Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 026493 23543823 na godz. na dobę w sumie
Umowy Zlecenia i inne umowy cywilno prawne od 1 stycznia 2016 - ebook/pdf
Umowy Zlecenia i inne umowy cywilno prawne od 1 stycznia 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-665-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zgłaszania osób wykonujących odpłatne umowy zlecenia do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS. Obowiązek ubezpieczeniowy będzie uzależniony od wysokości przychodu z każdej umowy zawieranej przez te osoby. Publikacja zawiera kompleksowe omówienie najbardziej popularnych cywilnoprawnych form zatrudnienia, m.in. umów zlecenia, o dzieło czy kontraktów menedżerskich, w tym zawieranych z członkami rad nadzorczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

UmoWy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. prawo pracy i zUs nr 10 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-655-0 LISTOPAD 2015 Wydanie II CENA 19,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY OD 1 StYCZNIA 2016 Umowy zlecenia i inne Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. Jak prawidłowo zatrudniać na podstawie umów cywilnoprawnych Jak naliczać składki ZUS od umów zlecenia i kontraktów menedżerskich Jak zgłaszać zleceniobiorców w ZUS w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń Jaka jest praktyka ZUS w zakresie ubezpieczenia członków rady nadzorczej ISBN 978-83-7440-655-0 partner merytoryczny profesjonalnie i na czas zmiany w prawie pracy i ZUS komentarze ekspertów najnowsze interpretacje praktyka PIP i ZUS specjalistyczne dodatki W 2016 roku na łamach MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń artykuły, porady i przepisy dotyczące m.in. zmian w: • zawieraniu i rozwiązywaniu umów terminowych, • oskładkowaniu umów zlecenia, • urlopach i zasiłkach macierzyńskich. Do każdej prenumeraty papierowej e-wydanie gratis Dostęp na www.mp.infor.pl Umowy zlecenia i inne Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. Jak prawidłowo zatrudniać na podstawie umów cywilnoprawnych Jak naliczać składki ZUS od umów zlecenia i kontraktów menedżerskich Jak zgłaszać zleceniobiorców w ZUS w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń Jaka jest praktyka ZUS w zakresie ubezpieczenia członków rady nadzorczej www.infororganizer.pl Najszybsze odpowiedzi Mobilny INFORorganizer to najszybszy dostęp do aktualności dla księgowych. Aplikacja błyskawicznie dostarczy informacje z zakresu prawa i podatków na twoją komórkę. Bezpłatna aplikacja Umowy zlecenia i inne Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. Grupa inFor pl dyrektor centrum rynku Firm Marzena Nikiel redaktorzy merytoryczni Bożena Goliszewska-Chojdak Marek Skałkowski prezes zarządu Ryszard Pieńkowski redaktor graficzno-techniczny Agnieszka Zuchowicz inFor pl spółka akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Korekta Anna Seroczyńska adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro reklamy Monika Jukiewicz tel. 22 530 40 27 e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl Biuro obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl druk TINTA, Działdowo Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. SpiS treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział I. Umowa zlecenia – kiedy można ją podpisać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 1 . Obowiązki stron umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 . Różnice między umową o pracę a umową zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Warunki odróżniające umowę zlecenia od umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 .2 . Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 . Jak sformułować umowę zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 .1 . Najczęściej pojawiające się problemy przy sporządzaniu umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . 17 4 . Wynagrodzenie w umowie zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5 . Odpowiedzialność z tytułu umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6 . Oskładkowanie umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6 .1 . Umowy zlecenia zawarte po 13 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6 .2 . Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6 .3 . Umowa zlecenia i umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6 .3 .1 . Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz w okresie od 1 stycznia 1999 r . do 13 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6 .3 .2 . Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz w okresie od 14 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6 .3 .3 . Umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz w okresie od 1 stycznia 1999 r . do 13 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . 24 6 .3 .4 . Umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz w okresie od 14 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 6 .4 . Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6 .4 .1 . Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – zasady podlegania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6 .4 .2 . Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 1999 r . do 31 października 2005 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6 .4 .3 . Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od 1 listopada 2005 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6 .4 .4 . Umowa zlecenia w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej . . . 29 6 .5 . Umowa zlecenia i inne rodzaje pozarolniczej działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6 .6 . Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności . . . . . . . . . 31 6 .6 .1 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 1 stycznia 1999 r . do 13 stycznia 2000 r . . . 31 6 .6 .2 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6 .6 .3 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 1 stycznia 1999 r . do 13 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6 .6 .4 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6 .6 .5 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 1 listopada 2005 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6 .7 . Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6 .7 .1 . Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty w okresie od 1 stycznia 1999 r . do 13 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6 .7 .2 . Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty w okresie od 1 stycznia 1999 r . do 14 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6 .7 .3 . Umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności i prawo do emerytury lub renty w okresie od 1 stycznia 1999 r . do 13 stycznia 2000 r . . . . . . 35 www.infor.pl 3 UMowY Zlecenia i inne UMowY cYwilnoprawne od 1 StYcZnia 2016 r. 6 .7 .4 . Umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności i prawo do emerytury lub renty w okresie od 14 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6 .7 .5 . Umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności i prawo do emerytury lub renty w okresie od 1 stycznia 2008 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6 .8 . Kilka umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6 .8 .1 . Kilka umów zlecenia i prawo do emerytury lub renty w okresie od 1 stycznia 1999 r . do 13 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6 .8 .2 . Kilka umów zlecenia i prawo do emerytury lub renty w okresie od 14 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6 .9 . Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6 .9 .1 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz pracodawcy oraz prawo do emerytury lub renty w okresie od 1 stycznia 1999 r . do 13 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6 .9 .2 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz pracodawcy oraz prawo do emerytury lub renty w okresie od 14 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6 .9 .3 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz oraz prawo do emerytury lub renty w okresie od 1 stycznia 1999 r . do 13 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6 .9 .4 . Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz oraz prawo do emerytury lub renty w okresie od 14 stycznia 2000 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6 .10 . Umowa zlecenia ze studentem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Wysokość i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7 . Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 8 . 8 .1 . Odprawy i odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8 .2 . Świadczenia bhp i ekwiwalenty za te świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8 .3 . Należności za podróż służbową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8 .4 . Koszty używania prywatnego samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 8 .5 . Wsparcie socjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 8 .6 . Diety dla zleceniobiorców wysłanych do pracy za granicę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 8 .7 . Ekwiwalenty za narzędzia, materiały lub sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8 .8 . Wartość posiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8 .9 . Zapomogi losowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 9 . Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 10 . 11 . Umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 11 .1 . Umowa zlecenia i umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 11 .2 . Kilka umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 11 .3 . Umowa zlecenia i przebywanie na urlopie wychowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 11 .4 . Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 11 .5 . Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 11 .6 . Umowa zlecenia z uczniem lub studentem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Składka na Fundusz Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 12 . 13 . Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie od 1 stycznia 2013 r . . . . . . . . . . . 57 14 . Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie do 31 grudnia 2012 r . . . . . . . . . . . 58 15 . Zmiany w zakresie objęcia ubezpieczeniami zleceniobiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 16 . 16 .1 . Ogólna zasada rozstrzygania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców i z innych tytułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4 16 .2 . Zleceniobiorca wykonujący więcej niż jedną umowę zlecenia (o świadczenie usług) lub posiadający inne tytuły do ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 16 .3 . Zleceniobiorca posiadający prawo do emerytury lub renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 16 .4 . Zleceniobiorca i prowadzenie pozarolniczej działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 UMowY Zlecenia SpiS treŚci 16 .5 . Pracownik i zleceniobiorca z dwiema lub więcej umowami (niewykonywanymi na rzecz pracodawcy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 16 .6 . Obowiązek złożenia oświadczenia przez ubezpieczonego (zleceniobiorcę) . . . . . . . . . . . 65 16 .7 . Nowe uprawnienie płatnika składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 17 . Zmiany w innych przepisach ustawy systemowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 18 . Rozwiązanie umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 19 . Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 20 . Plusy i minusy umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 21 . Konsekwencje zmian przepisów dotyczących umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 22 . Opodatkowanie przychodów z umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 22 .1 . Koszty uzyskania przychodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 22 .2 . Przychód z umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Rozdział II. Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1 . Obowiązki stron umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2 . Forma i treść umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3 . Wynagrodzenie w umowie o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3 .1 . Wynagrodzenie ryczałtowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3 .2 . Wynagrodzenie kosztorysowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3 .3 . Wynagrodzenie kosztorysowo-ryczałtowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3 .4 . Odpowiedzialność z tytułu umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 4 . Umowa o dzieło a składki ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5 . Opodatkowanie umów o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 6 . Rozwiązanie umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 7 . Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 8 . Plusy i minusy umowy o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 9 . Kiedy umowa o dzieło można zostać uznana za umowę zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 9 .1 . Zawieranie umów o dzieło – 6 praktycznych wskazówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rozdział III. Umowa agencyjna – z kim może być zawarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1 . Uprawnienia agenta i zleceniodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2 . Jak sformułować umowę agencyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3 . Wynagrodzenie w umowie agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3 .1 . Prowizja dla agenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4 . Oskładkowanie umów agencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5 . Opodatkowanie przychodów z umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 6 . Rozwiązanie umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6 .1 . Świadczenie wyrównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 7 . Plusy i minusy umowy agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Rozdział IV. Kontrakt menedżerski – komu można go zaproponować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1 . Obowiązki stron kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2 . Forma i treść kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3 . Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4 . Odpowiedzialność z tytułu kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5 . Rozwiązanie kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 6 . Plusy i minusy kontraktu menedżerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 7 . Oskładkowanie kontraktów menedżerskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Zmiany w zakresie objęcia ubezpieczeniami członków rad nadzorczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 8 . 8 .1 . Nowy tytuł do ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 8 .2 . Członkostwo w radzie nadzorczej a inne tytuły do ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . 108 8 .3 . Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne członków rad nadzorczych . . . . 108 8 .4 . Członkostwo w radzie nadzorczej w ustawie zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 www.infor.pl 5 UMowY Zlecenia i inne UMowY cYwilnoprawne od 1 StYcZnia 2016 r. 8 .5 . Zgłoszenie do ubezpieczeń i rozliczenie składek za członka rady nadzorczej . . . . . . . . . . 110 9 . Opodatkowanie kontraktów menedżerskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 9 .1 . Podatek liniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 9 .2 . Zaliczka na podatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 9 .3 . Menedżerowie niebędący rezydentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Rozdział V. Umowy o współpracy z samozatrudnionymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 1 . Na czym polega samozatrudnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2 . Zawarcie umowy o świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2 .1 . Wyłączenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2 .2 . Stopień podporządkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2 .3 . Ryzyko gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 3 . Uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4 . Oskładkowanie samozatrudnionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5 . Opodatkowanie samozatrudnionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6 . Plusy i minusy samozatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Rozdział VI. Potrącenia z umów cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 1 . Gdy przychód z umowy cywilnoprawnej jest jedynym źródłem utrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2 . Dochody z pracy i zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rozdział VII. Orzecznictwo sądowe i interpretacje urzędowe dotyczące umów cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Umowy cywilnoprawne w orzecznictwie sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1 . 2 . Najciekawsze interpretacje ZUS w zakresie oskładkowania umów cywilnoprawnych . . . . . . . . . 125 WStęp Przedsiębiorców i ubezpieczonych wykonujących umowy cywilnoprawne czekają ważne zmiany prze- pisów o ubezpieczeniach społecznych . Będą one dotyczyły przede wszystkim objęcia od 1 stycznia 2016 r . obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi zleceniobiorców wykonujących pracę na podsta- wie więcej niż jednej umowy oraz, pod pewnymi warunkami, osób posiadających inne tytuły do ubezpie- czeń społecznych . W publikacji zwrócono uwagę na praktyczne dla pracodawców konsekwencje zmian przepisów, wskazując przy tym gotowe rozwiązania, które mogą wspomagać obniżanie kosztów zatrud- nienia zleceniobiorców . Omówiono również, jak zatrudniać na podstawie najbardziej popularnych umów cywilnoprawnych, m .in . na umowę zlecenia, umowę o dzieło czy kontrakt menedżerski . Ponadto z opra- cowania można dowiedzieć się m .in .: ■■ jakie obowiązki dla stron wynikają z zawarcia umowy cywilnoprawnej, ■■ kiedy można zawrzeć umowę o dzieło, aby nie została uznana za umowę zlecenia, ■■ jak zgłaszać zleceniobiorcę do ubezpieczeń w ZUS w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, ■■ jaka jest praktyka ZUS w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczeniowego członków rady nadzorczej po nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2015 r . Redakcja www.infor.pl 7 rozdział i. UmoWa zlecenia – kiedy można ją podpiSać Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się zasady oskładkowania umów zlecenia. Obowiązek objęcia ubezpie- czeniami społecznymi osób zatrudnionych na podstawie takiej umowy będzie uwarunkowany m.in. wysokością osiąganego przez nie przychodu w danym miesiącu, od którego istnieje obowiązek nali- czenia składek na ubezpieczenia społeczne. Pomimo wprowadzenia tych niekorzystnych zmian w przypadku zleceń, zawieranie umów cywilnopraw- nych nadal będzie opłacalne . Zatrudnionym na umowy cywilnoprawne nie przysługują bowiem uprawnie- nia pracownicze, takie jak np . urlop wypoczynkowy czy prawo do minimalnego wynagrodzenia . W przy- padku umów o dzieło, jeżeli nie są one zawierane z własnym pracownikiem, tak jak dotychczas, nie trzeba będzie opłacać składek ZUS . Przedsiębiorca będzie musiał jednak rozważyć, czy bardziej opłacalne nie okaże zawarcie innej umowy cywilnoprawnej niż umowa zlecenia . Umowa zlecenia podlega przepisom Kodeksu cywilnego . Polega ona na tym, że przyjmujący zlecenie, tj . zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, tj . zleceniodawcy (art . 734 § 1 Kodeksu cywilnego) . Czynnością prawną jest np . zawarcie umowy bądź reprezentowanie zleceniodawcy przed organami sądowymi lub administracyjnymi . Mimo że definicja umowy zlecenia nie obejmuje zleceń dotyczących wykonywania faktycznych czynności, to w praktyce tę umowę często stosuje się także w odniesieniu do takich właśnie czyn- ności, polegających np. na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, roznoszeniu ulotek czy testowaniu określonego programu komputerowego. Przepisy dotyczące umów zlecenia stosujemy bowiem do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami (art . 750 Kodeksu cywilne- go) . Przykład Spółka z o .o . zamierza zatrudnić hostessy na targach wędliniarskich, które organizuje . Ich zadaniem będzie zachęcanie klientów do degustacji produktów firmy . Hostessy będą zatrudnione w celu zwięk- szenia sprzedaży i poprawy wizerunku produktów firmy . Jednak nie będą rozliczane z tego, czy i w ja- kiej ilości produkty firmy zostaną sprzedane . W przedstawionej sytuacji nie można również określić, że rezultat pracy hostess będzie mierzony jakimkolwiek wymiernym efektem w postaci np . liczby złożo- nych zamówień przez klientów, którym hostessy prezentowały produkty firmy . Dlatego hostessy mogą być zatrudnione na umowę zlecenia . Przykład Przedmiotem umowy cywilnoprawnej ma być wykonanie półek dla firmy X . Jeżeli półki będą wykonywa- ne przy użyciu narzędzi należących do wykonawcy, u niego w domu, na podstawie jego własnych pro- jektów, to wówczas właściwe będzie podpisanie z nim umowy o dzieło . Natomiast gdy półki będą wy- konywane w siedzibie firmy X, zgodnie z projektem przygotowanym przez tę firmę, przy zastosowaniu materiałów przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy ich wykonywaniu będą pomagały inne osoby wskazane przez firmę X, to z taką osobą będzie można podpisać umowę zlecenia . Umowa zlecenia, wskutek której dochodzi do nawiązania między jej stronami stosunku cywilno- prawnego, jest umową starannego działania . Sformułowanie „umowa starannego działania” oznacza w tym przypadku, że o wywiązaniu się z umowy nie decyduje jej efekt, ale odpowiednie wykonywanie czynności oraz dołożenie należytej staranności w realizowaniu określonych działań (np . adwokat zo- bowiązuje się do starannego prowadzenia sprawy swojego klienta, ale nie zobowiązuje się do jej wygrania) . 8 UMowY Zlecenia roZdZiał i. UMowa Zlecenia – kiedY Można Ją podpiSać 1. obowiązki stron umowy zlecenia Stronami umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niepo- siadające osobowości prawnej . Obowiązki stron umowy zlecenia kształtują się w ten sposób, że zleceniobiorca powinien przede wszystkim podejmować działania, które pozwolą mu na jak najlepsze wykonywanie zleconych mu prac . Powinien przy tym kierować się wskazówkami otrzymanymi od zleceniodawcy . Może jednak odstąpić od wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonania zlecenia, bez jego wcześniejszej zgody, w sytuacji gdy nie może uzyskać takiej zgody, a przypuszcza (i to przypuszczenie jest uzasadnione), że zlecenio- dawca, wiedząc o istniejącym stanie rzeczy, zgodziłby się na zmianę (art . 737 Kodeksu cywilnego) . Taka zmiana może dotyczyć jedynie sposobu wykonania czynności objętej umową zlecenia, nie zaś samej czynności . Zleceniobiorca ma ponadto obowiązek wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia uzyskał dla zle- ceniodawcy, nawet we własnym imieniu. Ponadto nie wolno mu używać na własne potrzeby rzeczy i pie- niędzy zleceniodawcy . Jest też zobowiązany zapłacić zleceniodawcy odsetki ustawowe od środków pie- niężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia . Zleceniobiorca powinien udzielać zlecającemu potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wy- konaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie (art . 740 Kodeksu cywilnego) . Wystarczające będzie w tym przypadku udzielenie informacji na wezwanie zleceniodawcy oraz zawiadomienie go o wykonaniu prac lub o niemożności ich wykonania . Z kolei sprawozdanie powin- no zawierać niezbędne informacje o przebiegu sprawy oraz zestawienie wszelkich wydatków i przy- chodów łącznie z dokumentami (np. rachunki, faktury). Zleceniobiorca może również, zgodnie z zasadą swobody umów, zobowiązać się wobec zleceniodaw- cy do niepodejmowania działań konkurencyjnych w czasie trwania umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2003 r ., III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167) . Nie ma przeszkód, aby zakaz konkurencji do- tyczył też okresu po zakończeniu umowy zlecenia . Jednak zawarcie umowy o zakazie konkurencji na okres po rozwiązaniu umowy zlecenia z osobą fizyczną nie może być nieodpłatne . Inaczej jest w przypad- ku przedsiębiorców, gdzie nie jest wykluczone zawarcie bezpłatnej umowy o zakazie konkurencji na okres po zakończeniu współpracy (wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2013 r ., V CSK 30/13) . UWaGa! zleceniodawca może podpisać ze zleceniobiorcą umowę o zakazie konkuren- cji zarówno na czas trwania umowy zlecenia, jak i po jej zakończeniu. Jeżeli osoba, która zawodowo zajmuje się załatwianiem czynności dla innych, nie chce przyjąć zlece- nia, powinna zawiadomić o tym dającego zlecenie . To samo powinna zrobić osoba, która dającemu zle- cenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju . Z kolei podstawowym obowiązkiem zleceniodawcy jest zapewnienie zleceniobiorcy możliwości wyko- nania zlecenia, poprzez np . udostępnienie mu potrzebnych określonych w umowie informacji czy rzeczy, a także zapłata wynagrodzenia w przypadku odpłatności zlecenia . Obowiązkiem zleceniodawcy jest tak- że zwrot wykonującemu zlecenie wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z ustawowymi odsetkami . Powinien też zwolnić zleceniobiorcę ze zobowiązań, które ten zaciągnął w imieniu własnym, by wykonać zlecenie . Do jego obowiązków należy ponadto udzielenie zleceniobiorcy odpowiedniej zaliczki w sytuacji, gdy wykonanie zlecenia wymaga wydatków i zleceniobiorca tego zażą- dał (art . 743 Kodeksu cywilnego) . UWaGa! jeżeli wykonanie zlecenia wymaga zaliczki i zleceniobiorca jej zażąda, zlece- niodawca powinien udzielić jej zleceniobiorcy. Ponadto zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia zleceniobiorcom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jeżeli wykonują pracę w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez przedsiębior- cę (art . 304 § 1 Kodeksu pracy) . Zleceniodawca ma zatem obowiązek ochrony życia i zdrowia zlecenio- biorców zagrożonych w procesie pracy, a także zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków www.infor.pl 9 UMowY Zlecenia i inne UMowY cYwilnoprawne od 1 StYcZnia 2016 r. pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki osobom świadczącym pracę w ramach zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia . Nie oznacza to, że osoba zatrudniona w ramach umowy zle- cenia musi być np . w każdym przypadku kierowana na badania lekarskie . Wskazane jest natomiast odby- cie przez nią szkolenia bhp . Ze względu na brak wyraźnego nakazu ustawodawcy kierowania osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia na badania lekarskie, pracodawca może we własnym zakresie zdecydować, czy rodzaj wykonywanych przez nie czynności i stopień zagrożeń związanych z warunkami wykonywania tych czynności wskazywałby na celowość dopuszczania do pracy wyłącznie osób cieszących się odpo- wiednim stanem zdrowia. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 25 września 1974 r . (II CR 493/74, niepubl .), stwierdzając, że pracodawca może, ale nie musi wymagać w stosunku do tych osób poddania się badaniom lekarskim . Przykład Pracodawca doraźnie zatrudnia osoby na podstawie umów zlecenia do prac porządkowych (do sprzątania hal, innych powierzchni itp .) . Osoby te przychodzą do pracy kilka razy w miesiącu, w zależności od potrzeb zakładu pracy . W tej sytuacji pracodawca nie musi wymagać od wskazanych osób aktualnych badań lekar- skich ze względu na niskie ryzyko czynników szkodliwych dla zdrowia, a także doraźny charakter wykonywa- nych czynności na terenie jego zakładu pracy . Może zdecydować jedynie o przeprowadzeniu szkolenia bhp . Przykład Pracodawca zatrudnił na okres wakacyjny w ramach umów zlecenia osoby do pomocy w laboratorium chemicznym . Osoby te przychodzą do pracy średnio 20 godzin tygodniowo, w zależności od bieżących potrzeb . W tej sytuacji, ze względu na zagrożenie czynnikami uciążliwymi i szkodliwymi dla zdrowia, pracodawca mógł zażądać przedłożenia przez nie aktualnych zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na tego rodzaju stanowisku . Pracodawca nie musi przy tym pokrywać kosztów tych badań, jeże- li w umowie zlecenia będzie zapis, że badania lekarskie odbywają się na koszt zleceniobiorcy . Pracodawca ma obowiązek pokrywania kosztów badań lekarskich jedynie w przypadku pracowników (art . 229 § 6 Kodeksu pracy) . Nie ma takiego obowiązku w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia . Jednak część ekspertów prawa pracy uważa, że skoro na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zapew- nienia zleceniobiorcom odpowiednich warunków bhp, to również musi on pokryć koszty badań lekar- skich . Najlepiej kwestię tę ustalić w umowie cywilnoprawnej . Nie ma przeszkód, aby w takiej umowie za- znaczono, że koszty badań lekarskich pokrywa przedsiębiorca, przy czym można również ustalić, że koszty te w całości ponosi zleceniobiorca . Jeżeli charakter pracy zleceniobiorcy tego wymaga, zleceniodawca powinien mu zapewnić również inne świadczenia bhp, np. odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz napoje i posiłki profilaktyczne. Natomiast zleceniodawca nie musi zapewniać zleceniobiorcom innych świadczeń pracowniczych niż związane z bhp . Zatem w przypadku zleceniobiorców zleceniodawca nie musi: ■■ udzielać im urlopu wypoczynkowego, ■■ przestrzegać okresów odpoczynków dobowych i tygodniowych oraz innych przepisów o czasie pracy, ■■ zapewniać świadczeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, ■■ stosować przepisów dotyczących ochrony przed zwolnieniem z pracy, ■■ zapewniać dodatkowych świadczeń pracowniczych, takich jak np .: nagrody jubileuszowe, dodatki sta- żowe, odprawy emerytalno-rentowe, odprawy z tytułu zwolnienia z pracy, ■■ stosować sformalizowanych procedur dotyczących rozwiązania umowy o pracę (podawanie przyczyny wypowiedzenia, przeprowadzanie konsultacji związkowej, przestrzeganie ustawowych okresów wypo- wiedzenia) . Nie ma jednak przeszkód, aby w umowie zlecenia ustalić niektóre regulacje podobne do właściwych dla stosunku pracy, np . prawo do dni wolnych z prawem do wynagrodzenia czy kilkumiesięczny okres wypowiedzenia . Zależy to jednak wyłącznie od dobrej woli stron umowy zlecenia . 10 UMowY Zlecenia roZdZiał i. UMowa Zlecenia – kiedY Można Ją podpiSać Porównanie obowiązków zleceniodawcy i zleceniobiorcy Obowiązki zleceniodawcy Obowiązki zleceniobiorcy zapłata wynagrodzenia za wykonaną pracę (nie dotyczy to umów zlecenia, które są bezpłatne) zwrot zleceniobiorcy wydatków, które poniósł on w celu należytego wykonania zlecenia zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu pracy udzielenie zaliczki, jeżeli wymaga tego wykonanie zle- cenia i zażądał jej zleceniobiorca odprowadzanie do ZUS naliczonych składek oraz do urzędu skarbowego pobranych zaliczek na podatek dochodowy zgłoszenie przyjmującego zlecenie na formularzu ZUS ZUa w terminie 7 dni do ubezpieczeń społecz- nych i zdrowotnego lub na ZUS ZZa (tylko do ubezpie- czenia zdrowotnego), jeśli umowa zlecenia stanowi dodatkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni wykonanie z należytą starannością umówionych czyn- ności na rzecz dającego zlecenie stosowanie się do wskazówek zleceniodawcy (zlece- niobiorca może bez uprzedniej zgody dającego zlece- nie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wy- konania zlecenia, jeżeli nie ma możliwości uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przy- puszczenia, że zleceniodawca zgodziłby się na zmia- nę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy) udzielanie zleceniodawcy potrzebnych wiadomości o przebiegu procesu realizacji zlecenia (naruszenie tego obowiązku stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania) poinformowanie zleceniodawcy o powierzeniu wykona- nia zlecenia osobie trzeciej (gdy taką możliwość prze- widują postanowienia umowy zlecenia – wynika to ze zwyczaju lub gdy zleceniobiorca jest do tego zmuszony okolicznościami) przestrzeganie zasad bhp wydanie wszystkiego, co przy wykonaniu zlecenia uzy- skał dla zleceniodawcy (np. przekazanie rzeczy, doku- mentów) 2. różnice między umową o pracę a umową zlecenia Przedsiębiorca zatrudniając zleceniobiorcę musi zwrócić uwagę na to, czy charakter jego pracy nie spełnia warunków właściwych dla umowy o pracę . Nie jest bowiem dopuszczalne zawieranie umowy zle- cenia, jeżeli praca spełnia warunki właściwe dla umowy o pracę (art . 22 § 11 Kodeksu pracy) . Zatrudnienie spełniające definicyjne wymagania zawarte w Kodeksie pracy jest zawsze zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, bez względu na nazwę zawartej umowy . Nie oznacza to jednak, że praco- dawcy nie mogą korzystać z regulacji Kodeksu cywilnego i zatrudniać na tej podstawie osób wykonują- cych zadania na ich rzecz . UWaGa! zatrudnienie spełniające warunki właściwe dla stosunku pracy jest zawsze zatrudnieniem na takiej podstawie, bez względu na nazwę zawartej umowy. Tak zawarta umowa musi spełniać wymagania wyznaczone jej przez Kodeks cywilny i nie może pokry- wać się z definicją stosunku pracy zawartą w Kodeksie pracy . Definicja stosunku pracy zawarta w Kodek- sie pracy ma kilka istotnych elementów . Stosunkiem pracy jest sytuacja, gdy pracownik za wynagrodze- niem należnym mu od pracodawcy zobowiązuje się do świadczenia określonej przez pracodawcę pracy pod jego kierownictwem, w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę Przykład Pracownik zatrudniony na stanowisku tokarza w pełnym wymiarze czasu pracy dodatkowo zostaje za- trudniony przez tego samego pracodawcę w ramach umowy zlecenia na tym samym stanowisku . www.infor.pl 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy Zlecenia i inne umowy cywilno prawne od 1 stycznia 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: