulgi.
Publikacja zawiera przykłady stosowania tej ulgi.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ulga badawczo-rozwojowa – podatkowa zachęta do prowadzenia działalności innowacyjnej RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO 1 Ulga badawczo-rozwojowa – podatkowa zachęta do prowadzenia działalności innowacyjnej Przepisy prawa podatkowego określają wiele zachęt dla podatników prowa- dzących działalność innowacyjną. Przede wszystkim podatnicy tacy mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, a podatnicy o statusie centrum badaw- czo-rozwojowego – również ze zwolnień od podatków od nieruchomości, rol- nego i leśnego. W publikacji przedstawiamy, kto ma prawo do wymienionych ulg i na czym one polegają. Prawo do ulgi badawczo-rozwojowej Na podstawie art. 18d updop oraz art. 26e updof podatnicy podatku dochodowego mogą odliczać od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesio- nych na działalność badawczo-rozwojową. W niektórych wypadkach koszty mogą zostać im zwrócone (art . 18da updop i art . 26ea updof) . Jest to ulga badawczo-rozwojowa . Prawo do ulgi badawczo-rozwojowej przysługuje podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof) uzyskującym przychody z pozarolniczej działalności gospodar- czej oraz podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych (pdop) uzyskującym przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, u których występują określone przepisami koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojo- wą, czyli koszty kwalifikowane (zob. art. 18d ust. 1 updop oraz art. 26e ust. 1 updof). Od- powiednio, prawo do tej ulgi nie przysługuje: 1) podatnikom pdof, którzy nie uzyskują przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, 2) podatnikom pdop, którzy co do zasady uzyskują wyłącznie przychody z zysków kapi- tałowych (przychody uważane za przychody z zysków kapitałowych określają przepisy art. 7b updop). Przychody z zysków kapitałowych to nowość 2018 r. (do końca 2017 r. przepisy nie rozróżniały bowiem przychodów z zysków kapitałowych oraz przychodów z innych źródeł), 3) podatnikom, u których nie występują określone przepisami koszty uzyskania przycho- dów poniesione na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane). Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej definiują art. 4a pkt 26 updop oraz art. 5a pkt 38 updof. Z przepisów tych wynika, że działalnością tą jest działalność twórcza obej- mująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (odnośnie do pojęć badań naukowych oraz prac rozwojowych – zob. tabelę 1). i w r z e s e ń 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ulga badawczo-rozwojowa - podatkowa zachęta do prowadzenia działalności innowacyjnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: